Bewoners Nieuwsbrief

Zestiende uitgave dinsdag 22 augustus 2000


Beste bewoner,

In deze BewonersNieuwsBrief van het IAC weer een mix aan onderwerpen. Speciaal uw aandacht voor de activiteiten in het Kompas en het initiatief om een bundel uit te brengen van de gedichten die zijn neergelegd bij het bloemenmonument.
Overigens: mochten er meer mensen zijn die via de BewonersNieuwsBrief hun ramp-ervaringen wereldkundig willen maken, dan kunnen ze hun reacties in de vorm van een korte tekst sturen naar de afdeling voorlichting van het IAC, p/a DMO, postbus 186, 7500 AD Enschede of direct via e-mail: a.schukkink@enschede.nl   
 

Inhoudsopgave:

Eerder verschenen BewonersNieuwsBrieven kunt u afhalen bij het Servicecentrum Noord en bij het IAC aan het Molenplein. Dit geldt ook voor enkele Turkstalige BewonersNieuwsBrieven.
De vorige Bewoners Nieuwsbrieven zijn ook op deze site te vinden:

Aan deze en aan de eerder verstrekte BewonersNieuwsBrief kunt u geen rechten ontlenen.


Informatie en Opvang

Informatie- en Advies Centrum (IAC) – Molenplein
Het IAC is gevestigd aan het Molenplein 1. Hier kunt u met al uw vragen terecht, maar u kunt er ook gewoon even binnenlopen voor een praatje of een luisterend oor. Onze medewerkers doen hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Openingstijden IAC – Molenplein:

Het IAC is ook telefonisch bereikbaar op nummer 0800 – 1100 (gratis).

Bent u slecht ter been of heeft u niet de mogelijkheid naar het IAC te komen dan komt een medewerker naar u toe. Voor een afspraak kunt u bellen met 0800 – 1100.

IAC via teletekst RTV Oost: 547
Nu ook nieuws, mededelingen, informatie en achtergronden via teletekst RTV Oost, pagina 547. De informatie kan dagelijks wisselen.

terug naar inhoud


activiteiten in het Kompas

Het Kompas is tijdens de vakantieperiode iedere werkdag geopend van 10.00-16.00.
U kunt hier terecht voor een kopje koffie, thee biljarten, een potje kaarten of een praatje.

Ook is er gelegenheid voor lotgenoten van de vuurwerkramp elkaar hier te ontmoeten.
Lokaal 15, in het Kompas, is een ontmoetingsplek voor  'Lotgenoten met Lotgenoten', waar u een luisterend oor vindt en waar u met andere getroffenen kunt praten.

Er is gelegenheid om bij elkaar te komen op maandags en donderdags van 13.30-15.00.

Het Kompas is tegenover Servicecentrum Noord, aan de IJstraat 4.
Telefoon: 053-4351638.

terug naar inhoud


De Opbouw; Enschede na 13 mei
Iedere woensdag en zondag van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Via Enschede FM (kabel 87.5 / ether 105.1)

Vanaf 6 september a.s. wordt er elke woensdag- en zondagavond tussen 19.00 en 20.00 uur een programma via Enschede FM uitgezonden. Op zondag wordt het programma van de woensdag herhaald. In deze uitzendingen wordt aandacht besteed aan verschillende onderwerpen. Per uitzending wordt een thema onder de loep genomen. In de studio worden gasten uitgenodigd om te reageren en mee te praten. Een gedeelte van het programma wordt in het Turks en Marokkaans uitgezonden.
Kortom veel nieuws, mededelingen, informatie en achtergronden.

terug naar inhoud


Binnengekomen gedicht
De stichting Herculesramp stuurde in de eerste week van juni het hiernavolgende bericht om alle betrokkenen in Enschede een hart onder de riem te steken.

Vergankelijkheid
De steen is sterk, maar het ijzer breekt hem
Het ijzer is sterk, maar het vuur smelt het
Het vuur is sterk, maar het water blust het
Het water is sterk, maar de zon verdampt het
De zon is sterk, maar de wolk verduistert haar
De wolk is sterk, maar de wind drijft hem voort
De wind is sterk, maar de mens weerstaat hem
De mens is sterk, maar de dood slaat hem neer
De dood is sterk, maar sterker dan de dood is de liefde
De liefde vergaat nimmer meer.

