Bewoners Nieuwsbrief

Twaalfde uitgave dinsdag 25 juli 2000


BESTE BEWONER,

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over:

Als u de BewonersNieuwsBrief niet op uw (tijdelijke) adres ontvangt, betekent dat mogelijk dat de Gemeente Enschede uw nieuwe adres nog niet kent: NEEM CONTACT OP MET HET IAC! Molenplein 1 of bel met telefoon 0800 - 1100 (gratis).

De vorige Bewoners Nieuwsbrieven zijn ook op deze site te vinden:

Aan deze en aan de eerder verstrekte BewonersNieuwsBrieven kunt u geen rechten ontlenen.


Informatie en Opvang

Informatie- en Advies Centrum (IAC) - Molenplein
Het IAC is gevestigd aan het Molenplein 1. Hier kunt u met al uw vragen terecht, maar u kunt er ook gewoon even binnenlopen voor een praatje of een luisterend oor. Onze medewerkers doen hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Openingstijden IAC - Molenplein:

Het IAC is ook telefonisch bereikbaar op nummer 0800 - 1100 (gratis).

Bent u slecht ter been en heeft u niet de mogelijkheid naar het IAC te komen dan komen wij naar u toe. Voor een afspraak kunt u bellen met 0800 - 1100.


Commissie Onderzoek Vuurwerkramp
(Commissie Oosting)

Stationsplein 11, 7511 JD Enschede
Tel. Nr. 053 - 4805788 / www.co-vuurwerkramp.nl
De openingstijden: Elke werkdag van 10.00 - 14.00 uur donderdag van 17.00 tot 20.00 uur.


Eerste resultaten gezondheidsonderzoek
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft begin juni van dit jaar een grootschalig gezondheidsonderzoek gehouden onder de betrokkenen van de vuurwerkramp. Doel van het onderzoek was een beeld te krijgen van de gezondheidstoestand van zowel bewoners en hulpverleners als passanten. Hiermee kunnen uit eventuele gezondheidsklachten in de toekomst de juiste conclusies worden getrokken. Aan het totale gezondheidsonderzoek, gehouden van 31 mei tot en met 7 juni, namen in totaal 4232 mensen deel. De bloed- en urinemonsters zijn geanalyseerd op verhoogde waarden van een tiental stoffen. Aan de hand van een vragenlijst is er een beeld verkregen van de emotionele gevolgen van de ramp op de betrokkenen.

Geen verhoogde waarden aan stoffen gemeten
Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat er geen verhoogde waarden van stoffen zijn gemeten in de bloed- en urinemonsters. Emotionele problemen als gevolg van de ramp zijn er wel. Met name bij de mensen die tijdens de ontploffingen aanwezig waren in het rampgebied en daarnaast als gevolg van de ramp hun huis hebben verloren.

Steekproef
Deze eerste resultaten zijn getrokken op basis van een steekproef. Uit de groep mensen die tussen 31 mei en 4 juni het onderzoek hebben laten afnemen zijn van ruim 900 personen de bloed- en urinemonsters geanalyseerd en van ruim 1400 personen de ingevulde vragenlijsten geanalyseerd. Er is gekozen voor een steekproef om op korte termijn na de ramp inzicht te hebben in de mogelijke gezondheidsgevolgen. De overige ingevulde vragenlijsten en bloed- en urinemonsters worden ook onderzocht. Naar verwachting zal de tweede rapportage in de eerste helft van volgend jaar worden afgerond. De bloed- en urinemonsters zullen minimaal 10 jaar worden bewaard zodat bij nieuwe informatie de monsters en de vragenlijsten verder kunnen worden geanalyseerd.

Meer informatie over het gezondheidsonderzoek
In de publiekssamenvatting kunt u de belangrijkste bevindingen lezen van de eerste resultaten van het onderzoek. De publiekssamenvatting, ook beschikbaar in het Turks, Arabisch, Duits en Engels, kunt u afhalen bij het IAC. De wetenschappelijke rapporten liggen daar ter inzage. Indien u de beschikking heeft over internet dan kunt u de wetenschappelijke rapporten en de publiekssamenvatting vinden op de internetadressen: www.minvws.nl of www.crisisnet.nl. U kunt het onderzoeksrapport en de publiekssamenvatting ook schriftelijk bestellen bij de GGD-Twente, Postbus 330 7600 AH Almelo, faxnummer 0546-536997 t.a.v. Mevrouw M. Gerberink.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het IAC, telefoonnummer 0800-1100.

