Bewoners Nieuwsbrief

Dertigste uitgave dinsdag 28 november 2000


Beste bewoner,
Deze week wordt een begin gemaakt met de verspreiding van de videoband ‘registratie van een getroffen wijk.’ Het zal enkele weken duren voordat de ruim 3000 banden bij iedereen bezorgd zullen zijn.
Een week geleden is de aftrap gegeven voor de meepraatcampagne voor de wederopbouw van het rampgebied, inmiddels ook bekend onder de naam Roombeek-West. Volgende week gunnen we u een eerste blik in de ID-bussen. Welke plannen en voorstellen zijn er al ingeleverd. Ook de kunstenaars roeren zich in dit verband. Zij stellen hun creativiteit in dienst van de wederopbouwplannen.
Om het gebied binnen de schuttingen enigszins toegankelijk te maken, wordt het aantal kijkgaten in de schutting uitgebreid. Binnenkort komen er ook kijkgaten in de schutting aan de Lasondersingel, ter hoogte van de Bamshoeve.
En wat betreft het loket woningverbetering vuurwerkramp: de ervaring leert dat nu de winter voor de deur staat, gedupeerden met veel vragen zitten. Mocht u vragen of twijfels hebben, blijf er niet mee zitten en maak een afspraak met de bouwkundige of jurist van dit loket.

Mochten er mensen zijn die een bijdrage willen leveren aan de BewonersNieuwsBrief, dan kunnen ze deze sturen naar de afdeling voorlichting van het IAC; p/a DMO, postbus 186, 7500 AD Enschede. 
Of E-mailen: a.schukkink@enschede.nl    

Inhoudsopgave:

Eerder verschenen BewonersNieuwsBrieven kunt u afhalen bij het Servicecentrum Noord en bij het IAC aan het Molenplein. Dit geldt ook voor enkele Turkstalige BewonersNieuwsBrieven.

Bezorging BewonersNieuwsBrief
De BewonersNieuwsBrief wordt wekelijks verspreid door de Twentse Verspreidings Organisatie (TVO). Zij hanteren daarbij een lijst die in BewonersNieuwsBrief 12 geheel is afgedrukt. Mocht u klachten hebben over de bezorging, wilt u dan de TVO rechtstreeks bellen, tel. 4803032. Zij zijn op werkdagen te bereiken van 8.30 uur tot 17.30 uur. Van 12.30 uur tot 13.00 uur houden ze pauze.

Aan deze en aan de eerder verstrekte BewonersNieuwsBrief kunt u geen rechten ontlenen.


Informatie en Opvang

Informatie- en Advies Centrum (IAC) – Molenplein
U vindt het IAC aan het Molenplein 1. Hier kunt u met al uw vragen terecht. Natuurlijk kunt u er ook gewoon even binnenlopen voor een praatje of een luisterend oor. De medewerkers van het IAC helpen u graag.

Openingstijden IAC – Molenplein:

U kunt het IAC ook bellen. Het telefoonnummer is 0800-1100 (gratis). Bent u slecht ter been of heeft u niet de mogelijkheid naar het IAC te komen dan bezoekt het IAC u thuis. Voor een afspraak kunt u bellen met 0800-1100.

IAC via teletekst RTV Oost: 547
Nu ook nieuws, mededelingen, informatie en achtergronden via teletekst RTV Oost, pagina 547. De informatie kan dagelijks wisselen.

