Bewoners Nieuwsbrief

Dertiende uitgave dinsdag 1 augustus 2000


BESTE BEWONER,

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over:

Als u de BewonersNieuwsBrief niet op uw (tijdelijke) adres ontvangt, betekent dat mogelijk dat het Gemeente Enschede uw nieuwe adres nog niet kent: NEEM CONTACT OP MET HET IAC! Molenplein 1 of bel met telefoon 0800 – 1100 (gratis).

De vorige Bewoners Nieuwsbrieven zijn ook op deze site te vinden:

Aan deze en aan de eerder verstrekte BewonersNieuwsBrief kunt u geen rechten ontlenen.


Informatie en Opvang

Informatie- en Advies Centrum (IAC) – Molenplein
Het IAC is gevestigd aan het Molenplein 1. Hier kunt u met al uw vragen terecht, maar u kunt er ook gewoon even binnenlopen voor een praatje of een luisterend oor. Onze medewerkers doen hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Openingstijden IAC – Molenplein:

Het IAC is ook telefonisch bereikbaar op nummer 0800 – 1100 (gratis).

Bent u slecht ter been en heeft u niet de mogelijkheid naar het IAC te komen dan komen wij naar u toe. Voor een afspraak kunt u bellen met 0800 – 1100.


Teletekst via RTV Oost
Vanaf nu ook nieuws, informatie en achtergronden via de teletekst van RTV Oost, pagina 547.


Afvoer voertuigen/autowrakken uit rampgebied
Tot voor kort werden er nog steeds motorvoertuigen onder het puin gevonden in het rampgebied. Dit geldt met name voor het gebied waar bedrijven waren gevestigd. Het grootste deel van de voertuigen (personenauto’s, bestelauto’s, vrachtwagens, motor- en bromfietsen) is ondertussen asbestvrij gemaakt. Een aantal voertuigen moet nog worden geďnventariseerd. Alle voertuigen worden overgebracht naar een erkend demontagebedrijf.

In principe worden alle autowrakken op dat bedrijf gedemonteerd. Dit gebeurt conform de hiervoor geldende milieueisen. De eigenaren van de voertuigen krijgen een vrijwaringbewijs. Met dit vrijwaringbewijs vervallen alle verplichtingen die samenhangen met het bezitten van een voertuig: belasting, verzekering en APK.

De demontage begint pas als er een overeenkomst is met de eigenaar. Eigenaren die nog geen overeenkomst voor schadevergoeding hebben geregeld met hun verzekeringsmaatschappij worden verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen. Met de schadevergoeding moet u ook een afstandsverklaring voor het wrak tekenen. Dit moet uiterlijk voor 15 augustus 2000 gebeuren. Eigenaren kunnen hiervoor contact opnemen met de coördinator afvoer autowrakken, de heer J.G.A.van de Woning. De heer Van de Woning is telefonisch te bereiken onder nummer 06-54684495. Het is niet de bedoeling op eigen gelegenheid het demontagebedrijf te benaderen.

Het demontagebedrijf heeft een bewaarplicht van de auto’s tot 5 september 2000. Dit was eerst 31 juli. I.v.m. de vakantieperiode is de bewaarplichttermijn verlengd. De kosten van opslag zijn dus tot 5 september voor rekening van de gemeente. Vanaf 5 september 2000 zijn de kosten van opslag voor rekening van de eigenaar.

Het IAC kan geen vrijwaringbewijzen innemen of afgeven!


Klachten over teruggekeerde goederen
Op het IAC komen af en toe klachten binnen over teruggekeerde goederen uit beschadigde woningen. Die klachten lopen van beschadiging, verkeerde aanlevering tot en met vreemde aantekeningen op de verpakking van de goederen. Het IAC betreurt deze klachten zeer en legt hierbij uit wat u kunt doen met uw klachten.

De samenwerkende verzekeringsmaatschappijen (de BCE) hebben een viertal bedrijven ingeschakeld voor de zogenaamde bereddering (ophalen, reinigen en afleveren van goederen) en ontruiming van beschadigde huizen. Deze bedrijven werken in opdracht van de verzekeringsmaatschappijen en zijn voor hun werkzaamheden (ontruiming en bereddering) dus ook zelf verantwoordelijk. Deze verantwoordelijkheid ligt dus niet bij de Gemeente Enschede of bij het IAC!!

