Bewoners Nieuwsbrief

ťťn / 2001


Beste bewoners,
Voor u ligt het eerste nummer in 2001 van de BewonersNieuwsBrief. Voortaan verschijnt de BewonersNieuwsBrief elke twee weken. In de even weken om precies te zijn. Op deze manier willen we u op de hoogte houden van alle belangrijke informatie die betrekking heeft op de afwikkeling van de vuurwerkramp en de wederopbouw.
Maar allereerst: medewerkers van het IAC hopen dat u een rustige jaarwisseling hebt gehad en u in het jaar dat voor ons ligt weer verder kunt gaan met de plannen die u had op 12 mei.
Deze week extra aandacht voor informatie en advies ten behoeve van ouders van peuters. Een tip: de PTT heeft vorig jaar poststukken doorgezonden naar uw nieuwe al dan niet tijdelijke woonadres. Met ingang van 1 januari is deze extra service gestopt. Het is daarom van groot belang dat u uw nieuwe adres doorgeeft aan de gemeente.
We zijn deze wek gebeld door mensen die hun medeleven willen tonen aan de inwoners van Volendam. Inwoners van Enschede die dat willen, kunnen hun blijk van medeleven, bijvoorbeeld in de vorm van een gedicht, een brief of een tekening, inleveren bij de receptie van het IAC. Het IAC zorgt ervoor dat het op de plaats van bestemming komt. Om misverstanden te voorkomen: het gaat hier niet om een condoleanceregister.

Mochten er mensen zijn die een bijdrage willen leveren aan de BewonersNieuwsBrief, dan kunnen ze deze sturen naar de afdeling voorlichting van het IAC; p/a DMO, postbus 186, 7500 AD Enschede. 
Of E-mailen: a.schukkink@enschede.nl    

Inhoudsopgave:

Eerder verschenen BewonersNieuwsBrieven kunt u afhalen bij het Servicecentrum Noord en bij het IAC aan het Molenplein. Dit geldt ook voor enkele Turkstalige BewonersNieuwsBrieven.

IAC op internet
Het IAC kunt u nu ook vinden op internet. Op www.iac.enschede.nl de tien meest gestelde vragen met de antwoorden. Binnenkort kunt u zich als gedupeerde via dit digitale loket laten registreren.

Bezorging BewonersNieuwsBrief
De BewonersNieuwsBrief wordt wekelijks verspreid door de Twentse Verspreidings Organisatie (TVO). Zij hanteren daarbij een lijst die in BewonersNieuwsBrief 12 geheel is afgedrukt. Mocht u klachten hebben over de bezorging, wilt u dan de TVO rechtstreeks bellen, tel. 4803032. Zij zijn op werkdagen te bereiken van 8.30 uur tot 17.30 uur. Van 12.30 uur tot 13.00 uur houden ze pauze.

Aan deze en aan de eerder verstrekte BewonersNieuwsBrief kunt u geen rechten ontlenen.


Informatie en Opvang

Informatie- en Advies Centrum (IAC) Ė Molenplein
U vindt het IAC aan het Molenplein 1. Hier kunt u met al uw vragen terecht. Natuurlijk kunt u er ook gewoon even binnenlopen voor een praatje of een luisterend oor. De medewerkers van het IAC helpen u graag.

Openingstijden IAC Ė Molenplein:

U kunt het IAC ook bellen. Het telefoonnummer is 0800-1100 (gratis). Bent u slecht ter been of heeft u niet de mogelijkheid naar het IAC te komen dan bezoekt het IAC u thuis. Voor een afspraak kunt u bellen met 0800-1100.

