Bewoners Nieuwsbrief

Twintigste uitgave dinsdag 19 september 2000


Beste bewoner

In deze twintigste uitgave van de BewonersNieuwsBrief leest u onder meer over de gesprekken met bewoners uit het omliggende gebied. Ook informeren wij u over de videofilm. Die werd voor de zomervakantie aan de bewoners van het rampgebied vertoond. Binnenkort wordt de film doorlopend getoond voor overige belangstellenden. Verder leest u over een aanbod van klassiek homeopaten in Twente en natuurlijk hebben we ook weer een gedicht opgenomen.

Inhoudsopgave:

Eerder verschenen BewonersNieuwsBrieven kunt u afhalen bij het Servicecentrum Noord en bij het IAC aan het Molenplein. Dit geldt ook voor enkele Turkstalige BewonersNieuwsBrieven.
De vorige Bewoners Nieuwsbrieven zijn ook op deze site te vinden:

Aan deze en aan de eerder verstrekte BewonersNieuwsBrief kunt u geen rechten ontlenen.


Informatie en Opvang

Herinrichting ontvangsthal IAC
Deze week wordt de ontvangsthal van het IAC anders ingericht. Mogelijk veroorzaakt dit enige overlast voor de bezoekers. Hiervoor vraagt het IAC uw begrip.

Informatie- en Advies Centrum (IAC) – Molenplein
U vindt het IAC aan het Molenplein 1. Hier kunt u met al uw vragen terecht. Natuurlijk kunt u er ook gewoon even binnenlopen voor een praatje of een luisterend oor. De medewerkers van het IAC helpen u graag.

Openingstijden IAC – Molenplein:

U kunt het IAC ook bellen. Het telefoonnummer is 0800-1100 (gratis). Bent u slecht ter been of heeft u niet de mogelijkheid naar het IAC te komen dan bezoekt het IAC u thuis. Voor een afspraak kunt u bellen met 0800-1100.

IAC via teletekst RTV Oost: 547
Nu ook nieuws, mededelingen, informatie en achtergronden via teletekst RTV Oost, pagina 547. De informatie kan dagelijks wisselen.

terug naar inhoud


Gesprekken met het omliggende gebied
Vorige week heeft het IAC een aantal bewoners uit het omliggende stratengebied uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens deze gesprekken is uitvoerig gesproken over de hulpvraag en informatiebehoefte in dat gebied. De bewoners hebben duidelijk onder woorden gebracht dat veel mede-bewoners nog dagelijks worstelen met de gevolgen van de ramp. Het IAC heeft de gesprekken zeer de moeite waard gevonden en goed naar de bewoners geluisterd. Omdat het IAC een belangrijke signaalfunctie heeft, leidt zij het besprokene door naar het college van B&W. Eind deze week maakt het IAC een vervolgafspraak. In dat gesprek worden zij over de voortgang geďnformeerd. Uiteraard houdt het IAC iedereen ook via de bewonersnieuwsbrief op de hoogte.

terug naar inhoud


SOS Telefonische Hulpdienst
De SOS Telefonische Hulpdienst is dag en nacht bereikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek, informatie of advies. Dat kan vrijblijvend en anoniem. U hoeft uw naam dus niet te noemen. U kunt gratis bellen met: 0800 – 0240026.

terug naar inhoud


Contact met de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp
Wekelijks ontmoeten vertegenwoordigers van het IAC en de Belangenvereniging elkaar om zaken met elkaar te bespreken. Meestal betreft het knelpunten die bewoners gesignaleerd hebben of ontwikkelingen die om afstemming vragen. Recent spraken het IAC en de Belangenvereniging over de hulpvraag en informatiebehoefte van bewoners in het omliggende gebied, maar ook over de specifieke problemen van jeugdige gedupeerden.

terug naar inhoud


Presentatie van videofilm
Na de ramp heeft de gemeente een videofilm van het rampgebied laten maken. De bewoners van het gebied hebben deze film voor de zomervakantie gezien. Dat gebeurde tijdens een aantal besloten bijeenkomsten. Iedereen die hiervoor een bestelformulier heeft ingevuld ontvangt een gratis kopie van de film. De kopieën zijn nu in productie en komen eind oktober beschikbaar. U hoeft niet te bellen, de kopie wordt bij u thuis afgeleverd.

