Ondernemersnieuwsbrief

8e uitgave 23 augustus 2000


Beste ondernemer(s),
Dit is de achtste nieuwsbrief voor ondernemers, verenigingen, instellingen e.d. uit de gebieden die getroffen zijn door de vuurwerkramp. De nieuwsbrief is een gezamenlijk product van de gemeente, de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente en MKB Nederland.

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Verspreiding
De gemeente, kamer van koophandel en MKB Nederland proberen deze nieuwsbrief zo goed mogelijk onder alle getroffen ondernemers, instellingen, verenigingen en kunstenaars te verspreiden. Bent u één van de getroffenen en heeft u de Nieuwsbrief voor Ondernemers niet persoonlijk ontvangen, neem dan contact op met de Helpdesk voor ondernemers, telefoonnummer 0800-0235328 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur, kosteloos). 

De vorige nieuwsbrieven kunt u ook hier vinden:


Helpdesk ondernemers
De Helpdesk voor ondernemers is te vinden bij de afdeling Voorlichting op de begane grond van het Ondernemingshuis Twente, Hengelosestraat 585 Enschede (tegenover de Universiteit Twente). De Helpdesk is geopend van 8.30 uur ’s ochtends tot 17.00 uur ’s middags.

Op dit moment zijn 519 ondernemers, kunstenaars, instellingen en verenigingen bij de Helpdesk geregistreerd als ‘getroffen’. 407 ondernemers, verenigingen e.d. hebben zich actief gemeld bij de Helpdesk. De resterende 112 ondernemers, verenigingen e.d. hebben niet gereageerd op herhaalde oproepen om zich voor hulp te melden bij de Helpdesk. Wij gaan er vanuit dat zij geen hulp nodig hebben. Alle bedrijven die wel hebben aangegeven dat ze ondersteuning willen van de Helpdesk, hebben nu een accountmanager.

Financiële regeling voor de ondernemers
Op dit moment zijn uit het Fonds 103 keer bijdragen van de ƒ20.000,-- regeling uitgekeerd voor de zwaarst getroffenen. Zwaarst getroffenen zijn de ondernemers waarvan het bedrijfspand verwoest of langdurig (langer dan 2 maanden) onbruikbaar is.
Verder is 5 keer krediet verleend en is 13 keer een bijdrage voor huursuppletie voor 1 jaar toegekend.

Als ondernemers door het (nog) niet uitkeren van verzekeringen of andere bronnen in financiële problemen (dreigen te) raken waardoor de continuïteit van de onderneming in gevaar komt, is tijdelijke financiële overbrugging via de Helpdesk mogelijk. Geadviseerd wordt in die situaties contact op te nemen met uw accountmanager.

Herhuisvesting
Per 21 augustus 2000 is de stand van zaken als volgt:

Naast De Keet zijn nu ook Hamazkaya (metaalbedrijf in de Bamshoeve) en poelier Ten Vergert (Roomweg) tijdelijk gestopt. De Garenhandel Huisman en zonen aan de Roomweg is definitief gestopt met de zaak.

De sportschool De Japanse Tuin gaat van de Walhofstraat naar de Binnenhof nummer 15. Ender Reizen en Market is weer terug in het oude pand in het winkelcentrum Mekkelholt. Meubelstoffeerderij Egberink heeft een nieuw onderkomen gevonden aan de Mekkelholtsweg. Ronald Goossen Security die eerst in het gebouw van de Rabobank aan de Fazantstraat zat, verhuist naar de Minkmaatstraat.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Werkzaamheden in de binnenring
Gedurende de vakantieperiode zijn de werkzaamheden binnen de schutting doorgegaan. Het tempo lag in verband met de vakantie wel iets lager. Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is begonnen met de sloop. Allereerst is er een begin gemaakt met die plekken waar acuut instortingsgevaar aanwezig is. Verder wordt in nauw overleg met de eigenaren bepaald wanneer welk pand gesloopt wordt en op welke manier dit gebeurt. Uiteraard gebeurt dit pas na verlening van de vereiste sloopvergunningen. Voortdurend worden er in het gebied asbestmetingen verricht. Alle metingen tot nu toe wijzen uit dat er geen normoverschrijdende resultaten zijn gemeten.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


De bordjes "asbestbesmetting – instortgevaar" toegelicht
Een veelgestelde vraag aan de gemeente is: ‘waarom staan er overal bordjes met de tekst "pas op, asbestbesmetting" als uit metingen blijkt dat er geen norm wordt overschreden?’

