Bewoners Nieuwsbrief

Vierde uitgave Woensdag 31 mei 2000

 


Enschede, 31 mei 2000

Beste bewoner(s),

Deze vierde Bewoners Nieuwsbrief besteed onder andere aandacht aan de bestedingen uit her rampenfonds, een oproep van de Twentsche Courant Tubantia en de voorbereidingen voor de herdenkingsdienst. Eerder verschenen Bewoners Nieuwsbrieven op 21, 24 en 30 mei. Heeft u deze uitgaven niet ontvangen, dan kunt u deze afhalen bij het Servicecentrum Noord of bij het Informatie en Adviescentrum aan het Molenplein.

De vorige Bewoners Nieuwsbrieven zijn ook op deze site te vinden:

Aan deze en aan de eerder verstrekte Bewoners Nieuwsbrieven kunt u geen rechten ontlenen.

Contact verzekeringen
De verzekeraars laten weten dat ze nog niet met iedereen contact hebben gehad over de schade aan woningen, inboedel, etc.
Ze willen daarom graag met spoed in contact komen met betrokkenen die zich nog niet hebben gemeld bij hun verzekeraar. Mensen die verzekerd zijn en nog geen contact gehad hebben kunnen zich in verbinding te stellen met hun eigen verzekeraar of de tussenpersoon. Mensen die niet zijn verzekerd doen er goed aan contact op te nemen met het Informatie en Adviescentrum, tel. 0800 – 1100.

Bestedingen uit Rampenfonds (giro 777)
Er komen vragen binnen van mensen die geld hebben overgemaakt op giro 777. Zij vragen zich af of hun bijdrage ook gebruikt wordt om de all-in-regeling voor de getroffenen van de ramp te financieren.
De all-in-regeling is speciaal opgesteld voor de gedupeerden van de ramp, die mensen die hun huis definitief kwijt zijn. De regeling voorziet in een tegemoetkoming voor kleedgeld, herinrichtingskosten en overige kosten. Deze regeling is met name bedoeld om de gedupeerden zo snel mogelijk in staat te stellen hun leven weer op te pakken. Mensen die een uitkering volgens de all-in-regling ontvangen hebben, hoeven dat bedrag niet terug te betalen tenzij het bedrag op een afgesloten verzekering verhaald kan worden.
De opbrengsten uit het Rampenfonds worden vooral ingezet voor het bestrijden van resterende kosten en komen dus rechtstreeks ten goede aan de slachtoffers van de ramp, als eerste aan de meest-getroffenen.

Getroffenen en redders op zoek naar elkaar
In de Twentse Courant Tubantie van 25 mei werd een oproep geplaatst van een man die bij een reddingspoging een vrouw en twee kinderen in een huis geduwd heeft, maar ze daarna uit het oog verloren heeft. Hij wil graag weten hoe het men hen is afgelopen. De redactie van de krant heeft besloten medewerking te verlenen aan zijn zoektocht en ook tegemoet te komen aan andere verzoeken om getroffenen en redders bijeen te brengen. Dit betekent dat de krant voorlopig een aantal oproepen blijft plaatsen. De Twentsche Courant Tubantia informeert de lezers regelmatig over de voortgang. Daarbij wordt duidelijk gemaakt dat iedereen volstrekt vrij is om al dan niet te reageren.

Bevolkingsonderzoek
Alle vragen over het bevolkingsonderzoek worden beantwoord door medewerkers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij zijn te bereiken op het centrale nummer 0800 – 1100.

HERDENKINGSBIJEENKOMST
Volgende week vindt er een Herdenkingsbijeenkomst plaats. Centraal staat de herdenking van de dodelijke slachtoffers en vermisten van de vuurwerkramp. De exacte datum, plaats en programma is nog niet vastgesteld. In de volgende Bewoners Nieuwsbrief zal hierover meer informatie worden gegeven en ook op deze site en de teletekstpagina’s van RTV OOST zal het programma worden weergegeven.


KORTE MEDEDELINGEN

Ondernemersvragen
De ondernemers uit het getroffen gebied kunnen tijdens werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur met alle vragen terecht bij het bedrijvenloket van de Kamer van Koophandel Twente.
Het telefoonnummer 0800-0235328 is 24 uur bereikbaar.

Afhalen Post
Post die niet aan het huisadres bezorgd kan worden kunt u op werkdagen – voor 12 uur- afhalen bij het postkantoor PTT Post Rigtersbleek, Westend 1.
Voor nadere informatie kunt u gratis bellen: 0800 0417

Gezondheidsvragen
Voor alle (algemene) vragen op het gebied van gezondheid kunt u bellen met het Informatie- en Adviescentrum (IAC), telefoonnummer 0800-1100. Vanzelfsprekend kunt u voor meer persoonlijke vragen ook contact opnemen met uw eigen huisarts.Het gezondheidsonderzoek waarover u inmiddels via de media het nodige hebt vernomen wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid.


INFORMATIE EN OPVANG

Informatie- en Adviescentrum (IAC) - MOLENPLEIN
Het Informatie- en Adviescentrum voor de gedupeerden van de vuurwerkramp is sinds woensdag 24 mei op volle sterkte en is gevestigd aan het Molenplein 1.
Het informatiecentrum is telefonisch bereikbaar op nummer 0800-1100 (24 uur per dag).

Openingstijden IAC - MOLENPLEIN

Bij het Informatie- en Adviescentrum kunt u terecht voor vragen over:

Praten helpt

Opvang in de buurt:

Service Centrum Noord
Het Service Centrum Noord aan de Zaanstraat 12 geldt als opvangcentrum. Dit opvangcentrum ligt vlakbij het rampgebied. U kunt bij het opvangcentrum terecht met vragen aan mensen van de Politie, de afdeling Burgerzaken, het Gezondheidscentrum, het Maatschappelijk Werk, de Thuiszorg en het Stadsdeelbeheer.
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.

HET KOMPAS
Naast het Service Centrum Noord ligt wijkcentrum Het Kompas. Iedereen is daar welkom op werkdagen van 8.00 uur tot 23.00 uur.


Belangrijke adressen en telefoonnummers


ENSCHEDE HUILT

Een buurt, die wel veel zorgen had,
maar die ook vol verhalen zat,
vol humor en gezelligheid,
die buurt zijn we voor eeuwig kwijt.

Daar waar het vol van kinderen was,
verschillend van geloof en ras,
maar in hun spel gelijkgezind -
loopt nu geen enkel kind

In de oorlog stond de stad in brand
op Pathmos, Zwik en Hoogeland:
meer dan een halve eeuw nadien
kun je daarvan nog sporen zien

Nu is, in de heerlijke maand mei
bij vogelzang, zo vrij en blij,
de stad opnieuw iets aangedaan
dat nooit en nooit voorbij zal gaan

Arm Enschede, verberg je in
de armen van je koningin
en huil, want daar is reden voor
en huil dan maar aan één stuk door.

Willem Wilmink
17 mei 2000