Perscommuniqué gemeente Enschede:
Stand van zaken per dinsdag 16 mei, 12.00 uur


DRINGENDE OPROEP OM ZICH TE MELDEN:
ER WORDT ZEER DRINGEND VERZOCHT DAT IEDEREEN DIE ZICH NOG NIET HEEFT GEMELD DAT HIJ OF ZIJ TERECHT IS ZICH ZO SPOEDIG MOGELIJK MELDT BIJ HET TELEFOONNUMMER:

053- 4845000

Het informatienummer is tevens bestemd voor mensen die op zoek zijn naar familie of kennissen


LAATSTE INFORMATIE

 1. Inkrimping Rampterrein
  Vanmorgen 16 mei 11.00 uur is het gebied gelegen tussen de Dr. Van Benthemstraat, Oldenzaalsestraat, Lasondersingel (middenberm), Nicolaas Beetstraat (zijde Da Costastraat), de Genestetstraat (zijde Da Costastraat) , Lasonderstraat (zijde Da Costastraat), ten zuiden van de kerk, Deurningerstraat, Boddenkampsingel worden vrijgegeven voor bewoners.
  Het gebied is toegankelijk via drie doorlaatposten:
  Oldenzaalsestraat – Lasondersingel
  Dr. van Benthemstraat – Brlijdensteinlaan
  Deurningerstraat – Dr. van Benthemstraat

  klik hier voor een kaart van het gebied

 2. Extra Raadsvergadering
  Vanavond is er een informele raadsvergadering in de Raadszaal, aanvang 19.30 uur. Voor de pers worden speciale ruimtes ingericht met video-schermen waar zij deze vergadering live kunnen volgen. Deze lokaties worden in de hal van het stadhuis bekend gemaakt.
 3. Opvang
  Er waren in de afgelopen nacht nog 70 mensen in de Diekmanhal. Naar een snelle huisvesting wordt gestreefd.
 4. Afgelastingen evenementen
  • De Internationale Twente Marathon 21 mei a.s. is afgelast.
  • Marinus Goedharttoernooi (meerdere avonden)
  • Vergaderingen raadscommissies (meerdere avonden)
  • Schoolvaardigheidsproeven do 18 mei, vr 19 mei
  • CDA avond over leefbaarheid do 18 mei
  • Muziekevenement in Pathmoshal
  • Het 6 tegen 6 toernooi voetbalclub Vogido
  • Alle wedstrijden en trainingen voor deze week van korfbalclub WIK
  • Het Nederlandse Astmafonds zal deze week niet collecteren in Enschede
  • Concert van de Koninklijke Enschedese Burgerharmonie in zalencentrum Vrieler op vrijdagavond
  • Muziekmanifestatie Drum- en Showfanfare EDES as zondag op het terrein van korfbalclub Rigtersbleek
  • Voetbaltoernooi 'Het kampioenschap van Enschede' op het terrein van voetbalclub UDI
  • Examens reanimatie en lessen van de Enschedese EHBO-vereniging
  • Alle voorstellingen t/m zondag in de Grote Kerk, Twentse Schouwburg en het Muziekcentrum
  • Het feest van de supportersvereniging van FC Twente
  • Alle activiteiten in het komende weekend in het kader van het 110-jarig bestaan van het Leger des Heils
  • De kampioensreceptie van voetbalvereniging van FC Het Centrum as zaterdag is uitgesteld
  • De concerten donderdag en vrijdag van het Poppodium ATAK, zaterdag aangepast programma
  • Alle openbare activiteiten van het Conservatorium Enschede
  • De clubmatch van de Twentse Kynologen Vereniging as zondag
  • Feestavond ivm 50-jarig bestaan van muziektheater Music Hall as zaterdag
  • Promotie wedstrijd Sparta Enschede - VSCO van dinsdag is uitgesteld, het A1/B1 toernooi as zaterdag gaat niet door

   

 5. Opvang schoolkinderen: actuele stand van zaken maandag 15 mei: 17.00 uur

  Binnenring

  • Anna van Buren, Meeuwenstraat 4: blijft de kinderen opvangen in het EMOS gebouw: ‘s ochtends van 8.30 uur tot 11.45 uur. Gezocht wordt naar vervangende huisvesting op korte termijn. Nadere berichtgeving volgt.
  • Noordlinde:
   Zaanstraat: geen probleem
   Dr. J. van Damstraat: kinderen zullen z.s.m. worden ondergebracht in het multi-functionele gebouw in de Esmarke: nader bericht volgt; In de tussentijd worden de kinderen opgevangen in het Kompas aan de IJ-straat.
  • Titus Brandsma, Mekkelholtspad 4, Vervangende huisvesting zal geregeld worden binnen het Jacobus College. De leerlingen ontvangen de hele week nog geen les. De leerlingen zullen persoonlijk door hun mentor benaderd worden voor een gesprek. Nadere berichtgeving volgt.
  • VSO-De Huifkar: Meeuwenstraat 160 + werkervaringsproject, Hulsmaatstraat 45;
   Er is op dit moment nog geen vervangende huisvesting gevonden. De leerlingen ontvangen de hele week geen onderwijs. M.b.t. de opvang wordt individueel contact gezocht door de school met de leerlingen. Nadere berichtgeving volgt.