terug naar inhoud


Iedereen kan meepraten over de wederopbouw 

Voor de wederopbouw van het rampgebied, Roombeek-West, is de eerste stap het maken van een stedenbouwkundigplan voor het gebied. Daarin staan – letterlijk – de hoofdlijnen voor het gebied: wat voor sfeer krijgt de wijk, waar komen woningen, waar is ruimte voor bedrijvigheid en winkels? Hoe zit het met de wegenstructuur, de ruimte voor recreatie, groen en voorzieningen zoals scholen, speelplaatsen en verenigingsgebouwen?
Voor de ontwikkeling van zo’n stedenbouwkundig plan is inmiddels gekozen voor stedenbouwkundige Pi de Bruijn, onder meer bekend van de nieuw- en verbouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Het doel is dat in april volgend jaar het stedenbouwkundig ‘vlekkenplan’ voor de wijk gereed is.
Tijdens de planvorming in de komende maanden neemt de betrokkenheid van (voormalige) bewoners, omwonenden, ondernemers, maatschappelijke instellingen en diverse andere partijen een centrale plaats in. Door middel van een intensief participatietraject (meepraatcampagne) wordt iedereen gevraagd mee te denken over de toekomst van de wijk. Het is dus de bedoeling dat het plan vorm krijgt in samenspraak met de bewoners en alle andere betrokkenen.
De meepraatcampagne volgt twee routes. Ten eerste worden alle betrokkenen, waaronder bijvoorbeeld de bewoners, maar ook de wijkraad, belangenverenigingen, ondernemers en kunstenaars, uitgenodigd om op bijeenkomsten mee te praten over verschillende thema’s die te maken hebben met de toekomst van het gebied. Deze ‘week van de participatie’ vindt eind januari 2001 plaats.
Daarnaast is het nu al mogelijk om mee te denken over de toekomst van het rampgebied met gebruik van de zogenaamde ID-bussen.

Ideeënbus
Een belangrijk onderdeel van de meepraatcampagne wordt gevormd door het verzamelen van ideeën in zogenaamde ID-bussen. Dat zijn stembussen waarin iedere inwoner van Enschede zijn of haar wensen over het wederopbouwproces of over de nieuw te bouwen wijk kan deponeren. De gemeente is zeer benieuwd naar uw mening over, of idee voor de wederopbouw van de wijk. Het mag over alles gaan: woningen, verkeer, winkels, cultuur, sport, als het maar betrekking heeft op de wijk. De ID-bussen kunt u vinden op de volgende plaatsen:

Service Centrum Noord Zaanstraat 12 Enschede
Wijkcentrum Het Kompas Ystraat 4 Enschede
Wijkcentrum De Sloep G.J. Van Heekstraat 408 Enschede
Bibliotheek Het Kompas Lijsterstraat 11 Enschede
Bibliotheek Twekkelerveld  Zonstraat 1  Enschede
Postkantoor Fazantstraat 205 Enschede
Stichting Ender Waalstraat 285 Enschede
Service Centrum Zuid Wesselerbrinklaan 102 Enschede
Bibliotheek Zuid Wesseler Nering 46 Enschede
Postkantoor  Wesseler Nering 20a Enschede
Postkantoor Kervelhamhoek 95 Enschede
Woningstichting de Woonplaats Weth. Beverstraat 104 Enschede
Gemeentehuis Langestraat 24 Enschede
IAC  Molenplein Enschede
Rijksmuseum Lasondersingel 129 –131 Enschede
Postkantoor Boulevard 1945 - 326 Enschede
Bibliotheek Pijpenstraat 15 Enschede
Service Centrum West B.W. ter Kuilestraat Enschede
Postkantoor Weth. Nijhuisstraat 248-250 Enschede
Bibliotheek Stadsveld C. Fabritiusstraat 34 Enschede
Postkantoor Beckumerstraat 17 Boekelo
Boekenier/
Winkelcentrum Stroinkslanden  Veldhoflanden 8/9 Enschede
Wijkcentrum De Roef Past. Geertmanstraat 17 Enschede
Bibliotheek Glanerbrug Gronausestraat 1166 Glanerbrug
Postkantoor Gronausestraat 1180 Glanerbrug
Dr. Arienshuis (vanaf week 48) Coppesstraat 40 Enschede
Fanshop FC Twente (vanaf week 48) Collosseum 83 Enschede
Wijkcentrum de Magneet Hertmebrink 1 (o.v.b.) Enschede
Stichting Welzijn Ouderen Kloosterstraat 1 Enschede

(vanaf week 48)

Flex bus Oosterpoort kamer 121
Oosterstraat Enschede

Per Computer
U kunt ook via Internet uw ideeën deponeren in een Digitale ID-bus. Daarvoor kunt u een bezoek brengen aan de site www.roombeek-west.enschede.nl. Deze site is sinds 21 november actief en informeert in eerste instantie over de voortgang van de wederopbouw en over de uitkomsten van de verschillende bijeenkomsten.

