Voorlopig verslag van de vergaderingen van de rampenstaf van de gemeente Enschede naar aanleiding van de ramp op 13 mei 2000 aan de Tollensstraat en wijde omgeving.

Bewerking van het originele document met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7, 10 en 11 van de Wet openbaarheid van bestuur

 

Inhoudsopgave

 1. Vooraf
 2. Kernachtige samenvatting rampenstaf in tabel
 3. De gebeurtenissen voorafgaan aan instellen rampenstaf, zoals die bij politie en brandweer in logboek zijn vastgelegd
 4. De gebeurtenissen voorafgaand en vanaf het instellen van het beleidsteam/rampenstaf op het stadhuis van Enschede


1. Vooraf

Bijgaand is een eerste opsomming gegeven van de gebeurtenissen in chronologische volgorde. Daarbij zijn de volgende bronnen gebruikt:

Deze beide bronnen zijn verwerkt in paragraaf 3.

Voor paragraaf 4 zijn gebruikt de eigen waarnemingen van Rolf Jongedijk, steller van deze notitie, tot aan het inwerking stellen van rampenstaf/-plan. Vanaf dat moment is gebruik gemaakt van de vergaderaantekeningen van de rampenstaf.

Begonnen wordt met een schematische samenvatting van de allerbelangrijkste highlights uit de rampenstaf.

terug naar inhoudsopgave


2. Kernachtige samenvatting rampenstaf in tabel

  Tijd informatie
  16.50
  • Start rampenstaf, inwerkingstelling rampenplan gemeente Enschede, eerste info uit gebied. Chaotische situatie daar; doden en gewonden.
  • Eerste voorlichting voorbereiden.
  • CdK wordt gewaarschuwd (opschalen)
  17.05 Via RTV Oost oproep alle brandweerlieden in regio zich te melden
  17.35 Betreffende bedrijf is SE Fireworks aan Tollensstraat 50
  17.40 Eerste signalen wijzen op 100 doden en meer dan 100 gewonden. Nog erg onbetrouwbaar.
  17.55 Eerste persconferentie
  18.12 Tweede vergadering rampenstaf. Opvang locaties geregeld. Onderzoeken gevaar Grolsch. 4 wagens brandweer verloren gegaan.
  18.50 Er is voldoende behandelcapaciteit
  18.55 Persconferentie
  19.06 Staf bijeen. >130 opnames in ziekenhuizen regio. Diekman hoofdlokatie nachtopvang (bedden). Eerste berichten over plundering. VWS stelt infonummer open voor algemene informatie. Gemeente doet zelf persoonsinfo.
  19.35 Geen gevaar Grolsch/ammoniak. Voldoende materieel onderweg/aanwezig in gebied. Binnenring gebied is afgezet. Capaciteit basis loopt vol.
  19.50 Noodverordening afsluiting gebied eerste ring
  20.20 Afzetting rond; geen plunderingen meer. Gas afsluiten in gebied. Diekman wordt centrale opvang; andere locaties overbrengen.
  20.50 Gevaar is nog niet geweken. 400 tot 500 mensen politie ingezet. Noodverlichting plaatsen. Brandweer heeft voldoende verse krachten.
  21.30 Branden Voortsweg/Roomweg onder controle. Slachtoffers onder brandweerlieden. Begrenzing rampgebied vergroot, noodverordening hierop aanpassen. 175 gewonden in ziekenhuizen, 1 dode.
  22.15 8 doden in beeld. Vanaf 22.00 uur is grotere ring afgegrendeld. 200-250 mensen in Diekmanhal opvang. Duidelijk dat vergunning in orde was. Defensie heeft positief geadviseerd bij laatste vergunning (1999).
  23.30 Om 23.00 uur: 230 gewonden, waarvan nog 42 in ziekenhuizen. Daarvan 10 op IC. Nog 2 traumaheli’s ter plaatse (waren er 5). Schatting 20 doden voorlopig aanhouden. RIT is georganiseerd, 85 man. Buitenring wordt getracht af te grendelen. Geen sprake van gevaarlijke stoffen die vrijkomen. Nieuwe info dat brand is ontstaan midden op opslagterrein in bunkers. Lijkt dat er andere stoffen dan alleen verpakt vuurwerk hebben gelegen. Onduidelijk. Pers mag gebied niet in; eerst de operationele diensten. Werkingsgebied noodverordening wordt uitgebreid.
  00.33 Morgenvroeg start onderzoek OM. Ongeveer 2000 mensen uit gebied geŰvacueerd. Ramptoerisme tegengaan. Schaderegistratie starten. Onduidelijk hoeveel gevaar er nog binnen de ring is. RIT als enige nu gedeeltelijk binnen gebied. Burgemeester wordt afgelost door loco.
  01.51 Om totaal 300 mensen gemeld bij ziekenhuizen; nog 53 binnen. 1 in AZG. 3 doden in hangar 9 en 3 daarbuiten. Behoefte aan psychosociale hulp. Misverstand met VWS over info oplossen.
  02.50 Geen ongeregeldheden meer. Vooral nog gasbranden. Pas ruimen als schade is vastgesteld. Instortingsgevaar bij Grolsch.
  03.30 Nog geen nieuwe doden geconstateerd door RIT en BW. Nog 300-400 man politie actief. 302 mensen in totaal behandeld in ziekenhuizen; 9 nog op IC. 381 mensen in Diekmanhal. Morgen andere opvang regelen. Overleg met corporaties en UT starten.
  04.38 Zeker 400 woningen beschadigd. 200 total-loss.
  05.30 Morgen stadsbank open voor noodkredieten. Maandag helpdesk van GSD open voor alle sociale hulp. In oostelijk deel gebied geen slachtoffers meer gevonden. Beeld in westelijk deel verwacht erger te zijn.

terug naar inhoudsopgave


3. De gebeurtenissen voorafgaand aan instellen rampenstaf, zoals die bij politie en brandweer in logboek zijn vastgelegd

  Tijdstip en registratie melding
  (P=Politie, 
  B=Brandweer)
  Gebeurtenis
  15.01 P Brand/ontploffing vuurwerkopslag en Grolsch fabriek alsmede enkele woningen
  15.05 B Melding brandweer: binnenbrand
  15.08 B Melding brandweer: middelbrand
  15.09 B Nb 649 Brandweer post zuid en lonneker gealarmeerd
  15.15 B 647 Brandweer met 3 man naar brandadres
  15.18 B Brandweer sectie Lonneker naar de Kroedh÷ftestraat/Tollensstraat
  15.19 B NB OVD 645 naar Tollensstraat machinefabriek Thole
  15.20 P Eerste melding van RMC bevestigt brand/ontploffing, alsmede een aantal doden en veel gewonden, rampenplan in werking gesteld (opm: rampenplan bij politie), co÷rdinatie in handen van RMC Enschede
  15.30 P Chef van dienst B. Droppers (regiopolitie) deelt mede i.o.m. RMC dat zoveel mogelijk mensen in dienst geroepen moeten worden, alsmede ME, VP, motorrijders, collega’s nachtdienst moeten om 20.00 uur beginnen ivm doorgaande dienst. Collega’s van Delden, Borne en Goor tevens in dienst voor reguliere dienst.
  15.45 P Centraal punt voor ambulances betreft benzinestation AVIA aan de A-1 aan de noordkant; dit is het verzamelpunt, van daaruit worden de ambulances verder begeleid naar het rampengebied
  15.47 B NB OVD Brandweer vraagt twee pelotons ter plaatse
  16.15 B Brandweer; de heer J Weges afgemeld
  16.15 B Commandant brandweer Enschede in kennis gesteld
  16.20 B Brandweer: 842 ter plaatse
  16.54 B Vliegbasis Twente brengt 65 persluchtflessen ter plaatse
  16.55 B 2 brandweerpelotons naar uitgangsstelling Hanzepoort
  16.55 P Verkeerspost Kuipersdijk Enschedesestraat afgesloten voor alle verkeer richting Enschede
  17.00 P Gemeente Enschede BMD verzocht om diverse kruisingen af te sluiten, zoals Enschedesestraat, Kuipersdijk, Kettingbrugweg e.a.

Let op: dit conceptverslag is niet op feitelijke onjuistheden gecontroleerd. 
Voor gecontroleerde gegevens van brandweer en politie 
klik hier
.

 

terug naar inhoudsopgave


4. De gebeurtenissen voorafgaand en vanaf het instellen van het beleidsteam/rampenstaf op het stadhuis van Enschede

De brand en explosie aan de Tollensstraat zijn van een dergelijke impact, dat op grond van eigen waarneming de wethouders Buursink en Helder zich naar het stadhuis spoeden. Ook de gemeentesecretaris, de hoofdbode en enkele bodes begeven zich uit eigener beweging naar het stadhuis.

Van daaruit proberen zij de leden van het beleidsteam/rampenstaf te bellen. Verbindingen via het mobiele net zijn geheel onmogelijk. Via het vaste net en het noodnet kan met de burgemeester geen telefonisch contact worden verkregen. Wel worden aan de hand van de beschikbare telefoonlijst behorend bij het rampenplan enkele betrokken ambtenaren getracht telefonisch op te roepen.
Langzaamaan druppelen ook betrokkenen bij het beleidsteam en ondersteuners uit eigen beweging binnen op het stadhuis.

De informatie die dan beschikbaar is, is geheel en al uit eigen waarneming verkregen. Buursink heeft vanuit zijn woning (hooggelegen etagewoning) op de middag gesignaleerd dat er eerst brand was ter hoogte van het Aamsveen, en later signaleerde hij de brand met ontploffingen ter hoogte van de Bamshoeve.

Door iedereen is gesignaleerd dat tot in de binnenstad ramen zijn gesneuveld, en dat er sprake is van rondvliegend beton/steen en staal.

Er hangt een grote hoge witte wolk boven het noordelijk stadsdeel, met daaronder een gitzwarte wolk. Daaronder zijn vanaf afstand vuurzeeŰn zichtbaar. In het centrum van de stad is het buitengewoon druk. Winkeliers zijn druk bezig het glas op te vegen. Langs de doorgaande wegen (zoals Hengelosestraat) houden zich groepen mensen op, sommigen zichtbaar geŰmotioneerd. Er is sprake is van een druk inkomend verkeer in de stad. Ook begeven zich veel auto’s uitgaand.

Uit eigen waarneming blijkt dat brandweerwagens en ambulances van buiten de stad tot na drie kwartier van de grote explosie nog redelijk toegang hebben (deels via de busbaan) via de Hengelosestraat. Het kruispunt Hengelosestraat/Singel wordt door de politie geregeld, alsmede de kruising Molenstraat/Deurningerstraat. Vanuit de zuidzijde van de stad is tot dat moment nog sprake van goede bereikbaarheid van het centrum, zelfs per stadsbus.

Ook wordt gesignaleerd dat er gaten zijn geslagen in het muziekcentrum en de flat achter het muziekcentrum.

De burgemeester, die zich bevindt in stad Delden, wordt gebeld door zijn secretaresse (uit eigen beweging), die thuis is (via de chauffeur). Als gevolg van de verkeerssituatie komt de burgemeester met vertraging aan op het stadhuis. Bij aankomst beklaagt hij zich over het feit dat het dankzij het ontbreken van een zwaailicht in de dienstauto, op geen enkele wijze extra doorgang of voorrang kon verkrijgen in het geblokkeerde verkeer.

Door anderen wordt gesignaleerd dat het niet handig is dat de leden van het beleidsteam en de ondersteuners niet beschikken over specifieke legitimatie, die hen in dit soort gevallen vrije doorgang naar het stadhuis verschaft. Overigens is het niet zo dat iemand van hen de door/toegang is geweigerd.

Direct na binnenkomst van de burgemeester wordt geconstateerd dat er nog geen enkele verbinding met de meldkamer is geweest. Op dat moment is het ook niet gelukt om verbinding met de meldkamer te verkrijgen, noch met brandweer noch met de regiopolitie. De burgemeester heeft op dat moment nog geen contact gehad met brandweer of politie.

De burgemeester verzoekt zijn assistent, Jongedijk, op de fiets naar de meldkamer op het hoofdbureau van politie te gaan, zich daar te informeren en hen te verzoeken contact op te nemen met de burgemeester op het stadhuis.

Aangekomen bij de meldkamer van het hoofdbureau constateert medewerker dat de heer Ed Wallinga (regio Twente/bestuurder voor de GGD) zich daar bevindt, en bezig is, samen met de daar aanwezige medewerkers van politie, onder andere opvang voor slachtoffers te organiseren (Pathmoshal).

Bij terugkomst van medewerker op stadhuis is duidelijk dat inmiddels van daaruit contact is geweest met meldkamer van brandweer. Het wordt duidelijk dat er sprake is van een ramp met grote omvang, en dat de rampenstaf ge´nstalleerd dient te worden.

Enige ogenblikken later arriveert de heer Arjan Mengerink, operationeel officier van de regiopolitie, op het stadhuis. Hij meldt zich als verantwoordelijk officier, met als doel zitting te nemen in het beleidsteam namens de regiopolitie.


Om 16.50 uur stelt de burgemeester het rampenplan in werking en installeert het beleidsteam.
De heer Mengerink van de regiopolitie doet in die eerste vergadering een eerste verslag van de ramp. Daaruit blijkt dat de situatie chaotisch is, dat er sprake is van ontzetting en geŰmotioneerde mensen, dat er letstel is als gevolg van rondvliegend glas en dakpannen. Er wordt op dat moment nog niet geŰvacueerd. Wel is een sectie ME ingezet, en wordt gepoogd om een cirkel rond het centrum (de brandhaard) te leggen.

In deze eerste vergadering worden afspraken gemaakt over persvoorlichting. Voorlichter regiopolitie (opm: niet hier aanwezig) bereidt eerste persbericht voor. Een tweede communicatielijn is nodig met het oog op de burgers, onder meer met het oog op slachtofferregistratie en informatieverstrekking. Daartoe zal een speciaal telefoonnummer geopend moeten worden.

Ook wordt duidelijk dat de commandant brandweer onder weg is naar het stadhuis, maar problemen ondervindt de stad binnen te komen. Hij zit vast ter hoogte van Lonneker.

Via het noodnet wordt de commissaris van de koningin, Hendrikx, gewaarschuwd; de bijstand van defensie wordt geregeld en er vindt opschaling van de hulpverlening GGD plaats.


Om 17.05 wordt via radio Oost de brandweer uit de hele regio opgeroepen zich bij de kazernes te melden.

Politie meldt dat de Deurningerstraat wordt vrijgehouden. De Pathmoshal wordt opengesteld voor de normale opvang. De Kantine van de Hogeschool wordt opengesteld voor opvang van daklozen. Het afsluiten van de ring rondom het gebied is erg moeilijk. Er is een politieheli onderweg naar het gebied, waardoor mogelijkerwijs straks beelden in stadhuis van de ramp te geven zijn (opmerking: dat lukt blijkens niet). Er zijn tevens drie traumahelicopters onderweg vanuit Rotterdam, Amsterdam en Duitsland.


Om 17.20 wordt besloten tot het onderzoeken of ontruiming van het gebied nodig is.


Om 17.35 wordt in de rampenstaf meegedeeld dat het betreffende bedrijf is: S.E. Fireworks, Tollensstraat 20 (opm: uit vergunning blijkt het te gaan om Tollensstraat 50).


Om 17.40 wordt door de GGD (Geert Weeken) gemeld dat de faciliteiten van Defensie gebruikt worden (opm: bedoeld wordt de vliegbasis). De eerste berichten duiden op meer dan 100 gewonden en 100 doden. Dit is echter nog zeer onbetrouwbare informatie. De rookontwikkeling gaat omhoog, en fallout heeft plaats in Delden. Er wordt onderzocht of er schadelijke stoffen in zitten. De burgemeester van Delden wordt geinformeerd. Inmiddels zit burgemeester Knip van Almelo als co÷rdinerend burgemeester in het regionale crisiscentrum in Hengelo.


Om 17.55 vindt de eerste persconferentie plaats, door de burgemeester en commandant brandweer.


Om 18.12 komt de rampenstaf weer bijeen. Naar en van het getroffen gebied worden twee routes vrijgemaakt. In verband met identificatie wordt voorgesteld om de doden te laten liggen, en de aandacht te richten op het vrijhouden van de twee routes, de ontruiming van het gebied en de bewaking. Het centrale telefoonnummer van het stadhuis wordt opengesteld als informatienummer . De Diekmanhal wordt opengesteld voor dakloze burgers en familieleden van slachtoffers. De Pathmoshal is ingericht als noodopvang voor slachtoffers. Kantine van de hogeschool beschikbaar voor opvang familieleden. Er zal worden nagegaan hoe het staat met de ammoniakopslag bij de Grolsch, met name het ontploffingsgevaar en het gevaar voor de volksgezondheid.

De Brandweer meldt dat er bij de explosie/brand drie tankauto’s en ÚÚn ladderauto verloren zijn. Twee brandweerlieden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.


Om 18.33 worden politie en GGD door de burgemeester bijeen geroepen. Het gebied wordt hermetisch afgesloten en ontruimd.


Om 18.41 uur meldt de GGD, de heer Weeken, dat in de leidingen van de Grolsch fabriek zich 4000 liter ammoniak bevindt. Een team uit Utrecht zal de ammoniak uit die leidingen trachten te halen.
De opschaling verloopt goed. Hangar 9 op de vliegbasis wordt ingericht voor dodelijke slachtoffers. Er zijn 20 doden waargenomen (opm: kan niet hard bevestigd worden). Lichtgewonden worden getransporteerd naar Pathmoshal.


Om 18.50 meldt commandant Brandweer, Groos, dat er voldoende behandelcapaciteit in de omgeving aanwezig is. Het brandweerpersoneel wordt opgevangen in het DISH-hotel.
Inmiddels is in het beleidsteam ook aanwezig mevrouw Van der Valk, officier van justitie.


Om 18.55 is er persconferentie met burgemeester.


Om 19.06 komt de kleine rampenstaf bijeen. GGD, Weeken, meldt dat er vijftig gewonden zijn opgenomen in ziekenhuis Enschede, 40 in Hengelo, 40 in Almelo, en ook opnames in Oldenzaal en Hardenberg.

Wethouders gaan naar opvanglocaties.
Van Miracle Planet komt bericht dat hal is ingericht voor opvang van slachtoffers. Groos stelt dat de regie in de rampenstaf ligt, en niet bij Miracle Planet; MP is dus geen erkende opvanglocatie.

Directeur DMO, Zeeuwen, meldt dat in de Diekmanhal vanaf 21.00 uur bedden staan opgesteld.

Er komen berichten binnen dat er geplunderd wordt in het getroffen gebied. Politie heeft hier aandacht voor. (Opm.: bericht kan niet bevestigd worden).

Het ministerie van VWS doet aanbod voor openstelling nationaal infonummer (0800-1100). Besloten wordt dit aanbod te accepteren.

Burgemeester besluit tot het houden van een persconferentie elk uur.


Om 19.35 uur meldt commandant brandweer, Groos, dat er branden zijn in Bamshoeve, en dat de supermarkt Nieuwe Weme aan de Deurningerstraat is afgebrand. Bij Grolsch is sprake van kleine branden; er is geen gevaar voor ammoniakexplosie/-brand.
Vanuit Zwolle zijn 2 compagnieŰn operationele eenheden onderweg, vanuit Enschede zijn er ook 2, en dat is voorlopig voldoende. Er zijn 80 ambulances beschikbaar, en vier traumateams.

De binnenring rond het rampgebied is afgezet. Dit gebied wordt begrensd door Lasondersingel, Deurningerstraat, Brouwerijstraat-Fazantstraat, dr. Van Damstraat, Stroinksbleekstraat tot Roomweg, Schurinkgsweg en Blijdensteinlaan. In dit gebied wonen in totaal 2230 mensen.

Het nieuwe infonummer via callcenter VWS is in gebruik gesteld.

Regiopolitie, Van Essen, meldt dat de premier op weg is naar Enschede. Er worden plunderingen gedaan. Politie is daarop georganiseerd (ME). Er is sprake van 1 zwaargewonde politieman.

Wethouder Helder heeft contact gehad met overste Kurstner, die meldt dat capaciteit volloopt. Gewonden naar andere locatie brengen.


Om 19.45 meldt GGD, Weeken, dat op dit moment voldoende capaciteit beschikbaar is.


Om 19.50 ondertekent de burgemeester de noodverordening, waarin geregeld wordt dat het gebied niet toegankelijk is voor anderen dat hen die rechtstreeks betrokken zijn bij de rampbestrijding.


Om 20.20 uur meldt GGD, Weeken, dat er twee gewonden-nesten zijn (kantine VV Sparta en Arke). Het lijkt over het hoogtepunt heen te zijn. Op vliegbasis loopt het goed. Er is geen zicht op aantallen gewonden. Psychosociale hulpverlening wordt geregeld, ook voor hulpverleners.
Politie meldt dat afzetting is geregeld, en plunderingen onder controle zijn.
Staf is accoord met afsluiting gasvoorziening in gebied door EDON.
De veterinaire reddingsbrigade is onderweg naar Enschede (opm: met getrainde honden).
Directeur DMO meldt dat in servicecentrum Noord 300 mensen worden opgevangen; zij worden doorgestuurd naar de Diekmanhal. Datzelfde geldt ook voor de 200 mensen op de vliegbasis.
In de Pathmoshal is bijna niemand meer; deze wordt als achtervang voor de Diekman gereserveerd.


Om 20.38 uur arriveert minister K. de Vries (BZK). (opm: door misverstand hier belandt; moest in Hengelo zijn. Na korte informatieuitwisseling gaat minister door naar Hengelo).


Rond 20.40 arriveert de hoofdofficier van justitie, de heer Manschot.

(opm.: om 20.45 komt info door in commandokamer, dat voor Roomweg 6 vergunning bestaat voor vuurwerk, echter niet voor opslag!)


Om 20.50 (rampenstaf) meldt politie dat plunderingen onder controle zijn. ME IJsselland is binnen kwartier in Enschede. Oproep om via media tegen te spreken dat gevaar is geweken. Hoofd communicatie, mw. Heunen, zal nationaal Callcenter breefen (opm: nationaal callcenter verzoekt om gemeente informatie door te geven over personen; dit is echter voorbehouden aan gemeentelijk informatiecentrum. Nationaal informatiecentrum dient alleen algemene informatie te geven, en niet over personen.) Inmiddels zijn 5 pelotons politie ingezet, 400 tot 500 mensen.
Er wordt afgesproken dat vannacht het gebied verder zal worden doorzocht. Edon zal verlichting moeten regelen middels aggregaten. Politie zal de ring handhaven, zodat werk door kan gaan. Brandweer heeft voldoende verse menskracht op straat. Beleidsteam zal vannacht in kleinere omvang door gaan. Na 02.00 uur vannacht ÚÚn persoon per discipline. Morgenvroeg om 07.00 uur breefing.


Om 21.30 (staf) meldt brandweer dat branden Voortsweg/Roomweg onder controle zijn. De eerste brandweereenheid is afgelost door Deventer en Zwolle. Voedsel voor deze mensen wordt geregeld door vliegbasis.
Inmiddels is er onder brandweerpersoneel sprake van 2 overledenen, 3 vermisten en 1 persoon in ziekenhuis. Gebied blijft gevaarlijk.
Politie meldt dat rampgebied met Kottendijk is uitgebreid. Hiertoe moet de noodverordening worden aangepast. Doden worden ter plaatse ge´dentificeerd en dan getransporteerd naar hangar 9.
GGD meldt dat lijsten met gewonden beschikbaar komen. Er zijn 175 gewonden in ziekenhuizen opgenomen, 1 dode. Bericht van 20 doden blijft rondgaan (opm: kan niet geverifieerd worden). Er zijn geen verontrustende signalen over plunderingen.
DMO meldt dat opvang goed is geregeld.
Kelderman (lid CMT/dir DCW) meldt dat woningcorporaties Ons Huis en Domijn huisvesting voor daklozen aanbieden.

Om 21.50 zal persconferentie met SBS 6 plaatsvinden; om 22.15 persconferentie telefonisch met RTL4.
Voorstel is om morgen een bijeenkomst te houden met brandweerpersoneel, familie daarvan en burgemeester en/of loco. Tijdstip nader te bepalen. Ook een informatienummer voor familieleden is nodig. Tijkotte (Brandweer) zorgt hiervoor. Vanavond nog maken wethouder Althof en Helder en heer Kappel een plan voor morgen.


Om 22.15 vindt briefing plaats. Politie meldt dat nog steeds wordt ge´nformeerd naar exacte aantal doden. 8 doden zijn in beeld. 2 brandweerlieden, een kind, een vrouw en 1 persoon in de hangar. 3 brandweermensen worden vermist. Het afgezette gebied is uitgebreid en vanaf 22.00 uur beveiligd. Verder geen nieuwe ontwikkelingen. Nabluswerkzaamheden hebben plaats.

Directeur DMO meldt dat er 200-250 personen in Diekmanhal worden geregistreerd. Morgen inventariseren of men gebruik maakt van opvang.

Jongedijk (adviseur burgemeester) meldt informatie over vergunning. Burgemeester constateert voorlopig dat formeel gesproken vergunning in orde is. Aangezien defensie (landmacht) in deze vergunning verplicht advies heeft uitgebracht (positief), verzoek om betreffende adviseur defensie te informeren en te verzoek om standby te zijn.

GGD meldt dat callcenter VWS overbelast is. Dir BAZ, Geval, meldt dat met KPN wordt afgestemd of versterking kan worden geregeld. Gewonden via ziekenhuizen te achterhalen. Aantal vermisten is onbekend.
OvJ meldt dat terrassen leeg zijn (opm: meeste cafe’s zijn gesloten).

Er worden nog steeds 3 brandweerlieden vermist.


Om 22.30 wordt de burgemeester voor NOVA ge´nterviewd.


Om 23.30 vindt briefing plaats.
GGD meldt dat aantal gewonden om 23.00 uur was: 230 mensen waarvan 42 mensen nog verkeren in ziekenhuizen. 10 mensen liggen op intensive care. Op het aantal doden is geen duidelijk zicht. Het operationeel gebied is ingedeeld in 4 zones. In elke zone zijn 10 ambulances van buiten Twente. Het Twentse ambulancepersoneel wordt gedebreefd in DISH-hotel. Er zijn nog 2 heli’s standby (waren er 5), i.v.m. opname in brandwondencentrum. Van naburige ziekenhuizen zal geen gebruik meer worden gemaakt.
Er is een medische post aan hoek singel/Hengelosestraat bij garage Roeloffzen. Huisartsen zijn in Diekmanhal en Pathmoshal om bijstand te verlenen.
Politie blijft bij schatting van 20 doden. Het rampenidentificatieteam is georganiseerd; 45 mensen van hier en 40 vanuit rest Nederland. Team zoekt ter plaatse naar overlevenden. De binnenring van het gebied is hermetisch afgesloten. ME/AE is aanwezig. De buitenring wordt begrensd door Lijsterstraat, Oldenszaalsestraat, spoorlijn, Hengelosestraat, Roessinghbleekweg en Beethovenlaan.
In dat gebied is politie aanwezig (30) voor observatie/hondenbrigade. Ondertussen is bijstand geregeld door politie Gelderland-Zuid en Utrecht. Een ooggetuige heeft gemeld dat een woning is ingestort nadat een politieman naar binnen is gegaan.
Brandweer meldt dat veldeenheden afgelost zijn door Deventer en Zwolle. Er is geen sprake van gevaar door vrijkomst van gevaarlijke stoffen. Er zijn inmiddels 4 doden geborgen, er zijn 2 brandweermannen geborgen, er zijn 2 vermiste brandweerlieden. De gevonden doden moeten worden gemeld aan politie.
Brandweer meldt dat de heer Weges van Brandweer, die vroeger op de avond meldde dat de eerste brandmelding een brand in een zeecontainer met vuurwerk op het terrein betrof, inmiddels heeft gebeld om te corrigeren. De brand was in de middelste bunker. Gelet op de kracht van explosie lijkt het dat er in die bunker wat anders moet hebben gezeten dan verpakt vuurwerk.
Burgemeester vraagt uit te zoeken of er sprake is van asbest of gevaarlijke stoffen. Tijkotte regelt dat.
Burgemeester meldt dat burgemeester Knip (regio) na zal trekken hoe het staat met de fall-out in Delden.
De pers vraagt om het getroffen gebied in te mogen. Politie en brandweer adviseren dat niet verstandig is, eerst de operationele diensten zelf.
Burgemeester deelt mede dat morgen om 9.00 uur Koningin en Premier naar Enschede komen.
Tevens wordt afgesproken dat commandant uit zal zoeken, op vraag van Knip, hoe het in zijn werk zal gaan met de berging (wie doet wat, wie betaalt?).
DMO meldt dat in Diekman nog steeds mensen zich melden, in totaal daar nu 250 aanwezig. Pathmoshal nu gesloten, blijft achter de hand. Van het wijkservicecentrum in Noord is niets bekend.
Burgemeester meldt dat het werkingsgebied van de noodverordening zal worden uitgebreid. Geval zal begrenzing aangeven.