De woningen en bedrijfspanden die binnen het rampgebied staan, bevatten vaak asbest. De panden dateren voor een groot deel uit een tijd dat het gebruikelijk was asbest te verwerken in gebouwen. Op zich is dat niet gevaarlijk. Doordat de panden echter zwaar beschadigd zijn, kan het zijn dat platen waar asbest in zit (bijvoorbeeld dakbeschot) gebroken of gescheurd zijn. Op het moment van betreden of instorten kan er door beweging asbest vrijkomen. De borden zijn daarom neergezet op wettelijk voorschrift van de arbeidsinspectie en voor de veiligheid van iedereen. De boodschap op het bordje is dan ook eenvoudig: betreed dit pand niet, het kan instorten en dan kan er asbest vrijkomen. Het gevaar van asbest schuilt namelijk in het inademen van losse deeltjes in de lucht.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Ontmoetingspunt in het Rijksmuseum Twenthe
Het Rijksmuseum aan de Lasondersingel is getroffen door de Vuurwerkramp. De verzameling oude en nieuwe kunst is tijdelijk naar een depot verhuisd. In het museum wordt nu hard gewerkt aan de herstelwerkzaamheden. Om het museum niet helemaal ongebruikt te laten, heeft het Rijksmuseum een mooi gebaar gemaakt. Er is een ontmoetingspunt geopend voor mensen die betrokken zijn bij de Vuurwerkramp. Op dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur kunnen bezoekers er terecht voor koffie, een praatje in het museumcafé of een bezoek aan de fraaie binnentuin. In de ruimtes die grenzen aan het museumcafé worden video’s en dia’s van de ramp vertoond. Er zijn foto’s van Cees Elzenga te zien. Hij maakte deze foto’s op de bewuste zaterdag 13 mei. Ook is er een verzameling sleutels van de ateliers van de Bamshoeve te zien naast een serie foto’s van de schutting. U kunt tevens een selectie van reacties uit het condoleanceregister bekijken.

In de ruimtes grenzend aan het museumcafé is enige ruimte beschikbaar voor expositie van met de ramp gerelateerde kunst. Kunstenaars die naar aanleiding van de ramp iets hebben gemaakt, kunnen dit melden bij het museum. Het Rijksmuseum bekijkt dan of het kunstwerk voor expositie in aanmerking komt. Bij een groot aanbod zou de collectie periodiek kunnen wisselen.

Oproep
Bent u kunstenaar en hebt u naar aanleiding van de ramp een kunstwerk gemaakt? Of heeft u ook foto’s gemaakt op 13 mei en wilt u ze exposeren in het Rijksmuseum? Neem dan contact op met Ton Geerts van het Rijksmuseum Twenthe op 4358675.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Ondernemersvereniging gedupeerde ondernemers
Het gaat uitstekend met de vereniging! Inmiddels hebben zich 110 getroffen ondernemers gemeld als lid en nog dagelijks komen er aanmeldingen binnen. De vereniging was de afgelopen week regelmatig in het nieuws. Noud van Rooij is namens MKB Nederland de woordvoerder van de vereniging. Hij werd geïnterviewd door het Radio 1 journaal, Radio Enschede, RTL4-nieuws en het ANP. Ook het dagblad Spits (treinreizigers) publiceerde een interview met Van Rooij. Strekking van zijn verhaal was dat de vereniging, samen met MKB Nederland, de schadeafhandeling uiterst kritisch volgt. Er zal zeker geen genoegen worden genomen met een regeling als bij de watersnoodramp van 1995. Met name de geleden bedrijfsschade, zo stelde hij, zal moeten worden meegenomen in de schaderegeling.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Eerste ALV van de ondernemersvereniging op 11 september
Inmiddels nadert de datum van de eerste Algemene ledenvergadering (ALV) van de vereniging. Op 11 september a.s. zal deze gehouden worden in het Ondernemingshuis. Leden zullen een persoonlijke uitnodiging ontvangen met bijbehorende stukken. De vergadering begint om 20.00 uur. Belangrijkste taak van de ALV is het benoemen van het definitieve bestuur van de vereniging en het bepalen van de koers voor de komende maanden.

