Bewoners NieuwsBrief
 
zeven - 2001

Inhoudsopgave:

 

  voorwoord
Beste bewoners,
Deze week uw aandacht voor een mix van onderwerpen. Het gezondheidsinfopunt van de GGD heeft haar deuren geopend in het pand van het IAC aan het Molenplein. De komende tijd staat dit infopunt in het teken van ‘asbest en gezondheid.’ Mocht u dit infopunt telefonisch willen raadplegen, dan kan dit op maandag- en vrijdagmiddag via 0800 – 1100.
De Stichting Noot heeft de opnamen voor een dubbel-CD afgerond. Het eerste exemplaar van deze CD waarvan de titel nog niet definitief is vastgesteld, wordt 8 mei uitgereikt. Liefhebbers van architectuur en stedenbouw komen aan hun trekken tijdens een lezingencyclus over de wederopbouw van Roombeek die op 12 april start in het Rijksmuseum.
Het beeldje dat de kunstenares Persheng Warzandegan heeft ontworpen en dat vorige week is aangeboden aan de nabestaanden van de omgekomen brandweermannen, is voor geïnteresseerden te koop. Bij de receptie van het IAC staat een bronzen exemplaar.

terug naar inhoudsopgave
  Informatie en Opvang
Informatie- en Advies Centrum (IAC) – Molenplein
U vindt het IAC aan het Molenplein 1. Hier kunt u met al uw vragen terecht. Natuurlijk kunt u er ook gewoon even binnenlopen voor een praatje of een luisterend oor. De medewerkers van het IAC helpen u graag.

Openingstijden IAC – Molenplein:

  • Op werkdagen: 9.00 uur tot 17.00 uur
  • Op donderdagen: 9.00 uur tot 19.00 uur
  • Op de zaterdag en zondag is het IAC gesloten.

U kunt het IAC ook bellen, het telefoonnummer is 0800-1100 (gratis).
Bent u slecht ter been of heeft u niet de mogelijkheid naar het IAC te komen dan bezoekt het IAC u thuis.
Voor een afspraak kunt u bellen met 0800-1100.

IAC via teletekst RTV Oost: 547
Nu ook nieuws, mededelingen, informatie en achtergronden via teletekst RTV Oost, pagina 547.
De informatie kan dagelijks wisselen.


terug naar inhoudsopgave
  Regeling Huiseigenaar-Bewoners Vuurwerkramp
Het college van B&W heeft een regeling getroffen voor huiseigenaar-bewoners (uit het rampgebied) die een eigen woning kopen. Deze regeling wordt gefinancierd door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het gaat om een tegemoetkoming in de aankoopkosten van een eigen woning voor de huiseigenaar-bewoners van huizen die op 13 mei 2000 als gevolg van de vuurwerkramp (blijvend) onbewoonbaar geworden of vernietigd zijn. De uitkering per onbewoonbaar geworden of vernietigde woning bedraagt maximaal 10.000,-. De regeling en het recht op uitbetaling geldt tot en met 31 december 2007.

Mensen die in aanmerking komen voor deze regeling ontvangen binnenkort bericht van de gemeente. Dat gebeurt schriftelijk.
Meent u in aanmerking te komen voor de regeling huiseigenaar-bewoners, maar u hebt op 15 april nog geen bericht ontvangen, dan kunt u zich wenden tot het IAC.


terug naar inhoudsopgave
  Beeldje "ENSCHEDE"
Naar aanleiding van de Tv-uitzending "een half jaar na de ramp", heeft Tonny Boerrigter, (zwager van brandweerman Theo Hesseling) kunstenares Persheng Warzandegan gevraagd een beeldje te ontwerpen. Een beeldje dat voor een ieder een duidelijke invulling en betekenis geeft aan de ramp. Inmiddels staat in het IAC bij de receptie een exemplaar van het beeldje. Loop gerust even binnen om het beeldje te bekijken!

Het bronzen beeldje draagt de naam "ENSCHEDE" en is te bestellen via een eenmalige machtiging van FL. 235, - incl. BTW, excl. verzendkosten. Bestellen kan door middel van de onderstaande bon. De levertijd van het beeldje is ongever 4 tot 6 weken.