IAC via teletekst RTV Oost: 547
Nu ook nieuws, mededelingen, informatie en achtergronden via teletekst RTV Oost, pagina 547. De informatie kan dagelijks wisselen.

terug naar inhoud


ĎDe Opbouwí op Enschede-FM

Op 10 en 14 (herhaling) januari zijn medewerkers van de Stichting Welzijn Ouderen te gast. Op 17 en 21 (herhaling) januari vertelt een deskundige vanuit de jeugdhulpverlening over hun activiteiten.
Wekelijks zijn er uitzendingen via Enschede FM met informatie, gesprekken en actualiteiten over de nasleep van de ramp. Op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur (kabel 87.5; ether 105.1) met een herhaling op de zondagavond, zelfde tijdstip. Iedere week staat een thema centraal. Een deel van het programma is in het Turks en het Marokkaans.

terug naar inhoud


Stille tocht Volendam

Samen met de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp en de Stichting Noaberschap organiseert het Informatie en AdviesCentrum een busreis naar de stille tocht in Volendam op vrijdag 12 januari. Kaarten kosten 20,-- en kunt u kopen bij het IAC aan het Molenplein 1. De bussen vertrekken vrijdagmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur vanaf de Diekmanhal. De stille tocht in Volendam begint om 19.00 uur.

terug naar inhoud


Tekenen en schilderen

Voor de kinderen van het rampgebied wordt veel gedaan op de scholen. Zij praten en schilderen en tekenen samen. Voor de ouders van die kinderen en ook andere volwassenen is er nu ook een mogelijkheid om met kleur, beeld en vorm iets te doen om de beelden van de ramp en de eigen ervaringen te verwerken.
Voorlopig is daartoe de gelegenheid op elke vrijdag van 13.00 tot 16.30 uur in het Rijksmuseum Twenthe.

terug naar inhoud


Peuters na de jaarwisseling

Sinds 13 mei 2000 besteden de ouder- en kindzorgverpleegkundigen van Thuiszorg Enschede-Haaksbergen extra aandacht aan ouders en kinderen die betrokken waren bij de ramp. De zuigelingen (0 Ė 1 jaar) werden regelmatig gezien op de consultatiebureaus. Bij de groep peuters (1-4 jarigen) is geconstateerd dat een aantal kinderen nog steeds klachten heeft.
Te denken valt hierbij aan: snel boos zijn, snel verdrietig zijn, terugval in zindelijkheid, angstig, reacties op geluiden, slaapproblemen, eetproblemen, concentratieproblemen, niet buiten willen spelen enz.
De ervaringen met de groep 1-4 jarigen hebben we echter nog niet helemaal in beeld. Door de jaarwisseling kan bepaald gedrag erger zijn geworden of juist terugkeren. Om hier zicht op te krijgen willen we proberen alle ouders, van de bij ons bekende kinderen tussen de 3 en 4 jaar, telefonisch te benaderen. De ouder- en kindzorgverpleegkundige kan zo nodig advies en ondersteuning bieden. Eventueel kan zij ook behulpzaam zijn bij mogelijke verwijzingen. Mochten ouders hierop niet willen wachten, dan kunnen zij natuurlijk altijd zelf contact met ons opnemen via ons centrale telefoonnummer: 053 Ė 4 88 12 50.
In de week van 12 maart zal er een informatieavond gehouden worden voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 Ė 4 jaar. Nadere informatie hierover volgt in de BewonersNieuwsBrief.

terug naar inhoud


Hulp voor ouders van peuters

Onder de titel "Nazorg vuurwerkramp" hebben instellingen die hulp en advies bieden aan ouders en verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar een folder uitgebracht waarin een zestal voorzieningen wordt genoemd voor deze doelgroep. In deze BewonersNieuwsBrief zetten we ze voor u op de rij.

Jeugdzorggroep Oost
De Jeugdzorggroep Oost biedt opvoedingsondersteuning aan huis. U kunt zich telefonisch aanmelden op dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 10.00 uur bij Inge Scholten of Nardy Blokhuis. Bel 074 Ė 2561561. Na een telefonische afspraak komt een begeleidster bij u thuis.

