Perscommuniqué VUURWERKRAMP gemeente Enschede

Donderdag 27 juli 2000, 16:30 uur

Voorlopig verslag vergaderingen rampenstaf op internet
Het voorlopig verslag van de vergaderingen van de rampenstaf van de Vuurwerkramp van 13 mei is op internet geplaatst. Het betreft verslagen van alle vergaderingen die de rampenstaf hield in de periode van 13 mei tot 24 mei 2000. Dit is de periode dat het rampenplan in werking was. Passages die op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) niet openbaar gemaakt kunnen worden, zijn geschrapt. Het gaat hierbij met name om de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van slachtoffers van de ramp.

Het op internet geplaatste document is gebaseerd op het authentieke voorlopige verslag van de vergaderingen. Het bevat de informatie zoals deze op dat moment beschikbaar was. De feiten in het document zijn niet achteraf gecheckt.

klik hier voor het verslag