Perscommuniquť gemeente Enschede:
Stand van zaken per zaterdag 20 mei, 17.00 uur


DRINGENDE OPROEP OM ZICH TE MELDEN:
ER WORDT ZEER DRINGEND VERZOCHT DAT IEDEREEN DIE ZICH NOG NIET HEEFT GEMELD DAT HIJ OF ZIJ TERECHT IS ZICH ZO SPOEDIG MOGELIJK MELDT BIJ HET TELEFOONNUMMER:

053- 4845000

Het informatienummer is tevens bestemd voor mensen die op zoek zijn naar familie of kennissen


GEDICHT
Tijdens de bijeenkomst in het Volkspark na afloop van de Stille Tocht is het volgende gedicht van de hand van Willem Wilmink voorgedragen.

Enschede huilt

Een buurt, die wel veel zorgen had,
maar die ook vol verhalen zat,
vol humor en gezelligheid,
die buurt zijn we voor eeuwig kwijt.

Daar waar het vol van kinderen was,
verschillend van geloof en ras,
maar in hun spel gelijkgezind-
loopt nu geen enkel kind.

In de oorlog stond de stad in brand
op Pathmos, Zwik en Hoogeland:
meer dan een halve eeuw nadien
kun je daarvan nog sporen zien.

Nu is, in de heerlijke maand mei,
bij vogelzang, zo vrij en blij,
de stad opnieuw iets aangedaan
dat nooit en nooit voorbij zal gaan.

Arm Enschede, verberg je in
de armen van je koningin
en huil, want daar is reden voor
en huil dan maar aan ťťn stuk door.

Willem Wilmink
17 mei 2000


Toespraak van de burgemeester van Enschede, drs. J.H.H. Mans
Stille tocht 19 mei

Zo hebben we dan samen in stilte de tocht gelopen langs de plekken die voor altijd op ons netvlies zullen staan, pleisterplaatsen voor onze herinneringen, later.

Bij elke stap was er een schreeuw in ons hart, bij elke stap waren er duizend vragen, van elk gezicht waren verdriet en ongeloof af te lezen.

Er liepen mensen mee met ongekende diepten van verdriet, omdat ze geliefden en vrienden verloren, mensen met verwarde angsten, mensen in tranen, mensen met schrijnende onzekerheid en in totale verwarring. Het verschrikkelijke mes van de ramp heeft ons diep verwond.

Wij liepen met burgers van deze stad uit diverse achtergronden, velen in deze stad geboren en getogen, velen hier lang geleden bij ons gekomen uit andere culturen en opgenomen in onze samenleving of nog maar kort bij ons en door deze ramp wezenlijk betrokken geraakt.

We hebben de tocht gelopen en zijn hier even bij elkaar, niet om officieel te herdenken. Dat komt nog. Daarvoor moeten we samen rust vinden en bij elkaar zitten. We hopen dat we op dat moment meer weten over mensen die nog niet geborgen zijn, over vermisten en de toestand van de ernstig gewonden.

Er valt op dit moment nog niet veel te praten, want onze verbijstering is te rauw en onze woede en opstand zijn groot.

Bij ons allen, inwoners van Enschede zullen die verbijstering en verwarring niet naar de achtergrond verdwijnen.

Maar er is ook iets anders, dat ons allemaal troost biedt.

Tijdens zo'n stille tocht zeg je niet veel, maar je beleeft des te meer.

Je ervaart de stille krachten van de mensen, zoals die de afgelopen dagen zichtbaar en merkbaar werden: de opvallende, vanzelfsprekende saamhorigheid als er rampen als deze toeslaan.


LAATSTE INFORMATIE

Stille tocht
Aan de stille tocht van gisteravond hebben ongeveer 100.000 personen deelgenomen. Het Gemeentebestuur is onder de indruk van zowel het aantal deelnemers als de waardige wijze waarop de Stille Tocht heeft plaatsgevonden. Voor psycho-sociale-hulpverlening waren enkele posten ingericht waar deelnemers na afloop terecht konden. Hiervan hebben vier personen gebruik gemaakt. Op de telefoonnummers van de SOS hulpdienst die open waren gesteld voor psycho-sociale- hulpverlening kwamen gisteravond en vannacht in totaal 1300 telefoontjes binnen, waarvan 750 voor de hulplijn van de Nederlandstaligen (0800 1114) en 550 voor de Turkstalige hulplijn (0800 1117). In het begin van de avond kwamen er veel telefoontjes uit het hele land, terwijl na de tocht en afgelopen nacht met name telefoontjes uit Enschede in ontvangst werden genomen.