Thuiszorg
De Thuiszorg heeft dagelijks een telefonisch spreekuur tussen 13.30 en 14.30 uur, tel. 4881250. Daarnaast is er een tweetal pedagogische spreekuren. Op maandag van 9.30 tot 11.00 uur in Wijkservicecentrum Noord en op donderdag van 9.30 tot 11.00 uur in Zorgcentrum Wesselerbrink.
Hiernaast is er een individueel contact mogelijk met een ouder- en kindzorgverpleegkundige van de thuiszorg. Bereikbaar onder nummer 4881250. Meer daarover staat in het groeiboekje.

Peuterspeelzalen Noord
De leidsters van de peuterspeelzalen Dikkertje Dap en de Speeldoos hebben extra uren gekregen om nazorg te geven aan kinderen en/of ouders in verband met de ramp. Hebt u vragen of wilt u advies? Dan kunt u altijd bij hen terecht.
Het is bovendien het komende jaar mogelijk dat uw kind kosteloos een derde dagdeel naar de peuterzaal kan gaan. In overleg met de leidsters wordt bekeken of uw kind hiervoor in aanmerking komt.

Wijkwelzijn
Hier wordt een cursus ĎOpvoeden Zo!í gegeven. Onder begeleiding praten ouders met andere ouders over opvoeding. De cursus omvat 6 bijeenkomsten. U kunt zich aanmelden bij buurtcentrum Het Kompas, tel. 4351638. Vragen naar Monique Copper.
Daarnaast is er een kruipgroep. Dit is een wekelijkse ontmoeting op dinsdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur voor ouders met kinderen van 0 tot 2,5 jaar. Bij Het Kompas kunt u zich aanmelden. Tel. 4351638 en vragen naar Dian van Beest.

Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp
De Belangenvereniging heeft een signalerende en doorverwijzende functie. Ze houden wekelijks spreekuur in buurtcentrum Het Kompas, lokaal 10. Op maandag van 14.00 tot 16.00 uur. Op woensdag van 19.00 tot 21.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur.

Schoolgericht Maatschappelijk Werk
Het schoolgericht maatschappelijk werk helpt bij de opvoeding van kinderen op peuterzalen en basisscholen. Leidsters en basisschoolleerkrachten maar ook ouders kunnen na onderling overleg een beroep doen op de maatschappelijk werkster Josje Burger. Het eerste contact met schoolgericht maatschappelijk werk verloopt zodoende via school of peuterzaal. Niet alle basisscholen / peuterzalen kunnen gebruik maken van de deze diensten. U kunt bij uw school / peuterspeelzaal informeren naar de mogelijkheden.

Informatie en AdviesCentrum
Het Informatie en AdviesCentrum is er voor iedereen die vragen heeft naar aanleiding van de vuurwerkramp. Mochten ouders vragen hebben of zich zorgen maken over het gedrag van hun peuter en niet precies weten waar ze precies aan kunnen kloppen, dan kunnen ze contact opnemen met het IAC. De contactpersoon bekijkt dan samen met de ouders in welke richting een oplossing gezocht kan worden. Het advies is kostenloos.

terug naar inhoud


Spreekuur IAC in noord

Vanaf 8 januari houdt een contactpersoon van het IAC iedere dinsdagmiddag en donderdagmiddag spreekuur in het Servicecentrum Noord. U kunt daar voor al uw vragen naar aanleiding van de vuurwerkramp terecht. Ook kunnen bewoners er zich als gedupeerde laten registreren.
Met het nieuwe spreekuur in Servicecentrum Noord breidt het IAC zijn dienstverlening verder uit. Het betreft een spreekuur op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met: 4351615. U kunt vragen naar de contactpersoon van het IAC.

terug naar inhoud


Regeling voor ondernemers is gestart
De Stichting financiŽle hulpverlening vuurwerkramp heeft voor de Kerstdagen informatiepakketten naar ongeveer 500 gedupeerde ondernemers en kunstenaars gestuurd. Het gaat om degenen die zich de afgelopen tijd hebben laten registreren bij de Helpdesk van de gemeente Enschede en de Kamer van Koophandel. Gedupeerde ondernemers die begin januari nog geen informatiepakket hebben ontvangen, kunnen dit vanaf 3 januari aanvragen via het (gratis) telefoonnummer 0800 Ė 0235328 of het pakket afhalen bij de afdeling Handelsvoorlichting van de Kamer van Koophandel, Ondernemingshuis Twente, Hengelosestraat 585.

