Bewoners Nieuwsbrief

vier / 2001


Beste Bewoners,

Deze week ligt de nadruk vooral op voorgangsberichten en gaan we in op veel gestelde vragen op het gebied van sloop en sanering en over de nieuwe regeling kampeerwagens, pleziervaartuigen en aanhangwagens.

Daarnaast uw aandacht voor enkele oproepen, een infoavond over sloop- en ruimingswerkzaamheden en de toelichting die de commissie Oosting op 28 februari in het Rijksmuseum geeft op haar eindrapport.

Binnenkort beginnen de Contactpersonen Eigen Taal hun werkzaamheden. Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse en Indonesische medewerkers benaderen getroffenen uit hun eigen taal en cultuurgroep en zullen indien nodig, de begeleiding voortzetten.

In verband met de presentatie van het eindrapport van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp (Commissie Oosting) op woensdag 28 februari a.s. in het Ontmoetingscentrum Vuurwerkramp in het Rijksmuseum Twenthe niet toegankelijk op 27 en 28 februari.

Mochten er mensen zijn die een bijdrage willen leveren aan de BewonersNieuwsBrief, dan kunnen ze deze sturen naar de afdeling voorlichting van het IAC; p/a DMO, postbus 186, 7500 AD Enschede. Of E-mailen: a.schukkink@enschede.nl    


Contactpersonen eigen taal en cultuur
Orang yang mengambil perhubungan bahasa dan kebudayaan
Kendi Dil ve Kültüründe Sosyal Memur

terug naar inhoud


Inhoudsopgave:

 


IAC via teletekst RTV Oost: pagina 547
Nu ook nieuws, mededelingen, informatie en achtergronden via de teletekst van RTV Oost. De informatie kan dagelijks wisselen.


Het IAC kunt u nu ook vinden op internet. 
Op iac.enschede.nl de meest gestelde vragen met de antwoorden en de meest recente BewonersNieuwsBrieven. Binnenkort kunt u zich als gedupeerde via dit digitale loket laten registreren.


Eerder verschenen Nieuwsbrieven kunt u afhalen bij het Servicecentrum Noord, overige stadsdeelkantoren, het stadhuis en bij het IAC aan het Molenplein. Aan de inhoud van de BewonersNieuwsBrieven kunt u geen rechten ontlenen.

terug naar inhoud


Informatie en Opvang

Het Informatie- en Adviescentrum (IAC) is gevestigd aan het Molenplein 1. Hier kunt u met al uw vragen terecht, maar u kunt er ook gewoon even binnenlopen voor een praatje of een luisterend oor. Onze medewerkers doen hun best om u zo goed mogelijk te helpen. Postadres: postbus 167, 7500 AD, Enschede.

Openingstijden van het IAC – Molenplein:

U kunt ook bellen. Het telefoonnummer is 0800 – 1100 (gratis).

Bent u slecht ter been of heeft u niet de mogelijkheid naar het IAC te komen dan komt een medewerker van het IAC naar u toe. Voor een afspraak kunt u bellen met 0800 – 1100.

terug naar inhoud


‘De Opbouw’ op Enschede-FM

Op woensdag 21 februari (met een herhaling op zondag 25 februari) verschijnen medewerkers van het Informatie en AdviesCentrum voor de microfoon.

Op woensdag 28 februari (met een herhaling op zondag 4 maart) wordt de uitzending gewijd aan het rapport van de Commissie Oosting. Hoe heeft Oosting geoordeeld over de nazorg en hoe zijn de reacties daarop? De directeur van het IAC, Jeannette Peters, is in de uitzending om haar reactie te geven.

Op woensdag 7 maart (met een herhaling op zondag 11 maart) stelt het nazorgteam allochtonen zich voor. Dit team bestaat sinds kort. Welke medewerkers vormen dit team? Wat gaan ze doen? Wat verwachten ze van hun werk?

Wekelijks zijn er uitzendingen via Enschede FM met informatie, gesprekken en actualiteiten over de nasleep van de ramp. Op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur (kabel 87.5; ether 105.1) met een herhaling op de zondagavond, zelfde tijdstip. Iedere week staat een thema centraal. Een deel van het programma is in het Turks en het Marokkaans.

terug naar inhoud


Contactpersonen eigen taal

Onlangs is een groep contactpersonen eigen taal en cultuur aan het werk gegaan. Zij zijn er speciaal voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om de weg in de zorg te vinden. Deze Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse en Indonesische medewerkers benaderen getroffenen uit hun eigen taal- en cultuurgroep om hen te informeren over de mogelijkheden van het nazorgcircuit. Wanneer nodig kunnen zij enige ondersteuning bieden bij het nemen van stappen. Elk getroffen gezin zal een vaste contactpersoon eigen taal en cultuur krijgen.

De contactpersonen eigen taal en cultuur zijn in dienst van de GGD Twente en werken nauw samen met de contactpersonen van het IAC en de hulpverleners in de nazorg.

Vanaf de tweede helft van februari kunt u gebeld worden door een van deze nieuwe medewerkers voor het maken van een afspraak.

Voor meer informatie bel: 0800 –1100.

Turkse vertaling

Kendi Dil ve Kűltűrűnde Sosyal Memur
Yakinda bir grup Sosyal Memur göreve basliyor. Bu görevliler zor durumdaki insanlara destek olacak ve onlara yol gösterecekler. Bu Türk, Fasli, Hind ve Endonez görevliler kendi dil ve kültür gruplarindan magdurlara gerekli bilgileri ulastiracaklar. Ihtiyaç duyduklari konularda ilk adimi atmak için onlara yardim edecekler. Her magdur aile için sabit bir Sosyal Memur tayin edilecektir.

