Bewoners Nieuwsbrief

Negenentwintigste uitgave dinsdag 21 november 2000


Beste bewoner,
Deze week uw aandacht voor de internationale vrijwilligersdag. Dit jaar is het thema ‘vrijwilligers voor de wederopbouw.’ Op donderdag 7 december is er een bijeenkomst waarop de jaarlijkse vrijwilligersprijs wordt uitgereikt. Vrijwilligers moeten niet vergeten zich op te geven! Verder uw aandacht voor een laatste selectie ‘schuttingteksten.’
Momenteel werkt het Informatie en AdviesCentrum aan een eigen internetsite. Via de digitale snelweg komt de informatie dan bij de mensen thuis. We verwachten dat het IAC in december ook via een digitaal loket bereikbaar is.
21 november is de aftrap gegeven voor het participatietraject voor de wederopbouw. Ex-bewoners, omwonenden en andere betrokkenen krijgen de kans om mee te praten over de toekomst van de wijk. De ideeën kunnen worden ingeleverd in stembussen. Een van de 30 stembussen die over de stad worden verspreid staat in de hal van heet IAC.

Mochten er mensen zijn die een bijdrage willen leveren aan de BewonersNieuwsBrief, dan kunnen ze deze sturen naar de afdeling voorlichting van het IAC; p/a DMO, postbus 186, 7500 AD Enschede. 
Of E-mailen: a.schukkink@enschede.nl    

Inhoudsopgave:

Eerder verschenen BewonersNieuwsBrieven kunt u afhalen bij het Servicecentrum Noord en bij het IAC aan het Molenplein. Dit geldt ook voor enkele Turkstalige BewonersNieuwsBrieven.

Bezorging BewonersNieuwsBrief
De BewonersNieuwsBrief wordt wekelijks verspreid door de Twentse Verspreidings Organisatie (TVO). Zij hanteren daarbij een lijst die in BewonersNieuwsBrief 12 geheel is afgedrukt. Mocht u klachten hebben over de bezorging, wilt u dan de TVO rechtstreeks bellen, tel. 4803032. Zij zijn op werkdagen te bereiken van 8.30 uur tot 17.30 uur. Van 12.30 uur tot 13.00 uur houden ze pauze.

Aan deze en aan de eerder verstrekte BewonersNieuwsBrief kunt u geen rechten ontlenen.


Informatie en Opvang

Informatie- en Advies Centrum (IAC) – Molenplein
U vindt het IAC aan het Molenplein 1. Hier kunt u met al uw vragen terecht. Natuurlijk kunt u er ook gewoon even binnenlopen voor een praatje of een luisterend oor. De medewerkers van het IAC helpen u graag.

Openingstijden IAC – Molenplein:

U kunt het IAC ook bellen. Het telefoonnummer is 0800-1100 (gratis). Bent u slecht ter been of heeft u niet de mogelijkheid naar het IAC te komen dan bezoekt het IAC u thuis. Voor een afspraak kunt u bellen met 0800-1100.

IAC via teletekst RTV Oost: 547
Nu ook nieuws, mededelingen, informatie en achtergronden via teletekst RTV Oost, pagina 547. De informatie kan dagelijks wisselen.

terug naar inhoud


Internationale Vrijwilligersdag 2000
‘ Vrijwilligers voor Wederopbouw’

Donderdag 7 december is het Internationale Vrijwilligersdag 2000. Het is een goede gewoonte geworden dat de gemeente Enschede op deze dag bijzondere aandacht geeft aan mensen die vrijwilligerswerk doen in de stad.
Het jaar 2000 staat na de vuurwerkramp in een bijzonder teken. Ook als het om de vrijwilligers gaat. Daarom is het thema voor de Enschedese vrijwilligersdag: de sociale wederopbouw.
Op 7 december wil de gemeente met name stilstaan bij de vrijwilligersorganisaties die zich betrokken voelen bij de wederopbouw van Roombeek West. Te denken valt aan verenigingen, bewonersgroepen, enz. De gemeente nodigt deze organisaties uit om op de Enschedese vrijwilligersdag met elkaar in gesprek te gaan over deze wederopbouw.