Om 00.33 vindt briefing plaats. GGD heeft geen nieuwe cijfers. Rheine en Nordhorn bieden bedden, wo intensive care, aan.
Brandweer meldt dat eigen korps niet meer actief is, bijstandsverlening geschiedt door andere korpsen. Mensen zijn aangeslagen door dood van collega’s (4) en 1 vermiste collega.
Politie meldt dat er 6 doden zijn ge´dentificeerd. RIT is koppelsgewijs in gebied actief.
DMO meldt dat pers buiten de Diekmanhal te woord wordt gestaan, en niet binnen.
Op vraag van burgemeester wat er vannacht, morgen gebeurt, en of er gesprek is geweest met eigenaar van opslagplaats, wordt gemeld dat dat laatst niet duidelijk is. Opdracht dat te onderzoeken.
Korpschef meldt dat morgenvroeg het strafrechtelijk onderzoek naar oorzaak brand door OM wordt gestart.
Cdt BW meldt dat info over berging nog aan gewerkt wordt.
Burgemeester geeft aan dat, mede i.v.m. hoog bezoek morgenochtend, ramptoerisme moet worden tegengehouden, dat groepen mensen moeten worden afgevangen.
Er zijn ongeveer 2000 personen geŰvacueerd en zijn of in de Diekmanhal of bij familie ondergebracht.
Gemeentesecretaris meldt dat operationele diensten verder gaan. Enschede gaat op slot voor diegenen die hier niets te zoeken hebben. Schaderegistratieproces in gang laten gaan. Checken welke evenementen de komende weken hier plaats vinden. Start maken met opzet rouwfase.

Op vraag van burgemeester, meldt commandant brandweer Groos dat momenteel niet bekend is of het terrein nog gevaarlijk is. Terrein is afgesloten; brandweer daar niet meer aanwezig, RIT wel gedeeltelijk op het terrein.

Gemeentesecretaris meldt dat terrein in de loop van morgen toegankelijk kan worden.
Vannacht blijven operationele diensten hier aanwezig, loco-burgemeester Helder neemt stokje van Mans over. Om 00.55 nog een persconferentie. Burgemeester hoeft niet langs Diekmanhal, wethouder Swart heeft daar groot deel van avond doorgebracht.
Besloten wordt een noodverordening uit te vaardigen gericht op het weren van personen van buiten die hier niets te zoeken hebben.

Burgemeester meldt dat hij op 14 mei (morgen) om 07.30 weer terug is op stadhuis is staf.


Om 01.51 meldt politie dat binnenring onder controle is en buitenring bijna. Het plan om ramptoerisme te weren moet om 04.00/0.500 gereed zijn en dan gemeld worden aan media. RIT blijft doorgaan met verkennen van het gebied.
Brandweer, Tijkotte, meldt dat er mensen in uniformen zijn gevonden. Aantal panden is wel geblust, maar nog zo heet dat ze niet betreedbaar zijn. Her en der zijn nog brandhaardjes.
GGD meldt dat 300 mensen zich bij ziekenhuizen hebben gemeld; 53 verblijven nu nog in ziekenhuizen. 1 ligt in AZG. Ziekenhuizen hebben gemeld dat daar geen doden zijn. Om 01.00 uur waren er 3 doden in hangar 9; er zijn 3 gemeld. Het getal van 20 doden is gebaseerd op wat mensen hebben waargenomen ter plaatse.
DMO meldt dat opvang vrij rustig en stabiel is. Er is behoefte aan acute psychiatrische hulp. Stadsbank Oost-Nederland is morgen vanaf 08.00 uur geopend voor noodvoorschotten. Leger des Heils verzorgt infrastructuur zoals bedden, kleding voor morgen. Morgen bij Diekman behoefte inventariseren.
BMD meldt dat de heer Polmen belt met Salvage; dat is een samenwerkingsverband van verzekeringen gespecialiseerd in verontreinigingen.
BAZ, heer Geval, meldt dat i.v.m. callcenter problematiek: vragen van algemene aard moeten daar afgedaan worden. Via CRIB vragen van persoonlijke aard afdoen. Door misverstand bij callcenter wordt dat laatste daar ook geprobeerd. Burgemeester heeft hierover net een brief ter bevestiging getekend; dat is onderweg per fax naar VWS.
Communicatie, Tenkink, meldt dat media nog steeds Diekman in willen. Ook wil RTV Oost in buitenste ring opnemen. Morgen bekijken.


Om 02.50 (na vertraging van 20 minuten door persvragen) meldt politie dat door RIT en BW gezocht wordt naar overlevenden in het gebied. Geen concrete vondsten. 6 lichamen zijn geborgen; 3 naar aula door uitvaartverzorging; 3 in hangar 9. Nog geen lijken op straat gevonden. Geen meldingen van verder plunderingen, binnenring hermetisch dicht. Buitenring wordt nog aan gewerkt.
Brandweer meldt dat als het licht wordt alsnog onderzocht zal worden of er asbest of ander gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Nu nog voornamelijk gasbranden. Bamshoevecomplex brandt nog. Bij Grolsch onzeker of een gevel overeind blijft staan; gevaar voor instortingen. De binnenring is groter afgezet dan in eerste instantie afgesproken. Morgen vindt schaderegistratie plaats; er wordt pas geruimd als schade is vastgesteld!
GGD meldt geen nieuwe cijfers. Gerucht dat een Rode Kruismedewerker zoek is. Ziekenhuizen gevraagd naar namenlijsten. Morgen in Diekmanhal psychosociale hulpverlening aanwezig.
BMD is bezig met afzettingen in binnenring.
Helder meldt dat bij meer gevoelige informatie de staf bepaalt in hoeverre dat naar buiten kan. Half 4 weer bijeen, dan 1 kwartier overleg en 3 kwartier aan het werk. En zo elk uur inrichten vanaf nu. Pers wordt zo mogelijk om het uur voorzien van nieuwe informatie.


Om 03.30 meldt politie dat binnenring grotendeels doorgelopen is door RIT en BW; er zijn geen nieuwe lijken gevonden. Morgen luchtruim leeg houden; wordt geregeld. Verse politiepelotons zijn nu ingezet. Reserveteam van 50 leden voor afzetten morgen (Dop regelt verordening).
Nu nog 300-400 man operationeel bij politie.
Brandweer heeft nog geen nieuwe informatie; gasafsluiten neemt veel tijd in beslag o.a. door het opgraven van leidingen.
GGD meldt dat 302 mensen zijn behandeld; 59 mensen nog opgenomen waarvan 9 op IC. Nog geen namenlijsten bekend.
DMO meldt dat 381 mensen in Diekmanhal zijn; 179 maken gebruik van slaapmogelijkheid aldaar.
BMD meldt dat afzetting binnenring definitief gereed is.
Helder stelt dat voorbereid moet worden wat we morgen doen als mensen uit Diekman morgen naar buiten komen. Op UT zouden mensen voor kortere tijd kunnen worden opgevangen. In overleg met corporaties kijken naar langere-tijd opvang. Buursink wil corporaties hiervoor bijeen roepen. Inventarisatie is nodig.
Communicatie maakt plan voor info aan mensen in Diekman morgen.
Pers kan voorlopig gebied niet in. Niet verantwoord. Of pers morgen met koningin en premier meekan, morgenochtend beslissen.


Om 04.38 meldt politie dat er geen bijzonderheden zijn. Om plusminus 05.00 uur start RIT met opsporing in gebied naar doden en gewonden. Leger biedt materieel aan; accepteren! 1 bewoner is overleden (vraag is of deze actief was bij Rode Kruis). Noodverordening is om 05.00 getekend om ramptoeristen te weren. Via snelweg aankondigen dat men er niet inkomt; op provinciale wegen door versperringen of politiecontroles verhinderen. Dit ook vooral doorgeven aan Duitse zijde.
Brandweer zegt te zijn doorgedrongen tot de 4 tankauto’s; geen slachtoffers aangetroffen. Eerstbekende vermiste brandweerman was samen met drie collega’s en ineens zoek. Alles wat nu nog brandt zijn gasbranden. Melding dat gebied nog steeds zeer gevaarlijk is; voor betreding eerst wachten op melding EDON dat gas definitief is afgesloten.
Gebied Grolsch blijft gevaarlijk (weet niet of fabriek stil ligt, of er nog mensen binnen zijn en of eigen brandweer is ingezet.). Wel is brandweer van Vredestein ingezet.
Politie meldt dat er waarschijnlijk 2 of 3 persmensen zijn aangehouden.
GGD meldt dat ziekenhuizen namenlijsten hebben. Wordt gecheckt of burgerzaken lijst van vermisten heeft. Hulpverlening voor morgen zal o.a. bestaan uit maatschappelijk werk, slachtofferhulp en huisartsen. Hiervoor bij voorkeur andere plek dan Diekman.
BMD heeft eerste gesprek met verzekeringsmensen gehad. Zeker 400 woningen beschadigd; helft als afgeschreven beschouwen. Morgen directeuren van corporaties bijeen.
Communicatie meldt dat om plm. 08.30 er briefing zal zijn ijn Diekman, in aanwezigheid van BMD, DMO, GGD, Communicatie en wethouder Buursink.
Brandweer vraagt om lijsten van ziekenhuizen uit te typen en te inventariseren. BAZ zal dit doen.
BAZ meldt dat vragen die nu binnenkomen via telefoon veranderen in aantal en aard. Nu ongeveer 12 tot 15 vragen per uur. Vragen gaan vooral over de woning in het gebied, wanneer men er weer in mag, of ze bewaakt worden en of men het huis mag opnemen.
Helder heeft bekend gemaakt dat mensen niet langer dan strikt noodzakelijk in Diekman hoeven te blijven.


Om 05.30 vindt opname door TV-team plaats. Inhoud: briefing Diekmanhal wordt nu voorbereid. Stadsbank morgen open vanaf half 9. Maandag is er een helpdesk bij DMO/sociale dienst operationeel voor hulp aan daklozen e.d.
Politie meldt dat RIT nu de wijk in gaat. In oostelijk deel geen slachtoffers gevonden tot nu toe. In westelijk deel wordt ander beeld verwacht.
Twee Duitse journalisten zijn aangehouden, omdat zij willens en wetens opnamen hebben gemaakt. (overwogen/onderzoch wordt de opnamen in beslag te nemen.
Vanochtend moeten de mensen weten of hun woning onbewoonbaar wordt verklaard of dat ze met ÚÚn of twee dagen weer hun huis in kunnen. Noodverordening is en blijft van kracht.
Brandweer zegt dat de binnenring straten zijn doorzocht, nu gaat men de gebouwen doorzoeken. Er is toestemming gegeven door de brandweer aan politie/BMD om gezamenlijk naar slachtoffers te zoeken. Per sector wordt dit geregeld; brandweer (Tijkotte) regelt dit nu samen met de politie.
Dop stelt dat het verboden gebied hetzelfde blijft; alleen hulpverleners mogen dit gebied betreden en worden toegelaten.
Brandweer zegt dat er nog steeds gasbranden zijn; verder geen actueel nieuws.
GGD heeft de meest recente gegevens niet voorhanden. Vanaf 08.00 uur is de Pathmoshal open voor medische hul e.d.. Aanwezig zullen zijn: maatschappelijk werk, slachtofferhulp.Toegang tot deze hal hebben alleen familie en buurtbewoners van slachtoffers. De media wordt niet toegelaten.
Opvang geen nieuws.
BMD geen nieuws.
BAZ wacht op de lijsten van de GGD om alles uit te werken en uit te typen. Naar buiten alleen bekend maken dat er wordt gewerkt aan de lijst met vermisten. Deze lijst samenstellen uit de beschikbare lijst van het ziekenhuis en de lijst van de Diekmanhal.
Communicatie Er zijn berichten dat NOS-journaal op weg is naar de vliegbasis; dit wordt niet bevestigd. Het is nog onduidelijk hoe laat de Koningin komt (10.00 uur of 10.30 uur). De heer Roelink kan op geen enkele manier de RVD te pakken krijgen. Er moet nog veel geregeld worden; dat zal in samenspraak met de RVD moeten gebeuren.

Om 06.00 uur wordt opnieuw voorlichting aan de pers gegeven, vooral de Duitse pers verzoekt nu om informatie.


De nieuwe bijeenkomst is om 06.30 uur o.l.v. de heer Helder.
Om 6.30 uur stelt Dick de Jong hoofd RIT zich voor. Leden van het RIT (=team vanuit de politie) komen vanuit geheel Nederland (o.a. Zeeland, Rotterdam). Het RIT verleent assistentie bij identificatie van slachtoffers.
Fase 1: zoeking en berging van slachtoffers (vastgelegd in dossier).
Fase 2: lijkschouwing, bij Museum wordt o.a. een tent opgezet.
Fase 3: technische identificatie, uitwendig onderzoek slachtoffers, kenmerken als kleding, sieraden e.d. Dit wordt schriftelijk op foto’s en video vastgelegd.
Fase 4: Tactische onerzoek, gesprekken met o.a. familie/nabestaanden.
Zoeking en berging is nu opgestart. Er is een 15-tal bergingsploegen samengesteld uit ondermeer:
3 politiemensen, 3 brandweermensen (regio Drente). Er wordt nu eerst door de straten gelopen; zuid-oostelijk gedeelte is relatief veilig; daar wordt gestart. Voor de rest is nog geen veiligheidsverklaring afgegeven i.v.m. de gasbranden.
De heer de Jong zegt, dat gezien de ravage, de huizen met zwaar materiaal zullen moeten worden geschoond en dat dit zeker dagen zal gaan duren.
Politie zegt dat de Pathmoshal en Diekmanhal door de politie worden beveiligd. Alles moet bekeken worden op instortingsgevaar. Koningin Beatrix komt om 10.00 uur naar Enschede.
De Brandweer meldt dat het gas is afgesloten. De branden zijn geblust. Gebouwen worden nu gekoeld, veel zijn er oververhit geraakt.
De Politie zal voorlopig geen (speur-) honden toelaten.
GGD zegt dat het aantal opnames in het ziekenhuis bestaat uit totaal 55 personen, waran 11 op ic-afdelingen liggen, ÚÚn in Groningen en ÚÚn in Gronau.
De BAZ zegt dat de nieuwe lijsten met slachtoffers en/of aanwezig in Diekmanhal nu worden geschoond.
De heer Zeeuwen meldt dat in de Diekmanhal het leven weer enigszins op gang komt. Alles wordt in gereedheid gebracht voor de briefing.
De BMD laat ter ondersteuning van de politie en hulpverleners op een 7-tal plaatsen nu hekken plaatsen in de buitenring.
De BAZ meldt dat er hard wordt gewerkt aan de lijst; naar buiten toe wordt hier niets van bekend gemaakt.
Communicatie verwijst mensen door naar DMO voor hulp. Er is contact geweest met de RVD, deze zijn al vanaf 9.00 uur aanwezig.
Communicatie gaat een kleine selectie van de media maken, op aanraden van de RVD.
De ploeg dient zeer zorgvuldig te worden samengesteld. Deze lijst zal rond half 8 klaar zijn
De RIT geeft geen enkele informatie naar wie dan ook. Alleen bestuurders worden ingelicht.

Om 7.30 uur is de volgende bijeenkomst.
Om 8.00 uur is de volgende persvoorlichting.

07.00 uur: politie aflossing, Van Bruggen meldt zich.


07.30 uur: briefing en overdracht (Eric Helder).
Politie meldt dat het RIT bestaat uit 40 politieambtenaren en 30 brandweerlieden. 15 ploegen starten in zuid-oostelijk deel van het rampgebied en checken alles op het vinden van slachtoffers. Gestart is met de identificatie van geborgen personen. Op de vliegbasis 3 personen en in het ziekenhuis eveneens drie personen. Er worden nog steeds 2 brandweermannen vermist.
De heer Helder zegt dat we het aantal van 20 doden blijven noemen, gebaseerd op een beredeneerde schatting.
De politie meldt dat de binnencirkel onder controle is. Bij de buitencirkel ligt dat moeilijker. De personele inzet is tot maandag 19.00 uur geregeld. Er is een verkeerscirculatieplan opgesteld. Personen worden buiten Enschede al gevraagd de noodzaak van een bezoek aan de stad aan te tonen.
De noodverordening is in werking gesteld om het ramptoerisme tegen te gaan. Het crisisonderzoeksteam onderschrijft dit. Er zijn 9 personen aangehouden, waaronder 2 Duitse journalisten die de verordening hebben overtreden.
Brandweer (J. Tijkotte); er wordt gewerkt aan een inventarisatie onbewoonbare huizen. Buursink wil zo spoedig mogelijk een lijst hebben.
Het gas (geheel)/electra (gedeeltelijk) afgesloten. Enkele kleine branden worden nu nog nageblust. Binnen twee uur wordt "brand meester" verwacht. De vraag of gevels omver gehaald mogen worden en woningen die gesloten zijn geforceerd mogen worden, wordt bevestigend beantwoord.
GGD meldt dat er zich 310 mensen hebben gemeld in het ziekenhuis; daarvan zijn er 35 opgenomen; 11 op de Intensive Care. Voor de psycho-sociale problematiek komt er hulp beschikbaar in de Diekmanhal en de Pathmoshal. Huisartsen en apothekers geactiveerd voor verloren medicatie. RIT is bezig met een lijst vermisten (Dick de Jong).
Ruud Zeeuwen zegt dat de nacht vrij rustig is verlopen; vanaf het begin is een sluitende registratie bijgehouden. Doel is aan het eind van de middag iedereen vanuit de Diekmanhal naar ordentelijk onderkomen te laten gaan.
Communicatie (M. Heunen) krijgt vraag van mensen die familie in de opvang willen bezoeken. De heer Buursink zegt dat dit vanaf 09.30 uur mogelijk is.
BMD (Palmen) heeft geen nieuws.

Om 8.00 uur is er een persconferentie. 08.15 uur aanwezig voor briefing. 08.20 uur briefing.
De heer Mans zegt dat er veel pers aanwezig is.
Voor de komst van de Koningin moet een aantal persmensen woren geselecteerd. Eindverantwoordelijke is de RVD. De premier komt 08.45 uur. Mans gaat met Van Gils, Groos, CdK, HovJ naar kamer van Mans voor briefing minister president Kok. Om 10.30 uur komt de Koningin naar rampterrein vanaf vliegbasis. Ook Mans en CdK. Vervolgens naar het wijkcentrum Noord. De brandweer kiest het gedeelte uit van het rampgebied dat de Koningin zal bezoeken. De RVD selecteert samen met communicatie de persvertegenwoordiging. Er is voldoende politie-capaciteit voor afhouden van andere pers. De Koningin is een uur in Enschede. Mans en Kok gaan met dienstauto, brandweercommandant en politie volgen. Na afloop van het bezoek is er een grote persconferentie in de Raadszaal met Mans en Kok.
M. Heunen zegt dat de rijksluchtvaartdienst vraagt of de beelden mogen worden vrijgegeven. Mans wil even wachten.
Om 9.30 uur de volgende briefing. Om 9.55 uur houdt Althof de persconferentie.


Om 9.30 uur briefing door Althof. 
Voor de pers zijn bussen geregeld. De geselecteerde pers gaat naar het gebied. De niet-geselecteerde pers gaat naar het eindpunt van het gebied voor een foto van de Koningin.
GGD zegt dat na 5.45 uur zich gewonden hebben gemeld in het ziekenhuis, die na behandeling naar huis konden. Bij de centrale huisartsenpost hebben zich ongeveer 100 mensen gemeld. Het totaal aantal gewonden bedraagt 400, waarvan 50 in het ziekenhuis liggen (11 op de IC).
In de (..) zijn doden aangetroffen. Begrafenisondernemers moeten toegang krijgen. De stoffelijke overschotten moeten vervoerd worden naar hangar 9. Medisch Milieu-deskundige aspecten moeten worden onderzocht. De psycho-sociale hulpverlening wordt afgebouwd en overgeheveld naar de Diekmanhal. In de Diekmanhal wordt gevaccineerd voor tetanus.
De politie regelt de bussenbegeleiding.
Brandweer zegt dat de Grolsch 3 vermisten heeft gemeld. De brand laait weer op. Er is ÚÚn brandweerman gevonden. De hulpverlening gaat voor RIT.
De heer v.d. Ree (BMD) onderhoudt de contacten met de Grolsch. De Grolsch vergadert in de Assinkhof.
DMO maakt op dit moment een match tussen aanbod huisvesting en behoeften. 200 mensen krijgen vandaag onderdak. 300 mensen hebben behoefte aan onderdak.
BAZ onderscheidt twee categorien vermisten: bewoners die in het gebied waren en winkelende bewoners buiten het gebied. De oproep wordt tot iedereen gedaan zich te melden zodat familieleden gerustgesteld kunnen worden.
De BMD geeft schaderegister-informatie: het is mogelijk telefonisch schade door te geven (4845000). Vanaf maandag kunnen mensen in persoon de schade melden bij DMO. Verzekeringsmensen zulen daarbij aanwezig zijn.


Briefing om 10.30 uur.
De GGD geeft de aantallen van 09.25 uur: 414 gewonden, waarvan 41 in het ziekenhuis (11 mensen
In IC). 8 doden zijn geborgen.
CTPI brengt bericht uit.
Politie meldt dat er veel hitte is in de binnenring. Er zijn dode mensen aangetroffen.
De heer Goudt zegt dat de informatie bij Diekman niet voldoende is.
De Geval meldt dat bij RIT 7 mensen actief zijn om mensen te benaderen, zodat de lijst vermisten kleiner gemaakt kan worden.
De brandweer heeft de vierde vermiste brandweerman ook gevonden.
DMO: er zijn meldingen van schade buiten de ring. Deze moeten gemeld worden bij Savage: 055-5775050.
DE BAZ zegt dat het persbericht van TV-Oost fouten bevat. De heer Tenkink zegt dat dit gerectificeerd is.
De heer Goudt zegt dat 160 aannemers klaar staan om de buitenring in te gaan voor reparaties. De brandweer gaat hiermee accoord mits de toegangswegen vrij blijven. CTPI moet toestemming geven. De politie stemt met hen af. De buitenring wordt niet opgeheven.
De heer Geval zegt dat er een gironummer beschikbaar is voor giften. DMO regelt dit en ÚÚn en ander wordt afgestemd via communicatie.
De heer Goudt zegt dat DMO/BMD de beschikbare woonruimte afstemmen op de behoefte. Er komt nog steeds aanbod van particulieren.
De secretaris roept voorlichting en BAZ bij elkaar voor afstemming van rouwprocedures.


11.30 uur briefing.
De heer Althof is loco.
De brandweer meldt dat er op dit moment 13 doden zijn geborgen. 541 personen zijn behandeld waarvan 227 op de centrale huisartsenpost. Hiervan is toch nog een aantal naar het ziekenhuis.
De politie meldt dat de Buitenring niet voor 12.00 uur wordt vrijgegeven i.v.m. potentieel brandgevaar. Dit is ook bekend bij de aannemer. De brandweer meldt dat er voor 12.00 een scan wordt gedaan voor potentieel gevaar bij de Grolschfabriek. Er zijn wel mensen van de brandweer binnen. Er is veel asbest in de wijk. Een plan voor sloop is in de maak. E.e.a. dient ook te worden kortgesloten met de BMD. Er blijken geen dampen te zijn vrijgekomen. Alles wordt natgehouden. Gewacht wordt op een plan van aanpak voor sloop.
De Dienst BAZ meldt dat een plan voor het rouwen wordt opgesteld. De vlaggen bij het Stadhuis en andere gemeentelijke gebouwen gaan halfstok. Ook zijn er condoleanceregisters. Bij de volgende briefing is hier meer duidelijkheid over. Minister Borst van VWS is om 15.00 uur hier voor een bezoek aan de Diekmanhal en het MST. Zij wordt begeleid door mw. Van Lijf. Zij zijn hier om 16.15 uur. Mevrouw Borst heeft duidelijk aangegeven dat aandacht en zorg voor mensen en hulpverleners voorop staat. De afdeling Communicatie sluit het bezoek van mw. Borst kort met de RVD net zoals bij het bezoek van minister de Vries. Dit komt terug bij de volgende briefing. Over 10 minuten wordt bekendgemaakt dat er een telefoonnummer is voor de verificatie van mensen die zijn uitgenodigd voor overleg / maatregelen i.v.m. de toelating van cordons. Het nummer is: 053-4818921.
De Dienst BAZ meldt dat zij druk bezig zijn met de lijst van vermisten.
De DMO meldt dat er een bericht naar buiten wordt opgesteld voor een aantal Turkse mensen die de nacht in een auto hebben doorgebracht. Zij worden verzocht zich alsnog te melden bij de Diekmanhal. Aan huisvesting wordt druk gewerkt. Verder is er een verzoek gekomen van mensen die familie hebben in de Kleine Vaart om pasjes zodat zij hen kunnen ophalen. Een soortgelijk verzoek komt van apotheken. Het gaat om mensen in het gebied die medicijnen nodig hebben. Het ophalen van de mensen uit de Kleine Vaart wordt via de Poststraat geregeld. Apothekers mogen voorlopig niet in de Buitenring komen. Dit komt bij de volgende briefing terug.
De BMD meldt dat in het stadsdeeloverleg is besloten de straten nog niet schoon te vegen. De Brandweer veegt waar nodig i.v.m. de berging. Verder mag er niemand in het gebied komen. Uiteindelijk wordt wel geveegd. De BMD overlegt dit met Twente Milieu. Er wordt uitgezocht welke bedrijvigheid was gevestigd in de binnenste ring. Daarbij wordt betrokken wat voor soort buurt het betreft.
De DMO is bezig met het openen van een gironummer.
Verder wordt besloten geen apart telefoonnummer in te stellen voor de Turkse gemeenschap.
De volgende briefing is om 12.30 uur.