Koffiebijeenkomsten
Bewoners die om een bepaalde reden niet naar de participatiebijeenkomsten kunnen komen, omdat ze slecht ter been zijn bijvoorbeeld, kunnen een ‘koffiegesprek’ aanvragen. De belangrijkste voorwaarde is dat de bewoners minimaal met acht personen zijn en zelf een ontmoetingsplek organiseren. Mensen kunnen een afspraak maken voor een koffiegesprek door te bellen naar het telefoonnummer: 053 – 4815300. Vergelijkbare kleine bijeenkomsten worden er gehouden met senioren in de wijk Noord. In overleg met verzorgingshuizen worden er gesprekken opgezet.

Adressen
Voor informatie en vragen over de wederopbouw kunt u contact opnemen met de gemeente Enschede, telefoon: 053 – 4815300. Of neem een kijkje op de website www.roombeek-west.enschede.nl,of stuur een e-mail naar: roombeek-west@enschede.nl    

Voor algemene vragen naar aanleiding van de vuurwerkramp, individuele bijstand en hulpverlening kunt u natuurlijk terecht bij het IAC.

terug naar inhoud


Verspreiding videoband
In opdracht van de gemeente Enschede is een videofilm van de getroffen wijk gemaakt. Tal van bewoners hebben deze film gezien tijdens bijeenkomsten van het IAC in het Kompas of Twentsche Schouwburg. Velen hebben ook een kopie van die film aangevraagd voor eigen gebruik.
Het monteren en het kopieren van de videofilm heeft veel tijd in beslag genomen. Dat heeft met name te maken met de grote oplage. Er zijn meer dan 3000 exemplaren in zes talen besteld.
De uitlevering van de videobanden start op 27 november en neemt twee tot drie weken in beslag. Dit wordt grotendeels door de DCW verzorgd. De banden worden thuis afgeleverd op het door u aangegeven adres in de door u aangevraagde taal. U hoeft dus niet te bellen of langs te komen.
Veel mensen hebben ook de band van de Stille Tocht aangevraagd. Deze wordt in dezelfde bezorgingsronde mee genomen.

terug naar inhoud


Radioprogramma De Opbouw;
"IAC op de radio Enschede-FM"

Wekelijks zijn er uitzendingen via Enschede FM met informatie, gesprekken en actualiteiten over de nasleep van de ramp. Op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur (kabel 87.5; ether 105.1) met een herhaling op de zondagavond, zelfde tijdstip. Iedere week staat een thema centraal. Een deel van het programma is in het Turks en het Marokkaans.
Deze week (op 29 november, met een herhaling op 3 december) aandacht voor de wederopbouw van het rampgebied. Medewerkers van de gemeentelijke Bouw en Milieudienst geven een toelichting op de manier waarop bewoners kunnen meedenken over de plannen.
Op 6 en 10 december gaat het programma over de woningtaxaties in verband met de Onroerend Zaak Belasting (OZB). Medewerkers van de gemeentelijke afdeling belastingen geven tekst en uitleg.

terug naar inhoud


Uluslar arası gönüllüler günü
(Turkse vertaling dag van de vrijwilliger)

Perşembe günü 7 Aralik uluslar arası gönüllüler günü 2000. Bu geleneksel olarak Enschede belediyesi tarafından, gönülü olarak şehrimizde aktif olan şahıslar için özel bir gündür. 2000 yılı özelikle havayi fişek felaketi nedeniğle özel antlam taşimaktadır. Ve tabii ki gönülülü olunca. Bu sebeb ile Enschede gönüllüler günün temasi: sosyal imar. 7 Aralıkta Enschede belediyesi Roombeek West’in yeniden imarı için çaba gösteren gönüllüler kurumlarınin ustunde duracaktir. Örnek olarak mesela cemiyetler ve sakinler organizasyonu vs. Belediyemiz bu tür gönüllüler organizasyonlarin, bu günde beraberce yeniden imar hakında dialok kurmalarini sağlamak amacındadır.

Gönülü Ödülü
Geleneksel olarak bu gönüllüler gününde gönüllüler ödül dağıtılması. Bu yılda geçtiğimiz yıllar gibi geleneği sürdüreceğiz., yalniz bu sene bu ödülün karakteri biraz farklı olacaktır. Geleneksel ödül tören’nin yerine bu sene gönülü kurum ve kuruluşlarına, 13 mayıs felaketi zamanında ve sonrasındaki yapmış oldukları hizmetlerinin öneminin mağnasını ifade etmek istedik.

