Perscommuniqué gemeente Enschede:
Stand van zaken per vrijdag19 mei, 19.00 uur


DRINGENDE OPROEP OM ZICH TE MELDEN:
ER WORDT ZEER DRINGEND VERZOCHT DAT IEDEREEN DIE ZICH NOG NIET HEEFT GEMELD DAT HIJ OF ZIJ TERECHT IS ZICH ZO SPOEDIG MOGELIJK MELDT BIJ HET TELEFOONNUMMER:

053- 4845000

Het informatienummer is tevens bestemd voor mensen die op zoek zijn naar familie of kennissen


GEDICHT
Tijdens de bijeenkomst in het Volkspark na afloop van de Stille Tocht is het volgende gedicht van de hand van Willem Wilmink voorgedragen.

Enschede huilt

Een buurt, die wel veel zorgen had,
maar die ook vol verhalen zat,
vol humor en gezelligheid,
die buurt zijn we voor eeuwig kwijt.

Daar waar het vol van kinderen was,
verschillend van geloof en ras,
maar in hun spel gelijkgezind-
loopt nu geen enkel kind.

In de oorlog stond de stad in brand
op Pathmos, Zwik en Hoogeland:
meer dan een halve eeuw nadien
kun je daarvan nog sporen zien.

Nu is, in de heerlijke maand mei,
bij vogelzang, zo vrij en blij,
de stad opnieuw iets aangedaan
dat nooit en nooit voorbij zal gaan.

Arm Enschede, verberg je in
de armen van je koningin
en huil, want daar is reden voor
en huil dan maar aan één stuk door.

Willem Wilmink
17 mei 2000


Toespraak van de burgemeester van Enschede, drs. J.H.H. Mans
Stille tocht 19 mei

Zo hebben we dan samen in stilte de tocht gelopen langs de plekken die voor altijd op ons netvlies zullen staan, pleisterplaatsen voor onze herinneringen, later.

Bij elke stap was er een schreeuw in ons hart, bij elke stap waren er duizend vragen, van elk gezicht waren verdriet en ongeloof af te lezen.

Er liepen mensen mee met ongekende diepten van verdriet, omdat ze geliefden en vrienden verloren, mensen met verwarde angsten, mensen in tranen, mensen met schrijnende onzekerheid en in totale verwarring. Het verschrikkelijke mes van de ramp heeft ons diep verwond.

Wij liepen met burgers van deze stad uit diverse achtergronden, velen in deze stad geboren en getogen, velen hier lang geleden bij ons gekomen uit andere culturen en opgenomen in onze samenleving of nog maar kort bij ons en door deze ramp wezenlijk betrokken geraakt.

We hebben de tocht gelopen en zijn hier even bij elkaar, niet om officieel te herdenken. Dat komt nog. Daarvoor moeten we samen rust vinden en bij elkaar zitten. We hopen dat we op dat moment meer weten over mensen die nog niet geborgen zijn, over vermisten en de toestand van de ernstig gewonden.

Er valt op dit moment nog niet veel te praten, want onze verbijstering is te rauw en onze woede en opstand zijn groot.

Bij ons allen, inwoners van Enschede zullen die verbijstering en verwarring niet naar de achtergrond verdwijnen.

Maar er is ook iets anders, dat ons allemaal troost biedt.

Tijdens zo'n stille tocht zeg je niet veel, maar je beleeft des te meer.

Je ervaart de stille krachten van de mensen, zoals die de afgelopen dagen zichtbaar en merkbaar werden: de opvallende, vanzelfsprekende saamhorigheid als er rampen als deze toeslaan.


LAATSTE INFORMATIE

VRIJGEGEVEN GEBIED
Buiten het afgeschermde gebied zoals dat te zien is op het kaartje, is alles vrijgegeven met uitzondering van:

klik hier voor een kaartje van het rampgebied

Enkele woningen zijn dichtgemaakt om plunderingen tegen te gaan. Als uw woning is dichtgemaakt en niet op bovenstaande lijst van uitzonderingen staat, mag u wel de woning betreden. Voor uw eigen veiligheid is het noodzakelijk dat de woning wordt opengemaakt door een aannemer/ woningbouwcorporatie.


