Bewoners NieuwsBrief
 Vijf - 2001

Inhoudsopgave:

  voorwoord
Beste Bewoners,
Voor veel mensen stond de vorige week in het teken van het rapport Oosting. In het IAC kwamen velen de publieksversie van het rapport ophalen. We krijgen ook veel vragen over de videoband over de reconstructie van de ramp die Oosting heeft laten maken. Exemplaren daarvan zijn niet beschikbaar. Zodra het IAC beschikt over een kopie van de band, zullen we de band voor geïnteresseerden op hun verzoek vertonen in het IAC. 19 maart ’s avonds wordt het rapport en het standpunt daarover van Burgemeester en Wethouders behandeld in een openbare vergadering van de gemeenteraad in het stadhuis.
De komende weken zijn er veel activiteiten. Er is een informatieavond voor eigenaren van woningen die nog steeds kampen met problemen rondom reparaties. Er komt een ouderavond voor ouders die vragen hebben over het gedrag van peuters. De Openbare Bibliotheek begint een schrijversproject, terwijl ‘Noaberschap,’ een stichting van en voor vrijwilligers, een activiteit heeft voor haar achterban. De ruim 60 inzendingen voor een monument kunt u vanaf deze week niet alleen bekijken in het Rijksmuseum, maar ook beoordelen. De pastores van het project ‘pastoraat na ramp’ stellen zich voor. Voor diegenen die het toneelstuk ‘Oedipus, in een bewerking van Hugo Claus wordt eind maart / begin april opgevoerd in het Rijksmuseum. De gratis toegangkaarten zijn af te halen bij de VVV.

Tenslotte: de aanvraagtermijn voor de zogenoemde regeling kostenvergoeding buitenste ring is verlengd tot 1 april. Tot die tijd kunt u een aanvraag indienen.

  terug naar inhoudsopgave  

  Informatie en Opvang
Informatie- en Advies Centrum (IAC) – Molenplein
U vindt het IAC aan het Molenplein 1. Hier kunt u met al uw vragen terecht. Natuurlijk kunt u er ook gewoon even binnenlopen voor een praatje of een luisterend oor. De medewerkers van het IAC helpen u graag.

Openingstijden IAC – Molenplein:

 • Op werkdagen: 9.00 uur tot 17.00 uur
 • Op donderdagen: 9.00 uur tot 19.00 uur
 • Op de zaterdag en zondag is het IAC gesloten.

U kunt het IAC ook bellen. Het telefoonnummer is 0800-1100 (gratis). Bent u slecht ter been of heeft u niet de mogelijkheid naar het IAC te komen dan bezoekt het IAC u thuis. Voor een afspraak kunt u bellen met 0800-1100.

IAC via teletekst RTV Oost: 547
Nu ook nieuws, mededelingen, informatie en achtergronden via teletekst RTV Oost, pagina 547. De informatie kan dagelijks wisselen.

  terug naar inhoudsopgave  

  De Opbouw op Enschede - FM
Op woensdag 7 maart (met een herhaling op zondag 11 maart) stelt het nazorgteam allochtonen zich voor. Dit team bestaat sinds kort. Welke medewerkers vormen dit team? Wat gaan ze doen? Wat verwachten ze van hun werk? Wat kunnen gedupeerden van dit team verwachten?

Op woensdag 14 maart (met een herhaling op zondag 18 maart) zijn medewerkers van het Informatie en AdviesCentrum in de uitzending te gast.
Op woensdag 21 maart (met een herhaling op zondag 25 maart) gaat het over het monument. Daarover staat meer informatie elders in deze BewonersNieuwsBrief.

Wekelijks zijn er uitzendingen via Enschede FM met informatie, gesprekken en actualiteiten over de nasleep van de ramp. Op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur (kabel 87.5; ether 105.1) met een herhaling op de zondagavond, zelfde tijdstip. Iedere week staat een thema centraal. Een deel van het programma is in het Turks en het Marokkaans.

  terug naar inhoudsopgave  

  O E D I P U S

- TRAGEDIE VAN EEN STAD –
HUGO CLAUS
REGIE: GODFRIED BEUMERS

De ramp die zich op 13 mei 2000 in Enschede voltrok, echoot nog steeds na in de levens van duizenden mensen. Natuurlijk in eerste instantie bij de direct getroffenen: zij die dierbaren hebben verloren, zij die hun huis en bezit, hun baan, bedrijf en/ of materiële zekerheid kwijtraakten en zij die moesten toezien dat hun huizen voor langere tijd niet bewoonbaar zijn of waren. Maar die afschuwelijke ontploffingen en de daaruit voortkomende branden en verwoestingen troffen veel meer mensen: een hele stad was (en is misschien nog wel) ontredderd.

We ontkomen geen van allen aan het stellen van vragen over oorzaak, schuld en verantwoordelijkheid: Waarom gebeurt zoiets? Waarom liet God dit toe? Wie heeft er schuld? Iemand is toch schuldig!? Wat is de zin hiervan? Wie moet bloeden?
Enkele weken na de ramp las regisseur Godfried Beumers "Oedipus" in een bewerking van Hugo Claus. Ook in dit toneelstuk wordt een stad, Thebe, getroffen door een weerzinwekkende ramp, de pest, die velen het leven kostte, terwijl volk en koning hier in eerste instantie verbijsterd en machteloos toezien. Ook hier worden, door de machthebbers én het volk, vragen over oorzaak en verantwoordelijkheid, over zin en onzin van wraak en over schuld gesteld. Hoe gaat de mens om met schuld en verantwoordelijkheid? Hoe gaat hij om met het noodlot?
Hoe draagt de mens het ondraaglijke?

Kunstenaars hebben, waar mogelijk, een taak bij het helpen verwerken van indringende gebeurtenissen. Niet door met pasklare antwoorden te komen, maar door te helpen de juiste vragen te stellen en stil te blijven staan bij de dieper liggende thematieken die door bijvoorbeeld een ramp als deze hevig werden aangeraakt.
Daarom besloot Godfried Beumers medio juli van dit jaar om met een groep van zeven –deels- amateur-spelers deze bewerking van de Griekse tragedie vorm te geven, met in het achterhoofd nadrukkelijk de vuurwerkramp en de vernietigende gevolgen ervan. Niet om schuldigen aan te wijzen of zondebokken de woestijn in te jagen, wel om langer stil te blijven staan bij grote en essentiële thema’s als schuld, boete, zin of zinloosheid, wel of geen bewust of onbewust wanbeleid, en misschien voor alles wel het thema verantwoordelijkheid.