  Buitenring

  • Het Zeggelt, Dr. Benthemstraat 14 en Multatulistraat 14: indien de buitenste ring wordt vrij gegeven voor niet-inwoners zal de school dinsdag 16 mei weer van start gaan; indien dit niet het geval is volgt nadere berichtgeving z.s.m.
  • De Werkhaven, Staringstraat 15: indien de buitenste ring wordt vrijgegeven voor niet-inwoners zal de Werkhaven op woensdag 17 mei weer van start gaan. Indien dit niet het geval is volgt nader berichtgeving z.s.m.
  • Bonifatius, Zaanstraat 10 en IJ-straat: kinderen worden opgevangen in de locatie aan de Zaanstraat.
  • ESV, Tichelweg 7: indien de buitenste ring wordt vrij gegeven voor niet-inwoners begint woensdag 17 mei de school weer;
  • Interzuilaire Opvangklas, Nieuwe Schoolweg 51: indien de buitenste ring wordt vrij gegeven voor niet-inwoners begint de IOK op dinsdag 16 mei weer te draaien. Indien dit niet het geval is zal nadere berichtgeving z.s.m. volgen.
  • Ariensschool: locatie Nieuwe schoolweg 51: Indien de buitenste ring wordt vrij gegeven voor niet-inwoners begint de Ariensschool aan de Nieuwe schoolweg weer te draaien op dinsdag 16 mei. Indien dit niet het geval is zal nadere berichtgeving z.s.m. volgen.
  • Het Stedelijk Lyceum:
   locatie Kottenpark: start in principe vrijdag 19 mei a.s. weer;
   Locatie: Min. De Savorin Lohmanlaan 58, start, indien mogelijk, woensdag 17 mei a.s. weer;
   Locatie Boddenkampsingel 80: hierover zal nadere berichtgeving volgen.
  • Roessingh, Roessingbleekweg 33: beginnen dinsdag 16 mei weer: bereikbaar via Roessinhgbleekweg
  • Huizingschool: idem
  • Het Maatman: idem
  • Greijdanus College, Deppenbroekstraat 4: beginnen dinsdag 16 mei a.s. weer.

  Psycho-sociale hulp:
  Scholen, peuterspeelzalen en de kinderopvang kunnen gebruik maken van de hulp die wordt geboden vanuit de GGD (JGZ) en andere hulpverlening. Deze hulpverlening wordt gecoördineerd door de GGD. Men kan er voor alle vragen terecht die betrekking daarop hebben en voor aanvraag directe hulp binnen de instelling. De hulpverleningsinstanties hebben daarvoor mensen "vrijgemaakt".

  De nummers zijn: 0546 – 536916/536918/536884.

  Schoolzwemmen:
  Er is deze week geen schoolzwemmen met busvervoer. Zwemmen is mogelijk indien de school het vervoer zelf regelt.

   

EINDE LAATSTE INFORMATIE


SLACHTOFFERS
dodental : 15 ; 6 personen geïdentificeerd
gewonden: 629: 36 opgenomen in het ziekenhuis; 5 op de IC.
200 vermisten
De zoektocht naar overlevenden gaat ook dinsdag nog door.
De lijst van opgegeven vermisten wisselt sterk doordat steeds opnieuw meldingen binnenkomen. Veel tijd kost het opschonen van de lijst in verband met zogenaamde dubbelboekingen en het vergelijken met personen in ziekenhuizen, sporthallen, andere opvangplaatsen en met diegenen die verblijven bij familie en kennissen. Daarbij wordt de grootste zorgvuldigheid in acht genomen.


BEZOEK VAN BEWONERS BINNENSTE RING AAN HUN WIJK
Er zijn tal van verzoeken van bewoners uit de binnenste ring om naar hun huizen te gaan kijken.
Vanavond heeft een aantal bewoners met busjes een bezoek gebracht aan het binnengebied, zodat zij persoonlijk de omvang van de ramp konden overzien. De busjes rijden door dat deel van het binnengebied dat reeds is onderzocht door het Rampen Identificatieteam. Zij werden daarbij begeleid door mensen van de politie en de psychosociale hulpverlening.
Ook dinsdag kunnen bewoners zich opgeven voor een bezoek aan hun wijk. Dat kan op telefoonnummer 053-4845000. 150 Bewoners hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om het rampgebied te bezoeken.