Bu Sosyal Memurlar, GGD Twente tarafindan görevlendirildiler ve IAC ve diger yardim görevlileriyle ortak çalisacaklardir.
Bu Sosyal Memurlardan biri Subatin ikinci haftasindan itibaren bir randevu yapmak için sizi arayabilirler.

Daha fazla bilgi için su numarayi arayabilirsiniz: 0800-1100.

terug naar inhoud


Cursus spanningsklachten

Sinds enkele weken is er een cursus gaande voor Turkse vrouwen die last hebben van spanningsklachten. Deze cursus is een initiatief van het Gezondheidscentrum Noord en Wesselerbrink. Omdat er veel belangstelling is voor de cursus wordt eraan gedacht een tweede cursus te beginnen als de eerste is afgelopen.

Allerlei omstandigheden in het leven kunnen spanningen oproepen. Teveel spanningen (stress) kunnen klachten veroorzaken. Veel voorkomende spanningsklachten zijn hoofdpijn, buikpijn, rugpijn, vermoeidheid, slapeloosheid. In deze cursus wordt geleerd hoe om te gaan met deze spanningen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan wat spanningsklachten precies zijn, de lichamelijke klachten en herstel, houding, ademhaling en ontspanningsoefeningen, en leren opkomen voor jezelf.

Omdat het niet mogelijk is om in de lopende cursus in te stappen, willen de organisatoren graag weten of er belangstelling is voor een tweede cursus. Voor meer informatie, of als u interesse hebt in het volgen van zo’n cursus, kunt u daarvoor contact opnemen met:

Een kort overzicht:

 

Stadsdeel Noord

Stadsdeel Zuid

Plaats:

Buurtcentrum Het Kompas,

IJstraat 4, Enschede

Wijkcentrum De Magneet,

Hertmebrink 1, Enschede

Begeleiding:

Güzide Ay, Gezondheidscentrum

Dian van Beest, Het Kompas

Rolina Krijnsen, fysiotherapie

Ayşen Emir, Maatschappelijk Werk.

Sevgi Seçkin, Gezondheidscentrum

Marga Huls, SWZ fysiotherapie

Ayşen Emir, Maatschappelijk Werk.

Kosten:

FL 35,- (FL 27,50 met E-pas)

FL 35,- (FL 27,50 met E-pas)

Kinderoppas:

Is tegen geringe betaling aanwezig.

 terug naar inhoud


Commissie Oosting

De Commissie onderzoek vuurwerkramp heeft op woensdag 28 februari haar rapport af.
’s Middags om 13.30 uur ben u van harte welkom in het Rijksmuseum Twenthe.
Daar vertelt de commissie de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek en kunt u vragen stellen.

Hebt u belangstelling voor deze bijeenkomst?
Geef u dan op. Bel de Enschedese vestiging van de commissie: 053-4805788.

U kunt ook op 28 februari afstemmen op RTV Oost die op radio en televisie rechtstreeks verslag doet van de bijeenkomst.

Commissie onderzoek vuurwerkramp
Stationsplein 11
7511 JD Enschede

terug naar inhoud


Oproep

In het gastenboek van het Rijksmuseum Twenthe heeft Kitty Achterberg de volgende oproep gedaan:

"Tijdens de brand ben ik samen met mijn vriend naar de Tollenstraat gelopen. Terwijl mijn vriend dichterbij ging staan, ben ik op een hoek van de Tollenstraat (Talmaplein?) blijven staan praten met een mevrouw op een fiets. Ik geloof dat ze kort donker haar heeft en op dat moment iets roze aanhad.

Op een gegeven moment begon het harder te knallen en zei ik dat ik daar weg wilde. Ik had namelijk de indruk dat als het ging, het dan ook hard zou gaan en heb die mevrouw ook verteld dat ik dat gevoel had. Daarop zei ze dat ze toch maar niet bleef staan en is ze weggefietst.

Graag zou ik in contact willen komen met deze mevrouw, ze is vanaf die dag altijd in mijn gedachten blijven hangen en ik wil graag weten hoe het met haar is. Ikzelf heb rood haar en droeg die dag een mouwloos zwart topje met een kraagje en een spijkerbroek. Ik ben te bereiken op telefoonnummer: 053 – 436 06 65.

Voor de rest wens ik iedereen heel veel sterkte, en begrip zolang dat ook nodig is. Zelfs nu nog zijn mijn buren en ik in gevecht met allerlei instanties voor een fatsoenlijke afwikkeling. Dus ik begrijp dat het voor velen nog steeds ‘orde van de dag’ is. "

terug naar inhoud


Spreekuur IAC in noord

Begin 2001 is het IAC begonnen met een spreekuur in Enschede-Noord. Dit spreekuur wordt goed bezocht; door zo’n drie personen per middag. Het zijn vooral mensen met een allochtone achtergrond die de weg naar het spreekuur weten te vinden. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de gezondheidsvoorlichters in Noord die aan groepen Turkse vrouwen informatie geven over gezondheidsonderwerpen. De mond tot mond reclame die sinds de start van het spreekuur op gang is gekomen, heeft geleid tot een toenemend aantal afspraken. In enkele gevallen worden de mensen doorverwezen naar het Molenplein omdat daar een bredere deskundigheid aanwezig is om de meer ingewikkelde vragen uit te kunnen zoeken.

