Bewoners Nieuwsbrief

twee / 2001


Beste Bewoners,

Deze tweede BewonersNieuwsBrief staat weer boordevol informatie voor mensen die direct of indirect gedupeerd zijn door de vuurwerkramp. Speciaal uw aandacht voor de meepraat-bijeenkomsten over de wederopbouw waarbij ook de basisschooljeugd de handen uit de mouwen steekt. Een greep uit de overige berichten.

Zowel in de stadsdelen Noord en Zuid is begonnen met een cursus voor Turkse vrouwen die last hebben van spanningsklachten. Klassiek homeopaten en Humanistische raadslieden brengen eveneens hun dienstverlening onder de aandacht. En enkele tips wat betreft mogelijke ‘verborgen’ gebreken aan uw woning. Een kleine inspectie hier en daar kan geen kwaad, kost weinig moeite en kan u veel onkosten en narigheid besparen. B & W zijn akkoord gegaan met de oprichting van een "Stichting Stadsherstel." Deze stichting gaat de belangen behartigen van alle aangesloten huiseigenaren uit de omgeving van het wederopbouwgebied. Het gaat naar verwachting om een aantal tussen de 600 en 1000 adressen. In de volgende BewonersNieuwsBrief leest u een uitgebreide toelichting op de verdere gang van zaken en hoe de stichting uit de startblokken komt.

Deze week wordt nog geen begin gemaakt met de uitvoering van de onkostenregeling voor mensen die om het rampgebied wonen en een nacht geëvacueerd zijn geweest. De financiën zijn beschikbaar, maar enkele formaliteiten zijn nog niet opgelost. Dat geldt ook voor enkele details in de gebiedsafbakening. Het trekken van grenzen had meer voeten in de aarde en moet zorgvuldig gebeuren om achteraf vervelende discussies te voorkomen. Naar verwachting zijn deze kwesties over twee weken uit de wereld geholpen.

Mochten er mensen zijn die een bijdrage willen leveren aan de BewonersNieuwsBrief, dan kunnen ze deze sturen naar de afdeling voorlichting van het IAC; p/a DMO, postbus 186, 7500 AD Enschede. 
Of E-mailen: a.schukkink@enschede.nl    

Inhoudsopgave:

Eerder verschenen BewonersNieuwsBrieven kunt u afhalen bij het Servicecentrum Noord en bij het IAC aan het Molenplein. Dit geldt ook voor enkele Turkstalige BewonersNieuwsBrieven.

IAC op internet
Het IAC kunt u nu ook vinden op internet. Op www.iac.enschede.nl de tien meest gestelde vragen met de antwoorden. Binnenkort kunt u zich als gedupeerde via dit digitale loket laten registreren.

Bezorging BewonersNieuwsBrief
De BewonersNieuwsBrief wordt wekelijks verspreid door de Twentse Verspreidings Organisatie (TVO). Zij hanteren daarbij een lijst die in BewonersNieuwsBrief 12 geheel is afgedrukt. Mocht u klachten hebben over de bezorging, wilt u dan de TVO rechtstreeks bellen, tel. 4803032. Zij zijn op werkdagen te bereiken van 8.30 uur tot 17.30 uur. Van 12.30 uur tot 13.00 uur houden ze pauze.

Aan deze en aan de eerder verstrekte BewonersNieuwsBrief kunt u geen rechten ontlenen.


Informatie en Opvang

Informatie- en Advies Centrum (IAC) – Molenplein
U vindt het IAC aan het Molenplein 1. Hier kunt u met al uw vragen terecht. Natuurlijk kunt u er ook gewoon even binnenlopen voor een praatje of een luisterend oor. De medewerkers van het IAC helpen u graag.

Openingstijden IAC – Molenplein:

U kunt het IAC ook bellen. Het telefoonnummer is 0800-1100 (gratis). Bent u slecht ter been of heeft u niet de mogelijkheid naar het IAC te komen dan bezoekt het IAC u thuis. Voor een afspraak kunt u bellen met 0800-1100.

IAC via teletekst RTV Oost: 547
Nu ook nieuws, mededelingen, informatie en achtergronden via teletekst RTV Oost, pagina 547. De informatie kan dagelijks wisselen.

terug naar inhoud


‘De Opbouw’ op Enschede-FM

Op woensdag 24 januari (met een herhaling op zondag 28 januari) zijn medewerkers van het Informatie en AdviesCentrum in de uitzending om te vertellen over de vragen die er binnenkomen en de adviezen die vervolgens worden gegeven.

Wekelijks zijn er uitzendingen via Enschede FM met informatie, gesprekken en actualiteiten over de nasleep van de ramp. Op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur (kabel 87.5; ether 105.1) met een herhaling op de zondagavond, zelfde tijdstip. Iedere week staat een thema centraal. Een deel van het programma is in het Turks en het Marokkaans.

terug naar inhoud


Meepraten over de wederopbouw

De komende week starten de bijeenkomsten voor de wederopbouw, ook wel eens participatiebijeenkomsten genoemd. Tijdens deze bijeenkomsten moeten de meningen, wensen en ideeën van de (oud)bewoners en omwonenden voor de nieuwe wijk boven tafel komen. Alle aspecten van de nieuwe wijk komen in de bijeenkomsten aan de orde. Deze bijeenkomsten zijn ook omvattender dan de bijeenkomsten die eerder door de woningbouwcorporaties Domijn en De Woonplaats voor hun huurders hebben gehouden.

