Bewoners Nieuwsbrief

Derde uitgave dinsdag 30 mei 2000

 


Enschede, 30 mei 2000

Beste bewoner(s),

Gemeente Enschede en vele andere instanties blijven zich onverminderd inspannen om de bewoners zo goed mogelijk op te vangen. Hierover leest u meer in deze derde BewonersNieuwsbrief.
Eerder - op 21 en 24 mei - zijn ook BewonersNieuwsbrieven verspreid onder bewoners van de getroffen gebieden. Sommige van hen wonen inmiddels weer in hun eigen huis, anderen verblijven in een noodwoning of zijn elders gehuisvest.

Verspreiding Bewoners Nieuwsbrief
Gemeente Enschede probeert de Bewoners Nieuwsbrief zo goed mogelijk onder de getroffen bewoners te verspreiden. Daarnaast is de Bewoners Nieuwsbrief verkrijgbaar op verschillende locaties in de stad, waaronder het Informatie en Adviescentrum aan het Molenplein 1.
Bent u één van de getroffenen en heeft u de Bewoners Nieuwsbrieven tot nu toe nog niet ontvangen? Neem dan contact op via telefoonnummer 0800-1100.
Aan deze en aan de eerder verstrekte Bewoners Nieuwsbrieven kunt u geen rechten ontlenen.

De vorige Bewoners Nieuwsbrieven zijn ook op deze site te vinden:


ENSCHEDE HUILT

Een buurt, die wel veel zorgen had,
maar die ook vol verhalen zat,
vol humor en gezelligheid,
die buurt zijn we voor eeuwig kwijt.

Daar waar het vol van kinderen was,
verschillend van geloof en ras,
maar in hun spel gelijkgezind -
loopt nu geen enkel kind

In de oorlog stond de stad in brand
op Pathmos, Zwik en Hoogeland:
meer dan een halve eeuw nadien
kun je daarvan nog sporen zien

Nu is, in de heerlijke maand mei
bij vogelzang, zo vrij en blij,
de stad opnieuw iets aangedaan
dat nooit en nooit voorbij zal gaan

Arm Enschede, verberg je in
de armen van je koningin
en huil, want daar is reden voor
en huil dan maar aan één stuk door.

Willem Wilmink
17 mei 2000


INFORMATIE EN OPVANG

Het Informatie- en Adviescentrum voor de gedupeerden van de vuurwerkramp is gevestigd aan het Molenplein 1. Het informatiecentrum is open:

Donderdag 1 juni (Hemelvaartsdag) is het informatiecentrum open van 10.00 tot 13.00 uur.

Bij het Informatie- en Adviescentrum kunt u terecht voor vragen over:

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede heeft besloten de informatie- en hulpverleningsvoorziening aan het Molenplein uit te breiden. Het Informatie- en Adviescentrum is ook bedoeld voor de nazorg op de langere termijn. Naar verwachting blijft het centrum de komende drie tot vijf jaar open voor al uw vragen naar aanleiding van de vuurwerkramp.

Praten helpt!
Het Informatie- en Adviescentrum aan het Molenplein heeft, net als wijkcentrum Het Kompas, een ‘huiskamer’ ingericht waar u terecht kunt voor een praatje en een luisterend oor.


Opvang in de buurt:

Het Service-centrum Noord aan de Zaanstraat 12 geldt als opvangcentrum. Dit opvangcentrum staat vlakbij het rampgebied. U kunt bij het opvangcentrum terecht met vragen aan mensen van de Politie, de afdeling Burgerzaken, het Gezondheidscentrum, het Maatschappelijk Werk, de Thuiszorg en het Stadsdeelbeheer.
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.
Het Service Centrum Noord is telefonisch bereikbaar op: (053) 484 50 89 / 484 50 97 / 484 50 98.

Naast het Service Centrum Noord ligt wijkcentrum Het Kompas. Voorzichtig probeert Het Kompas weer in het oude ritme terug te komen. In de afgelopen week bleek dat bewoners hun steun en gespreksmogelijkheden vooral zoeken binnen het gezin, de familie- en vriendenkring en niet direct in het wijkcentrum. Er is dan ook besloten dat Het Kompas in het weekend gesloten is. Op de weekdagen is iedereen van harte welkom; dagelijks tussen 8.00 uur tot 23.00 uur

Scholen, peuterspeelzalen en de kinderopvang kunnen gebruik maken van de hulp die wordt geboden vanuit de GGD (JGZ) en andere hulpverlening. De GGD en andere hulpverlening is telefonisch bereikbaar via nummer: 0800-1100.


FIETSEN
De politie heeft in het afgelopen een aantal fietsen uit het afgesloten gebied gehaald. De rechtmatige eigenaren kunnen hun fiets claimen bij het hoofdbureau van politie, Hermandad 2.


MOBIELE TELEFOONS
Vanaf heden worden geen mobiele telefoons meer verstrekt.


