Bewoners Nieuwsbrief

Negentiende uitgave dinsdag 12 september 2000


Beste bewoner

Dit is al weer de negentiende BewonersNieuwsBrief van het Informatie- en Adviescentrum. Deze uitgave bevat opnieuw wetenswaardige informatie waarvoor wij uw aandacht vragen.
Mensen die in een volgende BewonersNieuwsBrief over hun rampervaringen willen vertellen, eventueel in dichtvorm, kunnen hun reactie in de vorm van een korte tekst naar de afdeling voorlichting van het IAC sturen, p/a DMO, postbus 186, 7500 AD Enschede of direct via e-mail: a.schukkink@enschede.nl

Inhoudsopgave:

Eerder verschenen BewonersNieuwsBrieven kunt u afhalen bij het Servicecentrum Noord en bij het IAC aan het Molenplein. Dit geldt ook voor enkele Turkstalige BewonersNieuwsBrieven.
De vorige Bewoners Nieuwsbrieven zijn ook op deze site te vinden:

Aan deze en aan de eerder verstrekte BewonersNieuwsBrief kunt u geen rechten ontlenen.


Informatie en Opvang

Herinrichting ontvangsthal IAC
In de week van 18 september wordt de ontvangsthal van het IAC anders ingericht. Mogelijk zal dit tot enige overlast voor de bezoekers van het IAC leiden. Hiervoor vraagt het IAC uw begrip.

Informatie- en Advies Centrum (IAC) – Molenplein
Het IAC is gevestigd aan het Molenplein 1. Hier kunt u met al uw vragen terecht, maar u kunt er ook gewoon even binnenlopen voor een praatje of een luisterend oor. Onze medewerkers doen hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Openingstijden IAC – Molenplein:

Het IAC is ook telefonisch bereikbaar op nummer 0800 – 1100 (gratis).

Bent u slecht ter been of heeft u niet de mogelijkheid naar het IAC te komen dan komt een medewerker naar u toe. Voor een afspraak kunt u bellen met 0800 – 1100.

IAC via teletekst RTV Oost: 547
Nu ook nieuws, mededelingen, informatie en achtergronden via teletekst RTV Oost, pagina 547. De informatie kan dagelijks wisselen.

terug naar inhoud


Gesprekken met het omliggende gebied
Mensen die buiten het vastgestelde rampgebied wonen hebben aandacht gevraagd voor hun hulpvraag en informatiebehoefte. Om die hulpvraag en informatiebehoefte zo goed mogelijk in beeld te brengen voert het IAC deze week gesprekken met een aantal vertegenwoordigers van het omliggende stratengebied. Een delegatie van de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp woont deze gesprekken bij. Het IAC legt de gespreksresultaten voor aan het college van B&W, gevolgd door een voorstel voor een passende handelswijze die tegemoet komt aan de hulpvraag en informatiebehoefte van de bewoners.

terug naar inhoud


Radioprogramma De Opbouw; Enschede na 13 mei 
Iedere woensdag van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Herhaling op zondag van 19.00 tot 20.00 uur.
Via Enschede FM (kabel 87.5 / ether 105.1)

Een informatief radioprogramma voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. In de wekelijkse uitzendingen wordt aandacht besteed aan verschillende onderwerpen. Per uitzending wordt een onderwerp onder de loep genomen. In de eerste uitzending, op woensdag 6 september, sprak mevrouw Jeannette Peters, directeur van het IAC, over de dienstverlening en inrichting van het IAC.
Op 13 september is de heer Herro Kraan in de uitzending. Hij is als psychiater verbonden aan Mediant en praat over verlies en het verwerken van ingrijpende ervaringen.

terug naar inhoud


Leger des Heils
Het Leger des Heil wil de gedupeerden van de vuurwerkramp in Enschede graag van dienst zijn. Tot 1 oktober zijn vertegenwoordigers van het Leger des Heils nog in het IAC bereikbaar. Daarna kunt u terecht tijdens het open huis, iedere dinsdag en zaterdag, van 10.00 uur tot 12.00 uur, bij het Leger des Heils, Achter ’t Hofje 21-25, 7511 HP Enschede.
U kunt het Leger des Heil ook bellen: 053 – 4775972.