Een contactpersoon van het IAC houdt iedere dinsdagmiddag en donderdagmiddag spreekuur in het Servicecentrum Noord. U kunt daar voor al uw vragen naar aanleiding van de vuurwerkramp terecht. Ook kunnen bewoners er zich als gedupeerde laten registreren.

Met dit spreekuur in Servicecentrum Noord wordt voor bezoekers de gang naar het IAC aan het Molenplein bespaard. Het betreft een spreekuur op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met: 4351615. U kunt vragen naar de contactpersoon van het IAC.

terug naar inhoud


INFORMATIE AVOND SLOOP- EN RUIMINGSWERKZAAMHEDEN

De Gemeente Enschede organiseert op donderdag 22 februari a.s. een informatieavond over de voortgang van de sloop- en ruimingswerkzaamheden in het rampgebied.

De avond zal worden gehouden in het Rijksmuseum aan de Lasondersingel 129-131 en is vooral bestemd voor de omwonenden. Aanvang 20.00 uur.

Speciale aandacht zal worden geschonken aan de sloop van de Bamshoeve en de hierbij te treffen maatregelen ten aanzien van milieu, veiligheid en gezondheid. De sloop van de Bamshoeve zal naar verwachting na de zomervakantie starten. Voor de beantwoording van vragen zullen er naast mensen van de gemeente vertegenwoordigers van o.a. provincie, GGD en arbeidsinspectie aanwezig zijn.

terug naar inhoud


Vragen & antwoorden over de sloop en sanering

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar het plan voor de sloop en de sanering van het rampgebied is klaar. Binnen afzienbare tijd start deze ingrijpende operatie. Hieronder enkele veel gestelde vragen met de antwoorden.

Er is inmiddels gestart met de sloop en sanering. De Kolenbunker op de Bamshoeve is neergehaald (er dreigde acuut instortingsgevaar) en ook op het Schurink (de driehoek met de houten verenigingsgebouwen) zijn de sloopwerkzaamheden al voor een groot deel gevorderd.

Hoe lang de sloop en sanering gaat duren is niet exact aan te geven. Dat is afhankelijk van veel factoren. Bijvoorbeeld de procedures in het kader van alle benodigde vergunningen, de (Europese) aanbesteding en de weersomstandigheden.

De aanbesteding vindt fasegewijs plaats. Het rampgebied is in 10 fasen/delen verdeeld en voor elke fase vindt een aparte aanbesteding plaats. Aan de inschrijvers worden strenge eisen gesteld.

In grote lijnen is bekend wat gesloopt gaat worden. Voor een aantal panden geldt dat onderzocht wordt of die kunnen worden behouden. Tot sloop zal pas worden overgegaan als overeenstemming is bereikt met de eigenaren van de panden. Soms kunnen eigenaren zelf de opdracht geven tot de sloop maar de gemeente heeft de regie over de sloop en sanering.

Voordat met daadwerkelijke sloop kan worden begonnen of het weghalen van het puin kan worden begonnen moet het puin ook gesaneerd worden. Delen van het terrein zijn met asbest verontreinigd. Momenteel is in onderzoek of het mogelijk is het asbest vervuilde materiaal in een installatie op het terrein zelf te reinigen en schoon af te voeren of het verontreinigde materiaal vervuild af te voeren. Aan al deze opties hangt ook een prijskaartje.

Het materiaal wordt vervoerd naar Boeldershoek. Daar wordt het dan voor een deel geschikt gemaakt voor hergebruik of gestort.

Per deelgebied wordt het terrein opgeleverd. Dit betekent dat het schuttinggebied steeds kleiner wordt. De schutting wordt dan vervangen door hekken. Waardevolle delen van de schutting zullen voorlopig worden opgeslagen. De verwachting is dat voor de volgende zomer de sloop en saneringswerkzaamheden grotendeels zullen zijn afgerond.

Als de werkzaamheden begonnen zijn zullen er veel activiteiten op het terrein zijn. De grootste hinder die mensen kunnen verwachten is van de vrachtwagens. Iedere 5 minuten komt een vrachtwagen binnen of gaat weg. In overleg met organisaties is afgesproken dat de wagens via de Deurningerstraat Enschede verlaten in noordelijke richting. Omdat er in de aanvraag van de vergunningen ook regels staan opgenomen ten aanzien van de (geluid/stof) overlast verwachten wij dat de hinder voor de omwonenden mee zal vallen.

Natuurlijk is er heel veel aandacht voor de veiligheid. Allerlei instanties zoals de arbeidsinspectie houden nauwkeurig in de gaten dat de werkzaamheden geen gevaar hebben voor de volksgezondheid. En steeds worden luchtmonsters genomen om te meten of er geen schadelijke stoffen in de lucht zitten.

Zolang de saneringswerkzaamheden duren worden bewoners niet op het terrein toegelaten. Alleen op verzoek en onder begeleiding van Mediant worden bewoners op het terrein toegelaten.

terug naar inhoud


Veel gestelde vragen kampeerwagens etc.

Sinds 12 februari jl. is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de regeling tegemoetkoming schades voor kampeerwagens, aanhangwagens en pleziervaartuigen.

Over deze regeling heeft in de vorige bewonersnieuwsbrief (nr. 3) een uitgebreid artikel gestaan. In dit artikel worden nog wat aanvullende vragen beantwoord.