Om 12.35 uur is er weer een briefing
Burgemeester Mans arriveert met minister-president Kok. De laatste stand van zaken is als volgt:
De GGD meldt dat het aantal doden op 13 blijft staan, dat er 541 gewonden zijn waarvan er nog 62 in het ziekenhuis liggen. Dit kan aan de pers worden gemeld.
De Politie meldt dat de afzetting geen problemen geeft. Aan de identificatie van de lichamen wordt gewerkt. Er is nu primair aandacht aan de zorgverlening aan en de spanningen die er zijn bij de achtergeblevenen. De Buitenring is nog niet veilig.
De Brandweer meldt dat bij hen 4 slachtoffers zijn. De familie is ge´nformeerd. Kleine branden worden geblust, het is nog niet duidelijk of het gevaar in de buitenring is geweken. Er wordt een scan gedaan naar instortingsgevaar en een kleine brand bij de Grolschfabriek. Er moet eerst 100% zekerheid komen. Voor de asbest is een plan in de maak. Dit gaat nog niet naar de pers.
De DMO meldt dat er veel drukte is bij de Diekmanhal. Om 13.00 uur worden de lijsten gematcht met de beschikbare huisvesting. Alle mensen kunnen worden geplaatst.
Minister-president Kok verlaat de kamer met burgemeester Mans.
Verdere punten van de briefing:
De heer Althof meldt dat minister Borst om 15.00 arriveert en dan onder politie-escorte naar het MST gaat. Vervolgens komt ze naar het Stadhuis om een inhoudelijk gesprek te voeren over de nazorg met Politie, Brandweer, burgemeester Mans, de GGD etc. De brandweer meldt dat zij om 15.00 een bijeenkomst heeft met personeel en familie. Daarom lukt het hen niet om bij het gesprek met minister Borst te zijn. Via Voorlichting wordt het bezoek van mw. Borst geregeld.
De DMO meldt dat kardinaal Simonis heeft aangeboden de Diekmanhal te bezoeken. Hij is van harte welkom.
De BMD meldt dat er een verzoek ligt om opening van een supermarkt. Hierover wordt overlegd met Sanders. Aan Salvage wordt een verzoek gedaan tot inspectie van het gebied. Dat wordt nu niet toegestaan omdat zij bezig zijn met met het plaatsen van hekwerken i.s.m. Heras. Er wordt gebruik gemaakt van pasjes. Voor vegen en reinigen van straten wordt gewacht op het sein ‘veilig’. RCC is nog bezig met het onderzoek naar asbest. Dit komt bij de volgende briefing terug.
N.a.v. een verzoek van de Noorse ambassade (via Dienst BAZ) om een lijst met evt. Noorse slachtoffers wordt besloten geen lijst te verstrekken, maar dat in geval van Noorse slachtoffers de ambassade van hieruit wordt ge´nformeerd. De pers vraagt of er inzicht is in het aantal personen. Dat is nog niet duidelijk.
GGD: het CTPI vraagt aandacht voor het weglopen van mensen uit de Diekmanhal. Omdat de boodschap niet duidelijk is overgekomen wordt dit door het uitdelen van briefjes nogmaals duidelijk gemaakt.
De volgende briefing is om 13.30 uur.


Om 13.30 uur is er weer een briefing
De heer Mans meldt dat het bezoek van H.M. Koningin Beatrix zeer ontroerend is geweest.
De heer Althof meldt dat RCC heeft gemeld dat bij een asbestmeting op de Westermaat naar voren is gekomen dat er hoge asbestconcentraties zijn aangetroffen in Hengelo en Delden. Er is een fax onderweg. De vraag is hoe hiermee om te gaan. De binnenste ring en de buitenring moet worden beschermd. In de binnenring ligt as op straat. Het gebied waar het om gaat strekt zich uit van Enschede-Noord tot Nijverdal. Burgemeester Mans en burgemeester Willeme (Denekamp) nemen contact met elkaar op voor informatie. De heer Groos neemt contact op met RCC.
Verder roept de Politie naar elders vertrokken mensen nogmaals op zich te melden i.v.m. de identificatie. De vliegbasis vraagt of zij moeten stoppen met vliegbewegingen. Dit hangt ook af van hoe het zit met asbest. Voor de hulp bij de berging is materieel nodig. Tot morgenvroeg is er hulp genoeg. Er mogen geen vliegtuigen door de geluidsbarriŔre gaan.
Er wordt afwijzend gereageerd op het verzoek van RTL4 om het gebruik van een eigen helicopter.
De Dienst BAZ doet diverse suggesties voor rouw. Na contact te hebben gehad met de chef van het kabinet in Noord-Holland lijkt het het beste om deze week een herdenkingsdienst te houden. De rest van vandaag en morgen hangen de vlaggen halfstok, er komen concoleanceregisters in gemeentelijke gebouwen. Er worden advertenties namens het gemeentebestuur en de brandweer geplaatst voor de overleden personeelsleden. Hiervoor wordt e.e.a. op papier gezet.
Volgens burgemeester Mans is communicatie heel belangrijk. De DMO regelt de communicatie in verschillende talen. De vraag hoe het mogelijk is dat een depot in een woonwijk staat keert steeds terug.
De Dienst BAZ meldt dat er 500 meldingen vanuit het Molenplein binnengekomen. De conditie van de buitenste ring woningen valt mee. Dat betekent dat woningbouwverenigingen aan de slag kunnen, maar alleen na het vrijgeven van de buitenste ring. Verder zijn er vragen over de aanwezigheid van een tweede depot (Euregio). Hierover graag informatie.
Volgens de BMD moet wanneer de buitenste ring wordt vrijgegeven eenzelfde ontmoedigingsbeleid worden gehanteerd als voor het rampentoerisme i.v.m. het betreden van de binnenring. Als de buitenring vrijkomt wordt het pasjessysteem ingevoerd voor de toegangscontrole.
Burgemeester Mans gaat naar de kazerne om het brandweerpersoneel te informeren.


De volgende briefing is om 14.30 uur.
De GGD meldt dat er 14 doden geborgen zijn. Tevens zijn er 562 gewonden, waarvan er 59 in het ziekenhuis zijn opgenomen. Nog steeds melden zich mensen bij de centrale huisartsenpost. Er zijn drie helikopters beschikbaar voor het onderbrengen van mensen bij andere ziekenhuizen.
De brandweer meldt dat er nadere metingen in de binnen en buitenring gedaan zijn waaruit is gebleken dat de hoeveelheid asbest beperkt is. Nadere informatie volgt spoedig.
Volgens de politie moet de noodverordening nu ook in de Min. Treubstraat, G. Borgesiusstraat en de Mr. D. Kuijperplein (gedeelte ten westen van de Kottendijk) worden aangepast. Om 16.00 uur wordt door Heras begonnen met de afzetting van de binnenring met hekken. Als dit is gedaan en de gegevens over de asbest zijn bekend dan zal de buitenring worden vrijgegeven. De benodigde tijd voor het afzetten van de binnenring moet worden uitgezocht. De gemeente is opdrachtgever van de afzetting en met de politie vindt overleg plaats over de afzetting. De aannemers blijven paraat tot nadere order.
Het gebied wat behoort tot de binnenring moet exact worden aangegeven.
Het ramptoerisme valt tot op dit moment mee.
De dienst DMO geeft aan dat de gevolgen van de buitenring ook van invloed zijn is op de opvangduur in de Diekmanhal. Er zijn vrachtwagens onderweg met huisraad maar die zijn nog niet in de stad aangekomen. De gemeente Hengelo heeft opslagruimte aangeboden aan de Waarbeekweg. Hiervan wordt gebruik gemaakt.
De dienst BAZ meldt dat het aantal vermissingen nog niet is afgenomen. Er is reeds gestart met de verwerking van de lijsten.
Wethouder Goudt deelt mee dat de woningbouwcorporaties worden belaagt door de pers.
Volgens de BMD de stadsdeelmensen klaar staan om schoon te maken waarbij ze de afval eerst zullen natspuiten. Zij kunnen starten nu de gegevens over asbest bekend zijn, ook voor Salvage.
De politie vult hierbij aan dat de mensen mogen beginnen met schoonmaken mits ze duidelijk herkenbaar zijn. Dit wordt geregeld.
De volgende briefing vindt plaats om 15.30 uur.


Briefing 15.30 uur (de heer Althof):
Het secretariaat meldt dat er asbest aangetroffen is. Fysieke hulpverlening in de buitenring kan zonder beschermende kleding worden gedaan.

Stand van zaken:
De GGD heeft geen bijzonderheden te melden ten opzichte van de vorige briefing.
De leden van de Brandweer die kenbaar zijn door hesjes van het stadsdeelbeheer hebben toestemming gekregen van het RCC om in de binnen- en buitenring zonder bescherming te mogen werken. Voor de overige hulpverlening blijft de buitenring gesloten.
De politie meldt dat de RIT zelf voldoende capaciteit heeft voor de identificatie-werkzaamheden.
Door het opvangteam wordt gemeld dat de eerst 100 mensen zijn gehuisvest waardoor de Diekman leegloopt. Goederen worden opgeslagen in de Oude Diekmanhal. Goederen die van buiten komen, worden niet geaccepteerd en worden opgeslagen bij Polman aan de Waarbekenweg.
RTV Oost meldt dat de informatie over asbest en over slachtoffers opgevraagd kan worden bij de dienst DMO. Dit bericht is onjuist en is inmiddels gerectificeerd. Voor alle persoonlijke informatie kunnen de telefoonnummers 4818921 en 4818925 worden gebeld.
Volgens de dienst BMD zijn er geen problemen met de drinkwatervoorziening.
De dienst BAZ meldt dat het aantal vermissingen is teruggelopen van 570 naar 400. Hier zitten alle soorten vermiste mensen bij.
Bij de dienst DMO is het heel druk en er zijn er 20 telefoonlijnen operationeel.
Aan de schaderegistratie wordt nu gewerkt. Zodra Heras klaar is met het plaatsen van hekken, mag de aannemer naar binnen. Dit zal rond 18.00 uur zijn.
Voorlichting meldt dat er steeds gevraagd wordt naar studio-optredens waarop steeds negatief gereageerd wordt. Opnamen worden alleen hier gemaakt. Er worden verzoeken gedaan tot het gebruiken van (Duitse) helikopters boven het gebied door ondermeer RTL. Er wordt besloten om het luchtruim gesloten te houden (rekening houdend met de gevoelens van de bewoners), met uitzondering van de politie die het dak van Grolsch in de gaten moet houden.
De dienst BAZ meldt dat het logistiek niet mogelijk is om morgen om 9.00 uur het condoleanceregister klaar te hebben liggen. Voorgesteld wordt om de registers vanaf 13.00 uur open te stellen. Informatie hierover moet naar de pers voor het persbericht van 17.00 uur. Hierin moeten ook de locaties worden opgenomen waar de registers liggen.
Voorlichting heeft informatie op internet verzorgd.
Op de vraag waar de asbest vandaan komt, wordt geantwoord dat deze van de oude woningen komt en niet van Grolsch.
De volgende briefing vindt plaats om 16.30 uur.

Er is een fax binnengekomen van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen waarin hij zijn medeleven betuigt.

Uit een bericht van 15.50 uur van Willeme aan het CTPI blijkt dat er asbest is aangetroffen op de plaats van het incident.


Briefing 16.30 uur (Wethouder Althof)
De GGD meldt dat het aantal doden nog onveranderd op 14 ligt. Daarnaast zijn er 577 gewonden waarvan er nog 58 in het ziekenhuis liggen. Dit aantal loopt nog op. Op de Intensive Care liggen nog 10 a 11 mensen. De situatie is verder stabiel.
Volgens de politie moet de noodverordening worden uitgebreid vanwege instortingsgevaar van ’t Zeggelt.
De RIT stopt om 20.00 uur met haar werkzaamheden en gaat morgenvroeg weer verder. Deze mensen zijn specialisten en voor hen is er geen aflossingsmogelijkheid.
De GGD stelt voor de mogelijkheden te onderzoeken om deskundigen van buiten te laten komen.
De dienst DMO meldt dat de Diekmanhal vol is en dat zich er chaotische taferelen afspelen. Wanneer de mensen terugmogen naar de buitenring is nog niet te zeggen omdat eerst de aannemers er aan het werk moeten.
De Stadsbank sluit om 17.30 uur. De hal van de DMO blijft open zo lang er gebeld wordt. Er wordt veel woonruimte aangeboden, momenteel 3 keer meer dan nodig is. Veel televisieploegen vallen mensen lastig op het moment dat ze bijvoorbeeld de Diekmanhal verlaten.
De dienst BAZ meldt dat Geval vragen heeft voorgelegd over raadsleden. Deze vragen zullen in een klein comite worden besproken .
De brandweer meldt over het onderzoek naar asbest een persbericht door het RCC wordt uitgedaan.
Althof vraagt of het mogelijk is om de frequent toe van de briefings na de volgende briefing te halveren.
De volgende briefing is om 17.30 uur.

Mededeling van de gemeentesecretaris:
Afgesproken is: de heer Helder loco-burgemeester vanaf 19.00 uur, loco-burgemeester is de heer Althof vanaf 07.30 (maandagochtend) en de heer Swart vanaf 19.00 tot 7.30 uur (dinsdagochtend).


Briefing 17.30 uur (de heer Mans):
De GGD heeft geen nieuwe informatie ten opzichte van de vorige briefing.
De Brandweer meldt dat RIT pas stopt als het donker wordt. Over de asbestsituatie is contact geweest met Willeme en daaruit blijkt dat de situatie vrij positief is: Experts melden dat door de explosie en het soort brand nauwelijks asbest in het buitengebied (tot Wierden toe) terecht gekomen is. Hierover zal een rapport worden opgesteld en dit zal naar buiten worden gebracht.
De dienst BMD meldt dat mensen gesignaleerd zijn die voor een deel wel maar voor een deel ook geen kapjes dragen. Het CTPI moet aangeven of er kapjes gedragen moet worden.
Volgens de politie wordt de binnenring door Heras afgesloten. In de buitenring mogen nu hulpverleners, aannemers en Twente Milieu komen. Dit is een versnelling ten opzicht van de eerder planning.
De secretaris vraagt of er woningen in de buitenring gereedgemaakt kunnen worden. Hierop is echter nog geen antwoord gegeven. Afgesproken wordt dat over een uur hierover een indi\catie wordt gegeven.
Vanuit opvang wordt gemeld dat mensen naar Noord worden verplaatst. Er zijn nog een paar honderd mensen in de Diekmanhal.
De dienst BAZ meldt dat het aantal vermisten van 570 naar 270 is gezakt. Er komt een nieuwe telefonische ronde. Het aantal doden ligt nog op 14. Het betreft degenen die geborgen zijn.
Volgens de dienst BMD is de schoonmaak van straten aan de gang. De corporaties vragen wanneer deze weer vrijkomen voor de bewoners. Daarnaast is er een informatie tekst gemaakt over ‘het buurtje’. Tenslotte wordt er veel gevraagd naar de opslag van Haarman. Deze heeft zijn benodigde vergunningen.
De heer Althof wil graag van de brandweer en politie weten waar soortgelijke bedrijven zitten Voorlichting stelt voor om het aantal persconferenties terug te brengen tot om de twee uur en daarna om de vier uur. Daarnaast moeten de conferenties niet telkens door de bestuurders worden gedaan maar ook door de technici zoals brandweer, politie en GGD. Om 18.00 uur is de volgende persconferentie.
NOVA heeft een gesprek gevraagd met de heer Groos over technische informatie. Hiermee wordt accoord gegaan mits van te voren bekend is welke vragen gesteld gaan worden.
De dienst BMD meldt dat er veel behoefte is aan een kaartje van het binnengebied en dat deze beschikbaar zijn. Daarnaast is de videoband van de van de politieluchtvaartdienst aanwezig. Deze is op super-VHS maar niet beschikbaar. De heer Geval zorgt er voor dat de band eerst intern bekeken gaat worden voordat hij vrij gegeven wordt.
De secretaris merkt op dat er nu beleidsvragen beatwoord moeten gaan worden zoals over rouwproces, beveiliging stadhuis en de verkeeersafwikkeling voor morgen.
De burgemeester is van mening dat de briefing nu minder frequent kan plaatsvinden omdat er nu maatregelen moeten worden getroffen om dingen te gaan afwerken.
Op de vraag van de CdK hoe lang het identificatieproces gaat duren, wordt aangegeven dat dit moeilijk te zeggen is. Er wordt zeer zorgvuldig gewerkt waardoor men langzaam vordert.
De volgende briefing is om 19.30 uur.

Tussentijds: Burgemeester Mans heeft met ingang van 19.00 uur de noodverordening veranderd waardoor het binnengebied is verruimd.

Op verzoek van de secretaris gaan de volgende briefings volgens het volgende schema:

 1. stand van zaken: brandweer, politie, ggd, dmo, bmd, baz, communicatie
 2. planning verkeerscirculatieplan- maatregelen en communicatie voor maandag 15 mei
 3. huisvestingsplan (inclusief beveiliging) stadhuis en omgeving
 4. raming opvangcapaciteit
 5. chack op rouwproces: communicatie, condoleance, voorbereiding herdenking, etc.
 6. activiteiten hedennacht (wat wel en niet).

19.30 uur briefing (de heer Helder):
Stand van zaken:
De brandweer meldt dat de branden onder controle zijn. Alleen in de binnenring zijn sporen van asbest gevonden. Het RIVM markeert het asbest.
De politie verzorgt de fysieke afscherming door hekken rondom de binnenring te plaatsen. Om 20.00 is dit klaar. De terugkeer van bewoners in de buitenring vindt bij voorkeur plaats als de buitenring in haar geheel is verruimd. Op dit moment is niet bekend wanneer dit het geval is.
De RIT heeft inmiddels 15 lijken geborgen waarvan twee officieus geidentificeerd (1 brandweerman en 1 jongeman). Het gaat dagen duren voordat de totale identificatie is afgerond. De media plukt mensen van terrassen voor interviews. Hieruit blijkt dat velen boos zijn op het beleid van de bestuurders.
De heer Dop deelt mee dat de noodverordening is aangepast aan de noord- en zuidzijde.
Uit de inventarisatie van de GGD om 18.45 uur blijkt dat er 589 behandelde mensen in ziekenhuizen, huisartsenpraktijken zijn waarvan 58 opgenomen zijn in het ziekenhuis en 11 op de Intensive Care liggen.
De DMO meldt dat de opvang in de Diekmanhal op dit moment rustig is. Er verblijven nog 360 personen. Vervangende huisvesting is inmiddels geregeld voor 105 gezinnen uit de binnenring en met scholenteams wordt overleg gepleegd over de opvang van 60 schoolkinderen.
De BMD heeft gekeken naar bedrijven naar bedrijven die mogelijk risicovol zijn. Het gaat om een behoorlijke lijst. De heer Helder vraagt wat te doen met de andere vuurwerkopslag waarop de BMD meldt dat deze opslag een vergunning en goede voorzieningen heeft waardoor er geen sprake is van een gevaarlijke situatie.
De BAZ meldt dat het aantal vermissingen is teruggebracht tot 200 maar dat er nu echter 200 nieuwe vermissingen zijn doorgegeven. Op dit moment gebeurt er niets met de vermissingenlijst maar vanaf morgen 8.00 uur worden de werkzaamheden hervat.
De advertenties zijn in voorbereiding. Het gaat om een algemene advertentie zonder namen van de gemeente Enschede (zonder namen) en een aparte oproep voor het condoleanceregister in 5 talen dat op maandag vanaf 13.00 uur op 10 locaties zal liggen. Tevens is er een plan in ontwikkeling voor het rouwproces en de herdenking.
Documentatie en verslaglegging van de rampenstaf is in voorbereiding onder regie van Rolf Jongedijk. De firma Randon is ingeschakeld voor beveiliging van het stadhuis waar de loketten maandag gesloten zijn. Op de stadsdeelkantoren zijn de loketten wel geopend.
Communicatie meldt dat er vragen zijn omtrent de verkeerscirculatie. De Oldenzaalsestraat en de Deurningerstraat zijn afgesloten. In de volgende briefing zal hierover worden teruggekoppeld.
Daarnaast wordt door communicatie voorgesteld om een bus met journalisten het getroffen gebied in te laten gaan voor een reportage.

In de volgende briefing zal het activiteitenplan voor de komende nacht worden besproken.


Briefing 21.30 uur (de heer Helder)

Er is nog steeds veel aandacht van de media. Er is informatie gegeven over de vergunning en die is goed overgekomen.
Om 22.00 uur vindt de laatste persconferentie plaats.

Stand van zaken:
Het RIT meldt dat het werken met lijsten soms problematisch is. Het is dan ook erg belangrijk dat bij het verstrekken van informatie scherp wordt opgelet. Afgesproken is dat de politie de nabestaanden informeert. Er moet een check worden gedaan door de BAZ naar het protocol voor telefonistes (over na- en doorvragen).
Door communicatie wordt gemeld dat er maandag om 8.00 uur een persconferentie is en de pers zal om 9.00 uur met de bus het gebied ingaan samen met de voorlichters. De politie begeleidt de bus.
De politie rond morgenochtend het plaatsen van de hekken om de binnenring af in afstemming met de BMD.
De heer Helder heeft vanavond telefonisch contact gehad met Troch/ Grolsch die een verzoek deed om toegang tot het kantoor en de magazijnen. Volgens de politie wil grolsch 50 vrachtwagens uit het gebied halen. Dit wordt geweigerd omdat het economisch belang in dit geval niet relevant is en om precedentschepping tegen te gaan.
De RIT meldt dat het aantal gevonden doden nu nog op 15 ligt.
De brandweer heeft de brand bij Grolsch met een aparte kraan geblust. Verder meldt de brandweer dat de RIT morgenochtend verder gaat met haar zoektocht en dat de RIVM de asbestlocaties onderzoekt. Tenslotte zijn er op dit moment geen brandhaarden meer en staan er op de grens binnen- buitenring 2 panden op instorten.
De GGD heeft de gegevens van 21.15 waarin staat dat er 590 mensen behandeld zijn aan hun verwondingen waarvan er nu nog 42 zijn opgenomen en 6 op de Intensive Care liggen.
De RCC vraagt om de berichten ver de asbestrisico’s breder te verspreiden. Daarnaast meldt de GGD dat om 8.00 uur op de GGD-locatie aan de Tromplaan een overloopvoorziening wordt geopend ter ontlasting van de huisartsen.
De dienst DMO meldt dat de opvang in de Diekmanhal goed verloopt. Een aantal gezinnen met vervangende huisvesting zijn ontevreden over de huisvesting en deze onvrede wordt nu opgelost. De infolijn van de DMO wordt gestopt en vanaf 9.00 uur morgenochtend zal er 1 loket voor verschillende diensten worden geopend (DMO/BAZ/BMD). Dit moet worden opgenomen in de perscommunicatie.
Ook moet er hulp aan scholen geboden worden waarbij een verpleegkundige van de GGD aanwezig is. Dit laatste moet worden gecheckt.
Het dak van het Stedelijk Lyceum Kottenpark is ontzet. Teams zijn hier bijeen.
De dienst BMD meldt dat het verkeeromleidingssysteem morgen om 7.00 uur klaar is. Er is een communique in voorbereiding met routes. De post BMD-Oosterpoort is opgeheven.
De arbeidsinspectie heeft gewaarschuwd voor de fout die bij puinafvoer heeft plaatsgevonden bij de Bijlmerramp. Zorgvuldig zal worden toegezien op de puinafvoer.
Communicatie heeft een vraag gekregen van een burger die een aantal helikopters gezien heeft met witte zakken.
De heer Jongedijk meldt dat de groep ondernemers opgevangen worden in de Kamer van Koophandel waarin ze informatie verstrekt krijgen. De BMD en de heer Jongedijk zullen dit nader afstemmen.
De dienst BAZ vraagt om een actueel persbericht voor telefonistes en het beleidsteam. BAZ en Communicatie stemmen dit af.
Volgende briefing is om 23.30 uur.


Briefing 23.30 uur (de heer Helder), gemeld in de pers van 8.00 uur:
Stand van zaken, afspraken vannacht en langere termijn.
De brandweer meldt dat Grolsch zoutzuur vrij is en dat er volgens de metingen geen bijzonderheden zijn (geen gezondheidsrisico’s en verspreiding is uitgesloten). Het meetrapport RIVM wordt niet aan de pers gegeven. De RIT heeft de hele week nodig voor haar werkzaamheden.
De heer Groos zal in de driehoek overleg hebben over communiceren over identificatie en ontruimen.
De politie zet nieuwe binnenring af. Zeggelt gaat nog 1 keer schouwen waarna de ontruiming wordt gestart. De plaatsing van de hekken rondom de binnenring gaat problematisch. Als de buitenring niet vrij is om 2.00 uur dan zal dit worden gemeld,. Dit moet worden meegenomen in het driehoeksstandpunt voor de vrijgave van de buitenring.
De stand van zaken volgens de GGD is om 23.25 uur dat er 588 mensen zijn behandeld. Hiervan liggen er nog 39 in het ziekenhuis, en 6 op de Intensive Care. De voorbereiding van de scholen (Dr. Van Damstraat, Zeggelt, bijzonder onderwijs) loopt waarbij gekeken wordt naar de manier van opvang en de plek.
De dienst DMO heeft geen afwijkingen in berichtgeving ten opzichte van de vorige briefing.
De directie van de dienst BMD heeft de bedrijvenopvang met de Kamer van Koophandel geregeld. Daarnaast zal de lijst van risicobedrijven (afkomstig van de politie) door de BMD worden nagegaan.
De dienst BAZ heeft geen bijzonderheden te melden. Morgenvroeg opent zij een infopunt om 9.00 uur. Op dit moment zijn er weinig verzoeken om informatie. Het callcenter is niet meer operationeel vanaf 22.00.
Communicatie meldt dat in de perscommunicatie wordt gemeld dat radio Oost de rampzender blijft die samenwerkt met verschillende disciplines.
De politie meldt dat er een aantal personen zijn die naar het gebied willen voor eigen onderzoek.
De brandweer vraagt zich af of de vragen die schriftelijk gesteld zijn ook schriftelijk beantwoord moeten worden. Gekozen wordt voor een praktische afhandeling. Daarnaast wil de brandweer weten wanneer de rouwdienstadvertentie wordt geplaatst, en wanneer en waar de dienst plaatsvindt. De heer Dop geeft aan dat de rouwdienst gedelegeerd is naar de Concernstaf en dat er afstemming moet komen met de brandweer over dit onderwerp.
De politie meldt dat het terrein morgen wordt opgeruimd waarvoor nog mensen moeten worden geregeld. Dit moet worden georganiseerd op weken en maanden. De BMD komt met een voorstel om de nacht te gebruiken om punten op te schrijven en morgen nader uit te werken.
De heer Groos meldt dat er een verzoek ligt om communicatie tussen pers en medewerkers uit het gebied. Daarnaast vraagt de heer Groos hoeveel geld er is en of er sprake is van een limiet. De Concernstaf zal een begroting maken waarna deze vraag kan worden beantwoord.
De heer Jongedijk geeft aan dat het aantal stadhuisactiviteiten zal worden beperkt tot een minimum. De Conernstaf zal worden ingezet ter ondersteuning van de rampenstaf. Bij de andere diensten is dit verschillend. De medewerkers moeten worden ingelicht over de feiten. Dit komt op de agenda van de concernstaf en de andere 3 diensten bespreken het samen
De brandweer vraagt hoe om te gaan met de evenementenkalender. Hiermee is een commissie bezig en die heeft besloten dat het Tm van dinsdag moet worden afgelast. Dit moet worden afgestemd met de brandweer en politie.
De GGD verzorgt de nazorg, psychologische en sociale opvang, voor tenminste 2 jaar. Hiervoor maken zij een plan waarna zij met voorstellen zullen komen. Op de vraag of er afspraken zijn met de provincie over informatie, antwoord de heer Groos dat deze zijn gemaakt. Op de vraag van de heer Helder op welk moment wordt teruggeschakeld, antwoord de heer Groos dat dit eerst met B moet worden overlegd in relatie tot minimale emotionele afsluiting.