Vanaf de tweede helft van september is deze groep op enthousiaste en indringende wijze aan de slag gegaan. Eind maart en begin april spelen zij in de Gobelinzaal van het Rijksmuseum Twenthe voor u het verhaal van OEDIPUS.
Enschede is een stad die getroffen werd door een ramp… Getroffenen en bestuurders moeten hun verantwoordelijkheid nemen en hun lot dragen.

"Oedipus" vertelt een andere tragedie- die van de pest, in een andere stad - Thebe, met een andere heerser – Oedipus, en een ander volk… maar met dezelfde vragen!
Na afloop van de voorstelling is er de mogelijkheid voor het publiek om met elkaar en de regisseur en spelers na te praten in het Museumcafé van het Rijksmuseum Twenthe.

Spelers:
OEDIPUS - ERIK KARSSEN; JOKASTE / PHORBAS / KOOR- LOUISE BROEKHUYSEN
CREON / TIRESIAS / KOOR - WOUTER WERNER; OUDE MAN / KOOR - TOON VAN DER HAM;  MANTO / KOOR - JITSKE VARKEVISSER; LAÏUS / KOOR - ANNEMARIE TERMÖHLEN; SLAAF / KNECHT VAN LAÏUS / KOOR - TRI VAN DINH.

Regie: Godfried Beumers; uitvoering kostuums: nationale Reisopera, Annemarie Termöhlen en Godfried Beumers; Maskers: Nick Slot; Affiche: Erik Karssen; Lichtontwerp: Léontine Lamers; Techniek: Tim ter Laak.
Deze productie kon alleen gerealiseerd worden door de praktische en materiële steun van:
Rijksmuseum Twenthe, toneelgroep Echo uit Zutphen, Theaterinitiatief Venetië en Omstreken uit Enschede, Nationale Reis Opera, V.V.V., Stedelijk Lyceum Enschede, Alfons Nieuwmeijer, Hans van Penderen, Bert ter Horst, Melitta Frieling, Trudy Dumas, Intermap b.v., IAC, Jan Schukkink, Nick Slot. En door de financiële steun van: gemeente Enschede, gemeente Zutphen, Prins Bernhardfonds.

30, 31 MAART EN 6, 7 APRIL AANVANG: 2O.30 UUR
1 EN 8 APRIL AANVANG: 14.30 UUR
GOBELINZAAL RIJKSMUSEUM TWENTHE ENSCHEDE

Toegangsprijs: gratis kaarten te reserveren bij V.V.V. tijdens kantooruren (tel.: 053 – 4323200)

  terug naar inhoudsopgave  

  Bibliotheek zoekt schrijvers
Wat deed u op 13 mei 2000 op het moment van de vuurwerkramp?
Sommige gebeurtenissen staan voorgoed in je geheugen gegrift, je weet alles nog precies van het moment dat het gebeurde. Zo’n onuitwisbare herinnering vormt die zonnige zaterdag de 13e mei voor iedereen die bij Enschede betrokken is. Wat deden we op dat historische moment nu bijna een jaar geleden, wat was onze eerste reactie of gedachte, hoe groot was onze betrokkenheid, wat overkwam ons en wat was ons gevoel. Ooggetuigenverslagen, die het waard zijn om opgeschreven en voor altijd bewaard te blijven. Naast de historische weergave in geschiedenisboeken, officiële rapporten en verslagen. Wij vragen u daarom uw herinneringen op te schrijven in verhaal- of dichtvorm op circa 2 bladzijden (A4-formaat) onder vermelding ‘Ooggetuigen 13 mei 2000’. U kunt ze voor 1 mei 2001 inzenden of inleveren in alle vestigingen van de Openbare Bibliotheek Enschede. Of sturen naar het centrale adres Pijpenstraat 15, 7511 GM Enschede. E-mailen naar info@obenschede.nl kan ook. Vergeet niet uw naam, adres en leeftijd te vermelden. Ook kinderen kunnen inzenden. Want in iedereen schuilt toch een schrijver?

Twentecollectie
Alle inzendingen zullen blijvend bewaard worden in de Twentecollectie. Dat is een speciale historische verzameling over stad en streek die in de centrale bibliotheek al sinds jaar en dag zorgvuldig bewaard wordt en voor iedere belangstellende is in te zien. Daarin wordt nu al alles verzameld wat in digitale (computers en dergelijke) en niet digitale vorm (zoals kranten, knipsels, tijdschriften, boeken) over de ramp verschenen is. Afhankelijk van de hoeveelheid bijdragen kan een keuze daaruit in boekvorm gepubliceerd worden. Tenzij u op uw inzending nadrukkelijk vermeldt dit niet te willen.

Opstapje nodig?
De Volksuniversiteit en de bibliotheek organiseren samen met het buurtcentrum in Het Kompas aan de IJstraat 4 enkele Workshops (korte cursus) Schrijven onder leiding van Miriam Janssen. Deelname is gratis. Belangstelling? Vul onderstaande bon in.
Mensen die graag wat deskundige begeleiding willen bij het opschrijven van hun herinneringen kunnen op donderdagavond 22 maart van 19.30 tot 22.00 uur of op vrijdagmiddag 23 maart van 14.30 tot 17.00 uur terecht in het Kompas.

U moet dan wel even de bon invullen en voor 17 maart sturen naar de Openbare Bibliotheek. Kan in elke vestiging of bij het centrale adres aan de Pijpenstraat 15, 7511 GM Enschede.
Inschrijfbon Workshop Schrijven Ooggetuigen 13 mei 2000. Kompas/IJstr.4

Ondergetekende

Naam……………………………………………………telefoon..……………..

Adres…………………………..Postcode en Woonplaats………………………..

Schrijft zich in voor

 • donderdagavond 22 maart van 19.30 tot 22.00 uur.
 • vrijdagmiddag 23 maart van 14.30 tot 17.00 uur.
  terug naar inhoudsopgave  

  Ouderavond peuters
Op 13 maart a.s. organiseren Thuiszorg, Schoolgericht Maatschappelijk Werk, Jarabee Jeugdzorg en Het Kompas samen een ouderavond voor alle ouders/verzorgers van kinderen tot vier jaar die op de één of andere manier betrokken zijn bij de ramp.
Deze avond heeft met name het doel om van gedachten te wisselen over de gevolgen van de ramp op het gedrag van het kind. U kunt denken aan problemen met slapen, schrikachtig gedrag, druk en storend gedrag, etc. Misschien heeft u al verschillende adviezen gehad. Welke adviezen hebben wel gewerkt en welke niet? Etc.