Enschede, 8 juni 2000
We wensen alle betrokkenen heel veel sterkte en liefde
Stichting Herculesramp 1996

terug naar inhoud


Na de ramp……. De draad weer oppakken 
Informatie voor jongeren vanaf 12 jaar

Niemand is voorbereid op een schokkende gebeurtenis zoals de ramp op 13 mei 2000. Als het gebeurt heeft dat grote gevolgen.

Normale reacties en klachten
Je doet of denkt niet allemaal hetzelfde nadat je zoiets hebt meegemaakt of er veel over hebt gehoord. De een is in gedachten steeds met de gebeurtenis bezig of wil er veel over praten. Aan een ander merk je niets, die wil met rust gelaten worden en wil vooral dingen doen.

Iedereen reageert verschillend. Je kunt denken dat je de enige bent die zo doet, maar dat is niet zo.
Je kunt bijvoorbeeld

Het zijn normale reacties die nodig zijn om zo’ n gebeurtenis te verwerken. Sommigen zijn bezorgd of voelen zich schuldig dat ze zo doen, denken dat ze anderen lastig vallen met hun gevoelens en verhaal. Anderen vinden het raar van zichzelf dat ze gewoon weer verder gaan met de dingen die ze altijd al deden. Het is heel normaal dat je zo denkt en je zo voelt.

Meestal worden de klachten langzamerhand minder. Maar dat kan wel een paar weken of een paar maanden duren.

Wat kun je doen?
Praten
Praat er over met mensen die je vertrouwt of die hetzelfde hebben meegemaakt. Je zult merken dat je begrepen wordt en dat het niet gek is wat jij denkt of voelt. Je merkt dat ook zij het moeilijk vinden de gebeurtenis te verwerken.
Het kan ook opluchten je verdriet of boosheid te uiten, en niet te denken dat je stoer of flink moet zijn.

Doen
Sommigen hebben helemaal geen zin in praten. Dat kan ook. Dingen doen kan ook heel goed helpen. Dingen die je daarvoor misschien ook al deed

Wat helpt niet?

Hoe verder?
Je zult niet vergeten wat er gebeurd is. Maar de klachten worden langzamerhand minder. Soms gaat het een tijd goed, maar ze kunnen ook weer even terugkomen.

Wanneer je het idee hebt dat na ongeveer drie maanden je klachten niet minder zijn geworden, of dat ze juist toenemen, praat daar dan over met bijvoorbeeld je ouders, een leerkracht van school die je vertrouwt of je huisarts. Je kunt ook contact opnemen met de Kinder- en Jongerentelefoon, 0800 0432 of met hulpverleners van Jeugdzorg Perspectief, telnr. 053 4312146.

(Bron: Mediant geestelijke gezondheidszorg.)

terug naar inhoud


gedichtenbundel bloemenmonument 

Naar aanleiding van de vuurwerkramp, heeft zich aan de Deurningerstraat te Enschede een bloemenmonument gevormd ter herdenking aan de ramp en zijn slachtoffers. Naast bloemen en bijvoorbeeld knuffelbeertjes zijn er ook veel gedichten, briefjes en tekeningen neergelegd door mensen die daarmee hun medeleven wilden betuigen.

Om de gedichten, briefjes en tekeningen te behouden voor de Enschedese gemeenschap en met name de slachtoffers van de ramp, hebben mevrouw Fraterman (kunstenares te Enschede) en de heer Van der Vliet (uitgever te Enschede) bij de gemeente Enschede het idee geopperd om een boekje uit te geven getiteld "Enschede huilt" met daarin opgenomen:

De bedoeling van het boekje is derhalve om de gedichten e.d. (blijvend) terecht te laten komen bij de mensen voor wie ze primair bedoeld zijn: de slachtoffers van de ramp.
Als de boekjes klaar zijn zullen ze gratis aan hen ter beschikking worden gesteld. Andere belangstellenden kunnen het boekje kopen. De opbrengst daarvan wordt gestort in het Enschedese rampenfonds. Het gemeentebestuur heeft toestemming gegeven voor uitgifte van het boekje.