terug naar inhoud


Extra aandacht voor jongeren
Het IAC ontvangt regelmatig signalen waaruit blijkt dat jeugdige gedupeerden specifieke klachten en problemen hebben, naar aanleiding van de vuurwerkramp. Mede met het oog op de start van het nieuwe schooljaar heeft het IAC dit onderwerp onder de aandacht van de hulpverlenende instanties gebracht. Deze zullen bezien of aanvullende initiatieven, speciaal gericht op de begeleiding van jongeren in verschillende leeftijdsgroepen gewenst zijn. Het IAC houdt u op de hoogte.

terug naar inhoud


SOS Telefonische Hulpdienst
De SOS Telefonische Hulpdienst is dag en nacht bereikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek, informatie of advies. Dat kan vrijblijvend en anoniem. U hoeft uw naam dus niet te noemen. U kunt gratis bellen met: 0800 – 0240026.

terug naar inhoud


Gedicht

Als ik mijn ogen dicht toe

Als ik mijn ogen dicht doe,
Zie ik de Mariakerk en hoor
de klokken weer luiden.
En loop ik door de Deurningerstraat
Richting de singel, ik moet naar school.
De mooie Lasondersingel, het Rijksmuseum
De Staringstraat, ik ben er.

En na school weer terug
Toch maar een andere weg
Er is zoveel te zien
In de Tollenstraat bij Thole
Op de Roomweg bij Jamin en bakker Sterk
En ook de Grolschfabriek die trekt.

En later, ik ben iets groter
Van Lijsterstraat naar Staringstraat
Achterlangs de Bamshoeve
En de Blijdensteinlaan
Zo kom je er ook.

Als ik mijn ogen dicht doe
Zie ik het weer
Die wegen die je gelopen hebt
Die wegen die je bent gegaan
Zoals het was, tot aan 13 mei
Als ik nu mijn ogen dicht doe
Zie ik de beelden
Die niets meer laten zien van hoe het was

En ook nooit meer van hoe het zal zijn
Als ik mijn ogen dicht doe
Zie ik mijn Enschede, mijn stad
Met zoveel herinneringen
Zoveel ellende, zoveel pijn
En ik heb heimwee
Heimwee naar die stad
Die ik dertig jaar geleden verlaten heb
Als ik mijn ogen dicht doe
Ben ik er weer in Enschede
Ben ik thuis 

(Joseph Willem)

terug naar inhoud


Bezorging BewonersNieuwsBrief
De BewonersNieuwsBrief wordt wekelijks verspreid door de Twentse Verspreidings Organisatie (TVO). Dat gebeurde volgens een lijst die in deze BewonersNieuwsBrief geheel is afgedrukt. Mocht u klachten hebben over de bezorging, wilt u dan de TVO rechtstreeks bellen, telefoon 053-4803032. TVO is op werkdagen te bereiken van 8.30 uur tot 17.30 uur. Van 12.30 uur tot 13.00 uur hebben de TVO-medewerkers pauze.

terug naar inhoud


Verspreidingsgebied BewonersNieuwsBrief
In deze nieuwsbrief geven wij u nogmaals een overzicht van het gebied waar de BewonersNieuwsBrieven huis aan huis worden verspreid. Bewoners uit het rampgebied die "tijdelijk" elders gehuisvest zijn ontvangen de nieuwsbrief per post.Heeft u toch geen nieuwsbrief ontvangen neem dan even contact op met het IAC. De overige inwoners van Enschede kunnen de nieuwsbrief lezen in de wekelijkse IAC-advertentie in het huis-aan-huis-blad.