In verband met de te reserveren ruimte voor die avond dient u zich zo spoedig mogelijk telefonisch aan te melden bij Thuiszorg: 053 – 488 12 50.
Datum: 13 maart 2001
Locatie: Buurtcentrum Het Kompas
Aanvang: 20.00 uur

  terug naar inhoudsopgave  

  Initiatieven voor Herdenking 13 mei
De vuurwerkramp die Enschede op 13 Mei 2000 heeft getroffen staat iedereen nog vers in het geheugen. Nog dagelijks worden velen geconfronteerd met de gevolgen van deze ramp. We staan nu aan de vooravond van de eerste herdenking. Enschede wil 13 mei op een gepaste manier herdenken. Een projectgroep ‘Herdenking 13 mei’ met vertegenwoordigers uit verschillende groeperingen (o.a. Brandweer, Politie, Belangenvereniging Slachtoffers en IAC) is hiermee al aan de slag.

Het kan zijn dat u samen met anderen ook al bezig bent om een herdenking voor te bereiden. We denken dan aan initiatieven van verenigingen of in buurten en wijken. Om een goed inzicht te hebben in de activiteiten en initiatieven die er in de stad zijn, willen wij u vragen deze te melden bij de Gemeente Enschede. Uiteraard gaat het ons niet om een herdenking in de privé-sfeer.

U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 – 17:30 uur bellen met Patricia de Vos, projectmedewerker ‘Herdenking 13 mei’, tel: 053 461 72 77. Of schrijven naar de gemeente Enschede, Antwoordnummer 1142, 7500 VB Enschede (een postzegel is niet nodig).

  terug naar inhoudsopgave  

  Infoavond stichting stadsherstel
Op dinsdag 13 maart a.s. tussen 19.30 en 22.00 kunt u in het Rijksmuseum kennis maken met Stichting Stadsherstel. De werkzaamheden van de Stichting worden toegelicht en u heeft de mogelijkheid om vragen te stellen. Er zijn deskundigen aanwezig o.a. op het gebied van het keuren van de woning en verzekeringen. De informatieavond is een inloopbijeenkomst: u kunt tussen 19.30 en 22.00 komen wanneer het u schikt.

Huiseigenaren met schade aan hun woning die het gevolg is van de vuurwerkramp, kunnen vanaf heden terecht bij Stichting Stadsherstel. Het gaat hierbij om woningen die buiten het eigenlijke rampgebied zijn gelegen. Stadsherstel ondersteunt en adviseert de huiseigenaren bij het herstellen van de schade en de afwikkeling er van met de verzekering. Stadsherstel heeft een eigen kantoor aan de Drienerweg 35. De medewerkers zijn daar van maandag tot en met vrijdag te bereiken tussen 8.30 en 12.00 uur. En op donderdag tussen 17.00 en 20.00 uur.
Stichting stadsherstel biedt eigenaren van een huis met rampschade, dus niet huurders, verschillende vormen van ondersteuning en advies, waaronder:

 • het volledig regelen van het herstellen van de schade aan de woning
 • advies bij afwikkeling van de opstalverzekering
 • bouwkundig en juridisch advies

Ook als de woning al is opgeknapt kan Stichting Stadsherstel in bepaalde gevallen met terugwerkende kracht een bijdrage leveren.
In de informatiekrant van Stichting Stadsherstel vindt u uitgebreide informatie over de Stichting. De informatiekrant kunt u opvragen bij Stichting Stadsherstel en bij het IAC. Meer informatie over de Stichting kunt u ook vinden op www.roombeek-west.enschede.nl.

Stichting Stadsherstel
Drienerweg 35
7522 ER Enschede
Telefoonnummer: 053-4304015
Openingstijden:

 • maandag t/m vrijdag 8.30-12.00
 • donderdag tevens tussen 17.00-20.00
  terug naar inhoudsopgave  

  Enschede op SBS
Op 27 februari 2001 is SBS-6 onder de titel ‘het verlies van Enschede’ gestart met de uitzending van een serie documentaires over de vuurwerkramp.

De documentaire "Tollenstraat, een menselijk verhaal," wordt uitgezonden vanaf 8 april en elke zondag daarna t/m 13 mei, 's avonds om 23.00 uur, op SBS-6.

Deel 1: de klap
Deel 2: de politiek
Deel 3: het brandweercorps
Deel 4: de hulpverlening
Deel 5: de afwikkeling
Deel 6: de wederopbouw.

  terug naar inhoudsopgave  

  Publieksversie rapport Oosting bij IAC
Het onderzoek naar de vuurwerkramp is af. Vorige week publiceerde de Commissie Oosting de meer dan zeventienhonderd pagina's tellende onderzoekrapportage, onder grote belangstelling van gedupeerden en andere belanghebbenden.

De Commissie Oosting heeft het Informatie- en Adviescentrum (IAC) verzocht om aan gedupeerden een publieksversie van het rapport uit te reiken. Deze publieksversie ligt voor u klaar in het IAC, Molenplein 1.

Met haar onderzoek heeft de Commissie Oosting een belangrijke bijdrage geleverd aan de verwerking van de vuurwerkramp. Nadrukkelijk heeft de Commissie ook geconstateerd dat daarmee het boek over de vuurwerkramp niet gesloten is. Veel bewoners hebben nog dagelijks met de gevolgen van de ramp te maken. Het is goed te weten dat iedereen met vragen over de vuurwerkramp terechtkan bij het IAC. Dat geldt voor bewoners maar ook voor mensen die vrijwillig of professioneel plotseling met de gevolgen van de ramp geconfronteerd werden. Ook zij moeten de ramp verwerken.

  terug naar inhoudsopgave  

  Inzendingen monument in Rijksmuseum
De afgelopen weken hebben inwoners van de gemeente Enschede de gelegenheid gehad om suggesties te doen voor de ontwikkeling van een monument. Dit monument zal ter nagedachtenis aan de vuurwerkexplosie, die 13 mei 2000 Enschede trof, worden ontwikkeld. Er zijn 64 inzendingen bij de gemeente binnen gekomen. Al deze inzendingen zijn vanaf 3 maart aanstaande tot en met 30 maart te zien in het Rijksmuseum Twenthe. Gedurende deze maand worden alle inwoners van de gemeente in de gelegenheid gesteld hun voorkeur voor een bepaalde inzending aan te geven. In het Rijksmuseum Twenthe ligt hiervoor een speciaal formulier. Op 25 maart worden de inzenders in de gelegenheid gesteld hun suggestie voor het monument toe te lichten. Een comité zal uiteindelijk een voordracht van vijf inzendingen doen aan het College van Burgemeester en Wethouders. Het monument zal een plek krijgen in de ontwikkelingsplannen van de nieuwe wijk De Gemeenteraad zal in haar vergadering in mei uiteindelijk de definitieve keuze maken.