G.G.D./POLITIE

De GGD en Politie hebben vandaag de volgende cijfers bekend gemaakt:
Politie:
*
17 geborgen slachtoffers
* 13 geïdentificeerd 
klik hier voor de lijst van omgekomen en geïdentificeerde slachtoffers
* 10 vermisten 
klik hier voor de vermistenlijst

GGD:
*
946 patiënten behandeld
* 29   in ziekenhuis
* waarvan 6 op de intensive care


BIJDRAGEREGELINGEN

1. All-in regeling voor mensen van wie de woning door de ramp volledig is verwoest of blijvend onbewoonbaar is
De gemeente Enschede en de Enschedese woningcorporaties hebben gezamenlijk een regeling opgesteld voor de slachtoffers van de ramp van wie de woning volledig is verwoest dan wel blijvend onbewoonbaar is. Deze mensen zijn zwaar gedupeerd door de ramp en worden bij de uitvoering van deze regeling het eerst geholpen. Deze betrokkenen worden maandag of dinsdag persoonlijk benaderd door de gemeente en hoeven dus zelf geen initiatief te nemen. Personen van wie de woning volledig is verwoest of onbewoonbaar is en op maandag of dinsdag nog niet zijn benaderd, kunnen dat op woensdag melden bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Daarvoor wordt begin volgende week een speciaal telefoonnummer bekend gemaakt.
Alles wordt in het werk gesteld om de betalingen eind volgende week te laten plaatsvinden.
De in samenwerking met de woningbouwcorporaties opgezette regeling voor de all-in uitkeringen is van toepassing op zowel de mensen met een huurwoning als mensen met een eigen woning. Het gemeentebestuur is blij met de geboden hulp die door de woningcorporaties en de banken wordt geboden bij de uitvoering van deze regeling.
Voor deze all-in regeling gelden de eerder bekend gemaakte normbedragen.
De integrale tekst van de regeling is vanaf maandag a.s. beschikbaar bij het centrale loket van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling.

2. Overbruggingsregeling loopt tot en met zaterdag 20 mei 13.00 uur
Tot zaterdagmiddag 20 mei 13.00 uur kan nog een beroep worden gedaan op de eerder vastgestelde en bekend gemaakte overbruggingsuitkering. Aanvragen die daarna binnenkomen worden op de gebruikelijke, individuele wijze behandeld.


VERMISTENLIJST
Momenteel is dit aantal gedaald tot 10 personen.
Wanneer personen zichzelf of andere personen, die in leven zijn, aantreffen op de vermistenlijst, worden zij verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen via het telefoonnummer: 0800-6109.
Het call-center 053-4845000 is nog steeds operationeel om alle informatievragen te inventariseren.


AANLEVEREN GOEDEREN
De inzameling van gebruikte goederen is gestopt. Om de gedupeerden voor een langere periode te laten beschikken over goede materialen, is besloten nog uitsluitend nieuwe materialen in ontvangst te nemen (oude Diekmanhal).


OPENINGSTIJDEN
In de openingstijden van het servicecentrum Noord (Zaanstraat 12) voor de komende dagen is een kleine wijziging aangebracht. Het centrum gaat op zaterdag en zondag een half uur eerder open, namelijk om 10.30 uur


Opvang schoolkinderen: actuele stand van zaken vrijdag 19 mei: 17.00 uur

Psycho-sociale hulp:
Scholen, peuterspeelzalen en de kinderopvang kunnen gebruik maken van de hulp die wordt geboden vanuit de GGD (JGZ) en andere hulpverlening. Deze hulpverlening wordt gecoördineerd door de GGD. Men kan er voor alle vragen terecht die betrekking daarop hebben en voor aanvraag directe hulp binnen de instelling. De hulpverleningsinstanties hebben daarvoor mensen "vrijgemaakt".

