Bewoners Nieuwsbrief

Vijfentwintigste uitgave dinsdag 24 oktober 2000


Beste bewoners,

In deze BewonersNieuwsBrief weer een mix van berichten. De regeling voor de heffing van bepaalde gemeentelijke belastingen is aangepast tot een getrapt stelsel. Het IAC staat centraal in het wekelijkse radioprogramma ‘de Opbouw.’ De vergadering van de gemeenteraad op maandag 30 oktober staat geheel in het teken van de wederopbouw van het rampgebied. Deze vergadering is openbaar. En deze week de officiële opening van het ontmoetingscentrum in het Rijksmuseum door burgemeester Mans. Deze mix van grote en kleine berichten wordt afgewisseld met enkele berichten die bij de redactie zijn binnengekomen.

Mochten er mensen zijn die een bijdrage willen leveren aan de BewonersNieuwsBrief, dan kunnen ze deze sturen naar de afdeling voorlichting van het IAC; p/a DMO, postbus 186, 7500 AD Enschede. 
Of E-mailen: a.schukkink@enschede.nl    

Inhoudsopgave:


Türkçe tercüme: Içindekiler
Turkstalige inhoudsopgave

Eerder verschenen BewonersNieuwsBrieven kunt u afhalen bij het Servicecentrum Noord en bij het IAC aan het Molenplein. Dit geldt ook voor enkele Turkstalige BewonersNieuwsBrieven.
De vorige Bewoners Nieuwsbrieven zijn ook op deze site te vinden:

Bezorging BewonersNieuwsBrief
De BewonersNieuwsBrief wordt wekelijks verspreid door de Twentse Verspreidings Organisatie (TVO). Zij hanteren daarbij een lijst die in BewonersNieuwsBrief 12 geheel is afgedrukt. Mocht u klachten hebben over de bezorging, wilt u dan de TVO rechtstreeks bellen, tel. 4803032. Zij zijn op werkdagen te bereiken van 8.30 uur tot 17.30 uur. Van 12.30 uur tot 13.00 uur houden ze pauze.

Aan deze en aan de eerder verstrekte BewonersNieuwsBrief kunt u geen rechten ontlenen.


Informatie en Opvang

Informatie- en Advies Centrum (IAC) – Molenplein
U vindt het IAC aan het Molenplein 1. Hier kunt u met al uw vragen terecht. Natuurlijk kunt u er ook gewoon even binnenlopen voor een praatje of een luisterend oor. De medewerkers van het IAC helpen u graag.

Openingstijden IAC – Molenplein:

U kunt het IAC ook bellen. Het telefoonnummer is 0800-1100 (gratis). Bent u slecht ter been of heeft u niet de mogelijkheid naar het IAC te komen dan bezoekt het IAC u thuis. Voor een afspraak kunt u bellen met 0800-1100.

IAC via teletekst RTV Oost: 547
Nu ook nieuws, mededelingen, informatie en achtergronden via teletekst RTV Oost, pagina 547. De informatie kan dagelijks wisselen.

terug naar inhoud


Stilstaan bij de ramp 
Veel mensen zijn direct getroffen door de vuurwerkramp. Na zo’n ernstig bedreigende situatie kunnen heftige gevoelens loskomen. De vuurwerkramp is nu ruim vijf maanden geleden. Veel mensen hebben de draad weer op kunnen pakken, anderen worden door praktische omstandigheden of door hun emotionele reacties op de ramp nog ernstig gehinderd. Maar voor bijna alle getroffenen geldt dat de ramp nog steeds actueel is. De stichting Maatschapelijke dienstverlening Enschede Haaksbergen is in juli gestart met een eerste reeks groepsbijeenkomsten voor betrokkenen. Op veler verzoek wordt dit aanbod in november herhaald. Als u handreikingen wenst voor verwerking, of als u zich zorgen maakt, bent u welkom op deze bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor volwassenen.