Inzendingen
Er zijn verschillende ideeën voor een monument door de inwoners aangeleverd. Zo zijn er suggesties een bronzen beeld te laten ontwikkelen, een plein te maken, een park in de nieuwe wijk te maken of een vitrine met knuffels of gedichten. Kunstenaars, inwoners gemeente Enschede, bewoners uit de regio en direct betrokkenen hebben suggesties voor het monument gedaan.

Eerste bijeenkomst comité
Het comité dat de voordracht aan B&W zal doen, komt donderdag 8 maart voor het eerst bijeen. In dit comité zitten vertegenwoordigers van de belangenvereniging van Slachtoffers, adviescommissie Beeldende Kunst, de getroffen ondernemers, wijkraad Noord, internationaal vrouwencentrum, nabestaanden en de stedenbouwkundige Pi de Bruijn.

In die vergadering zullen zij onder meer de criteria ontwikkelen waaraan de voorlopige voordracht zal moeten voldoen. De mate waarin een inzending de voorkeur heeft van de bevolking zal hierin zeker worden opgenomen.
Openingstijden tentoonstelling:
Iedere dag van 11.00 tot 17.00 uur, behalve op maandag. Die dag is het Rijksmuseum gesloten.

  terug naar inhoudsopgave  

  Overzicht financiële regelingen
Voor de gevolgen van de vuurwerkramp zijn inmiddels vijf regelingen opgesteld die een tegemoetkoming bieden in de geleden schade. In de praktijk blijkt dat het niet altijd even duidelijk is welke regeling nu bedoeld is voor welke schade.
Wij zetten ze nog even op een rij en geven tevens aan hoe de stand is van de behandeling van de aanvragen.

Casco
Bedoeld voor schade aan auto’s en motoren van particulieren.
Deze regeling dekt niet:

 • Schade aan fietsen en bromfietsen; daarvoor geldt de regeling Tegemoetkoming Inboedelschade),
 • Schade aan caravans, aanhangwagens etc (hoort bij Kampeerwagens).

Een camper hoort wel onder deze regeling.
Deze regeling is per 1 januari 2001 afgesloten en vrijwel alle aanvragen zijn inmiddels afgehandeld.

Inboedel
Deze regeling geeft tegemoetkoming voor schades aan de inboedel van woningen. Hieronder vallen ook b.v. fietsen, bromfietsen en surfplanken. De meeste schade wordt vergoed op basis van 65% van de nieuwwaardeclausule: het bedrag dat nodig is om dezelfde zaken nieuw aan te schaffen. Bromfietsen, spullen die niet meer worden gebruikt of zijn gehuurd en de minder waard zijn van 40% van de nieuwwaarde, worden gewaardeerd op dagwaarde. Dagwaarde is de waarde op de dag van de ramp. Kunst, antiek en verzameling worden gewaardeerd op vervangingswaarde: het bedrag dat nodig is om dezelfde artikelen opnieuw aan te schaffen.
Voor sieraden, antiek, verzamelingen, geld, tuinaanleg gelden afzonderlijke maximumbedragen.
De regeling geldt voor iedereen die een woning binnen de gemeente Enschede bewoonde ten tijde van de ramp, dus ook buiten het rampgebied. Niet gedekt zijn schade aan bedrijfsinboedel (hiervoor geldt de regeling voor Ondernemers) en herstel van de woning zelf (dit wordt afgehandeld via de Stichting Stadsherstel).

De regeling is per 1 maart 2001 afgesloten. Er zijn ruim 450 aanvragen ingediend. De aanvragen van niet-verzekerden zijn grotendeels allemaal behandeld, de aanvragen van onderverzekerden worden nu beoordeeld. Alle aanvragers krijgen eerst informatie over de hoogte van de getaxeerde schade en de tegemoetkoming; binnen twee weken kunt u hierop reageren. Reageert u niet, dan wordt na deze twee weken een beslissing genomen. U kunt de beslissing overigens versnellen als u direct na ontvangst schriftelijk aan de Stichting aangeeft dat u instemt met de voorgestelde afhandeling.

OBO (Onkosten Bijzondere Omstandigheden)
Deze regeling, opvolger van de eerdere regelingen I en II biedt tegemoetkoming in de kosten die direct na de ramp zijn gemaakt voor kleding, noodopvang en inrichting van tijdelijke behuizing. De regeling werkt met vaste bedragen. Van belang is of de woning door de ramp blijvend verwoest is of onbewoonbaar is verklaard door de gemeente: de woning zal dus niet meer worden bewoond. Is dat het geval, dan wordt een uitkering verstrekt die gelijk is aan bedragen die zijn toegepast in Regeling I. Is de woning niet blijvend verwoest of onbewoonbaar verklaard, maar heeft u gedurende tenminste zes weken direct na 13 mei 2000 niet in de woning kunnen wonen, kan een tegemoetkoming OBO worden verstrekt met de bedragen die in Regeling II werden gehanteerd.

OBO is dus niet bedoeld als tegemoetkoming voor herinrichting van de woning waarin u op 13 mei 2000 woonde. Voor deze kosten geldt de Inboedelregeling.
Voor OBO is het niet van belang waar u woonde ten tijde van de ramp. Wel zal duidelijk moeten zijn dat de schade aan de woning een gevolg is van de ramp.
De regeling OBO is per 1 januari 2001 afgesloten. Er zijn ruim 500 aanvragen ontvangen; ruim 400 aanvragers hebben inmiddels bericht gekregen. Van enkele aanvragen worden de gegevens op het aanvraagformulier nog gecontroleerd in samenwerking met gemeente Enschede. Deze worden de komende dagen afgehandeld.

Opruiming
De kosten van opruiming door de vier ingeschakelde opruimingsbedrijven worden rechtstreeks aan deze bedrijven betaald. In vrijwel alle gevallen worden deze kosten rechtstreeks met de bedrijven afgehandeld. Particulieren die opdracht tot opruiming hebben gegeven aan de bedrijven, kunnen voor de kosten hiervan eveneens een uitkering aanvragen.
Niet onder deze regeling vallen schoonmaak- en herstelkosten die bewoners zelf hebben gemaakt aan hun inboedel. Eventueel kunnen deze kosten worden meegenomen in de Inboedelregeling.
Deze regeling staat open tot 31 maart 2001.