Voorlichtingsbijeenkomsten
Op 20 juli zijn in de Diekmanhal voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor de deelnemers aan het gezondheidsonderzoek en voor overige geÔnteresseerde bewoners. Tijdens deze bijeenkomsten bleek een behoefte te bestaan aan vervolgbijeenkomsten voor bewoners. Er zullen daarom bijeenkomsten worden georganiseerd met als doel om voorlichting te geven, maar ook om te praten over alles wat ook maar te maken heeft met de vuurwerkramp.
U zult zo spoedig mogelijk hierover nader worden geÔnformeerd.


BeŽindiging goederenuitgifte
Eerder is al bekend gemaakt dat de goederenuitgifte vanuit de Diekmanhal gestopt is op 4 juli 2000. Per die datum heeft de gemeente haar bemiddelende rol beŽindigd omdat het eind van de goederenvoorraad in zicht kwam. Daarmee is een einde gekomen aan een bijzondere vorm van hulpverlening, die mogelijk was dankzij de schenkingen van hulpgoederen door bedrijven en particulieren. Aanvragen voor de levering van goederen kunnen niet meer in behandeling genomen worden.


Verspreidingsgebied van de BewonersNieuwsBrief
In deze nieuwsbrief geven wij u een overzicht van het gebied waar de BewonersNieuwsBrieven huis aan huis worden verspreid. Bewoners uit het rampgebied, die (tijdelijk) elders gehuisvest zijn, ontvangen de nieuwsbrief per post.
Heeft u toch geen nieuwsbrief ontvangen neem dan contact op met het IAC.


Vertoning videofilm van de getroffen wijk in Het Kompas afgerond:
(extra vertoningen volgen!!)
De afgelopen anderhalve week (van 13 juli tot en met 21 juli) zijn er filmvertoningen geweest in het Kompas. De film die vertoond werd was een registratie van de getroffen wijk, gemaakt door de Gemeente Enschede. Zoín 5000 mensen waren door de Gemeente Enschede uitgenodigd voor het bekijken van deze film. De uitnodiging was toegezonden aan alle mensen die woonachtig zijn of waren in het rampgebied (zowel binnenste ring als buitenste ring). Na de vertoning van de film kon men zich inschrijven voor een kopie van deze band. De mensen die niet konden komen, konden met de brief naar het IAC op het Molenplein om daar een aanvraagformulier in te vullen. De opkomst in het Kompas was hoog en bijna iedereen heeft een band aangevraagd. In verband met het maken van kopieŽn en vertalingen zal de band naar verwachting worden uitgeleverd in september.

Er komen op het Stadhuis en op het IAC veel verzoeken binnen van mensen die de band ook graag willen hebben of willen zien. Echter, de melding door SBS 6 dat iedereen voor een gratis kopie in aanmerking komt is NIET JUIST!! De richtlijn is dat iedereen die een uitnodigingsbrief heeft gehad in aanmerking voor een vertoning en voor een kopie van deze band.

Er komen nu veel reacties binnen van mensen die net buiten het rampgebied wonen en ook graag de film willen zien. De Gemeente Enschede vraagt begrip voor het feit dat zij eerst de mensen uit het rampgebied deze kans wilde bieden. Er zullen extra vertoningen worden verzorgd na de zomervakantie. Dit zal gebeuren op basis van persoonlijke uitnodiging!! Na de zomervakantie zal de Gemeente Enschede ook de getroffen ondernemers de kans bieden deze film te bekijken. Ook zij krijgen hierover bericht.


Laatste bezoeken rampgebied afgerond:
Vorige week is aan de bewoners van het gebied binnen de schutting een laatste mogelijkheid geboden het rampgebied te bezoeken en afscheid te nemen van de wijk. Na de afhandeling van deze laatste bezoeken is er geen mogelijkheid meer tot het bezoeken van het rampgebied.


Deurningerstraat 7 augustus afgesloten.
Op 7 augustus zal een deel van de Deurningerstraat worden afgesloten. Het gaat om het deel van de Lasondersingel tot en met de Beekstraat. Op die dag zullen de restboedels uit de panden worden gehaald. Dit gebeurd in opdracht van de Gemeente Enschede en de BVE en wordt uitgevoerd door hiervoor bevoegde bedrijven. De werkzaamheden zullen waarschijnlijk 1 werkdag in beslag nemen.


Commandopost Roomweg ĖDeurningerstraat wordt verplaatst.
Komende week zal de commandopost aan de Roomweg worden verplaatst naar de kruising Roomweg-Nieuwluststraat. Zo zal de Grolsch-brouwerij ook weer via de ingang Roomweg bereikbaar zijn. De schutting zal dus ook verplaatst worden. Bovendien zal op korte termijn de kruising Roomweg-Deurningerstraat-Walhofstraat weer opengesteld worden voor verkeer.


Belangrijke adressen en telefoonnummers


COLOFON
Uitgave van: Informatie- en Advies Centrum (IAC)
Redactie: Publieksvoorlichting
Telefoon: 053-4845054
Fax: 053-4845118