Ook vanuit internationale hoek (buitenlandse omroepen, gemeenten en instanties) is veel belangstelling voor de band. Het IAC is nu bezig met het maken en opnieuw inspreken van de band in 5 vreemde talen, nl. Turks, Arabisch, Engels, Duits en Spaans.

Voor overige belangstellenden –onder meer uit het omliggende gebied- organiseert het IAC binnenkort weer een aantal filmvoorstellingen. Meer informatie volgt in de volgende BewonersNieuwsBrief.

terug naar inhoud


Gedicht
Het volgende gedicht is geschreven door Tineke Wester, de echtgenote van een verpleegkundige van de AAD-oost, die als eerste ambulance "stand-by" stond bij de brand aan de Tollenstraat.

13 mei 2000

13 mei, 15.05 uur hij deed zijn plicht
van een ramp was nog geen enkel zicht,
een half uur later was dit het wel.
Lawaai, pijlen, een bom en toen de grote brand,
alles liep compleet uit de hand
en werd het een brandende hel.

13 mei, hij deed zijn plicht
op overleven was nu alles gericht.
Rennen voor je leven
en een ieder voor zich,
was na overleg het enige gegeven.

13 mei, hij deed zijn plicht
slechts 20 centimeter was zijn zicht.
in de duisternis, lawaai en stukken beton
was waar hij zich uit redden moest
en door alert te blijven dit ook kon.

De dagen na deze 13e mei:
natuurlijk ben je hartstikke blij
dat hij slechts gewond is en nog leeft
maar dat het niet veel gescheeld heeft
of hij was niet meer bij mij.

De dagen na deze 13e mei
staan voor de kinderen en mij
in het teken van zorgen.
Vandaag ging het redelijk
maar hoe gaat het morgen?

Het verwerken is in volle gang,
van lawaai is hij gelukkig niet bang
maar geuren en geluiden, hij ruikt en hoort ze allemaal.
We weten het: bij verwerking is dit normaal
De vraag is alleen voor hoelang.

De dagen na deze 13e mei
Staan in het teken van het herbleven
steeds maar weer en steeds maar weer
blijft ie rennen voor zijn leven.
Zijn gedachten stoppen soms heel even,
maar gaan dan weer verder waar hij was gebleven.

De nachten zijn kort en vol van dromen
met veel bewegingen, geluiden en kreunen.
Hoe in Godsnaam kan ik hem blijven steunen
als hij steeds maar weer terug in de ramp lijkt te komen.
Wie kan ons zeggen hoe het verder zal gaan
nu het bewezen is dat de AAD Oost ons alleen laat staan

De dagen na deze 13 mei
wordt er van alles aan je beloofd.
Je krijgt hulp en steun zo wordt er gezegd
Je bent zo boos dat je het niet gelooft
En helaas, dit ongeloof was en is er terecht.

Het leven gaat door, dat is wat ik merk
We horen niets meer van het werk,
geen belletje of kaartje met de vraag
hoe het is gegaan met hem of ons vandaag
Eigenlijk wisten we het al: ook hierin is de AAD niet sterk.

De dagen na deze 13e mei
waren vaak zwaar, maar we doen ons best.
Het op de rij te krijgen en een plek te geven,
zodat ook wij weer "normaal" door kunnen gaan met ons leven.
De dagen en jaren die ons samen nog rest
worden nooit meer dezelfde, vandaar dit gedicht.
Over hem "hij deed die dag zijn plicht"

terug naar inhoud


Radioprogramma De Opbouw; Enschede na 13 mei 
Iedere woensdag van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Herhaling op zondag van 19.00 tot 20.00 uur.
Via Enschede FM (kabel 87.5 / ether 105.1)

Onderwerp woensdag 20 september:
De Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede en de Ondernemersbelangenvereniging stellen zich aan u voor. U krijgt uitleg over: wie zijn ze, wat zijn ze, wat doen ze en wat kunnen ze voor u doen.

terug naar inhoud


Niet gedekte schade
Het IAC ontvangt nog regelmatig vragen over niet gedekte schade. Veel mensen blijken niet te weten hoe of waar ze die schade kunnen claimen. Neem in dat geval contact op met het IAC. De medewerkers aan het Molenplein helpen u graag verder.

