Bewoners Nieuwsbrief

Tweede uitgave woensdag 24 mei 2000

 


Enschede, 24 mei 2000

Beste bewoner(s),

De gemeente heeft zondag 21 mei de eerste bewonersnieuwsbrief verspreid onder bewoners uit de gebieden die door de vuurwerkramp zijn getroffen. Sommige van hen wonen inmiddels weer in hun huis en sommige zitten in een noodwoning of zijn elders gehuisvest. Via deze nieuwsbrief houdt de gemeente de bewoners op de hoogte van de voor hen belangrijke informatie en telefoonnummers.

Verspreiding
De gemeente probeert deze nieuwsbrief zo goed mogelijk onder alle getroffen bewoners te verspreiden. Daarnaast is de Bewoners Nieuwsbrief verkrijgbaar op verschillende locaties, waaronder het Informatie en Adviescentrum aan het Molenplein 1.
Bent u één van de getroffenen en heeft u de Bewoners Nieuwsbrief niet ontvangen? Neem dan contact op met 053 4818156.

Nieuwsbrief nummer 1
Mocht u onverhoopt nieuwsbrief 1 niet hebben gekregen en deze alsnog willen ontvangen, dan kunt u deze afhalen bij het service centrum Noord 

of klik hier voor de nieuwsbrief 1

 

Busbezoek bewoners binnengebied
Het is de bedoeling de bewoners van het getroffen gebied deze week, te beginnen op woensdag 24 mei 2000 in de gelegenheid te stellen het afgesloten gebied te bezoeken. (zie bijgevoegd schema). Dit gebeurt aan de hand van een schema dat aan deze nieuwsbrief is toegevoegd. De bezoeken gebeuren per bus. Circa 2000 mensen komen in aanmerking voor deelname. Elk uur rijden er bussen onder begeleiding van hulpverleners en politie. De bussen worden zoveel mogelijk ingedeeld per straat of per nabij gelegen straten. De gemeente heeft hiervoor een busindeling gemaakt. De busrit duurt maximaal een uur. De bus probeert de straat of het stratengebied zo dicht mogelijk te benaderen (nog niet het hele gebied is namelijk vrij gegeven). Bij het instappen wordt u verzocht een geldig legitimatiebewijs te tonen.
De bewoners van de niet-genoemde adressen worden deze week ook in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de busritten door het gebied. Zie hiervoor in ieder geval pagina 120 van Teletekst van RTV–Oost. Nader bericht hierover volgt nog.
De busbezoeken zijn onder voorbehoud van het stoppen van de werkzaamheden van het RIT!


ASBEST
Asbeststofdeeltjes kunnen ontstaan bij brand of instorting van gebouwen. Asbeststofdeeltjes zijn een gevaar voor de volksgezondheid. Daarom zijn direct na de ramp op zondag 14 mei asbestmetingen verricht door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Uit die buitenluchtmetingen bleek dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Ook na zondag 14 mei zijn nog buitenluchtmetingen gedaan. Daaruit bleek telkens dat het gevaar voor de volksgezondheid verwaarloosbaar klein is (geen norm-overschrijding in de buitenlucht)

Als u zich zorgen maakt over de aanwezigheid van asbest, kunt u bellen met 0800- 1100.


RAMPGEBIED

Opruimen verbrandingsresten en roetvorming
In uw wijk is sprake van verbrandingsresten en roetvorming. Wij vragen u om deze verbrandingsresten op te ruimen. Het afval kan in gewone vuilniszakken of in de grijze Otto (minicontainer). U hoeft het dus niet apart aan te bieden.

Omheining kerngebied
De binnenring van het rampgebied is geheel afgesloten met houten schuttingen en bestaande muren van bedrijfspanden. De houten schuttingen zijn bijna 2.50 meter hoog en vervangen de metalen hekwerken. De schuttingen worden geplaatst vanwege de veiligheid. Binnen het omheinde gebied moeten hulpverleners en de aannemers veilig kunnen werken. De kern van het rampgebied blijft volledig afgesloten. Dit is noodzakelijk voor het werk van de hulpverleners. De medewerkers van het Rampen Identificatie Team (RIT) zijn hier tot nader order aan het werk.

klik hier voor het kaartje

Huisraad inventarisatie
Vanaf dinsdag 23 mei brengen 15 teams een bezoek aan alle geherhuisveste bewoners om te inventariseren wat er nog nodig is aan huisraad. Deze inventarisatie vindt plaats vanaf de Diekmanhal en zal ruim een week duren.
Als er acute problemen zijn, kunt u deze melden in de Diekmanhal.