Samenstelling groepen
De groepen worden zoveel mogelijk naar de wensen van de deelnemers samengesteld. Als er bijvoorbeeld ouderen zijn die samen willen praten, of mensen met soortgelijke ervaringen, of mensen uit bijvoorbeeld Suriname, of mensen die roken graag samen in een groep zitten, dan proberen we dat te regelen.
Daarnaast zijn er vragen binnengekomen om groepen voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 17 jaar samen te stellen en om bijeenkomsten te organiseren voor ouders met jonge kinderen tot 6 jaar. Bij voldoende belangstelling worden deze groepen gestart. Aanmelden via 4353353.

Informatie en gesprek
Tijdens de bijeenkomsten worden deelnemers geïnformeerd over verwerking. In kleine groepen van 10 tot 20 mensen, wordt bij een aantal van de deelnemers stilgestaan. Met name de eerste bijeenkomst zal niet iedereen zijn verhaal kunnen doen. Ook het horen van de ervaringen van andere mensen kan helpen om de eigen ervaringen onder woorden te brengen. Misschien komt u door opmerkingen van lotgenoten op ideeën die geen deskundige u aan de hand had kunnen doen. De kleine groepn worden begeleid door hulpverleners. Uiteraard is alles wat in de kleine groepen verteld wordt vertrouwelijk.

De bijeenkomsten vinden plaats in het Kompas op:

telkens van 19.30 tot 21.30 uur
Als u mee wilt doen kunt u zich telefonisch aanmelden: telefoon (053) 4353353.
Wij vragen dan: uw naam en adres, telefoonnummer en het aantal mensen waarmee u denkt te komen. De spreektaal is Nederlands.
Voor Turks en Arabisch sprekenden wordt een eerste bijeenkomst op woensdag 8 november georganiseerd (19.30-21.30uur Kompas). Eventuele vervolgavond(en) kunnen dan afgesproken worden.

terug naar inhoud


Ingekomen gedichten

Enschede snikt na.

Alles wat je zag,
was de zorgeloosheid van een mooie dag.
Bloemen, later symbool voor iedere gevloeide traan,
konden fleurig in de tuinen staan.
De zon, stralend in een dan nog blauwe lucht,
was nog niet voor de duisternis gevlucht.

Stukken beton sloegen in als meteorieten,
die niets op hun weg heel lieten,
Het vuur verteerde voor velen het verleden
die laatste foto is niet meer, men leeft nu in het heden.

Vele kinderen werden ondervraagd,
in een zorgeloze jeugd vertraagd.
Gezonken in angst en diep zwarte dromen,
moeten ze langzaam weer naar boven zien te komen
Opnieuw beginnen op een vreemde plek
ruw verwijderd van een lang vertrouwde stek.

Tegenstrijdigheden, onbegrip en diepe domheid,
ontstaan uit onvermogen en wanbeleid,
versterken droefheid en pijn
waar toch al zoveel spaanders zijn

Grote pijn heelt vaak niet meer,
en ook kleine pijn doet heel lang zeer
Maar gemeenschappelijke rouw en eensgezind verdriet,
over menselijk drama en een totaal verwoest gebied,
maakten dat er krachten ontstonden
die hielpen bij het helen van vele diepe wonden.

Jaap Ackermans, Enschede

 

"Gedachten"
M’n hoofd zit nog zo vol,
Gedachten draaien als een tol,
Ik wou dat ik ze stop kon zetten,
Dat lukt nog niet, ondanks tabletten,
Nog steeds die angst door die vernietigende knal,
Die grote paniek en dan een heel diep dal,
Alles kapot, mensen en huizen,
Soms niks meer, je hoort alleen nog het ruizen,
Het ruizen van die eeuwige wind,
Door die lege straten waar je niks meer vindt,
Wel fluiten de vogels nog in dit stille gebied,
En steeds weer voel je dat immense verdriet,
Toch wil ik vechten, want ik mag er zijn,
En wil ik geloven in het slijten van de pijn.

terug naar inhoud


Getrapte toepassing hardheidsclausule
De zogenoemde hardheidsclausule voor het heffen en innen van gemeentelijke belastingen, die het College van B. en W. eerder ook van toepassing verklaarde voor omwonenden van het rampgebied, zal voor deze bewoners getrapt worden toegepast. Dit besluit geldt alleen voor schade die het gevolg is van de vuurwerkramp en wordt uitsluitend voor het belastingjaar 2000 toegepast.