De nummers zijn: 0546 – 536916/536918/536884.

einde laatste informatie


BIJDRAGEREGELING

Zoals al eerder aangekondigd is er een financiële bijdrageregeling in de maak.
Voor mensen met een totaal verwoeste dan wel onbewoonbaar verklaarde woning stelt de gemeente, in samenwerking met woningbouwcorporaties, bedragen beschikbaar.
De personen waarop de regeling van toepassing is, zijn bekend bij de gemeente en hoeven zich niet te melden. U wordt dus benaderd!
De bedragen zijn al wel vastgesteld voor:

a. vergoeding herinrichtingskosten fl. 10.000  (niet-zelfstandige woonruimte)
(per soort van woning): fl. 30.000 (eengezinswoning/maisonnette)
fl. 20.000 (overig)
b.   kleedgeld: fl. 3.000   per persoon
c. vergoeding eerste kosten; per woning/adres: fl. 2.500 (een ouder)gezin met kinderen
(persoonlijke verzorgings- fl. 2.000 echtpaar/samenwonenden
en schoonmaakkosten) fl. 1.500 alleenstaanden (zelfstandig wonend)
fl. 500 per persoon, voor kamerhuurders, kostgangers, onderhuurders en studentenhuisbewoners.

Bij de financiering van de regeling is ook het rampenfonds partij. Een eerste bedrag van 7,5 miljoen gulden is door het rampenfonds voor deze regeling beschikbaar gesteld.

Hoe de regeling precies wordt uitgevoerd, wordt morgen bekendgemaakt. Aan de regelingen voor de andere doelgroepen wordt momenteel gewerkt.

Overigens loopt de eerder afgesproken overbruggingsregeling gewoon door.


PARKEERMOGELIJKHEDEN BIJ BEGRAFENISPLECHTIGHEDEN

Belangstellenden die één of misschien meerdere begrafenisplechtigheden van de vier omgekomen brandweerlieden willen bijwonen, kunnen, als zij van plan zijn met de auto te komen, deze het beste parkeren op de hiervoor aangewezen parkeerterreinen. 

De kerkdienst voor de heer P. Gremmen begint vrijdag 19 mei om 16.00 uur in de Verrijzeniskerk aan het Leunenberg 588 in Enschede. Parkeren kan op het P+R terrein aan de Zuiderval. Vandaar worden bussen ingezet voor het vervoer naar de kerk. Het verzoek is om uiterlijk 15.00 uur in de kerk aanwezig te zijn. Aansluitend aan de kerkdienst vindt de crematie in Usselo plaats.

Op zaterdag 20 mei begint de plechtigheid van de heer H. v.d. Molen om 11.00 uur met een kerkdienst in de Vredeskerk aan de Varviksingel. Belangstellenden die deze willen bijwonen worden verzocht uiterlijk 10.00 uur in de kerk aanwezig te zijn. Zij kunnen de auto parkeren op het terrein bij de Diekmanhal. De begrafenis vindt aansluitend plaats op de begraafplaats in Usselo aan de Haaksbergerstraat.

Voor de kerkdienst van de heer G. Oude Nijeweme die op zaterdag 20 mei om 14.30 uur begint, kan weer geparkeerd worden op het P+R terrein aan de Zuiderval. Vandaar worden bussen ingezet voor het vervoer naar het kerkgebouw de Goede Herder aan de Velveweg 70. In de kerk graag aanwezig zijn om 13.30 uur. De crematie vindt vervolgens plaats om 17.00 uur in het crematorium in Usselo.


VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN HELPEN ENSCHEDE

Naast alle giften die binnenkomen op giro 777, worden er ook vele (andersoortige) initiatieven in het gehele land genomen om de slachtoffers en nabestaanden te helpen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om:

Als u zo’n soort initiatief of actie met een specifieke bestemming of opbrengst wilt opzetten en u wilt hier informatie over, dan kunt u contact opnemen met Rianne van ’t Hullenaar, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, telefoonnummer: 053-4884476, e-mail: r.vt.hullenaar@enschede.nl. (B.g.g.: 06-10513068).