Om 2.30 uur is de volgende briefing met brandweer en politie.
De brandweer deelt mee dat het zoutzuurgevaar van de baan is. Zij hebben contact gehad met de BMD over puinruimen. Er komt een asbestprotocol waarin ook hierover e.e.a wordt gemeld.
De BMD meldt dat tijdelijke opslag van dergelijke materialen niet is toegestaan. Deze moeten direct worden afgevoerd naar Boeldershoek met een gesloten wagen door een deskundig bedrijf. De Brandweer legt contact met de heer bos van Arbeidsinspectie.
De brandweer meldt dat de noodverordening weer moet worden aangepast aan de vorige situatie. De heer Dop zal dit doen.
De politie komt over 30 Ó 45 minuten met een Verkeersplan. De Hengelosestraat en de Molenstraat blijven berijdbaar, de Deurningerstraat wordt afgesloten. De Oldenzaalsestraat wordt vanaf de Schouwinkstraat afgetapt. De politie en de BMD bekijken hoe het zit bij De Vluchte, knelpunt aan de westkant van de Oldenzaalsestraat. Het Terugkeerplan ziet er als volgt uit:

 1. Als de binnenring hermetisch is afgesloten kunnen de bewoners van de buitenring terug. Dit moet worden geverifieerd aan de hand van lijsten of een telefoonboek.
 2. Bekendmaken via RTV Oost.
 3. Mensen mobiliseren naar 3 of 4 centrale plekken.

Rond 10.00 uur zullen de hekken zijn geplaatst. Bewoners van de buitenring passen op hun eigen huis (i.v.m. strooptochten). De politie kan niet optreden tegen anderen dan bewoners. Voor de buitenring is er geen noodverordening. Het risico wordt genomen, de noodverordening wordt niet aangepast.
De GGD meldt dat de cijfers ongewijzigd zijn. Huisartsen hebben ook zelf overloop geregeld via het Gezondheidscentrum aan de Zaanstraat.
De DMO meldt dat op 10 scholen in de buitenring geen les wordt gegeven. De scholen regelen zelf de voorlichting. 3 scholen in de binnenring zijn ongeschikt voor gebruik. Communicatie zorgt dat alle inlichtingen op de nieuwspagina van RTV-Oost komen te staan. Over het al dan niet doorgaan van de Twente Marathon beslist de Driehoek. Burgemeester Mans overlegt met het bestuur. Er wordt geen negatief advies gegeven. De politie en de brandweer kunnen hiervoor echter geen ondersteuning verlenen. Verder is de Diekmanhal nog niet leeg en ligt een deel van het parcours in het rampgebied. Verder wordt in de tweede helft van de week ruime aandacht besteed aan rouwprocessen.
De BMD meldt dat de schoonmaak in de buitenring gereed is.
De heer Jongedijk meldt dat Trouw en de NRC vragen om inzage in vergunningen. Het verzoek aan de NOS is in die zin gehonoreerd dat zij inzage krijgen in alleen de vergunning. Bij het persbericht maandagmorgen wordt dan die beschikking uitgedeeld. De burgemeester wordt gevraagd contact op te nemen met het Ministerie met een dringend verzoek om medewerking te verlenen aan een persconferentie op korte termijn. Voor de inhoudelijke toelichting van dossiers moeten dan een ambtenaar van het Ministerie van Defensie en een deskundige van de BMD erbij worden gevraagd. De (loco-)burgemeester of wethouder Buursink houdt dan de persconferentie. Wethouder Buursink heeft het dossier al doorgenomen samen met de heer Jongedijk. Op Intranet komt een zakelijke instructie om vragen van de pers door te verwijzen naar Communicatie. Er komt een brief van B&W aan de burgers over de functie van Huis-aan-Huis. De diensten organiseren e.e.a. voor het eigen personeel. Voor de Communicatiefunctie wordt voorgesteld het Kabinet te vragen om een voorlichter die ervaring heeft met de Bijlmerramp die voor langere tijd kan worden ingezet. CTPI en Communicatie stemmen de route af voor de bus met de Pers. Verder biedt de Provincie hulp aan bij schade-afhandeling. De BMD geeft dit aanbod door aan CRAS. De video van de RVD wordt morgen bekeken en vrijgegeven aan RTV-Oost.
De Dienst BAZ meldt dat het Infopunt maandag vanaf 9.00 uur open is. Informatie over personen blijft op het Stadhuis.
Wethouder Buursink meldt dat 11 mensen nog worden vermist. Deze kunnen bij de 15 dodelijke slachtoffers horen.


De volgende bijeenkomst is om 5.30 uur.
De brandweer heeft geen mededelingen.
Communicatie maakt melding van een brand bij een jeugdhonk aan de Jupiterstraat. Burgemeester Mans moet hierover worden ingelicht i.v.m. de persconferentie.
De politie heeft een voorlopig stappenplan voor het vrijgeven van de buitenring.
Wethouder Buursink deelt mee dat om 7.00 uur via RTV-Oost wordt gemeld dat in de loop van de ochtend belangrijke informatie volgt. De medewerkers in de Diekmanhal moeten worden ge´nformeerd. De bewoners van het rampgebied moeten in de hal worden gehouden. Na de persconferentie van 8.00 uur worden nadere mededelingen gedaan. Zodra de hekken er staan en de lijsten van bewoners gereed zijn kunnen de bewoners van de buitenring naar hun huizen. Verder is de video van de politie van het rampgebied bekeken. In de persconferentie wordt gemeld dat RTV-Oost de primeur heeft.
De politie maakt het Verkeerscirculatieplan voor de ochtendspits bekend. Geadviseerd wordt om met de fiets naar de Binnenstad te gaan. De politie stemt dit af met Communicatie.
De politie meldt verder dat de Boddenkampsingel (met hekken) wordt vrijgehouden voor aan- en afvoer, alleen toegang voor bewoners.
De GGD heeft geen nieuws.
De BMD meldt dat de buitenring schoon is, maar sat er problemen zijn met de afvoer. Hiervoor moet een gespecialiseerd bedrijf worden gevonden. Op Radio 1 is een interview met een bewoonster van de Hulsmaatstraat. De politie vraagt informatie bij de meldkamer.
De Dienst BAZ meldt dat het Informatiecentrum aan het Molenplein gereed is.

Om 6.30 uur meldt de heer Dop dat met een wijziging van de noodverordening het binnengebied is vastgesteld.
Tehuis Dr. Ariensstraat stroomstoring pas regelen om Essent pand te laten betreden.

 


Briefing 7.30 uur (Buursink)
De asbest is vast neergeslagen inde binnenring door de ontploffing. Specialisten voeren nu het asbest af. De angst voor zoutzuur van Grolsch is nu niet meer nodig.
Het verkeersplan is vastgesteld en deze is via de rampenzender kenbaar gemaakt. Het verkeersplan houdt in dat de Weerseloseweg vanaf Frans op de Bult is afgesloten en de Noordsingels (Lasondersingel en Boddenkampsingel) ook. Het vrijgeven van de buitenring is aan een aantal voorwaarden verbonden. Uitleg hiervan wordt gedaan via de rampenzender.
Communicatie is bezig met een voorstel o.g.v. de Wet Openbaarheid Bestuur over de beschikking vergunningverlening. Deze zal per fax verzonden worden. In de loop van de middag vindt een aparte persconferentie plaats waarbij de burgemeester, de deskundigen van de BMD en Defensie aanwezig zullen zijn. Indien dit op dit moment niet mogelijk is, dan zo snel mogelijk op een ander moment.
Het personeel moet worden ge´nformeerd over hoe om te gaan met de pers en impact na deze ramp. Tevens moet het personeel instructies krijgen over komende onderzoeken.
Daarnaast moeten huis aan huis brieven worden verspreid.
Vanacht is er nog een klein brandje geweest bij het jeugdhonk aan de Jupiterstraat. Dit heeft echter niets met de ramp te maken. Er is een film gemaakt door de KLPD van het rampgebie. Deze kan aan iedereen vertoond worden, de film bevat geen schokkende beelden. Afgesproken wordt om de film in de briefing van 8.00 uur te tonen waarbij iemand mee gaat die de film kent en toelicht.
Uit de meest recente gegevens van de GGD blijkt dat er 15 doden zijn gevallen, er 601 mensen gewond zijn geraakt waarvan nog 39 in het ziekenhuis liggen en 6 op de Intensive Care.
De dienst BAZ meldt dat het aantal vermissingen nog gelijk is.
De heer Buursink meldt dat het gebied verkleind is door aanpassing van de noodverordening (Zeggelt behoord nu niet meer tot, maar Da Costastraat en Lasonderstraat behoren nog wel tot het rampgebied).
De brandweer meldt dat de situatie ongewijzigd is.
Volgens de politie is het een rustige nacht geweest en ook de ochtendspits is zonder veel problemen op gang gekomen. RIT is weer aan de slag gegaan.
De BMD meldt dat de ontbrekende hekken om 10.00 uur worden afgeleverd waarna de afbakening van het gebied is voltooid. Op de plekken waar nu nog geen hekken staan, zijn auto’s als barriŔre neergezet. Dit is in overleg met de politie gebeurd. Daarnaast zijn vrachtwagens geregeld voor het afvoeren van het puin.
De buitenring is vrijgegeven. In de loop van de ochtend worden mededelingen hierover gedaan.
Communicatie meldt dat een mevrouw in het gebied gesignaleerd is. De politie zal hierover zo spoedig mogelijk met details komen.
De volgende briefing is om 9.30 uur.


Briefing 9.40 uur (de heer Mans):
De GGD meldt dat er op dit moment 15 doden zijn, 603 gewonden waarvan 6 op de Intensive Care. De brandweer meldt dat in het programma Barend en Van Dorp 2 brandweerlieden zullen komen. De heer Groos gaat niet.
De politie meldt dat de afsluiting van de binnenring veel vertraging oplevert. Voorstel is nu daarom om vanaf 14.00 uur het terrein toegankelijk te maken. Het is onduidelijk of er gas, water, licht beschikbaar is. Dit zal de BMD regelen. Daarnaast worden toelatingssluizen gecreŰerd en met behulp van namenlijsten zullen bewoners worden toegelaten. Vanaf 18.00 uur zal de buitenring helemaal vrij worden gegeven. Tenslotte zal nog een brief moeten worden uitgegeven met telefoonnummer waar men terecht kan voor problemen voor gas, water en licht.
Volgens de DMO hebben de bewoners van de flat Boddenkampsingel problemen met eten en wijkverpleging. Dit probleem wordt geregeld door de politie en DMO.
De politie meldt dat de RIT nog drie dagen nodig heeft voor de identificatie. Honden uit BelgiŰ zijn onderweg om zoeken te bespoedigen waarbij zorgvuldigheid zeer belangrijk. Woensdag zal er dus meer bekend zijn. Daarnaast wordt er veel begrip voor het werk van de RIT gevraagd omdat er enorme druk wordt uitgeoefend op hen. De burgemeester brengt dit ook op deze wijze naar buiten.
Met het verkeer zijn geen problemen. Het bekijken van het binnenterrein door bewoners (ongeveer 2000 man) is organisatorisch niet mogelijk, ook niet met bussen.
Marjolein ten Boske meldt dat bij de DMO het bericht verspreid wordt dat de buitenring om 12.00 uur vrij zou zijn. Dit is onjuist en de reden tot dit gerucht zal direct worden uitgezocht.
De dienst BAZ meldt dat mensen van de BAZ en het RIT werken aan de lijst met vermiste personen. De burgemeester wil graag om 12.00 uur meer duidelijkheid hebben over de aantallen.
De dienst DMO meldt dat er nog 70 mensen in de Diekmanhal verblijven. Huisvesting moet met spoed nog worden gezocht voor 80 gezinnen. Het centrale punt over de huisvesting is in de Diekmanhal waar ook een speciale klachtenlijn is ingesteld voor mensen die reeds geplaatst zijn. Tenslotte meldt de DMO dat het informatiepunt dat vanochtend om 9.00 uur is geopend, problemen geeft. Deze moeten op korte termijn worden opgelost.
Op de vraag of de marathon op 21 mei moet doorgaan is nog geen antwoord te geven. Dit zal in de collegevergadering van 16 mei worden besproken.
Opgemerkt wordt door de burgemeester dat de heer Van Boxtel ook wil komen. Hij heeft gezegd waardering te hebben voor de aanpak en daarnaast wil hij graag een aantal kamerleden meenemen. Voorstel is om hem voor de volgende week uit te nodigen waarbij aandacht besteed word aan de voorbereiding.
Vragen over de vergunning blijven aanhouden. De concernstaf zoekt het een en ander uit. De eerder genoemde extra persconferentie over dit onderwerp is nog onzeker.
Op het verzoek van Grolsch tot de verstrekking van en lijst met namen van overledenen wordt negatief gereageerd. Deze krijgt Grolsch niet.


Briefing 11.40 uur:
De politie meldt dat er uitbreiding van de noodverordening nodig is. De hekken rondom het gebied staan goed opgesteld.
Daarnaast heeft de politie een lijst van namen van de bewoners van de buitenring nodig omdat dit gebied om 14.00 uur vrij komt. Dit mag nog niet doorgegeven worden aan de pers. Er bestaat veel verwarring over het tijdstip dat door de heer Buursink vandaag meegedeeld is. Er moet direct worden uitgezocht door de politie en communicatie hoe dit kan en wat dit betekent.
De dienst BAZ heeft een korte tekst gemaakt over de vermiste personen voor de persconferentie van 12.00 uur.
De burgemeester deelt mee dat in de driehoek afgesproken is dat er in de persconferentie meer technische en feitelijke informatie gegeven mag worden. Dit betekent dat naast het bestuur ook een operationeel teamlid aanwezig moet zijn.
Voor de toelichting over vermissing zullen aanwezig zijn de heer De Jong (leider RIT), de politie en de heer Geval.
De GGD meldt dat het nazorgplan in de loop van de middag op papier zal staan. De heer Van Gils wil dit plan om 16.30 uur graag gereed hebben.
De dienst DMO meldt dat van de 70 nog te plaatsen gezinnen er inmiddels 25 onderweg zijn naar nieuwe huisvesting. Daarnaast lopen de rapportages per school redelijk. Duidelijk is dat door de verplaatsing van de school problemen ontstaan met de afstand tussen huis en school. Dit zal met taxi’s tijdelijk worden opgelost.
Op de vraag wat nu gaat gebeuren met de marathon en het Russisch Staatscircus antwoord de heer Mans dat de marathon niet door kan gaan zonder begeleiding van de politie. Dit moet worden meegenomen in het overleg tussen wethouder Swart en Marathonbestuur. Over het circus zal morgen een besluit worden genomen.
Communicatie meldt dat de heer Kok zich morgen in de Tweede Kamer moet verantwoorden. Hem wordt een A4 aangereikt, gemaakt door de concernstaf.
In de Duitse pers is gemeld dat hun mensen de Nederlanders in de weg lopen. Besloten wordt om hierop geen reactie geven.
Om 18.00 uur vindt de volgende persconferentieplaats. Hierbij zullen de loco-burgemeester en operationele bijstand aanwezig zijn.
De politie meldt dat de buitenring om 15.00 wordt vrijgegeven omdat een vrachtwagen met hekken nu vaststaat in de file.
De dienst BMD meldt dat er geen gas, water, licht problemen. Er is een storingsnummer ingesteld.
De Grolsch vraagt het terrein op te mogen. Dit hebben ze ook al schriftelijk aangevraagd bij burgemeester Mans. Het is nog niet mogelijk om hieraan tegemoet te komen. De heer Pol zal het antwoord overbrengen.
De vraag om de dossiers van de milieuvergunningen in te zien (conform de afspraak die vannacht gemaakt is met NRC en Trouw), wordt afgehandeld met de heer Kreb.
Het bedrijvenloket wordt verplaatst naar de Kamer van Koophandel in plaats van naar de DMO, Molenstraat.
De lijst met vuurwerkbedrijven is opnieuw aan de brandweer ter beschikking gesteld.
De burgemeester deelt mee dat aan de pers moet worden verteld dat er gestreefd wordt naar een onafhankelijk onderzoek, een plan voor nazorg, het vermisten aantal gelijk en verkeersmaatregelen. Deze laatste wordt toegelicht door de heer Verduin)
Communicatie meldt de vraag in NOVA in het kruisgesprek over vermisten (conform het verhaal van de heer Groos gisteren). Dit is akkoord en gebeurt door de politie.


De volgende briefing is om 17.30 uur o.l.v. loco-burgemeester Helder.
De brandweer geeft een stand van zaken van 15.00 uur: er zijn geen branden meer, wel smeulbranden. Ze hebben controle over het Grolschterrein (moet worden geverifieerd bij RCC op verzoek van loco-burgemeester Helder). De opruiming door het RIT verloopt voorspoedig. Het RIT werkt door tot 20.00 uur en gaat morgenochtend om 8.00 uur verder met hun werkzaamheden. De brandweer blijft alles nat houden.
Op verzoek van de politie wordt toestemming gegeven voor het dichtspijkeren van open ramen in de buitenring. Wel moet worden vastgelegd waar dit gebeurt. De BMD voert uit, de kosten komen later in beeld.
Het RIT meldt dat de hoeveelheid afvoer bij de berging is groter dan geschat. Vanavond zal het gebied ten Noord-Oosten van de Grolsch geheel zijn onderzocht. Er zijn 15 mensen geborgen.
De GGD meldt dat er zaterdag op de basis 25 gewonden zijn behandeld. De stand op dit moment is daardoor als volgt: 628 gewonden waarvan 42 opgenomen in het ziekenhuis waarvan 6 op de IC. Er is nog geen stuk ontvangen over psychosociale nazorg. Dit zal gezien de omvang van de psychosociale gevallen een majeur probleem worden. Er is een Groep van aanpak gevormd waarvan de volgende instanties deel uitmaken:

Wethouder Goudt is hiervan voorzitter en wordt ondersteund door externen vanuit het Rijk. De nazorg wordt voorbereid, morgen volgt verdere informatie hierover.

Vanuit de opvang wordt gemeld dat er vannacht nog 80 mensen in de Diekmanhal overnachten. Hiervoor moet nog inventarisatie en huisvesting worden geregeld. Verwacht wordt dat morgen iedereen onderdak heeft. Een aantal mensen met psychosiciale klachten zullen voor hun verwerkingsproces naar het rampgebied worden begeleid. Het tijdstip wordt niet bekendgemaakt. Later zullen meerdere mensen volgen.
De BMD meldt dat er financiŰle steun is te verwachten van de Europese Commissie.
Verder gaat het Crisisteam akkoord met de plaatsing van containers zonder vergunning. De heren Strebus en Ros geven in overleg met wethouder Helder een vergunning af aan de Milieu-inspectie. De BMD en de politie overleggen buiten de vergadering om over grensverlegging van de binnenring. Verder wordt melding gedaan van het feit dat er te weinig wordt gecommuniceerd over de binnenring naar mensen die zich niet in de Diekmanhal bevinden en die dit wel aangaat! Volgens Communicatie wordt er voortdurend bericht. Alleen mensen die op de lijsten staan kunnen de buitenring binnen via de posten nÓdat er gecheckt is op de afgegeven lijsten.
De Dienst BAZ meldt dat er ongeveer 200 administratief vermisten zijn. Dit is echter nog steeds warrig. Het RIT is druk bezig, verwacht wordt dat het aantal toch terugloopt. Het telefoonnummer 4845000 is goed bereikbaar. KPN regelt de postopvang en laat via het perscommuniquÚ en via een advertentie weten waar en wanneer men de post kan ophalen of een tijdelijk postadres kan worden geregeld. Verder is de beveiliging van het Stadhuis door eigen mensen, overlappend met het Randon-team, geregeld. Verder wordt verwacht dat morgen in B&W een besluit wordt genomen tot het geven van een opdracht door de gemeente voor het onderzoek naar de oorzaak van de ramp aan een onafhankelijke onderzoekscommissie.
Communicatie meldt dat de Pers zich vanmiddag goed heeft gedragen bij het bezoek aan de buitenring. Verder komt er een persbericht van de DMO over het nazorgteam.


De volgende briefing is om 21.30 uur o.l.v. loco-burgemeester Helder.
Loco-burgemeester Helder meldt dat er om 22.00 uur een persconferentie is. De heer Groos zal daarbij aanwezig zijn. Twee vragen moeten worden beantwoord:

 1. Is bekend of er magnesium aanwezig was? Zo ja, waarom is dit afgeblust met water?
 2. Vergunningen.

Dit komt terug in de briefing van 23.30 uur.
De brandweer meldt dat onbekend is of er sprake was van opslag van magnesium of dat het in vuurpijlen was verwerkt.
Volgens Loco-burgemeester Helder was voor vuurwerk een vergunning afgegeven, niet voor de afzonderlijke opslag van magnesium of kruit.
Volgens de brandweer ontstaat knalgas als water en magnesium met elkaar reageren. Als het gaat om verpakkingen in de bunker, dan blussen met water. Voor magnesium geldt dat moet worden geblust met speciaal poeder of met zand.
De brandweer heeft vorig jaar van de provincie een lijst ontvangen met risico-objecten. De brandweer heeft bij de uitvoering van de aanbevelingen prioriteit gegeven aan het rampenbestrijdingsplan.
De politie meldt dat de binnenring moet worden beperkt tot dat gedeelte wat voor het RIT nodig is om haar werk te doen. Het CTPI moet het protocol afmaken. Dat vergt tijd. Het wordt strak gehandhaafd. De toegang is gecontroleerd, er is bewaking. De bewoners van de buitenring kunnen vanavond niet terug naar hun huizen. Morgen wordt de Deurningerstraat zo vroeg als mogelijk is vrijgegeven. Verder wil Grolsch graag het dak repareren. Er is daarbij geen sprake van afvoer van materiaal. Ook aan de noordkant moet het gebied zo klein mogelijk worden gemaakt. Verder liggen bij de Voortsweg resten puin die het RIT heeft doorzocht. Mensen reageren emotioneel. Het is beter dit aan het zicht te onttrekken.
De BMD stelt voor het materiaal hiervoor weg te halen bij het Van Heekplein.
De GGD meldt dat er 629 mensen zijn behandeld waarvan 36 in het ziekenhuis, 5 van deze mensen bevinden zich op de IC.
De DMO meldt dat de informatievoorziening op het Molenplein goed verloopt. Ongeveer 200 mensen hebben een busrit gemaakt naar het rampgebied. Om 21.00 uur is hiermee gestopt. Als hier behoefte aan is dan wordt hier morgen mee doorgegaan mits de werkzaamheden het toelaten. De DMO hoopt dat dit de laatste nacht in de Diekmanhal is.
De BMD heeft geen bijzonderheden meer.
De Dienst BAZ meldt dat de hele nacht zal worden doorgewerkt aan de lijsten van slachtoffers en vermisten.
Communicatie meldt dat RTL alle 112-meldingen wil zien in het kader van de WOB.
Loco-burgemeester Helder meldt dat mensen van de afdeling Milieu de dossiers hebben doorgenomen. Daar staat iets in over zonering en bestemmingsplanwijzigingen. Morgen is de bekendmaking van de onafhankelijke onderzoekscommissie. Wanneer mensen van de afdelingen RO en Milieu weer beschikbaar zijn wordt uitgezocht welke documenten beschikbaar zijn met het oog op het onderzoek.


Briefing van 15 mei, 23.40 uur (de heer Helder)
Aanwezig zijn de persvoorlichters van FinanciŰn, de heer Hommels, en van VWS, Bas Kuik.

Stand van zaken:
De brandweer heeft geen nieuwe informatie te melden.
De politie meldt dat de Voortsweg rustig is. De ME is er aanwezig. Voor zonsopvang moet het zicht worden weggenomen. Dit moet overlegd worden.
De GGD meldt dat er 628 mensen tot nu toe op de ziekenhuizen zijn behandeld, waarvan er nog 41 in de ziekenhuizen liggen. Er liggen er nog 6 op de Intensive Care.
De dienst DMO heeft geen nieuwe informatie. In de Diekmanhal is een groep mensen aanwezig die alle huisvestingsmogelijkheden afwijst. Morgen moet aan hen worden meegedeeld dat de opvang in de hal moet worden afgebouwd. Het zijn goede woningen, zeker voor een korte tijd.
De heer Helder vraagt of er criteria zijn voor passende huisvesting waarop de DMO antwoord dat de woningen passend zijn. Is de woning echter niet goed genoeg, dan wordt gezocht naar andere mogelijkheden. Als dit maanden duurt, dan krijgen zij een woning zonder te moeten verhuizen.
Op de vraag van de heer Helder wat er moet worden gedaan als de opvang in de Diekmanhal wordt opgeheven en er kan geen huisvesting worden gevonden, antwoordt de DMO dat dit niet het geval kan zijn omdat er voldoende huisvestingsmogelijkheden zijn.
De dienst DMO meldt dat het plan voor de busrit morgenvroeg af is. In de Diekmanhal zullen de mensen vroeg gewekt worden (7.00-7.30 uur).
De dienst BMD meldt dat het nog niet zeker is of ’t Zeggelt wel of niet open zal zijn. Er zal hierover met de politie overleg worden gepleegd. De juridische situatie is enigszins problematisch omdat er vanaf 20.30 uur hekken zijn verplaatst door een foutje in de lijsten. Aannemers moeten dit nog gaan bekijken omdat dit volgens het protocol is. Er zit een verschil tussen een juridisch en feitelijk gegeven. De buitenring wordt gecontroleerd als de panden die open zijn, worden afgetimmerd.
De heer Helder geeft aan dat de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden waarbij de dienst BMD vraagt wie de opdracht hiertoe moet verstrekken. De politie meldt dat dit afgestemd wordt in het CPTI over de te volgen stappen. Zij zullen contact opnemen met CTPI.
Communicatie, de politie en de BMD gaan afspraken kortsluiten. Gebied komt vrij nadat RIT dit heeft doorzocht.
De aannemers bekijken de woningen.
De politie meldt dat de buitenring niet meer bestaat. Ook de politie voert geen extra controle meer uit. De heer Swart zegt er te zijn geweest en dat er wel controle was. Daarnaast wil hij weten of de huizen dichtgetimmerd zijn of nog bewoond. De heer Helder meldt dat er nog gecontroleerde toegang is voor bewoners en dat de politie niet kan beslissen of er wel/geen buitenring meer is. Dan moet je er zeker van zijn dat er niets meer aan de hand is.
De politie geeft aan dit te zullen navragen.
De heer Helder wil het besluit nemen om de buitenring op te heffen waarop de heer Swart vraagt of je dan eenvoudig het gebied in kunt en de politie meldt dat er dan zicht op het puin is. De dienst BMD stelt voor om vannacht de ME bij het gebied te situeren en om morgen tot actie over t gaan. Het materiaal van Van Heek wordt niet gebruikt en daar wordt nu aan gewerkt. De politie zegt dat de ME alleen praat en de BMD zegt hierop dat dit niet mogelijk is voor zonsopvang. De heer Helder laat dit punt agenderen voor de briefing van 7.30 uur.
De dienst BAZ meldt druk bezig te zijn met de lijst vermisten en dat dit de hele nacht doorgaat. Morgen kan meer informatie gegeven worden over de lijsten. Door het 0800 nummer is vervuiling in de lijsten ontstaan.
Communicatie meldt dat het aantal vermisten moet worden verlaagd naar 190 eventueel. De heer Helder is van mening dat ook het verhaal moet worden verteld over waarom de uitwerking van de lijst van vermisten zo lang duurt en hoe hard het getal is.
Communicatie zal dit nog een maal aan de pers uitleggen. De dienst BAZ zal een concept persbericht aanleveren.
Communicatie heeft contact gehad met het ministerie van Financien, met de heer Hommels. Hij meldde dat de heer Kok zo spoedig mogelijk cijfers en stukken wil hebben. Marco Swart merkt hierbij op dat dit wel intern vanavond afgestemd moet worden. Rekening moet worden gehouden met het feit dat Den Haag ‘s middags vergadert.
De heer Helder meldt dat een overzicht (de heer Jongedijk en mensen van de afdeling milieu) geschreven moet worden met daaraan toegevoegd gegevens uit de vergunning. Dit kan vannacht worden opgestuurd. De heer Swart merkt op dat dit niet mag worden verstuurd zonder afstemming. Volgens Communicatie heeft de heer Kuik van het ministerie van VWS gemeld dat de co÷rdinatie bij het ministerie van BZK ligt. De heer Helder deelt mee dat het overzicht naar Den Haag wordt gestuurd. De heer Meijs voegt daaraan toe dat dit in overeenstemming is met het hoofd van de afdeling Milieu. Vannacht zal aan het stuk gewerkt worden waarbij de co÷rdinatie in handen is van de heer Meijs.
Om 8.00 uur zal de volgende persconferentie zijn. De heer Helder merkt op dat gegevens in eerst in het college moeten worden behandeld.


