Ondernemersnieuwsbrief

7e uitgave 9 augustus 2000


Beste ondernemer(s),

Dit is de zevende nieuwsbrief voor ondernemers, verenigingen, instellingen e.d. uit de gebieden die getroffen zijn door de vuurwerkramp. De nieuwsbrief is een gezamenlijk product van de gemeente, de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente en MKB Nederland.

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Verspreiding
De gemeente, kamer van koophandel en MKB Nederland proberen deze nieuwsbrief zo goed mogelijk onder alle getroffen ondernemers, instellingen, verenigingen en kunstenaars te verspreiden. Bent u ťťn van de getroffenen en heeft u de Nieuwsbrief voor Ondernemers niet persoonlijk ontvangen, neem dan contact op met de Helpdesk voor ondernemers, telefoonnummer 0800-0235328 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur, kosteloos). 

De vorige nieuwsbrieven kunt u ook hier vinden:


Helpdesk ondernemers

De Helpdesk voor ondernemers is te vinden bij de afdeling Voorlichting op de begane grond van het Ondernemingshuis Twente, Hengelosestraat 585 Enschede (tegenover de Universiteit Twente). De Helpdesk is geopend van 8.30 uur ís ochtends tot 17.00 uur ís middags.

Op dit moment zijn 514 ondernemers, kunstenaars, instellingen en verenigingen bij de Helpdesk geregistreerd als Ďgetroffení. 402 ondernemers, verenigingen e.d. hebben zich actief gemeld bij de Helpdesk. De resterende 112 ondernemers, verenigingen e.d. hebben niet gereageerd op herhaalde oproepen om zich voor hulp te melden bij de Helpdesk. Wij gaan er vanuit dat zij geen hulp nodig hebben. Alle bedrijven die wel hebben aangegeven dat ze ondersteuning willen van de Helpdesk, hebben nu een accountmanager.

FinanciŽle regeling voor de ondernemers
Op dit moment zijn uit het Fonds 98 keer bijdragen van de É20.000,-- regeling uitgekeerd voor de zwaarst getroffenen. Zwaarst getroffenen zijn de ondernemers waarvan het bedrijfspand verwoest of langdurig (langer dan 2 maanden) onbruikbaar is.

Verder is 5 keer krediet verleend, en is 12 keer een bijdrage voor huursuppletie voor 1 jaar toegekend.

Als ondernemers door het (nog) niet uitkeren van verzekeringen of andere bronnen in financiŽle problemen (dreigen te) raken waardoor de continuÔteit van de onderneming in gevaar komt, is tijdelijke financiŽle overbrugging via de Helpdesk mogelijk. Geadviseerd wordt in die situaties contact op te nemen met uw accountmanager.

Herhuisvesting
Per 7 augustus 2000 is de stand van zaken als volgt:

In een voormalig schoolgebouw aan de Hortensiastraat gaan vanaf 1 september 15 kunstenaars weer aan de slag. De kunstenaars zijn allemaal afkomstig uit het rampgebied. De voorzitter van de wijkraad Het Ribbelt/Stokhorst geeft aan blij te zijn dat de wijk plek kan bieden aan getroffen kunstenaars.

Een marktkoopman heeft ruimte gevonden in het bedrijfsverzamelgebouw Hardick + Seckel.

Biljartcentrum De Keet heeft besloten om tijdelijk te stoppen. Het is niet gelukt om voor de start van het nieuwe biljartseizoen (1 augustus 2000) een vervangende locatie te vinden. De verschillende biljartverenigingen hebben onderkomen elders weten te organiseren.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Eerste resultaten gezondheidsonderzoek

Eind mei, begin juni 2000 hebben 4.232 mensen die betrokken waren bij de vuurwerkramp deelgenomen aan een gezondheidsonderzoek. Dit onderzoek vond plaats op de vliegbasis Twente. Ondertussen zijn de eerste resultaten bekend. Het onderzoek is een algemeen onderzoek, geen persoonlijke keuring. Het onderzoek was gericht op lichaamsbelasting en emotionele problemen. De eerste, algemene, resultaten zijn gebaseerd op een steekproef uit de totaalgegevens.

In de steekproef zijn 900 bloed- en urinemonsters geanalyseerd. Hieruit blijkt dat niemand uit die steekproef verhoogde hoeveelheden van stoffen in bloed en urine heeft die in verband kunnen worden gebracht met de vuurwerkramp.