Het gaat hierbij om giften, acties e.d. van verenigingen, clubs, scholen, instellingen en organisaties op het gebied van sport, cultuur, onderwijs, welzijn, hulpverlening e.d.


PSYCHOSOCIALE HULP NA STILLE TOCHT
Na de stille tocht vrijdagavond wordt tot 21.00 uur op 3 locaties psychosociale hulp aangeboden:

Het servicecentrum Noord is zaterdag en zondag ook geopend van 11.00 tot 15.00 uur.
De herdenkingtocht van vanavond is ook te volgen op een groot scherm in het Servicecentrum Noord. Hier zijn hulpverleners aanwezig.


GEEN KOOPAVOND ENSCHEDE-ZUID
In verband met de stille tocht van vrijdagavond gaat de koopavond in Enschede-Zuid niet door.


NAZORG SLACHTOFFERS MOLENPLEIN:

STAND VAN ZAKEN
Hier volgt een overzicht van de faciliteiten die de gemeente Enschede op dit moment aan het inrichten is op de locatie Molenplein. Deze locatie is ingericht als centraal punt voor informatie en opvang van slachtoffers van de ramp.

BIJSTANDSVRAGEN/FINANCIËLE VRAGEN
Op het Molenplein is een loket beschikbaar voor bijstandsvragen, die direct met de ramp te maken hebben. De "gewone" bijstandvragen worden behandeld op Stadsdeelkantoor West.

ZORGVERZEKERAAR
Amicon is als zorgverzekeraar aanwezig in de hal met een balie om de bij hen verzekerde getroffenen te woord te staan over alle vragen rondom ziekenfondszaken en om invulling te geven aan o.a. een patiënteninformatiesysteem.

GEESTELIJKE BIJSTAND:
De SMD (Stichting Maatschappelijke Dienstverlening) verleent psycho-sociale bijstand en andere geestelijke bijstand aan slachtoffers die hier behoefte aan hebben. Zij staan in rechtstreekse verbinding met GGD, Mediant, huisartsen en Leger des Heils, die ook mensen ter beschikking hebben gesteld.

WOONZAKEN/MATERIELE ZAKEN:
De Bouw- en Milieudienst aan het Molenplein heeft twee loketten ingericht voor vragen omtrent een tweetal zaken, nl:

EHBO
De EHBO is vertegenwoordigd in de hal om waar nodig eerste hulp te verlenen.

CALL-CENTER
Call-center 053-4845000, is nog steeds operationeel om alle informatievragen te inventariseren en om invulling te geven aan de registratie van vermisten.


NAZORGMIDDELEN IN PRODUCTIE

Er zijn een aantal nazorgmiddelen in productie. Dit zijn:

Een film van het getroffen gebied, die tentoon wordt gesteld aan de slachtoffers (groepsgewijs) en daarna ook aan hen ter beschikking wordt gesteld. Dit biedt mensen de mogelijkheid in de eigen kring de ramp in hun eigen tempo te verwerken.

Op de radio (Rampenzender RTV OOST) hoopt de gemeente Enschede in het weekend (zaterdag of zondag) van start te gaan met dagelijks antwoord te geven op de 10 door de slachtoffers meest gestelde vragen. Hierop volgt dan direct antwoord. De vragen worden geïnventariseerd vanuit de call-centers.

Op de Internetsite van de gemeente Enschede wordt gewerkt aan een speciaal gedeelte voor slachtoffers van de ramp, waar o.a. de hierboven geschetste meest gestelde vragen worden gepresenteerd, uiteraard voorzien van de antwoorden.

Op dit moment is een ploeg van ca. 40 mensen bezig met doorlopend de vragen van zowel pers als publiek te registreren en te vertalen naar nieuwsbrieven voor slachtoffers en persberichten voor de media.


INFORMATIEWAGEN POLITIE
Vanaf vandaag is in het winkelcentrum Deppenbroek (bij filiaal Albert Heijn) een informatiewagen van de Politie beschikbaar voor allerlei vragen van burgers.
De informatiewagen is daar tot en met zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur aanwezig.