Briefing 16 mei, 5.30 uur (de heer Swart):

Stand van zaken:
De brandweer meldt dat er vannacht weinig activiteiten zijn verricht. Er moet gewacht worden tot er voldoende daglicht is. Grolsch blijft onder controle en het asbest wordt nat gehouden. Daarnaast wil het CTPI om 8.00 uur contact hebben met iemand van bouwtoezicht.
Ook de politie heeft een rustige nacht gehad. Vandaag wordt begonnen met het zoeken met honden uit BelgiŰ en Duitsland. Dit was eerder nog niet mogelijk in verband met de hitte in het gebied. Gecheckt moet worden of dit bericht moet worden vrijgegeven aan de pers.
Daarnaast zijn in de buitenring zijn 30 huizen dichtgetimmerd.
De GGD heeft geen nieuwe informatie.
De dienst BAZ meldt dat er samenwerking is tussen burgerzaken en RIT.
De dienst DMO geeft aan dat er nog 70 mensen in de Diekmanhal verblijven waarvoor ongeveer 20 woningen nodig zijn. Om 10.00 uur zal de knoop worden doorgehakt met de woningcorporaties. Verwacht wordt dat de hal aan het einde van de middag kan worden gesloten.
De dienst BMD heeft geen nieuwe informatie.

De binnenring zal worden verkleind volgens het stappenplan. Volgens de heer Dop moet de noodverordening worden aangepast op het moment van beslissing. Dit geldt ook voor de oude buitenring aan de zuidzijde.
De dienst BMD weet niet zeker of het lukt om de Voortsweg af te schermen. Dit is namelijk afhankelijk van de levering van doek en plastic. De politie is hierover niet tevreden en daarom worden inspanningen gedaan om toch spoedig materiaal te krijgen.
Het aantal vermisten schommelt. Via het 0800 nummer worden alle meldingen heel serieus behandeld. Vannacht zijn om die reden 6 extra mensen ingezet. Er is sprake van een goede samenwerking maar via de verschillende bronnen zijn verschillende lijsten ontstaan. Het is erg arbeidsintensief om er een lijst van te maken. De dienst DMO vraagt of er ook lijsten van scholen (HE, UT) en van werkgevers worden gebruikt. RIT antwoordt dat dit het geval is en zelfs ook nog de imaan, wijkagenten en postbodes. Dit vergt erg veel tijd.
De GGD vraagt of het mogelijk is om de kabelkrant te gebruiken maar de RIT is van mening dat het hiervoor nog een te vroeg stadium is. Zij wil dit eerst met collega’s bespreken. Zorgvuldigheid over berichtgeving is geboden.
De heer Meijs oppert de mogelijkheid tot intake van meldingen. Waarop RIT reageert dat er doorgevraagd wordt wat soms een halve dag scheelt. Bellers worden ook gevraagd melding te maken van teruggevonden personen. De heer Swart vindt dat de dynamiek aangegeven moet worden van de vermisten die bij op de lijst komen en de vermisten die er af gaan. Volgens RIT zijn er de afgelopen nacht 100 mensen van de lijst af gegaan maar er zijn er ook weer velen bijgekomen. Ook dubbelboekingen. Morgen zal via de GBA een recherche-inhoudelijke belronde worden gedaan in de buitenring omdat in de buitenring de betrokkenheid kleiner is. Daarnaast moet er mee rekening worden gehouden dat bij de steeds groter wordende druk op de lijst er fouten kunnen worden gemaakt. Communicatie van het ministerie van VWS merkt op dat dit naar buiten toe communicabel is. Om 7.30 uur zal er een concept persbericht liggen waarin de ontwikkelingen rondom de vermistenlijst worden uitgelegd.
Ook meldt communicatie dat een verslaggever van de NOS gemeld heeft dat er klopgeluiden in de Tollenstraat te horen zijn geweest. De politie laat weten dit bericht te kennen en ook de brandweer is er van op de hoogte. Het bericht kan alleen niet bevestigd worden. RIT is ter plekke geweest met luisterapparatuur en de politie checkt nu (6.02 uur) bij RIT naar de resultaten. Daarna zal de heer Swart voor de camera verschijnen.
De vergunning is inmiddels doorgelicht. Het staat nu vast dat de melding niet correct is over de afwezigheid van magnesium. Dit verhaal moet nog bij de dienst BMD en de brandweer gecheckt worden.
Vanuit eigen regie kunnen zaken aan de pers worden doorgegeven. Dit zal in de collegevergadering van vanochtend worden behandeld. De heer Swart wil om 7.30 uur nog de strategie bepalen voor de persconferentie van 8.00 uur.
De politie meldt dat in het oude buitengebied verhoogd toezicht plaatsvindt. Het verkeersplan zoals gisteren is vastgesteld, kan nu worden uitgevoerd.
De brandweer meldt dat er met de luisterapparatuur niets gevonden is. De heer Swart vertelt dit resultaat voor de NOS-camera.
Vervolg is om 7.30 uur.


Briefing van 7.30 uur

Stand van zaken:
De brandweer is ingezet naar aanleiding van roepsignalen. Het onderzoek heeft tot nu toe nog niets opgeleverd.
De politie heeft een rustige nacht gehad. Deze ochtend wordt gestart met een zoekactie met honden die reageren op geuren van menselijke resten. In de loop van de dag wordt een hond aan de zoekactie toegevoegd die reageert op levende mensen. De reden dat deze nu pas worden ingezet heeft te maken met de hitte die eerder te groot was om de hond zijn werk te laten doen.
De GGD meldt dat er volgens de slachtoffercijfers van 7.00 uur 627 personen zijn die zich hebben laten behandelen in de ziekenhuizen. Daarvan liggen er nu nog 39 in het ziekenhuis waarvan 6 op de Intensive Care.
Volgens de dienst BAZ wordt er intensief samengewerkt met RIT. Er zijn 6 extra mensen ingezet om alle vermistenmeldingen te kunnen verwerken. De laatste melding is dat er 319 mensen vermist worden. RIT vertelt dat er veel nieuwe meldingen zijn binnengekomen. Deze worden allemaal serieus genomen door alles na te trekken en dat kost erg veel tijd. Vandaag zal een namenlijst beschikbaar worden gesteld aan de rechercheurs. Zij zullen bij zoveel mogelijk adressen (zover mogelijk) op bezoek gaan. In de persconferentie van 8.00 uur zal de heer Staaijen van RIT aanwezig zijn om de cijfers nader toe te lichten.
De dienst DMO laat weten dat er veel telefoontjes zijn geweest over de rondrit door het rampgebied. Wat betreft de Diekmanhal wordt gemeld dat er nog 70 mensen er de nacht hebben doorgebracht. Vandaag zullen 100 woningen beschikbaar komen en dit geldt ook voor morgen. Mogelijk kan er daarom vandaag een einde worden gemaakt aan de opvang in de Diekmanhal. Dit laatste zal vandaag om 10.00 uur worden bekeken.
De dienst BMD is gevraagd om actiever deel te nemen aan het CTPI waarbij hetzelfde stappenplan wordt gehanteerd als genoemd bij de vorige briefing.
De politie verwacht om 9.00 uur de bewoners van het zuidelijk gebied hun woningen te kunnen laten betrekken. Dit zal in de persconferentie worden bekendgemaakt.
Verder vermeldt de politie dat vanaf de Voortsweg zicht is op de werkzaamheden op het NINOterrein. Dit heeft gisteravond en vannacht geleid tot emotionele taferelen. Om die reden zal het terrein vandaag worden afgeschermd.
De heer Meijs meldt dat alleen informatie over de vergunning door de dienst bij elkaar wordt gezocht waarna het zo spoedig mogelijk aan het college zal worden voorgelegd.
Burgemeester Mans meldt dat vandaag nog de namen van personen die zitting nemen in de onderzoekscommissie bekend zullen worden gemaakt. Tevens merkt hij op dat er vanavond een extra informatie raadsvergadering is. Met fractievoorzitters is overlegd dat deze openbaar zal zijn. Afgesproken wordt dat de pers niet in de raadszaal maar in de burgerzaal de vergadering kan volgen. De dienst BAZ zal hiervoor voorzieningen treffen.
De dienst DMO meldt dat het vandaag mogelijk is om met busjes de binnenste ring te bezoeken. Dit zal gebeuren vanaf 10.00 uur vanaf de Diekmanhal. Burgemeester Mans merkt op dat de RCC gisteren is overruled. Terwijl er mensen al in de busjes zaten werd er gemeld dat bezoek aan de binnenste ring verboden was door asbestgevaar. Hij vraagt zich af hoe het kan dat er ieder uur andere informatie wordt gegeven over asbest. De brandweer zegt dit uit te gaan zoeken.
De heer Swart meldt dat er vanochtend een vervelend bericht in het Algemeen Dagblad staat over het optreden van de brandweer. Afgesproken wordt hier niets mee te doen.
De heer Van Gils meldt dat rond 12.00 uur de laatste berichten aan premier Kok kunnen worden doorgegeven voor de herdenking van deze middag in de Tweede Kamer. Vanavond zullen voor aanvang van de vergadering de slachtoffers herdacht worden. Een officiŰle herdenkingsbijeenkomst is dit vanzelfsprekend niet.


De volgende briefing is om 10.30 uur.

Stand van zaken, nieuws voor de persconferentie van 12.00 uur:
De Brandweer meldt dat er geen nieuwe informatie is. Het RCC heeft een verzoek gedaan om busjes geco÷rdineerd het gebied in te laten gaan. Het is een taak voor de dienst DO om dit samen met voorlichting te regelen.
De politie meldt dat de bewoners tegen 11.00 uur het gebied ten zuiden van de Boddenkampsingel in mogen. Om 14.00 uur zullen de hekken worden verwijderd. Burgemeester Mans wil graag de exacte plekken en tijdstippen op papier.
De GGD en dienst BAZ hebben geen nieuwe informatie.
De dienst DMO heeft geen nieuwe ontwikkelingen te melden die de pers moet weten. Wel wil zij melden dat er problemen bij de Diekmanhal zijn geweest over de huisvesting van mensen. Sommigen wilden niet weg omdat zij zich in de hal veilig voelen. Anderen stelden veel te hoge eisen aan de nieuwe woning.
Burgemeester Mans geeft aan tijdens de persconferentie de naam van de voorzitter van de onderzoekscommissie bekend te maken.


De volgende briefing is om 14.30 uur.
De brandweer meldt dat een plan van aanpak is opgesteld om het rampenterrein steeds verder te verkleinen. Het schouwen blijft doorgaan en men blijft alert op asbest. Afgesproken wordt het voorstel op papier te zetten en het behoeft nu dan ook geen discussie. In de driehoek zal de besluitvorming plaatsvinden.
De politie heeft geen nieuws te melden.
De GGD meldt dat er nu 16 doden zijn geregistreerd, 643 gewonden. Hiervan liggen er nog 37 in het ziekenhuis liggen waarvan 5 op de Intensive Care.
Op dit moment is 29% van het terrein schoongemaakt. Het bergingswerk met speurhonden is gestart en de honden hebben op 7-8 plaatsen aangeslagen.
De dienst BAZ heeft geen nieuwe mededelingen.
De dienst DMO
meldt dat zich opnieuw mensen hebben gemeld bij de Diekmanhal voor huisvesting. Het gaat hierbij om tientallen mensen. Daarnaast houden bij de Diekmanhal zich zo’n 200 nieuwsgierige mensen op.
De dienst BMD geeft aan dat het volstrekt onduidelijk is wanneer het gebied wordt vrijgegeven. Dit heeft niets te maken met RIT. De brandweer, politie en BMD gaan het tijdstip straks afstemmen.
Gevraagd wordt door voorlichting of de schouwburg geclaimd kan worden door de pers nu bekend is dat NOVA een kamer in het stadhuis gekregen heeft en er slecht weer op komst is. Burgemeester Mans kan de schouwburg vorderen maar beslist dat Voorlichting met een voorstel moet komen.
Gevraagd wordt of er een plan in voorbereiding is over het wel/niet toelaten van "bobo’s" tot de rampplaats. Aan de raadsleden is gisteren al toestemming gegeven, dit kan niet meer worden tegengehouden. Opgemerkt wordt dat met het toelaten van mensen zeer terughoudend moet worden omgegaan omdat het werken in het gebied hierdoor wordt belemmerd. Vastgesteld wordt dat enkele raadsleden er een kijkje mogen nemen. Dit geldt ook voor de kamercommissie.
Burgemeester Mans meldt dat het gemor over de autoriteiten toeneemt.
Tenslotte wordt opgemerkt dat de communicatie in Noord niet goed verloopt. De mensen worden boos omdat ze niet naar toebehoren ge´nformeerd worden. Burgemeester Mans stelt zich beschikbaar om binnen nu en een half uur hun te informeren, zo mogelijk met een brandweerman en politieman.


Volgende briefing is om 17.30 uur.

Stand van zaken:
De brandweer heeft geen bijzonderheden te melden.
De politie heeft het gebied vrijgegeven rond de Da Costastraat, Lasondersingel, Lasonderstraat en Nicolaas Beetsstraat. De volgende voorgenomen wijzigingen van de noodverordening is uitgesteld omdat enkele flats nog gevaar opleveren. Morgen wordt bekeken of het terrein ten westen van de Deurningerstraat vrijgegeven kan worden. Door het Openbaar Ministerie zijn vier zeecontainers met vuurwerk in beslag genomen. Deze waren op weg naar de firma SE Firework. Het is voor ons interessant te weten wat er in zit. Ze mogen van de vliegbasis worden gestald op de vliegbasis mits de vergunningen in orde zijn.
Bij het Quick Scan veiligheidsonderzoek is het duidelijk dat men elkaar de bal toespeelt. De heer Helder meldt dat het hoofd arbeidsinspectie is ingeschakeld. Dit wordt momenteel besproken in de beleidsdriehoek. Volgens de GGD moet de brandweer nu een voorstel in de driehoek brengen voor een plan van aanpak van gevaarlijke stoffen waarbij de politie toelicht dat het gaat om de quickscan oorzaak-gevolg. De brandweer meldt dat het voorstel af is. Op de vraag van de politie wat de risico’s zijn voor het personeel antwoordt de heer Helder dat dit onderwerp van gesprek is de beleidsdriehoek samen met de arbeidsinspectie. De GGD voegt hierbij dat de GGD alleen voor de gezondheid is en daarom niet mee doet aan dit gesprek. De GGD moet voortouw nemen om dit kort te sluiten met de beleidsdriehoek. De politie komt met een voorstel over het wel/ niet in gebruik nemen van de sector Deurningerstraat.
Volgens de GGD zijn er op dit moment 644 gewonden. Hiervan liggen er 39 personen in het ziekenhuis waarvan 5 op de Intensive Care. Daarnaast zijn er 16 mensen overleden waarvan 6 lichamen ge´dentificeerd zijn en vrijgegeven zijn voor het Openbaar Ministerie. Deze 6 kunnen begraven worden. De heer Helder merkt op dat vastgehouden moet worden aan ongeveer 20 doden.
De politie meldt dat de honden op meerdere plaatsen zijn aangeslagen. Hieruit blijkt dat er waarschijnlijk meer dan 20 personen gedood zijn. De politie denkt dat geprobeerd wordt om in het weekend de zaak af te ronden maar hieraan moet niet aan worden vastgepind. De heer Helder merkt op dat over de herdenkingsdienst gesproken wordt in de beleidsdriehoek.
Volgens de GGD is er een mailing verstuurd naar hulpverleners over de effecten van naderend onweer op de getroffen mensen. Op het bericht staat echter dat het alleen voor intern gebruik is. Gecheckt wordt of dit bericht naar de hulpverleners verstuurd is.
Het RIVM heeft op de dag van de ramp metingen gedaan naar gevaarlijke stoffen in het buitengebied. Zij hebben wel hoge waarden gemeten maar de blootstelling is maar kort geweest en vormde geen bedreiging voor de volksgezondheid. Er komen nog resultaten van nieuwe metingen.
De dienst BAZ heeft bijzondere aandacht aan de beveiliging van het stadhuis besteed. Tot 19.00 uur is er een persconferentie waarvoor afspraken zijn gemaakt over wie wel/ niet bij de persconferentie mogen zitten.
Het aantal vermisten ligt nog steeds tussen de 200 en 300. Er wordt nog meer capaciteit ingezet om het werk te versnellen. De samenwerking is uitstekend. Er is contact met collega’s uit Amsterdam over het terugkrijgen van gegevens. Dit gebeurt heel vaak.
Volgens de dienst DMO wordt de opvang in de Diekmanhal om 18.00 uur beŰindigd. De sluiting van de Diekmanhal moet officieel gebeuren. Daarom moet dit in een persbericht worden bekend gemaakt. De opvangplaatsen hebben een magneetwerking op het rampentoerisme. Mensen die nog huisvesting nodig hebben, kunnen zich melden bij het Molenplein. Vandaag is het goed gegaan met de verdeling van woonruimte. Op de vraag van de heer Helder of iedereen nu iets heeft gevonden en tevreden is wordt door de DMO geantwoord dat de corporaties een inhaalslag moeten doen over drie maanden.
Voorlichting meldt dat bij de raadsvergadering alleen TV-Oost wordt toegelaten. De pers mag ook niet op de tribune. De heer Helder geeft aan dat de conferentie gaat over de vergunningen. Er is een persbericht gemaakt en de heer Strebus zal bij de conferentie aanwezig zijn.
De heer Rinsma van de dienst BMD vertelt dat de regionale brandweer onderzoek gaat doen naar asbest in de vrijgegeven gebieden.

De volgende persconferentie is op woensdag om 9.00 uur en de volgende briefing om 21.30 uur.


Briefing 21.35 (de heer Helder)

Stand van zaken:
Volgens de brandweer nemen de risico’s toe door de harde wind. Bij Grolsch is er al sprake van instorting van een deel van de gevel. De brandweer zegt dat er op geanticipeerd wordt. De instructie naar hulpverleners is geregeld.
Volgens de dienst BMD zijn er in het binnengebied geen duidelijke afspraken gemaakt. Met de corporaties wel om de daken te dichten maar met andere niet. In het buitengebied zijn de eigenaren zelf verantwoordelijk en doet de BMD niets zolang er geen noodzaak toe is.
De politie deelt mee dat St. Salvage weer participeert. Daarnaast worden schadebeperkende maatregelen getroffen en zij weten goed hoe dat werkt. Volgens de BMD moet een deel aan de verzekeringsmaatschappijen worden gelaten. Daarnaast is overleg met RIT en CTPI noodzakelijk.
Het effect hiervan op het gebied is niet gunstig en het is niet goed voor de identificatie. De vindplek is belangrijk en er is kans van wegstromen naar een andere plek. Op de vraag van de heer Helder of er maatregelen genomen kunnen worden, antwoordt de politie dat zij professioneel genoeg zijn om iets te doen.
De brandweer heeft geen bijzonderheden te melden, behalve een verhoogd instortingsgevaar.
De politie meldt het meldingen regent van vallende dakpannen aan de Kottendijk.

De heer Tempelman (asbestdeskundige van TNO/MEP) treedt op namens de RIVM. Hij maakte deel uit van commissie om in opdracht van RCC onderzoek te doen naar gevaarlijke stoffen en asbest. Het team bestond uit arbeidsinspectie, RIVM en inspectie GGD. Er zijn metingen gedaan in ademzone van hulpverleners die in het puin zoeken. Hier zijn geen asbestvezels gevonden. Het gebied is verdeeld in 5sectoren waarbij de sectoren 1 en 2 zijn vrijgegeven. In de andere sectoren is asbest aan woningen, schuurtjes, etc. aangetroffen. Dit vormt slechts plaatselijk een probleem. Geconcludeerd kan worden uit het rapport dat het asbestgevaar verwaarloosbaar is. Concentraties van andere stoffen (zware metalen) zijn ook verwaarloosbaar en er zijn dan ook geen gezondheidsrisico’s.
Op de vraag van de politie of na de regen nog weer wordt gemeten antwoordt de heer Tempelman dat dit niet zinvol is. Ondanks dat er geen gezondheidsrisico’s zijn, is de arbeidsinspectie van mening dat de hulpverleners de beschermende pakken moeten blijven dragen om risico’s te blijven uitsluiten.
Voorlichting gaat dit nieuws met een persbericht naar buiten brengen. De heer Swart vraagt of er extra inspanning gepleegd kunnen worden voor buitenlanders.
De heer Tempelman stelt voor om de commissie op te heffen. Er zal nog een rapport verschijnen.
De politie meldt dat het aantal dodelijke slachtoffers op 16 ligt.
De GGD meldt dat de laatste aantallen als volgt zijn: 944 gewonden waarvan 40 in het ziekenhuis en 5 op de Intensive Care. De huisartsen hebben 299 gewonden aan de lijst toegevoegd. Vanochtend is er gesproken over de aanpak van nazorg in aanwezigheid van een extern deskundige. In de loop van morgenochtend wordt advies van deze groep verwacht. De heer Wolbers (regionaal functionaris) kan dan verslag doen.
Volgens de dienst DMO was de Diekmanhal op 19.00 uur leeg. Een gedeelte is naar de hal van de DMO gebracht. Morgenvroeg om 8.30 uur wordt vanuit de DMO gestart. Er komen nog twee ritten met busjes, daarna wordt hiermee gestopt. In totaal zijn er ongeveer 700 mensen in het gebied geweest.
De heer Helder meldt dat morgenvroeg een flink aantal hoogwaardigheidsbekleders komen waaronder de leden van de vaste kamercommissie van Binnenlandse Zaken en de fractievoorzitters van de grote partijen. Ook wordt de heer Prodi verwacht.
De heer Helder vraagt de DMO na te gaan hoe het kan dat de heer Raymakers (hulpverlener) met een persoon met psychische problemen in de ambulance naar de lege Diekmanhal is gegaan.
De dienst BMD wil graag Cord Finish en Grolsch bespreken.
Cord Finish lijdt tonnen schade als ze het dak niet kunnen repareren. Dit heeft het bedrijf aangekaart via de KvK bij de heer Helder. De heer Helder heeft Hulshof attent gemaakt op het hulploket voor bedrijven bij de KvK.
Grolsch heeft een brief gestuurd of ze voorraden bij brouwerij weg mogen halen. De discussie moet nu gevoerd worden of er voor Grolsch een uitzondering moet worden gemaakt. Uit puur veiligheidsoogpunt hebben brandweer en politie geen bezwaar. Het beleid is tot nu echter nog de hele tijd geweest om dit niet toe te staan. De afdeling bouwbeheer van de BMD moet goed naar de veiligheid gaan kijken. De vraag van Grolsch is om via een doorgang aan de achterzijde een aansluiting met de Dr. Van Damstraat te maken.
De politie vraagt zich af of het niet handiger om sector 4 groter te maken? Dan valt het Grolschterrein daarbinnen en is het toegankelijk. De BMD maakt het niets uit op het moment dat de technische recherche, brandweer of RIT er geen bezwaar mee hebben. Dan is het namelijk volgens het protocol.
De heer Helder merkt op dat als dit niet mogelijk is dat er dan alsnog bekeken moet worden of aan Grolsch nog apart toestemming verleend kan worden. Afgesproken wordt dat de brandweer hierover met de BMD gaat praten. Tevens wordt naar Cord Finish gekeken.
De dienst BMD heeft geen nieuws maar wil graag aandacht voor het kaartje wat telkens op de televisie getoond wordt. Communicatie zal hieraan aandacht besteden.
Voorlichting laat weten dat Netwerk een bericht met veel onduidelijkheden heeft uitgezonden. Dit wordt nader uitgezocht.
De dienst BAZ heeft over de vermissingen geen nieuws te melden.
KPN-telecom heeft vanmiddag onderzoek gedaan naar de bereikbaarheid en gebleken is dat hiermee geen problemen zijn.
De heer Meijs vraagt of er een nieuw ritme in persconferenties moet worden afgesproken waarop besloten wordt de eerstvolgende morgenvroeg om 9.00 uur is en daarna weer een in de loop van de middag (16.00 uur). Volgende tijdstippen moeten nog worden bepaald, afhankelijk van verkrijgen van nieuwe gegevens.
De volgende briefing is woensdagochtend 5.30 uur.

Uit een nagekomen bericht van de politie blijkt dat de laatste brandweerman ge´dentificeerd is.


Briefing 5.30 uur.

Stand van zaken:
De brandweer heeft de vraag gekregen naar bijstelling van het asbestplan. Hier zijn zij mee bezig. Geconstateerd is dat er voldoende pakken zijn.
De politie wijst op het protocol repatriŰring van de gebieden 3 en 4 en het Grolschterrein. Dit is analoog aan de vorige repatriŰring. Enkel de tekst moet op sommige onderdelen worden aangepast. Mevrouw Koopmans meldt dat de bewoners die reeds terug in hun woningen zijn niet altijd hun eigen spullen in de woning aantroffen. De politie zegt dat dit in het kader van de zaakwaarneming gebeurt, ten gunste van de bewoners. Helaas is dit niet in alle woningen gelukt.
De heer Meijs vraagt wanneer moment X (bewoners betreden de wijk via vastgestelde routes). De heer Swart zegt dat het protocol nu wordt vastgesteld en dat moment X eventueel in de briefing van 11.30 uur kan worden vastgesteld.
De GGD heeft een check gedaan naar de aangetroffen verwarde man bij de Diekmanhal. Het is niet duidelijk waar hij vandaan komt en is ondertussen ondergebracht bij de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis in Hengelo.
De cijfers volgen om 8.00 uur.
Het weer (wind en onweer) heeft veel paniek veroorzaakt onder de gedupeerden en hulpverleners. Dit heeft echter niet veel telefoontjes opgeleverd bij de infolijn.
De dienst BAZ meldt dat de RIT-ploeg de afgelopen nacht bankbestanden is nagegaan wat geresulteerd heeft in het afvoeren van mensen op de lijst. Een andere RIT ploeg heeft de nodige voorbereidingen gedaan zodat de ‘rechercheurs’ de straat opkunnen. Er zijn nog geen cijfers.
De heer Swart wil graag bij de briefing om 8.00 uur meer duidelijkheid hebben, gezien de druk. De dienst BAZ zal zich hier sterk voor maken. Daarnaast is de heer Meijs van mening dat de werkwijze over vermissingen moet worden uitgezet. De dienst BAZ geeft aan niet te weten hoeveel dagen er nog nodig zijn. De heer Swart merkt hierbij tenslotte op dat er nog geen tijdsduur genoemd moet worden.
De dienst DMO, dienst BMD en communicatie hebben geen nieuwe informatie.