Ankrot
Bachlaan
Beekstraat
Beethovenlaan 3-33
Bernard ter Haarstraat
Bilderdijkstraat
Binnenhof
Boddenkampsingel 3-41
Boddenkampsingel 45-93
Boddenkampsingel 86-138
Boddenkampstraat
Borgerstraat
Bosboom-Toussaintstraat
Buizerdstraat
Da Costastraat
De Genestetstraat
De Vluchtestraat
Deurningerstraat 298-380
Deurningerstraat 216-290
Deurningerstraat 217-321
Deurningerstraat 24-28d
Deurningerstraat 30-112
Deurningerstraat 9/11-211
Dinkelstraat
Dr A.H.J. Coppesstraat
Dr. Benthemstraat
Dr. J. van Damstraat 1-35
Dr. J. van Damstraat 162-208
Dr. J. van Damstraat 40-160
Dr. J. van Damstraat 61/75-111
Dr. W.H. Nolensstraat
Dr. Zamenhoflaan 1-7
Drienerweg
Fazantstraat
Gruttostraat
H.B. Blijdensteinlaan 142-246
H.B. Blijdensteinlaan 2/6,24
H.B. Blijdensteinlaan 31-55
H.B. Blijdensteinlaan 40-86
Haverschmidtstraat
Haydnlaan
Hengelosestraat 1/34-78
Hengelosestraat 80-200
Hopstraat
Hulsmaatstraat 24-102
IJsvogelstraat
Jacob van Lennepstraat
Jan Willem Racerstraat
Joan Coststraat
Johann Strausslaan
Klaaskateweg
Koekoekstraat
Koolmeesstraat
Korhoenplantsoen
Kottendijk 4-72
Kottendijk 11,25-41,55-119
Kottendijk 125-233
Kottendijk 74/78-212
Landstraat
Lasondersingel 101-127
Lasondersingel 129-151
Lasondersingel 164-198
Lasondersingel 2-156
Lasonderstraat
Lijsterstraat (even nummers)
Lyceumlaan
Meeuwenstraat
Mekkelholtspad
Mekkelholtsweg 2-64
Mekkelholtsweg 78-214
Mekkelholtsweg 9-45
Min Goeman Borgesiusstr
Min. D Savornin Lohmanln
Min. Dr. De Visserstraat
Min. Dr. Kuyperplein
Min. Idenburgstraat
Min. Treubstraat
Molenstraat (oneven nummers)
Mozartlaan 71-117 (oneven nummers)
Mozartlaan 80-94 (even nummers)
Mr. P.J. Troelstrastraat
Multatulistraat
Nicolaas Beetsstraat
Niermansgang
Nieuwe Schoolweg
Oldenzaalsestraat 109-305 (oneven nummers)
Oltmansstraat
Park de Kotten
Patrijsstraat
Pluvierstraat
Potgieterstraat
Potsweg
Raiffeisenstraat
Reggestraat
Reigerstraat
Roessinghsbleekweg
Roombeekstraat
Roomweg 124– 278 (even nummers)
Roomweg 172 – 222 (even nummers)
Roomweg 191-247(oneven nummers)
S.N. Menkostraat
Schaperstraat
Schurinksdwarsweg
Schurinksweg (excl. 118-120)
Spechtstraat 21-51/167
Spechtstraat 4, 30, 32A
Spechtstraat 50-88
Staringstraat 4-34
Stroinksbleekweg 71-85
Tichelweg
Valkenstraat
Van Alphenstraat
Van der Capellenstraat
van Hogendorpstraat
Van Lochemlaan
Vechtstraat
Visserijstraat
Voortmansweg 45-181 (oneven nummers)
Voortsweg 10-160
Voortsweg 1-109
Voortsweg 145-175
Voortsweg 180-282
Wagelerdwarsstraat
Wagelerstraat
Walhofstraat 1-87
Walhofstraat 2-58
Walhofstraat 64-74
Walhofstraat 89-131
Westerstraat
Wulpstraat

terug naar inhoud


Opbrengst Singelloop naar slachtoffers Vuurwerkramp. 
De jaarlijkse Singelloop, georganiseerd door de atletiekvereniging AC-Tion uit Enschede, heeft een speciaal karakter dit jaar. De opbrengst van deze loop gaat naar de slachtoffers van de Vuurwerkramp. De loop vindt plaats op 24 september. De afstand bedraagt 8 kilometer en het startsignaal wordt om 15.30 uur gegeven. Meer informatie kunt u verkrijgen bij de atletiekvereniging AC Tion.

terug naar inhoud


Voortgang werkzaamheden rampgebied
Jos de Moel is, zoals hij het zelf zegt, directeur rampgebied. Hij geeft leiding aan het CUB ( Coördinatie Uitvoering Binnenring). Een gesprek met Jos de Moel over wat er komt kijken bij de herontwikkeling van het rampgebied.

Roombeek West
‘We spreken nu niet meer over "het rampgebied", maar over "Roombeek West". Roombeek West is de naam van het plangebied waar een speciale projectorganisatie voor wordt opgezet. Het is een terrein van bijna 50 hectare waarin het rampgebied ligt, een deel van Groot Roombeek en wat uitschieters naar onder andere de Walhofstraat/Kottendijk en de Deurningerstraat. Het klinkt nog erg wazig allemaal. Je moet het op de kaart zien om het te kunnen volgen. Ik houd me bezig met het bouwrijp maken van het rampgebied. Dit beslaat zo’n 30 hectare van het plangebied. Het is dat deel van het plangebied dat nu nog binnen de schutting ligt.’