Indien mevrouw Fraterman en de heer Van der Vliet de gedichten e.d. willen uitgeven in een boekje, dan hebben ze daarvoor in beginsel de toestemming nodig van de makers van de gedichten e.d. Aangezien het praktisch onmogelijk is om elk van de makers te benaderen, richt de gemeente Enschede zich via deze annonce tot u met het verzoek om u - indien u als maker van een gedichtje, briefje of tekening bezwaar heeft tegen opneming van uw werk in het boekje "Enschede huilt" - binnen 3 weken na het verschijnen van deze annonce te melden bij de Afdeling Voorlichting van het Informatie- en Adviescentrum Vuurwerkramp Enschede. Wilt u bij voorkeur uw schriftelijke reactie richten aan het IAC, afdeling voorlichting p/a DMO, postbus 186, 7500 AD Enschede. Indien u zich binnen deze termijn niet heeft gemeld, gaan wij ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen de opneming van uw werk in het boekje en de uitgifte ervan in eerste en eventueel volgende drukken.

terug naar inhoud


enige gedichten bloemenmonument

meimaand – rouwmaand
Rotterdam
14 mei 1940

meegesleurd
aan mamma’s hand
voor rook en vuur
en harde knallen

‘ ik wil niet
in die kelder’
gilt mijn hoge
kinderstem

angst beheerst
mijn 7-jarig leven

enschede
13 mei 2000

harde knal
explosies volgen
vuur en rook
de aarde beeft
mijn huis en ruiten
trillen kreunend
zwarte wolken
kolken naar
de stralend blauwe hemel

rotterdam en enschede
zijn in mijn hoofd
een doolhof
van latente angst
in panisch heden

Co Oerlemans
20 mei 2000

Waar. Weg, help

Zaterdagmiddag 13 mei, wat is er aan de hand?
Mensen roepen: kom kijken, bij de Tollenstraat is brand!
Velen staan nabij de plek des onheils tot het fatale uur,
Waarin alles voor altijd veranderd wordt door explosies en
Een meedogenloos, niets ontziend verzengend vuur.
Waar is dan alles gebleven, waar ben je ma, waar ben je pa?!
Iemand roept: waar ben ik terechtgekomen, is dit nog wel
Enschede of is dit Hirosjima?!
Waar is mijn vrind, waar is mijn kind?!
Waar is mijn huis, waar is mijn thuis?!
Waar is mijn gezin, waar is mijn vriending?!
Waar is mijn man, waar is mijn vrouw?!
Ik beloofde je tot de dood eeuwig trouw maar moet ik nu al
in de rouw?!
Alles is zwart geworden, waar is het licht gebleven?
Verdwenen is de zon, moet ik thans voor altijd in de duisternis leven?!
Weg is de stoep en weg is de straat,
Weg is mijn buur, weg mijn naaste die niet meer bij me staat.
Weg is alles wat me dierbaar is, ik voel geen leven meer,
Alleen maar dood
Mijn hart bloedt en schreeuwt nu om hulp, help me in mijn nood!
Help me in mijn smart, help me te dragen mijn vreselijke pijn,
Help me om mijn naaste te vinden, help me in mijn alleenzijn!
Help me om weer verder te gaan, te delen in mijn leed en weer
Om dingen te geven.
Help me om weer te leren geloven in het woord LEVEN!

Berry

 

Verdriet
Door zoveel verdriet verslagen
Hoop ik d.m.v. deze bos bloemen
De pijn iets te vervagen

Met alle respect en verdriet
Blijft dit hele gebeuren in mijn geheugen gegrift.
En zeg daarom:
Vergeten zal ik het niet !
Nooit.

Kim


Het is soms zo weinig
Wat een medemens te bieden heeft,
Men kan slechts laten blijken dat
men met een ander meeleeft.