De thema’s die aan bod komen zijn: inrichting van de wijk (woningen, sfeer en karakter, verkeer en groen), indeling van de wijk (kavels en verscheidenheid aan bebouwing), voorzieningen in de wijk (bedrijven, winkels, scholen etc.) en leven en werken in de wijk (veiligheid, gezond zijn, recreatie, cultuur, monument). Na een centrale introductie wordt er in kleine groepjes verder gepraat. Voor elk onderwerp is er een aparte tafel.

Bijeenkomsten Roombeek West

Er zijn 8 bijeenkomsten gepland. De eerste is op 23 januari en de laatste op 8 februari. De bewoners worden buurtgewijs uitgenodigd. Alle bijeenkomsten worden gehouden in het Rijksmuseum (Lasondersingel 129) en beginnen om 19.30 uur. Alle bewoners van het wederopbouwgebied Roombeek West hebben op hun huidige adres een uitnodiging ontvangen. Heeft u nog geen uitnodiging ontvangen belt dan 4815300.

De laatste drie bijeenkomsten worden gehouden voor de omwonenden van Roombeek West . Deze uitnodigingen worden in week 4 bezorgd.

Bijeenkomsten

Dinsdag 23 januari Roomveldje (De Woonplaats)

Woensdag 24 januari Schurinksweide e.o.

Donderdag 25 januari Roomweg e.o

Dinsdag 30 januari: Talmaplein e.o. (Domijn)

Woensdag 31 januari Kottendijk e.o.

Dinsdag 6 februari Noord (globaal Deurningerstraat-Vanekerstraat-Voortsweg)

Woensdag 7 februari Oost en Zuid (Voortsweg-Voortsmansweg-Oldenzaalsestraat-Molenstraat-Deurningerstraat-Lasondersingel)

Donderdag 8 februari West (Deuringerstraat-Horstlindelaan-dr.Zamenhoflaan-Park de Kotten-de SavorinLohmanlaan-Bodenkampsingel)

terug naar inhoud


Kinderen maken plannen voor de wederopbouw

‘Moet er nu wel een monument komen met naambordjes van de slachtoffers of juist één zonder die namen. Er moet wel een monument komen daar is iedereen het wel over eens, maar sommigen vinden ook dat de ramp ook zo snel mogelijk moet worden vergeten. Andere kinderen vinden weer dat iedereen vooral gelukkig moet worden in het Nieuwe Roombeek-West en dat mensen met respect voor elkaar moeten samenleven van welke afkomst je ook bent. Een voor wie het nog niet wist; een wijk zonder skatebaan is niet compleet’.

Een kleine greep uit de discussies die schoolkinderen voeren bij het maken van hun eigen wederopbouwplannen voor Roombeek-West.

Met groot enthousiasme zijn 180 leerlingen van de hoogste klassen van de meest betrokken basisscholen vorige week aan de slag gegaan met het project www.toekomstbouwers.nl

Deze internetsite speelt een centrale rol om de ideeën van de kinderen naar voren te brengen. Bovendien heeft deze de functie om de communicatie tussen de deelnemende kinderen buiten de eigen school te stimuleren. De site is daarmee het verbindende onderdeel in een gevarieerd project waarin kinderen allerlei doe-gerichte opdrachten kunnen uitvoeren.

Aan de hand van enkele vragen bespreken kinderen eerst in kleine groepjes hun ideeën die ze vervolgens uitwerken in getekende ontwerpen en verhaaltjes over wat zij belangrijk vinden. De verhaaltjes worden op de website www.toekomstbouwers.nl geplaatst. Door middel van een chatbox en een eigen forum ,dat ze met een eigen wachtwoord gebruiken, kunnen ze op elkaar ideeën reageren. In een speciale rubriek ‘belangrijke mensen’ kunnen ze op de website vragen stellen aan sleutelfiguren die informatie kunnen geven aan de kinderen. Onder andere werken mee stedenbouwkundige Pi de Bruijn, de wethouders, maar ook de wijkagent.

Per school maken de kinderen komende week een keuze uit de zelfgemaakte ontwerpen. Deze gaan ze onder begeleiding van enthousiaste leerkrachten en vrijwillig medewerkende kunstenaars en studenten van De AKI, Hogeschool Enschede en ROC – Oost Nederland nabouwen in Lego.