Kampeerwagens
Deze regeling vergoedt schade aan caravans, aanhangwagens en pleziervaartuigen. Ook inboedel van de caravan etc. hoort onder deze regeling (b.v. een tv die alleen in de caravan wordt gebruikt). Niet onder de regeling vallen

 • geld en fietsen die in de caravan aanwezig waren (hiervoor geldt de inboedelregeling)
 • campers (deze vallen onder de cascoregeling)

Er kan per persoon voor maximaal twee zaken worden aangevraagd. Als er sprake is van zaken die bij elkaar horen (zoals een boot en een boottrailer) dan telt dat voor 1.
De regeling voor Kampeerwagens staat nog open tot 31 maart 2001.

  terug naar inhoudsopgave  

  Ingekomen gedicht
Onderstaand gedicht ontving de redactie van de BewonersNieuwsBrief aan de vooravond van het verschijnen van het eindrapport van de Commissie Oosting.

"Enschede, 13 mei

In een oogwenk werd verscheurd menig geluk,
Vele mensenlevens en een gehele woonwijk stuk.

Een dergelijke ramp had natuurlijk niemand beoogd,
Maar is het niet hemelschreiend, dat hier een tijdbom werd gedoogd?

Het blijkt toch, dat alles moest wijken voor geldelijk gewin,
Desnoods ten koste van andermans huis en haard en het geluk van menig gezin.

Verantwoordelijken, knoop dit in uw oren en vergeet het niet,
De volgende les is geleerd ondanks alle verdriet:

Verzameld gevaar door vloeistof, gas of kruit,
Voor altijd elke woonwijk uit!"

G.H. Kroon, Hengelo.

  terug naar inhoudsopgave  

  Stichting Naoberschap
Tijdens en na de vuurwerkramp van ruim negen maanden geleden zijn vele honderden vrijwillige hulpverleners uren-, dagen- en soms zelfs wekenlang in touw geweest om, in welke vorm dan ook, een helpende hand te bieden. Na verloop van tijd bleek dat veel van deze hulpverleners graag de onderlinge contacten wilden behouden om het toen ontstane gevoel van verbondenheid in tact te houden. Het heeft lang geduurd voordat allerlei adressen, ook ver buiten onze gemeentegrenzen, achterhaald konden worden en er dus gesproken - of geschreven - kon worden over het oprichten van een bepaalde organisatie.

Doelen
Na een bijeenkomst voor belangstellenden in Het Kompas werd besloten dat we door moesten gaan en 26 januari j.l. was het zo ver: toen werd officieel de Stichting Noaberschap opgericht.
De belangrijkste doelstelling is een organisatie te willen zijn van, voor en door vrijwillige hulpverleners. Om ervaringen uit te wisselen, gewoon eens met elkaar van gedachten te wisselen en gemeenschappelijke activiteiten te ontplooien. En, als het nodig mocht zijn, elkaar te helpen en te steunen bij het uitwisselen van minder prettige ervaringen. Of om zo maar eens, als iemand daar zin in heeft, een babbeltje te maken met iemand die ook weet waarover hij/zij praat.
Daarnaast is de Stichting Noaberschap - en die naam is dus bewust gekozen - er voor om allerlei andere mensen te blijven helpen en steunen. Mensen die, om welke redenen dan ook, buiten de boot dreigen te vallen, die zich buitengesloten voelen of die niet weten waar ze terechtkunnen of moeten. Gewoon dus hulpverlening in de ruimste zin des woords.

Aanmelding
Inmiddels heeft de Stichting Noaberschap andere organisaties en/of instanties die zich bezig houden met nazorg, hulpverlening etc. aangeboden om op een constructieve en positieve manier samen te werken. Dit alles uiteraard in het belang van de slachtoffers, gedupeerden of mensen die anderszins bij die verschrikkelijke ramp van 13 mei vorig jaar waren betrokken.
De Stichting Noaberschap heeft tot nu toe zo’n 150 namen en adressen (van de naar schatting 1500) vrijwillige hulpverleners kunnen achterhalen. Bent u ook een vrijwillige hulpverlener, of kent u iemand die dat was, en u (of uw bekende) wil zich bij ons aanmelden dan kan dat via een briefje naar Stichting Noaberschap, Postbus 40018, 7504 RA Enschede.
En als u snel bent kunt u ook nog meedoen aan onze eerste onderlinge activiteit, klootschieten op zondag 18 maart. Ook krijgt u dan binnenkort de eerste uitgave van ons "clubblad" in de bus.

  terug naar inhoudsopgave  

  Pastoraat na de ramp
Kort geleden is het startsein gegeven voor het oecumenisch project ‘Pastoraat na Ramp’. Het is een initiatief van de Rooms-katholieke en de Samen op Weg kerken in Enschede. Natuurlijk hebben de kerken in de negen maanden daarvoor niet stilgezeten. Al vanaf de eerste dag zijn er vrijwilligers in touw geweest voor bezoekwerk en andere hand en spandiensten. Trouw aan mensen vraagt om een lange adem. Het nieuwe project wil daaraan zijn bijdrage leveren. Extra steun, waar nodig en verder kijken hoe de krachten voor de eerstkomende jaren het beste gebundeld kunnen worden. Bij dit artikel treft u het nieuwe logo voor het project. Het is ontworpen door Len Munnik. Twee mensen, die elkaar de hand reiken en weer op de been proberen te helpen. Het logo geeft goed weer wat ons als project voor ogen staat: mensen met aandacht voor elkaar, die elkaar helpen het leven weer op te pakken. Dat gaat niet altijd vanzelf. Het is onze ervaring dat mensen elkaar hard nodig hebben om de moed niet te laten zakken, wanneer het allemaal even te veel wordt of alles tegen zit. En zo wil het project er ook zijn voor mensen: een oor voor het verhaal dat nog lang niet is uitverteld en een steun in de rug. Bovendien wil het project een duidelijk aanspreekpunt zijn voor andere organisaties die oog en oor hebben voor mensen die getroffen zijn door de ramp.