Het aanvullende collegebesluit betekent dat ook belastingplichtigen uit het omliggende gebied gehele of gedeeltelijke vermindering van hondenbelasting, precariobelasting en onroerende zaakbelastingen (OZB) kunnen krijgen. De vermindering is voor het omliggende gebied echter wel afhankelijk van de geleden schade en de waarde van het betreffende pand op 1 januari 1995.
De getrapte toepassing houdt in dat:
Indien de schade minder dan 10 % van de waarde bedraagt, geen vermindering op de gemeentelijke belastingheffing wordt verleend.
Bedraagt de schade 10 tot 20 % van de waarde van het pand, dan wordt de
aanslag met een kwart verminderd.
Bij een schade van 20 tot 30 % van de waarde van het pand, wordt de aanslag met de helft verminderd.
Is de schade 30 tot 40 % van de waarde, dan volgt een vermindering van driekwart van de aanslag.
Als de schade 40 % of meer van de waarde bedraagt, vervalt de aanslag.
Voorwaarde voor het in aanmerking komen van de hardheidsclausule is dat de schade aan het pand door de verzekeraar is vastgesteld.

Aanvragen:
Omwonenden die een beroep willen doen op de hardheidsclausule kunnen hiervoor een verzoek indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. het Hoofd van de afdeling Belastingen van de gemeente, Postbus 20, 7500 AA Enschede.
Bij de aanvraag moet een kopie worden gevoegd van het door de verzekeraar vastgestelde schadebedrag.
Belastingplichtigen die al eerder een beroep op de hardheidsclausule hebben gedaan, krijgen hier van de gemeente bericht over. Ook hen zal worden gevraagd een kopie te overleggen van het door de verzekeraar vastgestelde schadebedrag.

terug naar inhoud


Radioprogramma De Opbouw;
"IAC op de radio"
Wekelijks zijn er uitzendingen via Enschede FM (vroeger Radio Enschede) met informatie, gesprekken en actualiteiten over de nasleep van de ramp. Op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur (kabel 87.5; ether 105.1) met een herhaling op de zondagavond, zelfde tijdstip. Iedere week staat een thema centraal. Een deel van het programma is in het Turks en het Marokkaans.
Op 25 en 29 oktober staat het programma geheel in het teken van het Informatie- en AdviesCentrum. Welke vragen komen de medewerkers van het IAC tegen? Op welke manier zoeken ze naar oplossingen? Wat kunnen gedupeerden en hulpverleners die er moeite mee hebben de draad van hun leven weer op te pakken verwachten van het IAC? Een loketmedewerker en een contactpersoon geven een toelichting op hun werk.
Op 1 en 5 november gaat het over kinderen in de basisschoolleeftijd. Een leraar van een basisschool en een jeugdverpleegkundige vertellen hoe kinderen die last hebben van naweeën van de ramp begeleid kunnen worden.

"Yeni’den imar" Enschede FM’de
(Turkse vertaling radioprogamma)
Haftalik olarak Enschede FM’de (onceki ismile Radio Enschede) 13 mayis felaketiyle ilgili bilgi ve aktualiteler yayinlanmaktadir. Carsamba günüleri saat 19:00 ile 20:00 arasi (kablodan 87.5, ve kablosuz yayinda 105.1), ve pazar günleri tekrari. Her hafta deyisik tema ele alinmaktadir.
Programin bir bölümü Türkçe ve Farsça olarak yayinlanmaktadir.
25 ve 29 Ekim tarihleri programlari tamamen Informatie ve Advies Centrum (Biligi ve Tavsiye Merkezi) hakkinda olacaktir. Infromatie ve Advies Centrum çalisanlari hangi sorularla karsilasiyorlar? Ne sekilde cevvap oneriyorlar? Zor anlar yasayan magdurlar ve yardimseverler hayatlarinin normal bir düzene sokabilmek icin IAC’den bekleyebilirler? IAC’nin büro çalisani ve sosyal görevlisi çalismalari hakkinda bilgi verecekler. 1 ve 5 kasim programinda ilk ögretim okulunda okuyan çocuklarla ilgili olacak. Ilk ögretim ögretmeni ve çocuk egirimi görevlisi, cocuklarda felaketden sonra olusan etki nasil takib edilebilinir sorusuna cebap vereceklerdir.