Op 8 februari volgt een slotbijeenkomst waar de ‘legomaquettes’ en de getekende ideeën worden toegelicht en besproken met o.a. Pi de Bruijn. De resultaten van de scholen zijn vanaf die datum te zien in het Rijksmuseum Twenthe. Het project is ontworpen en wordt begeleid door het buro Zeta Interact.

terug naar inhoud


Busreis naar Ikea

Wegens grote belangstelling biedt touringcarbedrijf Baba-reizen nog een laatste kans met de bus naar Ikea-Duiven te gaan. De reis vindt plaats op dinsdag 13 februari. Vertrek om 9.00 uur. Een retourtje kost 15 gulden. Dit bedrag geldt uitsluitend voor mensen die een Ikea-bon hebben. Per huishouden kunnen maximaal 2 personen voor dit bedrag deelnemen. Anderen betalen 25 gulden voor deze busreis. Als u zich aan wilt melden, neem dan contact op met Baba-reizen, tel. 053 – 4345652 (24 uur bereikbaar). Voor meer informatie kunt u internet raadplegen: www.baba.nl.

terug naar inhoud


Tekenen en schilderen in Rijksmuseum

Voor de kinderen van het rampgebied wordt veel gedaan op de scholen. Zij praten en schilderen en tekenen samen. Voor de ouders van die kinderen en ook andere volwassenen is er nu ook een mogelijkheid om met kleur, beeld en vorm iets te doen om de beelden van de ramp en de eigen ervaringen te verwerken. Het is gebleken dat de vrijdagmiddag minder geschikt was. Daarom zijn er voortaan bijeenkomsten op de dinsdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur in het Rijksmuseum Twenthe.

terug naar inhoud


Loket woningverbetering vuurwerkramp

Het Loket Woningverbetering Vuurwerkramp bestaat nu ruim twee maanden. Sinds 1 november 2000 kunnen woningeigenaren die schade hebben ondervonden van de ramp hier terecht voor juridisch en bouwkundig advies en voor de bouwkundige keuring van hun woning. De eerste twee maanden maakten 65 woningeigenaren van deze diensten gebruik.

Veel woningeigenaren schakelen het Loket Woningverbetering in omdat ze twijfels hebben over de schade die door hun verzekeringsmaatschappij is bepaald. Deze eigenaren hebben daarom behoefte aan contra-expertise. Andere woningeigenaren gebruiken het rapport bij het aanvragen van offertes. Aannemers weten dan precies welke zaken hersteld moeten worden.

Werkwijze

De bouwinspecteurs van het Loket hebben (tegen een vergoeding) voor 34 woningen een bouwtechnische keuring uitgevoerd. Tijdens huisbezoeken inventariseren zij systematisch de schade die de woning als gevolg van de vuurwerkramp heeft opgelopen. Op basis van richtbedragen maken ze een raming van de herstelkosten. Deze gegevens leggen ze vast in een rapport.

Spreekuren

Verder bezochten eigenaren van woningen één van de twee spreekuren. Naar het bouwkundig spreekuur kwamen ongeveer 40 mensen. Veel bezoekers hadden vragen over verzekeringsmaatschappijen. Een kleinere groep won advies in vanwege klachten over bouwbedrijven en gemeente. Bij het bouwkundig spreekuur kunnen woningeigenaren terecht met vragen over het bouwproces. Voor het juridisch spreekuur bestond via het nieuwe Loket weinig animo. Toch werden de juridische spreekuren op dinsdagochtend op het IAC meestal druk bezocht. Veel klanten kenden de weg naar dit spreekuur al en meldden zich daarom direct bij Bureau Rechtshulp Enschede. De advocaat krijgt met name vragen over verzekeringskwesties.

Ook de komende maanden kunnen woningeigenaren bij het Loket Woningverbetering terecht voor vragen over het herstel van de problemen. De baliemedewerkers van het IAC onderzoeken of de aangeboden diensten aansluiten bij de vraag van de woningeigenaar. Wanneer dit het geval is, dan maken ze een afspraak voor een bouwkundige keuring of een spreekuur. Tijdens deze afspraken wordt de woningeigenaar verder geholpen.

terug naar inhoud


"Verborgen" gebreken

Tijdens de inspecties komen de inspecteurs soms schades tegen die veel mensen nog niet gezien hebben. Zij willen deze algemene zaken toch nog eens onder de aandacht brengen omdat ze misschien nu nog aan de verzekering gemeld kunnen worden. Hieronder volgt een greep uit de veel voorkomende schades die nogal eens over het hoofd worden gezien:

Niet goed liggende dakpannen,

Kijkt u nog eens kritisch naar uw dak, de pannen moeten goed aansluiten er mogen geen openingen tussen zitten. Als men hier niets aan doet dan kunnen er bij een storm nog pannen worden opgelicht of er zelfs afvallen. Deze schade is zichtbaar in grote delen van Enschede dus ook op plekken verder verwijderd van de ramp waar geen andere schades zijn waargenomen.

Lekke dubbele ruiten,

Indien uw woning voorzien is van dubbele beglazing dan zit er tussen beide glasruiten opgesloten een kolom droge schone lucht. De rand om het glas kan door de explosie echter "lek" zijn geraakt. Hierdoor komt er vochtige lucht tussen het dubbele glas. Dit trekt vaak wel weer weg maar ontstaat ook telkens opnieuw. Wat niet weggaat is een steeds beter zichtbare witte aanslag tussen de ruiten. Dit kunt u aan beide zijden van uw ruit niet wegpoetsen. Het zit er immers tussen. Een "lekke" ruit kan niet gerepareerd worden en dient dus te worden vervangen.

Geen schade op zolder ?