Informatiebijeenkomst voor adviseurs
Het informatiepakket voor ondernemers bevat naast een informatiebrief de tekst van de ondernemersregeling met een toelichting op de regeling. Ook is een schaderegistratieformulier bijgevoegd. De ondernemers worden uitgenodigd om zo snel mogelijk, bij voorkeur samen met hun accountant/boekhouder, dit schaderegistratieformulier in te vullen. Speciaal voor accountants en boekhouders die de gedupeerde ondernemers adviseren, organiseert de Stichting een informatiebijeenkomst op dinsdag 16 januari om 20.00 uur in het Ondernemingshuis Twente, Hengelosestraat 585.

Gesprekken vanaf 22 januari
Vanaf 22 januari 2001 voeren schade-experts namens de Stichting financiŽle hulpverlening vuurwerkramp individuele gesprekken met de ondernemers die voor die datum een schaderegistratieformulier hebben ingediend. De aandacht zal daarbij in eerste instantie uitgaan naar de materiŽle schade. Deze schade is het meest concreet aan te tonen. In tweede instantie gaat het om de winstderving die veel moeilijker is vast te stellen. Daarvoor wordt in overleg met de ondernemer en zijn adviseur geprobeerd tot een zo reŽel mogelijke inschatting te komen. Als uiteindelijk alle benodigde gegevens binnen zijn, kan de officiŽle aanvraagprocedure beginnen. De gedupeerde ondernemers ontvangen te zijner tijd daarvoor een aanvraagformulier.

Ondernemersregeling
De ondernemersregeling bestaat uit vier onderdelen: materiŽle schade, winstderving bij voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, vermogensachteruitgang na staking van bedrijfsactiviteiten en begeleidingskosten. Tegemoetkomingen vinden plaats in geld en / of in natura (advies en begeleiding). Op grond van EU-regelgeving bedraagt de maximale, totale vergoeding per onderneming EURO 100.000 (fl. 220.000) voor een periode van maximaal drie jaar.

Voor welke ondernemers?
De regeling geldt voor ondernemers die waren gevestigd in het rampgebied (binnen- en buitenring) en voor ondernemers in het gebied direct grenzend aan het rampgebied. Deze laatste groep van ondernemers moet volledig of grotendeels economisch afhankelijk zijn geweest van het rampgebied.
Alle bedrijven die voor eigen rekening en risico ondernemen, kunnen in aanmerking komen. Dit betreft zowel zelfstandige ondernemingen als beoefenaren van een vrij beroep, onder wie ook kunstenaars. Een ondernemer die in 2000 is gestart, kan ook in aanmerking komen op voorwaarde dat hij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of door de fiscus is erkend als ondernemer.
Een uitgangspunt om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen, is de levensvatbaarheid van het bedrijf of zelfstandig beroep op 13 mei 2000. Deze levensvatbaarheid zal per ondernemer worden getoetst aan de hand van de winst- en verliesrekeningen over 1998 en 1999.

terug naar inhoud


Busreis naar Ikea

Wegens grote belangstelling biedt touringcarbedrijf Baba-reizen nog een keer een busreis naar Ikea-Duiven aan. De reis vindt plaats op dinsdag 30 januari. Vertrek om 9.00 uur. Een retourtje kost 15 gulden. Dit bedrag geldt uitsluitend voor mensen die een Ikea-bon hebben. Per huishouden kunnen maximaal 2 personen voor dit bedrag deelnemen. Anderen betalen 25 gulden voor deze busreis. Als u zich aan wilt melden, neem dan contact op met Baba-reizen, tel. 053 Ė 4345652 (24 uur bereikbaar).