VERGUNNINGEN
Het bedrijf had de juiste vergunningen voor opslag en montage van feestvuurwerk. Eind 1999 vond een volwaardige controle plaats door de afdeling Mileu van de Bouw en Milieudienst.
Van de kant van de pers zijn verzoeken binnengekomen om vrijgave van die vergunningen. Het is de bedoeling van het College om alle documenten die vallen onder de Wet Openbaarheid van Bestuur vrij te geven. Het College van B&W heeft hierover dinsdag overleg.
ONTSTAAN VAN DE BRAND
De heer Groos, commandant van de brandweer deelde mee dat er bij het begin van de brand sprake was van verschillende kleine brandjes op het terrein waar de bunkers zich bevinden. Het feit dat er geen aanvalsplan voor dit specifieke project bestond verandert niets aan de wijze van aanpak van de brand. In beide gevallen was de enige mogelijkheid in eerste aanleg om het vuur te blussen met water.
GOEDEREN TEVEEL EN GOEDEREN GEVRAAGD
De organisatoren belast met het huisvesten van de bewoners laten weten dat er geen behoefte meer is aan huisraad, speelgoed en kleding. Wel gevraagd worden: Televisie-apparatuur, radio’s, koffiezetapparaten.
INFORMATIECENTRUM TELEFONISCH 24 UUR PER DAG BEREIKBAAR
De gemeente heeft een informatiecentrum ingericht aan het Molenplein. Dit centrum kan telefonisch worden bereikt onder tel. 053 – 484 5000. Dit telefoonnummer is de komende dagen 24 uur bereikbaar. Op het Molenplein zijn medewerkers van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Burger- en Algemene Zaken en de Bouw- en Milieudienst aanwezig, alsmede van verzekeringsmaatschappijen en Zorgverzekeraar Amicon.
Mensen die liever persoonlijk naar dit informatiepunt komen kunnen daar op 15, 16 en 17 mei van 09.00 uur tot 20.00 uur terecht.
Voor normale bijstandsaanvragen zijn de Wijkservicecentra aan de Wesselerbrinklaan 102, B.W. ter Kuilestraat 33 en de Zaanstraat 12 geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur.
AFDELING BURGERZAKEN STADHUIS GEHELE WEEK GESLOTEN
De kantoren in de stadsdelen zijn normaal geopend. Dat wil zeggen van 13.00 uur tot 16.30 uur. In het Servicecentrum Noord van 08.30 uur tot 16.30 uur.
BEGRENZING BINNENRING-GEBIED GEWIJZIGD.
Het gebied van de binnenring, t.z.v. de Lasondersingel is vanaf 20.30 uur omsloten door de Lasonderstraat, de De Genestetstraat en de Nicolaas Beetsstraat. Voor het overige blijft het gebied van de binnenring vooralsnog ongewijzigd.
MEER INFORMATIE OVER HUISVESTING IS TE VINDEN OP DE SITE VAN WONINGCORPORATIE DOMIJN: WWW.DOMIJN .NL

ONAFHANKELIJK ONDERZOEK
Dinsdag 16 mei volgt na het overleg van het College van B&W meer info over het onafhankelijk onderzoek. Mogelijk is dan ook een naam te noemen van een onafhankelijk voorzitter.
ZAAKWAARNEMING
De gemeente heeft toestemming gegeven aan derden om maatregelen te treffen in het kader van het dichttimmeren van woningen ter voorkoming van schade.
STICHTING JEUGDZORG NAAR BISSCHOPSTRAAT
De Stichting Jeugdzorg aan de Deurningerstraat 301/Staringstraat is vanaf dinsdag gevestigd aan de Bisschopstraat 10. Tel. 4300830 / mobiel: 06-27505862.
MEER LOCATIES CONDOLEANCEREGISTER
Vanaf maandag 09.00 uur t/m woensdag 17.00 uur liggen op de volgende locaties condoleanceregisters ter tekening:

Tevens bestaat de mogelijkheid condoleanceregisters te tekenen in de gemeentehuizen van Almelo, Borne, Haaksbergen, Hengelo en Oldenzaal, tijdens de daar geldende openingstijden.


Aan alle direct getroffenen
Het wijkcentrum Noord -Zaanstraat 12 - is de gehele dag geopend.
Voor alle voorkomende vragen kunt u daar terecht.

Wat te doen bij storingen?
Storing van gas en/of licht ESSENT tel. 0800 3366112
Storing bij watervoorziening WMO tel: 0800 1421 of 074 - 8515151
Storing bij telefoon: 0800 0407 of de klantenservice KPN 0800 0402

Asbest
Informatie over asbest in de tweede ring (de buitenring) wordt aan bewoners bij de terugkeer naar hun woning uitgereikt.