Vrijwilligersprijs:
Een vast onderdeel van de vrijwilligersdag is het uitreiken van de vrijwilligersprijs. Ook dat staat dit jaar weer te gebeuren alleen heeft het nu een ander karakter dan voorgaande jaren. In plaats van de uitreiking van de traditionele prijs willen we dit jaar uitdrukking geven aan de waardering voor de inzet van vrijwilligersorganisaties tijdens en na de ramp.
U kunt door middel van een invulstrook (klik hier voor de invulstrook) aangeven welke vrijwilligersorganisatie volgens u in aanmerking moet komen voor deze bijzondere prijs. U dient deze strook uiterlijk 1 december in te sturen.

Bijeenkomst:
De bijeenkomst op de vrijwilligersdag 2000 wordt gehouden op donderdag 7 december van 16.00 tot 19.00 uur in ‘De Jaargetijden’. Er wordt gezorgd voor een aantrekkelijk programma met een forum en zaalgesprek. Informeel wordt er afgesloten met een hapje en drankje.
Meldt u zich als organisatie aan m.b.v. de invulstrook (klik hier voor het aanmeldformulier)
U krijgt na aanmelding een schriftelijke uitnodiging.

terug naar inhoud


Radioprogramma De Opbouw;
"IAC op de radio Enschede-FM"

Wekelijks zijn er uitzendingen via Enschede FM met informatie, gesprekken en actualiteiten over de nasleep van de ramp. Op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur (kabel 87.5; ether 105.1) met een herhaling op de zondagavond, zelfde tijdstip. Iedere week staat een thema centraal. Een deel van het programma is in het Turks en het Marokkaans.
Op 22 en 26 november zijn medewerkers van het Informatie en AdviesCentrum te gast in de studio. Zij gaan in op de diverse regelingen die het IAC uitvoert en wat daar allemaal bij komt kijken. Ook aandacht voor de nazorg die vanuit het IAC wordt uitgevoerd.
Op 29 november (met een herhaling op 3 december) aandacht voor de wederopbouw van het rampgebied. Medewerkers van de gemeentelijke Bouw en Milieudienst geven een toelichting op de manier waarop bewoners kunnen meedenken over de plannen.

terug naar inhoud


Ev eşası yasası 
(Turkse vertaling regeling inboedelschade)

Ev eşası yasası her kimse felaket’ten dolayı ev eşasında hasara urayanlar için geçerlidir. Bu yasa bölge’ye bagli olmaksizin ama kişinin 13 mayıs’da Enschede belediyesinde ikametli olarak kayıtlı olamsı gerekmektedir.

Çikiş Nokatası olarak
Ev eşasi yasasının çikis nokta sigortasiz olanlara ev esasinin yeni degerinin 65% ödenmesi esas alinmaktadır. Düsük sigortali olanlar için’de sigortanin ödedigi fiat ve gercek hasar farkinin 65% odenmesi tespit edilmistir. Tam sigortali olanlar, yani sigorta sirketinden hasarının tamını almiş olanlar bu yasadan faydalanamayacaklardır.

Azami
Bazı Eşağlar için azami fiatlar tespit edilmiştir.

*Para, çek, chipper ve chipknipler azami 500 NLG
*Bahçe hasarinin onarmimi için 5.000 NLG
*Kiracı yararı (kiracının, kiralık evine kendisinin yapmış olduğu tamir veya onarım işleri 10.000 NLG
*Takılar ve kol saatı 2.500 NLG
*Antika ,sanat ve collectionlar 25.000 NLG

Başvuru tarihi şubat 2001’e kadar
Ev eşasi hasarı başvuru formülleri havayi fişek felaketi finans yardim kurumundan alabilirsiniz. Posta adresi IAC, Molenplein 1, pazartesi-cuma 09:00 ile 17:00 arası. Bu başvuru formülünü telefonlada müracaat edebilirsiniz (0800-1100) ücretsizdir. Başvuru formülünü 28 şubat 2001’e kadar doldurulmuş halde iade edebilirsiniz. Daha bu konuda sorulariniz var ise IAC müracaat edebilirsiniz.