terug naar inhoud


Pi de Bruijn stedenbouwkundige rampgebied
B. en W. hebben stedenbouwkundige Pi de Bruijn aangesteld om het rampgebied in Enschede te herontwikkelen. De Bruijn zal met een groep betrokkenen de wederopbouw vorm geven. De uitgangspunten voor dat plan zijn opgesteld in overleg tussen de gemeentelijke Bouw- en Milieudienst en de Belangenvereniging. Het uiteindelijke resultaat moet een stedenbouwkundig plan worden waar de (ex)bewoners zich in kunnen herkennen. Grote fabriekgebouwen passen niet meer in het gebied. Wel is er ruimte voor woon-werkcomplexen en kleinschalige bedrijfsverzamelgebouwen.
Pi de Bruin heeft familiewortels in Twente en is onder meer bekend van de nieuwbouw van de Tweede Kamer.

terug naar inhoud


Ontmoetingscentrum vuurwerkramp
Het Rijksmuseum Twenthe heeft bij de vuurwerkramp aanzienlijke schade opgelopen. Het hele gebouw is inmiddels ontruimd en de herstelwerkzaamheden aan het gebouw zijn begonnen. Het museum stelt graag ruimte beschikbaar als ontmoetingscentrum vuurwerkramp.
In dit ontmoetingscentrum is er ruimte voor informele ontmoetingen, workshops, presentaties en andere activiteiten. Tevens wordt er een beeld gegeven van de gebeurtenissen op 13 mei, van de gevolgen ervan en de reacties erop. De opstelling wordt regelmatig aangevuld met nieuw materiaal. Naast informatie van de gemeente Enschede liggen op de leestafel kopieën van alle landelijke en regionale krantenberichten over de ramp ter inzage.
Op woensdag 1 november om 11.00 uur opent burgemeester Mans het ontmoetingscentrum officieel.
Het Rijksmuseum Twenthe is vrij toegankelijk van dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Koffie en thee staan klaar.

terug naar inhoud


Benefiet concert voor kinderen
Voor alle kinderen die de ramp van dichtbij hebben meegemaakt is er zaterdag 28 oktober a.s. een optreden van de Continental Kids in Scholengemeenschap Zuid (Stedelijk Lyceum), Tiemeister. Het optreden wordt georganiseerd door het Gereformeerd Informatie Centrum (GIE). De groep Continental Kids, bestaat uit ruim dertig kinderen van 8 t/m 12 jaar, en brengen een programma vol zang, dans en theater. Zij bouwen een huis van vriendschap op het podium en weten dat er een vriend is die je nooit in steek laat, die altijd naar je luistert ook als je het heel moeilijk hebt. Dit doen zij met leuke muziek. Voor meer informatie kunt u bellen met 053-4361409 (GIE). Gratis toegangskaarten zijn af te halen bij buurtcentrum ‘Het Kompas’. Er zijn 750 plaatsen beschikbaar.

terug naar inhoud


Kinderen en verwerking
Hoe kinderen kunnen omgaan met de gevolgen van een ramp wordt treffend geïllustreerd door een bericht dat we ontvingen van Peter Fröberg. "Mijn kinderen waren op het moment van de ramp thuis. We wonen aan de Walhofstraat 46. Het afbranden van de Nieuwe Weme aan de Walhofstraat heeft hun leven ingrijpend veranderd. Vroeger gingen ze er dagelijks boodschappen doen. De winkel was ongeveer 100 meter van ons huis vandaan. Nu is de Nieuwe Weme 1500 meter van ons verwijderd en gaan we er niet meer dagelijks op de fiets naar toe.
Een grapje dat mijn zoon, Stijn van vijf en een half en mijn dochter Lieke, ruim vier, samen hebben is dat er nu een nieuwe Nieuwe Weme is. Daar kunnen ze erg om lachten.
Laatst kwam er nog een grapje bij:
We hebben een Nieuwe Nieuwe weme,
De Oude Nieuwe Weme heeft zich pijn gedaan
En heet nu Auwe Oude Weme."
Humor kan een bestanddeel zijn in de manier waarop kinderen, maar waarom volwassenen niet, de ramp proberen te verwerken.

