Perscommuniqué gemeente Enschede:
Stand van zaken per dinsdag 16 mei, 22.00 uur


DRINGENDE OPROEP OM ZICH TE MELDEN:
ER WORDT ZEER DRINGEND VERZOCHT DAT IEDEREEN DIE ZICH NOG NIET HEEFT GEMELD DAT HIJ OF ZIJ TERECHT IS ZICH ZO SPOEDIG MOGELIJK MELDT BIJ HET TELEFOONNUMMER:

053- 4845000

Het informatienummer is tevens bestemd voor mensen die op zoek zijn naar familie of kennissen


 1. Nieuwe grenzen rampgebied
  Noordelijk deel
  Een deel van het Noordelijk rampgebied wordt vrijgegeven alleen voor bewoners. Aannemers die hen begeleiden hebben eveneens toegang. Uitzondering vormen enkele flats (waaronder twee winkelflats, een woonflat en drie torenflats)
  Adressen die nog niet vrijgegeven zijn.:

Aan deze gebouwen moeten nog nader onderzoek en herstel plaatsvinden voor zij ook kunnen worden vrijgegeven.

POORTEN (LEGITIMATIE BEWONERS)
Het bovengenoemde voor bewoners vrijgegeven gebied is toegankelijk via

Zuid
In het zuidelijk gebied is de grens verlegd richting Lasondersingel. Het betreft het gebied rondom de Da Costastraat. De Gereformeerde Kerk Enschede Noord (Noorderkerk) aan de Lasondersingel 18 is ontoegankelijk.

klik hier voor een kaart van het gebied

 

 1. Mileuvergunning opslagplaats
  Belangrijkste punten:

1 – In kader van W.O.B. is de milieuvergunning van het bedrijf Fireworks door de gemeente Enschede beschikbaar gesteld. Overige documenten worden nog niet vrijgegeven aanhangende het op stapel staande onafhankelijk onderzoek.

2 – In 1977 is er een oprichtingsvergunning verstrekt door de gemeente Enschede voor een 13-tal bunkers, waarvan 1 bestemd als werkruimte.

3 - In 1979 is er een uitbreidingsvergunning verstrekt voor 7 garageboxen (zgn. MAVO-boxen) en voor uitbreiding van de hoeveelheid vuurwerk.

4 – In 1997 is er een revisievergunning verstrekt, met het accent op professionalisering van de vuurwerkopslag en vuurwerkproductie. Deze vergunning bevatte ook een uitbreiding met 3 zeecontainers, met opslagtoestemming voor licht vuurwerk.

5 – In 1999 is er een vergunning verstrekt voor de plaatsing van 11 zeecontainers (licht vuurwerk) en een toegestane uitbreiding van de hoeveelheid in de boxen en containers.

In totaal was er toen een toegestane capaciteit ontstaan van 158.000 kilo.

6 – Alle vergunningen, en met name ook de laatste, zijn gepubliceerd (volgens wettelijk voorschrift) en er is een cirkel rond het bedrijf getrokken waarbinnen omwonenden geïnformeerd zijn.

7 – In 1997 is er van 1 omwonende een "bedenking" ingebracht, met daarin de opmerking "de opslag pas niet in een woonwijk". Deze opmerking staat daar tot spijt van het gemeentebestuur, uiteraard.
Het antwoord is van planologische aard (ruimtelijke ordening) en past niet in een milieuvergunning.

8 – In 1999 is geen bezwaar of bedenking ingediend na publicatie.

9 – Eind 1999 is er nog een steekproefcontrole geweest. De uitkomst was dat de vergunning werd nageleefd.

10 – De situering van het bedrijf (30 Ha) in een woonwijk, met een uitbreidende opslagcapaciteit stond op de agenda bij de gemeente. Er werd gewerkt aan verplaatsing van het bedrijf naar een andere locatie.

11 – Het gemeentebestuur spreekt uit dat zij graag een bijdrage levert aan een landelijk discussie betreffende regelgeving bij opslag van vuurwerk en of deze nog voldoet aan de te stellen eisen.