terug naar inhoud


Gids "Welzijn Ouderen"
Graag willen wij u wijzen op de nieuwe gids die is uitgebracht door de Stichting Welzijn Ouderen. Deze stichting brengt jaarlijks zo’n gids uit, waarin een duidelijk overzicht gegeven wordt van de verschillende mogelijkheden die er in Enschede zijn voor ouderen. Van zelfstandig wonen met hulp via allerlei organisaties tot wonen in een verpleeghuis en alle vormen daartussenin. Andere onderwerpen die aan bod komen in het boekje zijn: thuiszorg, maatschappelijk werk, vrije tijd en cursussen, vervoer en financiën. Genoeg interessante informatie dus. De wegwijzer is bedoeld voor de oudere Enschedeërs en voor degenen die hen willen helpen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de Stichting Welzijn Ouderen, Kloosterstraat 1, Enschede. Telefoonnummer: 053 – 432 01 22.

terug naar inhoud


Uitbetaling verzekeringsgelden

Een aantal gedupeerden heeft onlangs een brief ontvangen van de Gemeente Enschede over de uitbetaling van verzekeringsgelden. Met dit artikel wil het Informatie- en Advies Centrum op het belang van deze brief wijzen en de brief kort toelichten.
Het gaat in deze brief om financiële bijdragen die zijn uitgekeerd in het kader van de zogenoemde financiële regelingen I en II. Deze regelingen waren bedoeld als een voorziening in de kosten van aanschaf van kleding en woninginrichting. In eerste instantie zouden deze bijdragen, voor zover mogelijk worden verrekend met de schade-uitkeringen uit de inboedelverzekering. Daarvoor hebben gedupeerden bij de aanvraag van de financiële regeling I en II een zogeheten acte van cessie getekend. Deze acte van cessie zou ervoor zorgen dat de verzekeringsmaatschappijen de uitkeringsgelden zouden overmaken naar de gemeente Enschede.

Terugbetaling
Zoals u wellicht weet is onlangs besloten dat de verstrekte bedragen voor kleding en woninginrichting niet meer verrekend hoeven te worden. Dat houdt in dat de uitkeringen die de gemeente (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) inmiddels heeft ontvangen van de verzekeringsmaatschappijen kunnen worden uitbetaald aan de betreffende gedupeerden. Er wordt hard gewerkt om dat zo snel mogelijk te kunnen doen.
Om te zorgen dat dat alles vlekkeloos verloopt, is het belangrijk dat de gemeente over de juiste persoonlijke gegevens beschikt. In de brief die de betreffende gedupeerden hebben ontvangen, wordt een rekeningnummer vermeld. Wanneer u dus zo’n brief heeft ontvangen, dan is het erg belangrijk om dat rekeningnummer goed te controleren. Mocht het niet kloppen, moet u dat zo snel mogelijk doorgeven via telefoonnummer 053 - 481 7512 (In ieder geval vóór 22 november a.s.). Mocht u alsnog vragen hebben dan kunt u natuurlijk contact opnemen met het IAC of het genoemde nummer bellen.

terug naar inhoud


Beëindiging beneveling Bamshoeve

De gemeente Enschede stopt met ingang van 1 december met de beneveling van de Bamshoeve. RIVM, de Arbeidsinspectie en adviesburo Search hebben hierin een positief advies uitgebracht. Reden is dat de afgelopen maanden absoluut geen asbesthoudende deeltjes in de lucht zijn gemeten en dat onder de huidige weersomstandigheden in dit jaargetijde ook geen verhoogde asbestconcentraties in de lucht te verwachten zijn.
Vanaf december wordt overgegaan op een zogenoemd ‘waakvlamscenario’. Dit betekent dat er wekelijks verschillende luchtmonsters worden genomen. Er blijven wel voorzieningen aanwezig zodat bij mogelijk verhoogde concentraties de beneveling onmiddellijk kan worden hervat.

terug naar inhoud


Schuttingtaal

Een deel van de schutting is inmiddels afgebroken en opgeslagen. Enkele fraaie onderdelen zijn te zien in het Rijksmuseum. In deze BewonersNieuwsBrief een laatste selectie van teksten die zijn aangebracht op ‘de schutting.’

Je kunt niet leven in het verleden
Maar je moet verder in het heden
Kijk daarom alleen nog maar vooruit
Want gisteren en alle vorige dagen zijn voorbij
En begraven in de tijd
Je kunt er niets meer aan veranderen.

