Ondernemersnieuwsbrief

3e uitgave 28 juni 2000


Beste ondernemer(s),

Dit is de derde nieuwsbrief voor ondernemers, verenigingen, instellingen e.d. uit de gebieden die getroffen zijn door de vuurwerkramp. De nieuwsbrief is een gezamenlijk product van de gemeente, de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente en MKB Nederland.

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Verspreiding
De gemeente, kamer van koophandel en MKB Nederland proberen deze nieuwsbrief zo goed mogelijk onder alle getroffen ondernemers, instellingen, verenigingen en kunstenaars te verspreiden. Bent u één van de getroffenen en heeft u de Nieuwsbrief voor Ondernemers niet persoonlijk ontvangen, neem dan contact op met de Helpdesk voor ondernemers, telefoonnummer 0800-0235328 (24 uur per dag, kostenloos). 
De vorige nieuwsbrieven kunt u ook hier vinden:


Helpdesk ondernemers
De Helpdesk voor ondernemers is te vinden bij de afdeling Voorlichting op de begane grond van het Ondernemingshuis Twente, Hengelosestraat 585 Enschede (tegenover de Universiteit Twente). De Helpdesk is geopend van 8.30 uur ‘s ochtends tot 17.00 uur ‘s avonds.

Op dit moment zijn 476 ondernemers, kunstenaars, instellingen en verenigingen bij de Helpdesk geregistreerd als ‘getroffen’. 363 ondernemers, verenigingen e.d. hebben zich actief gemeld bij de Helpdesk. De resterende 113 ondernemers, verenigingen e.d. hebben niet gereageerd op herhaalde oproepen om zich voor hulp te melden bij de Helpdesk. Wij gaan er vanuit dat deze ondernemers geen hulp nodig hebben. Alle 363 bedrijven die wel hebben aangegeven dat ze ondersteuning willen van de Helpdesk, hebben nu een accountmanager.

Financiële regeling voor de ondernemers
Op dit moment zijn uit het Fonds 73 bijdragen van ƒ20.000,-- uitgekeerd voor de zwaarst getroffenen (in totaal f1.544.000,--), heeft 1 borgstelling plaatsgevonden, en is 1 keer een bijdrage voor huursuppletie voor 1 jaar toegekend. Zwaarst getroffenen zijn de ondernemers, verenigingen, instellingen e.d. waarvan het bedrijfspand verwoest of langdurig (langer dan 2 maanden) onbruikbaar is.

Herhuisvesting
Het blijkt nogal problematisch te zijn om kleine opslagruimtes met goede toegangsmogelijkheden te vinden voor bijvoorbeeld marktkooplui. Er is bijna geen aanbod in de stad van geschikte opslagruimte van rond de 100 m2. Om dit probleem op te lossen heeft de Stichting Financiële Hulp Ondernemers besloten zich garant te stellen voor de huur van een groot pand dat onderverdeeld kan worden in kleine units. Ondernemers kunnen dan units in dit pand huren voor een prijs die op of rond de huurprijs ligt die ze in de oude situatie moesten betalen. De Stichting zal het eventuele verschil tussen de marktprijs en de huurprijs die in de oude situatie werd betaald, bijpassen in de vorm van huursuppletie. Dit laatste gebeurt conform de financiële regeling zoals die in Nieuwsbrief 1 is toegelicht. De makelaars en het Bureau Bedrijven van de gemeente zijn op dit moment op zoek naar een dergelijk pand.

De gemeente heeft besloten om de huurkosten van ruimtes op Hardick+Seckel tot het eind van dit jaar met 25% te verminderen voor ondernemers uit het rampgebied. Deze 25% korting geldt voor het totale huurbedrag (inclusief toeslagen, verwarmingskosten etc). Is na deze korting de huurprijs nog steeds niet op het niveau van huur dat u op uw vorige locatie betaalde, dan kunt u een beroep doen op de Stichting Financiële Opvang Ondernemers voor huursuppletie. De opzegtermijn van ruimtes in Hardick + Seckel is voor huurders uit het rampgebied van 2 naar 1 maand teruggebracht.