 1. Deelnemingbetuiging
  Kaarten met deelnemingbetuiging kan men sturen aan:
  Gemeente Enschede, Postbus 20, 7500 AA Enschede.
  Daarnaast kan het condoleanceregister getekend worden via internet: Postbus20@enschede.nl
 2. Drinkwatervoorraad weer op peil
  De WMO (Waterleiding maatschappij Overijssel) heeft de drinkwatervoorraad weer op peil. Deze was als gevolg van de bluswerkzaamheden de afgelopen dagen sterk teruggelopen. Een en ander betekent dat er voldoende water is en dat het sproeiverbod opgeheven is.

einde laatste informatie


SLACHTOFFERS
dodental: 16 ; 6 personen geïdentificeerd;
gewonden: 643: 37 opgenomen in het ziekenhuis; 5 op de IC; 200 vermisten;
De zoektocht naar overlevenden gaat door.

Huisvesting
De opvang in de Diekmanhal is vanavond om 18.00 uur gesloten. Voor huisvestingsvragen kan men morgen vanaf 8.00 tot 20.00 uur terecht bij de locatie Molenplein. Deze locatie is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar onder nummer 484.50.00. Met name bewoners en studenten die nu nog op het terrein van de Universiteit worden gehuisvest, worden gevraagd contact op te nemen.


Afzetting binnenring met Heras hekwerk
De afzetting van de binnenring is te herkennen aan hekken van Heras hekwerk.

Opvang schoolkinderen

Binnenring:

Buitenring:


VEEL BELANGSTELLING VOOR ENSCHEDE VIA HET INTERNET
De internetsite van de gemeente Enschede (www.enschede.nl) is de afgelopen dagen meer dan 125.000 maal bezocht. Op deze site is regelmatig het laatste nieuws te vinden.
Via de mail (postbus20@enschede.nl) zijn inmiddels al ruim 1500 condoleance-mailtjes binnengekomen.
Vele sites hebben inmiddels een link aangebracht naar de site van de gemeente Enschede.


Afgelastingen evenementen


ONTSTAAN VAN DE BRAND
De heer Groos, commandant van de brandweer deelde mee dat er bij het begin van de brand sprake was van verschillende kleine brandjes op het terrein waar de bunkers zich bevinden. Het feit dat er geen aanvalsplan voor dit specifieke project bestond verandert niets aan de wijze van aanpak van de brand. In beide gevallen was de enige mogelijkheid in eerste aanleg om het vuur te blussen met water.


INFORMATIECENTRUM TELEFONISCH 24 UUR PER DAG BEREIKBAAR
De gemeente heeft een informatiecentrum ingericht aan het Molenplein. Dit centrum kan telefonisch worden bereikt onder tel. 053 – 484 5000. Dit telefoonnummer is de komende dagen 24 uur bereikbaar. Op het Molenplein zijn medewerkers van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Burger- en Algemene Zaken en de Bouw- en Milieudienst aanwezig, alsmede van verzekeringsmaatschappijen en Zorgverzekeraar Amicon.
Mensen die liever persoonlijk naar dit informatiepunt komen kunnen daar op 15, 16 en 17 mei van 09.00 uur tot 20.00 uur terecht.
Voor normale bijstandsaanvragen zijn de Wijkservicecentra aan de Wesselerbrinklaan 102, B.W. ter Kuilestraat 33 en de Zaanstraat 12 geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur.


AFDELING BURGERZAKEN STADHUIS GEHELE WEEK GESLOTEN
De kantoren in de stadsdelen zijn normaal geopend. Dat wil zeggen van 13.00 uur tot 16.30 uur. In het Servicecentrum Noord van 08.30 uur tot 16.30 uur.


MEER INFORMATIE OVER HUISVESTING IS TE VINDEN OP DE SITE VAN WONINGCORPORATIE DOMIJN: WWW.DOMIJN .NL


ZAAKWAARNEMING
De gemeente heeft toestemming gegeven aan derden om maatregelen te treffen in het kader van het dichttimmeren van woningen ter voorkoming van schade.


STICHTING JEUGDZORG NAAR BISSCHOPSTRAAT
De Stichting Jeugdzorg aan de Deurningerstraat 301/Staringstraat is gevestigd aan de Bisschopstraat 10. Tel. 4300830./ mobiel: 06-27505862.


MEER LOCATIES CONDOLEANCEREGISTER

Vanaf maandag 09.00 uur t/m woensdag 17.00 uur liggen op de volgende locaties condoleanceregisters ter tekening:

Tevens bestaat de mogelijkheid condoleanceregisters te tekenen in de gemeentehuizen van Almelo, Borne, Haaksbergen, Hengelo en Oldenzaal, tijdens de daar geldende openingstijden.