Eerste fase
‘In de eerste periode bestonden onze werkzaamheden in het rampgebied uit zaken als het ontruimen van de panden, zorgen dat bewoners en ondernemers met de verzekeringsexperts de schade op konden nemen, beheersing van de volksgezondheid (ongedierte, infecties, asbest), zoeken van huisdieren, het mogelijk maken van bezoeken aan het gebied etc. Nu zijn we bezig met het maken van plannen voor de sloop, de asbest- en bodemsanering.’

Beveiliging
‘Wat de beveiliging van het gebied betreft, hebben we ingezet op een zo snel mogelijke ontruiming van woningen en bedrijven. We wilden het gebied onaantrekkelijk maken voor ongewenste "bezoekers". Dit werkt naar mijn mening beter dan een streven naar een waterdichte bewaking: het is immers geen militaire basis. Op de ondernemersavond werd desondanks gemeld dat er nog insluipers betrapt worden door ondernemers. Incidenten lijken zich te concentreren rond de Bamshoeve. Ik heb ondertussen enkele maatregelen genomen. Er is een extra commandopost gekomen op de hoek Schurinksweg/Schurinksdwarsweg. Bovendien heb ik opdracht gegeven om de schutting en de ramen dicht te timmeren. Binnenkort zal er in dit deel extra verlichting worden aangebracht om de veiligheid en overzichtelijkheid te vergroten. Waar mogelijk en wenselijk wordt overwogen schuttingen te vervangen door bouwhekken, waardoor de sociale controle wordt vergroot.’

Planning herontwikkeling
‘De herontwikkeling hangt in grote mate af van de gesprekken die de gemeente nu voert met de eigenaren van panden in het plangebied. Als deze gesprekken gunstig verlopen, dan zou eind 2001 de sloop van alle panden in het gebied voltooid kunnen zijn. Het gebied kan dan ook volledig gesaneerd zijn. Dat is al aardig snel. Cruciaal is echter dat dan ook de plannen voor het gebied klaar zijn! We hebben niets aan een snelle sloop, als het gebied daarna niet bouwrijp kan worden gemaakt. Bouwrijp maken bestaat uit het aanleggen van straten, riolering, kabels en leidingen. Voor het gebied op het Nino-terrein of Midea is de planvoorbereiding al in zo’n vergevorderd stadium dat het aannemelijk is dat hier binnen 3 jaar de eerste woningen kunnen worden opgeleverd. Met de plannen voor dit terrein is bijna drie jaar geleden al gestart. Voor het herontwikkelen van een groot binnenstedelijk gebied staat normaal 6 tot 10 jaar. Het zou dus geweldig zijn als over 3 jaar de eerste woning al zou worden opgeleverd. De ontwikkeling van het gehele gebied zal echter langer duren.’

terug naar inhoud


Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp

De woningen buiten de binnenring
Op de vergadering van de huiseigenaren is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de eigenaars / bewoners van het gebied buiten de binnenring. Het IAC en de belangenvereniging hebben besloten dit signaal gezamenlijk op te pakken. Van de verschillende straten / gebieden zijn personen benaderd om zitting te nemen in een stratenoverleg. In dit stratenoverleg worden de knelpunten en de wens naar informatie geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie zal op korte termijn een plan van aanpak worden ontwikkeld. Tevens zullen alle betrokkenen in het gebied worden geïnformeerd over de oplossing voor de geconstateerde knelpunten. Tevens wordt gekeken naar een regeling t.a.v. de schade aan de woningen in dit gebied.

Informatie voor de huiseigenaren
Gelukkig zijn meer signalen opgepakt uit het overleg met de huiseigenaren. De kritiek die wij hebben op de gemeente is duidelijk overgekomen. Binnen de BMD zijn maatregelen genomen om verdere problemen te voorkomen. Mocht u zich opnieuw boos zijn over de wijze waarop de ambtenaren of taxateurs met u omgaan, meldt het ons, want dit hoort niet meer te gebeuren. Voor de mensen die onder de WVG en de andere huiseigenaren vallen wordt gewerkt aan een uitgebreider informatiepakket.