terug naar inhoud


woningtoewijzing in Enschede-noord 

Er lijkt een misverstand te zijn ontstaan naar aanleiding van de toewijzing van een woning in Enschede-noord. Al weer enige tijd geleden is een zestigtal woningen gelegen aan de Hunzestraat, Amstelstraat, Diezestraat en Nierstraat door de woningcorporatie te koop aangeboden aan de bewoners / huurders. Zeven huurders hebben van dit aanbod gebruik gemaakt en zijn inmiddels de eigenaar van hun voormalige huurhuis. Eėn leegstaande woning is verkocht aan een Enschedeeër afkomstig van buiten Enschede-Noord. Deze transactie is reeds enkele maanden geleden tot stand gekomen. De overige bewoners blijven hun woning huren. Niemand kan immers verplicht worden zijn huurwoning te verlaten; er bestaan immers regels voor huurbescherming. Op het moment dat deze woningen echter leeg komen, worden ze te koop aangeboden. De afhandeling hiervan vindt plaats aan de hand van de spelregels die inmiddels door de corporaties zijn vastgesteld. Het is bekend dat veel gedupeerden van de vuurwerkramp graag een woning willen in Enschede-noord. Zij willen zo dicht mogelijk bij hun oude woonwijk wonen; daar zijn immers vaak ook de scholen waar de kinderen naartoe gaan. Mensen die nog geherhuisvest moeten worden in het kader van de ramp, krijgen als eerste een vrijkomende woning aangeboden. Dat is het uitgangspunt van alle corporaties.

terug naar inhoud


rubriek belangenvereniging slachtoffers

De agenda van de Belangenvereniging tot en met september ziet er als volgt uit.

Maandag van 14.00 tot 16.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur

- Opening
- Introductie commissie huiseigenaren van de BSVE
- Stand van zaken in de gesprekken met de gemeente
-
Juridische aspecten van de WVG en het voorbereidingsbesluit *
- Gelegenheid tot het stellen van vragen
-
Sluiting

* De juridische kant van WVG en voorbereidingsbesluit worden toegelicht door Mr. I. Dunhof-Lampe van het advocaten Kantoor Jacobs-Krangenburg. Zij is gespecialiseerd in vragen op dit gebied en adviseert de BSVE sinds juni.

terug naar inhoud


Belangrijke adressen en telefoonnummers

Algemeen informatienummer  0800 1100 (dag en nacht bereikbaar)

Informatie en Adviescentrum Molenplein

Commissie Oosting 053 4805788
Stationsplein 11
www.co-vuurwerkramp.nl
Amicon Zorgverzekeraar 053 485 39 40 (dag en nacht bereikbaar)
Gezondheidsvragen 0800-1100
GGD Twente
Kamer van Koophandel 0800 0235328
(Bedrijvenloket 8.30-17.00 uur)
Politie (meldkamer) 053 455 55 55
PTT Post informatie 0800 0417
Service Centrum Noord Zaanstraat 12
Storingen gas en/of licht : ESSENT 0800 33 66 112
Peuterspeelzaal de Speeldoos 4350151
Deppenbroekstraat 5
Peuterspeelzaal Dikkertje Dap 4351638
Ijstraat 4
Montesori peutergroep 4306486
Blijdensteinlaan 15
BCE-verzekeraars 0182-630983 / fax 0182-631226
Storingen telefoon  0800 0407
           of de klantenservice KPN 0800 0402
Storingen watervoorziening: WMO 0800 1421 of 074 851 51 51
Turkse Vrouwen Telefoon 0800 0240027
(voor iedereen bereikbaar)
SOS Telefonische Hulpdienst 0800-0240026
Slachtofferhulp Twente 053 4555555 (074-2429115 / 0546-829217)
Ouderentelefoon 074 250 43 43
Kinder- en jongerentelefoon 0800 0432
Jeugdzorg Perspectief 053 4312146
Stg Maatsch. Dienstverlening 053 4353353
Bureau voor rechtshulp 053 4801919
Stichting Enschede Aannemers 053 4319466
Letselschade informatie 0900 6643825
Centr.aanmeldpunt Letselschade 053 4335466
Vereniging Eigen Huis 033 4507750
Stichting Stedelijk Wonen 053 4343565
Belangenver. Slachtoffers Vuurwerkramp 053 4351638 / Fax. 053 - 431 94 31
Gereformeerd Info Centrum 053 4361409
Ver.Ouders van een Overleden Kind 0545 5273284
of regio-zo@zeelandnet.nl
Oecumenisch Citypastoraat 053 4306190

terug naar inhoud


COLOFON
Uitgave van: Informatie- en Advies Centrum (IAC)
Redactie: Publieksvoorlichting
Telefoon: 053-4845137
Fax: 053-4845084
Email: a.schukkink@enschede.nl