Bewoners Nieuwsbrief

Negende uitgave dinsdag 4 juli 2000


BESTE BEWONER,

In deze negende nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Als u deze BewonersNieuwsbrief niet op uw (tijdelijke) adres ontvangt, betekent dat mogelijk dat de Gemeente Enschede uw nieuwe adres nog niet kent: NEEM CONTACT OP MET HET IAC! Molenplein 1 of bel met telefoon 0800 – 1100 (gratis).
Eerder verschenen BewonersNieuwsbrieven kunt u afhalen bij het Servicecentrum Noord.

De vorige Bewoners Nieuwsbrieven zijn ook op deze site te vinden:

Aan deze en aan de eerder verstrekte BewonersNieuwsbrief kunt u geen rechten ontlenen.


Informatie en Opvang
Informatie- en Advies Centrum (IAC) – Molenplein
Het IAC is gevestigd aan het Molenplein 1. Hier kunt u met al uw vragen terecht, maar u kunt er ook gewoon even binnenlopen voor een praatje of een luisterend oor. Onze medewerkers doen hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Openingstijden IAC – Molenplein:

Het IAC is ook telefonisch bereikbaar op nummer 0800 – 1100 (gratis).

Bent u slecht ter been en heeft u niet de mogelijkheid naar het IAC te komen dan komen wij naar u toe. Voor een afspraak kunt u bellen met 0800 – 1100.


Rectificatie
In de vorige nieuwsbrief (no. 8) is abusievelijk het verkeerde telefoonnummer vermeld van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede-Haaksbergen voor de aanmelding voor de bijeenkomsten voor mensen die zich ongerust maken over hun reactie na de ramp. Het juiste telefoonnummer voor aanmelding voor deze lotgenotenbijeenkomsten is (053) 435 33 53.


Stilstaan bij de ramp, een handreiking bij verwerking
Bij getroffenen door de vuurwerkramp kunnen heftige gevoelens loskomen. Veel mensen voelen zich ongerust over die gevoelens. Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede Haaksbergen organiseert bijeenkomsten om getroffenen een handreiking te doen bij de verwerking.

Deze bijeenkomsten zijn als volgt georganiseerd:

Het wordt op prijs gesteld als deelnemers alle drie bijeenkomsten aanwezig zijn. Als er meer mensen willen komen dan op de genoemde avonden ontvangen kunnen worden, zullen extra avonden worden georganiseerd.

Tijdens de bijeenkomsten worden deelnemers geďnformeerd over verwerking. In kleine groepen van 10 tot 20 mensen, wordt bij een aantal verhalen van betrokkenen stilgestaan. Niet alleen het vertellen, maar ook het horen van de ervaringen van andere mensen kan meehelpen om woorden te geven aan het eigen verhaal. Uiteraard is alles wat verteld wordt vertrouwelijk.
Door deze bijeenkomsten wordt verteld hoe een normale verwerking kan verlopen. Door de gesprekken in de kleine groepen lukt het vaak om beter woorden te geven aan de eigen ervaringen. Misschien komen deelnemers door de opmerkingen van lotgenoten op ideeën die geen deskundige ze aan de hand had kunnen doen. De groepen worden begeleid door hulpverleners. Zij kunnen, indien nodig, ook adviezen geven.

Aanmelden
Als u wilt meedoen met deze bijeenkomsten, kunt u zich telefonisch aanmelden bij de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening: telefoon (053) 4 353 353. U geeft zich op met uw naam, adres, telefoonnummer, eventueel uw adres ten tijde van de ramp, met hoeveel mensen u denkt te komen, en welke bijeenkomst u wilt bijwonen.

Naast dit groepsaanbod kunt met uw vragen ook terecht bij de huisarts of het maatschappelijk werk.
Verder worden er elke week ontmoetingsbijeenkomsten in het Kompas, op dinsdagmiddag van half 2 tot 3 uur en woensdagavond van half 8 tot 9 uur.
Indien gewenst kunt u een afspraak maken voor een huisbezoek door een van de medewerkers van slachtofferhulp. (tel 053 4555555 , vragen naar slachtofferhulp).


Gemeente Enschede heft geen belastingen in rampgebied.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om :

Het niet heffen van de onroerende – zaakbelastingen in het betreffende gebied betekent voor de gemeente Enschede alleen al een opbrengstverlies van ongeveer anderhalf miljoen gulden.

Het gemeentebestuur heeft dit ongebruikelijke besluit genomen om zodoende aan te sluiten bij de vele acties die zijn en worden ondernomen ter lediging van de nood voor inwoners van het rampgebied.