Op basis van 1400 vragenlijsten is in de steekproef de emotionele toestand van betrokkenen geÔnventariseerd. Ongeveer de helft van de bewoners heeft twee tot drie weken na de ramp te maken met angsten, voelt zich vaker depressief of heeft andere gezondheidsklachten. Door de ramp zijn veel huizen zwaar beschadigd of totaal verwoest. Mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, hebben de meeste last van emotionele problemen. Ze zijn als het ware dubbel getroffen. Ze hebben de explosies meegemaakt en ze zijn hun vertrouwde omgeving kwijtgeraakt. Schrik, vrees, verdriet en andere klachten komen bij deze getroffenen dan ook meer voor. De hulpverleners hebben duidelijk minder last van emotionele problemen, behalve zij die tevens de explosies hebben meegemaakt. Of zij die direct na de ramp zijn ingezet en vreselijke dingen hebben ervaren.

De komende tijd zullen ook de andere onderzoeksgegevens worden geanalyseerd. Op basis van deze gegevens kunnen onder andere begeleidingsplannen voor getroffenen worden opgesteld. Speciale aandacht hierbij krijgen kinderen en allochtone bewoners. De gezondheidstoestand van de betrokkenen worden via onderzoek gevolgd. Dankzij het onderzoek is beter aan te geven of er meer deskundige hulpverleners nodig zijn. Heeft u niet meegedaan aan het onderzoek, maar ondervindt u wel klachten, ga dan naar uw huisarts.

Het volledige rapport is in te zien bij het IAC aan het Molenplein en te bekijken op internet op www.minvws.nl of www.crisisnet.nl.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Ondernemersvereniging gedupeerde ondernemers

"Aanmeldingen stromen binnen"
Ondanks het feit dat de vakantieperiode volop in gang is, komen de aanmeldingen binnen. We hebben inmiddels al 90 aanmeldingsformulieren mogen ontvangen. Een goede ontwikkeling! Er zitten ook aanmeldingen bij van potentiŽle kandidaten voor het verenigingsbestuur. Uiteraard rekenen we er op dat er nog veel aanmeldingen zullen volgen. De onderhandelingspositie van de op te richten vereniging neemt toe bij elk lid dat zich aanmeldt. Uiteindelijk heeft u daar als individuele ondernemer baat bij.

Aanmelden
Het aanmelden kost slechts twee minuten van uw tijd. Voor het jaar 2000 hoeft u bovendien geen contributie te betalen. Vul snel het aanmeldingsformulier in en fax of stuur het vandaag nog naar de Helpdesk. Het aanmeldingsformulier en het adres van de Helpdesk vindt u in de nieuwsbrieven 4 en 6. Het faxnummer van de Helpdesk is 053-4849899. Heeft u geen aanmeldingsformulier, bel dan met de Helpdesk (0800-0235328).

EnquÍte
…ťn van de eerste taken die de vereniging op zich heeft genomen is het uitvoeren van een onderzoek naar de financiŽle gevolgen van de vuurwerkramp. Hiervoor zijn gegevens nodig die u kunt aanleveren. Wij verzoeken u om het enquÍteformulier dat met de vorige nieuwsbrief is toegestuurd zo goed mogelijk in te vullen en voor maandag 14 augustus 2000 te retourneren. Heeft u nog geen formulier ontvangen dan kunt u bij de Helpdesk een nieuw exemplaar aanvragen. Ook hiervoor geldt dat een grote respons zal bijdrage in een betere belangenbehartiging van u als ondernemer.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Commissie FinanciŽle Afwikkeling Vuurwerkramp

Deze Commissie onder voorzitterschap van de heer Van Lidth (burgemeester van Deventer) heeft tot belangrijkste taak het College van Burgemeester en Wethouders van Enschede te adviseren over de wijze waarop wordt voorzien in tegemoetkomingen in de materiŽle schade als gevolg van de vuurwerkramp. Ook onderzoekt de commissie hoe de aanvragen eenduidig en zo efficiŽnt mogelijk kunnen worden behandeld.