Wat moet ik dan doen met mijn klacht??

Bij extra schade aan goederen:
De vertegenwoordiger van uw verzekeringsmaatschappij is allereerst uw contactpersoon. Hij / zij kent de waarde van uw goed op het moment van registratie en kan dus ook beoordelen of er sprake is van extra schade. Vervolgens kan hij in opdracht van u het behandelende bedrijf eventueel aansprakelijk stellen voor de extra schade.

Bij verkeerde levering:
Is bij u bekend welk bedrijf uw goederen heeft geruimd en afgeleverd? Neem dan bij verkeerde bezorging rechtstreeks contact op met uw verzekeringsmaatschappij en laat hen weten van de verkeerde levering. Zij kunnen als opdrachtgever contact opnemen met de uitvoerende bedrijven.

U kunt uw klachten over de aflevering en behandeling van goederen uiteraard ook melden bij het IAC.
Het IAC zal de klachten registreren en er vanuit de Gemeente Enschede op aansturen dat er een zorgvuldige afhandeling van uw klacht plaats vindt.


Aanbod gratis kinderkampen
Bij de gemeente zijn enkele aanbiedingen voor deelname aan kinderkampen binnengekomen bestemd voor ongeveer 80 kinderen uit het gebied van de vuurwerkramp.
Het gaat om de volgende aanbiedingen in augustus:

Belangrijk is verder:


Contacten tussen slachtoffers en hulpverleners
Het IAC biedt slachtoffers en hulpverleners de mogelijkheid met elkaar in contact te komen. Met name als u nog op zoek bent naar redders, slachtoffers, naar buren of kennissen uit de wijk die u nog niet heeft kunnen vinden, kunt u contact opnemen met het IAC.

Het is voor het zoekproces belangrijk zoveel mogelijk informatie door te geven over de mensen waar u naar op zoek bent. U kunt bijvoorbeeld denken aan de plaats en het tijdstip waarop u degene heeft ontmoet, hoe de persoon er uit zag, of het iemand van de brandweer, politie of verplegend personeel betrof. Ook informatie over uzelf kan belangrijk zijn. Denk aan: kleding die u aan had, waar u zich bevond, wat u hebt gehoord enz.

Zoekt u iemand? Geef uw reacties door aan het IAC: mevr. Wil de Graaf, tel.nr. 4845167, van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.


Eerste resultaten gezondheidsonderzoek
Informatie over de belangrijkste bevindingen van de eerste resultaten van het gezondheidsonderzoek kunt u vinden in de publiekssamenvatting. De publiekssamenvatting, ook beschikbaar in het Turks, Arabisch, Duits en Engels en kunt u afhalen bij het IAC. De wetenschappelijke rapporten liggen hier ook ter inzage. Informatie via internet is beschikbaar via: www.minvws.nl of www.crisisnet.nl.

U kunt het onderzoeksrapport en de publiekssamenvatting ook schriftelijk bestellen bij de GGD-Twente, Postbus 330, 7600 AH Almelo, faxnr. 0546-536997 t.a.v. Mevrouw M.Gerberink.


Deurningerstraat 7 augustus afgesloten.
Op 7 augustus zal een deel van de Deurningerstraat worden afgesloten. Het gaat om het deel van de Lasondersingel tot en met de Beekstraat. Op die dag zullen de restboedels uit de panden worden gehaald. Dit gebeurd in opdracht van de Gemeente Enschede en de BCE (samenwerkende verzekeringsmaatschappijen) en wordt uitgevoerd door hiervoor bevoegde bedrijven. De werkzaamheden zullen waarschijnlijk 1 werkdag in beslag nemen.


Belangrijke adressen en telefoonnummers


COLOFON
Uitgave van: Informatie- en Advies Centrum (IAC)
Redactie: Publieksvoorlichting
Telefoon: 053-4845054
Fax: 053-4845118