Bewoners Nieuwsbrief

Eerste uitgave zondag 21 mei 2000

 


Beste bewoner(s),
Deze Bewoners Nieuwsbrief is speciaal bedoeld voor bewoners uit de gebieden door de vuurwerkramp zijn getroffen. De gemeente Enschede zal u ook op deze manier rechtstreeks informeren over de nieuwste ontwikkelingen. In de Bewoners Nieuwsbrief vindt u belangrijke telefoonnummers en adressen voor hulp en informatie.


Verspreiding
De gemeente probeert deze nieuwsbrief zo goed mogelijk onder alle getroffen bewoners te verspreiden. Daarnaast is de Bewoners Nieuwsbrief vanaf maandag 22 mei verkrijgbaar op verschillende locaties, waaronder het Info- en Ondersteuningscentrum Vuurwerkramp Enschede aan het Molenplein.
Bent u één van de getroffenen en heeft u de Bewoners Nieuwsbrief niet ontvangen? Neem dan contact op met 053 4818156


ASBEST

Asbeststofdeeltjes
Asbeststofdeeltjes kunnen ontstaan bij brand of instorting van gebouwen. Asbeststofdeeltjes zijn een gevaar voor de volksgezondheid. Daarom zijn direct na de ramp op zondag 14 mei asbestmetingen verricht door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Uit die buitenluchtmetingen bleek dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Ook na zondag 14 mei zijn nog buitenluchtmetingen gedaan. Daaruit bleek eveneens dat er geen gevaar bestond voor de volksgezondheid (geen norm-overschrijding in de buitenlucht)
Als u zich zorgen maakt over de aanwezigheid van asbest, kunt u bellen met: 0800-1100.

Opruimen verbrandingsresten en roetvorming
In uw wijk is sprake van verbrandingsresten en roetvorming. Wij vragen u om deze verbrandingsresten op te ruimen. Het afval kan in gewone vuilniszakken of in de grijze Otto (minicontainer). U hieft het dus niet apart aan te bieden


GEDICHT ‘ENSCHEDE HUILT’
Der Stille Tocht op vrijdag 19 mei eindigde in het Volkspark. Tijdens de bijeenkomst in het Volkspark is gedicht ‘Enschede Huilt’ van Willem Wilmink voorgedragen.

Enschede huilt

Een buurt, die wel veel zorgen had,
maar die ook vol verhalen zat,
vol humor en gezelligheid,
die buurt zijn we voor eeuwig kwijt.

Daar waar het vol van kinderen was,
verschillend van geloof en ras,
maar in hun spel gelijkgezind-
loopt nu geen enkel kind.

In de oorlog stond de stad in brand
op Pathmos, Zwik en Hoogeland:
meer dan een halve eeuw nadien
kun je daarvan nog sporen zien.

Nu is, in de heerlijke maand mei,
bij vogelzang, zo vrij en blij,
de stad opnieuw iets aangedaan
dat nooit en nooit voorbij zal gaan.

Arm Enschede, verberg je in
de armen van je koningin
en huil, want daar is reden voor
en huil dan maar aan één stuk door.

Willem Wilmink,
17 mei 2000

 


Toespraak van de burgemeester van Enschede, drs. J.H.H. Mans

tijdens de bijeenkomst op 19 mei in het Volkspark, na afloop van de Stille Tocht

Zo hebben we dan samen in stilte de tocht gelopen langs de plekken die voor altijd op ons netvlies zullen staan, pleisterplaatsen voor onze herinneringen, later.
Bij elke stap was er een schreeuw in ons hart, bij elke stap waren er duizend vragen, van elk gezicht waren verdriet en ongeloof af te lezen.
Er liepen mensen mee met ongekende diepten van verdriet, omdat ze geliefden en vrienden verloren, mensen met verwarde angsten, mensen in tranen, mensen met schrijnende onzekerheid en in totale verwarring. Het verschrikkelijke mes van de ramp heeft ons diep verwond.
Wij liepen met burgers van deze stad uit diverse achtergronden, velen in deze stad geboren en getogen, velen hier lang geleden bij ons gekomen uit andere culturen en opgenomen in onze samenleving of nog maar kort bij ons en door deze ramp wezenlijk betrokken geraakt.
We hebben de tocht gelopen en zijn hier even bij elkaar, niet om officieel te herdenken. Dat komt nog. Daarvoor moeten we samen rust vinden en bij elkaar zitten. We hopen dat we op dat moment meer weten over mensen die nog niet geborgen zijn, over vermisten en de toestand van de ernstig gewonden.
Er valt op dit moment nog niet veel te praten, want onze verbijstering is te rauw en onze woede en opstand zijn groot.
Bij ons allen, inwoners van Enschede zullen die verbijstering en verwarring niet naar de achtergrond verdwijnen.
Maar er is ook iets anders, dat ons allemaal troost biedt.
Tijdens zo'n stille tocht zeg je niet veel, maar je beleeft des te meer.
Je ervaart de stille krachten van de mensen, zoals die de afgelopen dagen zichtbaar en merkbaar werden: de opvallende, vanzelfsprekende saamhorigheid als er rampen als deze toeslaan.