terug naar inhoud


Ombudsman IAC

Als Ombudsman IAC is de heer mr C.P.M. Bevers sinds september vorig jaar aan het werk.
De Ombudsman IAC is een onafhankelijk klachtenfunctionaris, uitsluitend belast met de behandeling van klachten inzake het Informatie- en Adviescentrum. Bevers onderzoekt namens het College van B & W het functioneren van het Informatie en Adviescentrum Vuurwerkramp. Hij wordt aangesteld door de gemeente.
Zijn benadering is in de eerste plaats gericht op het tot elkaar brengen van partijen, tot het creŽren van oplossingen in situaties waarin blijkbaar een geschil is opgetreden dat het IAC zelf niet meer kan oplossen. De Ombudsman onderzoekt de klacht, beoordeelt of deze gegrond dan wel ongegrond is. Hij heeft van het college van B & W het mandaat gekregen daarover zelfstandig een beslissing te nemen. De Ombudsman verenigt de taken van bemiddelaar, arbiter en beoordelaar in zijn werkzaamheden. Richtsnoer daarbij is de klachtenregeling van de gemeente Enschede waarin zaken zijn geregeld op het gebied van procedures en registraties van klachten.

Over welke klachten buigt de Ombudsman zich?
In zijn algemeenheid gaat het over klachten die burgers kunnen hebben over het optreden van (medewerkers van) het IAC. Mensen die zich onterecht of onheus behandeld voelen kunnen zich daarmee melden bij de Ombudsman. De gebruikelijke gang van zaken is dat de klager zich eerst meldt bij de directeur van het IAC. Leidt dit niet tot een oplossing, dan komt de Ombudsman in beeld. De Ombudsman onderzoekt deze klachten en neemt vervolgens een beslissing die hij richt aan de directeur van het IAC. Overigens heeft de Ombudsman de vrijheid zich te richten tot het college van B & W. Dit advies kan een vingerwijzing voor de toekomst inhouden.
Mocht een klager het niet eens zijn met het besluit van de Ombudsman IAC, dan kan hij contact opnemen met de nationale ombudsman.

Met welke problemen en klachten bemoeit de Ombudsman zich niet?
Formeel gezegd zijn dit de besluiten die voor bezwaar en beroep volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) vatbaar zijn. De AWB bepaalt dat uitvoeringsbesluiten die gebaseerd zijn op vastgesteld beleid niet tot het werkterrein van de Ombudsman mogen worden gerekend. Mocht het zo zijn dat een betrokkene het niet eens is met een afwijzend besluit dan moet hij zijn bezwaarschrift richten aan het college van B & W. Neem als voorbeeld ťťn van de financiŽle regelingen. Deze behoren tot het vastgestelde beleid. Burgemeester en Wethouders vragen vervolgens advies aan de gemeentelijke commissie voor Bezwaar en Beroep die het bezwaar al dan niet gegrond verklaart. Mocht het meningsverschil blijven bestaan, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de bestuursrechter te Almelo. De Ombudsman speelt dus geen rol in deze procedures.

Waar is de ombudsman te bereiken?
De Ombudsman is in de regel op dinsdag aanwezig in het stadhuis waar hij op afspraak mensen kan ontvangen die er hun klacht komen toelichten. Mensen die een afspraak willen maken, bellen 4818181. Klachten worden bij voorkeur schriftelijk ingediend, maar dit is niet strikt noodzakelijk. De Ombudsman moet immers makkelijk te benaderen zijn.

terug naar inhoud


Slachtoffers Enschede ontvangen via Nationaal Rampenfonds 44,8 miljoen

De Stichting Nationaal Rampenfonds (NRF), die deel heeft uitgemaakt van de commissie Van Lidth, heeft in totaal 44,8 miljoen gulden ontvangen ten behoeve van particulieren die materiŽle schade hebben geleden door de vuurwerkramp die Enschede op 13 mei dit jaar heeft getroffen. De inzamelingsactie van het Nationaal Rampenfonds werd gecoŲrdineerd door het Nederlandse Rode Kruis.
Het bedrag van 44,8 miljoen gulden is grotendeels bijeengebracht door de Nederlandse bevolking, die 38,6 miljoen gulden stortte op gironummer 777. Daarnaast heeft het Rijk een bijdrage gedaan van 6,2 miljoen. Gironummer 777 werd een dag na de ramp opengesteld door het Nationaal Rampenfonds. Op 31 december 2000 is het nummer gesloten voor giften t.b.v. Enschede.