VERMISTENLIJST
Momenteel is dit aantal gedaald tot 5 personen. Wanneer personen zichzelf of andere personen, die in leven zijn, aantreffen op de vermistenlijst, worden zij verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen via het telefoonnummer: 0800-6109.
De lijst met namen van de vermisten staat op deze site: namenlijst vermisten,op teletekst RTV-Oost en op pag. 148 van NOS teletekst.


SLACHTOFFERS
Het aantal geÔdentificeerde slachtoffers bedraagt 16 personen. Er is geconstateerd dat de aangetroffen stoffelijke resten van 16 personen afkomstig zijn. Eerder werd aangenomen dat het om 17 mensen ging. Alle stoffelijke overschotten zijn geÔdentificeerd.
De lijst met namen van de slachtoffers staat op deze site: namenlijst van omgekomen en geÔdentificeerde slachtoffers
en op teletekst RTV-Oost.


GEWONDEN
Er zijn nu in totaal 946 gewonden geregistreerd. Van hen liggen er nog 23 in het ziekenhuis. Er verblijven nog 6 gewonden op de intensive care.


Vooraankondiging van de UITBREIDING VAN HET INFORMATIE- EN ADVIESCENTRUM LOCATIE MOLENPLEIN

Het college van B&W van de gemeente Enschede heeft besloten de informatie- en hulpverleningsvoorzieningen aan het Molenplein uit te breiden. Het uitgebreide Informatie- en adviescentrum is vanaf woensdag 24 mei volledig operationeel. De gemeente biedt daar aan alle getroffenen, hulpverleners en vrijwilligers een uitgebreid pakket aan voorzieningen.

Deze dienstverlening is bestemd voor de getroffenen, de nabestaanden, de verwanten en alle anderen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij hulp en ondersteuning. Het Informatie- en Adviescentrum valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Enschede en kan rekenen op de actieve ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Concreet biedt de gemeente Enschede dienstverlening die zich toespitst op de volgende thema's:

Aan de diverse loketten kan de burger niet alleen terecht voor informatie maar ook voor hulpverleningsvragen. Op deze wijze komt de gemeente Enschede tegemoet aan de roep om kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor de soms enkelvoudige maar vaak complexe informatie- en hulpverleningsvragen van haar burgers. Zo kunnen burgers op het Informatie- en Adviescentrum ook gewoon binnen lopen en in een speciaal ingerichte "huiskamer" rustig met elkaar bijpraten.

Het uitgebreide Informatie- en Adviescentrum start woensdag en de exacte openingstijden worden nog bekend gemaakt. Maandag en dinsdag a.s. is het huidige centrum aan het Molenplein open van 9.00 tot 18.00 uur (de gebruikelijke uren, tel. 053 Ė 484 50 00).

Deze dienstverlening blijft de gemeente Enschede bieden zolang daar behoefte aan is bij de bevolking van de gemeente Enschede en omstreken. Dit betekent dat de gemeente in eerste instantie inschat dat dit centrum haar taken voor een periode van zeker drie tot vijf jaar zal bieden.


BURGERZAKEN MORGEN OPEN IN SERVICECENTRUM NOORD
De afdeling Burgerzaken in het servicecentrum Noord is op zondag (21 mei) open voor alle zaken, behalve de burgerlijke stand. DE OPENINGSTIJDEN ZIJN VAN 10.30 TOT 15.00 UUR. Het spreekt voor zich dat deze dienstverlening uitsluitend bedoeld is voor de getroffenen van de vuurwerkramp.


BURGERZAKEN STADHUIS
De afdeling Burgerzaken in het stadhuis is vanaf maandag (22 mei) weer op de normale tijden geopend (8.00 - 13.30 uur).


AANLEVEREN GOEDEREN
De inzameling van gebruikte goederen is gestopt. Om de gedupeerden voor een langere periode te laten beschikken over goede materialen, is besloten nog uitsluitend nieuwe materialen in ontvangst te nemen (oude Diekmanhal).