Nieuwe Financiële regeling

We hebben geld voor de mensen die zijn getroffen. Dat noemen we de "all-in-regeling". De All-in-regeling is bedoeld voor iedereen van wie de woning door de ramp volledig is verwoest of blijvend onbewoonbaar. De all-in regeling is voor mensen met een huurwoning en mensen met een eigen woning. Eind van deze week vinden de betalingen op basis van de all-in-regeling plaats.

Gemeente neemt contact op

AIs uw huis door de ramp volledig is verwoest of blijvend onbewoonbaar, dan wordt u maandag 22 mei of dinsdag 23 mei persoonlijk benaderd door de gemeente. Alle personen waarovoor de all-in-regeling geldt zijn bekend bij de gemeente. U hoeft dus zelf geen contact op te nemen. U wordt door de gemeente benaderd.

Bent u woensdagmiddag om 14.00 uur nog steeds niet benaderd? Neemt u dan contact op met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Molenplein 1, telefoon 0800 - 1100. Hier kunt u ook terecht voor vragen over de all-in-regeling.

 

Bedragen all-in-regeling

De bedragen voor de all-in-regeling zijn als volgt

a. vergoeding herinrichtingskosten fl. 10.000  (niet-zelfstandige woonruimte)
(per soort van woning): fl. 30.000 (eengezinswoning/maisonnette)
fl. 20.000 (overig)
b.  kleedgeld: fl. 3.000  per persoon
c. vergoeding eerste kosten; per woning/adres: fl. 2.500 (een ouder)gezin met kinderen
(persoonlijke verzorgings- fl. 2.000 echtpaar/samenwonenden
en schoonmaakkosten) fl. 1.500 alleenstaanden (zelfstandig wonend)
fl. 500 per persoon, voor kamerhuurders, kostgangers, onderhuurders en studentenhuisbewoners.

INFORMATIE EN OPVANG

Informatie- en Adviescentrum MOLENPLEIN
Het informatie en Ondersteuningscentrum voor de Vuurwerkramp Enschede is gevestigd aan het Molenplein.
Het informatiecentrum is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar op nummer 053 484 50 00.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9 tot 21 uur; zaterdag van 9 tot 13 uur (zondag gesloten)
Aan het Molenplein kunt u terecht voor vragen over:

Nog drie tot vijf jaar open
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede heeft besloten de informatie- en hulpverleningsvoorzieningen aan het Molenplein uit te breiden. Het Informatie- en adviescentrum is ook bedoeld voor de nazorg op de langere termijn. Naar verwachting blijft het centrum aan het Molenplein de komende drie tot vijf jaar open voor vragen over de Vuurwerkramp.

Praten helpt

Opvang in de buurt: Service Centrum Noord en Kompas
Het Service Centrum Noord aan de Zaanstraat 12 is opvangcentrum.
Het opvangcentrum ligt vlakbij het rampgebied. U kunt bij het opvangcentrum terecht voor vragen aan mensen van de Politie, Burgerzaken, het Gezondheidscentrum, Maatschappelijk Werk, Thuiszorg en Stadsdeelbeheer.
Openingstijden: elke dag van 8 tot 17 uur.
Het Service Centrum Noord is telefonisch bereikbaar op: (053) 484 50 89 / 484 50 97 / 484 50 98.

Informatiebijeenkomsten in wijkcentrum Het Kompas
In Het Kompas wordt vanaf zaterdag 20 mei dagelijks een ontmoetings- en informatiebijeenkomst gehouden van 10.30 uur tot 12 uur. Vanaf zondag 21 mei 10.30 uur, wordt de videoband van de Stille Tocht op 19 mei dagelijks getoond in het Kompas.

Psycho-sociale hulp voor sacholen, peuterspeelzalen en kinderopvang
Scholen, peuterspeelzalen en de kinderopvang kunnen gebruik maken van de hulp die wordt geboden vanuit de GGD (JGZ) en andere hulpverlening. De GGD en andere hulpverlening is telefonisch bereikbaar op de telefoonnummers: 0546 – 536916 / 536918 / 536884.