(Bon)
Ja, ik bestel het beeldje "ENSCHEDE" 13 mei 2000.
Ik machtig de heer A.B. Boerrigter om eenmalig FL. 235, - per beeldje (incl. BTW), alsmede de verpak- en verzendkosten FL. 12, - per beeldje van mijn rekening af te schrijven.
Stuur het beeldje "ENSCHEDE" naar onderstaand adres:
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoon (i.v.m. controle bezorging):
Bankrekeningnummer:
Aantal beeldjes: stuk(s ) à FL. 235,- excl. verzendkosten

Handtekening:

Stuur deze bon (in een voldoende gefrankeerde enveloppe) naar:
Modelmakerij A.B. Boerrigter
De Zoeker Esch 6
7582 CN Losser
 


terug naar inhoudsopgave
Enschede op SBS-6

Op 27 februari 2001 is SBS-6 onder de titel ‘het verdriet van Enschede’ gestart met de uitzending van een serie documentaires over de vuurwerkramp.

De documentaire "Tollenstraat, een menselijk verhaal," wordt uitgezonden vanaf 8 april en elke zondag daarna t/m 13 mei, 's avonds om 23.00 uur, op SBS-6.

Deel 1: de klap
Deel 2: de politiek
Deel 3: het brandweercorps
Deel 4: de hulpverlening
Deel 5: de afwikkeling
Deel 6: de wederopbouw.
 


terug naar inhoudsopgave
Initiatieven voor Herdenking 13 mei

De vuurwerkramp die Enschede op 13 Mei 2000 heeft getroffen staat iedereen nog vers in het geheugen. Nog dagelijks worden velen geconfronteerd met de gevolgen van deze ramp. We staan nu aan de vooravond van de eerste herdenking. Enschede wil 13 mei op een gepaste manier herdenken. Een projectgroep ‘Herdenking 13 mei’ met vertegenwoordigers uit verschillende groeperingen (o.a. Brandweer, Politie, Belangenvereniging Slachtoffers en IAC) is hiermee al aan de slag.

Het kan zijn dat u samen met anderen ook al bezig bent om een herdenking voor te bereiden. We denken dan aan initiatieven van verenigingen of in buurten en wijken. Om een goed inzicht te hebben in alle activiteiten en initiatieven die er in de stad zijn, willen wij u vragen deze te melden bij de Gemeente Enschede. Uiteraard gaat het ons niet om een herdenking in de privé-sfeer.

U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 – 17:30 uur bellen met Patricia de Vos, projectmedewerker ‘Herdenking 13 mei’, tel: 053 461 72 77. Of schrijven naar de gemeente Enschede, Antwoordnummer 1142, 7500 VB Enschede (een postzegel is niet nodig).


terug naar inhoudsopgave

Gedicht "De Wanhoop"

Door: Nancy en Danny Woortman

"De stad Enschede werd woest en leeg,
Als eenmaal voor het begin;
Als een grote donderswolk was de lucht,
Die over het Roombeek hing,
Ziek door rook, vuur en dood,
Viel de duisternis neer in de stad,
Die aan walging en wanhoop te prooi,
Naar het einde te luisteren lag
Dat daalde voor eeuwig neer in de Enschedese stad."


terug naar inhoudsopgave

Schrijvers gezocht

Wat deed u op 13 mei 2000 op het moment van de vuurwerkramp?
Sommige gebeurtenissen staan voorgoed in je geheugen gegrift, je weet alles nog precies van het moment dat het gebeurde. Zo’n onuitwisbare herinnering vormt die zaterdag de 13e mei voor iedereen die bij Enschede betrokken is. Wat deden we op dat historische moment nu bijna een jaar geleden, wat was onze eerste reactie of gedachte, hoe groot was onze betrokkenheid, wat overkwam ons en wat was ons gevoel. Ooggetuigenverslagen, die het waard zijn om opgeschreven en voor altijd bewaard te blijven. Naast de historische weergave in geschiedenisboeken, officiële rapporten en verslagen. Wij vragen u daarom uw herinneringen op te schrijven in verhaal- of dichtvorm op circa 2 bladzijden (A4-formaat) onder vermelding Ooggetuigen 13 mei 2000. U kunt ze voor 1 mei 2001 inzenden of inleveren in alle vestigingen van de Openbare Bibliotheek Enschede. Of sturen naar het centrale adres Pijpenstraat 15, 7511 GM Enschede. E-mailen naar info@obenschede.nl kan ook. Vergeet niet uw naam, adres en leeftijd te vermelden. Ook kinderen kunnen inzenden. Want in iedereen schuilt toch een schrijver?