De mensen die het betreffen hoeven zelf geen actie te ondernemen in de richting van de gemeente.
Straten bij de belastingregeling zijn:

Straten binnengebied

 

ramp

 25-5-00
 

Van

tot en met

even/oneven

Beekstraat

   

Volledig

bernhard te haarstraat

   

Volledig

Binnenhof

   

Volledig

Boddenkampsingel

89

93

Oneven

Borgerstraat

   

Volledig

Brouwerijstraat

   

Volledig

da costastraat

   

Volledig

de genestetstraat

   

Volledig

de vluchtestraat

   

Volledig

Deurningerstraat

102

290

even

Deurningerstraat

209

321

Oneven

dr a h j coppesstraat

1

85

Oneven

dr a h j coppesstraat

2

30

even

dr j van damstraat

   

Volledig

Drienerweg

   

Volledig

Fazantstraat

1

361

Oneven

Fazantstraat

2

172

even

h b blijdensteinlaan

142

246

even

Haverschmidtstraat

   

Volledig

Hopstraat

   

Volledig

Hulsmaatstraat

   

Volledig

jacob van lennepstraat

   

Volledig

Kwartelstraat

   

Volledig

Kievitstraat

   

Volledig

Koekoekstraat

   

Volledig

Koolmeesstraat

   

Volledig

Kottendijk

34

206

even

Kottendijk

55

249

Oneven

Kroedhoftestraat

   

Volledig

Landstraat

   

Volledig

Lasondersingel

1

151

Oneven

Lasondersingel

2

92

even

Lyceumlaan

   

Volledig

Lasonderstraat

   

Volledig

Meeuwenstraat

   

Volledig

Mekkelholtspad

   

Volledig

Mekkelholtsweg

1

111

Oneven

Mekkelholtsweg

2

152

even

Merelstraat

   

Volledig

min dr de visserstraat

   

Volledig

minister idenburgstraat

   

Volledig

Nachtegaalstraat

   

Volledig

nicolaas beetsstraat

   

Volledig

Nieuwluststraat

   

Volledig

Patrijsstraat

   

Volledig

Pluvierstraat

   

Volledig

Putterstraat

   

Volledig

Renbaanstraat

   

Volledig

Reumerschoolstraat

   

Volledig

Roomweg

1

115

Oneven

Roomweg

2

222

even

Schaperstraat

   

Volledig

Schurinksdwarsweg

   

Volledig

Schurinksweg

   

Volledig

Spechtstraat

   

Volledig

Stroinksbleekweg

1

69

Oneven

Stroinksbleekweg

2

14B

even

Talmaplein

   

Volledig

Tollensstraat

   

Volledig

Vinkenstraat

   

Volledig

Voortsweg

1

113

Oneven

Voortsweg

2

160

even

Walhofstraat

1

55

Oneven

Walhofstraat

2

58

even

 


Huurgewenningsregeling
De huurcompensatie wordt berekend over het verschil in de huurprijs van de oude woning per 1 mei 2000 en de nieuwe woning per 1 juli 2000. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de regeling is dat er een huurcontract voor de nieuwe woning is afgesloten.
De maximale huurprijs waarvoor de huurgewenningsregeling geldt is f. 1149,00 per maand (huurprijs vanaf 1 juli 2000).


Ophalen rampafval
In de vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat voor het ophalen van rampafval rechtstreeks gebeld kan worden met Twente Milieu. Vanaf nu moeten mensen die rampafval kwijt willen, eerst contact opnemen met de afdeling Milieu van de gemeente, tel.nr. 053-4818827.
De afdeling Milieu geeft opdracht aan Twente Milieu voor het gratis afhalen van afval, als er sprake is van "echt rampafval", kapotte huisraad e.d. geen bouw- en sloopafval,
De kosten van het ophalen van bouw- en sloopafval worden bij de bewoner in rekening gebracht door Twente Milieu, deze zijn te verhalen op de verzekering.


Overleven na een ramp
De gevolgen van rampen of calamiteiten beperken zich niet tot materiele schade of lichamelijk letsel. Het maakt mensen bijvoorbeeld machteloos, angstig, verdrietig en moe. Niet alleen tijdens de ramp, maar ook gedurende de dagen, weken en soms maanden erna.