Enkele recente ontwikkelingen:

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Asbestsanering
Bij sanering van panden kan het zijn dat de ene ruimte van een pand wel gesaneerd moet worden en een andere ruimte in datzelfde pand niet. Dit hangt samen met de staat van asbesthoudend materiaal. Dit materiaal kan bijvoorbeeld in plafondplaten zitten of in isolatie om leidingen. In de ene ruimte kan dit asbesthoudende materiaal beschadigd zijn. Sanering is dan noodzakelijk. In een andere ruimte kan niets beschadigd zijn waardoor sanering achterwege kan blijven.

Verkleining van het gebied binnen de schutting
Vanaf eind vorige week is de schutting die nog om de panden Stroïnksbleekweg 8/14B en Hulsmaatstraat 37A t/m 33A lag (hier is onder ander kringloopwinkel Het Goed gevestigd en Bert's Bromfietsrecycling) verschoven naar achter deze panden. De bedrijven in deze panden zijn hiermee weer bereikbaar vanaf de Hulsmaatstraat. Vooral aan de kant van Stroïnksbleekweg zijn de herstelwerkzaamheden nog in volle gang. Het hek langs de Stroïnksbleekweg blijft dan ook nog even staan omdat aan deze zijde veel ruiten kapot zijn. Het hek dient als afscherming van het pand totdat deze ruiten gerepareerd zijn. Dan zal ook het hek verdwijnen.

De moskee die naast kringloopwinkel Het Goed staat, blijft in verband met de bouwvallige staat binnen de hekken.

Toegankelijkheid van het gebied
Tot afgelopen week was het onontplofte vuurwerk een blokkade voor betreding van een aantal plekken in het rampgebied waaronder de Bamshoeve. Schadevaststelling was tot voor kort daardoor niet mogelijk. Deze blokkade is vanaf vrijdag 23 juni 2000 opgeheven. Vanaf deze week kunnen ondernemers contact opnemen met hun verzekeringsexpert om het traject van schadevaststelling op te starten. Ook de Bamshoeve is nu vrijgegeven voor schadevaststelling. De toegang tot de ruimtes is onder zware asbestcondities (veiligheidsmaatregelen).

De ontruiming van bedrijfspanden buiten het asbestgebied is afgelopen week gestart. Ontruiming binnen het asbestgebied wordt zwaar geremd door de bouwkundige staat van de bedrijfspanden en de asbestvervuiling.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Economisch statistische gegevens
In het door de ramp getroffen deel van Enschede Noord zat veel bedrijvigheid. Van de totale beroepsbevolking in Enschede van 68.070 mensen, werkten 6.230 mensen in het rampgebied. Dit is dus een kleine 10% van de hele Enschedese beroepsbevolking. In dit deel van Enschede Noord was sprake van zowel formele als informele werklocaties. Een werklocatie is informeel als het niet op een industrieterrein is gevestigd. De Bamshoeve is bijvoorbeeld een formele werklocatie, een praktijk aan huis is een informele werklocatie.

Als gevolg van de ramp zijn 24 bedrijfsgebouwen totaal verwoest en 22 bedrijfspanden onbruikbaar geworden. De totaal verwoeste panden liggen allemaal in de binnenring. Van de onbruikbaar verklaarde panden liggen er 11 binnen de schutting en 11 buiten de schutting. Er is ook een groot aantal kunstenaarsateliers vernietigd.

Een overzicht van de bedrijvigheid en de werkgelegenheid per branche in het rampgebied:

       

Branche

werknemers

aantal bedrijven

Totaal

Bouw

341

24

Dienstverlening

3255

255

Handel

792

192

Industrie

856

44

Vervoer

986

14

Totaal

6230

529

 
       

Branche

werknemers

aantal bedrijven

Binnenring

Bouw

186

12

 

Dienstverlening

882

84

 

Handel

301

87

 

Industrie

709

18

 

Vervoer

156

4

 

Totaal

2234

205

 
       

Branche

werknemers

aantal bedrijven

Buitenring

Bouw

155

12

 

Dienstverlening

2373

171

 

Handel

491

105

 

Industrie

147

26

 

Vervoer

830

10

 

Totaal

3996

324

 

Instellingen vallen in deze tabel onder "dienstverlening".