De commissie richt zich bij de adviezen op drie categorieŽn getroffenen: de bewoners, de ondernemers en de scholen en instellingen in het rampgebied. De situatie van deze drie categorieŽn is wat aard en omvang betreft heel verschillend. Daarom wordt door een speciale werkgroep de situatie van ondernemers uitgewerkt. In deze werkgroep zitten de gemeente, MKB Nederland, de kamer van koophandel, BCE (verzekeraars) en Deloitte en Touche.

Begin september zullen de voorstellen voor financiŽle tegemoetkoming in de schade voor ondernemers vanuit deze werkgroep in de commissie worden besproken. Het gaat dan vooral om situaties waarin nog niet of alleen tijdelijk een schadevergoeding is uitgekeerd.

Voor de werkgroep is het van belang een goed totaalbeeld te krijgen van de werkelijke schade. Om die reden is de enquÍte die de ondernemersvereniging gedupeerde ondernemers onder de ondernemers houdt, zo belangrijk. Met die informatie (en alle informatie die al is verzameld) kan de werkgroep tot bij de werkelijkheid passende voorstellen komen.

Hoewel er sinds de ramp al de nodige weken verstreken zijn, is het erg belangrijk dat de commissie goede voorstellen krijgt begin september. De werkgroep besteedt daarom veel tijd aan de voorbereiding en wil een totaalpakket aan de commissie voorleggen.

Voor degenen die de komende weken ter overbrugging aanvullende financiŽle ondersteuning nodig hebben, blijft de Stichting FinanciŽle Opvang Getroffen Ondernemers de ingang. Neem hiervoor contact op met uw accountmanager.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Vertoning video rampgebied

We willen alle getroffen ondernemers en hun personeel de kans geven om de film van het rampgebied te bekijken. De eerste vertoning zal op 21 augustus zijn, voorafgaand aan de informele ondernemersbijeenkomst. Bij deze nieuwsbrief zit een aanmeldingsformulier (klik hier voor het aanmeldingsformulier) voor het bijwonen van deze vertoning. Het aanmeldingsformulier moet voor 17 augustus teruggestuurd worden naar de Helpdesk. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kunnen we ook op 28 augustus een vertoning verzorgen. Per vertoning kunnen ongeveer 150 mensen tegelijk de film zien. Het programma begint 21 augustus om 19.00 uur en 28 augustus om 20.00 uur en bevat de volgende onderwerpen:

Tijdens en na de vertoning van de video zijn er hulpverleners aanwezig.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Ondernemers aan het woord

In deze rubriek komen ondernemers aan het woord die de ramp hebben meegemaakt. In het getroffen gebied zijn veel verschillende soorten ondernemingen gevestigd. Hoe hebben de direct betrokkenen de ramp beleefd? En hoe gaat het een aantal weken na de ramp met hen persoonlijk en hoe ver is men gekomen met het herstarten van het bedrijf? Deze week een gesprek met Wout Zweers, kunstenaar.

Wout Zweers toont zich ware broeder in de kunst

De vuurwerkramp legde ook het Bamshoevecomplex aan de Lasondersingel in de as. Wout Zweers was ťťn van de tachtig tot negentig kunstenaars die daardoor in hoge mate werden gedupeerd. Hij maakt beelden waar beweging in zit en die door wind of water worden gestuurd. Van vijf centimeter tot vijftien meter groot. Veelal van roestvrij staal. Hij houdt zich daarnaast ook bezig met wat je op de noemer 'constructieve zaken' zou kunnen schuiven.

De kunstenaars in de Bamshoeve hoopten dat de brand, gelet op de windrichting, niet naar hun complex over zou slaan....
'Dat bleek ijdele hoop. De 125 meter tussen de plaats van de explosie en onze werkplek werden slechts van elkaar gescheiden door een opslagplaats van de Metaalunie. Die hindernis werd door de vuurtongen moeiteloos genomen. Velen van ons hebben materiŽle schade. Anderen verloren hun atelier, hun werk en hun huis. Toch stelt dat nog niets voor als je het vergelijkt met wat onze kunstbroeders Hans Lodewijk en Wim Ophof is overkomen. Ze werden dodelijk getroffen door rondvliegende stenen. Zo'n ramp verandert het leven van sommige mensen op slag. Ik ken collega's met de frivoliteit van een dorpsgek in het kwadraat. Echter, sinds die dag hebben ze geen penseel meer aangeraakt'.

U hebt in de eerste weken na de ramp de eigen kommer ondergeschikt gemaakt aan de collectieve kwel.....?
'Och, ik had zoiets van: het zal twee tot drie weken duren voordat ik weer aan mijn eigen zaakjes toe kom. Ik kan nu eenmaal beter organiseren dan de meeste andere kunstenaars. Je kunt je in die periode beter richten op datgene wat je wŤl kunt doen. Vaststellen wie er op de Bamshoeve aanwezig waren ten tijde van de explosie. We hebben via de Stichting Ateliers BvV de lijst van huurders nageplozen en zijn ons gaan bezighouden met verzekeringsaangelegenheden enz. Na een week of twee konden we dat successievelijk in professionele handen leggen. Ondertussen was de hulpverlening redelijk op gang gekomen. We hoefden vanaf dat moment niet meer op de eerste lijn te zitten. Achteraf ben ik blij dat het zo is gegaan. Daardoor heb ik een groot aantal kunstenaars en nog meer stadgenoten leren kennen. Ik voel me op dit moment meer EnschedeŽr dan ooit tevoren'.

Er is in luttele weken veel werk verzet...?
'Het is goed geweest dat we een aanspreekpunt hebben gevormd. Er werd ons een advocaat toegewezen. We kregen geld dat is geparkeerd op de rekening van het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars. Een landelijke organisatie die gewend is met centjes om te gaan en die kan beoordelen waar het uiteindelijk heen moet. Wat we hebben bereikt is in ieder geval dat alle mensen, die hebben gevraagd om eerstehulpverlening, 2500 gulden kregen, ook als achtergestelde lening. We hebben een inventarisatie gemaakt van alles wat kapot en weg is, materiŽle en andere aantoonbare schade op kaart gezet. Een grootscheepse organisatie, dat zeker'.

Er is door de kunstenaars geen belangenorganisatie opgericht?
'Dat hebben we wel overwogen. Er is al een Vakbond Beeldende Kunstenaars en een Belangenvereniging Getroffen Ondernemers Vuurwerkramp Enschede. Tegen de tijd dat het echt loopt, kunnen we daar in de vorm van een commissie bij aanschuiven. Het is goed dat we nu in de zomerperiode zijn aangeland. Iedereen heeft behoefte aan een beetje rust. Aan enige afstand. Straks, als iedereen in de buurt is, kunnen we er samen flink tegenaan. Dan moeten beslissingen worden doorgedrukt. Kunstenaars vormen een volkje dat je individueel moet benaderen om een aandeel in het geheel te hebben'.

Na die eerste hectische weken bent u aan uzelf toegekomen?
'Ja en daarbij heb ik buitengewone steun van de kamer van koophandel ondervonden. De accountmanager heeft me geholpen op de zoektocht naar vervangende werkruimte. Daarbij zijn diverse locaties de revue gepasseerd. Van de Twentec torens via de Metaalwerkplaats van de Kunstacademie, Concordia en iets in Hengelo wat niet hoog genoeg bleek naar het bedrijvencentrum Hardick + Seckel. Uiteindelijk heeft de gemeente Enschede me op laatstgenoemd terrein aan een plek kunnen helpen'.

Het verhaal in een notendop. Was het ook zo simpel?
(zucht) 'Ik was helemaal van slag af. Ben er af en toe een weekend tussenuit geknepen. Mijn conditie is hard hollend achteruit gelopen. Ik was op weg om de marathon binnen de 2 uur en 50 minuten uit te doen. Dat kan ik schudden. Maar wat zit ik te zeuren. Ik had net voor de ramp plaatsvond enkele opdrachten afgerond. Was bezig het atelier op te ruimen. Op dit moment wordt het werk uit mijn handen getrokken. Ik was toch al op zoek naar een groter atelier. Ik heb in die enerverende weken links met tal van broeders in de kunst gelegd. Die contacten zijn waardevol. Ik laat dat niet meer als zand tussen mijn vingers doorglippen'.

De eerste fase is afgesloten. Wat nu?
'Dat is de cruciale vraag. Straks, na een jaar, houdt de ondersteuning op. Ik zit nu in een atelier waar ik geen 1.300 gulden huur per maand voor wil betalen. Dat is het gewoon niet waard. Collega's zitten in een oud schoolgebouw of hebben helemaal geen atelier. We zullen na de zomer de hoofden bij elkaar moeten steken om een oplossing te bedenken'.

Gedachten over monument

Wout Zweers is vol lof over hulpverlening door diverse instanties. De kamer van koophandel, de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Enschede, lokale makelaars, de Rotary Oldenzaal met het project 'Kunst in de parken' enz. Hij zit vol ideeŽn over de toekomst. 'Het liefst zou ik een beeld op een dijk, of een ander hellend vlak willen maken. Iets waarbij water van hoog naar laag stroomt. Gebruik maken van een lintvormige opstelling'.

Heeft hij ook gedachten over een op te richten monument?
'Triviaal. Dan kom ik op een grote kubus van glasscherven. Dingen die er vreselijk uitzien. Vergelijkbaar met kunstwerken die na de Tweede Wereldoorlog gemaakt zijn en die ze nu dolgraag zouden willen afbreken'. Hij loopt wel rond met een ander idee.
'Onlangs, bij de opening van mijn atelier, kreeg ik van de kamer een bos bloemen. Dat heeft me ontroerd. Die mensen hebben zůveel goed werk gedaan. Het is zo fijn dat er naar je wordt geluisterd, dat je wordt begrepen. Het maakt het leven in barre tijden een stuk gemakkelijker. Dat zijn hele persoonlijke contacten. Waar ik over zit te peinzen is het scheppen van een roestvrijstalen kamer, waar je van buitenaf een hoop geweld op kunt laten beuken, en die van binnen een rustige plaats is om bij te komen'.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


VOORSTELLEN VAN DE HELPDESK

De Helpdesk wordt bemand door 38 adviseurs uit verschillende organisaties. Deze organisaties zijn: Syntens, Activa, OOM, MKB Nederland, de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente, Hogeschool Enschede en de Twentse IdeeŽn Bank. Om de organisaties achter deze adviseurs te laten zien, zal iedere organisatie zich aan u voorstellen. Deze week is dat MKB Nederland. Dit is tevens de laatste organisatie die zich in deze rubriek voorstelt.

Belangenbehartiging zeker nu noodzakelijk
Ondernemers in het getroffen gebied zijn voor hun belangenbehartiging in goede handen, want belangenbehartiging is wat MKB Nederland dagelijks doet. Zij behartigt de belangen van ongeveer 135.000 ondernemers. Zoín 125 brancheorganisaties en 400 regionaal en lokaal gerichte ondernemersverenigingen zijn bij MKB Nederland aangesloten. Daarmee is MKB Nederland de grootste ondernemerscentrale in Nederland.

MKB Nederland is een zeer invloedrijke en veelzijdige gesprekspartner van lokale, provinciale, landelijke en Europese overheden. In alle gevallen rekent MKB Nederland het tot haar taak bestaande wet- en regelgeving ondernemersvriendelijk te maken en vooral nieuw beleid te initiŽren, toegesneden op veranderende sociaal-economische omstandigheden. Dit gebeurt in politiek Den Haag, via intensieve contacten met ministers, staatssecretarissen, parlementariŽrs en ambtenaren. Het gebeurt ook in de verschillende provincies, dorpen en steden.

Na de vuurwerkramp heeft MKB Nederland zich aangesloten bij het initiatief om de getroffen ondernemers te ondersteunen en hun belangen te behartigen. In samenwerking met de kamer van koophandel en de gemeente Enschede zijn diverse acties op touw gezet.

MKB Nederland heeft een team van juristen beschikbaar gesteld. Ook heeft zij zitting in het bestuur van de Stichting financiŽle opvang getroffen ondernemers. Ook de periodieke nieuwsbrief is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Enschede, de kamer van koophandel en MKB Nederland.

Verschillende branches en oud-ondernemers hebben menskracht ter beschikking gesteld. De Mitex (Vereniging van Ondernemers in de Modedetailhandel) heeft de directeur van het Branche Mode Bureau vrijgemaakt om als coŲrdinator op te treden en om te participeren in alle vormen van overleg rondom de afhandeling van de gevolgen van de ramp.

Omdat veel ondernemers gelijke belangen hebben, heeft MKB Nederland in nauw overleg met de kamer van koophandel het initiatief genomen een vereniging op te richten om de collectieve belangen van de gedupeerde bedrijven zo goed mogelijk te behartigen. Alle getroffen ondernemers kunnen zich hierbij aansluiten. Want dit is nu typisch zoín moment waarop belangenbehartiging noodzakelijk is.

