Perscommuniqué gemeente Enschede:
Stand van zaken per maandag 15 mei, 13.40 uur


DRINGENDE OPROEP OM ZICH TE MELDEN:
ER WORDT ZEER DRINGEND VERZOCHT DAT IEDEREEN DIE ZICH NOG NIET HEEFT GEMELD DAT HIJ OF ZIJ TERECHT IS ZICH ZO SPOEDIG MOGELIJK MELDT BIJ DE TELEFOONUMMER:

053- 4845000

Het informatienummer is tevens bestemd voor mensen die op zoek zijn naar familie of kennissen


Onafhankelijk onderzoek.
Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van de ramp in samenwerking met het rijk en diverse departementen.

Nazorgplan
Er is een Nazorgplan in de maak waarover vandaag meer info wordt gegeven aan de pers.

Herdenkingsdienst.
Over de herdenkingsdienst en de wijze waarop volgt morgen meer nieuws.

Vermisten
Bij het zoeken naar vermisten gaat men als volgt te werk:
allereerst wordt het puin gescand op slachtoffers. Als een gedeelte puin is "vrijgegeven" wordt het zorgvuldig geruimd, vervolgens op een centrale plaats verzameld, waarna door middel van honden een check plaatsvindt op eventuele menselijke resten. Pas daarna wordt het puin definitief vrijgegeven.

Doorschakelen telefoon:
Als mensen uit het rampgebied hun telefoon willen doorschakelen naar familie/vrienden etc. elders, dan moeten ze het volgende nummer bellen:

0800 0402

 

Marathon afgelast
De Internationale Twente Marathon 21 mei a.s. is afgelast. Dit geldt ook voor alle evenementen die deze week waren gepland.

Ondernemers uit het getroffen gebied
Er is een bedrijvenloket bij de Kamer van Koophandel waar ondernemers met al hun vragen terecht kunnen. Het telefoonnummer is :

0800 0235328

Van Heekplein
Het geplande onderzoek naar mogelijke bommen uit de 2e Wereld Oorlog onder het Van Heekplein wordt tot nader order uitgesteld.

Duurzaam Veilig Informatiebijeenkomsten:
De volgende informatiebijeenkomsten in het kader van Duurzaam Veilig zullen worden afgelast en verplaats naar een nader te bepalen datum in september:

TERUGKEER BEWONERS BUITENRING
Zodra dat mogelijk is kunnen de bewoners hun huizen in de zogenaamde buitenste ring van het rampgebied weer betrekken. In dit gebied zijn de meeste huizen intact. Naar verwachting kunnen de eerste bewoners in de buitenring in de loop van de dag naar hun huis terugkeren. Een terugkeerplan voorziet in een zorgvuldige begeleiding van de bewoners.

Indien men (ondernemers) vreest voor bezittingen zoals geld kan men zich melden bij meldkamer politie 4555555, actiecentrum politie in het stadhuis.

SLACHTOFFERS:
In totaal 15 doden zijn geborgen. Vier daarvan zijn brandweerlieden. Identificatie van de slachtoffers kan nog enkele dagen in beslag nemen
In totaal 599 gewonden behandeld /onder behandeling.
Op dit moment liggen nog 39 personen in het ziekenhuis waarvan 6 op de Intensive Care.

CALLCENTER
Het callcenter (nummer 0800-1100) is nog steeds operationeel. Dit informatienummer verstrekt publieksinformatie en informeert direct betrokkenen van de ramp.

CENTRAAL LOKET:
Vanaf maandag 15 mei a.s. wordt er ten behoeve van alle getroffen personen en ondernemers een loket geopend voor alle vragen omtrent woningen, verzekeringen, asbest e.d. bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (voorheen Sociale Dienst) locatie Molenplein 1, telefoon: 4845000. Geopend vanaf 09.00 uur

VERKEERSMAATREGELEN:
Door de ramp in de binnenstad van Enschede zijn voor het spitsverkeer diverse maatregelen getroffen.
De Deurningerstraat vanaf "Frans op de Bult" is afgesloten, er is een omleidingsroute.
De toegangswegen Hengelosestraat en Oldenzaalstestraat zijn open.
Vanuit de richting Gronau en Glanerbrug wordt het verkeer omgeleid via de singels door middel van borden.
De Boddenkampsingel en de Lasondersingel blijven afgesloten voor alle verkeer.

CONDOLEANCE REGISTER:
Op tien plaatsen in Enschede zullen condoleance-registers ter inzage liggen.
Dat zullen zijn:

OPVANG SCHOOLKINDEREN:
Over de opvang van schoolkinderen op dit moment het volgende bekend:

Een en ander is ook na te lezen op RTV Oost Teletekstpagina 118

KLEDING ENZ:
Er bestaat op dit moment geen behoefte aan kleding bij de opvangcentra. Er is voldoende aanwezig. Het verzoek is dan ook hier geen kleding meer aan te bieden.

HUISVESTING:
Voor huisvesting wordt nauw samengewerkt met onder meer de woningbouwcoöperaties
Op dit moment worden nog ca. 70 personen in de Diekmanhal opgevangen;
150 personen uit de binnenring zijn inmiddels elders ondergebracht.

OPROEP VOOR TETANUS-PRIK
De gemeente Enschede roept met klem iedereen op die een verwonding heeft opgelopen en nog geen tetanusprik heeft gekregen, zich te melden bij het ziekenhuis voor een tetanusprik!
De oproep geldt ook voor mensen die verwondingen zelf hebben behandeld!

Vermisten
Van de 500 mensen die als vermist zijn aangeven door kennissen of familie hebben zich er op dit moment ongeveer driehonderd mensen gemeld. Daarmee komt het totaal aantal vermisten tot nu toe op 200.

Iedereen die vermoedt dat mensen naar hem of haar op zoek zijn, wordt gevraagd zich te melden bij nummer:

053- 4845000

DIT TELEFOONNUMMER IS OOK BEDOELD VOOR MENSEN DIE OP ZOEK ZIJN NAAR FAMILIE OF BEKENDEN.

INFORMATIE ASBEST:
Bij onderzoek van RIVM is geen asbest is aangetroffen in de directe omgeving van het rampgebied ( de zogeheten buitenring) . Ook in het gebied waarover de rookwolk is getrokken is geen asbest gevonden; Enschede Noord, Hengelo,Delden, Borne Zenderen, Almelo, Wierden, Nijverdal)
Alle adviezen aan de bewoners zijn ingetrokken.
Asbest is alleen aangetroffen op de plaats van het incident (binnen de binnenste ring)
Informatie over asbest 074 - 2563403 / 2563446 /2563432