terug naar inhoud


Fakkeltocht Oud & Nieuw
Onlangs ontving de Gemeente Enschede een brief van de Stichting ‘13 mei 2000’, met daarin een toelichting op een plan dat deze stichting heeft ontwikkeld voor de komende jaarwisseling. De Stichting ‘13 mei 2000’ is bereid een actie op touw te zetten om een ieder, en dan met name de jeugd, de gelegenheid te geven op alternatieve wijze het Oude jaar te gedenken en het Nieuwe jaar in te luiden.
Het is de bedoeling dat er een fakkeltocht gehouden wordt door een deel van het rampgebied, die uiteindelijk naar de Oude Markt zal leiden. De tocht zal uit twee delen bestaan, namelijk een eerste deel door het gebied dat in stilte gehouden zal worden en een tweede deel als alternatief voor vuurwerk en als actie van saamhorigheid. Er wordt daarbij gedacht aan het luiden van klokken, een concert van de Stadsbeiaardier en een drumband. Zodoende wordt op ingetogen wijze de ellende die het jaar 2000 heeft gebracht herdacht en een alternatieve manier voor het vieren van oud & nieuw en het afsteken van vuurwerk gevonden.
De tocht dient daarnaast als actie voor de realisatie van een multifunctioneel jeugdcentrum in Enschede Noord. Mede met hulp van het Jeugdjournaal wordt geprobeerd zoveel mogelijk jongeren te bewegen hun vuurwerkbudget te besteden aan een fakkel voor het jeugdcentrum. De stichting geeft te kennen inmiddels veel positieve reacties te hebben ontvangen en hoopt natuurlijk op steun van de Gemeente voor haar actie.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Stichting ‘13 mei 2000’, Jacobusgang 6, 7511 GB Enschede.

terug naar inhoud


Agenda Gemeenteraad
Op 30 oktober is er een speciale vergadering van de gemeenteraad. De raadsleden praten dan uitsluitend over de wederopbouw van het rampgebied. De vergadering begint om 19.00 en vindt plaats in het stadhuis.
Op 25 oktober is er een ingelaste vergadering van de raadscommissie bestuurszaken over hetzelfde onderwerp. Deze vergadering begint om 19.30 uur in het stadhuis.
Op 8 november vergadert de raadscommissie bestuurszaken. Dan staat onder anderen het onderwerp ‘rouw van nabestaanden’ op de agenda.
Op 9 november vergadert de raadscommissie welzijn in het stadhuis vanaf 19.30 uur. Tijdens alle vergaderingen van deze raadscommissie staan ‘informatie over het IAC’ en ‘stand van zaken nafase vuurwerkramp’ op de agenda.

Spreekrecht publiek
Vergaderingen van raadscommissies zijn in de regel openbaar. Belangstellenden zijn dan ook van harte welkom. Publiek heeft er spreekrecht. Dat wil zeggen dat een bezoeker die tijdens de vergadering het woord wil voeren bij een agendapunt of bij de rondvraag dat aan het begin van de vergadering moet melden bij de voorzitter of de secretaris van de raadscommissie. De vergaderingen van de voltallige gemeenteraad zijn altijd openbaar, maar het publiek heeft hier geen spreekrecht. Voor hen is er een publieke tribune waar ze kunnen luisteren naar de beraadslagingen.
De agenda’s van de gemeenteraad en de raadscommissies zijn openbaar. De agenda’s liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het stadhuis.

terug naar inhoud


Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp

Wederopbouw
In de afgelopen weken heeft de BSVE een aantal uitgangspunten opgesteld waar zou moeten worden voldaan bij de wederopbouw van de wijk. In eerste instantie hebben we deze uitgangspunten doorgesproken met de Bouw- en Milieudienst en zijn we tot een formulering gekomen waar zowel de Bouwdienst als de Belangenvereniging achter kon staan. Het College van Burgermeester en Wethouders heeft deze uitgangspunten overgenomen en toegevoegd aan de bestaande uitgangspunten. De uitgangspunten zijn:

 1. De basis voor het Plan van Aanpak voor de wederopbouw zijn de rechten en belangen van de getroffenen die in het gebied willen blijven. Tegelijk moet een wijk met duurzame toekomstkwaliteit worden gerealiseerd.
  Voor de huurders betekent dit, dat zij recht hebben op terugkeer naar de wijk, op zo kort mogelijke termijn, in een woonsituatie die qua woonkwaliteit, sfeer en kostenniveau vergelijkbaar is met de situatie van 12 mei 2000.
  Voor de huiseigenaren betekent dit dat zij op zo kort mogelijke termijn zekerheid krijgen over hun situatie. Ook voor hen geldt dat zij ten alle tijde terug kunnen keren naar de wijk en een woning kunnen (laten) bouwen die vergelijkbaar is met de woning die zij op 12 mei bewoonden. Voor eigenaren die op hun oorspronkelijke eigendom van 12 mei willen terug bouwen, zal die eis uitgangspunt zijn bij de planontwikkeling; bij de planontwikkeling zal duidelijk moeten worden in welke situaties, na afweging van alternatieve oplossingen, het totale belang van een kwalitatief hoogwaardig wijk zo zwaar weegt, dat die eis niet kan worden verwezenlijkt. Dit zal op zorgvuldige wijze mede in overleg met betrokkenen plaatsvinden.
 2. Waar mogelijk en wenselijk wordt snel binnen bestaande bestemmingsplannen hersteld of herbouwd. Bij de realisatie van een wijk met een duidelijke relatie met kwaliteiten en karakteristieken van de oorspronkelijke wijk, is het de opgave om de eisen van eigenaren om op hun oorspronkelijke perceel terug te bouwen, zo maximaal mogelijk in te passen in het te ontwikkelen plan. Bestaande hindernissen, inclusief bijv. "vreemd" gevormde kavels, kunnen als kristallisatiepunten voor de creatie van nieuwe elementen worden geïntegreerd.
 3. De huiseigenaren die terug bouwen op hun oorspronkelijke perceel, of in het kader van de ruil van kavels op een vergelijkbaar perceel, dienen ondersteuning te krijgen bij o.a. het ontwerp van bouwplannen, de financiering van het herstel van hun woonsituatie, een soepele behandeling van de bouwvergunning, en dergelijke. Dit voor zover de kosten van deze ondersteuning niet door de verzekering worden gedekt of anderszins vergoed zijn in uitkeringen of aankoop van het onroerend goed. De ondersteuning behelst zaken zoals advisering, architectenkosten (bij particuliere bouw op kavels), eventuele laagrentende leningen, e.d. Nadere definiëring en uitwerking is noodzakelijk.
  Eigenaren die op een kavel in het gebied willen bouwen, worden zoveel als mogelijk tezamen gebracht, om op een optimale wijze te kunnen komen tot goede inpassing en begeleiding van hun wensen. Ook dit zal nader moeten worden uitgewerkt.
 4. Het proces van wederopbouw van de wijk moet zich voltrekken op een wijze waarbij de participatie van de getroffenen op een goede manier wordt georganiseerd en vormgegeven. Zij moeten een concrete invloed krijgen op de opbouw de wijk en van hun toekomst.
 5. Het overallplan moet leiden tot een wijk waarin de oorspronkelijke bewoners zich thuis kunnen voelen. De nieuwe wijk moet kwaliteiten en karakteristieken van de oorspronkelijke hebben, maar tevens voldoen aan de verhoogde normen met betrekking tot de kwaliteit van de woonomgeving. De wijk moet een herkenbare "plus" krijgen om het stadsdeel een duw in de rug te geven; er moet een zichtbaar en voelbaar resultaat worden geboekt om de getroffenen en de Enschedese samenleving houvast en vertrouwen te geven.
 6. Op zo kort mogelijke termijn wordt een project voor sociale woningbouw gerealiseerd in de directe omgeving in Groot Roombeek.

Belangrijk is het dat de rechten, wensen en belangen van de voormalige en huidige bewoners nadrukkelijk op de eerste plaats komen. Het is onze ervaring van de afgelopen weken dat het college van Burgermeester en Wethouders en de Bouw- en Milieudienst hier ook werkelijk aan mee willen werken. Bij veel mensen en ook bij ons was het beeld ontstaan dat de grootschalige (her)ontwikkeling belangrijker was dan de wensen en zelfs rechten van de individuele bewoners. Onze ervaringen van de laatste tijd laten echter zien dat serieus geprobeerd wordt de problemen die zich voordoen op te lossen. We zouden mensen die met vragen zitten dan ook nadrukkelijk willen oproepen daar niet mee te blijven zitten maar met de Bouwdienst, of met ons, contact op te nemen om naar een oplossing te zoeken.