Werkwijze van de rampenstaf:
De heer Meijs vindt dat het aantal briefings moet worden teruggebracht: overdag 4 briefings en 2 persconferenties. Daarnaast moet er nagedacht worden over bezetting van bepaalde lokaties: ’s Nachts moet er bezetting zijn op het stadhuis tot 00.00 uur door twee co÷rdinatiepuntpersonen, op het honk door de politie, bij Roeloffzen door de brandweer, op de BMD, de DMO en communicatiemensen moeten binnen 15 minuten aanwezig kunnen zijn. In een later stadium zal hierover een beslissing worden genomen.
Het tweede onderdeel van het voorstel voor de agenda is de rampenstaf zelf. Besluiten van de driehoek en het college komen ook hier aan de orde. Hiervoor moet een apart overzicht van de afspraken en wat moet er nog gebeuren worden opgesteld. Actie hiervoor ligt bij de heren Meijs en Van Gils. De heer Swart vraagt hoe ver de dossiervorming is van de hier besproken zaken. De dienst BAZ zal dit nakijken.

Voorlichting over asbest:
Communicatie heeft een brief gemaakt voor de burgers. Deze moet nog op onderdelen worden aangepast (ook door uiteenzetting van de RIVM). De minister president heeft in zijn toespraak tegen de Tweede Kamer gezegd dat er geen asbest en zware metalen zijn aangetroffen. De brandweer zegt dat het co÷rdinatieteam gevaarlijke stoffen ook betrokken moet worden bij de voorlichting over asbest.
De volgende briefing is om 8.00 uur.


Briefing 8.00 uur:

Wethouder Koopmans houdt een korte samenvatting van hetgeen eerder om 5.30 uur gezegd is. Afgesproken wordt dat de bezettingsgraad van het beleidsteam (afbouwen veldwerk meenemen) bij de volgende briefing 11.30 uur weer aan de orde komt.
De GGD heeft een overzicht van 21.30 uur (16 mei) waaruit blijkt dat er 644 gewonden zijn. Hiervan liggen er 40 in het ziekenhuis waarvan 6 op de Intensive Care. Lijst met de namen volgt nog.
Daarnaast zijn er resten in het veld gevonden. Er volgt hierover nog een bericht van RIT. Daarnaast zal nader overleg plaatsvinden met communicatie en de politie over het aantal meldingen van stoffelijke resten en de vermisten.
Mevrouw Koopmans meldt dat er een nieuwe versie van het rapport over gevaarlijke stoffen in de maak is. Het is aan de brandweer om hierover een persvoorstel te schrijven voor 9.00 uur.
De diensten BMD en DMO hebben geen nieuws.
Communicatie wil weten wanneer de herdenkingsdienst plaatsvindt. Hier komen veel vragen over binnen. De heer Van Gils zegt dat de dienst wordt voorbereiden dat een aantal zaken bekrachtigd wordt door het college om 11.00 uur.
Communicatie vraagt of een persritme van 2 keer poer dag (9.00 uur en 18.00 uur) voldoende is. Hiermee wordt ingestemd onder voorbehoud dat als er reden toe is, er ook eerder een persconferentie kan worden gehouden.
De volgende briefing is om 17.30 uur. Hierin moet aanpak nazorg, werkwijze beleidsteam, tijdstip repatriŰring gebieden 3, 4 en Grolschterrein en de herdenkingsbijeenkomst worden behandeld.


Woensdag 17 mei 2000
Briefing beleidsteam 17.50 uur

De heer Van Gils meldt dat in de beleidsdriehoek de lijst van vermisten en de problematiek daarmee besproken is. Dit zal ook straks uitvoerig in de pers besproken worden. Op dit moment is het aantal vermisten teruggebracht van 180 naar 110. Er zijn 13 doden ge´dentificeerd. De lijst met namen zal bekend worden gemaakt indien de families zijn ingelicht. De lijst van vermisten wordt morgen bekend gemaakt waarbij uitgelegd zal worden waarom dit nog niet eerder gebeurd is. Na de publicatie van de lijst zal een telefoonteam worden ingeschakeld waardoor verdere opschoning van de lijst mogelijk wordt.
De persconferentie zal het karakter hebben van meer duidelijkheid. De heer Meiboom zal toelichting geven over hetgeen gebeurd is en wat er nu gebeuren gaat.
De GGD vraagt ruim voor de publicatie van de lijst met vermisten de hulpverleners op de hoogte te stellen. De heer Van Gils zal hiervoor zorgen. Morgenochtend zal het tijdstip worden bepaald en meegedeeld worden aan de dienst DMO en de GGD.
De heer Van Gils meldt dat de herdenkingstocht vrijdagavond begint tussen 18.45 uur en 19.00 uur. Een projectteam onder leiding van de heer Kelderman is bezig met de organisatie van deze tocht. Daarnaast zegt de heer Van Gils dat Grolsch haar voorraden wil afvoeren maar dat dit nog niet kan omdat het gebied nog niet vrijgegeven is. Er is mandaat gegeven voor operationele diensten. Gezegd is dat als het mogelijk is, Grolsch zijn voorraden mag ophalen. Om die reden zal Grolsch om 19.00 uur met een plan van aanpak komen. Dit plan zal beoordeeld worden door de politie, brandweer en de dienst BMD en besluiten dan om wel/geen toestemming aan Grolsch te geven.
Volgens de heer Van Gils wordt in overleg met COT gewerkt aan een voorzet voor de volgende fase van de projectorganisatie waarin uitgangspunt is om een meer projectmatige aanpak te hanteren. In het college is hiermee ingestemd.
De politie en brandweer gaan vanaf zaterdag van de 24-uurs diensten af. De gemeente werkt vanaf maandag met een co÷rdinatieteam van het CMT (9.30 tot 10.30 uur) en het college met een stuurgroep (10.30 tot 11.30 uur). De diensten zijn verantwoordelijk voor de deelprocessen. Dit zal morgen worden bekrachtigd.
Voor de komende dagen wordt een plan gemaakt voor de frequentie van vergaderingen van het beleidsteam en de persconferenties. Burgemeester Mans blijft in de stad en zal persconferenties houden. Deze zullen ’s ochtends en ’s avonds gehouden worden waarbij 10 minuten voor de conferenties op de kamer van burgemeester Mans de laatste stand van zaken wordt doorgenomen. De vergadering wordt meer een afstemmingsoverleg. Afspraak is dat de operationele diensten waar mogelijk beslissingen nemen in het onderling overleg en hiermee niet te wachten tot een briefing.Als het niet anders kan, dan de kwestie schriftelijk voorleggen aan burgemeester Mans of de heer Van Gils.
Ook nachtbezetting zal niet meer nodig zijn op een kleine bezetting na. De heer Dop werkt aan een bereikbaarheidslijst. RIT en publiekszaken werken wel door en de operationele bezetting blijft ook intact. Om 22.00 uur wordt de laatste stand van zaken doorgenomen voordat de mensen de nachtdienst ingaan. Morgen om 8.00 uur zal dan de draad weer worden opgepakt waarna het verder wordt afgebouwd.

Laatste stand van zaken:
De brandweer meldt dat er een fax van de arbeidsinspectie is binnengekomen aan korpschef KLPD, de regiopolitie en de commandant van de brandweer waarin advies wordt gegeven voor het werken van de hulpverleners in een gebied met gevaarlijke stoffen. Afgesproken wordt dat de drie betrokkenen moeten bepalen wat er moet gebeuren.
De politie heeft geen bijzonderheden te melden.
De RIT meldt dat er 18 slachtoffers geborgen zijn. Hiervan zijn er 13 ge´dentificeerd waarvan 5 families nog niet ingelicht zijn. Tot nu toe is 50 % van het gebeid onderzocht waarin 30% van de woningen staat. Naar verwachting zijn zondagavond alle woningen doorzocht. Alleen de bedrijven moeten dan nog onderzocht worden.
De GGD en de dienst BAZ hebben geen nieuws.
De dienst DMO meldt dat de herhuisvestingsplek aan het Molenplein is ingetrokken en dat dit is overgegaan naar de Eendracht (De Reulver). Het is de vraag of er op het Molenplein geen concentratie moet komen voor registratie van de gegevens. Deze worden dan weer doorgegeven aan de woningcorporaties. De heer Van Gils is van mening dat dit past in onze denklijn (ÚÚn centraal punt) maar dan moet dat wel op het Molenplein blijven. Dit kan alleen worden gerealiseerd op het moment dat er echt goed gecommuniceerd wordt. Mensen mogen niet heen en weer gestuurd gaan worden. De heer Goudt pleit voor ÚÚn groot, breed verzamel advies centrum. Zijn suggestie is om alles op het Molenplein te concentreren. De eerste weken is er een grote hal nodig en die is daar aanwezig.
Besloten wordt dat het beleidsteam een voorstel doet aan het college om een IAC te formeren en het Molenplein als locaties toe te wijzen voor de komende periode. Het college kan hierover morgen om 11.00 uur over besluiten.

De dienst DMO meldt dat zij officiŰle bekrachtingen nodig heeft voor:

De heer Van Gils geeft aan dat de rampenstaf hiermee akkoord gaat en daarmee wordt toestemming voor de uitvoering van genoemde acties.

De dienst BAZ vraagt of het mogelijk is om de condoleance-registers langer open te houden, tot aan de stille tocht. De heer Goudt merkt op dat daarna nog op 1 punt een condoleance register open moet zijn. De heer Van Gils is van mening dat de registers in ieder geval tot en met zaterdag (tot na de begrafenis van twee brandweerlieden) open moeten zijn. In het stadhuis is het register open tot nadere order.
De BMD meldt dat er morgen een team wordt samengesteld en een draaiboek wordt gemaakt voor het onderzoek naar onbewoonbaar te verklaren woningen en eventueel de ontruiming ervan. Het gaat om naar schatting 200 tot 300 woningen. Tot het onderzoek is afgerond, blijven de begrenzing van de binnenring en de noodverordening noodzakelijk. De heer Van Gils merkt op dat hierover informatie moet worden aan de front office van het Molenplein.
De BMD wil een formeel besluit voor het aanwijzen van locaties waar noodwinkels en –bedrijven weer kunnen starten. Dit moet samen met de Kamer van Koophandel worden begeleid. Worden. Tevens moet de communicatie verzorgd worden naar de ondernemers maar ook met bewoners van buiten de ring. Zij kunnen ineens een noodbedrijfje tegenover zich krijgen.
De BMD wil graag weten wanneer de overdracht van het puinruimen aan de BMD plaatsvindt. Het gaat dan om het grote ruimten. Hiervoor moet nog een plan van aanpak worden opgesteld met een tijdsindicatie. Besloten wordt dat dit tussen de politie en de dienst BMD wordt kortgesloten.
Tevens wordt door de dienst BMD een saneringsplan gemaakt voor het ruimen van de asbest en andere gevaarlijke stoffen. Dit moet af zijn voordat het ruimen begint.
De heer Van Gils heeft van de griffier van de provincie het signaal gekregen dat steun van de provincie niet goed zou zijn. Hemzelf is dit niet bekend. Dit geldt ook voor de anderen.
De heer Van Gils wil graag een rapport van de quick scan over de gezondheidsrisico’s. Dit rapport bestaat en is bekend bij de parate diensten. Als het rapport beschikbaar is, dan moet een exemplaar neergelegd worden bij het pocd en moet er worden bekeken op hoe de nazorg en het communicatietraject voor de bewoners en omstanders er uit moet zien.
De heer Van Gils wil deze laatste te nemen activiteiten voorleggen aan de driehoek. Daarnaast wil hij advies van communicatie en de deskundigen hoe er met het rapport moet worden omgegaan. Duidelijk is dat er iets mee gedaan moet worden. De heer Goudt stelt voor dat de gezondheidsmensen en iemand van communicatie morgen om 12.00 uur bij elkaar gaan zitten. Besloten wordt dat mevrouw Heunen, mevrouw Peters en meneer Wolbers van de GGD actie zullen ondernemen zodat morgen een besluit kan worden genomen in het college.
In de rondvraag stelt de heer Geval dat de postverwerking de post die met de ramp te maken heeft wil registreren. De heer Van Gils zegt dat dit aan iedereen schriftelijk gemeld moet worden.
De volgende bijeenkomst is om 21.30 uur.


17 mei 2000 Beleidsteam 21.30 uur

De heer Helder opent de vergadering. In de vergadering moeten aan de orde komen:

 1. Stand van zaken
 2. Lijst vermisten, hoe hiermee om te gaan en wa is er besloten en hoe voeren we dat uit?
 3. Voorstel locatie Molenplein als AIC
 4. Het krimpen van het kerngebied en protocol
 5. Afspraken over de nachtploeg

De Brandweer heeft geen nieuws.
De GGD heeft als enige wijziging op voorgaande berichtgeving dat er nu in totaal 945 mensen behandeld zijn, 32 opgenomen in het ziekenhuis waarvan 4 op de Intensive Care.
De politie wil morgen het terrein weer inperken. Hierop zullen zij terugkomen afhankelijk van het moment van de briefing. Inmiddels zijn de familieleden ingelicht van de laatste 5 van de 13 dode slachtoffers. Er kunnen dus 13 ge´dentificeerde namen naar buiten worden gebracht in plaats van 8. Communicatie zegt deze namen nog niet te hebben en de politie zegt toe ze hen door te geven.
De GGD vraagt of de namen al zijn doorgegeven aan de hulpverlening, zoals afgesproken was. De reden hiervoor is dat er dan meteen psycho-sociale zorg kan worden geregeld voor de nabestaanden. Mevrouw Heunen zegt dat de burgemeester de namen bekend heeft gemaakt.
De heer Meijs merkt op dat over de lijst van vermisten gezegd is dat deze eerst met de dienst DMO en de GGD afgestemd zouden worden en met de lijst van overledenen. Blijkbaar was de afspraak niet duidelijk. Nu wordt afgesproken dat de namen van de ge´dentificeerde doden pas bekend worden gemaakt als medische hulpverlening/ psychosociale nazorg is ingeschakeld. Op het moment dat de familie van een ge´dentificeerd slachtoffer is ingelicht, mag de naam niet bekend wordt gemaakt voordat bij de GGD gecheckt is of bij de hulpverleners bekend is.
De GGD werkt mee aan voorbereidingen voor de stille tocht. Zij zorgt dat ook hulpverleners en ambulances bij de tocht aanwezig zijn
De dienst BAZ meldt dat de publiciteit rond het langer open stellen van de condoleance-registers tot en met zaterdag met de pers geregeld is. Het komt op de televisie en in de krant. Opening van niet-gemeentelijke gebouwen is ook zaterdag geregeld. Vanaf zaterdag is het condoleance-register in het stadhuis open.
De dienst DMO wil de front-office herhuisvesting aan het Molenplein pas hebben als alle afspraken helder zijn. Mevrouw Peters maakt een collegevoorstel voor morgen en sluit dit kort met de heer Meijs.
In het kader van VWS moet een infopunt worden ingericht in de DMO. Hierover is nog geen zekerheid. De heer Helder merkt op dat dit ons initiatief en onze taak is en wel zodanig dat VWS er mee kan instemmen. Maar het is geen actie van VWS.
De dienst BMD wil weten of er een rapport gezondheidsrisico’s is. De GGD dacht dat iedereen dat had. Mevrouw Heunen zorgt voor de verspreiding. Het plan van Grolsch is besproken met de politie en de brandweer. Duidelijk is dat zij er geen problemen mee hebben. De dienst BMD heeft echter aanvullende eisen gesteld. Grolsch komt morgen met aanpassingen en aanvullingen. Juridisch is de zaak afgedekt want de noodverordening is aangepast waardoor Grolsch toegang heeft tot het terrein.
Grolsch heeft aangegeven een keer per half uur vrachtwagens met flessen te vervoeren en een maal per uur een tankwagen (ook ’s nachts) via een vast route. Hierover zal Grolsch de buurt inlichten.
Besloten wordt dat afstemming met de gemeentelijke communicatie mensen noodzakelijk is.
Communicatie heeft geen nieuws. De heer Meijs vraagt of er morgen een open brief aan de burgers in de brievenbussen ligt. Deze kan reacties teweeg brengen bij de burgers. Mevrouw Heunen gaat dit na.
De heer Helder stelt de vermistenlijst aan de orde. Besloten wordt:

 1. de politie maakt een voorstel over tijdstip van publicatie en de wijze van presentatie van de vermistenlijst. Dit voorstel wordt besproken in het beleidsteam van 12.00 uur. De politie maakt hierbij gebruik van expertise uit Amsterdam.
 2. Op vragen van de pers na de publicatie moet voorlichting antwoorden dat in de loop van de avond een lijst gepubliceerd zal worden. Immers het callcentre is tot 18.00 uur beschikbaar.
 3. Voorlichting stemt met tv-oost en avro-opsporing-verzocht af over de publicatie lijst.

De heer Helder noemt het krimpen van het kerngebied en bijbehorend protocol. Mede naar aanleiding van communicatieproblemen rondom de openstelling van vandaag. De politie laat het voorstel voor inkrimping zien. De dienst BMD wil eerst klaar zijn met het onderzoek naar onbewoonbaar te verklaren woningen voor het gebied vrijgesteld wordt. De politie garandeert dat er morgen (18 mei) afstemming over communicatie naar bewoners rondom de openstelling perfect zal verlopen.

De bezetting zal vannacht als volgt zijn:
De heer Van de Maat co÷rdineert vanuit het stadhuis de telefonische bereikbaarheid van de deelnemers van het beleidsteam rampenstaf. Namen en telefoonnummer zijn na de vergadering gecheckt. Vanuit elke gelding is er een persoon aangesteld.

Vergadertijdstippen morgen (18 mei): 8.00, 12.00 en 21.30 uur beleidsteamvergaderingen.


Beleidsteam 8.00 uur (de heer Althof) 18 mei 2000

Stand van zaken:
De politie meldt dat de lijst vermisten is geslonken tot 54 personen. Voor de vergadering van 12.00 uur zal de lijst klaar zijn. In de persconferentie moet gemeld worden dat de lijst aan het eind van de dag vrijgegeven wordt. De dienst BAZ is verantwoordelijk voor de lijst en de politie is eindverantwoordelijke.
De GGD heeft geen nieuws
De brandweer meldt dat het ontsmettingspunt van de Lasondersingel is verplaatst naar de Roomweg. Alle voertuigen moeten via een ontsmettingslus het gebied verlaten. Uit voorzorg worden de banden afgespoeld.
De kolenbunker aan de Blijdesteinlaan brandt nog steeds.
Vanuit het gebied ten zuiden van de Grolsch, ten noorden van Roombeek, komt een lijkgeur.
De politie, dienst BMD en de brandweer maken een plan voor het gebied dat vrijgegeven kan worden en zorgen dat de lijst up to date gehouden wordt. Dit is een verantwoordelijkheid van de dienst BMD, na advisering door politie en brandweer. Het centrale gebied komt niet vrij.
De dierenambulance gaat huisdieren uit het gebied halen. De dienst DMO zal informatie hierover doorgeven aan Communicatie.
Communicatie vraagt wanneer Grolsch kan beginnen met het transport. De politie meldt dat het protocol getoetst wordt door de BMD. De heer Helder merkt op dat Grolsch zelf de buurt zal inlichten. Buiten deze vergadering zal de berichtgeving worden afgestemd.
De dienst BAZ vraagt of de politie nu de informatie over vermisten verzameld waarop de heer Helder antwoord dat dit onder de verantwoordelijkheid valt van de dienst BAZ. De heer Althof merkt op dat de politie en de burgemeester aanwezig zullen zijn bij het publiceren van de lijst. Communicatie, de dienst BAZ, politie, GGD en de dienst DMO stemmen dit af.
De dienst DMO meldt dat om 11.00 uur het plan gereed is voor de verplaatsing van het IAC naar het Molenplein. Dit komt in het college.
De brandweer is bezig met het verwijderen van de leidingen vanaf de spaarbekkens.
De politie vraagt hoe er moet worden omgegaan met mensen die het gebied in willen om panden aan te raken en spullen weg te halen. Dit moet worden afgestemd met communicatie.
De heer Meijs meldt dat de projectgroep herdenkingen moet worden uitgenodigd om de stand van zaken toe te lichten.
De heer Van Gils merkt op dat de waardering voor alle medewerkers moet worden geuit door een attentie bij de koffie. De dienst BAZ zal het aantal medewerkers checken en de attentie uitvoeren.
Afgesproken wordt dat voor zaken die tussentijds afgestemd moeten worden, contact opgenomen kan worden via secretariaat op kamer 77.
De heer Helder meldt dat de communicatie van alle medewerkers, intern en extern, na besluitvorming in het beleidsteam moet.


Beleidsteam 12.00 uur (18 mei 2000)

De heer Helder attendeert de aanwezigen nogmaals op het belang van een goede communicatie.

Stand van zaken:
De brandweer meldt dat het KLPB een blushelicopter stuurt. De brandweer officier gaat met een infraroodcamera de brand in de kolenbunker aan de Blijdensteinlaan bekijken. Kolenbrand heeft zijn eigen problemen.
Het vrijgeven van het gebied ten westen van de Deurningerstraat en achter Grolsch wordt nu voorbereid. De brandweer, de dienst BMD en de aannemers zijn aan het schouwen.
De politie meldt dat het gebied Lasondersingel-Voortsweg- Blijdensteinlaan om 12.00 uur is vrijgegeven voor bewoners maar niet voor bewoning. De posten zijn ingelicht via motorrijders.
De dienst BMD meldt dat ÚÚn flat wel te benaderen is maar niet te bewonen. Communicatie hieromtrent moet onderling goed worden afgestemd.
De GGD geeft de stand van 10.45 uur: 946 mensen behandeld waarvan 31 in het ziekenhuis en 6 op de Intensive Care. De brief aan de hulpverleners en de bewoners ligt klaar voor verzending. Communicatie checkt de verzending. Volgens de politie is dit in het korps al breed verspreid. Met alle betrokkenen zijn goede afspraken gemaakt over psycho-traumatische hulp, met name voor migranten.
De heer Helder meldt dat het ministerie van VWS een voorstel doet voor het inrichten van het IAC. Het COT is hier ook mee bezig. Voorgesteld wordt om de plannen in elkaar te laten schuiven waarbij wel gekeken moet worden in hoeverre die in onze structuur past. Vanuit het COT wordt opgemerkt dat de psycho-traumatische kant niet moet domineren want ook materiŰle dingen zijn belangrijk. De GGD zegt dat dit ook gebeurt en dat er een goede afstemming is, ook met communicatie.
De dienst DMO meldt dat de vraag om acute hulp en informatie door loopt maar wel iets afneemt. Dit geldt ook voor telefonische informatie.
De gesprekken met de woningbouwcorporaties over het IAC verlopen in goed overleg.
Tot nu toe zijn er toezeggingen vanuit het Rampenfonds van 7,5 miljoen gulden. De besteding van dit geld gebeurd door de gemeente in overleg met het rampenfonds. Bedragen per gezin is tussen de ƒ30.000,- en ƒ40.000,-.
De BMD meldt dat de Grolsch klaar is en reeds is gestart met de afvoer. Vrijdag zullen zij tijdens de stille tocht geen bier afvoeren. Communicatie neemt hierover contact op met Grolsch.
De bedrijven die in opdracht van de brandweer met shovels en kranen werken, moeten van de arbeidsinspectie drukcabines op de wagens hebben in verband met de gezondheid. Aannemers mogen werken mits alles in orde is, zo is overlegd met de Arbeidsinspectie.
Communicatie trekt het persbericht na waarin staat dat de vergunning verlening rond Haarman aan de Winterhaarweg stil ligt.
Vanuit de dienst BMD komt de suggestie dat de politie de vuurwerkvergunning voor evenementen natrekt. De dienst en de politie komen met een voorstel.
De dienst BAZ heeft geregeld dat er rond 14.00 uur met saucijzen wordt rondgegaan. Er is een externe projectleider voor registratie van vermissingen aangesteld. Het gaat om de heer Jongejan die vanaf morgen in functie is.
Communicatie meldt dat vanuit het ministerie een brief over bijstand binnen zal binnen komen voor 15.00 uur.
Wat betreft het plan voor openstelling van gebied V wordt opgemerkt dat het protocol nog niet goed loopt. Het gebied is open voordat het bekend is. De politie meldt dat het om 12.05 uur op internet geweest is en daarnaast is dit besproken met communicatie.
Om 16.00 uur wordt aan RTV-Oost gemeld dat de lijst met vermisten om 19.00 uur zal worden bekend gemaakt. Men kan via het 0800 nummer informatie doorgeven. Alleen daarna wordt geregistreerd waarbij de lijst steeds up to date zal worden gemaakt. Opgemerkt wordt dat er respons verwacht wordt voor een hanteerbare lijst en dat er geen categorie genoemd zal worden. De nazorg wordt geregeld via 1 loket.
RIT meldt dat er nog 3 slachtoffers gevonden zijn maar dat dit niet aan de pers gemeld mag worden. Er wordt gericht gezocht naar 4 personen. In de tweede fase wordt een check gedaan op vermistenlijst om gericht te kunnen zoeken.
Een groepje vanuit de politie, brandweer en de diensten DMO, BMD en BAZ komt om 15.00 uur voor een bespreking bij elkaar in kamer 77. De co÷rdinatie ligt bij de heer Kruit.
Over de herdenkingdienst wordt gezegd dat de projectgroep onder de heer Kelderman hiermee druk bezig is.
Het maken van een logboek van acties en besluiten is een goed initiatief.


Beleidsteam van 15.30 uur (de heer Althof).

In de persconferentie van 16.00 uur zal worden aangekondigd dat de lijst om 19.00 uur aan RTV-Oost wordt gegeven. Er zal een Turkse en een Marokkaanse politieman als woordvoerder bij zijn als de lijst om 19.00 uur via RTV-Oost wordt getoond. De lijst is dan ook hier beschikbaar en gaat met een persbericht om 19.30 uur naar de andere media. De lijst is dan te zien via RTV-Oost, NOS-teletekst en de internetsite van de gemeente Enschede. Om vervuiling van de lijst te voorkomen, loopt alle informatie via het 0800-nummer.
Rechercheurs en hulpverleners zijn beschikbaar voor de mensen op de lijst en hun familie en de GGD zorgt voor opvang in het servicecentrum-Noord (telefoon en psycholoog). Dit moet worden afgestemd met de heer Meijs.
De dienst BAZ zal het servicecentrum Noord informeren over het 0800-nummer.
Volgens de GGD zijn er nu 946 mensen die behandeld zijn waarvan 25 in het ziekenhuis en 6 op de Intensive Care.
De politie meldt dat het ramptoerisme op gang komt aan de oostzijde, Voortsweg. De hekken moeten er blijven staan en er is nog bewaking aanwezig.
De brandweer heeft een brief aan hulpverleners en bewoners binnen de dienst verspreid. De brief moet nog breed worden verspreid via officiŰle kanalen. De heer Meijs neemt dit op met communicatie.


