Perscommuniqué gemeente Enschede:
Stand van zaken per zondag: tijdstip: 15.30 uur

Slachtoffers:
14 doden geïdentificeerd. Vier daarvan zijn brandweerlieden.
59 personen verblijven in ziekenhuizen, daarvan 11 op intensive care
in totaal 562gewonden behandeld /onder behandeling.

Watergebruik:
Vanwege een terugvallende waterdruk en de noodzaak van voldoende bluswater wordt iedereen in Enschede met klem verzocht het gebruik van water te beperken tot noodzakelijk gebruik.

Asbest:
Er zijn bij de brand in Enschede asbestdeeltjes vrijgekomen. Die kunnen een risico vormen voor de volksgezondheid. Iedereen wordt daarom dringend aangeraden het verspreiden van stof te voorkomen.
*kleding met stof erop wassen!
*voorkom stofvorming: ga niet vegen!
*als het p e r s é noodzakelijk is maak dan de boel eerst nat (MAAR:.. zie watergebruik)

In Enschede gaat het voorzover bekend om de volgende wijken waar asbeststof kan zijn neergeslagen, gebaseerd op de windrichting: Zeggelt, Deppenbroek, Bolhaar, Delden (omgeving rampterrein en alles ten noorden daarvan):
De wolk van de brand is ook getrokken over:
Hengelo (Berflo,Lansink,industrieterrein Twentekanaal, Wilderinkshoek, Groot Driene), Borne, Zenderen, Almelo, Wierden, Nijverdal

Ook bewoners in deze gebieden wordt geadviseerd stofvorming te voorkomen omdat er mogelijk enige neerslag kan plaatsvinden.
Nader onderzoek zal in deze gebieden vindt plaats: dat neemt naar verwachting 24 tot 48 uur in beslag nemen.

Informatie over asbest: Regionaal Coördinatiecentrum: tel. 074 –2563403 /2563446 /2563432

Het bedrijf V-tel biedt de getroffen ondernemers in het gebied aan gratis gebruik te maken van hun call-center om hun bedrijf op deze wijze bereikbaar te houden voor klanten en leveranciers. Getroffen bedrijven kunnen bij V-tel melden op storingsnummer 0 9 0 0 4 8 0 0 9 0 0

Het gebied is vanwege gevaren en risico’s voor iedereen gesloten
Er wordt onderzocht of de buitenring kan worden vrijgegeven.
Daartoe worden nu voorbereidingen getroffen (plaatsen van dranghekken)
Bepalend is echter het nadere onderzoek naar de mate van aanwezigheid van asbestdeeltjes in de buitenring. Dit onderzoek vindt nu plaats.

Hulpgoederen:
Er worden hulpgoederen uit het land aangeboden. Deze worden verzameld bij transportbedrijf Polman van waaruit verdere logistiek wordt verzorgd.