Diverse regelingen:
Aan de regelingen voor particulieren die in de eindrapportage van de Commissie FinanciŽle Afwikkeling Vuurwerkramp (Commissie Van Lidth) worden genoemd, heeft het NRF tot dusver 28,5 miljoen gulden bijgedragen. Het betreft een regeling Onkosten Buitengewone Omstandigheden (20,5 miljoen); een regeling cascoschade (autoīs en motoren, 2 miljoen); een regeling inboedelschade (5 miljoen); een regeling opruimingskosten inboedels (0,5 miljoen) en een regeling overige materiŽle schade (caravans en dergelijke, 0,5 miljoen).
Door en via het NRF zal bovendien de regeling kostenvergoeding buitenste ring worden bekostigd (3,5 miljoen). Ook zal het NRF circa 4,5 miljoen gulden ter beschikking stellen aan de gemeente Enschede voor de uitvoering van de zogenaamde regeling III voor mensen die binnen zes weken na de ramp naar hun woning zijn teruggekeerd.
Ook het resterende bedrag in het Nationaal Rampenfonds zal volledig ten goede komen aan de slachtoffers van de vuurwerkramp. Een deel van het geld zal worden gereserveerd, aangezien het bij bovengenoemde regelingen om zogenoemde open end-financieringen gaat. Bovendien wordt bekeken in hoeverre het NRF bovendien bij kan dragen aan aanvullende regelingen voor nabestaanden.

Deelnemers:
De Stichting Nationaal Rampenfonds is opgericht in 1935. De doelstelling is het lenigen van materiŽle noden van particulieren die zijn ontstaan door rampen die enig deel van het Koninkrijk betreffen en die naar het oordeel van het bestuur als nationale ramp moeten worden beschouwd.. Het NRF verleende onder andere hulp na de watersnood in Zeeland (1953), de aardbeving en overstromingen in Limburg (1993 en 1995) en na de orkanen op de Nederlandse Antillen (1995, 1998 en 1999). De organisaties die zitting hebben in het NRF zijn het Nederlandse Rode Kruis, het Oranje Kruis, Stichting Mensen in Nood/Caritas Neerlandica en de Samen op Weg-kerken.

terug naar inhoud


Dierenopvang na de ramp

Een gevolg van de vuurwerkramp dat tot op heden eigenlijk weinig aandacht heeft gekregen is de opvang van dieren uit het rampgebied. Want naast ontstellend leed onder mensen heeft de ramp ook heel wat leed onder dieren aangericht. Veel dieren zijn tijdens de ramp op de vlucht geslagen en hun eigenaar kwijt geraakt.
Plaatselijke dierenorganisaties, pension- en asielhouders en talloze vrijwilligers hebben destijds hulp geboden bij de opvang van deze dieren. Ook zij hebben zich met man en macht ingezet en zijn geconfronteerd met veel leed. Met name asiel de Heuwkamp en dierenopvangcentrum Beparode hebben veel dieren opgevangen, verzorgd en waar mogelijk weer herenigd met hun eigenaar. De Heuwkamp heeft zorg gedragen voor de opvang van honden en katten, en de Beparode voor de andere dieren. Onlangs ontving het IAC een overzicht met aantallen en soorten dieren die bij Beparode opgevangen zijn. Een korte impressie: totaal 1349 dieren, variŽrend van konijnen, hamsters en caviaís tot vogels, vissen en wandelende takken.
Jammer genoeg ontvangen al deze organisaties en vrijwilligers weinig complimenten en steun voor al hun verricht werk en inspanningen. CoŲrdinerend en in de opvang van dieren is de Stichting Dierensteunpunt Oost Twente (D.O.T.) die gebruik maakt van de faciliteiten en vakkennis van de Beparode. Deze Stichting voert belangenloos haar werk uit en is overwegend afhankelijk van donaties en giften.
Voor meer informatie of donaties kunt u terecht bij de Stichting D.O.T., p/a Lonnekerbrugstraat 114, 7547 AL Enschede, 053-4327127.