Verzekeringsaangelegenheden
Voor de afhandeling van de geleden schade en de overige verzekeringsvraagstukken kunt u het beste contact opnemen met uw eigen verzekeringsagent (tussenpersoon). Deze beschikt over een schaduw archief en kan u verder helpen bij uw verzekeringsvragen.
Ga niet in op aanbiedingen van "Schaderegelaars" die zich spontaan bij u melden.

Vrij te geven gebieden
De actuele stand van zaken over de vrij te geven gebieden staat vermeld op Teletekst pagina 115 van RTV Oost.

Bonafide aannemers hebben zich verenigd. Voor vragen kunt u hen bereiken op telefoon 0800- 0651


KORTE MEDEDELINGEN

Bloemenmonument
Het kruispunt Deurningerstraat/Lasonderstraat (tegenover gebouw RABObank) is aangewezen als verzamelplaats van bloemen. Iedereen die de slachtoffers van de explosie wil herdenken, kan op deze plek aan de rand van het gebied een bos bloemen leggen.
Om het bloemenmonument zo goed mogelijk te onderhouden, is het noodzakelijk, dat de verwelkte bloemen elke week worden verwijderd. Eind deze week zal dat voor de eerste keer gebeuren.
Alle linten, kaarten, brieven, knuffels en andere persoonlijke attenties worden zorgvuldig bewaard. Er wordt gezocht naar een vorm om al deze kostbaarheden blijvend in herinnering te houden.
Het Stadsdeelbeheer Centrum is verantwoordelijk voor dit zorgvuldige onderhoud, tel. 4818850.

Burgerzaken stadhuis
De afdeling Burgerzaken in het stadhuis is vanaf maandag (22 mei) weer op normale tijden geopend (8.00 – 13.30 uur).

Condoleanceregisters
Vanaf zondag 21 mei, van 10.00 tot 17.00 uur bestaat alleen nog de mogelijkheid het condoleanceregister te tekenen in de Burgerzaal van het Stadhuis in Enschede.
Elektronisch is het mogelijk Condoleance-kaarten te versturen naar: postbus20@enschede.nl
Per post: Gemeente Enschede, postbus 20 7500 AA Enschede

Ondernemersvragen
De ondernemers in het gebied kunnen tijdens werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur met alle vragen terecht bij het bedrijvenloket van de Kamer van Koophandel Twente.
Het telefoonnummer 0800-0235328 is 24 uur bereikbaar.

Bouwafval aan straat (maar geen meubels)
Puin, glas en houtafval mag aan straat gezet worden op verzamelpunten zoals parkeerplaatsen etc.. Dit grof vuil wordt opgehaald door grijpwagens van Twente Milieu. De grijze minicontainer (‘Otto’) kunt u dagelijks aan de straat zetten. Meubels kunnen nog niet opgehaald worden. Als dit gaat gebeuren wordt u hierover zo snel mogelijk geïnformeerd.

Afhalen Post
Alle getroffenen kunnen post die niet aan het huisadres bezorgd kan worden afhalen in het postkantoor PTT Post Rigtersbleek, Westend 1.
Dit kan op maandag 14-18 uur
dinsdag t/m vrijdag 12-18 uur
zaterdag 10-12 uur
Voor alle informatie kunt u gratis bellen : 0800 0417

Gezondheidsvragen
Voor alle (algemene) vragen op het gebied van gezondheid kunt u bellen met de GGD Twente, telefoon 0546 536 916 of 536 918.
Vanzelfsprekend kunt u voor meer persoonlijke vragen contact opnemen met uw eigen huisarts.

Stichting Jeugdzorg terug op oude plek
De Stichting Jeugdzorg is weer gevestigd aan de Deurningerstraat 301/Staringstraat,
telefoon 430 08 30, mobiel 06 27 50 58 62

Fietsen bij Diekmanhal
Alle getroffenen uit het rampgebied kunnen een fiets krijgen. Als u een fiets wilt, moet u zich eerst melden bij het Informatie- en Adviescentrum, molenplein 1, waar u een verklaring krijgt. Met deze verklaring kunt u bij de Diekmanhal een fiets ophalen.