(anoniem)

Onuitsprekelijk
Zijn de gevoelens
Bij het luisteren naar de stilte
Heel in de verte ruist de wind
Een transparante gloed
Laat de dag eindigen
Woorden hebben niets te zeggen
Bij het blikken naar elkaar
Diepe gevoelens gaan op
In de stille avond vol warmte
Vol indrukken
Zonder woorden

(anoniem)

Een ramp op zaterdag 13 mei
Dat gaat niet snel voorbij
In onze herinneringen blijft het voor altijd
Het is iets wat niet snel wegslijt

Honderden huizen zijn verwoest
Maar we snappen niet waarom het moest
Er zijn meer dan 900 gewonden
Die deze ramp heel erg vonden

Mensen keken naar een brand
Want ze dachten: er is niks aan de hand
Toen kwam er een grote knal
Dat niemand ooit vergeten zal

Waarom moest dit nou in Enschede gebeuren
Want mensen blijven er eeuwig om treuren
Het vuurwerk vloog in het rond
Maar mensen dachten dat er een papierfabriek stond

Mensen renden voor hun leven
Die ze niet zomaar op wilden geven
Er kwam hulp uit vele steden
Die erg hun best deden

Beatrix, Mans en Kok
Bezochten het gebied met een grote schok
Ze zagen er veel puin
En veel muren stonden schuin

(Aylin + Miriam)

Utopia is de naam
Maar op een dag zag ik geen utopia
Bepaalde blikken; verbrandde hulp
Ik dacht dat ik sterk was, maar ik flipte
Ik schaam me, ik had veel meer kunnen doen
Nu lost het op in alcohol

(anoniem)

terug naar inhoud


Project ‘risico’s van bedrijven’

Vanaf maandag kunnen inwoners van Enschede een speciaal telefoonnummer bellen als zij denken dat er rond een bedrijf een onveilige situatie bestaat. De openstelling van dit meldpunt houdt verband met het onderzoek ‘inventarisatie risico’s van bedrijven’. De informatie die via de bellers bij de gemeente binnenkomt, kan gebruikt worden voor het onderzoek. Het telefoonnummer 053-4817685 is op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar. De resultaten van de inventarisatie worden in het voorjaar van 2001 verwacht. Het speciale telefoonnummer is van 20 november tot en met 18 december bereikbaar, in verband met de einddatum van het onderzoek.

Onderzoek
Na de vuurwerkramp werden veel vragen gesteld over de relatie tussen bedrijvigheid en wonen. De gemeente heeft daarom controles uitgevoerd bij een groot aantal bedrijven en voert momenteel op verzoek van de gemeenteraad een nadere inventarisatie uit van bedrijven waar eventuele veiligheidsrisico’s bestaan. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau in samenwerking met de gemeentelijke brandweer en de afdeling milieu van de gemeente. Afstemming vindt plaats met het Ministerie van Volksgezondheid Ruimtelijke Ordening en Milieu, de Inspectie Milieuhygiëne en de provincie Overijssel.

Vertrouwelijke behandeling
De meldingen worden geregistreerd en vertrouwelijk behandeld en worden beoordeeld op de aard en omvang van het bedrijf en de aanwezigheid van woningen of andere gevoelige bestemmingen in de nabije omgeving (bijvoorbeeld scholen).
Binnen twee weken wordt teruggekoppeld wat er met de melding is gedaan. Bedrijven worden individueel beoordeeld en betrokken in het onderzoek. Voorjaar 2001 komt een eindrapportage waarin een overzicht van de stand van zaken is weergegeven. Dit vormt mede de basis voor een gemeentelijk veiligheidsbeleid. Voor specifieke knelpunten zal een plan van aanpak worden gepresenteerd voor verbetering.