Ermee bezig blijven…
Hoe ziet het genezingsproces van een psychische wond er nu ongeveer uit? Dat de wereld plotsklaps wel levensbedreigend is en er doden en gewonden vallen, is moeilijk te accepteren. Het is alsof slachtoffers en direct betrokkenen letterlijk niet kunnen geloven dat "het" is gebeurd. Daarom blijven mensen ermee bezig: ze praten er veel over omdat ze er "vol" van zijn; zij hebben allerlei nare herinneringen die zij niet van zich af kunnen zetten; zij hebben nachtmerries over wat zij hebben gedaan, gezien, gehoord en geroken; of zijn constant bezig met het zoeken naar informatie over vermisten of dierbaren.
Tegelijkertijd herkennen slachtoffers zich eerder in schokkende gebeurtenissen die anderen treffen. Door de herkenning komen ook gemakkelijk de eigen gevoelens weer boven. Konden getroffenen voorheen relatief achteloos naar berichten over rampen en calamiteiten luisteren, nu raakt het wel. Het lijkt alsof ze de ramp, ook al is die feitelijk voorbij, telkens opnieuw beleven of herbeleven.

Praten helpt
Tenminste, zolang het niet bij vermijden blijft. Verwerken is namelijk niet hetzelfde als "wegstoppen", "ontkennen" of het "verzwijgen" van de ervaringen, gedachten en gevoelens.
Zoals een gewone wond moet ook een "psychische wond" worden verzorgd. Door er met anderen over te praten gebeurt dat. Het is een goede manier om spanningen, verdriet en nare gedachten kwijt te raken. Praten lucht op, net zoals huilen. Dat gaat natuurlijk niet in een keer, zoals een gewone wond ook niet binnen een dag is genezen. Dat zij dan soms het gevoel krijgen "dat ze voor de tiende keer hetzelfde vertellen" is begrijpelijk maar niet erg. Een ramp of calamiteiten is immers een gebeurtenis die je nooit vergeet.

Aandacht vanuit de omgeving
Daarom is serieuze aandacht vanuit de omgeving zo belangrijk. Mensen die de tijd nemen om te luisteren naar het verhaal van de slachtoffers en de direct betrokkenen. Dat anderen op een niet-sensationele manier vragen stellen over wat er is gebeurd, hoe het gaat of wat er te gebeuren staat. Kortom, dat mensen begrip tonen en erkenning geven. Niet alleen de eerste dagen of de eerste week, maar ook de maanden na de ramp. Want het overleven van een ramp is wat anders dan het leven erna.


Commissie Oosting
De Commissie onderzoekt de vuurwerkramp en streeft naar openheid en wil een bijzondere plaats geven aan communicatie met betrokkenen. Daarom heeft zij op 29 juni een lokatie betrokken in Enschede, Stationsplein 11. Telefonisch is de Commissie bereikbaar via 053.4805788. Ook is er een website opengesteld, www.co-vuurwerkramp.nl.
De Commissie wil op deze manieren stimuleren dat mensen een bijdrage leveren aan het onderzoek van de commissie, bijvoorbeeld door informatie te verstrekken, die nuttig is voor het onderzoek naar de oorzaak van de ramp, maar ook door ervaringen door te geven over de wijze waarop mensen zijn bejegend bij de bestrijding van de ramp, en bij de nazorg aan getroffenen.


Uitkering regeling III start binnenkort.
De financiële regeling III geldt voor die mensen uit het op 16 mei door B&W vastgestelde rampgebied, die teruggekeerd zijn naar hun eigen woning en buiten de al eerde gepubliceerde regelingen I en II vallen. Het gaat om een groep van ongeveer 2000 personen. Onder het vastgesteld gebied voor financiële regeling III vallen ook de overzijden van de begrensende straten. Een ieder die in aanmerking komt voor deze regeling krijgt persoonlijk bericht d.m.v. een brief voorzien van een voorbedrukt aanvraagformulier met antwoordenveloppe. Deze dient u in te vullen en retour te zenden, zodat tot uitbetaling kan worden overgegaan.
De uitvoering van regeling III zou eerst op 1 juli al van start gaan. Die planning is niet gehaald. De brieven aan de bewoners die in aanmerking komen voor deze regeling worden in de week van 3 - 7 juli verzonden.
Hebt u geen bericht ontvangen en komt u naar uw mening wel in aanmerking? Neem dan vanaf 10 juli aanstaande contact op met het IAC, Molenplein 1, Enschede.


De Goederenuitgifte stopt op 4 juli
Het einde van de goederenvoorraad is in zicht. Vandaar dat deze week een einde wordt gemaakt met de uitgifte. Alle lopende aanvragen voor goederen, waarvoor bij het IAC een aanvraagformulier is ingevuld, worden afgehandeld zo lang de voorraad strekt. Deze mensen krijgen binnenkort bericht. De goederen worden uitsluitend aan huis bezorgd.


Belangrijke adressen en telefoonnummers


COLOFON
Uitgave van: Informatie- en Advies Centrum (IAC)
Redactie: Publieksvoorlichting
Telefoon: 053-4845054
Fax: 053-4845118