Adressen die nog niet zijn vrijgegeven in verband met de veiligheid.
Er is een aantal adressen dat in verband met de veiligheid (instortingsgevaar, asbest) voor de bewoners nog niet zijn vrijgegeven. Het gaat hier om adressen in gebieden die al grotendeels zijn vrijgegeven en de adressen zijn:

LIJST IS NIET COMPLEET!!

klik hier voor een kaartje van het rampgebied

Enkele woningen zijn dichtgemaakt om plunderingen tegen te gaan. Als uw woning is dichtgemaakt en niet op bovenstaande lijst van uitzonderingen staat, mag u wel de woning betreden. Voor uw eigen veiligheid is het noodzakelijk dat de woning wordt opengemaakt door een aannemer/ woningbouwcorporatie.

einde laatste informatie


BIJDRAGEREGELINGEN

1. All-in regeling voor mensen van wie de woning door de ramp volledig is verwoest of blijvend onbewoonbaar is
De gemeente Enschede en de Enschedese woningcorporaties hebben gezamenlijk een regeling opgesteld voor de slachtoffers van de ramp van wie de woning volledig is verwoest dan wel blijvend onbewoonbaar is. Deze mensen zijn zwaar gedupeerd door de ramp en worden bij de uitvoering van deze regeling het eerst geholpen. Deze betrokkenen worden maandag of dinsdag persoonlijk benaderd door de gemeente en hoeven dus zelf geen initiatief te nemen. Personen van wie de woning volledig is verwoest of onbewoonbaar is en op maandag of dinsdag nog niet zijn benaderd, kunnen dat op woensdag melden bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Daarvoor wordt begin volgende week een speciaal telefoonnummer bekend gemaakt.
Alles wordt in het werk gesteld om de betalingen eind volgende week te laten plaatsvinden.
De in samenwerking met de woningbouwcorporaties opgezette regeling voor de all-in uitkeringen is van toepassing op zowel de mensen met een huurwoning als mensen met een eigen woning. Het gemeentebestuur is blij met de geboden hulp die door de woningcorporaties en de banken wordt geboden bij de uitvoering van deze regeling.
Voor deze all-in regeling gelden de eerder bekend gemaakte normbedragen.
De integrale tekst van de regeling is vanaf maandag a.s. beschikbaar bij het centrale loket van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling.

2. Overbruggingsregeling loopt tot en met zaterdag 20 mei 13.00 uur
Tot zaterdagmiddag 20 mei 13.00 uur kan nog een beroep worden gedaan op de eerder vastgestelde en bekend gemaakte overbruggingsuitkering. Aanvragen die daarna binnenkomen worden op de gebruikelijke, individuele wijze behandeld.


OPENINGSTIJDEN
In de openingstijden van het servicecentrum Noord (Zaanstraat 12) voor de komende dagen is een kleine wijziging aangebracht. Het centrum gaat op zaterdag en zondag een half uur eerder open, namelijk om 10.30 uur


Opvang schoolkinderen: actuele stand van zaken vrijdag 19 mei: 17.00 uur

Psycho-sociale hulp:
Scholen, peuterspeelzalen en de kinderopvang kunnen gebruik maken van de hulp die wordt geboden vanuit de GGD (JGZ) en andere hulpverlening. Deze hulpverlening wordt gecoŲrdineerd door de GGD. Men kan er voor alle vragen terecht die betrekking daarop hebben en voor aanvraag directe hulp binnen de instelling. De hulpverleningsinstanties hebben daarvoor mensen "vrijgemaakt".

De nummers zijn: 0546 Ė 536916/536918/536884.


BIJDRAGEREGELING

1. All-in regeling voor mensen van wie de woning door de ramp volledig is verwoest of blijvend onbewoonbaar is
De gemeente Enschede en de Enschedese woningcorporaties hebben gezamenlijk een regeling opgesteld voor de slachtoffers van de ramp van wie de woning volledig is verwoest dan wel blijvend onbewoonbaar is. Deze mensen zijn zwaar gedupeerd door de ramp en worden bij de uitvoering van deze regeling het eerst geholpen. Deze betrokkenen worden maandag of dinsdag persoonlijk benaderd door de gemeente en hoeven dus zelf geen initiatief te nemen. Personen van wie de woning volledig is verwoest of onbewoonbaar is en op maandag of dinsdag nog niet zijn benaderd, kunnen dat op woensdag melden bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Daarvoor wordt begin volgende week een speciaal telefoonnummer bekend gemaakt.