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Piet van Zeil bezoekt Enschede
Voor de gemeente was het direct na de ramp duidelijk dat de bewoners en de bedrijven niet zelf voor de volledige kosten als gevolg van de vuurwerkramp zouden moeten opdraaien. In een vroeg stadium heeft de gemeente de taak op zich genomen om in politiek en bestuurlijk Den Haag een claim neer te leggen voor onder andere de geleden schade door de ondernemers. Het onverzekerde deel van de onlangs geraamde totale schade van bedrijven (zie ook Nieuwsbrief 2) zal de minimale claim bij de Ministeries worden. Een speciale afdeling van Deloitte en Touche heeft van de gemeente opdracht gekregen om dit onverzekerde deel zo snel mogelijk duidelijk te krijgen.

Om de taak tot het neerleggen van een claim goed uit te kunnen voeren, is de gemeente onder andere op zoek gegaan naar ervaringen die in het verleden zijn opgedaan bij soortgelijke rampen. Er is contact gelegd met de stichting die in 1995 de schadeafwikkeling verzorgd heeft voor de ruim 14.000 getroffen bedrijven van de watersnoodramp in Limburg, Gelderland en Zuid-Holland. Deze stichting heeft destijds ook de onderhandelingen gevoerd met onder andere het Ministerie van Economische Zaken voor vergoedingen.

De voorzitter van de Stichting Watersnood Bedrijven Nederland ’95, de heer P.H. van Zeil, heeft toegezegd bereid te zijn om zijn ervaringen te delen met Enschede en waar mogelijk te adviseren en te assisteren. De heer Van Zeil is voormalig staatssecretaris van Economische Zaken en ex-burgemeester van Heerlen. In deze laatste hoedanigheid was en is hij een goede bekende van burgemeester Mans, die destijds burgemeester van Kerkrade was. In ’93 en ’95 is Van Zeil voorzitter geweest van de hiervoor genoemde stichting.

Op 19 juni jl. vond een eerste gesprek met de heer Van Zeil plaats in het stadhuis. Burgemeester Mans was helaas wegens ziekte verhinderd, maar wethouder Helder was hierbij aanwezig, evenals het hoofd van de afdeling Economische Zaken. Ook vertegenwoordigers van de kamer van koophandel, MKB Nederland en Syntens namen deel aan deze vruchtbare bespreking, die zeker een vervolg zal krijgen. Belangrijkste onderwerpen van gesprek waren de gehanteerde vormen van financiële hulpverlening, de beoordelingscriteria en de benaderingsstrategie ten opzichte van de ministeries.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


ondernemers aan het woord

In deze rubriek komen ondernemers aan het woord die de ramp hebben meegemaakt. In het getroffen gebied zijn veel verschillende soorten ondernemingen gevestigd. Hoe hebben de direct betrokkenen de ramp beleefd? En hoe gaat het een aantal weken na de ramp met hen persoonlijk en hoe ver is men gekomen met het herstarten van het bedrijf? De aftrap wordt gedaan door Ivo ter Kiefte van Daedalus-Design. Een dienstverlener op het gebied van Webdesign en audioproductie die sinds november als ondernemer actief is.

En toen was daar die klap

Waar was u toen de ramp zich voordeed?
We, mijn vrouw, dochtertje van tien maanden en zoontje van vier en een half zaten in de woonkamer. We zijn, met de kinderen onder ons, achter de scheidingsmuur van kamer en keuken gaan liggen. De muur viel over ons heen en dat was onze redding want alle brokstukken van de opslagplaats ketsten af op deze muur.

Wat is de opgelopen schade?
Precies is dat nog niet te zeggen. Omdat ik alles alleen doe heb ik eerst getracht de directe privé- zaken te regelen. Pas daarna kon ik weer zakelijk gaan denken. Alles is verloren gegaan: boekhouding, back-up van mijn PC's, alles. Je moet vanuit je geheugen weer opnieuw beginnen en dat is niet gemakkelijk.

