homepage


Enschede werd op zaterdag 13 mei 2000 getroffen door een ramp. Deze ramp is over heel de wereld bekend geworden als de ‘Vuurwerkramp Enschede’. Een brand in een vuurwerkopslag met daarop volgende explosies verwoestte een groot deel van de Enschedese wijk Roombeek. Bij deze ramp kwamen 23 mensen om het leven en raakten 947mensen gewond. Als gevolg van brand-en explosieschade werden meer dan 50 woningen verwoest en raakten een veelvoud daarvan in meerdere of mindere mate beschadigd.

Onmiddellijk werd van alle kanten hulp ontvangen. Zowel van professionals uit binnen- en buitenland, maar ook door honderden vrijwilligers. Pas nadat alle branden waren geblust, de slachtoffers geregistreerd en de hulpverleners huiswaarts waren gekeerd, kwam het besef over de omvang en impact naar voren. De filmbeelden van de ramp gingen heel de wereld over en iedereen realiseerde zich daardoor hoe groot de impact was. Dit is terug te vinden in de vele overweldigende spontane reacties en het betoonde medeleven met de stad in het algemeen en de slachtoffers van deze ramp in het bijzonder.
Op deze website staan feiten, reacties en verwijzingen naar verschillende websites en betrokken partijen.

Verslaglegging

Direct na de ramp zijn met alle mogelijke betrokkenen contacten gelegd. Veelal gebeurde dit spontaan, soms ook gericht om zo zoveel mogelijk het ontbrekende 'beeld' te kunnen completeren. Het zal duidelijk zijn dat het getoonde materiaal  slechts een beperkte indruk kan geven van het gebeurde en dat alleen materiaal is gebruikt waarvoor betrokkenen hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven deze te mogen benutten.