Bent u nog geen lid, maar wel een getroffen ondernemer, dan bent u uiteraard ook van harte welkom op deze vergadering. Wilt u tijdens de ALV of nu alsnog lid worden van de vereniging dan kunt u het aanmeldingsformulier insturen. Het aanmeldingsformulier kunt u opvragen bij de Helpdesk.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Verlenging termijn insturen schade inventarisatie

De Vereniging van gedupeerde ondernemers heeft schade inventarisatieformulieren uitgezet. Getroffen ondernemers konden deze tot 14 augustus j.l. terugsturen. Inmiddels zijn ruim 75 ingevulde formulieren ontvangen. Om een goed beeld te krijgen van de schade die is geleden, zou dit aantal hoger moeten zijn. De vereniging wil immers in het traject van de schadeafhandeling beslagen ten ijs komen. Ons hebben signalen bereikt dat de vakantieperiode mogelijk de oorzaak kan zijn van de wat tegenvallende respons. Daarom heeft het interim bestuur van de vereniging besloten de inzendtermijn te verlengen. U krijgt de gelegenheid om het formulier tot uiterlijk 27 augustus a.s. in te zenden.

Ook dit formulier kunt u aanvragen bij de Helpdesk.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Ondernemers aan het woord

In deze rubriek komen ondernemers aan het woord die de ramp hebben meegemaakt. In het getroffen gebied zijn veel verschillende soorten ondernemingen gevestigd. Hoe hebben de direct betrokkenen de ramp beleefd? En hoe gaat het een aantal weken na de ramp met hen persoonlijk en hoe ver is men gekomen met het herstarten van het bedrijf? Deze week een gesprek met fysiotherapeut Henk Slijkhuis:

'Teveel collega's werken in wijk met te weinig mensen'
Henk Slijkhuis heeft een praktijk voor fysiotherapie. Hij beoefent zijn vak reeds 22 jaar in dezelfde wijk. De wijk die werd getroffen door de vuurwerkramp. Hij en zijn collega's verkeren met te velen in een ontvolkte samenleving. In bijgaande reportage schetst hij de specifieke problemen van de doelgroep.

De opbouw van een nieuwe wijk biedt geen oplossing?
'Jazeker. Op termijn. Ik laat me leiden door de gedachte dat er straks meer mensen wonen dan er ooit gewoond hebben. Echter, dan zijn we vier tot zes jaar verder. Wie vertelt me hoe ik de tussenliggende jaren moet overbruggen',

Is het vestigen in een andere wijk verboden?
'Ik mag me alleen vestigen op een zogenaamde 'witte vlek'. Daarmee wordt een (nieuwe) woonomgeving bedoeld, waarin nog niet het maximum aantal collega's werkzaam is'.

Hoe redt u zich nu?
'Ik ben via een oud huisarts op het spoor gezet van een leegstaand gezondheidscentrum in Deppenbroek-Noord. Op ongeveer 500 meter van de plek waar ik anderhalf jaar geleden voor mezelf ben begonnen. Er zijn hier tamelijk veel fysiotherapeuten. Kijk, ik heb geen enkele zekerheid hoe het na de vakantieperiode gaat lopen. Over drie maanden houdt de uitkering van mijn bedrijfsschadepolis op. Dan moet ik weten waar ik aan toe ben'.