LETSELSCHADE
Voor letselschade is een speciaal telefoonnummer geopend: 0900 – 66 43 825.


VRIJGEGEVEN WONINGEN
Voordat woningen door de Gemeente zijn vrijgegeven, hebben medewerkers van de Bouw- en Milieudienst een globale uitwendige inspectie uitgevoerd naar de bouwtechnische staat van de woningen en naar het risico van asbest. Indien deze inspectie geen aanleiding heeft gegeven voor de veronderstelling dat aan het betreden van de woning risico’s zijn verbonden, is de woning vrijgegeven. Het is echter heel goed mogelijk dat vrijgegeven woningen bouwkundige gebreken vertonen als gevolg van de ramp. Gebreken, die reparatiewerkzaamheden noodzakelijk kunnen maken. Daarom adviseert de Gemeente u contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij, waarbij uw woning tegen dit soort schade verzekerd is. U kunt dan met de verzekeraar overleggen door wie en voor wiens rekening een inspectie en vervolgens reparatie van de woning kan plaatsvinden. Pas nadat u daarover afspraken heeft gemaakt met uw verzekering, kunt u opdracht geven voor het uitvoeren van het reparatiewerk. Om het kiezen van een aannemer te vergemakkelijken geven wij u in overweging contact op te nemen met de Stichting Enschedese Aannemers te Enschede (telefoon: 0800-0651). Medewerkers van de stichting zullen u vrijblijvend nuttige informatie en adviezen kunnen geven.
Mocht u in of achter uw woning als gevolg van de ramp beschadigde materialen aantreffen waarin asbest is verwerkt, dan kunt u dit melden bij de Bouw- en Milieudienst (telefoon: 053-4818885). Een gecertificeerd bedrijf zorgt vervolgens voor de controle en de verwijdering van het asbest.


ASBEST
Asbeststofdeeltjes kunnen vrijkomen bij brand of instorting van gebouwen. Asbeststofdeeltjes zijn een gevaar voor de volksgezondheid. Daarom zijn direct na de ramp op zondag 14 mei asbestmetingen verricht door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Uit de buitenluchtmetingen bleek dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Ook na zondag 14 mei zijn nog buitenluchtmetingen gedaan. Daaruit bleek telkens dat het gevaar voor de volksgezondheid verwaarloosbaar klein is (er was geen norm-overschrijding in de buitenlucht).
Als u zich desondanks zorgen maakt over asbest, kunt u bellen met 0800-1100.


RAMPGEBIED

Opruimen verbrandingsresten en roetvorming
In de getroffen wijk komen verbrandingsresten en roetvorming voor. Wij vragen u om de verbrandingsresten op te ruimen. Het afval kan in gewone vuilniszakken of in de grijze Otto (minicontainer) worden geponeerd. U hoeft het dus niet apart aan te bieden.

Omheining kerngebied
De binnenring van het rampgebied is geheel afgesloten door middel van houten schuttingen en bestaande muren van bedrijfspanden. De houten schuttingen zijn bijna 2.50 meter hoog. De schuttingen zijn geplaatst met het oog op de veiligheid. Hulpverleners en aannemers moeten binnen het omheinde gebied veilig kunnen werken. De kern van het rampgebied blijft volledig afgesloten.

klik hier voor een kaartje van het gebied

Inventarisatie-ronde
Vanaf dinsdag 23 mei brengen 15 teams een bezoek aan alle bewoners uit het rampgebied die in een andere woning zijn gehuisvest. Zij inventariseren de situatie wat betreft de huisraad, het inkomen, de verzekeringen en het welzijn van de getroffenen. Mensen die pyscho-sociale hulp wensen, kunnen dat ook bij deze teams opgeven. Wie niet thuis was tijdens het bezoek vindt een briefje in de bus en wordt verzocht even terug te bellen.

Verzekeringsaangelegenheden
Voor de afhandeling van de geleden schade en overige verzekeringsvraagstukken kunt u het beste contact opnemen met uw eigen verzekeringsagent (tussenpersoon). Deze beschikt over een schaduwarchief met uw gegevens en kan u verder helpen bij uw verzekeringsvragen.
Gaat u vooral niet in op aanbiedingen van "Schaderegelaars" die zich spontaan bij u melden.
Degenen die tijdens de ramp niet verzekerd waren kunnen bellen met: 0800-1100


KORTE MEDEDELINGEN

Politie afdeling Noord
Deze Politiepost is weer als normaal geopend, te weten van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 18.00 en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Op zondag is de Politiepost afdeling Noord gesloten Op die dag kunt u zich wenden tot het hoofdbureau