Twentecollectie
Alle inzendingen zullen blijvend bewaard worden in de Twentecollectie. Dat is een speciale historische verzameling over stad en streek die in de centrale bibliotheek al sinds jaar en dag zorgvuldig bewaard wordt en voor iedere belangstellende is in te zien. Daarin wordt nu al alles verzameld wat in digitale (computers en dergelijke) en niet digitale vorm (zoals kranten, knipsels, tijdschriften, boeken) over de ramp verschenen is. Afhankelijk van de hoeveelheid bijdragen kan een keuze daaruit in boekvorm gepubliceerd worden. Tenzij u op uw inzending nadrukkelijk vermeldt dit niet te willen.


terug naar inhoudsopgave

Ruim fl. 500.000 voor initiatieven gedupeerde kinderen en jongeren

Het College van Burgemeester en Wethouders stelt de Gemeenteraad voor om een bedrag van ruim fl. 500.000 beschikbaar te stellen voor een aantal initiatieven speciaal voor kinderen en jongeren die gedupeerd zijn door de vuurwerkramp op 13 mei 2000.
Na de vuurwerkramp hebben veel scholen, particulieren, bedrijven en instellingen een gift gedaan voor doelen op sociaal-maatschappelijk gebied, in het bijzonder voor kinderen, jongeren en basisscholen. Daarbij konden zij een voorkeur aangeven voor de aanwending van het geld. Het Fonds Bijzondere Noden in Enschede heeft de giften namens de Gemeente tijdelijk beheerd. Een deel van de totale opbrengst is inmiddels geïnvesteerd in een nieuwe inrichting van de vijf pleinen van de meest getroffen scholen rond het rampgebied.

Verschillende initiatieven
De resterende fl.500.000,- zal volgens het voorstel van Burgemeester en Wethouders worden verdeeld over veertien initiatieven. Een deel van het geld gaat naar het opknappen van de schoolpleinen van nog zes andere basisscholen, met veel kinderen afkomstig uit het rampgebied.
In Stadsdeel West zal een speeltuin worden opgeknapt, omdat in dit stadsdeel veel gedupeerden tijdelijke huisvesting hebben gevonden. Ook in een gedeelte van Stroinkslanden-Zuid zijn veel gedupeerden geherhuisvest. Daarom wordt daar de woonomgeving wat verbeterd, met onder andere een zandbak.
In Stadsdeel Noord komt een deel van het bedrag ten goede aan een multimediaruimte in de jongerensociëteit "De Kajuit" en aan nieuw spel- en speelmateriaal in ‘Het Kompas’. Omdat veel gevers voorkeur uitspraken voor ‘sport en spel’, wordt er een skeeler- en hardlooproute aangelegd.

Daarnaast is er geld gereserveerd voor een aantal dagtochtjes en vakanties voor getroffen kinderen en jongeren. Ook voor ouderen wordt in overleg met de Stichting Welzijn Ouderen een extra activiteit opgezet.


terug naar inhoudsopgave

Architectuurcentrum Twente

Cyclus  Enschede Wederopbouw Roombeek
onderwerp het ontwerpproces
inleiding     Joost Cannegieter, architect programmaraad Architectuurcentrum Twente
lezingen  Paul Schnabel,  socioloog directeur Sociaal en Cultureel Planbureau Pi de Bruijn, architect  stedenbouwkundige Roombeek
gespreksleider Harry Abels, architect Architectuurcentrum Twente
datum donderdag 12 april 2001, 19.30 uur
plaats  Rijksmuseum Twenthe, Lasondersingel 129-131, Enschede

De datum 13 mei 2000 staat velen in het hoofd gegrift als de datum van de vuurwerkramp in Enschede, waarbij 18 bewoners en 4 brandweerlieden om het leven kwamen, en meer dan 900 mensen gewond werden.