Opnieuw vestigen brengt nogal wat extra kosten met zich mee.
'Dat is het aspect waar je niet direct bij stil staat. Denk aan ogenschijnlijk kleine dingen als briefpapier, visitekaartjes, rekeningen. Je moet de zaak opnieuw inrichten. Dat wordt slechts gedeeltelijk gedekt door de inventarisverzekering'

Heeft u hulp ingeroepen?
'Mijn account manager is volop bezig. Hij zal proberen om contacten te leggen met beleidsmakers. Kijk, ik kan het de mensen uit de wijk niet kwalijk nemen dat ze er voor passen om vanuit hun nieuwe (tijdelijke) woonomgeving een kilometer of zes naar Slijkhuis te fietsen. Ze kunnen me wel een ruimte voor een nieuwe praktijk aanbieden. Het heeft slechts zin als er voldoende mensen rond omheen wonen'.

Heeft uw genootschap niets kunnen uitrichten?
'In de eerste anderhalve week na de ramp zijn enkele kleine redactionele stukjes in kranten verschenen. Onder andere over mijn verhuizing. Ik heb de stellige overtuiging dat veel mensen op dat moment geen enkele behoefte hadden om de krant te lezen. Bovendien mogen we niet adverteren. Kijk, een huisarts en een tandarts hebben een vaste klantenkring. Dat geldt niet voor onze branche. Het is ons verboden om te adverteren. Opnieuw beginnen is ook zo wat. Ik ben nu 48 jaar en het idee dat ik alles letterlijk weer met de handen op moet bouwen doet me een beetje huiveren. Een bijkomend probleem is dat het aantal fysiotherapeuten in Enschede hoger is dan het landelijke gemiddelde. We hebben hier een opleiding. Het is bekend dat de Twentenaar niet gemakkelijk verkast'.

Wat zou u ondernemers willen adviseren met de ervaring die u in de afgelopen drie maanden hebt opgedaan?
'Kijk eerst en vooral de verzekeringspapieren na. Controleer of de inventaris is verzekerd. Wanneer je zoals ik gehuurd woonde, wees dan bedacht op een opstalverzekering. Dan is er de bedrijfsschadepolis. Bij mij geldt die voor een termijn van een half jaar. Ik weet helemaal niet of er polissen zijn die gedurende een langere termijn recht op uitkering geven. Uit gesprekken met collega-ondernemers heb ik mogen afleiden dat velen niet of onvoldoende verzekerd zijn'.

Tenslotte: wat merkt u in de praktijk van de lichamelijke klachten van de wijkbewoners?
'Mensen hebben langdurige klachten. Ze moeten langer behandeld worden dan te doen gebruikelijk is. Dat heeft zeker te maken met de psychische omstandigheden. Ik ben aanmerkelijk langer met de patiënten bezig. Ze moeten ook hun verhaal kwijt'.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


ACHTER DE SCHERMEN BIJ …

Vanaf deze week een nieuwe rubriek als opvolger voor "voorstellen van de Helpdesk". Deze week wordt achter de schermen gekeken bij de gemeente voor de herhuisvesting van ondernemers uit het rampgebied. Hierbij zijn veel afdelingen betrokken. Iedere afdeling vertelt kort wat er zoal komt kijken bij herhuisvesting.

Economische Zaken:
‘Direct na de ramp beseften we dat twee zaken belangrijk waren: het inrichten van een helpdesk en een zo snel mogelijke herhuisvesting van getroffen ondernemers. Voor dit laatste onderdeel zijn we allereerst gaan inventariseren welke ruimtes we als gemeente in ons bezit hebben. Dit gebeurde samen met het Grondbedrijf dat verschillende panden in beheer of bezit heeft. Verder kwamen via de Helpdesk veel aanbiedingen binnen van mensen die ruimte aanboden voor getroffen ondernemers. En bij de makelaars stond bedrijfs- of winkelruimte in het aanbod. Met de inzet van enkele makelaars is gestart met het matchen van vraag en aanbod. De makelaars zetten zich belangenloos in voor de herhuisvestingsoperatie. Nu nog steeds! Bijna ieder (bedrijfs)pand dat vrijkomt in de stad, wordt bekeken op geschiktheid om een getroffen ondernemer te huisvesten. Lijkt een pand geschikt, dan gaan we met de betreffende ondernemer kijken. Als de ondernemer het ook een goed pand vindt, wordt bekeken welke huur de ondernemer op kan brengen. In de meeste gevallen wordt de huurprijs die de ondernemer voor de ramp betaalde als uitgangspunt genomen. Betaalde de ondernemer voor de ramp geen huur, dan wordt door een makelaar een inschatting gemaakt wat een redelijke huurprijs is. Het verschil tussen de werkelijke huur en de huurprijs voor de ramp wordt aangevuld via een huursuppletie.