Buitenring
Zoals u ongetwijfeld uit de media hebt kunnen vernemen is er voor de buitenring waar het gaat de Onroerende Zaak Belasting, de honden- en precariobelasting nu een oplossing gekomen. Hierbij wordt rekening gehouden met de mate waarin men (materieel) getroffen is. Elders in deze BewonersNieuwsBrief wordt deze regeling in detail besproken. Voor verdere compensatie van de materiële schade zijn we nog in gesprek met de commissie van Lidth. We houden u hiervan op de hoogte.

Ledenvergadering
Op woensdag 1 november hebben we onze algemene ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden op het terrein van de UT. De vergadering zal om 19.30 uur beginnen in collegezaal BB2.

Vragen, klachten, aanmelden als lid
Heeft u vragen of klachten naar aanleiding van de vuurwerkramp, neemt u dan contact met ons op, of kom langs op onze spreekuren.
U kunt de belangenvereniging op de volgende manieren bereiken:

Post/bezoek:
IJstraat 4
7523 HK Enschede
tel: 053 - 434 03 74
fax: 053 - 431 94 31
email:
info@slachtoffersvuurwerkramp.nl

Spreekuren: 

op het kompas.

terug naar inhoud


Belangrijke adressen en telefoonnummers

Informatie en Adviescentrum Molenplein Molenplein 1
Algemeen informatienummer  0800 1100 (dag en nacht bereikbaar)

Commissie Oosting 053 4805788
Stationsplein 11
spreekuren op di, wo en do van 10.00 uur tot 14.00 uur
www.co-vuurwerkramp.nl
Amicon Zorgverzekeraar 053 485 39 40 (dag en nacht bereikbaar)
Gezondheidsvragen 0800-1100
GGD Twente
Kamer van Koophandel 0800 0235328
(Bedrijvenloket 8.30-17.00 uur)
Politie (meldkamer) 053 455 55 55
Service Centrum Noord Zaanstraat 12
Peuterspeelzaal de Speeldoos 4350151
Deppenbroekstraat 5
Peuterspeelzaal Dikkertje Dap 4351638
Ijstraat 4
Montesori peutergroep 4306486
Blijdensteinlaan 15
BCE-verzekeraars 0182-630983 / fax 0182-631226
Turkse Vrouwen Telefoon 0800 0240027
(voor iedereen bereikbaar)
SOS Telefonische Hulpdienst 0800-0240026
Slachtofferhulp Twente 053 4555555 (074-2429115 / 0546-829217)
Ouderentelefoon 074 250 43 43
Kinder- en jongerentelefoon 0800 0432
Jeugdzorg Perspectief 053 4312146
Stg Maatsch. Dienstverlening 053 4353353
Bureau voor rechtshulp 053 4801919
Stichting Enschede Aannemers 053 4319466
Letselschade informatie 0900 6643825
Vereniging Eigen Huis 033 4507750
Stichting Stedelijk Wonen 053 4343565
Belangenver. Slachtoffers Vuurwerkramp 053 4351638 / Fax. 053 - 431 94 31
Gereformeerd Info Centrum 053 4361409
Oecumenisch Citypastoraat 053 4306190
Leger des Heils 053 4775972
Mediant Nazorg Vuurwerkramp 053 4829982
Stationsplein 3, 1e etage
Vereniging gedupeerde ondernemers 053 4849849 
(vragen naar Raoul van Dongen)
Hengelosestraat 585
Ombudsman IAC, secretariaat 053 4818181
op ma en wo tussen 9.00 en 12.00 uur
Molenplein 1, 7511 EN Enschede

terug naar inhoud


COLOFON
Uitgave van: Informatie- en Advies Centrum (IAC)
Redactie: Publieksvoorlichting
Telefoon: 053-4845137
Fax: 053-4845084
Email: a.schukkink@enschede.nl