Twee pastores
Er zijn twee pastores in dienst: Evert Jan Veldman en Esther van de Vate. Zij zijn al vanaf het begin betrokken geweest bij de nasleep van de ramp, eerst als coördinatoren, daarna bij het opzetten van dit project. Hun werkplek is kamer 10 in het Kompas. U kunt hen elke ochtend telefonisch bereiken van 9.00 uur tot 9.30 uur. Het telefoonnummer is 053-4316288. Buiten dit spreekuur treft u waarschijnlijk de voicemail. Even binnenlopen op het Kompas kan natuurlijk altijd. Wij raden u alleen aan dat tussen de middag te doen. Anders is de kans groot dat de pastores op pad zijn. We hopen natuurlijk dat het project goed van de grond komt en ook echt iets kan betekenen voor mensen.

  terug naar inhoudsopgave  

  SOS-telefonische hulpdienst
Vanaf 15 februari jl. maakt de SOS Telefonische Hulpdienst gebruik van een landelijk telefoonnummer: 0900 – 0767 (12 ct. p/min). Door middel van een landelijk telefoonnummer is de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van de SOS Telefonische Hulpdiensten vergroot. Het regionale nummer blijft ook bereikbaar.

U kunt bij de SOS Telefonische Hulpdienst terecht voor een vertrouwelijk gesprek, wanneer u daar behoefte aan heeft. Ook kunnen zij u informatie geven over allerlei instellingen op het gebeid van zorg en welzijn. Het telefoonnummer is dag en nacht bereikbaar, 7 dagen per week. Een gesprek met de SOS Telefonische Hulpdienst kan voor u misschien iets betekenen. De medewerker van de SOS Telefonische Hulpdienst, die aan de telefoon zit, heeft alle tijd en aandacht voor een gesprek.

Meer informatie over de SOS Telefonische Hulpdienst vindt u in folders van de SOS Telefonische Hulpdienst (deze liggen in de hal van het IAC) en daarnaast kunt u de website bezoeken: www.thdon.nl

  terug naar inhoudsopgave  

  Cursus: spanningsklachten
Gezondheidscentrum Noord organiseert in het komende maanden opnieuw cursussen ‘Omgaan met spanningsklachten’. Vanwege de enorme belangstelling worden in maart en april a.s. meerdere cursussen gegeven voor Turkse en Nederlandse vrouwen. Ook vrouwen van andere nationaliteiten zijn welkom.

In maart start in Enschede Noord een cursus voor Turkse vrouwen en een cursus voor Nederlandse en anderstalige vrouwen.
In april starten in Enschede Noord twee cursussen voor Turkse vrouwen en een cursus voor Nederlandse en anderstalige vrouwen. In Enschede Zuid start in april een cursus voor Nederlandse en anderstalige vrouwen.
Bij voldoende belangstelling van mannen kan de cursus na de zomervakantie ook speciaal voor mannen of voor een gemengde groep (mannen en vrouwen) worden gegeven.

Allerlei situaties kunnen spanningen geven. Door teveel spanningen (stress) kun je klachten krijgen, zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, rugpijn, vermoeidheid, slapeloosheid. In deze cursus krijgt u meer informatie over spanningsklachten en leert u hoe u zelf beter met spanningen om kunt gaan.
De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten van 2 uur. Het programma van de cursus:

 1. Informatiebijeenkomst
 2. Wat zijn spanningsklachten
 3. Lichamelijke klachten en herstel
 4. Leren omgaan met spanningsklachten
 5. Houding, ademhaling en ontspanningsoefeningen
 6. Hulp nodig? Waar kan je terecht!
 7. Opkomen voor jezelf

Er zijn voor de deelnemers geen kosten aan de cursus verbonden. De gemeente Enschede heeft extra subsidie voor de cursus gegeven i.v.m. de nazorg van de ramp.
De cursus wordt gegeven door de Gezondheidsvoorlichters samen met het Wijkwelzijnswerk, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening, Fysiotherapiepraktijk Krijnsen en het Informatie en Adviescentrum - Gezondheidsvoorlichting.

Voor meer informatie of als u interesse heeft in het volgen van de cursus kunt u daarvoor contact opnemen met Güzide Ay en Sevgi Seçkin;
Gezondheidscentrum Noord, telefoon 4351615
Gezondheidscentrum Wesselerbrink, telefoon 4767145
IAC / project gezondheidsvoorlichting GGD, tel. 0800 - 1100

  terug naar inhoudsopgave  

  Rubriek belangenvereniging
Verhuizing
Veel mensen weten al weer de weg naar ons te vinden. Voor wie het nog niet weet: we zijn kort geleden verhuisd. De BSVE zit nu in het tijdelijke kantoorgebouw op het voormalige Nieuwe Weeme terrein tegenover de Grolsch-fabriek.
Ons adres is nu:
BSVE
Drienerweg 35
7522 ER Enschede
Onze telefoon- en faxnummers zijn hetzelfde gebleven, evenals ons emailadres:
Tel: 053 - 434 03 74
Fax: 053 - 431 94 31
E-mail: info@slachtoffersvuurwerkramp.nl

Spreekuren
De spreekuurtijden zijn wel enigszins aangepast:
Van maandag tot en met vrijdag is er een inloopspreekuur van 8.30 tot 10.00 uur op ons kantoor aan de Drienerweg. Het spreekuur op de woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur wordt nog steeds in wijkcentrum Het Kompas gehouden. U bent van harte welkom.

Oosting
De afgelopen week stond voor Enschede in het teken van het eindrapport van de commissie Oosting.
Voor veel mensen, zowel binnen als buiten de vereniging, is 28 februari een moeilijke dag geweest. Voor velen was het alsof ze 13 mei opnieuw beleefden. Moeilijk was het de opeenstapeling van fouten te zien die het mogelijk maakte dat een brand in een ramp kon veranderen.

Oosting wijst drie partijen aan die verantwoordelijk zijn voor de ramp: S.E. Fireworks, de Gemeente en de Rijksoverheid. Niet drie partijen die een beetje verantwoordelijk zijn. Drie partijen die volledig verantwoordelijk zijn voor het eigen tekort schieten in het nemen van de verantwoordelijkheid m.b.t de omgang met evenementenvuurwerk.
Elke partij had afzonderlijk, mits redelijk handelend binnen de eigen verantwoordelijkheid, onafhankelijk van fouten van de andere twee, voldoende mogelijkheden om de keten van gebeurtenissen te onderbreken. Elk der partijen had de overgang van een brand naar een ramp op verschillende manieren kunnen voorkomen. S.E. Fireworks door een zorgvuldige bedrijfsvoering. De gemeente Enschede door de verplichte toetsing van de milieuvergunning aan het bestemmingsplan uit te voeren en/of door het voorschrijven van (b.v.) de verplichting een automatische sprinklerinstallatie te instaleren. De Rijksoverheid door de inzichten na Culenborg, b.v. over classificatie van vuurwerk en/of over de massa explosiviteit van de combinatie 1.1 en 1.3 vuurwerk, om te zetten in wettelijke voorschriften.