Toplantı
Gönüllüler toplantısı perşembe günü 7 Aralikta, saat 16:00 ile 19:00 arasi
yer: “De Jaargetijden”. Çekici bir program hazırlanmaktadir, forum düzenlecektir ve herkezin katılabileceği tartişma ortamı oluşacaktir. Ve akşam çerez ve içecek ile sonbulacaktir.
1 Araliğa kadar Kurum veya kuruluş olarak bu toplantı katılmak için kayıt olabilirsiniz. Kayıtdan sonra davetiye adresinize postalanacaktır. Kayıt adresi: Gemeente Enschede, DMO, t.a.v: Y. Attema, Antwoordnummer 1009, 7500 VB Enschede. Veya telefonla 053-4884449, veya E-mail adresi: y.attema@enschede.nl    

terug naar inhoud


Kunstenaars bij de wederopbouw

Een aantal beeldend kunstenaars, musici en schrijvers houden maandag 11 december een bijeenkomst om een ideeën uit te werken hoe ze als kunstenaar kunnen bijdragen aan de wederopbouw. De bijeenkomst vindt plaats in het Rijksmuseum en duurt de hele dag. Start om 9.30 uur. Verwachte afsluiting rond de klok van 18.00 uur. Enkele vakmensen op gebied van onder andere management en ecologie zullen hieraan meewerken.
Na deze dag zullen de ontwikkelde ideeën voor zover nodig nog verder uit worden gewerkt waarna ze aan de ID bus zullen worden aangeboden.

Voor nadere informatie of opgave voor deelname: Wout Zweers, telefoon 053 4783599 email zweers@dds.nl of kijk op www.bamshoeve.nl voor de eerste algemene informatie.

terug naar inhoud


Vergoeding huur mei – juni

Veel slachtoffers die naar aanleiding van de ramp tijdelijk elders gehuisvest werden, hebben gedurende de periode van 13 mei tot 1 juli 2000 reeds vrijstelling van huurbetaling verkregen. Het gaat dan om gedupeerden die zijn ondergebracht in een noodwoning of als kamerbewoner elders een kamer hebben gehuurd. Het gemeentebestuur wil iedereen die over deze periode geen vrijstelling van huurbetaling heeft verkregen alsnog compenseren.

Als u inderdaad tijdelijk onderdak hebt gehuurd in de periode van 13 mei tot 1 juli 2000 en geen vrijstelling heeft verkregen voor huurbetaling over deze periode, kunt u een beroep doen op een gemeentelijke financiële regeling. De bijdrage is het bedrag aan huur dat u over die periode betaald heeft, en wel de bruto huur exclusief stookkosten.

De uitkering op grond van hiervoor vermelde regeling hoeft niet terugbetaald te worden.
De uiterste datum voor aanmelding is 31 december 2000.

terug naar inhoud


Veel groen uit rampgebied gehaald

1250 struiken en kleine bomen zijn door de gemeentelijke medewerkers van stadsdeelbeheer Noord uit het rampgebied gehaald. De struiken en bomen stonden in tuinen van 177 woningen. Het meegenomen groen is door de medewerkers gespoten, van een adreslabel voorzien en vervolgens tijdelijk geplant op een gemeentelijk terrein. Alleen die struiken en bomen zijn meegenomen die verplantbaar zijn en handmatig uitgegraven konden worden. De actie is mede mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van de woningbouwcorporaties Domijn en Woonplaats.

Uitnodiging volgt
Alle (oud)bewoners waar één of meer struiken of bomen van zijn gered worden in week 48 (vanaf 27 november) aangeschreven om hun groen op zaterdag 9 december of zondag 10 december aanstaande te komen ophalen. In de brief staat waar en hoe laat de bewoners zich moeten melden. Als (oud) bewoners geen brief hebben ontvangen betekent het dat er (helaas) geen struiken of bomen konden worden meegenomen.
Alle struiken en bomen die niet worden opgehaald, zullen indien mogelijk in de omgeving van de rampwijk worden herplant.