De Stichting Financiële Hulpverlening Vuurwerkramp heeft besloten een maximum van twee objecten waarvoor tegemoetkoming kan worden aangevraagd te hanteren vanwege het beschikbare budget. Indien u schade heeft aan meer dan twee objecten dan kunt u dat wel bij het IAC melden.

Een vaartuig met een boottrailer wordt gezien als één object. Daarnaast kan men dus nog een ander object indienen. Hetzelfde geldt voor een caravan met voortent. Deze worden ook als één object beschouwt.

Nee, in principe geldt deze regeling alleen voor een vergoeding van het eigen risico en eventuele herstelbare schade. Uitgangspunt is dat onderverzekering niet wordt vergoed.

Nee, geld / geldswaardige papieren en fietsen vallen onder de regeling tegemoetkoming inboedelschade.

terug naar inhoud


De toekomst in Lego

Leerlingen van een viertal scholen uit de groepen 7 en 8 zijn bezig geweest met het project Roombeek-West Toekomstbouwers. Het gaat om leerlingen van de Anna van Burenschool, de Toermalijn, Bonifatiusschool en de beide vestigingen van de Noordlinde. In Lego werd een geheel nieuw ontwerp voor de wijk in elkaar gezet. De fraaie en kleurrijke resultaten zijn te bewonderen in het Rijksmuseum. Hieronder enkele beelden en een toelichting van de jeugdige bouwers:

De plattegrond

"Twee Groepen van onze klas moesten het bouwplan maken. De andere kinderen uit onze klas en uit groep 7 moesten de huizen en gebouwen maken van lego. En dan moesten ze de huizen en gebouwen naar beneden in de hal brengen, want daar lag op het podium een grote plattegrond van hout. En daar zetten wij ze op de goede plek. We wilden  ook groen in de nieuwe wijk dus deden we er veel bomen en bosjes bij. We hebben een gedeelte park gedaan en we hebben er speeltuintjes voor de kinderen neergezet. En het monument staat in het midden van het park. Ook hebben we een politiebureau, een brandweerkazerne, een winkelcentrum, een school, een zwembad, een bejaardentehuis en verder nog rijtjes huizen en alleen/staande huizen geplaatst." Aldus Antonino, Leon, Oznur, Rosalie, Manon, Lotte, Stephanie, Victor en Remco .

Monument

"Wij hebben een monument gemaakt. Het is heel mooi geworden en om het monument heen is een park. Op het monument staat:

Herdenking aan de doden van 13 mei 2000.
Je ziet ook dat er vuurwerk uit het monument komt, dat is omdat er met de ramp van 13 mei 2000 veel vuurwerk bij betrokken was. Het was wel moeilijk om alles te bedenken en te maken. Het park is er om de mooiigheid. Het park moet midden op de plek staan waar S.E. Fireworks stond want daar is het gebeurd. En wij vinden dat er bijvoorbeeld op de plek waar iemand dood is gegaan dat daar op die plek ook een soort monument moet staan. Wij hopen ook dat andere mensen het een mooi monument vinden. Wij in ieder geval wel." Dit is de toelichting van de bouwers Gershom, Robin, Rik en Donny.

Ook Sven dacht aan een monument. Hij schrijft: "Dit is een monument en als je met de lift omhoog gaat kom je in de rampzaal, daar kun je stukken van het vuurwerk zien, maar ook dingen en filmpjes van de ramp, ook kun je de namen van de overledenen zien. Eromheen is een monumenthal, daar hangen de schilderijen van de kinderen die ze met behulp van Dorien Boekhout hebben geschilderd over de ramp. De monumenthal is nog niet af. Ik heb een monument gemaakt omdat ik dat het belangrijkste vond."

Buurthuis

"Wij hebben een buurthuis gemaakt zodat de bewoners over dingen die fout zijn gegaan kunnen praten en het samen verbeteren. En ze kunnen daar dingen voor de buurt organiseren. Wij hebben geprobeerd veel ramen en groen te gebruiken. We hebben vooral veel bomen gebruikt zodat ze na overleg een boswandeling kunnen maken.
De Bouw

Hoe ziet het eruit: zwart met veel ramen en balkon

Waar is het van gemaakt: metaal, hout & ramen.
Hoe ziet het er vanaf de grond uit: veel groen
hoe ziet het eruit aan de binnenkant uit: zwart, rood, geel, groen & blauw."

Dit is de bijdrage van Soraya, Ruben, Irene, Ridvan, Marijn.

terug naar inhoud


Zeilkampen van zeilstichting Aeolus

Onlangs is het IAC benaderd door zeilstichting Aeolus, een stichting die zeilkampen organiseert voor die groepen in de samenleving die sociaal, medisch of financieel in de verdrukking zijn geraakt of dreigen te geraken.

Deze stichting organiseert deze kampen in samenwerking met organisaties (bijvoorbeeld scholen en verenigingen) die daar in mee willen werken en deelnemers voor aandragen.

Voor de deelnemers van deze zeilkampen geldt dat deze weken voor hen meestal de enige mogelijkheid zijn om een vakantie op het water door te brengen. De kampen zijn bedoeld voor deelnemers van 12 tot 18 jaar. Op een kamp kunnen ongeveer 28 tot 32 kinderen mee.