NATIONAAL RAMPENFONDS
De 7,5 miljoen gulden die het Nationaal Rampenfonds vandaag als eerste bijdrage overmaakt, besteedt de gemeente aan onderdak voor de meest getroffen gezinnen. Het bedrag is voor een groot deel ingezameld door de Nederlandse bevolking via giro 777. Het Nationaal Rampenfonds verwacht snel een girobedrag a 7,5 miljoen gulden te bereiken. Tot die tijd komt een deel van de gift uit een bestaande reservepot. De gemeente is blij met het geld.


BROUWERIJ GROLSCH START WERKZAAMHEDEN WEER OP
Op woensdagavond 17 mei heeft Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V. van de Gemeentepolitie Enschede toestemming gekregen om onder voorwaarden haar activiteiten op het brouwerijterrein (in het vrijgegeven gebied) te hervatten.In overleg met de Gemeente Enschede is besloten dat Grolsch uiteraard geen transportactiviteiten in de omgeving zal uitvoeren gedurende officiële gebeurtenissen, die deze dagen in het teken staan van herdenking van de slachtoffers.


FINANCIËLE STEUN VOOR BEWONERS RAMPGEBIED
Bewoners binnen het rampgebied komen automatisch in aanmerking voor de financiele steunregeling via de Stadsbank. Bewoners die buiten het rampgebied wonen, maar toch schade hebben opgelopen door de ramp moeten hun schade melden bij het centrale meldpunt voor verzekering bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling aan het Molenplein. Getroffenen kunnen, na ondertekening van een machtiging voor verrekening, een voorschot voor herstel van de schade krijgen bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling.


AFGIFTE GOEDEREN
De afgifte van goederen aan de Diekmanhal wordt vrijdag 19 mei vanaf 17.00 uur stopgezet ivm de stille tocht. De af- en uitgifte van goederen wordt zaterdag voortgezet van 9.00 - 17.00 uur en zondag is er geen af- en uitgifte van goederen.


Gaslek leidde tot verwarring openstelling gebied
Gisterenmiddag, woensdag 17 mei, zou om 15.30 uur het noordelijk deel van het rampterrein worden opengesteld voor bewoners. Op het moment dat men binnen wilde gaan bleek een gaslek te bestaan in één van de woningen. Toen is acuut het gebied gesloten en drie kwartier later pas weer opengesteld. Door omstandigheden waren hulpverleners niet direct op de hoogte waardoor verwarring ontstond bij de bewoners van dit gebied.


Schuldhulpverlening
Oproep aan alle bewoners uit het binnenringgebied die

om zich te melden bij de afdeling Schuldhulpverlening, tel 4845471/4845472.


Condoleanceregisters

De condoleanceregisters zijn nog tot en met zaterdag 20 mei open met uitzondering van Lonneker en Usselo. Men kan bij de registers terecht van 9.00 uur ’s morgens tot 17.00 uur ’s avonds. Het condoleanceregister in het stadhuis blijft ook na 20 mei tot nader order geopend.

LOCATIES CONDOLEANCEREGISTER
Vanaf maandag 09.00 uur t/m vrijdag 17.00 uur liggen op de volgende locaties condoleanceregisters ter tekening:

Tevens bestaat de mogelijkheid condoleanceregisters te tekenen in de gemeentehuizen van Almelo, Borne, Haaksbergen, Hengelo, Losser, Goor, Delden, Den Ham, Hardenberg, Neede en Oldenzaal, en het Provinciehuis in Zwolle tijdens de daar geldende openingstijden.

Deelnemingbetuiging
Kaarten met deelnemingbetuiging kan men sturen aan:
Gemeente Enschede, Postbus 20, 7500 AA Enschede.
Daarnaast kan het condoleanceregister getekend worden via internet: Postbus20@enschede.nl


Goederen

Inzameling
Inzameling van alle gebruikte goederen staat stop.
Alleen nieuwe goederen zijn welkom (geen kleding) en dan bij voorkeur in ruimere hoeveelheden (300 à 400 stuks). Bedrijven en particulieren die goederen willen aanleveren worden verzocht contact op te nemen met Richard Ros van DMO, tel. 48 45 115.
Men doet z’n uiterste best om mensen behulpzaam te zijn met hulpgoederen. Soms lukt dat niet de eerste keer maar dan is het altijd mogelijk later andere goederen te verkrijgen.