terug naar inhoud


Informatie van klassiek homeopaten
Klassiek homeopaten uit Twente willen slachtoffers die naar aanleiding van de vuurwerkramp emotionele en fysieke problemen hebben, kosteloos helpen. Aan de hand van de aard van de klachten zal een passend homeopathisch middel worden gegeven. Volgens de homeopaten helpt het middel bij een completere verwerking en trauma’s zullen sneller en of completer helen. Klassieke homeopathie is bij veel mensen vooral bekend door behaalde goede resultaten bij chronische, lichamelijke ziekten. Minder bekend is haar helende werking op uit balans gebrachte emoties en andere psychische problematiek. De klassieke homeopathie gaat uit van een verbondenheid van lichaam en geest en de klassieke homeopathische middelen werken dan ook in op de mens als geheel.

De meewerkend klassiek homeopaten zijn allen aangesloten bij de beroepsvereniging voor klassiek homeopaten, de NVKH. Ze hebben een eigen praktijk, in Enschede of directe omgeving. Het consult vindt plaats in een centraal gelegen praktijk in Enschede en wordt afgenomen door twee homeopaten. De 2-3 consulten zullen 30-45 minuten duren, per consult en per persoon. Om onnodige wachttijden te voorkomen kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 053-4280977, op werkdagen van 9.00 uur tot 10.00 uur. Het betreft hier een particulier initiatief. Geďnteresseerden kunnen zich daarom niet via het IAC opgeven.

terug naar inhoud


Stand van zaken gesprekken tussen eigenaren en Gemeente Enschede o.b.v. Wet Voorkeursrecht Gemeenten.
Inmiddels hebben 85% van alle eigenaar / bewoners een gesprek gevoerd met een vertegenwoordiger van de Gemeente Enschede over de mogelijkheden met betrekking tot zijn / haar bezit. De resterende groep is reeds per brief benaderd en zal binnenkort nogmaals benaderd worden voor een afspraak.

Ongeacht of men nu terug wil keren als eigenaar / bewoner of wil verhuizen naar elders, het goede nieuws is dat de Gemeente Enschede een regeling met deze mensen heeft getroffen die hen schadeloos stelt wat betreft het onroerend goed. Dit geldt ook voor bedrijven en particuliere verhuurders. Het belangrijkste uitgangspunt van de Gemeente Enschede is een ieder vooruit te helpen.

Uitgangspunt blijft: wie terug wil kan terug.
Het Voorkeursrecht Gemeenten is van toepassing verklaard op het rampgebied om zo snel mogelijk de wijk Roombeek-West te kunnen laten verrijzen. Bij deze herontwikkeling van het gebied is het belangrijkste uitgangspunt dat iedere eigenaar van een onroerend goed weer terug kan naar het gebied als hij / zij dat wil. Vandaar dat iedere afzonderlijke eigenaar in ieder geval een schriftelijke kennisgeving van het Voorkeursrecht ontvangt.

Bent u eigenaar van een onroerend goed en hebt u nog geen gesprek gehad? Neem contact op met dhr. S.A.M. Westerink van de Bouw- en Milieudienst, tel: 053 – 4815623.

terug naar inhoud


Doorkijk in schutting
Veel mensen willen graag kunnen zien wat er binnen de schutting gebeurt. Dat blijkt uit signalen die het IAC ontvangt. Het IAC heeft dit onder de aandacht van de gemeente gebracht. Resultaat hiervan is dat een deel van de schutting of door hekken of door plexiglas vervangen zal worden. Het IAC is blij met dit resultaat en houdt u op de hoogte van de voortgang.

terug naar inhoud


Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp

Bijeenkomst met Commissie Oosting
Afgelopen donderdag had de Belangenvereniging de commissie Oosting te gast. Veel mensen vragen zich met ons af wat er nu eigenlijk is gebeurd op die dag in mei en hoe het zover heeft kunnen komen. Vandaar dat de Belangenvereniging de commissie een groot aantal vragen specifiek over de ramp zelf heeft gesteld.