Vrijwilligers:

Om dit doel te bereiken beschikt Aeolus over een groot aantal vrijwilligers die enthousiast bezig zijn met zowel de organisatie als de uitvoering van de kampen. Omdat deze mensen (voornamelijk studenten) dit vrijwillig doen, kan Aeolus de prijzen voor deze kampen betrekkelijk laag houden, zodat er nauwelijks een financiële drempel hoeft te bestaan om op zeilkamp te gaan.

Aeolus kenmerkt zich door flexibiliteit. De zeilkampen zijn geheel aangepast aan de eisen die de deelnemersgroepen stellen. Om dit mogelijk te maken is er intensief contact met de opdrachtgevende instantie nodig.

Programma’s:

Er kan gekozen worden uit twee verschillende soorten kampen:

Hierbij wordt er elke dag naar een andere plek gezeild, waar 's avonds een tentenkamp wordt opgezet. De deelnemers koken in groepjes, onder begeleiding van de kookstaf, hun eigen maaltijd. Materiaal hiervoor wordt door Aeolus geleverd. Kosten: rond de f 185,-.

Hierbij dient een accomodatie (b.v. een kampeerboerderij of camping) als basis.
Kosten: rond de f 230,-.

Interesse?
Verder beschikt Aeolus over spelmateriaal om een volledig dagprogramma te verzorgen op het moment dat er niet gezeild wordt. Aangezien ieder kamp andere eisen stelt aan de kampstaf, heeft Aeolus een commissie die het vrijwilligersbestand van zeil- en kookstafleden beheert. Een vrijwilliger moet aan bepaalde eisen voldoen om in het bestand terecht te kunnen komen. Op deze manier hoopt Aeolus met behoud van haar flexibiliteit de kwaliteit van haar zeilkampen te waarborgen.

Stichting Aeolus ziet mogelijkheden voor het organiseren van een trekkamp in samenwerking Enschedese organisaties die daar in geïnteresseerd zijn en hun medewerking willen verlenen. Dat zou kunnen in de periode rond Pinksteren en in de zomervakantie. Zo’n organisatie dient dan voor twee begeleiders te zorgen per kamp.

Indien er vanuit uw organisatie / instelling interesse bestaat voor het (mede) organiseren van een kamp, neem dan contact op met Anne Roelofsen, contactpersoon opdrachtgevers.

Tel. 050-3127182 (of via het antwoordapparaat van Aeolus: 050-3129794)

terug naar inhoud


Overdracht kunstenaars- en verenigingsloket

Na de vuurwerkramp is door de gemeente Enschede en de Kamer van Koophandel een zogenaamde helpdesk voor ondernemers ingesteld. Deze helpdesk bestaat uit een samenwerkingsverband van verschillende instanties en organisaties en houdt zich bezig met het registreren en inventariseren van schade, en het zoeken naar passende oplossingen. In eerste instantie is in deze helpdesk naast de ondernemers ook een aantal kunstenaars, verenigingen en stichtingen opgenomen.

In het kader van de afstemming van de hulpverlening met het IAC is onlangs besloten dat het IAC de helpdeskfunctie voor de kunstenaars, verenigingen en stichtingen zal overnemen. Dat houdt in dat ook de dossiers zullen worden overgedragen aan het IAC.

Het IAC zal hierover contact opnemen met de betrokken kunstenaars, verenigingen en stichtingen.

terug naar inhoud


Brief onkostenvergoeding buitenste ring

Zoals u onder andere hebt kunnen lezen in dagblad Tubantia en het Huis-aan-Huis Weekblad is door een gemeentelijke fout bij een aantal inwoners van Enschede ten onrechte een brief van de gemeente bezorgd. Deze brief betreft de regeling kostenvergoeding voor personen en/of gezinnen uit de buitenste ring, die als gevolg van de vuurwerkramp hun huis minimaal één nacht hebben verlaten. (zie vorige bewonersnieuwsbrief voor uitleg over de regeling)

Het bestand voor de brief was op postcode uitgedraaid. Alleen is daarbij vergeten de uitdraai aan de tijdlimiet van 13/14 mei 2000 te koppelen. Daardoor zijn ook mensen die daar in het nabije verleden woonden aangeschreven.

De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze regeling, heeft inmiddels een vervolgbrief met excuses en uitleg van de fout verstuurd. De fout heeft geen verdere gevolgen voor het uitbetalen van de schadevergoedingen.

Bijgaand de plattegrond met daarop aangegeven op welk gebied de regeling betrekking heeft.

terug naar inhoud


Verspreiding Bewonersnieuwsbrief

De BNB wordt in een groot gebied huis aan huis verspreid. Het IAC heeft de laatste maanden klachten ontvangen van omwonenden dat zij de nieuwsbrief niet ontvingen. Deze klachten zijn besproken met TVO (de verspreidingsorganisatie) en zij hebben de klachten serieus genomen. Dit heeft geleid tot een grootschalig kwaliteitsonderzoek.

Vanaf deze week zal de BNB dan ook niet meer per post worden verzonden naar het verspreidingsgebied, zoals hieronder is aangegeven. Mocht dit tot vragen of problemen leiden, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met TVO 053-4803030.