Dit is vaak niet de plaats waar men het meeste komt. Toch heeft uw huis vooral op het hoogste punt het meest te lijden gehad van de explosie. Woont u in het gebied waarbij er in uw huis ook ruiten zijn gesprongen en is de expert of aannemer niet op zolder geweest om te controleren? Dan lijkt het ons verstandig nog een laatste grondige check te doen.

Vooral de gemetselde zijmuren (binnen en buiten) op zolder zijn gevoelig voor scheuren. Houten onderdelen zullen juist minder snel beschadigd zijn.

Platte daken

Door de explosie is een deel van de platte daken opgelicht. Hierdoor kan schade zijn ontstaan. Ter hoogte van 1 tot 3 lagen metselwerk onder de dakrand kan een horizontale scheur door de voeg lopen. Deze schade is met het oog goed te herkennen, maar hij valt niet altijd direct op. Verder is ook deze schade veelal ontstaan in het gebied waar ook ruiten stuk zijn gegaan.

Schade aan riolering

Een wat minder vaak voorkomende schade, maar toch vervelend, zijn schades aan rioleringen en aansluitingen. Als u sinds de ramp een rioollucht ruikt dan kan dit veroorzaakt worden doordat uw riool schade heeft opgelopen. Schakel in dat geval een gespecialiseerd bedrijf in, dat kan vaststellen of deze schades door de ramp zijn ontstaan.

Indien u één of meerdere van de bovenstaande schades ziet is het verstandig contact op te nemen met uw verzekeraar en aannemer om deze schade alsnog te herstellen.

Uiteraard zijn dit niet alle schades. De bovenstaande opsomming heeft betrekking op de schades die het meest "over het hoofd" worden gezien.

terug naar inhoud


KRO zoekt vereniging

De KRO maakt komende maanden drie televisiedocumentaires over Enschede, uit te zenden eind april/begin mei.

In één van de documentaires willen we een vereniging in Enschede portretteren, waar zowel ex-rampgebiedbewoners als andere Enschedeërs lid van zijn.

Dat kan een postduivenvereniging, biljardclub, een sportclub, harmonie-orkest (al of niet met majorettecorps) zijn. We zijn geïnteresseerd in allerlei verenigingen.

In de documentaire willen we laten zien, wat een vereniging/hobby in georganiseerd verband voor mensen kan betekenen als zij zo’n klap te verwerken hebben gekregen.

Bent u als ex-rampgebiedbewoner lid van zo’n vereniging, heeft u daar afgelopen jaar steun aan gehad en zoudt u eventueel willen meewerken aan het programma, dan kunt u contact opnemen met:

KRO, José Kager, op kantoortijden 035-6713435. U kunt ook mailen: jose.kager@kro.nl, faxen: 035-6713123 of schrijven: KRO, José Kager, Postbus 23000, 1202 EA Hilversum.

Eventueel kunt u contact opnemen met Jasper Knobbout, hij is op ma, di., do., vr. aanwezig in de portacabin (naast het Rijksmuseum), tel. 4364154 (kantoortijden).

terug naar inhoud


Cursus spanningsklachten

Er is een cursus gestart voor Turkse vrouwen die last hebben van spanningsklachten. Deze cursus is een initiatief van het Gezondheidscentrum Noord en Wesselerbrink.

Allerlei omstandigheden in het leven kunnen spanningen oproepen. Teveel spanningen (stress) kunnen klachten veroorzaken. Veel voorkomende spanningsklachten zijn hoofdpijn, buikpijn, rugpijn, vermoeidheid, slapeloosheid. In deze cursus wordt geleerd hoe om te gaan met deze spanningen. In de cursus wordt onder andere aandacht besteed aan wat spanningsklachten precies zijn, de lichamelijke klachten en herstel, houding, ademhaling en ontspanningsoefeningen, en leren opkomen voor jezelf. Een kort overzicht:

 

Stadsdeel Noord

Stadsdeel Zuid

     

Dag/tijd:

Maandag 9.00 - 11.00uur

Dinsdag 9.00 – 11.00 uur

Cursusdagen:

15, 22 en 29 januari,

5, 12, 19 en 26 februari

23 en 30 januari,

6, 13, 20, 27 februari

13 maart

Plaats:

Buurtcentrum Het Kompas,

IJstraat 4, Enschede

Wijkcentrum De Magneet,

Hertmebrink 1, Enschede

Begeleiding:

Güzide Ay, Gezondheidscentrum

Dian van Beest, Het Kompas

Rolina Krijnsen, fysiotherapie

Ayşen Emir, Maatschappelijk Werk.

Sevgi Seçkin, Gezondheidscentrum

Marga Huls, SWZ fysiotherapie

Ayşen Emir, Maatschappelijk Werk.

Kosten:

FL 35,- (FL 27,50 met E-pas)

FL 35,- (FL 27,50 met E-pas)

Kinderoppas:

Is tegen geringe betaling aanwezig.

Voor aanmelding en informatie kunt u terecht bij:

Güzide Ay, Gezondheidscentrum Noord, 053 - 4351615

Sevgi Seçkin, Gezondheidscentrum Wesselerbrink, 053 - 4767145

terug naar inhoud


Quilt Rijksmuseum

'Tribute to the people of Enschede' is de titel van een indrukwekkende quilt die sinds enkele maanden in het Rijksmuseum hangt. Deze quilt, op 13 november 2000 overhandigd aan het gemeentebestuur van Enschede, is een geschenk van meer dan 150 quilters uit de gehele wereld aan alle inwoners van de stad.