Beleidsteam 21.30 uur (de heer Helder)

De brandweer heeft een kaart samengesteld met asbestgegevens, sectorgebieden en nog andere gegevens zodat met ÚÚn kaart gewerkt kan worden. Deze kaart is door de CTPI gecheckt en kan nu worden verspreid. Er wordt nu extra verlichting opgebouwd. Morgen komen nog 1000 maskers omdat bij het ruimen asbest vrij kan komen. Er worden continue metingen verricht.
De heer Helder meldt dat de kaart niet voor het publiek bestemd is. Eerder is gezegd dat er geen gevaar voor de gezondheid was vanwege asbest. Nu moet er heel goed naar buiten worden gecommuniceerd dat deze deeltjes vrijkomen bij de werkzaamheden.
Communicatie zal dit overleggen met een deskundige. Morgenochtend ligt er een voorstel en zal er gezocht moeten worden naar een geschikt moment voor publicatie.
De brandweer meldt dat de brand in de kolenbunker onder controle is.
De politie heeft nieuwe gegevens over het aantal vermisten. Het zijn er nu nog 14. Het ramptoerisme groeit en komen gebied in met de bewoners. De ME bewaakt het gebied.
De oostelijke zijde van de Kottendijk is vrijgegeven voor bewoning, met uitzondering van 2 woningen door aanwezigheid van asbest.
Morgen kunnen de bewoners worden toegelaten tot het gebied aan de noordzijde van de Lasondersingel. Op de vraag hoe om gegaan moet worden met de arbeidsinspectie wordt door de dienst BAZ gezegd dat de concernstaf de juridische kant/wettelijke verantwoordelijkheid onderzoekt. Morgen moet hieraan aandacht worden besteed.
De GGD meldt dat er 946 mensen behandeld zijn waarvan er nog 23 in het ziekenhuis liggen. Hiervan liggen er nog 6 op de Intensive Care.
De dienst DMO meldt dat in het gebied enkele gasfornuizen niet werken. De GEAS komt als de gemeente opdracht hiertoe geeft en daar wordt nu aangewerkt. Het IAC is 24 uur telefonisch bereikbaar.
De dienst BMD meldt dat er morgenochtend om 12.00 uur een ontwerp-protocol is voor woningen die tijdelijk onbewoonbaar zijn. Het plan van aanpak vergt meer tijd dan was ingeschat.
Als de dienst BMD zondag het gebied in kan, dan zal woensdag of donderdag naar verwachting gestart kunnen worden met puinruimen. Indien er geen asbest in het gebied meer aanwezig is, moeten mensen nog in de gelegenheid worden gesteld om ter plekke te kunnen kijken wat nog weggehaald kan worden. Het gaat hierbij om woningen die direct bewoond kunnen worden, direct aangepast kunnen worden, die niet meer toegankelijk zijn. Het is noodzakelijk om een goede communicatie met bewoners te hebben. Zij moeten weten dat hieraan gewerkt wordt.
De heer Helder vraagt wie de opdracht geeft aan St. Salvage. De brandweer zal dit nakijken.
De dienst BAZ deelt mee dat de toeloop na bekendmaking van de lijst meeviel. Als reactie op een vraag van communicatie wordt door de dienst BAZ gemeld dat zij proberen om een goed beeld te krijgen van de reactie van de bevolking.
De dienst BAZ meldt dat de hoofden van P&O gesproken hebben over nazorg voor de medewerkers. Afgesproken is dat dit in de diensten op eenduidige wijze gedaan moet worden waarbij maatwerk wel mogelijk is.
Communicatie geeft een overzicht van de volgende bijeenkomsten:
9.00 uur eerste persconferentie, 16.00 uur tweede (ipv 18.00 uur).
De burgemeester is bij de eerste herdenking van de brandweer en de heer Helder bij de tweede.
De heer Meijs meldt dat Miracle Planet niet door kan gaan. Daarnaast meldt hij dat minister Cook uit Engeland morgen op bezoek komt. De exacte gegevens zijn nog niet bekend. De voorbereiding zal door Fons Loohuis worden gedaan.

Werkafspraken:
Indien noodzakelijk belt GRS naar de BAZ, de heer Van Baaden. De afspraak is ok binnen een kwartier in het stadhuis aanwezig te zijn.

Volgende bijeenkomsten van het beleidsteam zijn om 8.00, 12.00 uur en 22.00 uur.


Beleidsteam 8.00 uur op 19 mei 2000

Stand van zaken:
De brandweer meldt een rustige nacht te hebben gehad. De meeste slangen zijn nu weg, ÚÚn 6-duimsslang is gebleven
De heer Helder komt terug op zijn vraag van gisteravond over wie St. Salvage de opdracht heeft gegeven. St. Salvage is formeel door de gemeente benaderd maar in de praktijk gaat ze alleen onder begeleiding van de politie aan het werk. De vraag is hoe mensen weten dat St. Salvage in hun huis geweest is. De politie zal hierop terug komen.
De co÷rdinatie tussen CTPI en de beleidsstaf gaat na het weekend naar een meer normale situatie toe.
De politie meldt dat op gebied 5 extra druk komt te staan door ramptoerisme. Er wordt gezocht naar praktische maatregelen om te voorkomen dat mensen het gebied betreden. Afgesproken wordt dat de heer Gerritsjans hiervoor een geschikte juridische basis gaat zoeken (wellicht de inhoud van de noodverordening aanpassen). Nog twee woningen aan de noordzijde van de Lasondersingel worden onderzocht op asbest. Als dit geregeld is kan dat gebied ook worden vrijgegeven.
De politie wil weten wanneer schuttingen geplaatst kunnen worden ter vervanging van de hekken. De inzet van de ME kan dan worden verminderd. Het is wenselijk om dit op zeer korte termijn te doen. Afgesproken wordt dat de BMD om 12.00 uur in het beleidsteam terugkomt met een planning voor het plaatsen van de schuttingen.
Er is sprake geweest van verplaatsing van het CTPI (naar de Deurningerstraat, hoek Grolsch). De politie voelt daar niet veel voor en wil liever aan de Boddenkampsingel blijven en afbouwen. Het beleidsteam gaat hiermee akkoord.
De Politie stelt voor om een verkeerscirculatieplan te maken voor het weekend om druk van het gebied te houden. Afgesproken wordt dat de heer Gerritsjans dit bekijkt. Het verkeerscirculatieplan is een taak van de politie maar het moet wel afgestemd worden met de dienst BMD.
De GGD meldt dat er een fout in de melding van gisteravond is geslopen. Het gaat om 946 behandelden, 23 in het ziekenhuis en daarnaast 6 op de Intensive Care.
De heer Helder vraagt naar de telefonische reacties naar aanleiding van de publicatie van de vermistenlijst. De dienst BAZ heeft over een uur hierover meer informatie. De actuele stand van het aantal vermisten is 13.
Communicatie meldt dat voor de bewoners van de buitenring een film wordt gemaakt van de binnenring. Het doel hiervan is nazorg, het zien van huizen en straten. De filmploeg wacht nu nog op toestemming van de rampenstaf. Hier wordt mee ingestemd.
SBS is een hulpactie gestart en wil morgen bij de uitzending in de schouwburg graag de burgemeester hebben.
De politie vraagt aan communicatie om actief in de berichtgeving op te nemen dat mensen in het weekend Enschede mijden. Communicatie zal hiervoor zorgdragen.
De heer Helder vraagt naar het persbericht dat communicatie maakt over asbest als reactie op de bezorgdheid van mensen hierover. Volgens hem moet de lijn in het bericht zijn dat de asbestmeting een momentopname is. Er ontstaan steeds nieuwe situaties door de werkzaamheden. Hierdoor is continue meting noodzakelijk. Als mensen beschermende kleding zien bij de hulpverleners dan komt dit omdat de situaie steeds kan veranderen.
Communicatie stemt het persbericht inhoudelijk af met de heer Ros van de dienst BMD.
De politie merkt op dat de ME in veilig verklaard gebied geen mondkapjes draagt om de mensen niet te veel te verontrusten.
De grenzen van het binnengebied zijn na gisteravond niet meer veranderd.

Om 9.35 uur neemt de heer Zeeuwen (DMO) in overleg met de gemeentesecretaris een nader besluit m.b.t. de telefonische bereikbaarheid (piketregeling) van leden van de rampenstaf m.d.v. dat het oorspronkelijke schema van de DMO van 18 mei geldt.

De volgende bijeenkomst van het beleidsteam is om 12.00 uur.


Beleidsteam vrijdag 19 mei 2000, 12.00 uur (de heer Helder)

De brandweer meldt dat het gebied met asbest in kaart is gebracht. Dit is met name het gebied waarin de bewoners worden toegelaten. Een specifiek bedrijf zal de asbest vaststellen en een ander bedrijf zal het opruimen. Tenslotte zal nog een ander bedrijf het gebied schoon verklaren (gebied op de kaart met rood aangeven).
In de binnenring moet bekeken worden wat behouden moet blijven in verband met de cultuurhistorische waarde (Bamshoeve). Het beleidsteam stemt hier mee in.
Na vaststelling wordt zichtbaar asbest geruimd. Daarnaast wordt er continue gemeten want als het puin geruimd wordt, kunnen er stofwolken ontstaan. Om deze reden wordt het puin constant met water nat gehouden. In de buitenring is in de lucht 0,001 vezel per cm3 gemeten. Veilig is 0,01 vezel per m3 in de lucht. Er zijn dus geen gezondheidsrisico’s. Metingen hebben aangegeven dat ook de buurt om het binnengebied geen risico’s lopen.

Communicatie meldt dat er in de buurt geluiden zijn dat wij ons uit het gebied terugtrekken. Daarnaast is er een brief van de arbeidsinspectie in de media waarin staat dat het probleem besmetting van huid, haar en kleding is. Halfgelaatmaskers met extern aangedreven filter (70 st.) zijn nodig voor de brandweer en RIT. Dit kunnen wij doen als voorzorg maar dan zal absoluut de vraag volgen waarom dit besluit nier eerder genomen is.
Communicatie is bezig met materiaal te krijgen zodat we in de loop van de middag meer weten. De brandweer wil dit advies opvolgen.

De politie meldt dat TNO continue meet. Mensen kunnen werken aan schutting en plastic.
De heer Van Gils wil overleg hebben tussen communicatie, de BMD, politie, brandweer en GGD voordat een bericht naar buiten gaat. De heer Helder merkt hierbij op dat de adviezen van de arbeidsinspectie moeten worden opgevolgd als extra voorzorgsmaatregel. Dit mag echter geen vertraging opleveren op operationeel niveau.

Het RIT heeft na opdracht van de Arbeidsinspectie stofmaskers aangeschaft, die om de drie uur vervangen worden. De Arbeidsinspectie gaat hiermee akkoord en heeft per een brief laten weten dat een uitzondering wordt gemaakt voor het RIT. Wanneer nu overgegaan zou worden op halfgelaatsmaskers, zou dat een gigantische vertraging geven. Op dit moment kunnen geen levens meer gered worden, maar we kunnen wel zorgvuldig met ons personeel omgaan. Antwoord van bevoegd gezag is hier gewenst. Voor die tijd wordt geen actie ondernomen.
De heer Helder stelt voor aan de Arbeidsinspectie te melden dat wij proberen te handelen in overeenstemming met de eisen van de Arbeidsinspectie en uitvoering hebben gegeven aan het dragen van stoffen maskers die om de drie uur verwisseld worden. Gevraagd moet worden of dat middel geschikt is, of dat halfgelaatsmaskers met filter gebruikt moeten worden. De heer Meijs zoekt dit uit.
Er zal geen persbericht uitgaan voordat het antwoord van de Arbeidsinspectie er is.
Communicatie moet wel een bericht voorbereiden.

BAZ meldt dat de arbeidstijden ook onder de Arbeidsinspectie vallen. In de arbeidstijdenwet is bepaald dat de wet niet geldt bij rampen en de afwikkeling daarvan. Om toelichting te krijgen op het begrip "afwikkeling", komt maandagmiddag iemand van de Arbeidsinspectie bespreken wat acceptabel is. De Arbeidsinspectie heeft enige soepelheid toegezegd.
Conclusie: de arbeidstijden zijn voorlopig geen probleem. Maandag 22 mei zal om 13.00 uur een gesprek met de Arbeidsinspectie plaatsvinden. Namen worden nader ingevuld. Op dit moment hoeft hierover geen bericht naar het personeel te gaan.

Het RIT is van plan zaterdagmiddag de berging van alles wat in de huizen is af te ronden. Zondag wordt gerust en maandag zal een laatste check worden uitgevoerd op het terrein. Dan zal een indicatie worden gegeven of we klaar zijn op het rampterrein. Tijdens de begrafenissen wordt het werk 5 minuten stilgelegd. Vanavond wordt om 18.00 uur met de werkzaamheden gestopt i.v.m. de stille tocht.
De heer Van Gils meldt dat voor alle diensten geldt dat (tijdens de stille tocht) de zichtbare werkzaamheden op het terrein moeten stoppen.
De BMD meldt dat tot maandag gewacht wordt met het vrijgeven van woningen in het gesloten gebied.
Het RIT meldt dat de dossiers inmiddels zijn teruggebracht van 18 naar 17.

De GGD meldt dat er op dit moment nog 28 personen in het ziekenhuis zijn opgenomen, waarvan 6 personen op de Intensive Care.

DMO heeft geen mededelingen

De BMD meldt dat er geruchten zijn dat Stichting Salvage de woningen binnen gaat en vraagt zich af in wiens opdracht dat gebeurt.
De heer Helder antwoordt dat St. Salvage is benaderd door de brandweer. Dat gebeurt altijd. Salvage handelt in opdracht van verzekeraars, ter bescherming van bezittingen. Dit kan parallel lopen. Afgevraagd wordt of St. Salvage onder politiebegeleiding de woningen betreedt.
De politie antwoordt dat een pand betreden wordt als het sein "groen" is; als het is vrijgegeven door de inspectie. Salvage gaat niet over de veiligheid. Ze moeten afspreken met de politie, waarna ze samen met de politie het pand in gaan. De BMD voert hierover de regie.
De heer Helder zegt dat afspraken hierover op papier gezet moeten worden. Marcel Meijs zal kijken naar de bevoegdheden, naar wat al gebeurd is en nog gebeuren moet en waar de eventueel meegenomen bezittingen zijn.

De BMD deelt mee dat Miracle Planet niet door gaat.

De heer Helder vraagt zich af of voor Cord Finish dezelfde procedure gevolgd moet worden als voor Grolsch. De procedure wordt op schrift gesteld en een aantal stappen die in deze procedure staan worden gecommuniceerd.
De BMD zal telefonisch met de heer Bergsma contact opnemen.

De dienst BAZ meldt dat er een agressief computervirus is dat alle bestanden kan aantasten. Er mogen geen attachments geopend worden! De exacte gegevens zijn nog onbekend, maar er wordt aan gewerkt.

Op een vraag van de afd. communicatie hoe met benefietactiviteiten moet worden omgegaan, meldt de heer Helder dat alle activiteiten op papier gezet moeten worden, waarna het College hierover zal beslissen.

Alle diensten komen bij elkaar om te bekijken welke gebieden vrijgegeven kunnen worden.

De BMD meldt dat er een concept-protocol is, dat moet leiden tot een draaiboek. Zie bijgevoegde actiepuntenlijst m.b.t. de ontruiming van panden in het rampgebied.
Gevraagd wordt of mensen groepsgewijs met een bus in het rampgebied kunnen en eventueel spullen kunnen meenemen voordat de shovel erover heen gaat. De voorbereiding hiervan vergt 2 tot 3 dagen.
De DMO wil eerst met deskundigen overleggen of dit kan.
De politie zegt dat mensen niet uit de bus kunnen i.v.m. justitieel onderzoek; zij kunnen wel kijken en foto’s maken.
De BMD meldt dat het in het binnengebied gaat om ca. 250 woningen die onbewoonbaar zijn; zij staan deels nog overeind. Niet bewoonbaar betekent ontruiming tijdens sloop.
De heer Helder concludeert dat het zinvol wordt geacht te organiseren dat bewoners het rampterrein bekijken. Politie, BMD en DMO bereiden een advies voor over het al dan niet uit de bus gaan.

De BMD meldt dat er een schutting van 2,44 m. hoogte om het rampgebied wordt geplaatst. Eerst zal deze dicht zijn. Later zullen eventueel zichtgaten worden gemaakt over een lengte van 2,5 km. Aannemers bereiden dit voor. Zij beginnen morgen en gaan er maandag mee verder.
Het beleidsteam staat achter deze actie.

De brandweer vraagt zich af of doorgegaan moet worden met CTPI.
De politie adviseert door te gaan zolang het RIT er is.
De BMD is ook mening het nog niet af te bouwen.

De volgende bijeenkomst zal zijn vrijdagavond 19 mei, 22.00 uur.


Beleidsteam vrijdag 19 mei 2000, 22.00 uur (de heer Helder)

De heer Helder opent de vergadering van het beleidsteam en staat kort stil bij de massaal bezochte "Stille Tocht" naar het Volkspark.

 1. Stand van zaken

BRW:
De brandweer meldt dat zij gezamenlijk een stap terug hebben gedaan met de GGD en de politie.
De politie zegt echter hierover van niets te weten.
De heer Helder verzoekt e.e.a. onderling beter te co÷rdineren. CTPI zal met ingang van zondagavond bekijken of voortzetting plaats moet vinden.
De heer Van Gils doet het verzoek ervoor te zorgen dat de contacten goed blijven verlopen. Deze organisatie wordt voorlopig nog wel in stand gehouden.
De BRW verzoekt een ieder met dezelfde kaarten te werken, wat samenwerking vergemakkelijkt. Onderling dient gecheckt te worden welk kaartnummer gebruikt moet worden.

Politie:
De politie is bezig met het inkrimpen van de binnensingel. De hekken blijven i.v.m. ramptoerisme staan t/m 22 mei.
Het RIT heeft inmiddels 16 lichamen ge´dentificeerd; d.w.z. alle stoffelijke overschotten. Het aantal stoffelijke overschotten is hiermee teruggebracht van 17 naar 16! De familie van de laatste slachtoffers is ingelicht en de afdeling communicatie is ook hiervan op de hoogte gebracht.
Formeel zijn er nog 7 vermisten, waarvan het vermoeden bestaat dat dit aantal teruggebracht kan worden naar uiteindelijk 4 vermisten.
Het RIT beŰindigt zaterdag de berging. Zondag wordt niet gewerkt. Maandag kammen zij nog eenmaal de gehele binnenring uit. Naar buiten toe berichten dat het RIT nog t/m maandag bezig is met de berging van slachtoffers.
Politie en BMD overleggen onderling wanneer de BMD maandag of eventueel later aan de slag kan. Bewaking e.d. blijft totdat de schutting door de BMD is geplaatst.
Er zijn vandaag 2 arrestanten opgebracht die zich in het binnengebied ophielden.

GGD:
Om 18.30 uur waren er nog 23 ziekenhuisopnames, waarvan 6 op de Intensive Care.
De drie steunpunten bij de Stille Tocht hebben weinig mensen hoeven opvangen. Om ca. 22.00 uur zijn 0, 1 en 3 gevallen gemeld.
Het informatie- en adviescentrum (IAC) gaat maandag open. Voorgesteld wordt de openingstijden beperkt te houden. De openingstijden worden bekend gemaakt.
Vanaf maandag 17.00 uur draait er een bandje, waardoor het inloopadviescentrum telefonisch wel 24 uur per dag bereikbaar is.

DMO:
De heer Overakker komt maandag met een plan (in overleg met de politie) voor het met kleine busjes ingaan in de wijk, met begeleiders en politie. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om bijvoorbeeld maximaal 5 minuten bij de eigen woning te mogen uitstappen.

BMD:

De Dr. Van Damstraat krijgt morgen hekken aan de achterkant. Nadat het gebied op asbest is gecontroleerd en vrij van asbest wordt verklaard (BMD) wordt ook dit gebied vrijgegeven.

Communicatie:
Communicatie zit dringend verlegen om lijsten met de adressen van de mensen die in een "nieuwe" woning zijn geplaatst en de mensen die bij familie, vrienden of kennissen zitten. De heer Stijntjes (BAZ) gaat hiermee aan de slag en kan hiervoor eventueel gegevens van het RIT gebruiken.
SBS6 wil morgen een benefietavond organiseren van 21.00-23.00 uur. Dit moet een uitzending worden op "Pure Human Interest". De heer Helder zegt dat wij hieraan mee zullen werken.
Mw. Heunen maakt morgen met SBS6 hiervoor een plan en komt dan met een voorstel.

 

 1. Concepttekst rond Arbeidsinspectie en asbest

De afd. communicatie heeft nog een ander voorstel om als tekst naar buiten te brengen. Wat naar buiten gebracht wordt moet weloverwogen zijn. Daarom wordt deze tekst nog niet vastgesteld!
Eerst moeten er in overleg met iedereen, goede afspraken gemaakt worden over wat het beleidsteam naar buiten brengt.


De volgende bijeenkomst zal zijn zaterdag 20 mei 2000, 11.00 uur.
Op de agenda staat o.a.

Een persconferentie volgt daarna om 12.30 uur.


Beleidsteam zaterdag 20 mei 2000, 11.00 uur (de heer Van Gils)

Tevens zijn aanwezig de heer Muller (COT) en de heer Van Lieshout (Arbeidsinspectie)
Er zijn geen bestuurders aanwezig: de heer Mans is op ziekenbezoek in het MST en de heer Helder is naar de begrafenis van een brandweerman.

1. Stand van zaken

BRW:
Zowel politie als brandweer zien graag dat de binnenring zo klein mogelijk wordt gemaakt. CTPI wordt teruggebracht naar de binnenring en alle materialen op de toegangswegen in de buitenring worden opgeruimd. Er zijn vannacht enkele gasflessen verwijderd en kleine brandjes geblust. Het is niet nodig dit naar buiten toe te melden.
Er is met politie en GGD gesproken over hoe om te gaan met asbest. Dit komt later in de vergadering terug.
Er komt vanaf nu ÚÚn commandocentrum, waarvan de locatie nog bekend wordt gemaakt. De bezetting vormt nog een discussiepunt.

Politie:
Gevraagd wordt wanneer officieel de rampstatus wordt opgeheven. Afgesproken wordt dat dit in overleg gebeurt met politie, brandweer en gemeente.
De politie is bezig met beperking van het rampgebied.
Alle hulpverleners stoppen om 12.00 uur en om 15.15 uur gedurende vijf minuten met werken en nemen stilte in acht i.v.m. de begrafenissen van de brandweermensen (stiltebeleid).

Er is door communicatie (eerder al) verzocht te filmen in het rampgebied t.b.v. de slachtoffers. Daar is toen van afgezien. Nu komt het verzoek terug. De politie gaat ermee akkoord, maar merkt op dat het RIT zegt dat een film nog traumatischer voor de slachtoffers zal zijn.
De heer De Jong van RIT zegt dat nu in het centrum van de catastrofe geen huis meer overeind staat; wat nog stond is neergehaald). Het heeft geen zin daar filmopnamen te maken. Het advies is gebruik te maken van alle reeds gemaakte beelden en eventueel wat nieuwe opnamen te maken in de periferie.
Communicatie merkt op dat filmen is aanbevolen voor het nazorgtraject.
Afspraak: de heer Zeeuwen (DMO) is verantwoordelijk voor de nazorg. Hij moet opdracht geven voor het maken van een film. Communicatie kan daar wel een onderdeel van oppakken, maar is hiervoor niet de verantwoordelijke afdeling. Voor een film wordt bestaand materiaal gebruikt, waarbij goed wordt bekeken wat daarvan wel en wat niet vertoond kan worden. De film wordt niet naar buiten gebracht voordat de deskundigen van het RIT ermee akkoord zijn.

GGD:
Deze heeft geen veranderingen te melden.

RIT:
Inmiddels zijn 16 slachtoffers geborgen, waarbij van alle 16 de identiteit is vastgesteld en de familie is ingelicht. De namen mogen gepubliceerd worden. De vermistenlijst is afgenomen van 10 naar 7 omdat drie personen van de lijst van vermisten naar de lijst van slachtoffers zijn overgezet.

DMO:
Het centrale informatienummer is overgebracht naar het Call Center in Capelle a/d IJssel, voorafgaand aan de nieuwe opvangstructuur die maandag van kracht wordt. Maandag gaat het IAC (informatie- en adviescentrum) in om 9.00 uur. Dit is de opbouwfase van de nazorgstructuur die minstens 3 tot 5 jaar blijft bestaan. Afgelopen week was er sprake van acute opvang. Nu gaat alles over naar het IAC.
De heer Zeeuwen vraagt na of de telefoonnummers ongewijzigd blijven. Communicatie en DMO moeten heel goed controleren of de telefoonnummers juist gepubliceerd worden.

BMD:
Men is bezig met het plaatsen van hekken.
Op een plek in het gebied kan misschien een cultuurhistorisch gebouw bewaard blijven; de rest is of wordt gesloopt. Hierover is overleg met CTPI.
Cord Finisch spant een kort geding aan; de eigenaren willen het bedrijf in. BMD vroeg zich af of dat mocht en heeft de politie en brandweer om advies gevraagd. Hierop is nog geen antwoord ontvangen.
De heer Van Gils meldt dat de eigenaren van Cord Finish al eerder in het gebouw wilden. Dit kon niet omdat er bergers bezig waren. Nu de bergers daar weg zijn ligt het verzoek van Cord Finisch er nog steeds. De vraag is nu of het mogelijk en wenselijk is dit verzoek in te willigen.
Besluit: de burgemeester moet hiervoor officieel toestemming geven. Het mandaat wordt echter bij de diensten gelegd om een update beslissing te nemen.

BAZ:
Er wordt gewerkt aan een nieuwe lijst met de verblijfplaatsen van slachtoffers. De heer Van Gils wil daarbij een protocol dat de lijst actueel blijft.
Het servicecentrum Noord is vandaag en morgen (beperkt) open voor het afhalen van paspoorten e.d.
De heer Van Gils wijst erop dat de volgende zaken goed met communicatie moeten worden doorgenomen: de openingstijden, het waarom en voor welke doelgroep e.e.a. geldt. Er moet duidelijke informatie naar buiten gegeven worden.

Communicatie:
Er is een persbericht over asbest opgesteld; deze wordt later in deze vergadering besproken.
De angst bestaat dat het IAC wordt overvoerd en dat de openingstijden van 9.00 – 18.00 uur niet goed zijn. De heer Van Gils stelt dat dit onder verantwoordelijkheid van DMO valt en niet van communicatie.
Communicatie meldt dat in de pers is verschenen dat de directeur van S.E. Fireworks, dhr. Bakker, voor de ramp op het terrein drie brandhaarden zag en toen hij zag dat de brandweer het niet aankon, is weggerend.
Advocaat Pasman van Fireworks heeft gezegd over een brief te beschikken waarin de gemeente afwijzend reageert op hun verzoek om te willen verhuizen naar een bedrijfsterrein. Fireworks zou hiervoor niet in aanmerking komen. Hoe moet hiermee worden omgegaan richting de pers?
Besluit: de betreffende brief moet worden opgezocht. In het weekend zullen alle stukken / correspondentie over S.E. Fireworks worden verzameld. Tijdens de persconferentie zal gemeld worden dat deze kwestie wordt onderzocht.