Bouwafval aan straat
Puin, glas en houtafval mag u aan straat zetten. Dat wordt opgehaald. Meubels worden niet opgehaald. Zet dus geen meubels aan straat.

24 uur per dag beschikbaar voor psychologische en emotionele ondersteuning

* TÜRK KADINLAR TELEFONU (TVT)
Adinizi veya adresinizi vermeden, her çesit problemleriniz ve sorulariniz için ve 14 mayis cumartesi günü Enschede’de meydana gelen felaketten dolayi her türlü konu hakkinda bizi arayabilirsiniz. Felaketten dolayi sizlere olan hizmetimiz her günün 12 saatina çikarilmistir. Yani sabah 9’ dan aksam 21.00’a kadar 074 – 250 88 88 numarali telefondan bizleri arayabilirsiniz.

Afhalen Post
In verband met de ramp biedt de PTT Post aan alle getroffenen de mogelijkheid aan de voor hen bestemde post welke niet aan het huisadres besteld kan worden, af te halen op de lokatie: PTT Post Rigtersbleek Westend 1 (7521 RC)
maandag van 14.00 – 18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 12.00 – 18.00
zaterdag 10.00 - 12.00
Voor alle informatie kunt u gratis bellen met 0800 - 417

Huisvesting:
Meer informatie over de huisvesting is te vinden op www.domijn.nl


Bloemen leggen
Op de hoek van de Deurningerstraat/Lasonderstraat bestaat de mogelijkheid om bloemen te leggen.


Herdenkingsdienst.
Over de herdenkingsdienst en de wijze waarop volgt dinsdag meer nieuws.


Vermisten
Bij het zoeken naar vermisten gaat men als volgt te werk:
allereerst wordt het puin gescand op slachtoffers. Als een gedeelte puin is "vrijgegeven" wordt het zorgvuldig geruimd, vervolgens op een centrale plaats verzameld, waarna door middel van honden een check plaatsvindt op eventuele menselijke resten. Pas daarna wordt het puin definitief vrijgegeven.


Ondernemers uit het getroffen gebied
Er is een bedrijvenloket bij de Kamer van Koophandel waar ondernemers met al hun vragen terecht kunnen. Het telefoonnummer is :

0800 0235328


Duurzaam Veilig Informatiebijeenkomsten:
De volgende informatiebijeenkomsten in het kader van Duurzaam Veilig zullen worden afgelast en verplaats naar een nader te bepalen datum in september:


CALLCENTER
Het callcenter (nummer 0800-1100) is nog steeds operationeel. Dit informatienummer verstrekt publieksinformatie en informeert direct betrokkenen van de ramp. 


CENTRAAL LOKET:
Vanaf maandag 15 mei a.s. wordt er ten behoeve van alle getroffen personen en ondernemers een loket geopend voor alle vragen omtrent woningen, verzekeringen, asbest e.d. bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (voorheen Sociale Dienst) locatie Molenplein 1, telefoon: 4845000. Geopend vanaf 09.00 uur


VERKEERSMAATREGELEN:
Door de ramp in de binnenstad van Enschede zijn voor het spitsverkeer diverse maatregelen getroffen. 
De Deurningerstraat vanaf "Frans op de Bult" is afgesloten, er is een omleidingsroute.
De toegangswegen Hengelosestraat en Oldenzaalsestraat zijn open.
Vanuit de richting Gronau en Glanerbrug wordt het verkeer omgeleid via de singels door middel van borden.
De Boddenkampsingel en de Lasondersingel blijven afgesloten voor alle verkeer.


Vermisten
Van de 500 mensen die als vermist zijn aangeven door kennissen of familie hebben zich er op dit moment ongeveer driehonderd mensen gemeld. Daarmee komt het totaal aantal vermisten tot nu toe op 200.

Iedereen die vermoedt dat mensen naar hem of haar op zoek zijn, wordt gevraagd zich te melden bij nummer:

053- 4845000

DIT TELEFOONNUMMER IS OOK BEDOELD VOOR MENSEN DIE OP ZOEK ZIJN NAAR FAMILIE OF BEKENDEN.


INFORMATIE ASBEST:
Bij onderzoek van RIVM is geen asbest is aangetroffen in de directe omgeving van het rampgebied ( de zogeheten buitenring) . Ook in het gebied waarover de rookwolk is getrokken is geen asbest gevonden; Enschede Noord, Hengelo,Delden, Borne Zenderen, Almelo, Wierden, Nijverdal)
Alle adviezen aan de bewoners zijn ingetrokken.
Asbest is alleen aangetroffen op de plaats van het incident (binnen de binnenste ring)
Informatie over asbest 074 - 2563403 / 2563446 /2563432