Het handelen van S.E. Fireworks wordt getoetst aan het strafrecht. De gemeente en de rijksoverheid zullen (in eerste instantie) alleen op hun bestuurlijke verantwoordelijkheid aangesproken worden.
De BSVE bedankt de commissie Oosting en zijn leden voor de gebleken betrokkenheid bij de mensen en voor de kwaliteit van het eindrapport.

Na Oosting
In de komende weken zal het rapport uitgebreid bestudeerd en besproken worden. Er zal bestuurlijk verantwoording afgelegd worden over hetgeen er is gebeurd. Het college van B&W op 19 maart voor de gemeenteraad, de ministers in april voor de tweede kamer.
De komende weken zullen heel belangrijk worden. Er moeten lessen getrokken en in praktijk gebracht worden: nooit meer zo'n ramp als in Enschede!

Het rapport Oosting markeert een overgang: nu kan de wederopbouw pas echt beginnen. Juist daarin schuilt een gevaar; het gevaar van het vergeten, te denken dat de problemen opgelost zijn. Voor veel mensen zijn ze dat nog lang niet. Oosting heeft begrip dat veel van de financiële regelingen laat tot stand zijn gekomen. Laten we niet vergeten dat het karwei nog niet af is. Laten we werk maken van de aanbeveling die Oosting doet om niemand in de kou te laten staan. Er zal gekeken moeten worden op welke punten de bestaande financiële regelingen tekort schieten en hoe deze moeten worden gecompleteerd.

De BSVE doet een dringend beroep op de rijksoverheid om zelf het initiatief te nemen voor aanvullende financiële tegemoetkomingen voor materiële schade die nog niet door de bestaande regelingen wordt gedekt.
Ook voor letselschade en smartengeld verwachten wij dat de overheid met een aanbod komt. Ook de landelijke vereniging van letselschade advocaten (LSA), die twee dagen na het eindrapport van Oosting de overheid aansprakelijk heeft gesteld, hoopt dat er een aanbod voor de regeling van letselschade en smartengeld komt.
Op alle fronten moet de getroffenen van de ramp recht worden gedaan.

In de komende weken zal de BSVE het rapport uitvoerig bestuderen. De vereniging zal voorafgaande aan de politieke debatten, op gemeentelijk en landelijk niveau, een lijst met vragen, wensen en eisen publiceren. De zorgvuldige beantwoording van de vragen van de getroffen is wel het minste dat er van de zijde van de politiek verwacht mag worden.
De vereniging roept leden en andere bewoners op deel te nemen aan de bespreking van het rapport. Op onze internetsite, www.slachtoffersvuurwerkramp.nl, is een weerslag te vinden van onze bespreking van het rapport. Via de site is het ook mogelijk te reageren.

(drie-)dubbele lasten voor huiseigenaren
Hier hebben we weer te maken met een uiterst kwalijke zaak. Het betreft de huiseigenaren in het rampgebied die door de ramp langdurig elders moeten wonen.
De hele procedure rond de ramp, de herontwikkeling van een hele wijk, stedenbouwkundige planning, participatie, etc. leidt ertoe dat deze mensen wellicht jaren moeten wachten voor ze naar hun huizen kunnen terugkeren.

De verzekering vergoedt de extra kosten slechts voor een beperkte periode; 6 weken, een half jaar of een jaar. Deze mensen moeten daarna zelf de huurlasten opbrengen terwijl de hypotheeklasten voor de woning waar ze niet in mogen/kunnen, ook gewoon doorgaan.
Daarnaast hebben sommige mensen - omdat ze vaak in een veel kleinere huurwoning zitten - een deel van hun inboedel (of wat daarvan over is) moeten opslaan. Ook deze kosten worden maar voor een beperkte periode vergoed door de verzekering.

Vaak leidt dit ertoe dat mensen zich gedwongen voelen hun woning aan de gemeente te verkopen. Dit is natuurlijk volstrekt onacceptabel. De BSVE heeft dit probleem al maanden geleden ter sprake gebracht. Dit heeft nooit tot een oplossing geleid. Het aanbod om alle eigenaren hiervoor 10.000 gulden te geven, ongeacht hun situatie, is door de BSVE afgewezen. Dit zou voor veel van de eigenaren bijzonder slecht uitpakken. Als je verkoopt "verdien" je 10.000 gulden. Als je je huis wilt houden en drie jaar dubbele lasten hebt, kom je 20 tot 30.000 gulden te kort.

De BSVE heeft dit probleem drie weken geleden opnieuw onder de aandacht gebracht, dit keer bij minister De Vries. Deze kende en begreep het probleem, maar heeft klaarblijkelijk geen succesvolle actie ondernomen om het probleem op te lossen.
Onlangs dreigde een twintigtal huiseigenaren in acute financiële problemen te komen; toen is voor deze groep voor een tijdelijke oplossing gezorgd. De groep die financiële problemen heeft door deze situatie is echter groter en het probleem moet structureel opgelost worden.
Het probleem speelt voor de BSVE onaanvaardbaar lang. Inmiddels werd ons gemeld dat een oplossing van dit probleem nabij is. We zijn zeer benieuwd of deze toerijkend en voldoende snel is. Er moet een oplossing geboden worden voor de uiterst acute problemen waar sommige huiseigenaren zich op dit moment in bevinden.

Toepassing OBO-regeling
De OBO-regeling (Onkosten Buitengewone Omstandigheden) heeft onder meer betrekking op mensen wier woning ten gevolge van de vuurwerkramp voor een periode van tenminste 6 weken onbewoonbaar is geworden. De interpretatie (door LASER) van de regeling is echter zeer strikt en in strijd met de geest van de regeling. Toegekend wordt de vergoeding alleen in die gevallen waar de periode van onbewoonbaar zijn van de woning onmiddellijk volgde op 13 mei 2000.