Alles wordt in het werk gesteld om de betalingen eind volgende week te laten plaatsvinden.
De in samenwerking met de woningbouwcorporaties opgezette regeling voor de all-in uitkeringen is van toepassing op zowel de mensen met een huurwoning als mensen met een eigen woning. Het gemeentebestuur is blij met de geboden hulp die door de woningcorporaties en de banken wordt geboden bij de uitvoering van deze regeling.
Voor deze all-in regeling gelden de eerder bekend gemaakte normbedragen.

De integrale tekst van de regeling is vanaf maandag a.s. beschikbaar bij het centrale loket van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling.

2. Overbruggingsregeling loopt tot en met zaterdag 20 mei 13.00 uur
Tot zaterdagmiddag 20 mei 13.00 uur kan nog een beroep worden gedaan op de eerder vastgestelde en bekend gemaakte overbruggingsuitkering. Aanvragen die daarna binnenkomen worden op de gebruikelijke, individuele wijze behandeld.

Nog even voor de duidelijkheid:
De personen waarop de regeling van toepassing is, zijn bekend bij de gemeente en hoeven zich niet te melden. U wordt dus benaderd!
De bedragen zijn al wel vastgesteld:

a. vergoeding herinrichtingskosten fl. 10.000  (niet-zelfstandige woonruimte)
(per soort van woning): fl. 30.000 (eengezinswoning/maisonnette)
fl. 20.000 (overig)
b.  kleedgeld: fl. 3.000  per persoon
c. vergoeding eerste kosten; per woning/adres: fl. 2.500 (een ouder)gezin met kinderen
(persoonlijke verzorgings- fl. 2.000 echtpaar/samenwonenden
en schoonmaakkosten) fl. 1.500 alleenstaanden (zelfstandig wonend)
fl. 500 per persoon, voor kamerhuurders, kostgangers, onderhuurders en studentenhuisbewoners.

Bij de financiering van de regeling is ook het rampenfonds partij. Een eerste bedrag van 7,5 miljoen gulden is door het rampenfonds voor deze regeling beschikbaar gesteld.
Hoe de regeling precies wordt uitgevoerd, wordt morgen bekendgemaakt. Aan de regelingen voor de andere doelgroepen wordt momenteel gewerkt.
Overigens loopt de eerder afgesproken overbruggingsregeling gewoon door.


VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN HELPEN ENSCHEDE

Naast alle giften die binnenkomen op giro 777, worden er ook vele (andersoortige) initiatieven in het gehele land genomen om de slachtoffers en nabestaanden te helpen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om:

Als u zoín soort initiatief of actie met een specifieke bestemming of opbrengst wilt opzetten en u wilt hier informatie over, dan kunt u contact opnemen met Rianne van ít Hullenaar, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, telefoonnummer: 053-4884476, e-mail: r.vt.hullenaar@enschede.nl. (B.g.g.: 06-10513068).

Het gaat hierbij om giften, acties e.d. van verenigingen, clubs, scholen, instellingen en organisaties op het gebied van sport, cultuur, onderwijs, welzijn, hulpverlening e.d.


NAZORG SLACHTOFFERS MOLENPLEIN:

STAND VAN ZAKEN
Hier volgt een overzicht van de faciliteiten die de gemeente Enschede op dit moment aan het inrichten is op de locatie Molenplein. Deze locatie is ingericht als centraal punt voor informatie en opvang van slachtoffers van de ramp.

BIJSTANDSVRAGEN/FINANCIňLE VRAGEN
Op het Molenplein is een loket beschikbaar voor bijstandsvragen, die direct met de ramp te maken hebben. De "gewone" bijstandvragen worden behandeld op Stadsdeelkantoor West.

ZORGVERZEKERAAR
Amicon is als zorgverzekeraar aanwezig in de hal met een balie om de bij hen verzekerde getroffenen te woord te staan over alle vragen rondom ziekenfondszaken en om invulling te geven aan o.a. een patiŽnteninformatiesysteem.