Melding
Er zijn 3 mogelijkheden om te melding te maken van eventuele risico’s. Naast de mogelijkheid van telefonisch melden is er de mogelijkheid om een schriftelijke melding te doen. Via de website www.enschede.nl/meldpunt kan naar een speciale meldpunt-pagina gesurfd worden, waar informatie over het onderzoek te vinden is. Ook via email kan een melding gedaan worden.

terug naar inhoud


Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp

Onderzoek naar de explosie
Op donderdag 16 november heeft de Belangenvereniging weer een bijeenkomst georganiseerd waarbij de commissie Oosting te gast was. Op die bijeenkomst werden de resultaten van een onderzoek naar de gebeurtenissen op 13 mei gepresenteerd. Nadat duidelijk werd dat de resultaten van de commissie Oosting nog enige tijd op zich zouden laten wachten zijn we als vereniging gaan kijken naar mogelijkheden om zelf een onderzoek te laten uitvoeren. De Belangenvereniging vond het belangrijk dat er snel meer duidelijkheid kwam, het lieftste ruim voor de feestdagen. Belangrijker dan snelheid was natuurlijk de eis van een kwalitatief hoogwaardig onderzoek. Z’n onderzoek zou alleen maar zin hebben wanneer het de zaken verduidelijkte en zou in geen geval voor verwarring mogen zorgen. Het bestuur is van mening dat het door het bureau MSNP uitgevoerde onderzoek aan deze eisen voldoet.

Verklaring
Kern van het onderzoek is de verklaring van het mechanisme waardoor de grote hoeveelheid evenementenvuurwerk z’n zware explosie kon veroorzaken. De onderzoekers laten zien dat er sprake was van een inleidende explosie. Deze inleidende explosie bracht een zogenaamde schokgolf teweeg. Kenmerkend voor deze schokgolf was -behalve zijn verwoestende karakter en zijn snelheid- dat deze vlak bij de explosie-kern gepaard ging met een grote temperatuursverhoging. Al het vuurwerk dat de schokgolf op zijn weg tegenkwam ging daardoor mee af. De temperatuurverhoging zorgde voor de ontsteking. Door de enorme snelheid van de schokgolf ontplofte al het vuurwerk ook vrijwel tegelijkertijd. Al het vuurwerk dat door de schokgolf 'meeging' in de explosie versterkte de schokgolf in feite. De optelsom van al deze explosies en knallen kennen we maar al te goed.

Schokgolf
Het opgeslagen verpakte evenementenvuurwerk zou door een gewone brand nooit zo kunnen exploderen; het is juist het mechanisme van de schokgolf dat de enorme kracht van de explosie verklaart. Op grond van diverse Amerikaanse onderzoeken was dergelijk gedrag van het verpakte evenementenvuurwerk ook te verwachten. Onderzoekers Boers en van den Heuvel lieten nu zien dat hier inderdaad ook sprake was van zo'n schokgolf.
De onderzoekers hadden geen toegang tot het sporenonderzoek. Daarom konden ze geen uitsluitsel geven over de inleidende explosie. De meest waarschijnlijke verklaring is dat deze werd veroorzaakt door het zogenaamde 'flash powder'. Flash powder (wit kruit) wordt veel toegepast bij vuurwerkshows; het wordt gebruikt voor de zogenaamde 'saluts' de grote knallen aan het begin en aan het einde van de shows. Ook hier verwijzen de onderzoekers naar Amerikaans onderzoek dat aantoont dat dit flash powder onder bepaalde omstandigheden in staat is z’n schokgolf te produceren.
Sterk vereenvoudigd is het mechanisme van de explosie dus als volgt: Er was een brand, deze leidde tot een explosie (de inleidende explosie), de explosie bracht een schokgolf teweeg en de schokgolf deed al het vuurwerk afgaan. De oorzaak van de brand kennen de onderzoekers niet. De analyse maakt echter goed duidelijk hoe die eerste brand heeft kunnen leiden tot de enorme verwoesting. De vraag naar de verantwoordelijkheid voor de brand en de vraag naar de verantwoordelijkheden voor de verschillende componenten van de explosie zijn hiermee helder van elkaar gescheiden (en gedeeltelijk nu reeds te beantwoorden).
Vast staat dat door het onderzoek van van den Heuvel en Boers het onderzoek van de commissie Oosting een heel andere betekenis gaat krijgen. Ook voor het onderzoek van justitie is met dit onderzoek belangrijk voorwerk verricht.
Het rapport is beschikbaar op:

ftp://relativity.student.utwente.nl/pub/vuurwerkramp/documents/tussenrapport

Professionalisering
Op onze vorige ledenvergadering hebben wij van onze leden toestemming gekregen om de vereniging verder te professionaliseren. Het onderzoek dat voor de vereniging is uitgevoerd is een invulling van dat besluit. Er blijkt een duidelijk verband tussen kwaliteit van een stuk werk en de impact ervan. We zullen deze professionalisering ook op de andere terreinen waar de vereniging actief doorzetten.