ENORME BELANGSTELLING VOOR ENSCHEDE VIA DE DIGITALE SNELWEG
De afgelopen dagen heeft de site www.enschede.nl meer dan 3,3 miljoen bezoekers gehad.
Ook is de belangstelling om de condoleance te versturen via de mail (postbus20@enschede.nl) overweldigend. Inmiddels zijn er al meer dan 7500 mailtjes binnengekomen.


Diploma’s
Mensen die bij de ramp hun diploma’s voortgezet onderwijs zijn kwijt geraakt kunnen bij het regiokantoor van de Informatie Beheer Groep (IBG) aan de Ripperdastraat 13 in Enschede een "verklaring afgelegd examen" aanvragen. Deze verklaring houdt in dat "het diploma is afgegeven en is evenveel waard als het oorspronkelijke diploma zelf". Voor mensen uit het rampgebied is dit gratis.
Deze verklaring kan ook worden aangevraagd bij de IBG te Groningen (afd. examendiensten, telefoon 050 – 5998801).
Als men ook een diploma of bul heeft van MBO, HBO of universitaire opleidingen c.q. studies kan men contact opnemen met de betreffende opleiding c.q. instelling. De meeste instellingen bewaren deze gegevens. Indien dit niet lukt kan men eveneens contact opnemen met de IBG.


OPROEP AAN ALLE BEWONERS UIT HET BINNENRINGGEBIED DIE:

om zich te melden bij de afdeling schuldhulpverlening tel. 484 5471/4845472

volgens de afdeling schuldhulpverlening zijn 39 clienten en 46 personen die de afgelopen weken schuldhulpverlening hebben aangevraagd bewoners uit het binnengebied. deze mensen zijn extra zwaar getroffen aangezien zij te maken hebben met een vaak grote schuldenlast. de afdeling schuldhulpverlening wil met de mensen die de ramp hebben overleefd, in contact komen om:

de afdeling doet een oproep aan alle schuldeisers om zich welwillend op te stellen naar de getroffen schuldenaars.


Oproep aan alle bewoners uit het voormalige buitenringgebied
Ook bewoners uit het voormalige buitenringgebied die client zijn van de afdeling Schuldhulpverlening worden verzocht zich bij de afdeling te melden. Tel. 4845471/5472.


Mededeling woningcorporaties:
Corporatiemedewerkers bezoeken de komende dagen alle huurders, die de laatste drie dagen via de Diekmanhal elders geplaatst zijn. Al deze huurders zullen tijdens een persoonlijk gesprek gevraagd worden naar de huisvestingsmogelijkheden voor de toekomst. Inmiddels staat vast dat zeker het woningbezit van stichting Domijn en woningstichting De Woonplaats in het rampgebied volledig verwoest zijn of zo beschadigd dat renovatie niet mogelijk is. De herontwikkeling van het gebied zal zeker twee tot drie jaar gaan duren. De schatting is dat 400 huishoudens elders gehuisvest moeten worden. Daarnaast zijn er nog diverse woningen uit de rand van het rampgebied waarin bewoners langere tijd: 3-6 maanden niet kunnen wonen. Ook voor deze mensen moet elders huisvesting worden gezocht.


Ingekorte tekst van het statement van de heer Prodi, voorzitter Europese Commissie.
De heer Romano Prodi, voorzitter Europese commissie heeft met zijn bezoek aan Enschede duidelijk blijk gegeven van de Europese solidariteit ten aanzien van de getroffen families.
De heer Prodi wil met de Nederlandse overheid bespreken op welke manier de Europese Commissie kan bijdragen aan het herstel van de schade. De Commissie heeft al onderzocht op welke manier de Europese structurele fondsen ingeschakeld kunnen worden bij de wederopbouw en de reparatie van de geleden schade. De Commissie heeft bovendien de toepassingsvoorwaarden van de SEVESO richtlijn inzake belangrijke industriële ongelukken nagekeken en wil dat er wordt nagedacht over preventiemaatregelen.