Ankrot
Bachlaan
Beekstraat
Beethovenlaan 3-33
Bernard ter Haarstraat
Bilderdijkstraat
Binnenhof
Boddenkampsingel 3-41
Boddenkampsingel 45-93
Boddenkampsingel 86-138
Boddenkampstraat
Borgerstraat
Bosboom-Toussaintstraat
Buizerdstraat
Da Costastraat
De Genestetstraat
De Vluchtestraat
Deurningerstraat 298-380
Deurningerstraat 216-290
Deurningerstraat 217-321
Deurningerstraat 24-28d
Deurningerstraat 30-112
Deurningerstraat 9/11-211
Dinkelstraat
Dr A.H.J. Coppesstraat
Dr. Benthemstraat
Dr. J. van Damstraat 1-35
Dr. J. van Damstraat 162-208
Dr. J. van Damstraat 40-160
Dr. J. van Damstraat 61/75-111
Dr. W.H. Nolensstraat
Dr. Zamenhoflaan 1-7
Drienerweg
Fazantstraat
Gruttostraat
H.B. Blijdensteinlaan 142-246
H.B. Blijdensteinlaan 2/6,24
H.B. Blijdensteinlaan 31-55
H.B. Blijdensteinlaan 40-86
Haverschmidtstraat
Haydnlaan
Hengelosestraat 1/34-78
Hengelosestraat 80-200
Hopstraat
Hulsmaatstraat 24-102
IJsvogelstraat
Jacob van Lennepstraat
Jan Willem Racerstraat
Joan Coststraat
Johann Strausslaan
Klaaskateweg
Koekoekstraat
Koolmeesstraat
Korhoenplantsoen
Kottendijk 4-72
Kottendijk 11,25-41,55-119
Kottendijk 125-233
Kottendijk 74/78-212
Landstraat
Lasondersingel 101-127
Lasondersingel 129-151
Lasondersingel 164-198
Lasondersingel 2-156
Lasonderstraat
Lijsterstraat (even nummers)
Lyceumlaan
Meeuwenstraat
Mekkelholtspad
Mekkelholtsweg 2-64
Mekkelholtsweg 78-214
Mekkelholtsweg 9-45
Min Goeman Borgesiusstr
Min. D Savornin Lohmanln
Min. Dr. De Visserstraat
Min. Dr. Kuyperplein
Min. Idenburgstraat
Min. Treubstraat
Molenstraat (oneven nummers)
Mozartlaan 71-117 (oneven nummers)
Mozartlaan 80-94 (even nummers)
Mr. P.J. Troelstrastraat
Multatulistraat
Nicolaas Beetsstraat
Niermansgang
Nieuwe Schoolweg
Oldenzaalsestraat 109-305 (oneven nummers)
Oltmansstraat
Park de Kotten
Patrijsstraat
Pluvierstraat
Potgieterstraat
Potsweg
Raiffeisenstraat
Reggestraat
Reigerstraat
Roessinghsbleekweg
Roombeekstraat
Roomweg 124– 278 (even nummers)
Roomweg 172 – 222 (even nummers)
Roomweg 191-247(oneven nummers)
S.N. Menkostraat
Schaperstraat
Schurinksdwarsweg
Schurinksweg (excl. 118-120)
Spechtstraat 21-51/167
Spechtstraat 4, 30, 32A
Spechtstraat 50-88
Staringstraat 4-34
Stroinksbleekweg 71-85
Tichelweg
Valkenstraat
Van Alphenstraat
Van der Capellenstraat
van Hogendorpstraat
Van Lochemlaan
Vechtstraat
Visserijstraat
Voortmansweg 45-181 (oneven nummers)
Voortsweg 10-160
Voortsweg 1-109
Voortsweg 145-175
Voortsweg 180-282
Wagelerdwarsstraat
Wagelerstraat
Walhofstraat 1-87
Walhofstraat 2-58
Walhofstraat 64-74
Walhofstraat 89-131
Westerstraat
Wulpstraat

terug naar inhoud


Enquête voor huiseigenaren in de buitenring

Zoals u in de vorige nieuwsbrief kon lezen, begint op 1 maart 2001 de Stichting Stadsherstel met haar werk. Deze nieuwe organisatie gaat particuliere huiseigenaren in de buitenring bijstaan bij het herstel van hun woning. Om een goed beeld te krijgen van de problematiek, start Stichting Stadsherstel met een grote enquête onder huiseigenaren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door I&O Research uit Enschede. In de enquête worden vragen gesteld over de schade aan de huizen, de afhandeling met de verzekeringen, het herstel en de stand van zaken op dit moment. Zo krijgt Stichting Stadsherstel overzicht en kan ze snel aan het werk in die gebieden waar dat het hardst nodig is. De Stichting kan immers niet alle woningen tegelijk aanpakken.

In de week van 5 maart valt bij 2000 huiseigenaren in Enschede een enquête in de bus. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk huiseigenaren meedoen. In de enquête kunnen huiseigenaren aangeven of ze Stichting Stadsherstel willen inschakelen voor het herstel van hun woning. Ze melden zich op die manier aan als klant voor Stichting Stadsherstel.

I&O Research probeert zoveel mogelijk huiseigenaren een enquête te sturen. Toch is het mogelijk dat een aantal huiseigenaren geen enquête ontvangt. Deze mensen kunnen in de week van 5 maart een enquêteformulier ophalen bij het IAC. Daarnaast zijn enquêteformulieren op te vragen bij Coby Peek van I&O Research, telefoon 053-4825000. De komende weken wordt u ook via andere kanalen geïnformeerd over de enquête van Stichting Stadsherstel.

terug naar inhoud


Belangenvereniging

Verhuizing Belangenvereniging

Zoals velen inmiddels weten hebben we op 12-2-2001 een nieuw onderkomen gekregen. We zitten nu in de portacabins op het Nieuwe Weme terrein. Het nieuwe postadres is:

Drienerweg 35

7522 ER Enschede

Telefoonnummer, faxnummer en emailadres zijn ongewijzigd gebleven:

tel. 053 – 4340374

fax. 053 - 431 94 31

e-mail: info@slachtoffersvuurwerkramp.nl

Wijziging spreekuren

Vanaf maandag 12-2-2001 houden wij elke morgen spreekuur van 9.30 – 10.00 uur. Het spreekuur op woensdagavond wordt ongewijzigd voortgezet van 19.00 – 21.00 uur bij Het Kompas. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op een van deze tijden langs te komen, dan kunt u een afspraak maken met een van onze medewerkers.