Om uiting te geven aan gevoelens van betrokkenheid bij de gebeurtenissen van 13 mei 2000, heeft Connie Davis op 26 mei het initiatief genomen voor dit project. Via internet - www.egroups.com/group/Enschede_Firework_Disaster_Quilt - is haar initiatief verspreid. Aan deze quilt van 3 x 5 meter hebben mensen meegewerkt uit de volgende landen: Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Canada, Nieuw Zeeland, Australië, Polen, Italië, België, Uruguay, Frankrijk, Noorwegen, Finland, Spanje, Nederland, Turkije, Hong Kong (China), Zweden, Denemarken, Ierland en Zuid-Afrika.

Deze groep heeft naast de grote quilt in het Rijksmuseum nog vier kleinere quilts gemaakt. Deze zijn op 13 november overhandigd aan de nabestaanden van de vier omgekomen brandweermannen.

terug naar inhoud


Digitaal schoolplein

De Lions zouden graag iets willen betekenen voor de kinderen van de getroffen basisscholen door de vuurwerkramp van 13 mei jl. in Enschede Noord. In oktober was er een oriënterend gesprek met afgevaardigden van de Lions en de directies van de betrokken scholen. In het gesprek kwam heel duidelijk naar voren dat het streven moet zijn om zoveel mogelijk kinderen uit het rampgebied te bereiken. Dat versterkte onze gedachte om op elke getroffen school iets gelijkwaardigs te creëren. Vervolgens kwam het idee van het opzetten van een digitaal schoolplein op elke school naar voren. Het betreft de volgende scholen: Noordlinde (Zaanstraat en Van Damstraat), Anna van Buren, Toermalijn en Bonifatius.

Het digitaal schoolplein zal inhouden dat in elke basisschool een plek tot stand komt waar meerdere computers komen te staan. Deze zullen worden aangesloten op internet en email. Zo kan er onderling gecommuniceerd worden, waarbij we denken aan chatten, emailen, webcammen en het uitwisselen van werkstukken en projecten. Leerlingen kunnen de computers uiteraard onder schooltijd gebruiken, maar daarnaast is het ook de bedoeling dat er na schooltijd door kinderen en ouders gebruik van gemaakt kan worden. Hierdoor krijgt het digitale schoolplein tevens een wijk- en sociale functie en zou het tevens een manier kunnen zijn om de ramp van 13 mei zo goed mogelijk te verwerken.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van het plan. Het streven is om in het voorjaar op elke school de digitale schoolpleinen in gebruik te nemen. Over de ontwikkeling zullen we u uiteraard via de nieuwsbrief op de hoogte houden.

We zijn de Lions dankbaar voor de mogelijkheden die zij de scholen, de kinderen en de ouders bieden!

terug naar inhoud


Humanistische hulp

Praten over wat u meemaakte tijdens en na de ramp kan bij de Humanistische raadslieden.

De ramp in Volendam die veel jonge mensen en hun families heeft getroffen doet velen in Enschede terugdenken aan die vreselijke dag in mei toen ze zelf de vuurwerkramp meemaakten. Dat was voor hen een schokkende ervaring, die het leven van het ene op het andere moment drastisch veranderde. Als je zoiets ingrijpends hebt meegemaakt heb je vaak heel wat te verwerken.

De ramp is al weer enige tijd geleden. Er wordt mensen niet meer zo vaak gevraagd hoe het met hen gaat. Anderen zeggen steeds meer dat het leven verder gaat. Maar het kan nog steeds moeilijk zijn de draad weer op te pakken. Ook gebeurt het vaak dat mensen het juist pas later moeilijk krijgen als het leven weer wat meer zijn gewone gang lijkt te gaan.

Mensen die in hun leven ingrijpende gebeurtenissen en ervaringen hebben meegemaakt of die voor belangrijke keuzes en beslissingen staan en daar met een ander over willen praten kunnen bij ons, humanistisch raadslieden, terecht.

Wij willen u een luisterend oor bieden.

Aan één van ons kunt u vertellen wat u hebt meegemaakt en waar u het moeilijk mee heeft. Samen zoeken we naar stukjes in het verhaal dat u vertelt die u verder kunnen helpen. Het gaat er daarbij niet om de dingen die u hebt meegemaakt te vergeten of om oplossingen te geven, maar om die ervaringen een plek in uw leven te geven. Als humanistisch raadslieden gaan we uit van iemands eigen manier van kijken en denken. Het belangrijkste aanknopingspunt is daarbij de mens zelf en zijn of haar mogelijkheden.

Wij (Margriet Meijling en Gonnie Bikker) zijn tijdens kantooruren bereikbaar via het telefoonnummer van Humanitas, afdeling Enschede, 053 – 432 06 57.