Participatie
75 jaar voor déze ramp werd Borculo getroffen door een orkaan, waarbij een groot deel van het stadje werd omver geblazen en ook slachtoffers vielen. Maar, volgens een krantenbericht van drie dagen na die ramp, zat men niet bij de pakken neer. Iedereen nam meteen schop, troffel, zaag en hamer ter hand en begon te metselen en te timmeren.
Bewoners van Roombeek werden buiten de schutting, die al ras om hun wijk heen werd opgetrokken, verbannen, en kregen te horen dat het nog minstens drie jaar zou duren voordat van herstel sprake was. Zij mochten en konden zelf niet anders doen dan -- wachten.
Zijn wij in al die jaren zoveel omzichtiger geworden met de handen uit de mouwen te steken - kunnen wij niet meer zonder zorgvuldig voorbereide mening- en planvorming? Kennelijk niet.
De wederopbouw van Roombeek is een uniek proces.
Wordt bij nieuwe ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening de bevolking al nauw hierbij betrokken, in dit geval, bij een versnelde vernieuwing van een wijk, een ontwikkeling waar niemand om heeft gevraagd, is nadrukkelijk het primaat gegund aan de slachtoffers van de ramp. De (ex)bewoners worden zeer nauw bij de gedachtevorming en bij de beslissingen over "hun" nieuwe wijk betrokken, ongeacht of zij van plan zijn na jaren terug te keren of niet.
Dergelijke participatie is veel méér dan de gebruikelijke inspraak - de gemeente heeft zich verbonden met een open eind procedure waarin veel tegengestelde factoren een rol spelen en waarin leken en experts ongetwijfeld wel eens hard tegenover elkaar komen te staan. Hoe te voorkomen dat in plaats van tevredenheid over het betrokken zijn bij de wederopbouw bij velen teleurstelling ontstaat omdat hun ideeën niet voor verwezenlijking in aanmerking komen - en wie maakt dat uit?

Voor de betrokken stedenbouwer is het werken aan een concept waarvoor aan het begin geen hard programma van eisen bestaat tegelijk een voorrecht en een bijzonder moeilijke opdracht.
De maker van het vlekkenplan (dat soms op onderdelen minutieus moet worden gedetailleerd) laat de stand van zaken zien bij het streven naar een synthese van velerlei idealen, meningen, feiten en beperkingen.
Het Architectuurcentrum Twente biedt met deze bijeenkomst een platform voor deskundigen en voor andere geïnteresseerden om te luisteren naar wat de sprekers als beschouwingen en ervaringen over deze problematiek te berde brengen, en zeker ook om daarna met hen en met elkaar hierover te discussiëren.

Hoewel er bij de plannen voor de wederopbouw van Roombeek al een aantal zeer concrete punten van belangentegenstelling tevoorschijn zijn gekomen, is het niet de bedoeling van de aangekondigde bijeenkomst om daar gedetailleerd op in te gaan - daar zijn betere kanalen voor. Het gaat op dit platform om een gedachtewisseling over het proces, over de werkwijze zoals deze nu (noodgedwongen) in ontwikkeling is. En om de eerste resultaten daarvan te laten zien.
Voor deze bijeenkomst wordt uitgenodigd iedereen die zich interesseert voor een dergelijk sociologisch/stedenbouwkundig proces, en die zich betrokken voelt bij de toekomst van de wijk Roombeek, als (ex)bewoner, als burger van Enschede, als ambtenaar, politicus of deskundige.
De toegang tot de avond is gratis
De activiteiten van Architectuurcentrum Twente zijn mede mogelijk gemaakt door subsidies van het Stimuleringsfonds voor Architectuur, Provincie Overijssel, Stichting Fonds Overijssel, de gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo en vele Twentse bouwbedrijven en architectenbureaus.

Voor actuele informatie over het programma van het Architectuurcentrum Twente verwijzen wij graag naar onze internet site: www.architectuurcentrumtwente.nl


terug naar inhoudsopgave

Gezondheidsinfopunt

Op 28 maart is in het IAC het gezondheidsinformatiepunt van de GGD (nazorg vuurwerkramp) geopend. Hier kunt u terecht voor informatie over gezondheid. Er zijn in de hal van het IAC twee kasten geplaatst, waarin folders liggen die u mag meenemen. De folders hebben betrekking op gezondheidsvragen.
Er wordt regelmatig een thema behandeld. Dit betekent dat er over dat thema meerdere folders aanwezig zijn en een aantal boeken en andere materialen ter inzage liggen die met het thema te maken hebben.