Aanmelden voor de vergadering
Aanstaande donderdag 14 september is een vergadering van de commissie van de 13’de mei. Ria Beckers zal hier namens de Commissie Oosting iets vertellen over het onderzoek. Tevens zal zij onze vragen in ontvangst nemen over de gebeurtenissen op de dag van de ramp.
Op basis van de aanmeldingen op 11 september is een zaal gereserveerd Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. U kunt zich voor de overgebleven plaatsen aanmelden tot 13 september 16:00 uur.

Notulen en sheets van de ledenvergaderingen en de vergadering van de huiseigenaren.
Van de vergaderingen zijn geen notulen gemaakt, omdat alle informatie die wij hebben gegeven reeds op de sheets staat. Natuurlijk zijn uw opmerkingen genoteerd en meegenomen naar de verschillende overleggen. De sheets / uitreikstukken van de ledenvergadering en de vergadering van de huiseigenaren kunnen op het Kompas worden afgehaald. Van de eerdere vergaderingen zijn helaas geen uitreikstukken of notulen.

De regelingen
De afgelopen weken hebben veel mensen ons gevraagd hoe het staat met de regelingen en waarom het zo lang duurt. Ook wij vinden dat het te lang duurt. De commissie die de regelingen maakt wil het in een keer goed doen. Dus goede regelingen, duidelijke informatie voor de belanghebbende, een goed ingewerkt uitvoeringsapparaat en een klachtenregeling etc. Al die dingen die aan het begin bij het IAC mis gingen. De hoofdlijnen van de regelingen zien er goed uit maar het is nu wachten op de definitief teksten en de uitvoering. Wat we nu zien is dat als je het zorgvuldig wilt doen het weer zoveel tijd kost dat wij ook weer boos worden. Als belangenvereniging hebben wij aangegeven dat wij nu binnen 1maand, dus voor 8 oktober a.s., duidelijkheid willen hebben over de regelingen.

terug naar inhoud


Belangrijke adressen en telefoonnummers

Algemeen informatienummer  0800 1100 (dag en nacht bereikbaar)

Informatie en Adviescentrum Molenplein

Commissie Oosting 053 4805788
Stationsplein 11
www.co-vuurwerkramp.nl
Amicon Zorgverzekeraar 053 485 39 40 (dag en nacht bereikbaar)
Gezondheidsvragen 0800-1100
GGD Twente
Kamer van Koophandel 0800 0235328
(Bedrijvenloket 8.30-17.00 uur)
Politie (meldkamer) 053 455 55 55
PTT Post informatie 0800 0417
Service Centrum Noord Zaanstraat 12
Storingen gas en/of licht : ESSENT 0800 33 66 112
Peuterspeelzaal de Speeldoos 4350151
Deppenbroekstraat 5
Peuterspeelzaal Dikkertje Dap 4351638
Ijstraat 4
Montesori peutergroep 4306486
Blijdensteinlaan 15
BCE-verzekeraars 0182-630983 / fax 0182-631226
Storingen telefoon  0800 0407
           of de klantenservice KPN 0800 0402
Storingen watervoorziening: WMO 0800 1421 of 074 851 51 51
Turkse Vrouwen Telefoon 0800 0240027
(voor iedereen bereikbaar)
SOS Telefonische Hulpdienst 0800-0240026
Slachtofferhulp Twente 053 4555555 (074-2429115 / 0546-829217)
Ouderentelefoon 074 250 43 43
Kinder- en jongerentelefoon 0800 0432
Jeugdzorg Perspectief 053 4312146
Stg Maatsch. Dienstverlening 053 4353353
Bureau voor rechtshulp 053 4801919
Stichting Enschede Aannemers 053 4319466
Letselschade informatie 0900 6643825
Centr.aanmeldpunt Letselschade 053 4335466
Vereniging Eigen Huis 033 4507750
Stichting Stedelijk Wonen 053 4343565
Belangenver. Slachtoffers Vuurwerkramp 053 4351638 / Fax. 053 - 431 94 31
Gereformeerd Info Centrum 053 4361409
Ver.Ouders van een Overleden Kind 0545 5273284
of regio-zo@zeelandnet.nl
Oecumenisch Citypastoraat 053 4306190

terug naar inhoud


COLOFON
Uitgave van: Informatie- en Advies Centrum (IAC)
Redactie: Publieksvoorlichting
Telefoon: 053-4845137
Fax: 053-4845084
Email: a.schukkink@enschede.nl