terug naar inhoud


Activiteiten rond de jaarwisseling

Wellicht is het u niet ontgaan dat tal van Enschedese organisaties de komende tijd activiteiten voor iedereen die zich betrokken voelt bij de vuurwerkramp organiseren. De kans bestaat dat deze activiteiten elkaar overlappen waardoor de goede bedoelingen verloren gaan. Afstemming kan dat voorkomen.
Daarom is het IAC bezig de geplande activiteiten te inventariseren, om zo een totaaloverzicht te verkrijgen van alle activiteiten die plaats zullen gaan vinden. Daartoe worden er verschillende organisaties benaderd en gevraagd of, en zo ja welke activiteiten zij van plan zijn te gaan organiseren in de decembermaand.
Tot nu toe heeft dat geleid tot het volgende overzicht van activiteiten in de decembermaand:

 1. Leger des Heils
  - Zaterdag 16 December: open huis in kerstsfeer van 10.00 tot 12.00 uur
  - Zondag 17 December: candle-light ontmoeting vanaf 17.00 uur
  - Dinsdag 19 December: open huis in kerstsfeer van 10.00 tot 12.00 uur
  - Zaterdag 23 December: open huis in kerstsfeer van 10.00 tot 12.00 uur
  - Dinsdag 26 december Tweede Kerstdag: open huis in kerstsfeer van 10.00 tot 12.00 uur
  - Zaterdag 30 december: Open huis rond oud en nieuw van 10.00 tot 12.00 uur.
 2. Alle activiteiten vinden plaats in de bijzaal van het kerkgebouw van Het Leger des Heils, Achter ‘t Hofje 21-25, Enschede

 3. KRO-Kerstconcert
  Kerstconcert opgenomen in de Jacobuskerk,
  wordt uitgezonden op 24 December om 21.30 uur.
 4. Fakkeloptocht georganiseerd door het Comité 13 mei: op 31 december van 19.00 tot 23.00 uur
 5. Stichting Telefonische Hulp- en dienstverlening Oost Nederland
  SOS Telefonische Hulpdienst en Ouderentelefoon is in de maand december, ook tijdens kerstdagen en Oud & Nieuw 24 uur per dag bereikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek.

Mocht u ook een activiteit organiseren, dan wordt het zeer op prijs gesteld wanneer u het IAC daarover informeert. Dat kan in de vorm van een kort briefje aan het IAC, t.a.v. mevr. B. Hullegie, postbus 167, 7500 AD Enschede. U kunt mevrouw Hullegie ook bellen via telefoonnummer 053 – 481 7617 of per e-mail: e.hullegie@enschede.nl    

terug naar inhoud


Aankondiging congres UT

Veel tijd en energie wordt vrij gemaakt om ons voor te bereiden op eventuele rampen. De werkelijkheid is echter altijd anders dan de voorstelling van deze desastreuze omstandigheden. Vandaar dat er op 14 december a.s. een bijeenkomst gehouden zal worden met daarin verschillende presentaties van sprekers afkomstig van het Medisch Spectrum Twente en het Streekziekenhuis Midden-Twente. Thema is de medische en logistieke evaluatie van de vuurwerkramp. Deze presentaties hebben betrekking op de medische en logistieke evaluatie van de vuurwerkramp op 13 mei jl. Uiteraard bent u van harte welkom. Het programma voor de avond is als volgt:

Vanaf 19.00 uur ontvangst

"Het gewondennest en de eerste opvang"
door drs. R. Verheyen, Medisch Spectrum Twente

"Overzicht medische zorg rond de ramp"
door drs. S.G.J.Rödel, Medisch Spectrum Twente

"De gevolgen in de periferie"
door dr. G.J. Heijmans, Streekziekenhuis Midden-Twente

"Het rampenplan en de intramurale zorg"
door pro. Dr. P.A.M. Vierhout, Medisch Spectrum Twente

"De rol van het ziekenhuismanagement tijdens een ramp"
door prof. Dr. H.G.Bijker, Medisch Spectrum Twente

discussie

Na afloop van de presentaties wordt u uitgenodigd om na te praten.
Plaats: Universiteit Twente, Vrijhof (Amphitheater)
Kosten: KIvI-leden gratis, niet-leden FL 15,- studenten FL 5,-
Informatie en aanmelding: Elfride Dijkstra-ten Dam, e-mail: kivi.oost@kivi.utwente.nl
Tel. 053 – 4894097