N.B.
Integrale tekst van het statement van Romano Prodi is op aanvraag beschikbaar bij de afdeling communicatie gemeente Enschede en onder persberichten op deze site


Stichting Salvage heeft waardevolle spullen en persoonlijke bezittingen in veiligheid gebracht.
In de binnenring heeft de stichting Salvage een aantal woningen bezocht en waardevolle spullen en persoonlijke bezittingen in veiligheid gebracht. Het gaat om foto’s, fotoboeken, eventuele huisdieren, geld en sieraden. Salvage heeft op diverse adressen spullen verzameld. Het betreft de volgende adressen in de volgende straten

De aangetroffen goederen zijn overgebracht naar het I.D.G. Twentse Poort Oost 39 te Almelo. Bewoners van de huizen kunnen zich melden bij de Stichting Salvage, tel. 0546 – 48 11 20. Bewoners die goederen op willen halen moeten zich kunnen legitimeren, of in ieder geval aannemelijk kunnen maken dat zij op het aangegeven adres wonen.

Over de Stichting Salvage
De Stchting is een landelijk werkende organisatie van brandverzekeraars. De coordinatoren van de stichting worden door de brandweer ingezet om hulp te bieden na de brand. Salvage biedt persoonlijke hulpverlening en neemt maatregelen om schade zo veel mogelijk te beperken.


Nieuwe initiatieven vanuit de bevolking
Alle Enschedese basisscholen hebben besloten om op woensdag 17 mei van 19.00 – 20.00 uur hun deuren te openen voor financiële giften van de Enschedese bevolking.
Na dit tijdstip kan tot en met vrijdag tijdens de schooltijden ook geld op de scholen worden gebracht.


Overbruggingsuitkering
Tot en met 16 mei zijn 1278 overbruggingsuitkeringen tot een bedrag van ƒ1,5 miljoen uitgekeerd.


Drinkwatervoorraad weer op peil
De WMO (Waterleiding maatschappij Overijssel) heeft de drinkwatervoorraad weer op peil. Deze was als gevolg van de bluswerkzaamheden de afgelopen dagen sterk teruggelopen. Een en ander betekent dat er voldoende water is en dat het sproeiverbod opgeheven is.


Huisvesting
Voor huisvestingsvragen kan men vanaf 8.00 tot 20.00 uur terecht bij de locatie Molenplein. Deze locatie is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar onder nummer 484.50.00. Met name bewoners en studenten die nu nog op het terrein van de Universiteit worden gehuisvest, worden gevraagd contact op te nemen.


Afzetting binnenring met Heras hekwerk
De afzetting van de binnenring is te herkennen aan hekken van Heras hekwerk.

Afgelastingen evenementen


ONTSTAAN VAN DE BRAND
De heer Groos, commandant van de brandweer deelde mee dat er bij het begin van de brand sprake was van verschillende kleine brandjes op het terrein waar de bunkers zich bevinden. Het feit dat er geen aanvalsplan voor dit specifieke project bestond verandert niets aan de wijze van aanpak van de brand. In beide gevallen was de enige mogelijkheid in eerste aanleg om het vuur te blussen met water.


INFORMATIECENTRUM TELEFONISCH 24 UUR PER DAG BEREIKBAAR
De gemeente heeft een informatiecentrum ingericht aan het Molenplein. Dit centrum kan telefonisch worden bereikt onder tel. 053 – 484 5000. Dit telefoonnummer is de komende dagen 24 uur bereikbaar. Op het Molenplein zijn medewerkers van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Burger- en Algemene Zaken en de Bouw- en Milieudienst aanwezig, alsmede van verzekeringsmaatschappijen en Zorgverzekeraar Amicon.
Mensen die liever persoonlijk naar dit informatiepunt komen kunnen daar van 09.00 uur tot 20.00 uur terecht.
Voor normale bijstandsaanvragen zijn de Wijkservicecentra aan de Wesselerbrinklaan 102, B.W. ter Kuilestraat 33 en de Zaanstraat 12 geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur.


