Bewoners Nieuwsbrief

Zeventiende uitgave dinsdag 29 augustus 2000


Beste bewoner,

In deze BewonersNieuwsbrief geven wij u informatie over diverse onderwerpen. Aandacht voor de zomeractiviteiten in Enschede-Noord, het Reiki-aanbod via het Kompas en diverse gedichten die op de schutting zijn aangetroffen. Verder een uitleg van wat peuters allemaal kunnen hebben meegemaakt door de vuurwerkramp. Tenslotte een toelichting op de Wet Voorkeursrecht Gemeenten, een onderwerp dat nog veel misverstanden oproept.

Overigens: mochten er meer mensen zijn die via de BewonersNieuwsBrief hun ramp-ervaringen wereldkundig willen maken, dan kunnen ze hun reacties in de vorm van een korte tekst sturen naar de afdeling voorlichting van het IAC, p/a DMO, postbus 186, 7500 AD Enschede of direct via e-mail: a.schukkink@enschede.nl    

Inhoudsopgave:

Eerder verschenen BewonersNieuwsBrieven kunt u afhalen bij het Servicecentrum Noord en bij het IAC aan het Molenplein. Dit geldt ook voor enkele Turkstalige BewonersNieuwsBrieven.
De vorige Bewoners Nieuwsbrieven zijn ook op deze site te vinden:

Aan deze en aan de eerder verstrekte BewonersNieuwsBrief kunt u geen rechten ontlenen.

Bezorging BewonersNieuwsBrief
De BewonersNieuwsBrief wordt wekelijks verspreid door de Twentse Verspreidings Organisatie (TVO). Zij hanteren daarbij een lijst die in BewonersNieuwsBrief 12 geheel is afgedrukt. Mocht u klachten hebben over de bezorging, wilt u dan de TVO rechtstreeks bellen, tel. 4803032. Zij zijn op werkdagen te bereiken van 8.30 uur tot 17.30 uur. Van 12.30 uur tot 13.00 uur houden ze pauze.


Informatie en Opvang

Informatie- en Advies Centrum (IAC) – Molenplein
Het IAC is gevestigd aan het Molenplein 1. Hier kunt u met al uw vragen terecht, maar u kunt er ook gewoon even binnenlopen voor een praatje of een luisterend oor. Onze medewerkers doen hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Openingstijden IAC – Molenplein:

Het IAC is ook telefonisch bereikbaar op nummer 0800 – 1100 (gratis).

Bent u slecht ter been of heeft u niet de mogelijkheid naar het IAC te komen dan komt een medewerker naar u toe. Voor een afspraak kunt u bellen met 0800 – 1100.

IAC via teletekst RTV Oost: 547
Nu ook nieuws, mededelingen, informatie en achtergronden via teletekst RTV Oost, pagina 547. De informatie kan dagelijks wisselen.

terug naar inhoud


De Opbouw; Enschede na 13 mei 
Iedere woensdag en zondag van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Via Enschede FM (kabel 87.5 / ether 105.1)

Vanaf 6 september a.s. wordt er elke woensdag- en zondagavond tussen 19.00 en 20.00 uur een programma via Enschede FM uitgezonden. Op zondag wordt het programma van de woensdag herhaald. In deze uitzendingen wordt aandacht besteed aan verschillende onderwerpen. Per uitzending wordt een thema onder de loep genomen. In de studio worden gasten uitgenodigd om te reageren en mee te praten. Een gedeelte van het programma wordt in het Turks en Marokkaans uitgezonden. Kortom veel nieuws, mededelingen, informatie en achtergronden.
Op 6 september is er een gesprek met Jeannette Peters, directeur van het IAC.

terug naar inhoud


Wet Voorkeursrecht Gemeenten 

Financiële regeling voor eigenaar-bewoners
Er leven nog steeds veel vragen bij particuliere grondeigenaren over de financiële regeling die geldt wanneer zij besluiten hun grondeigendom aan de gemeente te verkopen. Daarom staan hieronder (net als in Bewonersbrief nr. 11) de hoofdlijnen van die regeling beschreven.