terug naar inhoud


Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp

Particuliere eigenaren in het rampgebied: verkopen of niet ?
In de Gezamenlijke uitgangspunten wederopbouw Roombeek-West waar de gemeente en de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede (BSVE) het over eens zijn, is als eerste en belangrijkste punt opgenomen dat de rechten en belangen van de getroffenen die in het gebied willen blijven de basis van de wederopbouw moet zijn.
Dit punt is vooral belangrijk voor de vele particuliere eigenaren van woningen, waarvan in de meeste gevallen nu alleen nog maar een perceeltje grond is overgebleven. Zij moeten een niet opgedrongen keuze kunnen maken of ze hun bezit tegen redelijke voorwaarden aan de gemeente verkopen, dan wel zodra dat mogelijk is zelf de herbouw ter hand (laten) nemen.
Aanvankelijk dacht de gemeente dat alleen door het bezit van alle grond in het rampgebied een goed wederopbouwplan was te maken. In de eerste periode na 13 mei heeft het grondbedrijf de eigenaren met zoveel overtuiging tot verkoop proberen over te halen dat het de grens van intimidatie naderde. Er werd met onteigening gedreigd, men vertelde hoe moeilijk het was een bouwvergunning te krijgen (terwijl men van een gemeente nu juist zou verwachten dat deze de slachtoffers ook hierbij zou helpen…), en men stelde degenen die niet wilden verkopen verantwoordelijk voor vertraging.
Mede door argumenten van de BSVE, en vooral door het aanvaarden van het eerste uitgangspunt kwam men hier op terug, en zette men de particulieren die niet wilden verkopen minder onder druk. Gelukkig werd de verhouding tussen eigenaren en gemeente hierdoor veel prettiger, temeer toen bleek dat de inmiddels verkozen stedenbouwkundige Pi de Bruijn er ook van harte mee kon instemmen dat de belangen van de kleine grondeigenaren dienden te worden gerespecteerd.

Daarom is het bijzonder ongelukkig dat tot twee keer toe Tubantia uitspraken van wethouder Althof van economische zaken citeerde waarin deze zich gelukkig prees dat de gemeente, hoewel dat met veel emoties gepaard ging, al 75% van de eigenaren tot verkoop had weten te bewegen, en dat dit voor deze betrokkenen zo gek nog niet is.
Nog steeds kan men zich bij de gemeente niet voorstellen dat voor velen eigen huis en eigen grond meer waarde heeft dan alleen het geld, en dat de gemeente ook de uitspraak in het derde uitgangspunt bekend moet maken. Deze luidt in het kort: huiseigenaren, die terug bouwen op hun oorspronkelijk perceel krijgen ondersteuning bij ontwerp, financiering en verlenen van een bouwvergunning.
Tenslotte is het goed te weten dat er een regeling op stapel staat om mensen die hun grond al verkocht hebben, of daartoe beloften hebben gedaan, de mogelijkheid te geven om hierop terug te komen. Gezien de negatieve invloed die de ramp op de beslissingskracht van velen heeft gehad is dit een goede zaak. Spijtoptanten die te snel, of onder druk een belangrijk besluit genomen hebben, kunnen dit annuleren.

Problemen met het herstel van woningen, aannemers en verzekeraars
Veel mensen buiten het WVG-gebied (Wet Voorkeursrecht Gemeenten) hebben hun woning al weer hersteld. Er zijn echter ook nog veel mensen volop bezig met het herstel en met de afwikkeling van de schade met de verzekeraar of met de aannemer. Mensen die on- of onderverzekerd waren, vragen zich af of er wel een regeling komt voor deze schade, en, zo er een mocht komen, hoe die er dan uit komt te zien. Die onzekerheid en onduidelijkheid duurt in onze ogen veel te lang. Gelukkig wordt er nu heel serieus naar een oplossing gekeken. Om de komen tot een optimale regeling voor de gedupeerden is het belangrijk voor ons om te weten tegen wat voor soort problemen de mensen aanlopen. We krijgen de laatste tijd een groot meldingen binnen van dit soort problemen.

Voorbeelden:
Hier volgt een korte beschrijving van een aantal meldingen die we de afgelopen weken hebben binnengekregen.
Geval 1
Mensen zitten al maanden in de kou omdat er grote scheuren en gaten in de muren etc. zitten. Mensen kunnen niet rond komen met de verzekering en hebben al een aannemer en een contra-expertise gehad. Wachten nu op een derde expert en het geld van de verzekering. Zijn onzeker over de onzichtbare schade, waardevermindering en zijn echt ziek van het wachten. Er zat tussen de aannemer en de contra een verschil van 55.000 gulden. Gaan hier niet mee akkoord.