GEESTELIJKE BIJSTAND:
De SMD (Stichting Maatschappelijke Dienstverlening) verleent psycho-sociale bijstand en andere geestelijke bijstand aan slachtoffers die hier behoefte aan hebben. Zij staan in rechtstreekse verbinding met GGD, Mediant, huisartsen en Leger des Heils, die ook mensen ter beschikking hebben gesteld.

WOONZAKEN/MATERIELE ZAKEN:
De Bouw- en Milieudienst aan het Molenplein heeft twee loketten ingericht voor vragen omtrent een tweetal zaken, nl:

EHBO
De EHBO is vertegenwoordigd in de hal om waar nodig eerste hulp te verlenen.

CALL-CENTER
Call-center 053-4845000, is nog steeds operationeel om alle informatievragen te inventariseren en om invulling te geven aan de registratie van vermisten.


NAZORGMIDDELEN IN PRODUCTIE

Er zijn een aantal nazorgmiddelen in productie. Dit zijn:

Een film van het getroffen gebied, die tentoon wordt gesteld aan de slachtoffers (groepsgewijs) en daarna ook aan hen ter beschikking wordt gesteld. Dit biedt mensen de mogelijkheid in de eigen kring de ramp in hun eigen tempo te verwerken.

Op de radio (Rampenzender RTV OOST) hoopt de gemeente Enschede in het weekend (zaterdag of zondag) van start te gaan met dagelijks antwoord te geven op de 10 door de slachtoffers meest gestelde vragen. Hierop volgt dan direct antwoord. De vragen worden geÔnventariseerd vanuit de call-centers.

Op de Internetsite van de gemeente Enschede wordt gewerkt aan een speciaal gedeelte voor slachtoffers van de ramp, waar o.a. de hierboven geschetste meest gestelde vragen worden gepresenteerd, uiteraard voorzien van de antwoorden.

Op dit moment is een ploeg van ca. 40 mensen bezig met doorlopend de vragen van zowel pers als publiek te registreren en te vertalen naar nieuwsbrieven voor slachtoffers en persberichten voor de media.


NATIONAAL RAMPENFONDS
De 7,5 miljoen gulden die het Nationaal Rampenfonds vandaag als eerste bijdrage overmaakt, besteedt de gemeente aan onderdak voor de meest getroffen gezinnen. Het bedrag is voor een groot deel ingezameld door de Nederlandse bevolking via giro 777. Het Nationaal Rampenfonds verwacht snel een girobedrag a 7,5 miljoen gulden te bereiken. Tot die tijd komt een deel van de gift uit een bestaande reservepot. De gemeente is blij met het geld.


BROUWERIJ GROLSCH START WERKZAAMHEDEN WEER OP
Op woensdagavond 17 mei heeft Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V. van de Gemeentepolitie Enschede toestemming gekregen om onder voorwaarden haar activiteiten op het brouwerijterrein (in het vrijgegeven gebied) te hervatten.In overleg met de Gemeente Enschede is besloten dat Grolsch uiteraard geen transportactiviteiten in de omgeving zal uitvoeren gedurende officiŽle gebeurtenissen, die deze dagen in het teken staan van herdenking van de slachtoffers.


FINANCIňLE STEUN VOOR BEWONERS RAMPGEBIED
Bewoners binnen het rampgebied komen automatisch in aanmerking voor de financiele steunregeling via de Stadsbank. Bewoners die buiten het rampgebied wonen, maar toch schade hebben opgelopen door de ramp moeten hun schade melden bij het centrale meldpunt voor verzekering bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling aan het Molenplein. Getroffenen kunnen, na ondertekening van een machtiging voor verrekening, een voorschot voor herstel van de schade krijgen bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling.


Schuldhulpverlening
Oproep aan alle bewoners uit het binnenringgebied die

om zich te melden bij de afdeling Schuldhulpverlening, tel 4845471/4845472.