Vrij snel na de ramp is de zogeheten Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) van kracht geworden voor een groot gedeelte van het rampgebied. Die wet stelt dat wanneer mensen hun eigendom willen verkopen, ze het als eerste aan de gemeente moeten aanbieden. Als grondeigenaren besluiten hun eigendom aan de gemeente te verkopen, worden zij schadeloos gesteld. Uitgangspunt hierbij is de marktwaarde van vlak voor de ramp. De schadeloosstelling wordt bepaald door een onafhankelijke taxatiecommissie. Van deze schadeloosstelling wordt wel het uitgekeerde verzekeringsgeld afgetrokken. Afhankelijk van de individuele situatie vergoedt de gemeente het bedrag dat daarna overblijft. Bij de berekening van de schadeloosstelling is onder meer met de volgende kosten rekening gehouden: de aankoopkosten voor een vervangend pand (notariskosten, kosten hypotheekakte e.d.), de kosten voor bijstand en bemiddeling van deskundigen en verhuizing en herinrichting.

Later zijn ook in andere gebieden aan de rand van het rampgebied concentraties van schade aan particuliere eigendommen geconstateerd. Hierdoor is een gebied ontstaan dat groter is dan het ‘officiële’ gebied waarop de WVG van toepassing is. Grondeigenaren in zo'n concentratiegebied komen in principe in aanmerking voor dezelfde financiële regeling als eigenaren in het WVG-gebied. Alleen geldt voor hen natuurlijk niet de verplichting hun eigendom als eerste aan de gemeente aan te bieden als men wil verkopen. De gemeente sluit overigens niet uit dat op grond van de aanwezige schade ook bij andere locaties dezelfde regeling wordt toegepast.

Medewerkers van de Bouw- en Milieudienst (BMD) voeren individuele gesprekken met de particuliere grondeigenaren uit het gebied. Tijdens deze gesprekken wordt ingegaan op ieders specifieke situatie en staan maatwerk en de wensen van de eigenaren voorop. Vele eigenaren (een kleine 200) hebben zich de afgelopen zomer gemeld voor een gesprek met de gemeente. Wanneer u ook een gesprek wilt voeren over (de waarde van) uw grondeigendom kunt u contact opnemen met Yvonne Vrielink van de gemeente: 053 481 5324.

terug naar inhoud


Zomeractiviteiten in Enschede-Noord 
Ook deze zomervakantie worden er door o.a. wijkcentra diverse activiteiten georganiseerd op diverse locaties. Er zijn verschillende activiteiten voor zowel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Voor elk wat wils dus. Hieronder volgt een overzicht van de komende activiteiten:

Kinderactiviteiten 
Zomerschool; week 35 (28 augustus t/m 1 september):

Dinsdag Spelenkaravaan
Woensdag/vrijdag Sport en spel
Donderdag dagje uit

Tijden: van 10:00 – 12:30 uur en van 13:30 – 16:00 uur.
Locatie: Het Kompas

N.B. er is alleen overblijfmogelijkheid voor die kinderen die niet in Noord wonen

Jongerenactiviteiten t/m 1 september

Elke maandagavond van 17 tot 19 uur: Streetdance
Locatie: Het Kompas

Elke dinsdag-, woensdag- en donderdagavond van 19 tot 22 uur: Jongerensoos
Locatie: Het Kompas (bij goed weer deelname aan zomerspektakel)

Bij mooi weer, van 10 tot 17 uur Surfen en kanoën
Locatie Rutbeek, t.o. naaktstrand

Elke middag op werkdagen van 14 tot 17 uur: Fitness/sporten
Locatie: Sportschool/Industriestraat

Zomerspektakel (28 augustus t/m 1 september)

Maandag Start voetbaltoernooi
Dinsdag Pulse Ranger (soort laserquest)
Woensdag Vervolg voetbaltoernooi + paalvechten
Donderdag Finale voetbaltoernooi + bungy-run
Vrijdag Karten

Tijden: van 18.00 tot 22.00 uur
Locatie: Het Kompas (Sportveld IJsstraat)

Volwasssen-/ouderenactiviteiten
In de zomervakantie is buurtcentrum Het Kompas iedere werkdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt hier dan een kopje koffie of thee komen drinken. Daarnaast worden er geregeld activiteiten georganiseerd. Van maandag t/m vrijdag kunt u er biljarten, een kaartje leggen of sjoelen. Op de vrijdagmiddag wordt er georganiseerd gekaart.