Voor de komende maand(en) is het thema: ASBEST EN GEZONDHEID.

Niet alleen kunt u folders ophalen, u kunt ook bellen. Twee gezondheidsvoorlichtsters zijn op maandag- en vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur via: 0800 – 1100 bereikbaar voor het beantwoorden van uw vragen.
Mocht u een persoonlijk gesprek willen dan kunt u een afspraak maken. Ook hiervoor moet u het 0800-1100 nummer bellen. Heeft u een idee voor een thema, laat het ons weten. Want het gaat om uw gezondheid!
 


terug naar inhoudsopgave

HENGELOSE REVUE

IN EXPO-CENTER

met de nieuwe produktie 2001

hotel debotel

Het hele dorp is hoteldebotel, als tijdens een korte afwezigheid van meneer pastoor, de haan van de kerktoren is verdwenen. Als u wilt weten hoe dit afloopt, reserveer dan nog snel, want dan zult u verrast staan wie de nieuwe haan op de toren is.

4 – 5 en 8 april 

Toegangsprijs: ƒ 22,50
Kaarten bestellen: 074-2911647
De bestelde kaarten kunnen op de avond van de voorstelling afgehaald worden aan de kassa van het Expo-Center te Hengelo. Lezers van de BewonersNieuwsBrief krijgen op vertoon van deze advertentie aan de kassa op de avond van de voorstelling 5 gulden korting op de entreeprijs.
 


terug naar inhoudsopgave

Stichting Noot

Enige tijd geleden heeft er in de bewonersnieuwsbrief een oproep gestaan om mee te werken aan een muzikaal project, te weten de Stichting Noot. Veel mensen hebben hierop gereageerd. Muzikale mensen, zowel professionals als amateurs, als ook kunstenaars die meewerkten aan het boekje met de illustraties. Het is allemaal zeer succesvol verlopen. Het resultaat mag er zijn. Iedereen heeft hard gewerkt en het is een dubbel-CD geworden met zeer diverse muziekstijlen.
Onze eerste CD zal op dinsdag 8 mei a.s. worden uitgereikt in Concordia aan de Oude Markt. Behalve alle deelnemers van het project zullen ook de sponsoren, het College van B&W en de -landelijke- media worden uitgenodigd.

INTERNETSITE
Sinds kort heeft de Stichting Noot haar wankele schreden gezet op internet, dus surf gerust eens naar www.springlevend.com. Binnenkort zal de site worden uitgebreid met het logo van de Stichting, teksten en de illustraties van Ineke Kaiser, Jard Folmer en Else Kemink.

BEPERKTE OPLAGE CD'S
Omdat de vraag groot is en de oplage beperkt (5000 stuks) raden we jullie aan om nu alvast te bestellen om teleurstelling te voorkomen. De prijs van het dubbel album is f. 30,=
Hoe werkt het?
Maak het juiste bedrag (afhankelijk van het gewenste aantal) over op bankrekeningnummer 58.93.38.269 (ABN/AMRO), t.n.v. de Stichting Noot. Vermeld s.v.p. duidelijk je naam, adres, woonplaats en het gewenste aantal cd's.
Vervolgens sturen wij een bevestigings- of betalingsbewijs. Met deze brief (bewaar hem dus goed!) en een geldig legitimatiebewijs kunnen de CD's vanaf woensdag 9 mei worden afgehaald bij het Informatie en Advies Centrum aan het Molenplein. Alle informatie daarover staat in de bevestigingsbrief.