Bloemenmonument
Het kruispunt Deurningerstraat/Lasonderstraat (tegenover gebouw RABObank) aan de rand van het rampgebied, is aangewezen als verzamelplaats van bloemen. Iedereen die de slachtoffers van de explosie wil herdenken, kan op deze plek bloemen leggen.
Om het bloemenmonument zo goed mogelijk te onderhouden, is het noodzakelijk, dat elke week verwelkte bloemen worden verwijderd. Daarvoor zorgt door het Stadsdeelbeheer.
Alle linten, kaarten, brieven, knuffels en andere persoonlijke attenties worden zorgvuldig bewaard. Er wordt gezocht naar een vorm om al deze kostbaarheden blijvend in herinnering te houden.
U kunt het Stadsdeelbeheer telefonisch bereiken via nummer: 0800-1100

Condoleanceregisters
U kunt het condoleanceregister tekenen in de Burgerzaal van het Stadhuis in Enschede.
Elektronisch verzending van condoleance-kaarten is mogelijk via postbus20@enschede.nl
Per post: Gemeente Enschede, postbus 20 7500 AA Enschede

Ondernemersvragen
Ondernemers uit het getroffen gebied kunnen tijdens werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur met hun vragen terecht bij het bedrijvenloket van de Kamer van Koophandel Twente.
Het telefoonnummer 0800-0235328 is 24 uur bereikbaar.

Bouwafval
Puin, glas en houtafval mag aan de straat gezet worden op verzamelpunten zoals parkeerplaatsen etc. Dit grof vuil wordt opgehaald door grijpwagens van Twente Milieu. De grijze minicontainer (‘Otto’) kunt u dagelijks aan de straat zetten. Meubels kunnen nog niet opgehaald worden. Zodra dit mogelijk is, wordt u hierover geïnformeerd.

Afhalen post
Post die niet aan het huisadres bezorgd kan worden kunt u op werkdagen – voor 12.00 uur -afhalen bij het postkantoor PTT Post Rigtersbleek, Westend 1.
Voor nadere informatie kunt u gratis bellen : 0800 0417

Gezondheidsvragen
Voor alle (algemene) vragen op het gebied van gezondheid kunt u bellen met het Informatie- en Adviescentrum (IAC), telefoonnummer 0800-1100. Vanzelfsprekend kunt u voor meer persoonlijke vragen ook contact opnemen met uw eigen huisarts.

Fietsen bij Diekmanhal
Gedupeerden uit het rampgebied kunnen een fiets krijgen. Wie daarvoor in aanmerking komt, moet u zich eerst melden bij het Informatie- en Adviescentrum (IAC), Molenplein 1. Daar krijgt u een verklaring. Met behulp van die verklaring kunt u bij de Diekmanhal een fiets ophalen. Indien u reeds over een fiets beschikt kunt u er niet nog een krijgen. Deze fietsregeling geldt uitsluitend voor bewoners uit de binnenring van het rampgebied.

Dierenopvang
Voor dierenopvang kunt u terecht bij een dierenasiel, telefoon 053-4323436

Diploma’s
Ter vervanging van diploma's van het Voortgezet Onderwijs (mavo, havo enz.) kan men een 'verklaring afgelegd examen' aanvragen bij de Informatie Beheer Groep (IBG) te Groningen (afd. examendiensten, tel. 050-5998801). Deze verklaring, waaruit blijkt dat het diploma is afgegeven, is evenveel waard als het oorspronkelijke diploma zelf.
Voor informatie over diploma’s MBO, HBO of universitaire opleidingen en –studies, kunt u het beste bij het opleidingsinstituut zelf informeren. Mocht dit niet lukken, dan kunt u ook hiervoor met de IBG contact opnemen.


FINANCIËLE REGELING
Er is geld beschikbaar voor de bewoners die zijn getroffen door de ramp. Deze zogenaamde "all-in-regeling" is bedoeld voor iedereen van wie de woning door de ramp volledig is verwoest of blijvend onbewoonbaar is. De regeling geldt zowel voor mensen met een huurwoning als voor mensen met een eigen woning. Deze week al vinden betalingen plaats.

Gemeente neemt contact op
Als uw huis door de ramp volledig is verwoest of blijvend onbewoonbaar is, dan wordt u door de Gemeente persoonlijk benaderd. Alle personen voor wie de all-in-regeling geldt zijn bekend bij de Gemeente. U hoeft dus hierover niet zelf contact op te nemen.
Hebt u nog niets gehoord van de Gemeente en denkt u wel in aanmerking te komen voor de regeling? Neemt u dan contact op met het Informatie en Adviescentrum, Molenplein 1. Telefoon 0800-1100. Hier kunt u ook terecht met al uw vragen over de regeling!
Ontvangen bedragen op basis van de all-in-regeling hoeven niet terugbetaald te worden, tenzij aanspraak gemaakt kan worden op een schade-uitkering op grond van een door u en/of uw partner afgesloten verzekering.
De all-in-regeling wordt betaald door het Nationaal Rampen Fonds en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij de uitvoering is de medewerking van woningcorporaties en banken in Enschede onmisbaar.


Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Belangrijke adressen en telefoonnummers