Daarnaast is het Ariënstehuis ook iedere dag geopend en worden er activiteiten georganiseerd voor buurtbewoners. De vaste activiteiten van het Ariënstehuis zijn op de maandag- en woensdagmiddag (creatiefmiddag) en de donderdagmiddag (soosmiddag) vanaf 14.00 uur.
Donderdag 31 augustus : sjoelcompetitie vanaf 14.00 uur. (Ariënstehuis)

terug naar inhoud


Peuters en de naweeën van de vuurwerkramp 

Hoe helpt u uw baby en peuter bij het verwerken van de vuurwerkramp?
In de middag van zaterdag 13 mei is Enschede-noord getroffen door een zware explosie. Er zijn doden, veel gewonden en ook de emotionele en materiele schade is enorm. Als ouders bij zo’n aangrijpende gebeurtenis ook nog de zorg voor kinderen hebben is dat voor hen dubbel moeilijk. Zij hebben dan niet alleen te maken met hun eigen reacties en verdriet, maar willen ook hun kinderen zo goed mogelijk steunen. Hieronder kunt u lezen wat ouders kunnen doen om hun baby of peuter zo goed mogelijk te helpen bij het verwerken van een schokkende gebeurtenis.
Afhankelijk van de leeftijd kunnen bij kinderen verschillende verschijnselen en klachten optreden. De eerste tijd kunnen baby’s sterk reageren op onrust en lawaai. Zodra het normale ritme is hersteld, zal een baby zich weer zoals altijd gaan gedragen.

Bij peuters kunnen de volgende klachten ontstaan:

Het kan zijn dat kinderen pas na enkele maanden deze klachten en verschijnselen gaan vertonen. U moet er dan bedacht op zijn dat de klachten te maken kunnen hebben met de ramp.
Het belangrijkste voor alle kinderen is dat ouders hen opvangen door maar ze te luisteren en in begrijpelijke taal uitleggen wat er is gebeurd. Bij kleine kinderen hoeft u hierbij natuurlijk niet in details te treden. Verder is van belang dat het kind in een vertrouwde omgeving komt en het dagelijkse ritme weer oppakt. Kinderen krijgen daardoor een gevoel van rust en veiligheid. Het uitleggen van wat er gebeurd is, voorkomt dat het kind last krijgt van gruwelijke fantasieën of dat het kind de toedracht van de gebeurtenis hoort van een ander die niet de steun geeft die ouders wel kunnen bieden. Verder is het belangrijk dat ouders hun peuter de mogelijkheid geeft om over zijn/haar ervaringen te praten. Peuters hebben hierbij behoefte aan herkennende en geruststellende reacties. Sommige kinderen kunnen hun verhaal kwijt aan een vertrouwd speeltje dat ze mee naar bed nemen.

terug naar inhoud


Publicatie gedichtenbundel bloemenmonument

Naar aanleiding van de vuurwerkramp, heeft zich aan de Deurningerstraat te Enschede een bloemenmonument gevormd ter herdenking aan de ramp en zijn slachtoffers. Naast bloemen en bijvoorbeeld knuffelbeertjes zijn er ook veel gedichten, briefjes en tekeningen neergelegd door mensen die daarmee hun medeleven wilden betuigen.
Om de gedichten, briefjes en tekeningen te behouden voor de Enschedese gemeenschap en met name de slachtoffers van de ramp, hebben mevrouw Fraterman (kunstenares te Enschede) en de heer Van der Vliet (uitgever te Enschede) bij de gemeente Enschede het idee geopperd om een boekje uit te geven getiteld "Enschede huilt" met daarin opgenomen:

De bedoeling van het boekje is derhalve om de gedichten e.d. (blijvend) terecht te laten komen bij de mensen voor wie ze primair bedoeld zijn: de slachtoffers van de ramp.
Als de boekjes klaar zijn zullen ze gratis aan hen ter beschikking worden gesteld. Andere belangstellenden kunnen het boekje kopen. De opbrengst daarvan wordt gestort in het Enschedese rampenfonds. Het gemeentebestuur heeft toestemming gegeven voor uitgifte van het boekje.
Indien mevrouw Fraterman en de heer Van der Vliet de gedichten e.d. willen uitgeven in een boekje, dan hebben ze daarvoor in beginsel de toestemming nodig van de makers van de gedichten e.d.