TITEL CD
We hebben een heleboel namen binnen gekregen voor de CD. Tot nu toe vinden we deze de leukste: "MOMENTOPNAME"

(voor en door getroffen Enschede)
Graag jullie reacties. Dat kan via de internet-site of bellen met Jacqueline Pronk: 06 – 29212209.
Een ieder bedankt die heeft meegewerkt aan ons project en die ons heeft ondersteund, op welke manier dan ook.
 


terug naar inhoudsopgave

Stadsherstel, veel gestelde vragen

Begin maart heeft Stichting Stadsherstel haar deuren geopend. Stichting Stadsherstel is door de gemeente opgericht om eigenaren van de door de vuurwerkramp beschadigde woningen te ondersteunen en te adviseren bij het herstelen van de schade.
Stichting Stadsherstel werkt onafhankelijk van de gemeente en heeft bouwkundige en juridische adviseurs in dienst. Omdat Stichting Stadsherstel veel subsidie van de overheid krijgt, houdt de gemeente toezicht op de activiteiten van Stichting Stadsherstel.

Wat heeft u aan Stichting Stadsherstel?
Stichting Stadsherstel heeft voor huiseigenaren in de 'buitenring' een aantal aantrekkelijke regelingen opgesteld.
Heeft u een eigen woning in de 'buitenring' en heeft u schade door de vuurwerkramp? Dan kunt u zich voor ondersteuning en advies aanmelden bij Stichting Stadsherstel. Het beste kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken (tel. 430 40 15). Op dit moment hebben ongeveer 700 huiseigenaren zich aangemeld.

Informatieavond
Op 13 maart presenteerde Stichting Stadsherstel tijdens een druk bezochte informatieavond haar activiteiten. Hieronder een overzicht van de meest gestelde vragen en de antwoorden.

Voor wie werkt Stichting Stadsherstel?
Stichting Stadsherstel werkt voor alle huiseigenaren in de 'buitenring'.

Wat kan Stichting Stadsherstel voor mij betekenen?
Stichting Stadsherstel heeft drie hoofd-activiteiten:

  • Stichting Stadsherstel kan de volledige regie bij het herstel van de schade van u overnemen (opstellen herstelplan, uitvoering schadeherstel, afwikkeling met verzekering).
  • Bouwkundig en juridisch advies aan huiseigenaren in de 'buitenring'.
  • In bepaalde gevallen kan Stichting Stadsherstel aanbieden uw pand aan te kopen en te verbeteren. Daarna worden deze panden verhuurd of weer verkocht.

Wat moet ik doen als ik problemen heb met verzekering of aannemer?
U maakt een afspraak met Stichting Stadsherstel. Onze bouwkundige en juridische adviseurs voorzien u van advies. Ook kan Stichting Stadsherstel het herstellen van de schade volledig van u over nemen.

Hoe meld ik mij aan voor ondersteuning?
Door het invullen van onze enquete. Hierin staan vragen over de schade, de afhandeling met de verzekering en de stand van zaken op dit moment.
De enquete-formulieren zijn verkrijgbaar bij Stichting Stadsherstel, de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp en het IAC. We vragen u de enquete voor 15 april in te zenden.

Wanneer ben ik aan de beurt?
Met de ingevulde enquetes krijgen wij een goed overzicht en kunnen we snel aan het werk in de gebieden waar dat het hardst nodig is. Zo snel mogelijk na 15 april sturen we een samenvatting van de resultaten van de enquete naar iedereen die een enquete heeft ingevuld. Daaruit kunt u globaal afleiden wanneer u ondersteuning van ons kunt verwachten. Op dit moment zijn er al 700 aanmeldingen. U zult begrijpen dat we niet alle woningen tegelijk aan kunnen pakken. We gaan er voorlopig van uit dat Stichting Stadsherstel haar activiteiten eind 2003 af kan ronden.

Wat doe ik als ik al bezig ben met het herstellen van de schade?
Ons advies is: vooral doorgaan met (de voorbereidingen van) het schade-herstel. Ook gedurende de rit kan Stichting Stadsherstel nog 'inspringen'.

Wat heb ik aan Stichting Stadsherstel als ik al klaar ben met het herstellen van de schade?
U kunt dan, met terugwerkende kracht, een beroep doen op de regelingen van Stichting Stadsherstel. Dit geldt ook als de schade hersteld is en u niet tevreden bent over de kwaliteit van de uitvoering.

Is er een regeling om de waardedaling van mijn huis te compenseren?
Het antwoord op deze vraag is: nee. Uit signalen van makelaars blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat de waarde van woningen in Enschede gedaald is.