Aan de gesprekken zijn geen kosten verbonden dankzij bijdragen van Humanitas en het Humanistisch Verbond. Bel gerust, ook voor meer informatie. We sturen u graag de folder toe die speciaal voor de slachtoffers van en betrokkenen bij de vuurwerkramp is gemaakt.

terug naar inhoud


Spreekuur IAC in noord

Begin 2001 is het IAC begonnen met een spreekuur in Enschede-Noord. Een contactpersoon van het IAC houdt iedere dinsdagmiddag en donderdagmiddag spreekuur in het Servicecentrum Noord. U kunt daar voor al uw vragen naar aanleiding van de vuurwerkramp terecht. Ook kunnen bewoners er zich als gedupeerde laten registreren.

Met het nieuwe spreekuur in Servicecentrum Noord breidt het IAC zijn dienstverlening verder uit. Het betreft een spreekuur op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met: 4351615. U kunt vragen naar de contactpersoon van het IAC.

terug naar inhoud


Ingekomen gedicht

Verdrietig Volendam

Waarom ging het nu weer mis?

Binnen het jaar een tweede ramp,

waarvan vuurwerk opnieuw de oorzaak is.

Vele overledenen te betreuren

hun toekomst is ineens voorbij…

Hoe kon dit in godsnaam gebeuren,

het lijkt voor ons weer 13 mei.

Al die jonge mensen

samen het nieuwe jaar ingeluid,

hadden vast nog vele wensen

deze werden wreed door het vuurwerk verbruid.

Zoveel gewonden met ontzettend veel pijn,

zijn getekend voor het leven

Waarom moest dit zo zijn?

Kan iemand ons daar antwoord op geven?

 

Volendam ontzettend veel kracht en sterkte toegewenst namens

Stichting Noaberschap

Enschede 13 mei 2000 C.Jordens

terug naar inhoud


Klassiek homeopaten

Hulpaanbod homeopaten voor volwassenen én kinderen. Een groep klassiek homeopaten uit de regio herhaalt hun aanbod om slachtoffers van de vuurwerkramp kosteloos bij te staan. Op de eerdere oproep hebben vooral volwassenen en jongeren gereageerd. De laatste tijd is er echter veel publiciteit over de groep van peuters. Zij hebben de ramp bewust meegemaakt, maar kunnen met hun vreselijke ervaringen niet omgaan. Gedragsproblemen, angsten, slaapproblemen met akelige dromen enzovoort komen veelvuldig bij deze groep voor. De homeopaten willen benadrukken dat juist bij deze kinderen homeopathie heel goed werkt. Een homeopathisch middel heeft een helende werking op het hele kind. Dus onverwerkte emoties en de gevolgen daarvan worden weer in balans gebracht. En als er lichamelijke klachten zijn ontstaan door de ramp, of zijn verergerd door de ramp dan zal homeopathie ook deze genezen. Uiteraard geldt het aanbod ook voor andere groepen mensen die – zeker in deze periode – nog te kampen hebben met de gevolgen van de ramp.

De meewerkende klassiek homeopaten zijn allen aangesloten mij de beroepsvereniging voor klassiek homeopaten, de NVKH, en hebben een eigen praktijk in, of in de omgeving van Enschede. Het consult vindt plaats in een centraal gelegen, bestaande praktijk in Enschede, en wordt afgenomen door twee homeopaten. De twee tot drie consulten zullen ongeveer drie kwartier duren, per consult, per persoon. Om onnodige wachttijden te voorkomen kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 053 – 4280977 op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur. Het betreft hier een particulier initiatief; geïnteresseerden kunnen zich daarom niet opgeven via het IAC.

terug naar inhoud


Ingekomen gedicht (2)

Mevrouw Bos geloofde haar ogen niet. Haar wens, een echte kerstboom aan de Roomweg, ging in vervulling dankzij tussenkomst van de medewerkers van RTV-Oost. Inmiddels is de boom onttakeld en hangen knuffels en gedichten bij mevrouw Bos te drogen. De stam van de boom is verzaagd tot enkele fraaie elementen waarvan er één haar tuin siert.

Als ik ’s morgens op ga staan,

Is het eerste wat ik doe, de radio op oost aan.

Ik kon die dag naar de radio bellen,

Om ze mijn kerstwens te vertellen.

De wens was een kerstboom dicht bij het rampgebied,

Dat met lichtjes er in helder ziet.

Voor alle mensen die daar nog wonen of hebben gewoond,

Dat daar op deze manier veel liefde voor wordt getoond.

Laat dit licht voor altijd schijnen,

En dat wat er is gebeurd voor altijd zal verdwijnen.

terug naar inhoud


Rubriek belangenvereniging

Inspectierapporten:

Naar aanleiding van het verschijnen van de inspectie rapporten heeft de Belangenvereniging op 15 januari het volgende persbericht rondgestuurd:

De Belangenvereninging Slachtoffers Vuurwerkramp (BSV) is blij met de nieuwe puzzlestukjes die de rapportage van de rijksinspecties heeft opgeleverd.

De inhoud van de rapporten geeft op vele punten een ontluisterend beeld van hetgeen zich heeft afgespeeld in de aanloop naar de ramp op 13 mei.

De BSV geeft op dit moment geen inhoudelijk commentaar op de rapporten, pas met het eindrapport van de Cie. Oosting op 28 februari zal er een volledig overzicht zijn.

Het moet vermeden worden dat het totaalbeeld wordt vertroebeld door nu reeds reacties te geven op details en daarmee een discussie op te starten.