Binnen de gemeente hebben we verder een werkgroep herhuisvesting ingesteld. In deze werkgroep zitten afdelingen van de Bouw- en Milieudienst en van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling houdt zich voornamelijk bezig met de herhuisvesting van kunstenaars en verenigingen. Bij de Bouw- en Milieudienst coördineert de afdeling Economische Zaken de herhuisvesting van bedrijven. De werkgroep herhuisvesting kwam de eerste weken na de ramp minstens één keer per week bij elkaar. Er komt namelijk nog iets meer bij herhuisvesting kijken dan we net hebben genoemd. Dit wordt hieronder toegelicht door de verschillende afdelingen.’

Bouwbeheer:
‘Tot nu toe is er in de meeste gevallen sprake van tijdelijke herhuisvesting. Denk hierbij aan Automaterialen het Oosten aan de Hengelosestraat of de Nieuwe Weme op het meubelplein. Bij herhuisvesting in een bestaand pand moeten al snel aanpassingen plaatsvinden die een bouwvergunning vereisen. Ook kan het zijn dat de bestemming van het nieuwe pand niet overeenkomt met het soort bedrijf dat zich er wil gaan vestigen. In dat geval moeten we een planologische procedure voeren (wijziging van bestemmingsplan of vrijstelling). Ons streven is om dit soort zaken zo snel mogelijk af te doen. Maar het moet wel procedureel correct gebeuren. Dit betekent onder andere dat bouwplannen en wijzigingen van bestemmingsplannen ter inzage moeten liggen. Er zijn ook wat gevallen waarbij herhuisvesting gepaard gaat met versnelling van bestaande plannen. Thole en Cord Finish hadden voor de ramp al plannen om te verhuizen naar de Marssteden. Thole had de bouwplannen al bijna rond, de grond was al gekocht. Deze aanvragen zijn bovenop de stapel gelegd. We hebben geprobeerd de procedures zoveel mogelijk te versnellen. Zo zijn de bouwplannen in de vakantie ter inzage gelegd. We hebben ook met de Provincie overlegd hoe hun besluitvorming versneld kan worden. De Provincie moet namelijk bouwplannen van de Marssteden goedkeuren omdat hier nog geen bestemmingsplan geldt. Het enige waar we niet aan willen inboeten is de kwaliteit. Eisen van bijvoorbeeld bodemonderzoek en Welstand blijven gewoon overeind.‘

Milieu:
‘Voorafgaand aan een tijdelijke of permanente herhuisvesting van een bedrijf bezoekt iemand van onze afdeling het beoogde pand. We moeten bekijken of het betreffende bedrijf zich in dat pand kan vestigen. Als eerste wordt bekeken of het bedrijf past in de omgeving. Daarnaast wordt bekeken of eventueel nog voorzieningen getroffen moeten worden. Afhankelijk van de activiteiten van het bedrijf moeten namelijk bepaalde milieuvoorschriften worden nageleefd. Denk hierbij aan een vloeistofdichte vloer voor een autoherstelbedrijf, ventilatie, naleving geluidnormen, eisen ten aanzien van de opslag van gevaarlijke stoffen etc.

Dan moeten we kijken of het bedrijf een milieuvergunning nodig heeft of dat de vestiging afgedaan kan worden met een melding in het kader van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).