terug naar inhoud


Rubriek belangenvereniging

Gelukkig nieuwjaar!
De Belangenvereniging wenst alle getroffen van de vuurwerkramp en allen die
betrokken zijn bij de hulp aan de getroffenen veel sterkte en geluk in het nieuwe jaar.
Het afgelopen jaar zal voor altijd het jaar van de vuurwerkramp blijven.
Zelden wordt het leven zo op z'n kop gezet als op 13 mei 2000 is gebeurd. Laten we hopen dat we in 2001 samen verder kunnen werken aan de wederopbouw van ons leven en van Roombeek.

Enschede bedankt.
De Belangenvereniging bedankt de bevolking van Enschede voor de rustige
manier waarop we dit jaar Oud en Nieuw gevierd hebben.
Hoewel er geen direct verband is tussen 13 mei, toen een, schijnbaar mede
door ernstige nalatigheid van de overheid ontstane, levensgevaarlijke situatie bij een vuurwerkbedrijf tot een ramp leidde en het vreugdevol afsteken van vuurwerk op 31 december, zagen velen heel erg tegen op tegen Oud en Nieuw.
Gelukkig heeft de bevolking van Enschede dit moeilijke moment samen op een
waardige manier beleefd.

Volendam.
De Belangenvereniging heeft via een bericht aan de gemeente Edam-Volendam
zijn medeleven met de getroffenen van de ramp in Volendam betuigd en daar waar het wordt gevraagd hulp en ondersteuning aangeboden.
Op vrijdag 12 januari wordt (in samenwerking met het Informatie- en AdviesCentrum en de Stichting Noaberschap,
waarin vrijwilligers die op en na 13 mei hielpen bij de opvang en ondersteuning van getroffenen zich hebben georganiseerd) voor vervoer naar de Stille tocht in Volendam gezorgd.

Mensen gevraagd voor projecten en bestuur BSVE.
Ook in 2001 valt er nog veel te doen voor de Belangenvereniging.
Hierbij kunnen uw hulp goed gebruiken, vooral ook omdat het personeel op het
kantoor, het huidige bestuur en de al bestaande commissies hun handen vol hebben.
We proberen het werk zoveel mogelijk als project te organiseren. Voor
komende tijd valt bijvoorbeeld te denken aan de volgende zaken:

Daarnaast is er waarschijnlijk nog veel meer te bedenken.
De structuur van de Belangenvereniging is zo dat, als een project valt
binnen ťťn van de drie doelstellingen van de vereniging (1. vergoeding van schade; 2. erkenning van en compensatie voor het aangedane leed; 3. het wegnemen van die hindernissen die de getroffenen belemmeren hun toekomst op te bouwen) dan kunnen mensen dit, met gebruikmaking van alle faciliteiten die de Belangenvereniging heeft, uit gaan voeren.

Een goed voorbeeld uit het afgelopen jaar van hoe dit werken kan, zijn de mensen in de buitenring. Deze hebben zich zelf georganiseerd, de Belangenvereniging heeft daarbij geholpen door de druk op de gemeente op te voeren en de media en andere contacten, zoals de commissie Oosting, in te schakelen.
Deze gezamenlijke inspanning heeft tenslotte na de vernietigende kritiek in
de uitzending van NOVA geleid tot zoveel druk dat B en W van Enschede uiteindelijk (zoals vaker helaas te traag) niet meer anders kon dan overgaan tot formele erkenning van de mensen in de buitenring als getroffenen van de vuurwerkramp.

Naast concrete projecten is er ook voor het bestuur versterking nodig. De penningmeester, Herman Vinke, en de coŲrdinator intern, Nahrin Malki, moeten binnenkort vervangen worden.
Mensen met ideeŽn voor projecten en kandidaten voor een bestuursfunctie
kunnen zich bij het kantoor melden vor een gesprek.