Enquête nazorg
De commissie Oosting maakte de eerste resultaten bekend van haar enquête over de nazorg. De meeste mensen blijken positief over de eerste opvang na de ramp; iedereen stond voor je klaar, niets was onmogelijk. In een later stadium werd het proces van besluitvorming steeds trager wat tot veel frustraties leidde en leidt. Oosting dringt erop aan dat de overheid meer oog krijgt voor de subjectieve zijde, dat wil zeggen, meer oog krijgt voor de beleving en de positie van de getroffenen zelf. De overheid zou helder moeten communiceren en moeten zorgen voor snelle duidelijkheid over de toekomst.
We zouden het niet beter hebben kunnen zeggen.

Positie getroffenen
Het komt helaas nog geregeld voor, zoals Oosting opmerkt, dat de instanties weinig oog en oor hebben voor de positie en de beleving van de getroffenen. Het is belangrijk dat u deze ervaringen doorgeeft aan de belangenvereniging (en aan de commissie Oosting!).

Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp
IJstraat 4
7523 HK Enschede
tel: 053 - 434 03 74
fax: 053 - 431 94 31
email:
info@slachtoffersvuurwerkramp.nl

Spreekuren:

op het kompas.

terug naar inhoud


Belangrijke adressen en telefoonnummers

Informatie en Adviescentrum Molenplein Molenplein 1
Algemeen informatienummer  0800 1100 (dag en nacht bereikbaar)

Commissie Oosting 053 4805788
Stationsplein 11
spreekuren op di, wo en do van 10.00 uur tot 14.00 uur
www.co-vuurwerkramp.nl
Amicon Zorgverzekeraar 053 485 39 40 (dag en nacht bereikbaar)
Gezondheidsvragen 0800-1100
GGD Twente
Kamer van Koophandel 0800 0235328
(Bedrijvenloket 8.30-17.00 uur)
Politie (meldkamer) 053 455 55 55
Service Centrum Noord Zaanstraat 12
Peuterspeelzaal de Speeldoos 4350151
Deppenbroekstraat 5
Peuterspeelzaal Dikkertje Dap 4351638
Ijstraat 4
Montesori peutergroep 4306486
Blijdensteinlaan 15
BCE-verzekeraars 0182-630983 / fax 0182-631226
Turkse Vrouwen Telefoon 0800 0240027
(voor iedereen bereikbaar)
SOS Telefonische Hulpdienst 0800-0240026
Slachtofferhulp Twente 053 4555555 (074-2429115 / 0546-829217)
Ouderentelefoon 074 250 43 43
Kinder- en jongerentelefoon 0800 0432
Jeugdzorg Perspectief 053 4312146
Stg Maatsch. Dienstverlening 053 4353353
Bureau voor rechtshulp 053 4801919
Stichting Enschede Aannemers 053 4319466
Letselschade informatie 0900 6643825
Vereniging Eigen Huis 033 4507750
Stichting Stedelijk Wonen 053 4343565
Belangenver. Slachtoffers Vuurwerkramp 053 4351638 / Fax. 053 - 431 94 31
Gereformeerd Info Centrum 053 4361409
Oecumenisch Citypastoraat 053 4306190
Leger des Heils 053 4775972
Mediant Nazorg Vuurwerkramp 053 4829982
Stationsplein 3, 1e etage
Vereniging gedupeerde ondernemers 053 4849849 
(vragen naar Raoul van Dongen)
Hengelosestraat 585
Ombudsman IAC, secretariaat 053 4818181
op ma en wo tussen 9.00 en 12.00 uur
Molenplein 1, 7511 EN Enschede

terug naar inhoud


OVERZICHT VORIGE BEWONERS NIEUWSBRIEVEN

terug naar inhoud


COLOFON
Uitgave van: Informatie- en Advies Centrum (IAC)
Redactie: Publieksvoorlichting
Telefoon: 053-4845137
Fax: 053-4845084
Email: a.schukkink@enschede.nl