Meer weten over Stichting Stadsherstel?
Wilt u weten wat Stichting Stadsherstel voor u kan doen? Komt u dan bij ons langs, bel voor een afspraak of vraag een informatie brochure aan. Ons adres is:
Drienerweg 35
Telefoon: 053 - 430 40 15
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.00 uur
donderdag tevens 17.00 - 20.00 uur


terug naar inhoudsopgave

Geen asbestverontreiniging Lasondersingel

In de bodemmonsters uit de tuinen van de Lasondersingel is geen asbestverontreiniging geconstateerd. Dit is het resultaat van onderzoek dat door bureau Search in opdracht van de gemeente is uitgevoerd. Search heeft de bodemmonsters van de tuinen aan de Lasondersingel grenzend aan het rampgebied volgens de meest moderne middelen geanalyseerd en er zijn geen verhoogde asbestwaarden gevonden. De bewoners zijn woensdagavond 21 maart over de onderzoeksresultaten geïnformeerd.
De gemeente heeft dit onderzoek naar asbestverontreiniging ingesteld nadat in een eerder onderzoek van de Arbeidsinspectie asbestvezels waren gevonden in een tuin van een pand aan de Lasondersingel. Daarop besloot de gemeente, in goed overleg met de GGD, tot bemonstering van alle tuinen aan de noordzijde van de Lasondersingel. Op één na hebben alle 16 eigenaren toestemming gegeven tot het nemen van bodemmonsters.

Tijdens een visuele inspectie van de tuinen zijn geen verdachte materialen aangetroffen die verband houden met de vuurwerkramp. Verder zijn er kleefmonsters genomen van de verharde oppervlakten en grondmonsters uit de tuinen. In de monsters zijn na analyse (onder meer stereomicroscopie, optische en elektronenmicroscopie) geen asbesthoudende materialen, asbestvezelsbundels of asbestvezels aangetroffen.
Dit betekent dat het grondmonster van de Arbeidsinspectie waarschijnlijk een incidentele verontreiniging betrof, die na monsterneming en analyse door het onderzoeksbureau van de Arbeidsinspectie is weggenomen.

Na 13 mei zijn steeds luchtmonsters genomen in de binnenring. Tot op heden zijn geen verhoogde concentraties asbest aangetroffen. Momenteel zijn er drie luchtmetingen per week. Als wordt begonnen met de sloop van de Bamshoeve worden de luchtmetingen opgevoerd tot 10 keer per week.


terug naar inhoudsopgave

Rubriek belangenvereniging

Uitbreiding bestuur BSVE
Nadat er met Roel Ridderhof (januari) en Bill Wei (februari) vervangers waren gevonden voor Nahrin Malki en Herman Vinke, is nu met Janny Joosten, die zich specifiek gaat richten op de nazorg problematiek, een vijfde bestuurslid gevonden. Voorlopig zullen we niet meer actief werven, maar indien er zich geschikte kandidaten melden, kan nog steeds overwogen worden om het bestuur uit te breiden.

Nieuwe medewerker
De BSVE heeft vanaf deze week een medewerker communicatie in dienst. Deze zal een belangrijke rol gaan spelen in de communicatie met de leden. Zijn naam is Jeffrey Brinkman. Wij wensen hem veel succes in zijn werk en hopen dat met zijn inbreng de informatiestroom tussen de getroffenen en de BSVE nog beter wordt.

Oosting in Enschede
Het bestuur heeft de afgelopen maand veel tijd en energie gestoken in de afwikkeling van het rapport Oosting. In eerste instantie op lokaal niveau. Met politieke partijen is uitgebreid gesproken over hun en onze inzet voor
de raadsvergadering van 19 maart.

Raadvergadering 
Op 19 maart heeft de gemeenteraad van Enschede vergaderd over het rapport van de commissie Oosting en de consequenties die hieruit getrokken moeten worden. Er kwam van de politieke partijen in de gemeenteraad, het hoogste orgaan binnen de gemeente, een heel duidelijke erkenning van de fouten van de gemeente en het leed dat de getroffenen hebben ondergaan. Meest concrete uitkomst naar de toekomst is de, raadsbreed aangenomen, motie van de PvdA om te komen tot een volledige vergoeding van alle nog niet geregelde schade, inclusief de immateriële schade.