BMD:
Voorgesteld wordt het vrijgegeven gebied uit te breiden met drie kleine gebiedjes (waarbij het gaat om enkele panden). 1. Noordelijk deel van de Van Damstraat, 2. Een deel van de Walhofstraat en 3. een deel van Binnenhof. Deze delen voldoen nog niet geheel aan de voorwaarden om ze vrij te geven.
Besluit: het mandaat ligt bij de BMD, maar de politie is leading. Als de BMD klaar is gaat de politie kijken en geeft een sein aan communicatie wanneer de gebiedjes vrijgegeven kunnen worden.
Er wordt door BMD gewerkt aan het plaatsen van een dichte schutting rond het binnengebied, om te komen tot een zo klein mogelijk rampgebied dat goed afgeschermd is. Deze werkzaamheden duren nog dagen. Communicatie moet het waarom, waar en het doel van deze schutting al wel naar buiten brengen.
Een deel van de Lasondersingel (101 t/m 126; met uitzondering van de panden 101 en 107) is vrijgegeven voor bewoners.

2. ASBEST
Er vindt een discussie plaats met de Arbeidsinspectie (de heer Van Lieshout, hoofdinspecteur regio oost) die uit voorzorg zwaardere bescherming voorstelt.
De pers komt steeds terug op het onderwerp asbest en wil duidelijkheid. Ook voor de hulpverleners en de bewoners moet er duidelijkheid zijn.
De kern van de discussie is de volgende:
Aan de hand van metingen, direct na de ramp gedaan door TNO, is bepaald welk beschermend niveau moest worden gehanteerd. Dat is ook gebeurd. Er is steeds opnieuw gemeten met dezelfde resultaten; het beschermingsniveau is dus gelijk gebleven.
De heer Van Gils wil van de Arbeidsinspectie weten of er een zwaarder regime zou moeten komen, wat veel onrust teweeg zou brengen, en waar dat op gebaseerd is. De heer Van Lieshout meldt dat er geen zwaardere meetresultaten zijn. Hij kan echter niet zonder ruggespraak met zijn algemeen directeur de uitspraak doen dat de Arbeidsinspectie instemt met de huidige bescherming.
De heer Van Gils zal aan de burgemeester meegeven dat het huidige regime blijft gehandhaafd. De Arbeidsinspectie geeft geen argumenten voor een zwaarder regime.
De heer Van Lieshout gaat meteen contact opnemen met de algemeen directeur van de Arbeidsinspectie.
Communicatie past het persbericht iets aan op verzoek van de brandweer. Het bericht wordt nog niet verspreid; gewacht wordt op instemming van de Arbeidsinspectie, wat voor iedereen het beste zou zijn.

3. Bezetting
Alle diensten en verantwoordelijken blijven bereikbaar. De beschikbaarheid van mensen wordt door de eigen diensten bepaald. Communicatie en facilitaire dienst blijven in bedrijf; verder wordt er afgebouwd.
De heer Van Baaden (BAZ) zorgt voor een lijst met aanwezigheid en piketdienst.

De volgende bijeenkomst zal zijn op maandagochtend 22 mei, 9.00 uur.


Beleidsteam maandag 22 mei, 9.00 uur (Burgemeester Mans)

Stand van zaken:

BRW

Politie

GGD
Momenteel zijn 20 personen opgenomen in het ziekenhuis, waarvan 5 op de Intensive Care en 1 in Groningen. De GGD maakt een opgave van personen die in het ziekenhuis verblijven, t.b.v. het bezoek van de burgemeester aan hen.

BAZ

BMD
De schuttingen aan de zuid- en de oostkant zijn klaar. Naar verwachting zal woensdag (24 mei) om 18.00 uur de complete schutting geplaatst zijn rond het gebied dat langer gesloten moet blijven.
De BMD zet de redenen voor het plaatsen van de schutting op papier i.v.m. de persconferentie van vanmorgen 11.00 uur.

Voor het vrijgeven van de woningen vindt de bouwkundige inspectie (i.v.m. privacy) voor 50% plaats aan de buitenkant van de woning, in opdracht van politie en brandweer. Eigenaren en verzekeraar kijken naar de schade in huis (waarna alsnog geconcludeerd kan worden dat de woning niet veilig is). Mensen reageren emotioneel. In sommige woningen zijn asbestsplinters vrijgekomen door inslag. Op verzoek en uit service stuurt de BMD dan een expert.
Het gaat in totaal om 450 panden. 230 Panden zijn niet te betreden, waarvan 15 bedrijfspanden. Roerende goederen worden tijdens de sloop verwijderd. Maximaal 120 panden kunnen betreedbaar gemaakt worden en dan worden ontruimd. Geen steen wordt verplaatst zonder bewoners te informeren.
Op de vraag of de BMD preventief op asbest moet controleren antwoordt burgemeester Mans dat er deskundige hulp wordt geboden als de mensen er zelf om vragen.
De BMD deelt verder de volgende zaken mee:

DMO meldt dat het IAC zaterdag jl. is opgestart. Een plattegrond (t.b.v. het beleidsteam) wordt verspreid. Er zijn zeer emotionele reacties van mensen. E.e.a. kan goed in banen geleid worden door antwoord te geven op de vragen. EÚn van de vragen is bijvoorbeeld wanneer het RIT stopt.
Burgemeester Mans antwoord hierop dat het RIT deze week zal stoppen.
DMO meldt verder dat vanmiddag het eigen personeel wordt ingelicht en dat voor woensdag een folder wordt verspreid.
DMO overlegt met de politie dat in twee gevallen mensen hun huis in kunnen om een trouwjurk en eigengemaakte geboortekaartjes op te halen.
DMO neemt met de heer Van Gils op hoe de reguliere hulpverlening geregeld wordt.

Communicatie
Burgemeester Mans deelt mee dat de persconferentie om 12.00 uur plaatsvindt.
Er moeten antwoorden voorbereid worden op vragen over de schutting en over de rouwplechtigheid in Turkije, waar weth. Goudt en een raadslid (S. Ari) ter plekke zijn.
Gevraagd wordt of de pers naar het gebied achter de schutting mag. De regionale TV mag onder begeleiding van politie en BMD binnen de schutting. Er is niets te verbergen. Er moet zichtbaar gemaakt worden waarom het gebied nog niet betreedbaar is.
Op de vraag wat te doen met de mededeling van de Telegraaf dat een alarminstallatie in de vuurwerkfabriek niet verplicht was, meldt de heer Van Gils dat er veel vragen zijn waar aan gewerkt wordt. Eerst moet contact opgenomen worden met de heer Oosting. Er komt zo snel mogelijk duidelijkheid, maar vandaag nog niet.
Mevr. Hoevers van de ConcernStaf inventariseert vragen die bij de diensten leven en vraagt wanneer het uur U komt.
Burgemeester Mans zegt dat vanmorgen overleg plaatsvindt in het college en de driehoek. Voorlopig wordt het beleidsteam in stand gehouden.
De heer Van Gils zegt dat gekeken moet worden naar wat juridisch mag en wat de projectorganisatie kan doen. Op een aantal onderdelen wel blijven communiceren.
Burgemeester Mans geeft aan dat sommige mensen vragen door wie zij zijn gered en anderen vragen wat is gebeurd met mensen die zij hebben gered.
Communicatie zegt dat hieraan wordt gewerkt.
De volgende bijeenkomst van het beleidsteam zal zijn dinsdag 23 mei, 9.00 uur.


Beleidsteam dinsdag 23 mei 2000, 9.00 uur. (burgemeester Mans)

Politie
De afzetting van het binnengebied d.m.v. een schutting zal woensdag om 18.00 uur gerealiseerd zijn.
Er zijn nog menselijke fragmenten gevonden.
Totaal zijn 18 doden gevonden, waarvan 17 ge´dentificeerd door de politie en 1 overleden in het ziekenhuis.
Er zijn nog 4 vermisten.

GGD
In totaal zijn 947 personen behandeld. Momenteel zijn 19 personen opgenomen in het ziekenhuis, waarvan 1 in Groningen, 1 in Nijmegen en 5 op de Intensive Care.

BAZ
Geen bijzonderheden te vermelden.

BRW
De brandweer meldt dat de arbeidsinspectie op het Bamshoeveterrein leidingen heeft gevonden die ge´soleerd zijn met gebonden asbest. Er is een plaatje nodig voor het exacte gebied. De BMD zoekt dit uit.
Het gebied waar justitie in gaat moet afgebakend worden.
Gebied C komt definitief vrij, evenals de Van Damstraat, met uitzondering van enkele woningen. In de Walhofstraat wordt per pand bekeken of dat vrij komt of wordt dichtgetimmerd.
De BMD is tegen het plan om nu al met kleine bussen het gebied in te gaan. Zij vindt dat met een grote bus gegaan moet worden, waarbij personen niet mogen uitstappen maar alleen mogen kijken.

Communicatie
Een tweede bewonersbrief wordt voorbereid. Inlichtingen vanuit de diensten zijn welkom.
Er komt een landelijke actiedag van de popzenders, waarvan de opbrengst naar giro 777 gaat. Burgemeester Mans zal tussen 12.00 uur en 12.30 uur telefonisch in de uitzending zijn.
Communicatie is bezig met een communicatieplan voor woensdag.
Gevraagd wordt wanneer de pers het binnengebied in kan. Buiten RTV-Oost en Tw.Courant Tubantia mag de pers het gebied in nadat de bewoners er zijn geweest!
Gemeld wordt dat bewoners met een kort geding dreigen. Cord Finish en gedupeerde ondernemers willen toegang. Burgemeester Mans zal hierover vandaag mededeling doen.

DMO
Het bericht over asbest op de Bamshoeve is nieuw. Op basis van gegevens van gisteravond en een inhoudelijk besluit van afgelopen vrijdag is het plan gemaakt voor een bezoek in kleine busjes, waarbij in elk busje politie en een hulpverlener meegaan. DMO vindt het vervoer per grote bus, waarbij alleen gekeken mag worden en niet uitgestapt, geen goed alternatief. DMO voorziet dan problemen. Mensen zijn emotioneel en willen uit de bus en dingen aanraken. Tenzij de veiligheid dit niet toelaat, moet het zo geregeld worden. Het gaat om 1100 tot 1900 personen.
Communicatie geeft aan dat een knip in het eerst zien en volgende week de mogelijkheid geven dingen aan te raken, goed gecommuniceerd moet worden. E.e.a. moet op straatniveau georganiseerd worden.
Burgemeester Mans besluit dat bewoners morgen in kleine bussen het binnengebied zullen bezichtigen.
De BMD waarschuwt voor de asbest in de Bamshoeve, het gevaar van instorten en dat verzekeraars de schade bij de gemeente leggen wanneer iets weg is.
De heer Van Gils stelt dat met kleine bussen naar een beperkt terrein gegaan hoeft te worden.
De politie geeft aan dat zij beschikbaar is als de schutting staat. Zij kan staan op kwetsbare plekken met bijvoorbeeld instortingsgevaar. Daarvoor moet het gebied in kaart worden gebracht: waar is instortingsgevaar, waar is alles verwoest? Te beginnen met het slechtste deel.
Burgemeester Mans stelt dat gefaseerd begonnen wordt met het bezoeken van het binnengebied met kleine busjes. Gestart wordt om 14.00 uur.
De BMD is van mening dat beginnen om 16.00 uur al een kort zou geven voor de organisatie.
Burgemeester Mans zegt echter dat het RIT om 14.00 uur het gebied zal verlaten en dat dit tijdstip gekoppeld kan worden aan de busritten.
De betrokken diensten moeten vanmorgen een plan maken en maken hiervoor een afspraak.
In antwoord op de vraag of het vliegverbod nog geldt, antwoordt burgemeester Mans dat het vliegverbod wordt gehandhaafd in overleg met de vliegbasis.

DMO meldt dat St. Carmel International deze week stopt met de werkzaamheden n.a.v. de ramp. Op beslissing van het beleidsteam kan dit door anderen overgenomen worden.

DMO vraagt of de gekoppelde adressenlijst van mensen die niet meer in hun eigen woning kunnen wonen en hun ‘nieuwe’ woningen klaar is. BAZ meldt dat deze nog niet klaar is; het is een zeer omvangrijke klus.
DMO meldt dat het Informatie- en Adviescentrum (IAC) morgen start. BAZ merkt op dat er slechts ÚÚn toegang is.
De heer Van Gils vraagt waarom vannacht niet is doorgewerkt (aan de adressenlijst?). Het IAC moet zo’n lijst hebben. Er moet een plan komen voor het maken van twee toegangen.

De persconferentie vindt plaats om 12.30 uur.

Het streven voor het uur U is tot nader order op woensdag 23 mei, 18.00 uur. Het tijdstip valt samen met het voltooien van de plaatsen van de schutting.

De volgende bijeenkomst van het beleidsteam zal zijn woensdag 24 mei, 9.00 uur.


Bijzondere rampenstaf (beleidsteam), dinsdag 23 mei, 16.00 uur (Burgemeester Mans)

Thema: Plan "bezoekers in rampgebied" op woensdag 24 mei a.s.

Aanwezig zijn: J. Mans (Burg.), A. van Gils (Gem.secr.), R. Zeeuwen (DMO), M. Meijs (CS), F. Lohuis (CS), J. Ros (BMD), M. Heunen (Comm.), R. Admiraal (HE), J. Bakker (DMO), J. Kerstens (Comm.), dhr. R÷del (Politie), dhr. Reefhuis (BRW), dhr. Rinsma (BMD)

De burgemeester verzoekt uitleg over de problemen die er zijn gerezen t.a.v. het personenvervoer naar het rampgebied.
Dhr. Lohuis geeft de stand van zaken weer.
Vanaf ▒ 14.00 – 20.00 uur zullen 10 busjes door het rampgebied rijden. Twee gebieden zullen worden bezocht.
Totaal worden ▒ 300 personen vervoerd onder begeleiding van maatschappelijke helpers en mensen van de politie. Vertrekpunt zal zijn "Servicecentrum Noord", en hier zal men ook terugkeren. Ook hier is voldoende hulp aanwezig.
De planning voor donderdag en vrijdag moet nog worden gemaakt.
Volgens de laatste berichten zijn er voldoende beschermende helmen, kapjes, sloffen, overalls e.d. voorhanden.
De burgemeester laat onmiddellijk weten hier niet mee akkoord te gaan. Het gebied wordt vrijgegeven als zijnde veilig, dus hij wil geen beschermend materiaal gebruiken.
Jan Ros licht tot waarom beschermende maatregelen gewenst zijn, aan de hand van de kaart.
Het groene gebied op de kaart blijft afgesloten (zit nu nog het RIT; deze zijn morgen om 14.00 uur naar verwachting verdwenen). Het gebied rond de Bamshoeve plus de stortplaats op Nino blijven gesloten. Dit valt onder verzwaard asbest regime. Het bedrijf van Cord Finish blijft ook verboden gebied, research (Arbeidsinspectie) heeft inpandig asbestdeeltjes aangetroffen. Dit hele gebied wordt gemarkeerd en afgesloten met linten en geldt als verboden gebied.
Elke dag worden er in het hele gebied metingen verricht en de uitslag is ÚÚn uur later bekend.
Om te voorkomen dat mogelijke asbestwolken richting bebouwing waaien, geeft de burgemeester de BRW opdracht om – zolang er werkzaamheden worden verricht – een waterscherm in te richten. Op die manier zijn asbestverstuivingen onmogelijk. Daarom verzoekt de burgemeester alle mankracht (BRW) in te schakelen om het gebied nat te houden. Tevens wordt de politie verzocht te checken hoelang er nog wordt gesloopt en de BRW zal zich aan dit schema aanpassen.
Het gehele westelijke gebied, waar de busjes rond zullen rijden, wordt volgens dhr. Ros nu ge´nspecteerd op nog losliggende deeltjes asbest, die zonodig zullen worden verwijderd. Op die wijze wordt een veilige situatie gecreŰerd. Alle hulpdiensten in die locatie hebben tot nu toe gewerkt met kapjes, speciale overalls en schoenmoffen. Hetzelfde zou volgens dhr. Ros ook moeten gelden voor de bezoekers, helpers, politie, chauffeurs e.d. in de busjes van morgen.
Volgens de burgemeester valt het niet te verklaren dat het gebied asbestvrij en daarom veilig is, en dat vervolgens er voor iedereen allerlei soorten beschermende maatregelen gelden.
Volgens dhr. Kersten zouden er alleen maatregelen getroffen dienen te worden als er wordt gewerkt. Hiervan is in dit gebied geen sprake.
Volgens dhr. Ros zouden mensen van de Arbeidsinspectie, Milieu-inspectie, GGD, verzekeringen en zij die hebben gewerkt bij de Bijlmerramp, op deze beschermende maatregelen aandringen.
De burgemeester merkt nog eens op: "Het is gevaarlijk of niet gevaarlijk. Metingen wijzen uit dat het niet gevaarlijk is. Onze Majesteit is ook onbeschermd het gebied binnen geweest, dus kun je voor deze mensen niet ineens met beschermende middelen gaan werken."
De mening van het COT wordt gevraagd. Zij zijn het ermee eens dat dit zeer moeilijk uit te leggen zal zijn. Toch zou het zekere voor het onzekere genomen moeten worden. In dat geval neem je maatregelen.
Dhr. Ros merkt nog eens op dat alle hulpverleners beschermd rondlopen.
Dhr. Kerstens zegt dat het de bedoeling is dat de mensen gaan kijken en verder niets zullen aanraken.
Morgen worden er weer metingen verricht; als deze onverhoopt hoger liggen, kunnen alsnog maatregelen worden getroffen. De uitslag van de metingen is 1 uur na de metingen bekend.
De brandweer pleit ervoor om morgen Řberhaupt geen sloopwerkzaamheden te laten verrichten.
Er zijn mensen die aanraden de bewoners van tevoren vastgelegde verklaringen te laten ondertekenen, zodat wij later van alle eisen, van welke aard dan ook, vrijgepleit kunnen worden. Hier is de burgemeester absoluut op tegen: geen papieren laten tekenen!
Het COT raadt toch aan voorzichtig te zijn voor eventuele claims (zie Bijlmerramp).
Als de metingen morgen dezelfde uitslag geven als de laatste tijd en het gebied dus veilig te betreden is, mogen wat de burgemeester betreft de mensen er morgen in, en wel zonder beschermende maatregelen.
Dhr. Kerstens stelt voor de mensen morgen in de busjes een briefje te geven, waarop precies beschreven wordt, wat zij wel en niet mogen en aan welke eventuele andere voorwaarden zij zich moeten houden.
Dhr. Ros raadt nog eens aan dezelfde maatregelen te treffen als de hulpverleners nu ter plekke.
De burgemeester deelt mee dat morgenvroeg om 9.00 uur weer een vergadering is van het beleidsteam. Dan zal dit onderwerp nog een keer aan de orde komen. De burgemeester wil morgen van de afdeling communicatie het voorstel voor het betreffende briefje zien.
De heer Van Gils zegt dat wanneer morgen de metingen daartoe aanleiding geven, er anders beslist kan worden. Zo niet, dan gaat alles gewoon morgen door.
De burgemeester merkt nog eens op dat de stippellijnen op de kaart mooi zijn, maar dat wanneer dit gebied onveilig wordt genoemd, hij niemand kan uitleggen dat direct over de stippellijn (waar weer mensen wonen) sprake zou zijn van een veilig gebied.

ResumÚ:

De volgende bijeenkomst beleidsteam zal zijn woensdag 24 mei, 9.00 uur


Logboek woensdag 24 mei 2000.
Vanmorgen kwam om 8.55 uur bericht van defensie, dat het bewakingsdetachement bij de Diekmanhal zal worden teruggetrokken, tenzij een nieuw verzoek wordt ingediend.
E.e.a. is besproken met de politie, dhr. Peter van Essen.

De politie heeft geen mogelijkheid, gezien de inzet in het rampgebied en het busvervoer van bewoners, de taak van defensie over te nemen.
Daarom is namens de rampenstaf een besluit genomen.
Om 10.55 uur is deze mondeling doorgegeven aan majoor Peter J. de Jonge en is Jelle Bakker verzocht e.e.a. te formaliseren.


Beleidsteam woensdag 24 mei 2000, 9.00 uur (Burgemeester Mans)

Stand van zaken

Politie
Gemeld wordt dat alles in gereedheid is gebracht (voor het bezoek van bewoners aan het rampgebied per busjes).

RIT
Het RIT meldt dat nu op een plaats nog wordt gecheckt.
De container van de RIT-mensen wordt verplaatst en er blijven voorlopig nog vier mensen achter op het terrein. Dhr. De Jong adviseert dhr. Mans om vanmiddag de berging te stoppen.
Het gaat met zijn mensen terug om de verdere afwikkeling, processen-verbaal, rapporten e.d. af te handelen.
Burgemeester Mans laat weten dat om twee uur gestopt zal worden met de berging.

GGD
Het totaal aantal gewonden bedraagt 947. Er zijn nog 13 ziekenhuisopnames, waarvan 4 op de Intensive Care. Twee in het ziekenhuis in Hengelo opgenomen personen gaan vandaag naar huis. Er zijn absoluut geen prognoses te maken t.a.v. de IC-gevallen.

BAZ
De bewonersnieuwsbrief (nr. 2) die vannacht is gedrukt, wordt nu bezorgd en is ook verkrijgbaar bij het IAC aan het Molenplein. Deze brief gaat ook naar ontheemden en naar de mensen in het ziekenhuis.
De heer Geval gaat vanmiddag de mensen die met de busjes meegaan, hun huidige (tijdelijke) adressen vragen.

BRW
Ondersteuning van het RIT door de brandweer is niet meer nodig, alleen bij de andere projecten blijft de brandweer hulp bieden.

BMD
De schutting komt vandaag gereed. Alle sinds gisteren verrichte metingen op asbest liggen beneden de grenswaarden. Bij inspectie op het oostelijke gedeelte zijn nog wel veel asbestdelen aangetroffen.
Alle instanties adviseren daarom ook om bij de bustochtjes vandaag en in de komende dagen beschermende maatregelen te treffen. Er kan niemand garanderen dat je geen asbestvezeltjes, hoe klein ook, meeneemt aan je schoenen, kleren e.d.
Logistiek is bescherming, ook voor vandaag nog, te regelen. Over het waarom dient wel volledige uitleg te worden gegeven.
De GGD vindt het ook een zeer lastige afweging. Na de bustochtjes gaat men weer verder met het opruimen en de mensen op het terrein zullen tijdens het opruimen weer in witte pakken en verdere beschermende maatregelen te zien zijn.

Communicatie
Het hier naar voren gebrachte nieuws en de regelingen voor een perscommuniquÚ en persconferentie worden later herzien en veranderd. Wel wordt er bepaald dat de families van de vermisten op de hoogte moeten worden gesteld van het stopzetten van de berging.
De pers gaat donderdag tussen 7 en 9 uur het gebied in.

DMO
Dhr. Zeeuwen heeft geen bijzonderheden te melden.

Dhr. Bron (CS) wijst erop dat in het oostelijke gedeelte asbest in aangetroffen dat een hogere besmettingswaarde heeft ("amosiet"). Hier hebben de meeste bedrijven gestaan en hier zal onder de zwaarste beschermingsmaatregelen worden geruimd. Nog niet alle opstallen zijn bekeken.
Gisterenavond zou bekend zijn gemaakt (door iemand van de ConcernStaf ?), dat men bij de bedrijven nu ook naar binnen mag.
De burgemeester wijst erop dat niemand van de ConcernStaf hierin ook maar iets te zeggen heeft en raadt de BMD aan voor de B&W-vergadering van 11.00 uur hierover contact op te nemen met dhr. Helder die hier gisteren bij aanwezig was.

Er volgt een verdere discussie over het al dan niet beschermd betreden van het gebied, door de mensen in de busjes.
De burgemeester vindt nog steeds dag het niet valt uit te leggen als een gebied veilig wordt verklaard, dat je dan beschermende maatregelen moet treffen. Je moet wel communiceren over het gebruik van beschermende maatregelen als je in het gebied gaat rommelen, trekken en opruimen.
De brandweer is positief gestemd, omdat het gelukkig regent en raadt alsnog aan geen werkzaamheden te laten verrichten als er busjes op het terrein rondrijden.
Dhr. Meijboom (politie) verklaart dat uit correspondentie met de Arbeidsinspectie niet is gebleken dat sommige delen zwaarder zijn besmet dan andere. Wel dat als je gaat wroeten er van andere omstandigheden sprake is. Wat natuurlijk moeilijk uit te leggen valt, is dat werknemers op het terrein met kapjes en andere beschermende maatregelen rondlopen, terwijl de mensen die er net buiten wonen vrij rondlopen. Je krijgt dan twee verschillende regimes van veiligheid.
Dhr. Ros (BMD) bevestigt dat buiten de schutting geen asbestdelen meer worden gevonden; deze zijn opgeruimd. Uit het oogpunt van de nazorg is het verstandiger om beschermende maatregelen te treffen.
De burgemeester merkt op dat ook hij er heeft gelopen terwijl er volop werd gewerkt.
Het COT merkt op dat dit natuurlijk geen reden is om nu geen maatregelen te treffen.
Als de Arbeidsinspectie bovendien ter plekke is, worden moeilijkheden verwacht.
Er is gezorgd voor voldoende mondkapjes, papieren wegwerpoveralls en schoensloffen.
GGD vindt dat wij consistent moeten zijn in het beleid. Het is een vervelende oplossing, maar zij zijn ook voor beschermende maatregelen.
Dhr. Ros (BMD) brengt in dat bewoners weten dat er asbest ligt.
De burgemeester wil geen onrust onder de bewoners. Hij verzoekt zowel de Arbeidsinspectie (via de BMD) als de GGD met papieren te komen, waarin exact staat wat hij moet gaan doen. Er moet een regime zijn.
Dhr. Kerstens (Comm.) merkt nog eens op dat er de komende dagen verder wordt ge´nspecteerd en opgeruimd. Zien en aanraken zijn twee verschillende dingen. Nu moet je de mensen bieden het te zien en alles duidelijk communiceren. Bij een tweede tocht, tegen die tijd is alles opgeruimd, kun je ze wel toestaan alles aan te raken.

Burgemeester Mans roept de vergadering om 11.00 uur weer bijeen, met de nodige adviezen.
Hij verzoekt de BMD intussen wel de nodige maatregelen te treffen m.b.t. de eventuele vereiste beschermende middelen voor de tocht van vanmiddag.

Burgemeester Mans zal om 12.00 uur de persconferentie houden, met ondermeer ondersteuning van technische mensen van het RIT, de politie en de brandweer.
Dan zal o.a. worden gesproken over:

De rest zal op de persconferentie worden gemeld.

De volgende bijeenkomst van het beleidsteam is woensdag 24 mei, 11.00 uur


Beleidsteam, woensdag 24 mei 2000, 11.00 uur (Burgemeester Mans)

Dhr. Ros (BMD) overhandigt burgemeester Mans een fax, afkomstig van dhr. Van Lieshout van de Arbeidsinspectie.
Burgemeester Mans leest de inhoud voor. Hierin dwingt de Arbeidsinspectie beschermende maatregelen af en de GGD sluit zich hierbij aan.

Conclusie:
Er wordt vanmiddag met busjes het gebied ingegaan met:

Burgemeester Mans maakt bekend:
Het rampenplan zal vandaag om 18.00 uur worden opgeheven.

terug naar inhoudsopgave