RAMPGEBIED

Schuttingen
Op dit moment wordt er hard aan gewerkt om de binnenring van het rampgebied af te zetten met schuttingen. De schuttingen zijn 2,44 meter hoog. De schuttingen vervangen grotendeels de metalen hekwerken die er nu staan. Naar verwachting zijn de schuttingen dinsdag 23 mei geplaatst.
De schuttingen worden geplaatst vanwege de veiligheid. Het binnengebied wordt verkleind en daarbinnen moeten de hulpverleners en de aannemers veilig kunnen werken.

Rampgebied blijft afgesloten
Het rampgebied blijft volledig afgesloten. Dit is noodzakelijk voor het werk van de hulpverleners. De medewerkers van het Rampen Identificatie Team (RIT) zijn tot nader orde in dit gebied aan het werk.

Bewoners naar binnengebied
De gemeente werkt aan een plan om de bewoners van het binnengebied de gelegenheid te bieden om naar hun huis te gaan. Dat kan alleen als het veilig is en uitsluitend onder begeleiding. De Bouw- en Mlieudienst inspecteert daarvoor alle woningen en de overige panden. Ook moet het Rampen Identificatie Team (RIT) klaar zijn met de werkzaamheden. Als alle voorbereidingsmaatregelen zijn getroffen, kunnen Politie en Brandweer het gebied vrijgeven.

Vrij te geven gebieden
De actuele stand van zaken over de vrij te geven gebieden staat vermeld op Teletekst pagina 115 van RTV Oost.


KORTE MEDEDELINGEN

Bloemen leggen bij het Bloemenmonument
Het kruispunt Deurningerstraat/Lasonderstraat (tegenover gebouw RABObank) is aangewezen als verzamelplaats van bloemen. Iedereen die de slachtoffers van de explosie wil herdenken, kan op deze plek aan de rand van het gebied een bos bloemen leggen.

Ondernemersvragen
De ondernemers in het gebied kunnen met alle vragen terecht bij de Kamer van Koophandel Twente, telefoon 0800 0235328, het Bedrijvenloket.

Informatieavond Ondernemers
Dinsdagavond 23 mei is er een bijeenkomst in het ondernemingshuis, Hengelosestraat 585, voor ondernemers uit het getroffen gebied. Vanaf 18.00 uur bent u welkom en staat er een broodje voor u klaar. Om 19.30 uur begint de informatieavond.

Bouwafval aan straat (maar geen meubels)
Puin, glas en houtafval mag aan straat gezet worden op verzamelpunten zoals parkeerplaatsen etc.. Dit grof vuil wordt opgehaald door grijpwagens van Twente Milieu. De grijze minicontainer (‘Otto’) kunt u dagelijks aan de straat zetten. Meubels kunnen nog niet opgehaald worden. Als dit gaat gebeuren wordt u hierover zo snel mogelijk geïnformeerd.

Afhalen Post
Alle getroffenen kunnen post die niet aan het huisadres bezorgd kan worden afhalen in het postkantoor PTT Post Rigtersbleek, Westend 1.
Dit kan op maandag 14-18 uur
dinsdag t/m vrijdag 12-18 uur
zaterdag 10-12 uur
Voor alle informatie kunt u gratis bellen : 0800 0417

Gezondsheidsvragen
Voor alle (algemene) vragen op het gebied van gezondheid kunt u bellen met de GGD Twente, telefoon 0546 536 916 of 536 918.
Vanzelfsprekend kunt u voor meer persoonlijke vragen contact opnemen met uw eigen huisarts.

Stichting Jeugdzorg terug op oude plek
De Stichting Jeugdzorg is weer gevestigd aan de Deurningerstraat 301/Staringstraat,
telefoon 430 08 30, mobiel 06 27 50 58 62

Fietsen bij Diekmanhal
Alle getroffenen uit het rampgebied kunnen een fiets krijgen. Als u een fiets wilt, moet u zich eerst melden bij het Informatie- en Adviescentrum, molenplein 1, waar u een verklaring krijgt. Met deze verklaring kunt u bij de Diekmanhal een fiets ophalen.

Dierenopvang
Voor dierenopvang kunt u terecht bij een dierenasiel, telefoon 053-4323436

Verloren gegane/verdwenen diploma’s
Van diploma's van het Voortgezet Onderwijs (mavo, havo enz) kan men een 'verklaring afgelegd examen' aanvragen bij de Informatie Beheer Groep (IBG) te Groningen (afd. examendiensten, tel. 050-5998801). Dat is een verklaring dat het diploma is afgegeven en is evenveel waard als het oorspronkelijke diploma zelf.
Als men ook een diploma of bul heeft van MBO, HBO of universitaire opleidingen en studies kan men het beste bij de opleiding zelf informeren. Mocht dit niet lukken, dan kan men ook met de IBG contact opnemen.


Belangrijke adressen en telefoonnummers