Geval 2
Mensen hebben schade aan woning en inboedel maar kunnen ondanks een goede verzekering dit nergens verhalen. De verzekering geeft aan dat deze schades niet onder inboedel of opstal vallen. Om het toch ergens te verhalen zijn ze in eerste instantie naar het IAC gegaan. Verwezen door naar Bureau voor Rechtshulp of de Commissie Oosting. Bureau voor Rechtshulp zegt dat verzekering moet betalen of anders maar de gemeente. Of wachten tot er een schuldige zou zijn. Commissie Oosting verwees naar het IAC. Er is een rapport van een makelaar i.v.m. waardevermindering. Alleen de waardevermindering komt volgens de makelaar al op 30.000 gulden.

Geval 3
Mensen kregen aannemer die volgens de verzekering met een te hoge offerte kwam. Is contra geweest die een schatting maakte van ongeveer 20.000 gulden lager en er werd gevraagd of ze onder een hoedje speelden met de verzekering i.v.m. hoge rekening. Na vakantie weer met aannemer gepraat en komt nu 30.000 gulden lager uit dan eerste offerte. Was volgens verzekering nog te hoog en kwam na een 2e contra 55.000 gulden lager uit. Verzekering gaat akkoord zonder overleg met bewoners te plegen. I.p.v. vervangen gaan ze herstellen e.d. Mensen willen weten wat hun rechten zijn.

Geval 4
Mensen hebben 2 weken na de ramp aannemer in de hand genomen. Is in huis geweest om alles op te nemen. Aannemer heeft op hetzelfde moment zelf gelijk een contra expertise aangevraagd bij een met hem, aan het gesprek te horen, bevriende expert. Niks mis mee in eerste instantie. Mensen hebben meerdere malen aannemer gevraagd om een offerte maar kregen deze niet want was nog niet klaar. Enkele maanden later krijgen ze bericht van de verzekering dat alles al rond is. De offerte lag er, de contra was goedgekeurd en ze hadden al om tafel gezeten om te onderhandelen over een paar kleine dingen. Deze mensen stonden helemaal versteld omdat ze nog nooit een offerte hebben gezien. Ze spreken de aannemer hierop aan en gaan weer om tafel met elkaar. Hij geeft nu ook aan alleen met akte van sessie te willen werken. Mensen geven aan dit niet te willen en hij zegt dat ze maar een andere aannemer moeten gaan zoeken indien ze niet akkoord gaan. Ze krijgen bedenktijd en besluiten een andere aannemer te nemen. Hebben te horen gekregen van de verzekering dat de volgende aannemer het voor dit, vaststaande bedrag, moet doen. Er werd ook aangegeven dat ze waarschijnlijk een bedrag van 10 % van het totaalbedrag aan de aannemer moeten betalen voor gemaakte kosten. Aannemer heeft nooit over kosten gesproken of algemene voorwaarden laten zien. Aannemer heeft aangetekende papieren gekregen en laten weten dat ze een fikse rekening kunnen verwachten omdat hij de offerte zo hoog had gemaakt dat ze eraan verdienen en hij nu ook geld wil zien. Hebben inmiddels een andere aannemer en wachten nu af.

Geval 5
Ouder echtpaar. Volgens zeggen goed verzekerd. Expert kwam uit op 4000 gulden exl. BTW. Heeft de mensen onder druk gezet en hebben getekend voor dit bedrag. Aannemer had geen tijd voor de feestdagen om te herstellen. Ze konden beter ook zelf wat doen dan hielden ze nog wat geld over. Er blijken nu veel meer gebreken te zijn waardoor mensen met een flinke schadepost blijven zitten. De mensen hebben via een tussenpersoon alsnog een bedrag van 1700 gulden gekregen en waarvoor weet men niet. Op dit moment is de schadepost 13.521,90. Deze mensen hebben dringend ondersteuning nodig