U wordt uitgenodigd op één van deze adressen uw deelneming te betuigen.
U kunt uw condoleance ook betuigen via de mail: postbus20@enschede.nl


Informatie voor alle direct getroffenen
Het wijkcentrum Noord -Zaanstraat 12 - is de gehele dag geopend.
Voor alle voorkomende vragen kunt u daar terecht.

Wat te doen bij storingen?
Storing van gas en/of licht ESSENT tel. 0800 3366112
Storing bij watervoorziening WMO tel: 0800 1421 of 074 - 8515151
Storing bij telefoon: 0800 0407 of de klantenservice KPN 0800 0402

Bouwafval aan straat
Puin, glas en houtafval mag u aan straat zetten. Dat wordt opgehaald. Meubels worden niet opgehaald. Zet dus geen meubels aan straat.

24 uur per dag beschikbaar voor psychologische en emotionele ondersteuning

* TÜRK KADINLAR TELEFONU (TVT)
Adinizi veya adresinizi vermeden, her çesit problemleriniz ve sorulariniz için ve 14 mayis cumartesi günü Enschede’de meydana gelen felaketten dolayi her türlü konu hakkinda bizi arayabilirsiniz. Felaketten dolayi sizlere olan hizmetimiz her günün 12 saatina çikarilmistir. Yani sabah 9’ dan aksam 21.00’a kadar 074 – 250 88 88 numarali telefondan bizleri arayabilirsiniz.

Afhalen Post
In verband met de ramp biedt de PTT Post aan alle getroffenen de mogelijkheid aan de voor hen bestemde post welke niet aan het huisadres besteld kan worden, af te halen op de lokatie: PTT Post Rigtersbleek Westend 1 (7521 RC)
maandag van 14.00 – 18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 12.00 – 18.00
zaterdag 10.00 - 12.00
Voor alle informatie kunt u gratis bellen met 0800 - 0417

Huisvesting:
Meer informatie over de huisvesting is te vinden op www.domijn.nl


Bloemen leggen
Op de hoek van de Deurningerstraat/Lasonderstraat bestaat de mogelijkheid om bloemen te leggen.


Herdenkingsdienst.
Over de herdenkingsdienst en de wijze waarop volgt later
meer nieuws.


Vermisten
Bij het zoeken naar vermisten gaat men als volgt te werk:
allereerst wordt het puin gescand op slachtoffers. Als een gedeelte puin is "vrijgegeven" wordt het zorgvuldig geruimd, vervolgens op een centrale plaats verzameld, waarna door middel van honden een check plaatsvindt op eventuele menselijke resten. Pas daarna wordt het puin definitief vrijgegeven.


Doorschakelen telefoon
Als mensen uit het rampgebied hun telefoon willen doorschakelen naar familie/vrienden etc. elders, dan moeten ze het volgende nummer bellen:

0800 0402


Ondernemers uit het getroffen gebied

Er is een bedrijvenloket bij de Kamer van Koophandel waar ondernemers met al hun vragen terecht kunnen. Het telefoonnummer is:

0800 0235328


Duurzaam Veilig Informatie bijeenkomsten:
De volgende informatiebijeenkomsten in het kader van Duurzaam Veilig zullen worden afgelast en verplaats naar een nader te bepalen datum in september:


CALLCENTER

Het callcenter (nummer 0800-1100) is nog steeds operationeel. Dit informatienummer verstrekt publieksinformatie en informeert direct betrokkenen van de ramp.


INFORMATIE ASBEST:

Bij onderzoek van RIVM is geen asbest aangetroffen in de directe omgeving van het rampgebied (de zogeheten buitenring). Ook in het gebied waarover de rookwolk is getrokken is geen asbest gevonden; Enschede Noord, Hengelo,Delden, Borne Zenderen, Almelo, Wierden, Nijverdal)
Alle adviezen aan de bewoners zijn ingetrokken.
Asbest is alleen aangetroffen op de plaats van het incident (binnen de binnenste ring)


Indien men (ondernemers) vreest voor bezittingen zoals geld kan men zich melden bij meldkamer politie 4555555, actiecentrum politie in het stadhuis.