Oosting in Den Haag
Het standpunt van het kabinet over het rapport Oosting is op 23 maart naar de Tweede Kamer gestuurd. Het standpunt is enerzijds bemoedigend, het geeft erkenning van de gemaakte fouten, anderzijds geeft de opmerking van het kabinet (blz. 80 van 130), dat men geen rol ziet in de het regelen van andere dan materiële schades een duidelijke beperking aan. Om deze zaak (niet-materiële schades) toch bespreekbaar te maken is door het bestuur een strategie uitgewerkt. Hierbij zal worden samengewerkt met de gemeente Enschede, die de bovengenoemde PvdA motie naar Den Haag heeft doorgegeven.

Overleg met Letselschade advocaten
Er heeft een uitgebreid en goed gesprek plaatsgevonden met de Enschedese groep van de letselschade advocaten die zich met de vuurwerkramp bezighouden. Over het doel, volledige vergoeding van alle schades, liefst door middel van onderhandelingen over een aanbod van de overheid, is overeenstemming tussen de BSVE en de LSA advocaten.

Bijeenkomst met leden over letselschade/smartengeld
De BSVE zal op 18 april (tijd en plaats zullen in de volgende nieuwsbrief en op teletekst van RTV Oost pagina 546 bekend gemaakt worden) een bijeenkomst voor de leden over alle aspecten van een letselschade en smartengelden.


terug naar inhoudsopgave

Belangrijke adressen en telefoonnummers

Informatie en Adviescentrum Molenplein Molenplein 1
www.iac.enschede.nl 
Algemeen informatienummer  0800 1100 (dag en nacht bereikbaar)

Commissie Oosting 053 4805788
Stationsplein 11
spreekuren op di, wo en do van 10.00 uur tot 14.00 uur
www.co-vuurwerkramp.nl
Amicon Zorgverzekeraar 053 485 39 40 (dag en nacht bereikbaar)
Gezondheidsvragen 0800-1100
GGD Twente
Kamer van Koophandel 0800 0235328
(Bedrijvenloket 8.30-17.00 uur)
Politie (meldkamer) 053 455 55 55
Service Centrum Noord Zaanstraat 12
Peuterspeelzaal de Speeldoos 4350151
Deppenbroekstraat 5
Peuterspeelzaal Dikkertje Dap 4351638
Ijstraat 4
Montesori peutergroep 4306486
Blijdensteinlaan 15
BCE-verzekeraars 0182-630983 / fax 0182-631226
Turkse Vrouwen Telefoon 0800 0240027
(voor iedereen bereikbaar)
SOS Telefonische Hulpdienst 0800-0240026
Slachtofferhulp Twente 053 4555555 (074-2429115 / 0546-829217)
Ouderentelefoon 074 250 43 43
Kinder- en jongerentelefoon 0800 0432
Jeugdzorg Perspectief 053 4312146
Stg Maatsch. Dienstverlening 053 4353353
Bureau voor rechtshulp 053 4801919
Stichting Enschede Aannemers 053 4319466
Letselschade informatie 0900 6643825
Vereniging Eigen Huis 033 4507750
Stichting Stedelijk Wonen 053 4343565
Belangenver. Slachtoffers Vuurwerkramp 053 4351638 / Fax. 053 - 431 94 31
Gereformeerd Info Centrum 053 4361409
Oecumenisch Citypastoraat 053 4306190
Leger des Heils 053 4775972
Mediant Nazorg Vuurwerkramp 053 4829982
Stationsplein 3, 1e etage
Vereniging gedupeerde ondernemers 053 4849849 
(vragen naar Raoul van Dongen)
Hengelosestraat 585
Ombudsman IAC, secretariaat 053 4818181
op ma en wo tussen 9.00 en 12.00 uur
Molenplein 1, 7511 EN Enschede

terug naar boven
 

OVERZICHT VORIGE BEWONERS NIEUWSBRIEVEN


terug naar inhoudsopgave
  COLOFON
Uitgave van: Informatie- en Advies Centrum (IAC)
Redactie: Publieksvoorlichting
Telefoon: 053-4845137
Fax: 053-4845084
Email: a.schukkink@enschede.nl
  terug naar inhoudsopgave