Collectieve actie
Natuurlijk proberen we de mensen die zich bij ons melden zo goed mogelijk te helpen. In veel gevallen is het echter beter iets voor een hele groep te doen. Wanneer zich bijvoorbeeld bij één bepaalde verzekeraar of bij één bepaalde aannemer veel problemen voordoen, zouden wij eens met deze verzekeraar (of die specifieke aannemer) kunnen gaan praten. Zo zouden we voor een grote groep mensen iets kunnen oplossen, dus ook voor mensen die zich niet bij ons gemeld hebben.
Wat we van U willen is dat U zich zoveel mogelijk bij ons meldt wanneer u problemen heeft, of vervelende ervaringen heeft bij de afwikkeling van de schade en het herstel van uw woning. Mensen alleen staan soms heel zwak tegenover een grote organisatie waar ze van afhankelijk zijn. Ongetwijfeld vinden wij manieren daar verandering in te brengen….

Klachten over schoonmaakbedrijven
We horen veel klachten over de bedrijven die zijn ingeschakeld voor de bereddering van inboedels en de ontruiming van beschadigde woningen. De BSVE neemt deze klachten serieus en wil de problemen rond deze bedrijven inventariseren. We vragen daarom aan getroffenen om hun persoonlijke ervaringen met de
schoonmaakbedrijven door te geven aan de belangenvereniging.

Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp
IJstraat 4
7523 HK Enschede
tel: 053 - 434 03 74
fax: 053 - 431 94 31
email:
info@slachtoffersvuurwerkramp.nl

Spreekuren:

 • ma: 14 - 16 uur,
 • wo: 19 - 21 uur,
 • vr: 9 - 11 uur

in het kompas.

terug naar inhoud


Belangrijke adressen en telefoonnummers

Informatie en Adviescentrum Molenplein Molenplein 1
Algemeen informatienummer  0800 1100 (dag en nacht bereikbaar)

Commissie Oosting 053 4805788
Stationsplein 11
spreekuren op di, wo en do van 10.00 uur tot 14.00 uur
www.co-vuurwerkramp.nl
Amicon Zorgverzekeraar 053 485 39 40 (dag en nacht bereikbaar)
Gezondheidsvragen 0800-1100
GGD Twente
Kamer van Koophandel 0800 0235328
(Bedrijvenloket 8.30-17.00 uur)
Politie (meldkamer) 053 455 55 55
Service Centrum Noord Zaanstraat 12
Peuterspeelzaal de Speeldoos 4350151
Deppenbroekstraat 5
Peuterspeelzaal Dikkertje Dap 4351638
Ijstraat 4
Montesori peutergroep 4306486
Blijdensteinlaan 15
BCE-verzekeraars 0182-630983 / fax 0182-631226
Turkse Vrouwen Telefoon 0800 0240027
(voor iedereen bereikbaar)
SOS Telefonische Hulpdienst 0800-0240026
Slachtofferhulp Twente 053 4555555 (074-2429115 / 0546-829217)
Ouderentelefoon 074 250 43 43
Kinder- en jongerentelefoon 0800 0432
Jeugdzorg Perspectief 053 4312146
Stg Maatsch. Dienstverlening 053 4353353
Bureau voor rechtshulp 053 4801919
Stichting Enschede Aannemers 053 4319466
Letselschade informatie 0900 6643825
Vereniging Eigen Huis 033 4507750
Stichting Stedelijk Wonen 053 4343565
Belangenver. Slachtoffers Vuurwerkramp 053 4351638 / Fax. 053 - 431 94 31
Gereformeerd Info Centrum 053 4361409
Oecumenisch Citypastoraat 053 4306190
Leger des Heils 053 4775972
Mediant Nazorg Vuurwerkramp 053 4829982
Stationsplein 3, 1e etage
Vereniging gedupeerde ondernemers 053 4849849 
(vragen naar Raoul van Dongen)
Hengelosestraat 585
Ombudsman IAC, secretariaat 053 4818181
op ma en wo tussen 9.00 en 12.00 uur
Molenplein 1, 7511 EN Enschede

terug naar inhoud


OVERZICHT VORIGE BEWONERS NIEUWSBRIEVEN

terug naar inhoud


COLOFON
Uitgave van: Informatie- en Advies Centrum (IAC)
Redactie: Publieksvoorlichting
Telefoon: 053-4845137
Fax: 053-4845084
Email: a.schukkink@enschede.nl