De BSVE is van mening dat de vergoeding ook moet worden toegekend wanneer de reparaties (door de schaarste aan aannemers, door een trage afwikkeling van de verzekering en/of door een trage uitbetaling van b.v. de OBO-regeling) veel later plaatsvinden. Dit standpunt heeft de BSVE al tijdens de onderhandelingen over de OBO-regeling meerdere malen naar voren gebracht.
Vaak zijn de meest dringende werkzaamheden (het wind- en waterdicht maken) onmiddellijk na de ramp uitgevoerd. Het ingrijpende herstel, waarbij mensen soms 6 tot 8 weken uit hun huis moeten, vindt dan op een veel later tijdstip plaats. Ook in die gevallen moet men zonder meer in aanmerking komen voor deze regeling. Ook deze schades en onkosten zijn immers een direct gevolg van de ramp op 13 mei.

On- en onderverzekerde opstalschade binnenring
In de gesprekken met van Lidth is overeengekomen de regeling voor de on- en onderverzekerde opstalschade neer te leggen bij een organisatie voor het herstel van de woningen. De BSVE is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Stichting Stadsherstel en tevreden met de uitkomsten.

Het probleem dat hierbij gerezen is, is dat de Stichting als werkgebied die woningen heeft, die door de vuurwerkramp zijn beschadigd, maar die buiten het plangebied van Pi de Bruijn en het projectbureau Wederopbouw vallen.
Dat zou kunnen betekenen dat, wanneer een bepaald blok huizen binnen dit plangebied kan blijven bestaan, de eigenaren geen aanspraak kunnen maken op de door de Stichting uit te voeren regeling voor opstalschade. Simpelweg omdat ze binnen het plangebied van Pi de Bruijn en het projectbureau vallen en dus buiten het werkgebied van de Stichting Stadsherstel.

De directie van het projectbureau heeft wel de bevoegdheid woningen toe te wijzen aan de Stichting waarmee ze dan automatisch onder de regeling vallen.
Hoewel de directie van het projectbureau Wederopbouw niet van plan is mensen tussen wal en schip te laten vallen, is deze toezegging nog niet geformaliseerd.
De BSVE zal hier binnenkort met het projectbureau nadere afspraken over maken. We hebben al genoeg potloodstrepen op een kaart moeten overleven.

Roomveldje
De afgelopen drie weken is er discussie geweest over het voortbestaan van het Roomveldje.
In januari werd duidelijk dat het heel goed mogelijk is om de meeste nog overeind staande woningen op het Roomveldje te behouden. Volgens een onderzoek door deskundigen kunnen de huizen volledig gemoderniseerd worden tegen ongeveer dezelfde kosten als nieuwbouw. Zo ontstaan dan moderne woningen achter de oude buitenkant.

Eind januari werd besloten opnieuw de mening van de voormalige bewoners van het Roomveldje te onderzoeken. Voor veel bewoners was het erg pijnlijk dat deze discussie opnieuw naar boven kwam.
Toen op 14 februari het onderzoek onder ogen van het bestuur van de BSVE kwam, vonden we dat het slecht was uitgevoerd. Dit werd later door enquêtespecialisten van de Universiteit Twente bevestigd.
Het bestuur heeft onmiddellijk bij de Woonplaats en de gemeenteraad aan de bel getrokken.

Met alle respect voor de gevoelens van de bewoners van het Roomveldje vindt de BSVE dat het niet goed gaat met de afgesproken serieuze inspraak van de getroffenen wanneer er op zo'n slechte manier onderzoek naar de mening van bewoners wordt gedaan.
Als dat nu met het Roomveldje gebeurt, dan dreigt het gevaar dat dit ook op andere plaatsen bij de inspraak van bewoners gebeurt.

Helaas ontstond zo een discussie die, opnieuw, bij mensen van het Roomveldje wonden open heeft gemaakt. De BSVE betreurt dat zeer, maar kan zoiets niet zonder commentaar laten passeren.

  terug naar inhoudsopgave  

 

Belangrijke adressen en telefoonnummers

Informatie en Adviescentrum Molenplein Molenplein 1
www.iac.enschede.nl 
Algemeen informatienummer  0800 1100 (dag en nacht bereikbaar)

Commissie Oosting 053 4805788
Stationsplein 11
spreekuren op di, wo en do van 10.00 uur tot 14.00 uur
www.co-vuurwerkramp.nl
Amicon Zorgverzekeraar 053 485 39 40 (dag en nacht bereikbaar)
Gezondheidsvragen 0800-1100
GGD Twente
Kamer van Koophandel 0800 0235328
(Bedrijvenloket 8.30-17.00 uur)
Politie (meldkamer) 053 455 55 55
Service Centrum Noord Zaanstraat 12
Peuterspeelzaal de Speeldoos 4350151
Deppenbroekstraat 5
Peuterspeelzaal Dikkertje Dap 4351638
Ijstraat 4
Montesori peutergroep 4306486
Blijdensteinlaan 15
BCE-verzekeraars 0182-630983 / fax 0182-631226
Turkse Vrouwen Telefoon 0800 0240027
(voor iedereen bereikbaar)
SOS Telefonische Hulpdienst 0800-0240026
Slachtofferhulp Twente 053 4555555 (074-2429115 / 0546-829217)
Ouderentelefoon 074 250 43 43
Kinder- en jongerentelefoon 0800 0432
Jeugdzorg Perspectief 053 4312146
Stg Maatsch. Dienstverlening 053 4353353
Bureau voor rechtshulp 053 4801919
Stichting Enschede Aannemers 053 4319466
Letselschade informatie 0900 6643825
Vereniging Eigen Huis 033 4507750
Stichting Stedelijk Wonen 053 4343565
Belangenver. Slachtoffers Vuurwerkramp 053 4351638 / Fax. 053 - 431 94 31
Gereformeerd Info Centrum 053 4361409
Oecumenisch Citypastoraat 053 4306190
Leger des Heils 053 4775972
Mediant Nazorg Vuurwerkramp 053 4829982
Stationsplein 3, 1e etage
Vereniging gedupeerde ondernemers 053 4849849 
(vragen naar Raoul van Dongen)
Hengelosestraat 585
Ombudsman IAC, secretariaat 053 4818181
op ma en wo tussen 9.00 en 12.00 uur
Molenplein 1, 7511 EN Enschede
  terug naar inhoudsopgave  

 

OVERZICHT VORIGE BEWONERS NIEUWSBRIEVEN

  terug naar inhoudsopgave  

  COLOFON
Uitgave van: Informatie- en Advies Centrum (IAC)
Redactie: Publieksvoorlichting
Telefoon: 053-4845137
Fax: 053-4845084
Email: a.schukkink@enschede.nl
  terug naar inhoudsopgave