Praatgroepen lotgenoten

In samenwerking met de Belangenvereniging Slachtoffers van de Vuurwerkramp bieden Humanitas en het Humanistisch Verbond de mogelijkheid om in praatgroepen met lotgenoten te praten over de gevolgen van de ramp voor hen persoonlijk leven. De praatgroepen worden begeleid door Margriet Meijling en Gonnie Bikker, beiden Humanistisch raadsvrouw.

Gebleken is dat er behoefte bestaat aan het uitwisselen van ervaringen en om te praten over vragen die te maken hebben met de ramp en te horen hoe anderen daar mee omgaan. Het is vaak veel makkelijker om aan lotgenoten te vertellen wat je dwars zit dan aan een "buitenstaander". Je zit min of meer in hetzelfde schuitje en dan heeft de ander al aan een half woord genoeg om te begrijpen wat je bedoelt.

De groepsgesprekken zullen gehouden worden in een buurtcentrum in series van 5 bijeenkomsten met een tussenperiode van twee weken en nog een 6e bijeenkomst na ongeveer een halfjaar. Afhankelijk van de voorkeur van de deelnemers zullen de bijeenkomsten is morgens, 's middags of 's avonds plaats vinden. Het aantal deelnemers zal ongeveer 8 zijn. Er zal een voorgesprek plaats vinden met ieder die zich opgeeft om elkaar te informeren over wensen, verwachtingen en mogelijkheden.

Deelname aan de praatgroepen is gratis. U kunt zich aanmelden voor opgave of nadere informatie bij Marian Freriksen, BSVE 053 – 4340374 ‘s morgens van 8.30 uur tot 10.00 uur. Zij is dan ook persoonlijk aanwezig in de Portacabin die staat op het oude terrein van de supermarkt de Nieuwe Weme aan de Drienerweg.

Vacature

Voor de ondersteuning van de vereniging zoeken wij ter vervanging van een zieke medewerker op korte termijn een:

Medewerker communicatie en publiciteit (m/v)

voor 25 uur

Als communicatiemedewerker vervul je een centrale rol bij alle communicatie met, door en binnen de vereniging. Je belangrijkste taken zijn het schrijven en redigeren van teksten voor nieuwsbrieven, onze website, folders, persberichten en andere publicaties van de vereniging. Daarnaast vervul je een belangrijke rol in de communicatie binnen de vereniging, dat wil zeggen tussen het bestuur, de vaste medewerkers en de verschillende commissies.

Je beschikt uiteraard over redactionele vaardigheden en een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. Je denkt en functioneert op HBO-nivo. Je kunt zelfstandig in een team functioneren en bent niet bang zelf initiatieven te ontwikkelen.

Mocht je geïnteresseerd zijn stuur dan voor 5 maart je cv, met een begeleidende motivatie naar: 
BSVE, Drienerweg 35, 
7522 ER Enschede
of naar sollicitatie@slachtoffersvuurwerkramp.nl
Voor nadere informatie kunt je je wenden aan 
Daniël Hartman, tel 053 – 434 03 74.

 

Bericht uit de buitenring
In oktober 2000 hebben wij aan de bewoners van het gebied buiten de schutting van het rampgebied een oproep gedaan om hun persoonlijke verhaal over de ramp en de gevolgen die de ramp voor hen heeft gehad, voor ons op papier te zetten. Na deze oproep hebben wij in korte tijd van veel mensen hun persoonlijke verhaal mogen ontvangen. Het waren meestentijds droeve verhalen die vaak nauwelijks in woorden waren weer te geven. Over uw verhalen heeft u tot op heden niets van ons terug gehoord, maar dat betekent niet dat wij niets met uw verhalen hebben gedaan, in tegendeel. De informatie uit uw verhalen is gebruikt in het overleg met de officiële instanties, waaronder gemeente, IAC en de Commissie Van Lidth. Door uw verhalen hadden wij de noodzakelijke kennis over de problemen, vragen en behoeften die bij u leven naar aanleiding van de ramp, en een idee van mogelijke oplossingen. Door uw verhalen kon ook de gemeente inzicht krijgen in het leed dat de ramp ook buiten de schutting heeft veroorzaakt en soms nog steeds veroorzaakt. De gemeente heeft ook mede als een gevolg van dat inzicht ieder die in dat gebied door de rampgevolgen is getroffen erkend. Juist die erkenning bleek voor velen belangrijk.

Verder hebben uw verhalen er toe bijgedragen dat de gemeente de regeling voor teruggave van de OZB heeft verruimd en dat de gemeente het advies van de Commissie Van Lidth heeft overgenomen om een regeling IV te treffen voor alle mensen die één nacht of langer geëvacueerd zijn geweest. (BELANGRIJK: Om voor regeling IV in aanmerking te komen moet u voor 1 maart een aanvraagformulier indienen. Heeft u nog geen aanvraagformulier ontvangen neemt u dan contact op met het IAC.)