Condoleanceregisters
Vanaf zondag 21 mei, van 10.00 tot 17.00 uur bestaat de mogelijkheid het condoleanceregister te tekenen in de Burgerzaal van het Stadhuis in Enschede.
Elektronisch is het mogelijk
een condoleance-bericht te versturen naar: postbus20@enschede.nl.
Per post: Gemeente Enschede, postbus 20 7500 AA Enschede

Op de hoek van de Deurningerstraat/Lasonderstraat bestaat de mogelijkheid tot het neerleggen van bloemen


ENORME BELANGSTELLING VOOR ENSCHEDE VIA DE DIGITALE SNELWEG
De afgelopen dagen heeft de site www.enschede.nl meer dan 3,3 miljoen bezoekers gehad.
Ook is de belangstelling om de condoleance te versturen via de mail (postbus20@enschede.nl) overweldigend. Inmiddels zijn er al meer dan 7500 mailtjes binnengekomen.


Diplomaís
Mensen die bij de ramp hun diplomaís voortgezet onderwijs zijn kwijt geraakt kunnen bij het regiokantoor van de Informatie Beheer Groep (IBG) aan de Ripperdastraat 13 in Enschede een "verklaring afgelegd examen" aanvragen. Deze verklaring houdt in dat "het diploma is afgegeven en is evenveel waard als het oorspronkelijke diploma zelf". Voor mensen uit het rampgebied is dit gratis.
Deze verklaring kan ook worden aangevraagd bij de IBG te Groningen (afd. examendiensten, telefoon 050 Ė 5998801).
Als men ook een diploma of bul heeft van MBO, HBO of universitaire opleidingen c.q. studies kan men contact opnemen met de betreffende opleiding c.q. instelling. De meeste instellingen bewaren deze gegevens. Indien dit niet lukt kan men eveneens contact opnemen met de IBG.


OPROEP AAN ALLE BEWONERS UIT HET BINNENRINGGEBIED DIE:

om zich te melden bij de afdeling schuldhulpverlening tel. 484 5471/4845472

volgens de afdeling schuldhulpverlening zijn 39 cliŽnten en 46 personen die de afgelopen weken schuldhulpverlening hebben aangevraagd bewoners uit het binnengebied. deze mensen zijn extra zwaar getroffen aangezien zij te maken hebben met een vaak grote schuldenlast. de afdeling schuldhulpverlening wil met de mensen die de ramp hebben overleefd, in contact komen om:

de afdeling doet een oproep aan alle schuldeisers om zich welwillend op te stellen naar de getroffen schuldenaars.


Oproep aan alle bewoners uit het voormalige buitenringgebied
Ook bewoners uit het voormalige buitenringgebied die cliŽnt zijn van de afdeling Schuldhulpverlening worden verzocht zich bij de afdeling te melden. Tel. 4845471/5472.


Mededeling woningcorporaties:
Corporatiemedewerkers bezoeken de komende dagen alle huurders, die de laatste drie dagen via de Diekmanhal elders geplaatst zijn. Al deze huurders zullen tijdens een persoonlijk gesprek gevraagd worden naar de huisvestingsmogelijkheden voor de toekomst. Inmiddels staat vast dat zeker het woningbezit van stichting Domijn en woningstichting De Woonplaats in het rampgebied volledig verwoest zijn of zo beschadigd dat renovatie niet mogelijk is. De herontwikkeling van het gebied zal zeker twee tot drie jaar gaan duren. De schatting is dat 400 huishoudens elders gehuisvest moeten worden. Daarnaast zijn er nog diverse woningen uit de rand van het rampgebied waarin bewoners langere tijd: 3-6 maanden niet kunnen wonen. Ook voor deze mensen moet elders huisvesting worden gezocht.


Ingekorte tekst van het statement van de heer Prodi, voorzitter Europese Commissie.
De heer Romano Prodi, voorzitter Europese commissie heeft met zijn bezoek aan Enschede duidelijk blijk gegeven van de Europese solidariteit ten aanzien van de getroffen families.
De heer Prodi wil met de Nederlandse overheid bespreken op welke manier de Europese Commissie kan bijdragen aan het herstel van de schade. De Commissie heeft al onderzocht op welke manier de Europese structurele fondsen ingeschakeld kunnen worden bij de wederopbouw en de reparatie van de geleden schade. De Commissie heeft bovendien de toepassingsvoorwaarden van de SEVESO richtlijn inzake belangrijke industriŽle ongelukken nagekeken en wil dat er wordt nagedacht over preventiemaatregelen.