Aangezien het praktisch onmogelijk is om elk van de makers te benaderen, richt de gemeente Enschede zich via deze annonce tot u met het verzoek om u - indien u als maker van een gedichtje, briefje of tekening bezwaar heeft tegen opneming van uw werk in het boekje "Enschede huilt" - binnen 2 weken na het verschijnen van deze annonce te melden bij de Afdeling Voorlichting van het Informatie- en Adviescentrum Vuurwerkramp Enschede.
Wilt u bij voorkeur uw schriftelijke reactie richten aan het IAC, afdeling voorlichting p/a DMO, postbus 186, 7500 AD Enschede. Indien u zich binnen deze termijn niet heeft gemeld, gaan wij ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen de opneming van uw werk in het boekje en de uitgifte ervan in eerste en eventueel volgende drukken.

terug naar inhoud


SOS Telefonische hulpdienst 

De SOS Telefonische Hulpdienst dag en nacht bereikbaar
De SOS Telefonische Hulpdienst heeft direct na de vuurwerkramp
de telefonische bereikbaarheid uitgebreid.
Er zijn meer telefoonlijnen beschikbaar gesteld en er is een nieuw
(gratis) nummer geopend.

Er over praten helpt !!
Als u:
- vaak met uw gedachten bij de ramp bent
- ’s nachts wakker ligt
- zich niet goed kunt concentreren
- weer aan de oorlog of andere persoonlijke ervaringen denkt
- plotseling angstig of emotioneel bent
- vaak geïrriteerd bent

De SOS Telefonische Hulpdienst is dag en nacht bereikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek, informatie of advies.
U hoeft uw naam niet te noemen.
U kunt gratis bellen met tel.nr. 0800 – 024 00 26

Türk Kadınlar Telefonunu şimdi herkes gűnűn her saati arayabilir
(saat 9.00 – 21.00 arası hizmete açıktır)

Türk kadinlar telefonu felaketten hemen sonra hizmete girmiştir.
Vatandaşlarımız veyahut tűrkçe bilenlerimiz űcretsiz olarak bu servisten yararlana bilirıer.
Konuşmanızda, derdinizi dőkmenizde yarar vardır, sizin için faydalı olabilir.

Çünkü:
- Sürekli felaketi düşünüyor olabilirsiniz
- geceleri uyuyamıyor olabilirsiniz
- iyi konsantre olamıyor olabilisinız
- savaşı veyahut yaşadıĝınız
olayları hatırlayıp, dűşűnűyor olabilirsiniz
- ansızın korku yor ve
duygulanıyor olabilirsiniz
- çabuk sinirleniyor olabilirsiniz

Türk kadınlar Telefonu şimdi konuşmaya ihtiyacı olan, bilgi edinmek isteyen veyahutta tavsiye sormak, fikir danışmak isteyen herkes için hizmetinizdedir.
Adınızı vermeniz gerekmiyor.
Ücretsiz telefonnumaramız: 0800 – 024 00 27

terug naar inhoud


Schuttingtaal II 

Een kleurrijk geheel. Nog dagelijks worden kale delen van de schuttingen behangen met een bonte mengeling van tekst en beeld. In de tekeningen en originele typografie is een kinderhand te herkennen. Veel leerlingen van omliggende basisscholen hebben hier hun handtekening achtergelaten. Helaas komen de fraaie beelden niet tot hun recht in de BNB. Een wandeling om de schuttingring is dan ook beslist de moeite waard om een beeld te krijgen van de indrukwekkende teksten en tekeningen die op het houtwerk zijn achtergelaten.

22-6-2000
Het was een mooie dag in mei,
In een klap was dit moois voorbij,
Er was veel pijn en verdriet,
Wat er komen ging wisten we niet,
Zoveel doden en gewonden,
Pleisters passen niet op deze wonden,
Het leven is zo hard, we moeten door,
Met veel verdriet,
Deze ramp vergeten we niet.

(Claudia)


Vergeten?
De heerlijke maand mei
Was iedereen heel erg blij
Tot die ene zaterdag
Verdween opeens elke lach
Het ging razend rap
Alles verdween in een klap
Er heerste heel veel leed
Dat niemand meer vergeet
Hoe kunnen we dit vergeten
Dat wil iedereen weten
Komt er nog een dag
Dat de buurt weer gevuld is met een lach?

