Perscommuniqué gemeente Enschede:
Stand van zaken per zondag: tijdstip: 18.20 uur

De Buitenring
De Buitenring wordt ondanks andere berichten NIET vrijgegeven ( bewonersgebied Spoorweg, Hengelosestraat, Roessingh Bleekweg, Mozartlaan,Beethovenlaan.Lijsterstaart, Voortmansweg, Oldenzaalsestraat en het Spoor). Het mogelijke gevaar van asbestdeeltjes zal eerst nader moeten worden onderzocht.
De buitenring is op dit moment alleen toegankelijk voor hulpverleners aan wie dit is toegestaan.

Slachtoffers:
14 doden geborgen. Vier daarvan zijn brandweerlieden.
59 personen verblijven in ziekenhuizen, daarvan 11 op intensive care
in totaal 562 gewonden behandeld /onder behandeling.

Watergebruik:
Vanwege een terugvallende waterdruk en de noodzaak van voldoende bluswater wordt iedereen in Enschede met klem verzocht het gebruik van water te beperken tot noodzakelijk gebruik.

Asbest:
Er zijn bij de brand in Enschede asbestdeeltjes vrijgekomen. Die kunnen een risico vormen voor de volksgezondheid. Iedereen wordt daarom dringend aangeraden het verspreiden van stof te voorkomen.
*kleding met stof erop wassen!
*voorkom stofvorming: ga niet vegen!
*als het p e r s é noodzakelijk is maak dan de boel eerst nat (MAAR:.. zie watergebruik)

In Enschede gaat het voorzover bekend om de volgende wijken waar asbeststof kan zijn neergeslagen, gebaseerd op de windrichting: Zeggelt, Deppenbroek, Bolhaar, Delden (omgeving rampterrein en alles ten noorden daarvan):
De wolk van de brand is ook getrokken over:
Hengelo (Berflo,Lansink,industrieterrein Twentekanaal, Wilderinkshoek, Groot Driene), Borne, Zenderen, Almelo, Wierden, Nijverdal

Ook bewoners in deze gebieden wordt geadviseerd stofvorming te voorkomen omdat er mogelijk enige neerslag kan plaatsvinden.
Nader onderzoek zal in deze gebieden vindt plaats: dat neemt naar verwachting 24 tot 48 uur in beslag nemen.

Informatie over asbest: Regionaal Coördinatiecentrum: tel. 074 –2563403 /2563446 /2563432

Het bedrijf V-tel biedt de getroffen ondernemers in het gebied aan gratis gebruik te maken van hun call-center om hun bedrijf op deze wijze bereikbaar te houden voor klanten en leveranciers. Getroffen bedrijven kunnen bij V-tel melden op storingsnummer 0 9 0 0 4 8 0 0 9 0 0

Het gebied is vanwege gevaren en risico’s voor iedereen gesloten
Er wordt onderzocht of de buitenring kan worden vrijgegeven.
Daartoe worden nu voorbereidingen getroffen (plaatsen van dranghekken)
Bepalend is echter het nadere onderzoek naar de mate van aanwezigheid van asbestdeeltjes in de buitenring. Dit onderzoek vindt nu plaats.

Hulpgoederen:
Er worden hulpgoederen uit het land aangeboden . Deze worden verzameld bij transportbedrijf Polman aan de Waarbekenweg 27 van waaruit verdere logistiek wordt verzorgd.
Er is op dit moment geen directe vraag meer aan hulpgoederen. Gevraagd wordt geen etenswaren te brengen.
Het verzoek is te wachten tot er van hulpverlening wordt aangegeven dat vraag bestaat naar specifieke hulpgoederen.

Winkel open:
De C1000 aan de burgemeester van Veenlaan in Enschede voor mensen die boodschappen nodig hebben, aan de andere zijde van de stad. De winkel is geopend tot 19.00 uur.

Tijdelijke woningen:
De eerste 100 mensen worden vanuit de Diekmanhal met busjes naar tijdelijke woningen gebracht.
(vakantiewoningen buiten Enschede)

Juiste telefoonnummers:
Er zijn door één of meerdere media verspreid. De juiste nummers zijn:
Over asbest 074 - 2563403 2563446 2563432

Informatie over vermisten of slachtoffers
053-4818921 of via 0800 1100

Stadsbank
De stadsbank die vandaag betalingen/voorschotten regelde voor de mensen in het getroffen gebied die getroffen waren door de brand zal om 17.30 haar dienstverlening stoppen. In totaal zijn 248 huishoudens geholpen.

OPROEP TETANUS-PRIK
De gemeente Enschede roept met klem iedereen op die een verwonding heeft opgelopen en nog geen tetanus-prik heeft gekregen, zich te melden bij het ziekenhuis voor een tetanus-prik!
De oproep geldt ook voor mensen die verwondingen zelf hebben behandeld!

OPVANG SCHOOLKINDEREN:
Over de opvang van schoolkinderen op maandag is volgende bekend:

Anna van Burenschool
Opvang in gebouw van voetbalvereniging EMOS
8.30 tot 15.00 uur

Noordlinde
locatie dr van damstraat
WIJKCENTRUM KOMPAS

locatie Zaanstraat
(normale openingstijden)

Toermalijn
In school opgevangen

Interzuilaire opvangklas IOK
vrij

Huifkar
Locatie meeuwenstraat
vrij