AFDELING BURGERZAKEN STADHUIS GEHELE WEEK GESLOTEN
De kantoren in de stadsdelen zijn normaal geopend. Dat wil zeggen van 13.00 uur tot 16.30 uur. In het Servicecentrum Noord van 08.30 uur tot 16.30 uur.


MEER INFORMATIE OVER HUISVESTING IS TE VINDEN OP DE SITE VAN WONINGCORPORATIE DOMIJN: WWW.DOMIJN .NL


ZAAKWAARNEMING
De gemeente heeft toestemming gegeven aan derden om maatregelen te treffen in het kader van het dichttimmeren van woningen ter voorkoming van schade.


Informatie voor alle direct getroffenen
Het wijkcentrum Noord -Zaanstraat 12 - is de gehele dag geopend.
Voor alle voorkomende vragen kunt u daar terecht.

Wat te doen bij storingen?
Storing van gas en/of licht ESSENT tel. 0800 3366112
Storing bij watervoorziening WMO tel: 0800 1421 of 074 - 8515151
Storing bij telefoon: 0800 0407 of de klantenservice KPN 0800 0402

Bouwafval aan straat
Puin, glas en houtafval mag u aan straat zetten. Dat wordt opgehaald. Meubels worden niet opgehaald. Zet dus geen meubels aan straat.

24 uur per dag beschikbaar voor psychologische en emotionele ondersteuning

* TÜRK KADINLAR TELEFONU (TVT)
Adinizi veya adresinizi vermeden, her çesit problemleriniz ve sorulariniz için ve 14 mayis cumartesi günü Enschede’de meydana gelen felaketten dolayi her türlü konu hakkinda bizi arayabilirsiniz. Felaketten dolayi sizlere olan hizmetimiz her günün 12 saatina çikarilmistir. Yani sabah 9’ dan aksam 21.00’a kadar 074 – 250 88 88 numarali telefondan bizleri arayabilirsiniz.

Afhalen Post
In verband met de ramp biedt de PTT Post aan alle getroffenen de mogelijkheid aan de voor hen bestemde post welke niet aan het huisadres besteld kan worden, af te halen op de lokatie: PTT Post Rigtersbleek Westend 1 (7521 RC)
maandag van 14.00 – 18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 12.00 – 18.00
zaterdag 10.00 - 12.00
Voor alle informatie kunt u gratis bellen met 0800 - 0417

Huisvesting:
Meer informatie over de huisvesting is te vinden op www.domijn.nl


Bloemen leggen
Op de hoek van de Deurningerstraat/Lasonderstraat bestaat de mogelijkheid om bloemen te leggen.


Vermisten
Bij het zoeken naar vermisten gaat men als volgt te werk:
allereerst wordt het puin gescand op slachtoffers. Als een gedeelte puin is "vrijgegeven" wordt het zorgvuldig geruimd, vervolgens op een centrale plaats verzameld, waarna door middel van honden een check plaatsvindt op eventuele menselijke resten. Pas daarna wordt het puin definitief vrijgegeven.


Doorschakelen telefoon
Als mensen uit het rampgebied hun telefoon willen doorschakelen naar familie/vrienden etc. elders, dan moeten ze het volgende nummer bellen:

0800 0402


Ondernemers uit het getroffen gebied

Er is een bedrijvenloket bij de Kamer van Koophandel waar ondernemers met al hun vragen terecht kunnen. Het telefoonnummer is:

0800 0235328


Duurzaam Veilig Verkeer Informatie bijeenkomsten:
De volgende informatiebijeenkomsten in het kader van Duurzaam Veilig zullen worden afgelast en verplaatst naar een nader te bepalen datum in september:


CALLCENTER

Het callcenter (nummer 0800-1100) is nog steeds operationeel. Dit informatienummer verstrekt publieksinformatie en informeert direct betrokkenen van de ramp.