N.B.
Integrale tekst van het statement van Romano Prodi is op aanvraag beschikbaar bij de afdeling communicatie gemeente Enschede en onder persberichten op deze site


Nieuwe initiatieven vanuit de bevolking
Alle Enschedese basisscholen hebben besloten om op woensdag 17 mei van 19.00 Ė 20.00 uur hun deuren te openen voor financiŽle giften van de Enschedese bevolking.
Na dit tijdstip kan tot en met vrijdag tijdens de schooltijden ook geld op de scholen worden gebracht.


Overbruggingsuitkering
Tot en met 16 mei zijn 1278 overbruggingsuitkeringen tot een bedrag van É1,5 miljoen uitgekeerd.


Huisvesting
Voor huisvestingsvragen kan men vanaf 8.00 tot 20.00 uur terecht bij de locatie Molenplein. Deze locatie is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar onder nummer 484.50.00. Met name bewoners en studenten die nu nog op het terrein van de Universiteit worden gehuisvest, worden gevraagd contact op te nemen.


Afzetting binnenring met Heras hekwerk
De afzetting van de binnenring is te herkennen aan hekken van Heras hekwerk.

Afgelastingen evenementen


ONTSTAAN VAN DE BRAND
De heer Groos, commandant van de brandweer deelde mee dat er bij het begin van de brand sprake was van verschillende kleine brandjes op het terrein waar de bunkers zich bevinden. Het feit dat er geen aanvalsplan voor dit specifieke project bestond verandert niets aan de wijze van aanpak van de brand. In beide gevallen was de enige mogelijkheid in eerste aanleg om het vuur te blussen met water.


INFORMATIECENTRUM TELEFONISCH 24 UUR PER DAG BEREIKBAAR
De gemeente heeft een informatiecentrum ingericht aan het Molenplein. Dit centrum kan telefonisch worden bereikt onder tel. 053 Ė 484 5000. Dit telefoonnummer is de komende dagen 24 uur bereikbaar. Op het Molenplein zijn medewerkers van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Burger- en Algemene Zaken en de Bouw- en Milieudienst aanwezig, alsmede van verzekeringsmaatschappijen en Zorgverzekeraar Amicon.
Mensen die liever persoonlijk naar dit informatiepunt komen kunnen daar van 09.00 uur tot 20.00 uur terecht.
Voor normale bijstandsaanvragen zijn de Wijkservicecentra aan de Wesselerbrinklaan 102, B.W. ter Kuilestraat 33 en de Zaanstraat 12 geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur.


MEER INFORMATIE OVER HUISVESTING IS TE VINDEN OP DE SITE VAN WONINGCORPORATIE DOMIJN: WWW.DOMIJN .NL


ZAAKWAARNEMING
De gemeente heeft toestemming gegeven aan derden om maatregelen te treffen in het kader van het dichttimmeren van woningen ter voorkoming van schade.


Bloemen leggen
Het kruispunt Deurningerstraat/Lasonderstraat (tegenover gebouw RABObank) is aangewezen tot verzamelplaats van bloemen. Mensen die de slachtoffers van de explosie willen herdenken, kunnen op deze plek aan de rand van het gebied een bos bloemen leggen.


Vermisten
Bij het zoeken naar vermisten gaat men als volgt te werk:
allereerst wordt het puin gescand op slachtoffers. Als een gedeelte puin is "vrijgegeven" wordt het zorgvuldig geruimd, vervolgens op een centrale plaats verzameld, waarna door middel van honden een check plaatsvindt op eventuele menselijke resten. Pas daarna wordt het puin definitief vrijgegeven.


Doorschakelen telefoon
Als mensen uit het rampgebied hun telefoon willen doorschakelen naar familie/vrienden etc. elders, dan moeten ze het volgende nummer bellen:

0800 0402


Ondernemers uit het getroffen gebied

Er is een bedrijvenloket bij de Kamer van Koophandel waar ondernemers met al hun vragen terecht kunnen. Het telefoonnummer is:

0800 0235328


Duurzaam Veilig Verkeer Informatie bijeenkomsten:
De volgende informatiebijeenkomsten in het kader van Duurzaam Veilig zullen worden afgelast en verplaatst naar een nader te bepalen datum in september:


CALLCENTER

Het callcenter (nummer 0800-1100) is nog steeds operationeel. Dit informatienummer verstrekt publieksinformatie en informeert direct betrokkenen van de ramp.