Waarover heeft u zich het meest verbaasd?
Allereerst dat je op het meest kritieke moment zo helder kunt denken. Anders waren mijn vrouw en ik nooit met de kinderen achter die keukenmuur gaan liggen. En dan de bureaucratie en de steeds veranderende regels. Heb je een auto geregeld, mag je daar niet in rijden omdat je niet kunt bewijzen wie je bent.

Wat is uw mening over de hulpdiensten?
Niets dan lof. Zowel voor de Helpdesk waarvan de accountmanager zich echt uitslooft om dingen voor mij te regelen als Libertel die me gratis een nieuwe telefoon met hetzelfde nummer gaf. En mijn klanten die een voorschot geven op nog niet bevestigde opdrachten.

Langzaam maar zeker komt Deadalus Design weer op gang. U kunt Ivo te Kiefte bereiken op www.daedalus-design.nl
Volgende week vertelt Automaterialen Het Oosten hoe het gaat.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


MEEST GESTELDE VRAGEN

Bij de Helpdesk komen veel vragen binnen. We willen in iedere nieuwsbrief een veel gestelde vraag behandelen. In deze nieuwsbrief betreft dit vragen over schade.

Inkomensschade
Valt een inkomensschadeverzekering onder de bedrijfsschadeverzekering?
In de verzekeringspolis kunt u lezen wat gedekt wordt door de afgesloten verzekering. Hierin staat dus ook te lezen wat verstaan wordt onder bedrijfsschade en inkomensschade. Afhankelijk van de dekking die de verzekering biedt, zou inkomensschade gerekend kunnen worden onder bedrijfsschade. De polis biedt hierop in principe een antwoord. In geval van twijfel kunt u via uw accountmanager de hulp inroepen van specialisten. Deze specialisten bieden hun kennis aan aan de Helpdesk.

Schade na verklaring betreedbaarheid pand
Als de verzekeringsmaatschappij en/ of de afdeling Bouwbeheer van de gemeente toestemming geeft om bepaalde panden te betreden of zelfs weer te bewonen, wie is dan verantwoordelijk voor eventuele schade als er na die tijd ongelukken gebeuren?
We raden u aan om bij twijfel over het advies van de verzekeringsmaatschappij en/ of Bouwbeheer een second opinion te vragen. Dit moet u meteen melden bij de verzekering en/ of Bouwbeheer. Een second opinion zou u kunnen aanvragen bij een bouwkundig adviesbureau of bijvoorbeeld een aannemer. Let u er wel op dat dit alleen kan als uw pand buiten de schutting ligt. Het gebied binnen de schutting is nog niet betreedbaar. Als een second opinion aangeeft dat het pand niet veilig is, zult u een aangetekende brief naar de verzekering en/ of Bouwbeheer moeten sturen. Hierin moet het resultaat van de second opinion staan. Ook is het verstandig de verzekering en/ of Bouwbeheer er op te wijzen dat alle schade die geleden wordt, verhaald zal worden.
Doet u dit niet en er gebeurd iets nadat u het pand weer in gebruik heeft genomen, dan heeft u in principe zelf het risico genomen tot dit gebruik. Dit betekent dat u dan waarschijnlijk uw eigen schade moet dragen. Wilt u deze schade niet dragen, dan zult u aan moeten tonen dat de verzekeringsmaatschappij en/ of Bouwbeheer fouten hebben gemaakt. U zult tevens moeten verantwoorden waarom u niet direct een second opinion hebt gevraagd, terwijl u al wel twijfels had over het gegeven advies.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


VOORSTELLEN VAN DE HELPDESK

De Helpdesk wordt bemand door 35 adviseurs uit verschillende organisaties. Deze organisaties zijn: Syntens, Activa, OOM, MKB Nederland, de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente, Hogeschool Enschede en de Twentse Ideeën Bank. Om de organisaties achter deze adviseurs te laten zien, zal iedere organisatie zich aan u voorstellen. Deze week is dat de Overijsselse Ontwikkelings Maatschappij (OOM).

OOM vindt het helpen van gedupeerde ondernemers prioriteit. "Alles kwijt of verwoest, wat moet ik nu?"
De OOM bestaat dit jaar 25 jaar en zet zich met 30 mensen in voor een economisch sterk Overijssel. Zo probeert de OOM met ontwikkelingsprojecten het vestigings- en investeringsklimaat te verbeteren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het vormen van clusters rondom bedrijven en het coördineren van de komst van een containerterminal. Verder ondersteunt de OOM bedrijven bij uitbreiding of samenwerking en participeert de OOM in innovatieve bedrijven.