Ook de komende periode zal MKB Nederland nauw betrokken blijven bij de hulpverlening. De activiteiten van MKB Nederland in de helpdesk zullen geleidelijk worden afgebouwd, maar de collectieve belangenbehartiging van de getroffen ondernemers zal in intensiteit toenemen. Dat zal voornamelijk gebeuren door het krachtdadig ondersteunen van de vereniging voor gedupeerde ondernemers. Een eerste voorbeeld daarvan is de inventarisatie van de geleden schade die de komende weken zal worden uitgevoerd. De resultaten hiervan moeten een stevige basis vormen voor de inzet van MKB in het schadeafhandelingstraject.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


KORTE MEDEDELINGEN

Verlenging termijn bewaarplicht autowrakken
In de vorige nieuwsbrief stond een stukje over afvoer van voertuigen/autowrakken uit het rampgebied. Hierin stond vermeld dat de autoís tot 1 augustus voor kosten van de gemeente bij het demontagebedrijf worden opgeslagen. Het demontagebedrijf had een bewaarplicht tot 1 augustus 2000. Na 1 augustus zouden de kosten voor rekening van de eigenaar zijn. De termijn van de bewaarplicht is in verband met de vakantieperiode verlengd. De gemeente betaalt de opslagkosten tot 5 september 2000. Pas vanaf die datum zijn de kosten van opslag voor rekening van de eigenaar.

Commandopost Roomweg ĖDeurningerstraat verplaatst
Afgelopen week is de commandopost van het CUB (CoŲrdinatie Uitvoering Binnenring) aan de Roomweg verplaatst naar de kruising Roomweg-Nieuwluststraat. De Grolsch brouwerij is zo weer via de ingang Roomweg bereikbaar. De schutting is ook verplaatst. Bovendien is de kruising Roomweg-Deurningerstraat-Walhofstraat weer opengesteld voor verkeer.

Informele bijeenkomst 21 augustus
Maandagavond 21 augustus is er weer een informele bijeenkomst voor Ondernemers in het Ondernemingshuis. De bijeenkomst start om 20.00 uur.

Gefeliciteerd! 1
De familie Visscher van Visscher Meubelen is verblijd met de komst van een dochter. Visscher Meubelen had een opslag in de Bamshoeve. Wilt u de familie Visscher feliciteren dan kan dat met een kaartje naar de Misterstraat 44i, 7101 EX Winterswijk.

Gefeliciteerd! 2
Vorige week vermeldde de Tubantia de heropening van twee ondernemingen uit het rampgebied. Het betreffen Elbatex Bedmode van de familie Van Veen en het Koopjeshuis van de familie Lammerink. Elbatex Bedmode is heropend op de oude locatie aan de Deurningerstraat. Het Koopjeshuis dat eerst aan de Roomweg was gevestigd, gaat verder als Koopjeshal aan de Janninksweg. Wij wensen hen veel succes bij de hervatting van hun zaak!

Verhuisd
Hekman Filatelie heeft zich gevestigd aan het Fluweelplein 60 in Hengelo.

Interviews door dagblad Trouw
Op vrijdag 4 augustus jl. heeft een journalist van dit landelijke dagblad gedurende een hele dag enkele ondernemers en hulpverleners van de helpdesk gesproken. De journalist Ruud van Haastrecht motiveerde zijn bezoek aan Enschede als volgt: "het past in ons beleid als krant om Enschede niet uit het oog te verliezen na de ramp". De geÔnterviewde ondernemers en hulpverleners vonden dit een goede motivatie om hier hun medewerking aan te verlenen.

Post ondernemers
Alle getroffenen kunnen post die niet aan het bedrijfsadres bezorgd kan worden, afhalen in het postkantoor PTT Post Rigtersbleek, Westend 1.
Dit kan op:

Voor alle informatie over de post kunt u gratis bellen: 0800 0417

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN ADRESSEN

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


COLOFON

Uitgave van: Kamer van Koophandel Veluwe en Twente, MKB Nederland
en gemeente Enschede: afdeling Economische Zaken
Redactie: gemeente Enschede
Telefoon: 053-4815298
Fax: 053-4818582