Op dit moment ligt bij de gemeente nog de vraag voor om na te denken over een vergoeding voor de immateriële schade. Ook het inzicht in de immateriële schade had niet tot stand kunnen komen zonder de inbreng van uw verhalen.

Daarom een woord van bijzondere dank aan allen die hun persoonlijke verhaal voor ons op schrift hebben willen zetten. Als u behoefte heeft om over uw eigen verhaal met de belangenvereniging verder te praten, neemt u dan contact met ons op.

Het Bestuur van de BSVE

terug naar inhoud


Eerder verschenen BewonersNieuwsBrieven kunt u afhalen bij het Servicecentrum Noord en bij het IAC aan het Molenplein. Dit geldt ook voor enkele Turkstalige BewonersNieuwsBrieven.

IAC op internet
Het IAC kunt u nu ook vinden op internet. Op www.iac.enschede.nl de tien meest gestelde vragen met de antwoorden. Binnenkort kunt u zich als gedupeerde via dit digitale loket laten registreren.

Bezorging BewonersNieuwsBrief
De BewonersNieuwsBrief wordt wekelijks verspreid door de Twentse Verspreidings Organisatie (TVO). Zij hanteren daarbij een lijst die in BewonersNieuwsBrief 12 geheel is afgedrukt. Mocht u klachten hebben over de bezorging, wilt u dan de TVO rechtstreeks bellen, tel. 4803032. Zij zijn op werkdagen te bereiken van 8.30 uur tot 17.30 uur. Van 12.30 uur tot 13.00 uur houden ze pauze.

Aan deze en aan de eerder verstrekte BewonersNieuwsBrief kunt u geen rechten ontlenen.


Informatie en Opvang

Informatie- en Advies Centrum (IAC) – Molenplein
U vindt het IAC aan het Molenplein 1. Hier kunt u met al uw vragen terecht. Natuurlijk kunt u er ook gewoon even binnenlopen voor een praatje of een luisterend oor. De medewerkers van het IAC helpen u graag.

Openingstijden IAC – Molenplein:

U kunt het IAC ook bellen. Het telefoonnummer is 0800-1100 (gratis). Bent u slecht ter been of heeft u niet de mogelijkheid naar het IAC te komen dan bezoekt het IAC u thuis. Voor een afspraak kunt u bellen met 0800-1100.

IAC via teletekst RTV Oost: 547
Nu ook nieuws, mededelingen, informatie en achtergronden via teletekst RTV Oost, pagina 547. De informatie kan dagelijks wisselen.

terug naar inhoud


Belangrijke adressen en telefoonnummers

Informatie en Adviescentrum Molenplein Molenplein 1
www.iac.enschede.nl 
Algemeen informatienummer  0800 1100 (dag en nacht bereikbaar)
  

  

Commissie Oosting 053 4805788
Stationsplein 11
spreekuren op di, wo en do van 10.00 uur tot 14.00 uur
www.co-vuurwerkramp.nl
Amicon Zorgverzekeraar 053 485 39 40 (dag en nacht bereikbaar)
Gezondheidsvragen 0800-1100
GGD Twente
Kamer van Koophandel 0800 0235328
(Bedrijvenloket 8.30-17.00 uur)
Politie (meldkamer) 053 455 55 55
Service Centrum Noord Zaanstraat 12
Peuterspeelzaal de Speeldoos 4350151
Deppenbroekstraat 5
Peuterspeelzaal Dikkertje Dap 4351638
Ijstraat 4
Montesori peutergroep 4306486
Blijdensteinlaan 15
BCE-verzekeraars 0182-630983 / fax 0182-631226
Turkse Vrouwen Telefoon 0800 0240027
(voor iedereen bereikbaar)
SOS Telefonische Hulpdienst 0800-0240026
Slachtofferhulp Twente 053 4555555 (074-2429115 / 0546-829217)
Ouderentelefoon 074 250 43 43
Kinder- en jongerentelefoon 0800 0432
Jeugdzorg Perspectief 053 4312146
Stg Maatsch. Dienstverlening 053 4353353
Bureau voor rechtshulp 053 4801919
Stichting Enschede Aannemers 053 4319466
Letselschade informatie 0900 6643825
Vereniging Eigen Huis 033 4507750
Stichting Stedelijk Wonen 053 4343565
Belangenver. Slachtoffers Vuurwerkramp 053 4351638 / Fax. 053 - 431 94 31
Gereformeerd Info Centrum 053 4361409
Oecumenisch Citypastoraat 053 4306190
Leger des Heils 053 4775972
Mediant Nazorg Vuurwerkramp 053 4829982
Stationsplein 3, 1e etage
Vereniging gedupeerde ondernemers 053 4849849 
(vragen naar Raoul van Dongen)
Hengelosestraat 585
Ombudsman IAC, secretariaat 053 4818181
op ma en wo tussen 9.00 en 12.00 uur
Molenplein 1, 7511 EN Enschede

terug naar inhoud


OVERZICHT VORIGE BEWONERS NIEUWSBRIEVEN

terug naar inhoud


COLOFON
Uitgave van: Informatie- en Advies Centrum (IAC)
Redactie: Publieksvoorlichting
Telefoon: 053-4845137
Fax: 053-4845084
Email: a.schukkink@enschede.nl