Met name het aantrekken van bedrijven van elders komt regelmatig in het nieuws. Maar de OOM is er ook voor het bestaande bedrijfsleven. De OOM wil zich zo goed mogelijk inzetten voor de door de ramp getroffen ondernemers en heeft daar dan ook de hoogste prioriteit aan gegeven. Voor zo’n 40-tal bedrijven uit het rampgebied is Leo van den Bergh, adviseur bij de OOM, de eerste contactpersoon voor de ondernemer die een beroep doet op de Helpdesk. De taak van Van den Bergh is heel breed: van praatpaal tot klankbord, voorlichtend, adviserend en doorverwijzend.

OOM-adviseur Leo van den Bergh heeft inmiddels met alle aan hem toegewezen ondernemers contact gehad. Deze ondernemers hadden zich direct na de ramp gemeld bij de Helpdesk met een veelvoud aan vragen en problemen. Voorrang werd gegeven aan het leggen van contacten met ondernemers uit de binnenste ring: "Alles kwijt of verwoest, verboden gebied, niet verzekerd, wat moet ik nu?"

Van den Bergh: "Bij het leggen van de eerste contacten merk ik dat de ondernemers het bijzonder prettig vinden dat ze ergens terechtkunnen. De opzet van de Helpdesk blijkt dus een goede zaak te zijn. Ook de financiële mogelijkheden van de stichting Financiële Opvang Getroffen Ondernemers worden zeer gewaardeerd. Vooral de snelheid waarmee definitieve toezeggingen plaatsvinden… daar hebben ondernemers echt iets aan."

In de vorige nieuwsbrief kwam de veel voorkomende problematiek van ondernemers die niet of onderverzekerd zijn aan de orde. Vooral de bedrijfsschade in de vorm van derving van omzet is een facet waar ondernemers nu keihard tegenaan lopen. Zo zijn er middenstanders die met veel moeite hun activiteiten herstarten en nu te maken krijgen met het wegblijven van de klanten. Er wordt niet meer gewinkeld!

De OOM probeert, samen met de andere instanties die de Helpdesk bemensen, oplossingen te vinden voor deze problemen. Zo probeert de OOM te bemiddelen bij het vinden van nieuwe huisvesting of zoekt zij in haar uitgebreide netwerk mensen die de ondernemer verder kunnen helpen bij een specifiek probleem, bijvoorbeeld van financiële aard. Ook helpt de OOM bij het aanvragen van financiële middelen uit het rampenfonds. "Maar we zijn als eerste vooral een luisterend oor, want de ondernemers hebben veel meegemaakt en moeten soms weer helemaal van voren af aan beginnen. En daar willen wij ons hard voor inspannen", zegt Van den Bergh.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


KORTE MEDEDELINGEN

Informele bijeenkomst ondernemers op 3 juli 2000
Op maandagavond 3 juli is de tweede informele bijeenkomst voor ondernemers uit het rampgebied. De bijeenkomst vindt plaats in het Ondernemingshuis en begint om 20.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst zal verder gesproken worden over de vereniging voor gedupeerde ondernemers.

Vragenrubriek
We willen in deze Nieuwsbrief een vragenrubriek starten. In deze rubriek worden ingezonden vragen beantwoord die voor meerdere ondernemers interessant kunnen zijn. Heeft u zo’n vraag, stuur hem dan op naar de Helpdesk in het Ondernemingshuis, t.a.v. redactie Nieuwsbrief Ondernemers, Postbus 5500, 7500 GM Enschede. U kunt uw vraag ook telefonisch doorgeven aan de Helpdesk (0800-0235328).

Post ondernemers
Alle getroffenen kunnen post die niet aan het bedrijfsadres bezorgd kan worden, afhalen in het postkantoor PTT Post Rigtersbleek, Westend 1.

Voor alle informatie over de post kunt u gratis bellen: 0800 0417

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief