Bewoners Nieuwsbrief

drie / 2001


Beste Bewoners,

In deze BewonersNieuwsBrief weer een mix aan onderwerpen. De meepraatcampagne over de wederopbouw draait op volle toeren. U hebt nog steeds de gelegenheid uw ideeën via zogenoemde ID-bussen of via internet in te dienen. Wat betreft meedenken: ideeën en suggesties met betrekking tot het monument kunt u tot 16 februari naar voren brengen.
Op het gebied van financiële regelingen uw aandacht voor de nieuwe regeling die gericht is op schades aan kampeerwagens, aanhangwagens en pleziervaartuigen waarvan de uitvoering volgende week start. Verder een bericht over de stand van zaken van de cascoregeling en de stichting stadsherstel die begin maart haar werkzaamheden begint.
De KRO heeft een studio ingericht in Enschede. Deze omroep probeert onder anderen een documentaire te maken over mensen die sinds de ramp een positieve verandering in hun leven hebben meegemaakt. Mocht u zich herkennen in het profiel, of iemand anders kennen, neemt u dan contact op. Niet iedereen zal hier aan toe zijn. Maar de ramp heeft mensen veranderd. En dat kan op verschillende manieren.
Een bericht over de Onroerend ZaakBelasting in de rubriek van de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp in de tweede uitgave van de BewonersNieuwsBrief 2001 heeft hier en daar tot verwarring geleid. Het is namelijk niet de bedoeling dat er voor 2001 een nieuwe regeling komt. Bij de bepaling van de waarde die wordt gehanteerd voor de OZB in het belastingjaar 2001 wordt in principe rekening gehouden met de situatie in 2000. Er wordt derhalve rekening gehouden met de schade voor zover die bekend is. Daar is dus geen nieuwe regeling voor nodig.

Mochten er mensen zijn die een bijdrage willen leveren aan de BewonersNieuwsBrief, dan kunnen ze deze sturen naar de afdeling voorlichting van het IAC; p/a DMO, postbus 186, 7500 AD Enschede. 
Of E-mailen: a.schukkink@enschede.nl    

Inhoudsopgave:

Eerder verschenen BewonersNieuwsBrieven kunt u afhalen bij het Servicecentrum Noord en bij het IAC aan het Molenplein. Dit geldt ook voor enkele Turkstalige BewonersNieuwsBrieven.

IAC op internet
Het IAC kunt u nu ook vinden op internet. Op www.iac.enschede.nl de tien meest gestelde vragen met de antwoorden. Binnenkort kunt u zich als gedupeerde via dit digitale loket laten registreren.

Bezorging BewonersNieuwsBrief
De BewonersNieuwsBrief wordt wekelijks verspreid door de Twentse Verspreidings Organisatie (TVO). Zij hanteren daarbij een lijst die in BewonersNieuwsBrief 12 geheel is afgedrukt. Mocht u klachten hebben over de bezorging, wilt u dan de TVO rechtstreeks bellen, tel. 4803032. Zij zijn op werkdagen te bereiken van 8.30 uur tot 17.30 uur. Van 12.30 uur tot 13.00 uur houden ze pauze.

Aan deze en aan de eerder verstrekte BewonersNieuwsBrief kunt u geen rechten ontlenen.


Informatie en Opvang

Informatie- en Advies Centrum (IAC) – Molenplein
U vindt het IAC aan het Molenplein 1. Hier kunt u met al uw vragen terecht. Natuurlijk kunt u er ook gewoon even binnenlopen voor een praatje of een luisterend oor. De medewerkers van het IAC helpen u graag.

Openingstijden IAC – Molenplein:

U kunt het IAC ook bellen. Het telefoonnummer is 0800-1100 (gratis). Bent u slecht ter been of heeft u niet de mogelijkheid naar het IAC te komen dan bezoekt het IAC u thuis. Voor een afspraak kunt u bellen met 0800-1100.

IAC via teletekst RTV Oost: 547
Nu ook nieuws, mededelingen, informatie en achtergronden via teletekst RTV Oost, pagina 547. De informatie kan dagelijks wisselen.

terug naar inhoud


‘De Opbouw’ op Enschede-FM

Op Woensdag 7 februari (herhaling op zondag 11 februari) komen vertegenwoordigers van het gemeentelijk wederopbouwteam in de uitzending om te vertellen over de meepraat-activiteiten voor bewoners. Wat heeft het zogenoemde ‘participatie-traject’ tot nu toe opgeleverd? En op welke manieren wordt de bevolking betrokken bij de wederopbouwplannen?
Op woensdag 14 februari (herhaling op zondag 18 februari) is de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp te gast. Welke pijlen heeft de vereniging voor de komende maanden op haar boog?
Wekelijks zijn er uitzendingen via Enschede FM met informatie, gesprekken en actualiteiten over de nasleep van de ramp. Op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur (kabel 87.5; ether 105.1) met een herhaling op de zondagavond, zelfde tijdstip. Iedere week staat een thema centraal. Een deel van het programma is in het Turks en het Marokkaans.

terug naar inhoud


KRO’S PORTACABIN

Sinds enkele weken is de KRO permanent in Enschede aanwezig in de z.g. Porta- Cabin. De "bouwdozen" naast het Rijksmuseum (Lasondersingel).
U kunt hier al een tijdje gewoon binnenlopen om een praatje te maken. Misschien kunnen wij met uw verhaal, via de KRO, zaken aan de orde stellen die anders niet gehoord zouden worden.
Maar u kunt ook met een ander doel een bezoekje brengen. Wij willen samen met de ex-bewoners Roombeek ‘virtueel’ herbouwen, zoals het was vóór de ramp.
Dit willen we doen in samenwerking met de Universiteit Twente. Een blijvend, ‘virtueel’ monument en herinnering voor iedereen die daar woonde.
Dat willen we gaan doen aan de hand van foto’s. Gewone familiekiekjes van de straat of van de tuin; van een kind dat de eerste keer op de fiets zit, of van een barbecue, of van een gezellig moment op straat. Of van iets bijzonders in of aan uw huis wat u graag wil laten zien, of waar u een verhaal bij heeft.
Na verloop van tijd kunt u dan, via Internet, op het kaartje van de wijk een bepaald hoekje aanklikken, waarna de foto van dat hoekje verschijnt. Zo zou iedereen weer via Internet door de wijk moeten kunnen wandelen, zoals die was.

Beelden:
Mensen die nog foto’s / dia’s / (video) van hun huis / wijk / hobby hebben, kunnen deze laten inscannen in de porta cabin. (vraag ook familie / vrienden, zij kunnen nog foto’s bezitten).
Een kort briefje met uw beste herinnering aan de plek op de foto en wat u op die plaats graag terug zou willen zien, is altijd welkom.
Voor alle duidelijkheid: er gebeurt niets met uw foto’s, we leggen ze alleen even onder een glasplaat, waarna u ze meteen weer mee kan nemen.

Wij hopen u spoedig te ontmoeten aan de Lasondersingel.

Met vriendelijke groet,
Jasper Knobbout, KRO
Renate Spreij, Universiteit Twente

Over het algemeen is de porta cabin geopend van:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot en met 17.00 uur.
Maandag en donderdag tot en met 19.00 uur.
En op afspraak. Telefoon: 053-43 64 154

terug naar inhoud


KRO zoekt medewerkers

Het Informatie en AdviesCentrum ontving de volgende oproep van François de Waal die voor de KRO een documentaire gaat maken:
"De KRO zou graag een documentaire maken over mensen die naast alle pijn, verdriet en ellende veroorzaakt door de ramp, ook een verandering in hun leven hebben gevoeld die ze als positief hebben ervaren. Mensen die behalve verschrikkelijk veel schade hebben geleden, ook mogelijk gegroeid zijn, bijvoorbeeld spiritueler zijn geworden. Kan een ramp ook lichtpuntjes brengen?

Bent u misschien iemand die door de ramp anderen heeft kunnen helpen en nu een andere kijk op het leven heeft gekregen?
Bent u misschien veranderd van gesloten naar emotioneel?
Bent u misschien iemand tegengekomen met wie u een verrassend goede band heeft gekregen?
Bent U misschien gesteund door mensen waarvan u dat totaal niet had verwacht?
Bent u misschien veranderd van najagen van geld naar najagen van geluk?
Bent u misschien veranderd van op jezelf zijn naar veel belangstelling hebben voor anderen?

De bedoeling van deze documentaire is niet om de ramp te relativeren, maar om te onderzoeken of er mogelijk naast alle grote negatieve gevolgen ook kleine positieve lichtpuntjes zijn.

Reacties graag bij mij, de maker van deze documentaire:
François de Waal
Keizersgracht 691
1017 DW Amsterdam
tel. 020 - 421.24.23
mobiel 06.15.06.16.31
email: fdewaal@knoware.nl    

terug naar inhoud


Debat aan de Markt

‘De toekomst van de veiligheid rond bedrijven’ is het thema van een paneldiscussie die op 8 februari a.s. gehouden zal worden. Deze paneldiscussie wordt georganiseerd door het Platform Duurzaam Enschede en zal plaatsvinden in theater Concordia aan de Oude Markt.
Een paar vragen die aan het panel zullen worden voorgelegd zijn:

Het thema ‘veiligheid rond bedrijven’ is een thema dat hoog op de agenda komt na de publicatie van de rapporten van de commissie Oosting.

Even kort wat zaken op een rij:

Voorzitter:  mevrouw ir. Seçil Arda, Platform Duurzaam Enschede
Discussieleider:  de heer prof. dr. Hans Bressers, Universiteit Twente
Panelleden: mevrouw dr. Marja Wagenaar, lid Tweede Kamer
de heer ing. Leo van der Stappen, directeur Koninklijke Grolsch NV
de heer ir. Anne Baas, directeur Akzo Nobel BV
de heer drs. Richard Hemmen, adviseur milieuvergunningen Oranjewoud
Datum: 8 februari 2000
Plaats: Theater Concordia aan de Oude Markt
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Entree:  GRATIS, iedereen is welkom!
Meer informatie: 06 – 51 58 98 86

terug naar inhoud


Ideeën voor het monument

De vuurwerkramp die Enschede op 13 Mei heeft getroffen is een belangrijk moment in onze geschiedenis. Dit moment mogen en kunnen we niet vergeten.
Een monument ter nagedachtenis behoort dan ook een plek te krijgen in de nieuw te bouwen wijk Roombeek-West.
De Gemeente Enschede nodigt U uit om uw ideeën voor zo’n monument op papier te zetten en te presenteren in het Rijksmuseum Twenthe. Deze ideeën of suggesties kunnen de vorm hebben van een schets, een tekening, een brief, een maquette of nog anders. Het gaat erom dat het comité dat uiteindelijk een selectie moet maken, een indruk krijgt van de bedoeling.

Procedure:
U kunt tot 16 Februari uw suggesties inleveren bij het onderstaande adres, dus niet bij het Rijksmuseum.
De hele maand maart wordt Uw idee tentoongesteld in de Galerij van het Rijksmuseum Twenthe.
Zondag 25 Maart krijgt U de gelegenheid uw idee toe te lichten.
Een comité bestaande uit onder meer vertegenwoordigers van getroffenen zal uiteindelijk maximaal 5 voorstellen voordragen aan Burgemeester en Wethouders. Ook het publiek krijgt hierna de mogelijkheid een voorkeur aan te geven. Gedurende de hele maand maart kan iedereen die dat wil zijn mening kenbaar maken in het Rijksmuseum. De Gemeenteraad van Enschede neemt uiteindelijk de beslissing.

Inleveradres:
U kunt uw suggestie sturen naar: id Monument, Gemeente Enschede, antwoordnummer 1143,
7500 VB Enschede (een postzegel is niet nodig).
Suggesties die betrekking hebben op het monument en al zijn ingediend in het kader van het participatieproject "Wederopbouw Roombeek West" worden verwerkt. De indieners krijgen spoedig bericht over de verdere gang van zaken.
Als U nog vragen heeft kunt U contact opnemen met:
Mathilde Lohuis, projectmedewerker "Vormgeven Rouw en Monument": Tel.: 053 - 4617280

terug naar inhoud


Onderzoek naar afhandeling schadeclaims opstalverzekeringen 

Op initiatief van de gemeente, in samenwerking met de belangenvereniging, start een onderzoek naar de manier waarop verzekeringsmaatschappijen de claims van gedupeerde woningeigenaren hebben afgewikkeld. De gemeente roept gedupeerde woningeigenaren op mee te werken aan het maken van dossiers over opstalverzekeringen. Wanneer de dossiers daarvoor aanleiding geven, zal de gemeente de gesignaleerde problemen met de verzekeraars bespreken.

Verzekeringsmaatschappijen hebben na de vuurwerkramp veel claims ontvangen voor schade aan de woningen. De ervaringen van woningeigenaren met de afhandeling van deze claims lopen erg uiteen. Naast goede ervaringen klagen sommige gedupeerden over moeizame onderhandelingen met verzekeraars over het schadebedrag en de afhandeling van de claims.

Om inzicht te krijgen in de wijze waarop de woningeigenaren en de verzekeraars zijn omgegaan met de claims is het "Dossier Verzekeringen Vuurwerkramp" gemaakt. Dit is een formulier waarop de woningeigenaar alle benodigde gegevens kan invullen. Zo wordt gevraagd naar de aard en de omvang van de schade, de gemaakte afspraken en eventuele juridische procedure. Het beeld wordt compleet wanneer de woningeigenaar ook kopieën van belangrijke stukken aan het formulier toevoegt. Vanwege de aard van het probleem kunnen de formulieren niet anoniem worden ingevuld.

Het vragenformulier "Dossier Verzekeringen Vuurwerkramp" en antwoordenveloppe is vanaf donderdag 8 februari af te halen bij de receptie van het IAC. Mocht u hulp nodig hebt bij het invullen van het formulier, dan kunt u een afspraak maken voor het Bouwkundig Spreekuur van Loket Woningverbetering. Deze wordt iedere middag (behalve vrijdag) gehouden van 14 tot 16 uur op het IAC. De afspraak kunt u maken met de receptionistes van het IAC (0800-1100).

terug naar inhoud


Busreis naar Ikea

Wegens grote belangstelling biedt touringcarbedrijf Baba-reizen nog een laatste kans met de bus naar Ikea-Duiven te gaan. De reis vindt plaats op dinsdag 13 februari. De eerste bus is al bezet. Vanwege de grote belangstelling heeft Baba-reizen besloten een tweede bus in te zetten. Vertrek om 9.00 uur. Een retourtje kost 15 gulden. Dit bedrag geldt uitsluitend voor mensen die een Ikea-bon hebben. Per huishouden kunnen maximaal 2 personen voor dit bedrag deelnemen. Anderen betalen 25 gulden voor deze busreis. Als u zich aan wilt melden, neem dan contact op met Baba-reizen, tel. 053 – 4345652 (24 uur bereikbaar). Voor meer informatie kunt u internet raadplegen: www.baba.nl.

terug naar inhoud


Stappen voor de wederopbouw 

De behoefte aan snelheid bij de wederopbouw is groot. En het moet een mooie prettige wijk worden waar mensen in de toekomst graag willen wonen en werken. Om dat te verwezenlijken wordt de ontwikkeling van die wijk in een aantal stappen uitgevoerd, die hier nog eens zullen worden toegelicht. De rode draad in het traject is dat de bewoners en andere betrokkenen een belangrijke stem hebben bij de wederopbouw.

Stap 1: inventarisatie van meningen
Om zoveel mogelijk mensen te betrekken is een reeks van activiteiten en bijeenkomsten opgezet waarbij bewoners, ondernemers, kunstenaars, verenigingen en scholen inbreng wordt gevraagd. Denk bijvoorbeeld aan de id-bussen, de bijeenkomsten en de speciale aandacht op basisscholen.

Stap 2: alle ideeën verwerken
De volgende stap is het verwerken van de verschillen de ideeën, wensen en meningen tot een stedenbouwkundig plan. Dat is onder meer de taak van stedenbouwkundige Pi de Bruijn. In dat plan komen dan de hoofdlijnen voor de nieuwe wijk te staan. (woonruimte, winkels, wegenstructuur, recreatie, scholen, etc.)

Stap 3: tentoonstelling en presentatie
Over ongeveer twee à drie mande zal op een tentoonstelling aan alle betrokken en geïnteresseerden het stedenbouwkundig plan (stap 2) worden gepresenteerd. Ook zullen een aantal bijeenkomsten plaatsvinden om deze plannen toe te lichten, waar men tevens de gelegenheid krijgt te reageren op het plan.

Stap 4: beslissing door de gemeenteraad
Na de tentoonstelling en de verwerking van de reacties bespreekt de gemeenteraad het plan en neemt een beslissing. Dat zal waarschijnlijk in mei zijn.

Stap 5: …en weer meepraten
Na de beslissing over de globale aanpak wordt het gebied ‘opgesplitst’ in kleinere delen, die dan concreter kunnen worden ingevuld met plannen en schetsen van buurtjes en straten, winkels, scholen en parken. Ook in deze fase wordt iedereen weer gevraagd om mee te denken.

terug naar inhoud


Bouw mee via Internet

Om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het maken van de plannen voor de wederopbouw van het rampgebied zijn er tot half februari veel activiteiten.
Bewoners, ondernemers, kunstenaars, verenigingen, scholen: aan iedereen wordt om ideeën, meningen en inbreng gevraagd. Wellicht heeft u in de stad al de ID-bussen gezien of gebruikt, er zijn bijeenkomsten voor verschillende groepen bewoners en voor kinderen op basisscholen wordt speciale aandacht besteed aan de toekomst van het gebied.

Aan de site van de gemeente over de wederopbouw www.roombeek-west.enschede.nl  is nu een geheel nieuw, interactief stuk toegevoegd. U doorloopt een uitgebreid programma waarin uw mening wordt gevraagd over verschillende thema's die van belang zijn bij het maken van de plannen voor de nieuwe wijk. Groenvoorzieningen, architectuur, parkeren, openbaar vervoer: over tientallen onderwerpen kunt u via foto's en stellingen uw mening geven. U doet dat niet zomaar, de resultaten van het programma komen op het bordje (of beter gezegd de tekentafel) van Pi de Bruijn, de stedenbouwkundige die het plan gaat maken.

Dus doe mee aan de wederopbouw vanachter uw computer en surf naar www.roombeek-west.enschede.nl, Het programma loopt tot 19 februari a.s..

terug naar inhoud


Kids voor Roombeek-west

Wellicht is bekend dat er zo’n 180 kinderen van verschillende scholen in Enschede de laatste tijd druk bezig zijn geweest met het ontwikkelen van ideeën voor de wederopbouw van Roombeek-West. Op allerlei manieren hebben zij hun ideeën, wensen en meningen voor de nieuwe wijk kunnen uiten. Alles wat ze de afgelopen weken bedacht en gebouwd hebben maken ze na op verschillende plattegronden van Roombeek-West.
Op donderdag 8 februari vanaf 13.00 uur zal in het Rijksmuseum een eindpresentatie gehouden worden, waarin de resultaten overhandigd zullen worden aan de gemeente en aan Pi de Bruijn, de stedenbouwkundige. Natuurlijk is dit een leuke manier om het participatietraject voor de kinderen af te sluiten.

terug naar inhoud


Stichting Stadsherstel

B & W van Enschede stelt de Gemeenteraad voor een Stichting Stadsherstel in het leven te roepen. Deze stichting die vanaf 1 maart uit de startblokken komt gaat de belangen behartigen van alle aangesloten huiseigenaren die aantoonbare schade hebben geleden door de vuurwerkramp. Het gaat dan om de woningen buiten Roombeek West (het gebied binnen de schuttingen). De verwachting is dat de stichting de belangen zal kunnen behartigen van tussen de 600 en 1000 huiseigenaren. Ook huiseigenaren die al herstelwerkzaamheden hebben verricht, of ermee bezig zijn, kunnen zich aansluiten bij de stichting. Waarschijnlijk zal alle schade die samenhangt met de vuurwerkramp eind 2003 zijn hersteld. In verband met schade die daarna aan het licht komt, wordt een voorzieningenfonds in het leven geroepen.
De stichting kent een raad van toezicht en een uitvoeringsorganisatie. De uitvoeringsorganisatie wordt in handen gelegd van de vijf Enschedese woningcorporaties en de stichting Stedelijk Wonen. De keuze is op deze organisaties gevallen vanwege hun kennis en kunde op het gebied van woningverbetering en het feit dat ze opereren vanuit een maatschappelijk belang.
Om u enig idee te geven van de werkwijze van de stichting, volgen hieronder enkele veel gestelde vragen en de antwoorden.

Vragen en antwoorden:
Vraag:
Wanneer krijgt men persoonlijk bericht als men voor de opstalschaderegeling in aanmerking komt?
Antwoord: Er wordt een bestand samengesteld van mensen die mogelijk in aanmerking komen voor de opstalschaderegeling. Dat gebeurt door middel van enquêtes die eind februari 2001 worden uitgezet. Via de bewonersnieuwsbrief en andere media volgt nadere informatie.

Vraag: Hoe gaat het precies in zijn werk?
Antwoord: De Stichting Stadsherstel is verantwoordelijk voor de uitvoering. In de praktijk wordt een en ander verzorgd door de uitvoeringsorganisatie van de Stichting, namelijk de plaatselijke corporaties en de Stichting Stedelijk Wonen. Uiteraard zullen voor de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden externe partijen/aannemers worden ingeschakeld. Uitvoering vindt plaats voor eind 2003. Op basis van de gegevens die de enquête oplevert zal een prioriteitsvolgorde moeten worden bepaald. We moeten immers vaststellen welke panden het eerst moeten worden aangepakt.

Vraag: Wat moet ik doen wanneer ik het niet eens ben met deze regeling? Waar moet ik mij dan melden?
Antwoord: Ten aanzien van geschillen tussen klant en Stichting zal worden voorzien in een arbitragemogelijkheid.

Vraag: Ik heb nu problemen met de aannemer en de verzekering. Doet Stichting Stadsherstel hier iets in? Of kan er iets geregeld worden?
Antwoord: Als er nu acute problemen zijn met aannemer, verzekering etc. kan men zich wenden tot het Loket van de Stichting Stedelijk Wonen in het Informatie en AdviesCentrum, waaronder zowel een bouwkundig als een juridisch spreekuur valt.

Vraag: Komt er nog een infoavond voor deze regeling?
Antwoord: Het ligt in de bedoeling dat er in de loop van februari een infoavond komt. Hieraan zal ruim bekendheid worden gegeven.

Vraag: Kan ik mij al laten registeren zodat ik voor deze regeling in aanmerking kan komen?
Antwoord: Het is het meest verstandig de enquête af te wachten. Mocht u te zijner tijd geen enquête ontvangen, dan kunt u alsnog een enquêteformulier verkrijgen. Volg hierover de mededelingen in de bewonersnieuwsbrieven en media.

Vraag: Welk gebied komt hiervoor in aanmerking? En wie dan?
Antwoord: Er is geen buitengrens. Alle woningen met aantoonbare schade ten gevolge van de vuurwerkramp die gelegen zijn buiten het plangebied Roombeek-West komen in aanmerking.

terug naar inhoud


IAC signaleert vertragingen bij OBO-regeling en inboedelschade

Ten aanzien van de afwikkeling van de OBO-regeling (Onkosten Bijzondere Omstandigheden) en de regeling inboedelschade doen zich vertragingen voor. Een aantal gedupeerden heeft zich hierover bij het IAC beklaagd.
Het IAC heeft de klachten onder de aandacht van LASER gebracht, met een dringend verzoek om de vertragingen zo snel mogelijk weg te werken. (LASER is de organisatie die in opdracht van de Stichting financiële hulpverlening vuurwerkramp verantwoordelijk is voor de uitvoering van een aantal schaderegelingen).
Een gesprek tussen vertegenwoordigers van de Stichting financiële hulpverlening vuurwerkramp en de gemeente Enschede heeft inmiddels geleid tot een besluit van het Stichtingsbestuur om LASER extra personeel te laten inzetten. Het doel hiervan is om de komende twee weken tenminste 80% van de in totaal 540 aanvragen voor de OBO-regeling te kunnen afhandelen.

terug naar inhoud


Cascoregeling

Bij de Stichting financiële hulpverlening vuurwerkramp zijn in totaal 583 aanvragen binnengekomen voor een tegemoetkoming in de schade aan auto’s en motoren. Aanvragen voor de zogeheten regeling cascoschade konden tot 1 januari 2001 worden ingediend.

Inmiddels zijn 490 aanvragen goedgekeurd. Er zijn nu nog ongeveer 40 aanvragen in behandeling. Ruim 30 aanvragen zijn afgewezen, in de meeste gevallen omdat een directe relatie tussen de auto- of motorschade en de vuurwerkramp niet kon worden aangetoond. 13 mensen hebben een bezwaarschrift ingediend.

Tot nu toe is een bedrag van bijna 1,2 miljoen gulden uitgekeerd aan de gedupeerden. Naar verwachting wordt nog ruim 3,5 ton uitgekeerd. Hiermee komt het totaal aan tegemoetkomingen wegens niet-verzekerde of onderverzekerde auto- of motorschade op 1,6 miljoen gulden. Per gedupeerde komt dat neer op een tegemoetkoming van gemiddeld ongeveer fl. 2.700.

De regeling cascoschade was de eerste materiële schaderegeling voor particulieren die op 26 september 2000 in uitvoering is gekomen. De kosten van deze regeling die waren geschat op 2 miljoen gulden, worden betaald door het Nationaal Rampen Fonds. Dit geld is afkomstig van de inzamelingsactie van het NRF onder de Nederlandse bevolking via giro 777.

terug naar inhoud


Regeling kostenvergoeding buitenste ring

Inmiddels zijn de financiële regelingen I, II en III reeds uitgevoerd. Regeling I en II waren niet gebiedsgebonden, maar regeling III wel en deze was gericht op de binnenring.
Zoals reeds vermeld in BewonersNieuwsBrief nr. 34 (laatste van vorig jaar) is er inmiddels ook een kostenvergoeding voor personen en/of gezinnen uit de buitenste ring, die als gevolg van de vuurwerkramp hun huis minimaal één nacht hebben verlaten.
De zogenaamde "Regeling kostenvergoeding buitenste ring" wordt in opdracht van de Stichting Financiële hulpverlening vuurwerkramp uitgevoerd door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO).

De regeling kostenvergoeding kent vastgestelde normbedragen:

(Eenouder-) gezin met kinderen

f 1.500,-

Echtpaar/samenwonenden

f 1.250,-

Alleenstaanden (hoofdbewoner)

f 1.000,-

Per persoon, voor inwonende kinderen vanaf 18 jaar, kamerhuurders, kostgangers, onderhuurders en studentenhuisbewoners

f 400,-

Bewoners in de buitenste ring die langer dan één nacht hun woning hebben moeten verlaten en daardoor onkosten hebben gehad die een hogere tegemoetkoming rechtvaardigen, moeten dit zelf aannemelijk maken. Zij kunnen dan een beroep doen op de hardheidsclausule van de regeling.

Naar verwachting start de uitvoering van deze regeling binnenkort. Een enkel administratief probleem moet nog worden gladgestreken. Een goede voorbereiding draagt bij aan een snelle afhandeling. De mensen voor wie deze regeling is bedoeld ontvangen thuis een brief met een aanmeldingsformulier. Zij hoeven zich niet te melden.

terug naar inhoud


Regeling schades kampeerwagens, aanhangwagens en pleziervaartuigen

Wat houdt de regeling in?
De regeling voor schades aan kampeerwagens (caravans) enz. is een niet gebiedsgebonden regeling.
Gedupeerden die cascoverzekerd zijn, krijgen de schade vergoed van de verzekeraar.
Op grond van deze regeling krijgen gedupeerden die door hun eigen risico geen recht hebben op een tegemoetkoming door de schadeverzekeraar het eigen risico vergoed tot de hoogte van het schadebedrag.
Gedupeerden die niet cascoverzekerd zijn en van wie de caravan enz. ‘total loss’ is verklaard, krijgen de dagwaarde vergoed. Als er sprake was van herstelbare schade, krijgen gedupeerden de herstelkosten vergoed.
De tegemoetkoming heeft ook betrekking op de inboedel van caravan of aanhangwagen, behalve geld en fietsen (deze zaken vallen onder de regeling tegemoetkoming inboedelschade).

Voor wie is de regeling?
Voor iedere particulier die aannemelijk kan maken dat zijn/haar kampeerwagen, aanhangwagen of boot is vernietigd of beschadigd als direct gevolg van de vuurwerkramp van 13 mei 2000.

Wat moet u doen?
De regeling voor schade aan kampeerwagens enz. komt vanaf maandag 12 februari 2001 in uitvoering. Vanaf die dag kunt u een aanvraagformulier voor deze regeling verkrijgen bij het Informatie en AdviesCentrum, Molenplein 1, telefoon 0800 – 1100. De Stichting financiële hulpverlening vuurwerkramp is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.

terug naar inhoud


Belangenvereniging

Bezoek Minister Klaas de Vries
Vorige week was de minister van Binnenlandse Zaken op werkbezoek in Enschede. Ook de BSVE heeft een gesprek met hem gehad. Het belangrijkste onderwerp was de situatie waarin de getroffenen zich op dit moment bevinden. 
Onze boodschap voor de minister was dat er, ondanks de goede inspanningen van vele kanten, het met veel mensen nog niet goed gaat en dat er op de signalen die hierover door de BSVE worden afgegeven vaak te traag wordt gereageerd. In ieder geval op de trage gang van zaken wat betreft de uitvoering van de verschillende financiële regelingen is ondertussen gereageerd.