(anoniem)


Ramp
Wat is een ramp?
Dat je naar de tandarts moet,
Je een puistje hebt,
Of is het een ramp dat je fiets een lekke band heeft?

Wat is een ramp?
Een kras of een vlek op je tafel
Dat de melk op is,
Je voor je rijexamen gezakt bent,
Of is het een ramp dat je een gat in je sok hebt?

Weet je wat pas een ramp is?
De een opslagplaats voor vuurwerk explodeert,
Er daardoor mensen om het leven zijn gekomen,
Huizen niet meer staan en alles geruïneerd is,
Je alles, maar dan ook echt alles kwijt bent,
Geen foto’s, tastbare herinneringen meer hebt,
De overlevenden voor het leven getekend zijn.

En het ergste van alles is misschien nog wel dat
Er ‘mensen’ zijn die van deze ellende profiteren,
Er ‘mensen’ zijn die plunderen……
Deze ‘mensen’ zouden geen mens genoemd mogen worden
Want dan vind ik het een ramp dat ik een mens ben.

(Anita)


Een ramp op zaterdag 13 mei
Dat gaat niet snel voorbij
In onze herinneringen blijft het voor altijd
Het is iets wat niet snel wegslijt

Honderden huizen zijn verwoest
Maar we snappen niet waarom het moest
Er zijn meer dan 900 gewonden
Die deze ramp heel erg vonden

Mensen keken naar een brand
Want ze dachten: er is niks aan de hand
Toen kwam er een grote knal
Dat niemand ooit vergeten zal

Waarom moest dit nou in Enschede gebeuren
Want mensen blijven er eeuwig om treuren
Het vuurwerk vloog in het rond
Maar mensen dachten dat er een papierfabriek stond

Mensen renden voor hun leven
Die ze niet zomaar op wilden geven
Er kwam hulp uit vele steden
Die erg hun best deden

Beatrix, Mans en Kok
Bezochten het gebied met een grote schok
Ze zagen er veel puin
En veel muren stonden schuin

(Aylin + Miriam)

 

Je kunt niet leven in het verleden
Maar je moet verder in het heden
Kijk daarom alleen nog maar vooruit
Want gisteren en alle vorige dagen
Zijn voorbij en begraven in de tijd
Je kunt er niets meer aan veranderen

(Anoniem)

terug naar inhoud


Aanbod Reiki-behandeling

Onlangs heeft het IAC een aanbod ontvangen van de Reiki-groep van de heer en mevrouw Frankena. Reiki is een techniek om stress te verminderen en om meer ontspannen te worden, wat de gezondheid en de kwaliteit van het leven verbetert. Een behandeling (waarbij de behandelaar de handen legt op diverse plaatsen van het lichaam van de behandelde persoon) voelt als een heerlijk gloeiende straling die door je heen stroomt en je omgeeft. Twee of drie behandelaars geven Reiki aan de te behandelen persoon, die gekleed op een Reiki-tafel ligt. Indien gewenst, kan de behandeling ook zittend plaatsvinden. De behandeling wordt vooraf gegaan door een korte uitleg en, als daar behoefte aan is, afgerond met een korte nabespreking. Reiki beïnvloedt de hele persoon: lichaam, emoties, geest en ziel en brengt veel weldadige effecten teweeg, zoals gevoelens van vrede, veiligheid en welzijn. Het is niet nodig om ‘in Reiki te geloven’, als je je er voor open stelt werkt het bij iedereen.
De groep heeft het plan opgevat om Reiki kosteloos beschikbaar te stellen voor slachtoffers van de vuurwerkramp. Het aanbod is echter beperkt. Ze zijn in staat om 45 mensen te behandelen. Dankzij de medewerking van het Kompas kan dit plan uitgevoerd worden. Het gaat hier om een particulier initiatief; geïnteresseerden kunnen zich daarom niet opgeven via het IAC, maar moeten bellen naar onderstaand telefoonnummer.
In eerste instantie zal het gaan om de volgende vrijdagen: 15 en 29 september, 6 en 20 oktober en 3 en 17 november, telkens om 20.00, 20.30 en 21.00 uur. De behandelingen worden gegeven in het Kompas (IJstraat 4, in de peuterspeelzaal) en duren een half uur per persoon. Belangstellenden kunnen zich op maandag- en dinsdagavond voor de gewenste behandelavond van 19.00-21.00 uur telefonisch opgeven op telefoonnummer 053-4355915 (bij geen gehoor: 053-4343945). Aanmelding is absoluut noodzakelijk, in verband met de planning van de sessies.

terug naar inhoud


Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp

De vergadering van 23 augustus voor de huiseigenaren is goed verlopen. Er waren zo’n 100 a 150 mensen aanwezig.
Van de enquêtes hadden we voor de vergadering zo’n 54 terug. Dit was ongeveer 22% van het totaal. Daaruit is gebleken dat 20 mensen wel willen verkopen en 19 mensen niet willen verkopen.
15 mensen weten nog niet of ze wel of niet willen verkopen.
Tevens is gebleken dat de gemeente nog z’n best moet doen om een betere benaderingswijze te zoeken. Er is namelijk gebleken dat ze een 3.6 hebben voor de manier waarop de mensen benaderd worden.
In totaal hebben wij nu zo’n 100 enquêtes teruggekregen. Wat daar uitkomst van is, is nog niet bekend. Mensen die graag de sheets, de enquête en de inleiding van mevr. Dunhof willen kunnen deze ophalen bij het Kompas.
Op 14 september is een informatiebijeenkomst gepland waar mevr. Ria Beckers van de commissie Oosting bij aanwezig zal zijn. De locatie is nog niet bekend. Deze wordt via de teletekstpagina 547 en de volgende nieuwsbrief bekend gemaakt.

Volgende week woensdag, 6 september, zal het spreekuur ’s avonds, van 19.00-21.00 uur, er weer zijn.

terug naar inhoud


Belangrijke adressen en telefoonnummers

Algemeen informatienummer  0800 1100 (dag en nacht bereikbaar)

Informatie en Adviescentrum Molenplein

Commissie Oosting 053 4805788
Stationsplein 11
www.co-vuurwerkramp.nl
Amicon Zorgverzekeraar 053 485 39 40 (dag en nacht bereikbaar)
Gezondheidsvragen 0800-1100
GGD Twente
Kamer van Koophandel 0800 0235328
(Bedrijvenloket 8.30-17.00 uur)
Politie (meldkamer) 053 455 55 55
PTT Post informatie 0800 0417
Service Centrum Noord Zaanstraat 12
Storingen gas en/of licht : ESSENT 0800 33 66 112
Peuterspeelzaal de Speeldoos 4350151
Deppenbroekstraat 5
Peuterspeelzaal Dikkertje Dap 4351638
Ijstraat 4
Montesori peutergroep 4306486
Blijdensteinlaan 15
BCE-verzekeraars 0182-630983 / fax 0182-631226
Storingen telefoon  0800 0407
           of de klantenservice KPN 0800 0402
Storingen watervoorziening: WMO 0800 1421 of 074 851 51 51
Turkse Vrouwen Telefoon 0800 0240027
(voor iedereen bereikbaar)
SOS Telefonische Hulpdienst 0800-0240026
Slachtofferhulp Twente 053 4555555 (074-2429115 / 0546-829217)
Ouderentelefoon 074 250 43 43
Kinder- en jongerentelefoon 0800 0432
Jeugdzorg Perspectief 053 4312146
Stg Maatsch. Dienstverlening 053 4353353
Bureau voor rechtshulp 053 4801919
Stichting Enschede Aannemers 053 4319466
Letselschade informatie 0900 6643825
Centr.aanmeldpunt Letselschade 053 4335466
Vereniging Eigen Huis 033 4507750
Stichting Stedelijk Wonen 053 4343565
Belangenver. Slachtoffers Vuurwerkramp 053 4351638 / Fax. 053 - 431 94 31
Gereformeerd Info Centrum 053 4361409
Ver.Ouders van een Overleden Kind 0545 5273284
of regio-zo@zeelandnet.nl
Oecumenisch Citypastoraat 053 4306190

terug naar inhoud


COLOFON
Uitgave van: Informatie- en Advies Centrum (IAC)
Redactie: Publieksvoorlichting
Telefoon: 053-4845137
Fax: 053-4845084
Email: a.schukkink@enschede.nl