Ook is het zeer onwenselijk dat er op grond van de nu bekende gegevens een zwartepieten spel tussen de betrokken partijen ontstaat. Alle partijen dienen zich hiervan te onthouden. Met name de brandweer, die in hun pogingen de brand te blussen vier mensen heeft verloren, hoort van een dergelijk zwartepieten spel verschoond te blijven.

De inhoudelijke discussie moet gevoerd worden op basis van een zo compleet mogelijk overzicht van alle relevante feiten..Deze zullen pas met het eindrapport van de Cie. Oosting in voldoende mate en in de juiste verhoudingen bekend zijn.

De BSV is van mening dat de uitspraken van dhr. Oosting in het AD van zaterdag jl. een correcte weergave vormen van reeds publiekelijk bekende feiten en op geen enkele wijze reeds als conclusies mogen worden gezien.

Het feit dat op alle niveaus is gefaald, wordt het duidelijkst geïllustreerd door de toestand waarin de wijk Roombeek-Mekkelholt zich sinds 13 mei 2000 bevindt.

Toelichting:

De Belangenvereniging is van mening dat de getroffenen van de vuurwerkramp recht hebben op een zo helder mogelijk verhaal over wat er gebeurd is en hoe het heeft kunnen gebeuren. Dat verhaal kan nooit duidelijk worden als er wordt begonnen met discussieren terwijl de Commissie Oosting nog bezig is om alle feiten zo goed mogelijk op een rijtje te krijgen.

Natuurlijk vormen de inspectie rapporten daarvan een belangrijk onderdeel, maar ook niet meer dan dat.

Als het rapport van de Commissie Oosting er is, zal de discussie waarschijnlijk in alle hevigheid losbarsten.

Ook dan blijft nog steeds het grootste belang van de getroffenen dat de werkelijkheid zo helder mogelijk aan het licht komt. Omdat het een heel ingewikkeld verhaal is, waarin veel partijen een rol spelen, moeten we oppassen met snelle oordelen en vooral zorgen dat de dingen op een goede manier uit elkaar gehaald worden.

Om een voorbeeld te geven. In de discussie die na de inspectierapporten ontstond over de rol van de brandweer werd vaak niet voldoende verschil gemaakt tussen het optreden van de brandweer op 13 mei en alles wat er in de voorafgaande periode (soms jaren terug) al dan niet goed gegaan is. De pers spreekt dan al heel snel over "De Brandweer" en staat klaar met zijn oordeel. Als het even kan moet zo'n soort verwarring vermeden worden.

Zo zijn er een paar scheidslijnen aan te wijzen waar we ook zelf op moeten letten. Bijvoorbeeld tussen de periode voor 13 mei en wat er op 13 mei zelf gebeurde en de periode daarna. En zo is er ook tussen schuld voor de rechtbank en bestuurlijke verantwoordelijkheid een groot verschil.

Hoe beter het lukt om deze zaken uit elkaar te houden, hoe helderder het beeld wordt.

De grote vraag is: lukt het de betrokken partijen om dit belang van de getroffenen duidelijk voor ogen te houden en hun eigenbelang hieraan ondergeschikt te maken?

De Belangenvereniging blijft het verloop van het proces kritisch volgen!

De Belangenvereniging is geen politieke partij of zoiets, maar zal wel z'n best doen om er aan bij te dragen dat het proces zo zuiver mogelijk verloopt.

Leesgroep:

Een leesgroep van de Belangenvereniging is ondertussen aan de slag gegaan met de inhoud van de inspectierapporten.

Een ieder die behoefte heeft hieraan mee te doen kan zich bij ons kantoor melden of een e-mail sturen naar LeesgroepBSV@hetnet.nl

De complete set rapporten (1200 blz.) is op het kantoor aanwezig. Het belangrijkste deel, het "Centraal Rapport" met conclusies en aanbevelingen (ongeveer 120 blz.), kan gratis op het kantoor worden afgehaald.

Bestuursleden gezocht:

Op de oproep in de vorige bewoners nieuwsbrief zijn een aantal reactie binnengekomen. Zo lijkt het erop dat de internetsite binnenkort echt van de grond komt. Maar we kunnen nog steeds mensen gebruiken, met name voor bestuursfunctie heeft zich nog niemand gemeld.

Als je handen af en toe jeuken, meld je dan gerust voor een gesprek over wat met dat gevoel zou kunnen doen bij het kantoor.

E-mail nieuwsbrief:

De BewonersNieuwsBrief zal nog maar één keer in de twee weken verschijnen. De Belangenvereniging wil daarom, en omdat e-mail de mogelijkheid tot reageren makkelijker maakt, starten met een nieuwsbrief per e-mail.

Wil je deze berichten ontvangen, stuur dan een e-mailtje met de melding "Stuur mij de e-mail berichten van de BSV" naar: info@slachtoffersvuurwerkramp.nl. Wij nemen de afzender dan op in de adressen lijst.

Wederopbouw Roombeek-West:

De mogelijkheden voor getroffenen om mee te praten over de manier waarop de wijk moet worden opgebouwd zijn vastgelegd in een uitgangspuntenakkoord tussen de Belangenvereniging en de Gemeente Enschede.