BSVE verhuist deze week
De BSVE verhuist van het te kleine kantoor op het Kompas naar de portacabins die op het terrein van de Nieuwe Weeme zijn geplaatsd.
De verhuizing vindt eind deze week plaats. We zullen daar de beschikking
krijgen over ongeveer 3 keer zoveel ruimte, waardoor het mogelijk moet worden om beter te werken.
Het telefoonnummer (4340374) en ook het faxnummer (4319431) blijven
ongewijzigd.
Het kantoor zal op werkdagen dagelijks geopend zijn. Omdat we nog steeds met
een kleine kantoorbezetting werken is het verstandig om voor een afspraak te bellen.

Rapport Commissie Oosting
Het rapport van de Commissie Oosting wordt op 28 februari gepresenteerd.
De presentatie zal plaatsvinden op het Rijksmuseum.
Na het 's ochtends aanbieden van het rapport aan de opdrachtgevers, gemeente,
provincie en rijk, en een aansluitende persconferentie, zal op nog dezelfde dag een speciale presentatie voor de getroffenen en andere Enschedeërs gegeven worden. Wie hierbij aanwezig wil zijn, doet er verstandig aan om de middag van de 28ste vrij te houden.
De gemeenteraad van Enschede zal drie weken later, op 19 maart, over het
rapport vergaderen.

BSVE e-mail berichten
De voorbereidingen voor de BSVE e-mail berichten (en de website) zijn in volle gang. Een ieder die de berichten wil ontvangen kan hierover een mailtje sturen naar ons e-mailadres: info@slachtoffersvuurwerkramp.nl    

terug naar inhoud


Belangrijke adressen en telefoonnummers

Informatie en Adviescentrum Molenplein Molenplein 1
www.iac.enschede.nl 
Algemeen informatienummer  0800 1100 (dag en nacht bereikbaar)
  

  

Commissie Oosting 053 4805788
Stationsplein 11
spreekuren op di, wo en do van 10.00 uur tot 14.00 uur
www.co-vuurwerkramp.nl
Amicon Zorgverzekeraar 053 485 39 40 (dag en nacht bereikbaar)
Gezondheidsvragen 0800-1100
GGD Twente
Kamer van Koophandel 0800 0235328
(Bedrijvenloket 8.30-17.00 uur)
Politie (meldkamer) 053 455 55 55
Service Centrum Noord Zaanstraat 12
Peuterspeelzaal de Speeldoos 4350151
Deppenbroekstraat 5
Peuterspeelzaal Dikkertje Dap 4351638
Ijstraat 4
Montesori peutergroep 4306486
Blijdensteinlaan 15
BCE-verzekeraars 0182-630983 / fax 0182-631226
Turkse Vrouwen Telefoon 0800 0240027
(voor iedereen bereikbaar)
SOS Telefonische Hulpdienst 0800-0240026
Slachtofferhulp Twente 053 4555555 (074-2429115 / 0546-829217)
Ouderentelefoon 074 250 43 43
Kinder- en jongerentelefoon 0800 0432
Jeugdzorg Perspectief 053 4312146
Stg Maatsch. Dienstverlening 053 4353353
Bureau voor rechtshulp 053 4801919
Stichting Enschede Aannemers 053 4319466
Letselschade informatie 0900 6643825
Vereniging Eigen Huis 033 4507750
Stichting Stedelijk Wonen 053 4343565
Belangenver. Slachtoffers Vuurwerkramp 053 4351638 / Fax. 053 - 431 94 31
Gereformeerd Info Centrum 053 4361409
Oecumenisch Citypastoraat 053 4306190
Leger des Heils 053 4775972
Mediant Nazorg Vuurwerkramp 053 4829982
Stationsplein 3, 1e etage
Vereniging gedupeerde ondernemers 053 4849849 
(vragen naar Raoul van Dongen)
Hengelosestraat 585
Ombudsman IAC, secretariaat 053 4818181
op ma en wo tussen 9.00 en 12.00 uur
Molenplein 1, 7511 EN Enschede

terug naar inhoud


OVERZICHT VORIGE BEWONERS NIEUWSBRIEVEN

terug naar inhoud


COLOFON
Uitgave van: Informatie- en Advies Centrum (IAC)
Redactie: Publieksvoorlichting
Telefoon: 053-4845137
Fax: 053-4845084
Email: a.schukkink@enschede.nl