Dierenopvang
Voor dierenopvang kunt u terecht bij een dierenasiel, telefoon 053-4323436

Verloren gegane/verdwenen diploma’s
Van diploma's van het Voortgezet Onderwijs (mavo, havo enz) kan men een 'verklaring afgelegd examen' aanvragen bij de Informatie Beheer Groep (IBG) te Groningen (afd. examendiensten, tel. 050-5998801). Dat is een verklaring dat het diploma is afgegeven en is evenveel waard als het oorspronkelijke diploma zelf.
Als u ook een diploma heeft van MBO, HBO of universitaire opleidingen en studies kunt u het beste bij de opleiding zelf informeren. Mocht dit niet lukken, dan kunt u ook met de IBG contact opnemen.


NIEUWE FINANCIËLE REGELING

We hebben geld voor bewoners die zijn getroffen door de ramp. Dat noemen we de "all-in-regeling". De all-in-regeling is bedoeld voor iedereen van wie de woning door de ramp volledig is verwoest of blijvend onbewoonbaar. De all-in regeling is voor mensen met een huurwoning en mensen met een eigen woning. Eind van deze week vinden de betalingen op basis van de all-in-regeling plaats.

Gemeente neemt contact op
AIs uw huis door de ramp volledig is verwoest of blijvend onbewoonbaar, dan bent u maandag 22 mei of dinsdag 23 mei persoonlijk benaderd door de gemeente. Alle personen waarvoor de all-in-regeling geldt zijn bekend bij de gemeente. U hoeft dus zelf geen contact op te nemen.
Bent u nog steeds niet benaderd? Neemt u dan contact op met het Informatie en Adviescentrum, Molenplein 1, telefoon 0800-1100. Hier kunt u ook terecht voor vragen over de all-in-regeling.

Bedragen all-in-regeling
De bedragen voor de all-in-regeling zijn als volgt:

a. vergoeding herinrichtingskosten fl. 10.000  (niet-zelfstandige woonruimte)
(per soort van woning): fl. 30.000 (eengezinswoning/maisonnette)
fl. 20.000 (overig)
b.  kleedgeld: fl. 3.000  per persoon
c. vergoeding eerste kosten; per woning/adres: fl. 2.500 (een ouder)gezin met kinderen
(persoonlijke verzorgings- fl. 2.000 echtpaar/samenwonenden
en schoonmaakkosten) fl. 1.500 alleenstaanden (zelfstandig wonend)
fl. 500 per persoon, voor kamerhuurders, kostgangers, onderhuurders en studentenhuisbewoners.

De all-in-regeling is mede tot stand gekomen door bijdragen en de medewerking van het Nationale Rampenfonds, woningcorporaties en banken in Enschede.

 


INFORMATIE EN OPVANG

Informatie- en Adviescentrum MOLENPLEIN
Het Informatie- en Adviescentrum voor de vuurwerkramp is op woensdag 24 mei op volle sterkte en is gevestigd aan het Molenplein 1.
Het informatiecentrum is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar op nummer 0800-1100.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 9 tot 21 uur; zaterdag van 9 tot 13 uur (zondag gesloten)

Aan het Molenplein kunt u terecht voor vragen over:

Drie tot vijf jaar open
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede heeft besloten de informatie- en hulpverleningsvoorzieningen aan het Molenplein uit te breiden. Het Informatie- en adviescentrum is ook bedoeld voor de nazorg op de langere termijn. Naar verwachting blijft het centrum aan het Molenplein de komende drie tot vijf jaar open voor vragen over de Vuurwerkramp.

Praten helpt

Opvang in de buurt: Service Centrum Noord en Kompas
Het Service Centrum Noord aan de Zaanstraat 12 is opvangcentrum.
Het opvangcentrum ligt vlakbij het rampgebied. U kunt bij het opvangcentrum terecht voor vragen aan mensen van de Politie, Burgerzaken, het Gezondheidscentrum, Maatschappelijk Werk, Thuiszorg en Stadsdeelbeheer.
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8 tot 17 uur.
Het Service Centrum Noord is telefonisch bereikbaar op: (053) 484 50 89 / 484 50 97 / 484 50 98.