Er zijn veel manieren waarop mensen aktief mee kunnen doen. Dat kan via inspraakavonden en ook via b.v. de ideeënbussen of het internet. Ook zijn verschillende basisscholen bezig via het internet. Als je wilt weten welke leuke ideeën de schoolkinderen naar voren brengen kijk dan op www.toekomstbouwers.nl.

Normaal maakt een gemeente plannen en als die plannen zo goed als klaar zijn mogen de bewoners ook nog iets zeggen. Dit keer is afgesproken dat er eerst met de bewoners wordt gesproken en dat pas daarna plannen worden gemaakt. Doe mee! Ieders stem telt en wordt gehoord. Dit is een unieke kans om te laten zien dat we zelf genoeg goede ideeën hebben.

Onroerend ZaakBelasting:

Voor de OZB over 2000 heeft de gemeente een regeling getroffen. Voor 2001 nog niet. Voor veel bewoners is de toestand van hun woning nog niet wezenlijk veranderd. Als u problemen hebt met b.v. de nieuwe waardebepaling van uw woning, neem dan contact op met de Belangenvereniging. We zullen kijken of we hier collectief moeten handelen en kunnen b.v. helpen met het indienen van een bezwaarschrift.

Breed overleg:

Op maandag 5 februari om 19.30 is weer het "Breed Overleg" van de Belangenvereniging.

Op het BO, dat de eerste maandagavond van de maand plaatsvindt, wisselen het bestuur en de verschillende commissies (wederopbouw / buitengebied / leesgroep inspectierapporten / nazorg / enz.) informatie uit. De bedoeling is dat iedereen zo goed mogelijk op de hoogte is van wat er door de anderen wordt gedaan.

Het BO staat in principe open voor alle leden, maar als je wilt komen, meldt dat dan a.u.b. eerst even op ons kantoor, zodat we een inschatting hebben voor hoeveel mensen we voor koffie en zo moeten zorgen en welke zaal we nodig hebben.

terug naar inhoud


Informatie en AdviesCentrum
Het Informatie en AdviesCentrum is er voor iedereen die vragen heeft naar aanleiding van de vuurwerkramp. Mochten ouders vragen hebben of zich zorgen maken over het gedrag van hun peuter en niet precies weten waar ze precies aan kunnen kloppen, dan kunnen ze contact opnemen met het IAC. De contactpersoon bekijkt dan samen met de ouders in welke richting een oplossing gezocht kan worden. Het advies is kostenloos.

terug naar inhoud


Belangrijke adressen en telefoonnummers

Informatie en Adviescentrum Molenplein Molenplein 1
www.iac.enschede.nl 
Algemeen informatienummer  0800 1100 (dag en nacht bereikbaar)

Commissie Oosting 053 4805788
Stationsplein 11
spreekuren op di, wo en do van 10.00 uur tot 14.00 uur
www.co-vuurwerkramp.nl
Amicon Zorgverzekeraar 053 485 39 40 (dag en nacht bereikbaar)
Gezondheidsvragen 0800-1100
GGD Twente
Kamer van Koophandel 0800 0235328
(Bedrijvenloket 8.30-17.00 uur)
Politie (meldkamer) 053 455 55 55
Service Centrum Noord Zaanstraat 12
Peuterspeelzaal de Speeldoos 4350151
Deppenbroekstraat 5
Peuterspeelzaal Dikkertje Dap 4351638
Ijstraat 4
Montesori peutergroep 4306486
Blijdensteinlaan 15
BCE-verzekeraars 0182-630983 / fax 0182-631226
Turkse Vrouwen Telefoon 0800 0240027
(voor iedereen bereikbaar)
SOS Telefonische Hulpdienst 0800-0240026
Slachtofferhulp Twente 053 4555555 (074-2429115 / 0546-829217)
Ouderentelefoon 074 250 43 43
Kinder- en jongerentelefoon 0800 0432
Jeugdzorg Perspectief 053 4312146
Stg Maatsch. Dienstverlening 053 4353353
Bureau voor rechtshulp 053 4801919
Stichting Enschede Aannemers 053 4319466
Letselschade informatie 0900 6643825
Vereniging Eigen Huis 033 4507750
Stichting Stedelijk Wonen 053 4343565
Belangenver. Slachtoffers Vuurwerkramp 053 4351638 / Fax. 053 - 431 94 31
Gereformeerd Info Centrum 053 4361409
Oecumenisch Citypastoraat 053 4306190
Leger des Heils 053 4775972
Mediant Nazorg Vuurwerkramp 053 4829982
Stationsplein 3, 1e etage
Vereniging gedupeerde ondernemers 053 4849849 
(vragen naar Raoul van Dongen)
Hengelosestraat 585
Ombudsman IAC, secretariaat 053 4818181
op ma en wo tussen 9.00 en 12.00 uur
Molenplein 1, 7511 EN Enschede

terug naar inhoud


OVERZICHT VORIGE BEWONERS NIEUWSBRIEVEN

terug naar inhoud


COLOFON
Uitgave van: Informatie- en Advies Centrum (IAC)
Redactie: Publieksvoorlichting
Telefoon: 053-4845137
Fax: 053-4845084
Email: a.schukkink@enschede.nl