Van de ramp bestaat veel beeldmateriaal. Veel amateurs en professionals (pers, brandweer, politie, etc) hebben foto’s en films gemaakt. Wat wij van de commissie Oosting verwachten is dat hun weergave van de gebeurtenissen overeenkomt met de beschikbare beelden. Net zoals bij een detective waar aan het eind de detective een reconstructie geeft van dat wat er is gebeurd en ervoor zorgt dat alles op zijn plaats valt. Tegenwoordig kan zo’n reconstructie heel goed met een computersimulatie. Wat wij van de commissie verwachten is zo’n simulatie. In die simulatie moet dan het beschikbare materiaal als het ware terug te vinden zijn. We roepen iedereen die beeldmateriaal heeft nadrukkelijk op dit de commissie ter beschikking te stellen.

Het andere belangrijke punt dat de commissie onderzoekt, is de hulp na de ramp. Wat we de commissie gevraagd hebben -en dat is eigenlijk al eerder gebeurd- is dat de resultaten van dit deel van het onderzoek zo snel mogelijk bekend worden gemaakt. Dit is belangrijk omdat je dan de zorg en hulp zoals die nu gegeven wordt nog bij kunt stellen.

Opvallend op die avond was het signaal dat kwam van de getroffenen buiten de schutting. Veel van deze mensen krijgen het gevoel te worden vergeten. Het IAC en ook wijzelf betreuren dat ten zeerste en we werken hard aan een inhaalslag (zie ook vorige bewonersbrief). Veel van de getroffen uit de buitenste ring hebben zich de laatste dagen bij ons gemeld en wij voeren op dit moment gesprekken met hen om te zien wat voor soort problemen hier spelen en om goed te kunnen beoordelen wat hier moet gebeuren. Volgende week zullen we hier meer over bekend maken.

terug naar inhoud


Belangrijke adressen en telefoonnummers

Algemeen informatienummer  0800 1100 (dag en nacht bereikbaar)

Informatie en Adviescentrum Molenplein

Commissie Oosting 053 4805788
Stationsplein 11
www.co-vuurwerkramp.nl
Amicon Zorgverzekeraar 053 485 39 40 (dag en nacht bereikbaar)
Gezondheidsvragen 0800-1100
GGD Twente
Kamer van Koophandel 0800 0235328
(Bedrijvenloket 8.30-17.00 uur)
Politie (meldkamer) 053 455 55 55
PTT Post informatie 0800 0417
Service Centrum Noord Zaanstraat 12
Storingen gas en/of licht : ESSENT 0800 33 66 112
Peuterspeelzaal de Speeldoos 4350151
Deppenbroekstraat 5
Peuterspeelzaal Dikkertje Dap 4351638
Ijstraat 4
Montesori peutergroep 4306486
Blijdensteinlaan 15
BCE-verzekeraars 0182-630983 / fax 0182-631226
Storingen telefoon  0800 0407
           of de klantenservice KPN 0800 0402
Storingen watervoorziening: WMO 0800 1421 of 074 851 51 51
Turkse Vrouwen Telefoon 0800 0240027
(voor iedereen bereikbaar)
SOS Telefonische Hulpdienst 0800-0240026
Slachtofferhulp Twente 053 4555555 (074-2429115 / 0546-829217)
Ouderentelefoon 074 250 43 43
Kinder- en jongerentelefoon 0800 0432
Jeugdzorg Perspectief 053 4312146
Stg Maatsch. Dienstverlening 053 4353353
Bureau voor rechtshulp 053 4801919
Stichting Enschede Aannemers 053 4319466
Letselschade informatie 0900 6643825
Centr.aanmeldpunt Letselschade 053 4335466
Vereniging Eigen Huis 033 4507750
Stichting Stedelijk Wonen 053 4343565
Belangenver. Slachtoffers Vuurwerkramp 053 4351638 / Fax. 053 - 431 94 31
Gereformeerd Info Centrum 053 4361409
Ver.Ouders van een Overleden Kind 0545 5273284
of regio-zo@zeelandnet.nl
Oecumenisch Citypastoraat 053 4306190

terug naar inhoud


COLOFON
Uitgave van: Informatie- en Advies Centrum (IAC)
Redactie: Publieksvoorlichting
Telefoon: 053-4845137
Fax: 053-4845084
Email: a.schukkink@enschede.nl