Bij vergunningplichtige bedrijven is het uiteraard de bedoeling ondernemers zo snel mogelijk te voorzien van een milieuvergunning. Hierbij moet echter rekening worden gehouden met de wettelijke termijnen. Nadat een aanvraag is binnengekomen, moet het 4 weken ter inzage liggen. Afhankelijk van het feit of er bedenkingen binnenkomen, kan een bedrijf op zijn vroegst 2 maanden na het indienen van een aanvraag beginnen met de bedrijfsactiviteiten. Tegelijkertijd moet er worden toegezien op een kwalitatief goede vergunningverlening. Hierbij speelt ook het feit dat omwonenden nu veel alerter zijn op aanvragen voor milieuvergunningen. Dit is meteen te merken in de vergunningprocedures. Ondanks de spoed die vaak achter een herhuisvestingvraag zit, mogen we niet afwijken van de bestaande procedures.

Indien een bouwvergunning nodig is, dan moet er rekening worden gehouden met de koppeling tussen de bouw- en milieuvergunning. Concreet betekent dit dat niet eerder een bouwvergunning kan worden verleend dan dat het besluit op een aanvraag voor een milieuvergunning is genomen.

Voor bedrijven die onder de werking van een AMvB vallen, ligt de zaak eenvoudiger. Na het indienen van een melding en acceptatie van de melding kan in principe worden begonnen met de activiteit. Gelukkig valt het grootste deel van de te herhuisvesten bedrijven onder de werking van een AMvB.

Ruimtelijke Ordening:
‘In de eerste week van de ramp zijn we meteen op zoek gegaan naar mogelijke locaties voor tijdelijke huisvesting van getroffen ondernemers. Het zoekgebied lag in Noord. Dit moest gebeuren op basis van luchtfoto’s en wat in ons hoofd zat. We konden op dat moment het gebied immers nog niet in. We hebben vrije plekken gezocht waar eventueel portacabins op geplaatst zouden kunnen worden. Hiervoor is een juridische procedure nodig. De locaties zijn voorgelegd aan het College van Burgemeester en Wethouders. Ook is de wijkraad hierover geïnformeerd en de omwonenden. Eén van de locaties betreft bijvoorbeeld de voetbalvelden van Roombeek. Tot nu toe is nog geen gebruik gemaakt van deze locaties. Veel ondernemers hebben elders in de stad onderdak gevonden of konden terug in hun eigen pand. Sommige ondernemers wilden zelfs liever niet terug naar Noord. Daarna hebben we een voorbereidingsbesluit moeten maken voor het gebied. Onze volgende taak zal worden om het bestemmingsplan voor het rampgebied te maken. Veel mensen zijn erg verbonden met het gebied. We bereiden ons daarom ook voor op veel inspraakreacties op het toekomstige bestemmingsplan.’

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


KORTE MEDEDELINGEN

Teletekst RTV Oost
Op pagina 547 van de teletekst van RTV Oost vindt u nieuws, mededelingen, informatie en achtergronden van de vuurwerkramp. De informatie kan dagelijks wisselen.

Videovertoning rampgebied
Op het moment dat we deze nieuwsbrief schrijven, hebben zich 40 mensen opgegeven voor de videovertoning "de registratie van de getroffen wijk" op 21 augustus en zijn er twee aanmeldingen voor de videovertoning van 28 augustus. We proberen om de aanmeldingen voor 28 augustus naar 21 augustus te verplaatsen. Ergens in september zal de registratie van de getroffen wijk op TV Oost worden getoond.

Gefeliciteerd! 3
In de Tubantia van vorige week stond weer een heropening vermeld. Dit keer betreft het het fitnesscentrum Superfit van de familie Fransen. Het fitnesscentrum is gevestigd aan de Hulsmaatstraat. Wij wensen ze veel succes bij de hervatting van hun zaak!

Post ondernemers
Alle getroffenen kunnen post die niet aan het bedrijfsadres bezorgd kan worden, afhalen in het postkantoor PTT Post Rigtersbleek, Westend 1.

Dit kan op:

Voor alle informatie over de post kunt u gratis bellen: 0800 0417

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN ADRESSEN

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


COLOFON

Uitgave van: Kamer van Koophandel Veluwe en Twente, MKB Nederland
en gemeente Enschede: afdeling Economische Zaken
Redactie: gemeente Enschede
Telefoon: 053-4815298
Fax: 053-4818582