Commissie Oosting.
Met de commissie Oosting is afgesproken dat, ongeveer ťťn week na de
bekendmaking van hun eindrapport, een bijeenkomst van de commissie met de getroffenen wordt georganiseerd.
Hierdoor krijgen we de gelegenheid om verdere kritische vragen te stellen en
om ons samen te bezinnen op de stappen die na het bekend worden van het eindrapport nodig zijn.
Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat zo snel mogelijk na de
eindrapportage van de commissie Oosting er eindelijk politiek en bestuurlijk verantwoordelijkheid moet worden afgelegd.
Voor 13 mei 2001 moet er weer een volledig onbesmet gemeentelijk apparaat in
Enschede zijn. Dus zal er in maart en april duidelijkheid moeten komen wie de verantwoordelijkheid voor gemaakte fouten neemt.
De burgemeester van Volendam heeft het goede voorbeeld gegeven door snel
voor iedereen duidelijk te maken dat zijn gemeentebestuur de volledige verantwoordelijkheid, ook voor eventueel ambtelijk falen, zal nemen. In Enschede zullen we na Oosting's rapport geen genoegen kunnen nemen met minder dan dat wat in Volendam is toegezegd.

terug naar inhoud


Belangrijke adressen en telefoonnummers

Informatie en Adviescentrum Molenplein Molenplein 1
www.iac.enschede.nl 
Algemeen informatienummer  0800 1100 (dag en nacht bereikbaar)

Commissie Oosting 053 4805788
Stationsplein 11
spreekuren op di, wo en do van 10.00 uur tot 14.00 uur
www.co-vuurwerkramp.nl
Amicon Zorgverzekeraar 053 485 39 40 (dag en nacht bereikbaar)
Gezondheidsvragen 0800-1100
GGD Twente
Kamer van Koophandel 0800 0235328
(Bedrijvenloket 8.30-17.00 uur)
Politie (meldkamer) 053 455 55 55
Service Centrum Noord Zaanstraat 12
Peuterspeelzaal de Speeldoos 4350151
Deppenbroekstraat 5
Peuterspeelzaal Dikkertje Dap 4351638
Ijstraat 4
Montesori peutergroep 4306486
Blijdensteinlaan 15
BCE-verzekeraars 0182-630983 / fax 0182-631226
Turkse Vrouwen Telefoon 0800 0240027
(voor iedereen bereikbaar)
SOS Telefonische Hulpdienst 0800-0240026
Slachtofferhulp Twente 053 4555555 (074-2429115 / 0546-829217)
Ouderentelefoon 074 250 43 43
Kinder- en jongerentelefoon 0800 0432
Jeugdzorg Perspectief 053 4312146
Stg Maatsch. Dienstverlening 053 4353353
Bureau voor rechtshulp 053 4801919
Stichting Enschede Aannemers 053 4319466
Letselschade informatie 0900 6643825
Vereniging Eigen Huis 033 4507750
Stichting Stedelijk Wonen 053 4343565
Belangenver. Slachtoffers Vuurwerkramp 053 4351638 / Fax. 053 - 431 94 31
Gereformeerd Info Centrum 053 4361409
Oecumenisch Citypastoraat 053 4306190
Leger des Heils 053 4775972
Mediant Nazorg Vuurwerkramp 053 4829982
Stationsplein 3, 1e etage
Vereniging gedupeerde ondernemers 053 4849849 
(vragen naar Raoul van Dongen)
Hengelosestraat 585
Ombudsman IAC, secretariaat 053 4818181
op ma en wo tussen 9.00 en 12.00 uur
Molenplein 1, 7511 EN Enschede

terug naar inhoud


OVERZICHT VORIGE BEWONERS NIEUWSBRIEVEN

terug naar inhoud


COLOFON
Uitgave van: Informatie- en Advies Centrum (IAC)
Redactie: Publieksvoorlichting
Telefoon: 053-4845137
Fax: 053-4845084
Email: a.schukkink@enschede.nl