Ontmoetingsbijeenkomsten in wijkcentrum Het Kompas
In Het Kompas wordt vanaf zaterdag 20 mei dagelijks een ontmoetingsbijeenkomst gehouden van 10.30 uur tot 12 uur. Vanaf zondag 21 mei 10.30 uur, wordt de videoband van de Stille Tocht dagelijks getoond in het Kompas.

Psycho-sociale hulp voor scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang
Scholen, peuterspeelzalen en de kinderopvang kunnen gebruik maken van de hulp die wordt geboden vanuit de GGD (JGZ) en andere hulpverlening. De GGD en andere hulpverlening is telefonisch bereikbaar op de telefoonnummers: 0546 – 536916 / 536918 / 536884.


Nieuwsbrief nummer 1
Mocht u onverhoopt nieuwsbrief 1 niet hebben gekregen en deze alsnog willen ontvangen, dan kunt u deze afhalen bij het service centrum Noord 

of klik hier voor de nieuwsbrief 1


Belangrijke adressen en telefoonnummers


GEDICHT ‘ENSCHEDE HUILT’
Der Stille Tocht op vrijdag 19 mei eindigde in het Volkspark. Tijdens de bijeenkomst in het Volkspark is gedicht ‘Enschede Huilt’ van Willem Wilmink voorgedragen.

Enschede huilt

Een buurt, die wel veel zorgen had,
maar die ook vol verhalen zat,
vol humor en gezelligheid,
die buurt zijn we voor eeuwig kwijt.

Daar waar het vol van kinderen was,
verschillend van geloof en ras,
maar in hun spel gelijkgezind-
loopt nu geen enkel kind.

In de oorlog stond de stad in brand
op Pathmos, Zwik en Hoogeland:
meer dan een halve eeuw nadien
kun je daarvan nog sporen zien.

Nu is, in de heerlijke maand mei,
bij vogelzang, zo vrij en blij,
de stad opnieuw iets aangedaan
dat nooit en nooit voorbij zal gaan.

Arm Enschede, verberg je in
de armen van je koningin
en huil, want daar is reden voor
en huil dan maar aan één stuk door.

Willem Wilmink,
17 mei 2000

 


Toespraak van de burgemeester van Enschede, drs. J.H.H. Mans tijdens de bijeenkomst op 19 mei in het Volkspark, na afloop van de Stille Tocht

Zo hebben we dan samen in stilte de tocht gelopen langs de plekken die voor altijd op ons netvlies zullen staan, pleisterplaatsen voor onze herinneringen, later.
Bij elke stap was er een schreeuw in ons hart, bij elke stap waren er duizend vragen, van elk gezicht waren verdriet en ongeloof af te lezen.
Er liepen mensen mee met ongekende diepten van verdriet, omdat ze geliefden en vrienden verloren, mensen met verwarde angsten, mensen in tranen, mensen met schrijnende onzekerheid en in totale verwarring. Het verschrikkelijke mes van de ramp heeft ons diep verwond.
Wij liepen met burgers van deze stad uit diverse achtergronden, velen in deze stad geboren en getogen, velen hier lang geleden bij ons gekomen uit andere culturen en opgenomen in onze samenleving of nog maar kort bij ons en door deze ramp wezenlijk betrokken geraakt.
We hebben de tocht gelopen en zijn hier even bij elkaar, niet om officieel te herdenken. Dat komt nog. Daarvoor moeten we samen rust vinden en bij elkaar zitten. We hopen dat we op dat moment meer weten over mensen die nog niet geborgen zijn, over vermisten en de toestand van de ernstig gewonden.
Er valt op dit moment nog niet veel te praten, want onze verbijstering is te rauw en onze woede en opstand zijn groot.
Bij ons allen, inwoners van Enschede zullen die verbijstering en verwarring niet naar de achtergrond verdwijnen.
Maar er is ook iets anders, dat ons allemaal troost biedt.
Tijdens zo'n stille tocht zeg je niet veel, maar je beleeft des te meer.
Je ervaart de stille krachten van de mensen, zoals die de afgelopen dagen zichtbaar en merkbaar werden: de opvallende, vanzelfsprekende saamhorigheid als er rampen als deze toeslaan.